Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Dagbladet gir Israel nazi-stempel

Det er vanskelig å forstå Dagbladets tegner Finn Graffs agenda på annen måte enn at han ønsker å klistre nazistempelet på Israel.

Publisert: 20. okt 2011

Den 18. oktober var en stor dag for Israel som har levd med traumet av Gilad Shalits kidnapping i over fem år. Det var en stor dag for palestinerne som kan ønske hundrevis av fanger velkommen hjem.

Gleden i Israel over å ha reddet Shalits liv er blandet med smerten over å løslate så mange med blod på hendene. Mange som soner livstidsdommer for å ha deltatt i massakrering av barn i busser og pizzarestauranter. Det er ikke vanskelig for oss i Norge å kjenne på den smerten som foreldrene til de drepte barna må føle. Flere kommentatorer har pekt på det historiske i at Israel og Hamas har kommet frem til en avtale. Det finnes alternativer til våpenbruk. Parter i konflikten kan snakke sammen dersom viljen er sterk nok.

På denne dagen, på side tre i Dagbladet, er det en illustrasjon av Finn Graff til en artikkel av Jan Erik Smilden under overskriften «Århundrets fangebytte». 

Finn Graff laget en karikatur som viser palestinske fanger som går fra en fangeleir til en annen. Nå kan man mene hva man vil om det er en god illustrasjon eller en god beskrivelse av virkeligheten. Noen kaller Gaza en fangeleir. Det er politikk. Heller ikke alle fangene skal til Gaza. Mange skal til Vestbredden og noen til Jordan og Tyrkia. Det er imidlertid lov å fokusere på det man vil. Det er lov for alle i et liberalt demokrati, også for journalister og kunstnere, å fremføre de argumenter og synspunkter man ønsker. Selv om det kan være vanskelig å se grensene når man er innenfor, så er det lettere å se når man har tråkket over. Finn Graff har tråkket over, igjen.

Buchenwald. Sentralt i Graffs karikatur er det skrevet på tysk med liten skrift, veldig liten skrift: «Jeden das seine.» Det er den samme teksten som stod på porten til en av nazistenes KZ-leire, Buchenwald. Fritt oversatt betyr det «enhver får som fortjent, eller til den enkelte hva den enkelte tilkommer». 

Dette er usmakelig og historieløst. Det er et klart overtramp. Det er demonisering. Det er heller ikke første gang Graff tråkker over på denne måten. I 2006 hadde han en karikatur av statsminister Ehud Olmert som nazikommandant som forlystet seg med å skyte på blink på fanger i en fangeleir. Også den karikaturen inneholdt teksten «Jeden das seine». I 1982 hadde Graff en karikatur av statsminister Begin i naziuniform.

Det er vanskelig å forstå Graffs agenda på annen måte enn at han ønsker å klistre nazistempelet på Israel. Det er forsøk på en sammenligning som er smakløs, tatt ut av alle proporsjoner og historisk revisjonisme.

Oppgitt. Ovenstående er et innlegg som ble publisert i Vårt Land 20. oktober. Nå ser jeg Dagbladets sjefredaktør Lars Helles kommentarer i Vårt Lands nettutgave. De er til å bli bli helt oppgitt over.

Helle sier: «Er de på banen nå igjen? I et åpent og demokratisk samfunn forlanger jeg respekt for Dagbladets rett til å trykke slike tegninger. Finn Graffs tegninger er krasse og spissformulerte. Det har vi ingenting imot. Han har en provoserende strek som forteller med et tydelig språk. Vi må få lov til å publisere slike tegninger uten at vi skal bli stemplet.»

Nazistisk. Jeg har ikke indikert, sagt eller ment at Dagbladet ikke har rett til å trykke hva det vil. Det er først og fremst Graff/Dagbladet som stempler Israel som nazistisk. Uten den tyske teksten fra porten til konsentrasjonsleiren Buchenwald hadde Graffs karikatur vært provoserende, tydelig og propagandistisk. «Jedem das seine» bringer karikaturen over streken. Underlig at Helle ikke forstår dette.

Helle sier også: «Jeg så den ikke selv. Men denne tegningen er langt unna det jeg ville vurdere å stanse, sier sjefredaktør Lars Helle, som advarer mot at den politiske debatten i Norge etter 22. juli skal bli tannløs.»

Ikke uanstendig. Helles vurderingsevne må det da settes spørsmålstegn ved. Hvorfor bringer Helle inn 22.7.? Vi har nå alt annet enn en tannløs debatt. Det er ingen grunn til at debatten etter 22.7. skal være uanstendig. Det er all grunn til at debattene, reportasjene og kommentarene skal være empatiske. 

 Jeg har ikke kritisert Dagbladets rett til å publisere. Jeg har kritisert det Dagbladet faktisk har publisert. Jeg har kritisert innholdet. Det er faktisk det Helle etterlyser: Skarp debatt etter 22.7.

Kommentar #51

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Holder du norske jøder ansvarlige for hva Staten Israel foretar seg? Gjør dine holdninger ovenfor Israel at du også får et negativt syn på jødere generelt?

Hvis du svarer ja på disse spørsmålene er mitt svar på ditt spørsmål ja.

Kommentar #52

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

men du bør også underrette UD som står bak denne nettsida: http://www.landsider.no/land/israel/reise/innreise

Hvorfor det? Jeg får ikke betalt for å korrekturlese UDs hjemmesider.

Kommentar #53

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Tilhøyrer du den mosaiske trua?

Er det uvanleg at jødar som bur i Norge har dobbelt statsborgerskap? Det var vel det du antyda?

Ja, jeg er jøde.

Vel, mitt inntrykk er antallet norske jøder som ikke har dobbelt statsborgerskap er større enn en antallet som har det. 

Kommentar #54

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Statsborgerskap

Publisert rundt 10 år siden
Jeg kan ikke forstå hvilken betydning spørsmål rundt statsborgerskap har med mitt innlegg om Graffs karikatur. Det er imidlertid ingen grunn til å skape nye myter, det finnes mange nok fra før. Jødiske nordmenn har norsk statsborgerskap. Alle jøder har rett til israelsk statsborgerskap hvis man bosetter seg i Israel. Israelske statsborgere som bosetter seg i Norge kan få norsk statsborgerskap iht reglene i Norge. I slike tilfeller kan man få to statsborgerskap. DMT i Oslo har ca 700 medlemmer. Vi er en liten, utsatt, minoritet i Norge. Pga vår nære historie er informasjon om medlemsmassen et ømtålig tema i vårt menighet. Jeg kan imidlertid informere om meg selv. Jeg har kun norsk statsborgerskap. Jeg er en lojal borger i Norge. Jeg har alt å takke dette landet. Jeg har avtjent min værneplikt som befal på Setermoen. Jeg har, som alle jøder, et emosjonelt forhold til Israel. Jeg deltok i en NRK-debatt på Litteraturhuset i fjor. I tillegg til at jeg der sa at Israel bør invitere Hamas til forhandlinger, sammenlignet jeg mitt forhold til Israel med mitt forhold til mene egne barn. Selv om jeg ikke er enig i alt de gjør vil jeg alltid være glad i dem. Jeg forstår ennå ikke hva alt dette har med Graffs karikatur å gjøre ikke. For det har det ikke. Graffs karikatur i Dagbladet gjorde ikke vondt. Den er antisemittisk iht EUs definisjon av antisemittisme.
Kommentar #55

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg får eit negativt inntrykk

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Gjør dine holdninger ovenfor Israel at du også får et negativt syn på jødere generelt?

av dei som forsvarer israelske valdshandlingar i tjukt og tynt. Elles freister eg å halde omgrepa jøde og Israel frå kvarandre så godt eg maktar.

Men Israel nytter eit kvart høve til å formidle at dei representerar alle jødar på godt og på vondt. Mange dominerande jødiske forbund utanfor Israel, bygg opp om denne forestilling. Difor er det vel ikkje noko som skadar jødane sitt omdømme i våre dagar enn Israel si framferd mot sine utpeika motstandarar i Midtausten og elles i verda.

Knapt noko har skada jødane sitt omdøme meir i Norge enn Lillehammerdrapet og hendingane i kjølvatnet av dette brotsverket og provokasjon mot ein alliert liten nasjon. Ikkje berre bruk av drapsskvadronar, men den totale mangel på anger og vilje til å be om orsaking, viser at Israel ser det som sin soleklare rett å gjere nytte av slike drapsmetodar OGSÅ NÅR DEI AVRETTAR EIN USKULDIG FAMILIEFAR!

Eg har heller ikkje fått med meg at jødar busette i Norge har vist særleg iver etter å ta avstand frå dette brotsverket. Det ser ut som at tida skal lekje alle sår, men slik er det ikkje når ugjerningsmenn med overlegg nektar å be om orsaking.

Eg vil påstå at Lillehammerdrapet er eit døme på handlingar som svekkjar jødane sitt omdøme i Norge, og som står der som eit paradoks når jødar i Norge klagar over forfylgjing. Eller tur ikkje du det?

Kommentar #56

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Å vere tilhengjar av den mosaiske trua

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg er jøde.

Vel, mitt inntrykk er antallet norske jøder som ikke har dobbelt statsborgerskap er større enn en antallet som har det.

er heilt stuereint og uproblematisk.

At flesteparten av dei som tilhøyrer den mosaiske trusretninga og har norsk statsborgerskap ikkje også har norsk statsborgarskap, seier ikkje det same som at norske jødar med dobbel nasjonalitet er uvanleg. Eg har aldri påstått, og du har aldri motbevist, at fleirtalet av jødar med norsk statsborgarskap også har israelsk statsborgarskap. Eller fleire for den saks skuld.

Eg har heller aldri sagt at dobbelt statsborgarskap ikkje er stuereint. Men dersom ein person med israelsk statsborgarskap tek del i debatten om Palestinakonflikta må det nødvendigvis takast med i vurdering av dei meiningar ein slik person set fram.

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og kva ser du som di oppgåve?

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor det? Jeg får ikke betalt for å korrekturlese UDs hjemmesider.

Eg har lese korrektur for deg. Feilinformasjonen som står der, gjev ikkje eit positivt inntrykk av Israels sitt krav til jødar i Norge. Men det er ikkje i di interesse å rette opp?

Kva er så di interesse?

Kommentar #58

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Til Ervin Kohn

Publisert rundt 10 år siden

"Jeg kan ikke forstå hvilken betydning spørsmål rundt statsborgerskap har med mitt innlegg om Graffs karikatur. Det er imidlertid ingen grunn til å skape nye myter, det finnes mange nok fra før. Jødiske nordmenn har norsk statsborgerskap. Alle jøder har rett til israelsk statsborgerskap hvis man bosetter seg i Israel. Israelske statsborgere som bosetter seg i Norge kan få norsk statsborgerskap iht reglene i Norge. I slike tilfeller kan man få to statsborgerskap. DMT i Oslo har ca 700 medlemmer. Vi er en liten, utsatt, minoritet i Norge. Pga vår nære historie er informasjon om medlemsmassen et ømtålig tema i vårt menighet."

Det har du og dine all mogleg rett til. Den brutale forfylgjinga som har vore jødane til del tufta på kvar si religiøse tru, og som toppa seg i det bestialske brotsverket Holocaust, må nødvendigvis sete att i ryggrada til alle jødar den dag i dag. Difor er det all grunn til at jødar i Norge er på vakt, og kjem med varselrop når dei værar fare eller forfylgjing. Sjølv om eg som nordmann tidvis synes at skuldingar om norsk jødehat er svært så overdreve og til tider nærast ein provokasjon. Kona mi har ein uboteleg skrekk for å vere på sjøen i båt. Sjølv om eg veit at vi er heilt trygge, så må eg berre innsjå at slik er det, og setje ein strek over realisme med omsyn til hennar kjensler.

Både bilete av Muhammed med bomber i turbanen og hakekors på Israels handlingar på Vestbreidda og i Gaza har ikkje noko med sanning å gjere. Det har med at muslimske sjølvmordsbobarar og israelske valdshandlingar og erobringspolitikk vekkjer assosiasjonar. Og eg ser assosiasjoner mellom erobringa til sionistar som med GT i hand, og med krav på å verte trudd på at Herren gav Abraham og hans etterkomarar Palestina til odel og eige, og Hitler-Tyskland sin ekspansjon mot aust og deling av Polen som rettferdige krav tufta på lebesraum for Herrefolket, handlingar som har parallellar.

Eg ser på den sionistiske erobringane i Palestina som eit utslag av religiøse dogmer. Etter det eg veit så er det ikkje dokumentert at europeiske jødar har nærare genetiske band til Abraham enn palestinarane. Om det var ein genetisk faktor som låg til grunn for jødane sitt krav på Eretz-Israel, så finst det i dag testar som kan prove dette. Israel har ekspertar på dette feltet, men eg har enno ikkje høyrt at israelske styresmakter har lansert gentest som middel til å fastslå kven som står nærast Abraham med omsyn til slekt skap. Då set vi at med påstanden om at Herren ved Abraham gav Palestina til tilhengjarar av Den Mosaiske Trua, noko som vel ikkje har vore nytta i marknadsføringa fordi dette berre er tufta i religiøse fablar.

Eg set pris på at du deltek på VD fordi du representerar ei gruppe hvis syn det er viktig å få fram. Einige vert vi vel ikkje med det fyrste, men der kan vere ting vi er einige om, som til dømes jødane sin tryggleik og trivsel i Norge.

Når det gjeld di tilknytning til Israel, som om det skulde ha vore din son, så er det vel slik at foreldre har plikt på seg til å snakke borna tilrette. Men om det ikkje nyttar, så bed eg deg ikkje om å gå så langt som Herren krev, som er at du skal ta med deg din ulydige son til byporten å få rådet der til å døme han frå livet ved steining.

Takk for ordskiftet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere