Ole Jørgen Anfindsen

173

Ekstremisme versus konservatisme

Vi bør alle koste på oss både ettertanke og selvransakelse i etterkant av sommerens terrortragedie.

Publisert: 12. okt 2011

Overforenklede fiendebilder der klassisk konservatisme blir fremstilt som ekstremisme, hindrer den samtalen demokratiet vårt er i behov av.

Anne Hege Grung publiserte for en tid siden VD-artikkelen Høyreekstremisme og kristendom - hva er koblingene?. Hun har blitt kritisert ikke minst av Kjell Skartveit. Hovedproblemet med Grungs artikkel er etter min mening at hun ikke skiller tilstrekkelig klart mellom konsevatisme (samt evt diverse høyrepopulistiske fenomener) på den ene siden, og ekstremisme på den annen. Viktigheten av dette skillet er f.eks. blitt understreket av Anders Ravik Jupskås, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, UiO, som i Dagblad-kronikken Høyrepopulisme er langt fra høyreekstremisme bl.a. skriver følgende.

Sitat:

    Begrepene høyreekstremisme, høyreradikalisme, høyrepopulisme brukes ofte om hverandre. Selv om alle disse hører hjemme i en sekkebetegnelse som kan kalles «ytre høyre», er det noen svært viktige forskjeller mellom de gruppene som befinner seg til «høyre» for de etablerte konservative partiene i europeisk politikk. Viktigst er forskjellen mellom høyreekstreme på den ene siden og høyrepopulister/høyreradikale på den andre siden. Det blir derfor misvisende når Oddbjørn Leirvik hevder i Dagbladet 24. september at de «ideologiske grensene [er] glidande mellom folkelege fiendebilete og terroristane sin tenkemåte, mellom høgrepopulisme og høgreekstremisme».

    Hva er høyreekstremisme? I motsetning til en del andre ideologier, har ikke høyreekstremisme noen klar idéhistorisk forankring. Dessuten er det svært få som frivillig velger å kalle seg høyreekstreme.

    Hvis vi går gjennom en rekke bidrag i faglitteraturen om høyreekstrem ideologi, viser det seg at særlig fem kjennetegn går igjen hos mer enn halvparten av analysene: En ekskluderende nasjonalisme, rasisme, xenofobi (fremmedfrykt), udemokratiske holdninger og autoritarianisme (fokus på lov og orden, disiplin og for eksempel homofiliskepsis).

    Høyrepopulismen tar med seg den ekskluderende nasjonalismen, fremmedfrykten og de autoritære refleksene.

    Den er derimot langt ifra «udemokratisk». Snarere tvert imot. Forutsatt at man ser demokrati som øyeblikkets flertallsstyre, er de «hyperdemokratiske». Svært ofte hører vi for eksempel at slike partier argumenterer for en kraftig økt bruk av folkeavstemninger. Det betyr imidlertid ikke at disse partiene er liberale, og at de forsvarer minoriteters rettigheter.

Sitat slutt.

For ordens skyld: Jeg regner meg for å være (verdi)konservativ, men er ellers ukomfortabel med alle forsøk på å plassere meg på en høyre-venstre-akse, og liker derfor ikke å bli stemplet som verken høyre ditt eller datt. Jeg har altså visse reservasjoner ift Jupskås' kronikk, men opplever den like vel som et friskt pust i samfunnsdebatten

Grung skriver: «Ekstremisme er en ideologi der vold og tvang er sentrale elementer. Ekstremistisk politikk er ikke interessert i demokratiske spilleregler, og setter egne planer om å tvinge eller drepe dem som er konstruert som fiender, over menneskerettighetene. »

Ja, nemlig. Ekstremisme har med hat- og voldsfremmende tankegods å gjøre. Ekstremisme tåler få eller ingen former for avvik eller mangfold. Ekstremisme bygger svært ofte på virkelighetsfornektelse og utopiske visjoner. Og litt til i samme gate. Politiske oppfatninger fortjener ikke betegnelsen «ekstremisme» bare fordi de er på kollisjonskurs med tanker, idéer, holdninger og verdier som er populære f.eks. i visse akademiske kretser; det må være noe ekstremt inne i bildet før denne betegnelsen har sin berettigelse.

Nettopp derfor skal vi være forsiktige med å bruke ekstremisme-stemplet som en retorisk klubbe, i den hensikt å stoppe munnen på folk som målbærer synspunkter man selv ikke liker. Grung kommer farlig nær dette siste når hun umiddelbart etter ovenstående setninger fortsetter med følgende oppramsning:

«Høyreekstrem, kristen ideologi er gjerne preget av bestemte fiendebilder: Antisemittisme, hat mot muslimer eller annen rasistisk ideologi, hat mot feminisme og kamp mot likestilling, samt sterk motstand mot alt som kategoriseres som marxisme eller sosialisme.»

Her er det en sammenblanding av litt av hvert. Hva i all verden er det som skulle være ekstremt med f.eks. å være skeptisk til vestlig feminisme og dens insistering på at vi over alt i samfunnet skal ha likestilling (altså ingen andre forskjeller mellom gutter/menn og jenter/kvinner enn det som har med reproduksjon å gjøre)? Det fornuftige eller ufornuftige med en slikt standpunkt, det holdbare eller uholdbare i den tilhørende ideologien, samt det bærekraftige eller ikke-bærekraftige i den resulterende politikken, avgjøres ikke ved synsing, men ved forskning på hvordan menn og kvinner faktisk er skrudd sammen. Om vi er like eller ikke, og om likestilling dermed er mulig å oppnå eller ikke, er et vitenskapelig spørsmål. Og svaret er (selvsagt) at vi er ulike, og at likestilling i ordets egentlige betydning er uoppnåelig.

Dette har vært innlysende så lenge Homo sapiens har eksistert, men de siste hundre årene eller så er det en del kvinnesaksforkjempere som har ment de kan trosse naturen på dette punktet. Det får de jo få lov til å tro, og de får få lov å kjempe for en sak de på sikt er dømt til å tape. Men vi som ikke kjøper deres mer eller mindre ekstreme og utopiske feminisme burde slippe å få høre at vi er ekstremister.

Vi kan alle ha godt av å koste på oss litt ettertanke og selvransakelse i etterkant av sommerens terrortragedie. For min egen del har jeg gitt uttrykk for dette i en rekke intervjuer de siste månedene (samt i en kronikk som snart kommer i Aftenposten), og jeg skal ikke gjenta meg selv her. Jeg synes imidlertid det begynner å bli påfallende i hvor liten grad man på ikke-konservativt hold i samfunnsdebatten er villig til å utøve selvkritikk. Jeg håper vi etter hvert vil se en forandring her, men foreløpig er det få tegn som gir grunn til optimisme.

La meg til slutt understreke at jeg ikke mener det er noe kritikkverdig i og for seg i å holde seg til kristendomsforståelser som går hånd i hånd med en venstrepolitisk agenda. Derimot har jeg for noen måneder siden publisert en artikkelserie  om det jeg mener er noen aktuelle fallgruber for kristne som bruker sin tro som utgangspunkt for et venstrepolitisk engasjement (se også del 2 og del 3). Disse betraktningene er ikke mindre aktuelle etter 22/7.

Altså: Det finnes fallgruber både for konservative og venstreorienterte kristne.

Og for dem som har problemer med å lese hva jeg skriver og ikke skriver ovenfor, tar jeg til slutt med noen presiseringer. Jeg sier ikke at det er galt eller ekstremt å være venstreorientert. Det er heller ikke noe ekstremt ved å være opptatt av jenters/kvinners rettigheter. Fornektelse av kjønnsforskjeller, derimot, vil jeg betrakte som nokså ekstremt, uten at det nødvendigvis gir opphav ekstremisme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Fornektelse av kjønnsforskjeller, derimot, vil jeg betrakte som nokså ekstremt, uten at det nødvendigvis gir opphav ekstremisme.

Det er kjønnsforskjeller og de må vi akseptere. Vi bør kunne leve med at vi skaper følelser i hverandre og være moralske nok til å ikke la følelsene styre, men la folk få leve et selvstendig liv. Båser bør vi ha lært etter 22. juli kan være farlige å lage for firkantete. Desperate mennesker begår desperate handlingere.

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes imidlertid det begynner å bli påfallende i hvor liten grad man på ikke-konservativt hold i samfunnsdebatten er villig til å utøve selvkritikk. Jeg håper vi etter hvert vil se en forandring her, men foreløpig er det få tegn som gir grunn til optimisme.

Støttes!

Kommentar #3

Oddvar Sunde

1 innlegg  50 kommentarer

Spørsmål?....ettertanke...

Publisert over 9 år siden

Er det ekstremisme eller konservatisme å hevde at jeg er imot fosterdrapsloven, når vår Gud og Skaper sier: Du skal ikke slå ihjel ?

Er det ekstremisme eller konservatisme å si at homofili er synd, og at Skriften sier at slike ikke skal arve Guds rike? 

Er det ekstremisme eller konservatisme å si at at Gud lot alle folkeslag av et blod bo over hele jorderike og satte faste tider og grenser mellom deres bosteder? for at de skulle søke etter Gud, om de kansje kunne føle Ham og finne Ham- enda Han ikke er langt borte fra noen av oss? Ap.gj. 17

Underforstått at vi er veldig skeptisk på ukontrollert innvandring fra fjerne Østen....der vi allerede ser tendenser i hver by at det danner seg gettoer der integrering ikke er ønskelig engang. De vil altså leve sitt eget liv med religion og skikker, ja NRK meldte forleden at i London gjalt sharialovene allerede....

Hvem av oss låser ikke døren når vi går til ro for natten? Slik må det også være ved våre grenser.

Jeg er helt enig med Anfinsen her, at det fiendebilde hun beskriver høyreekstrem såkalt kristen ideologi er ukjent for meg. Folk må jo få lov å ha sine meninger om det ikke passer for Grung og likesinnede.

Hvis vi får et regime som bare tolererer sine egne meninger, så vitner det om intoleranse og sekterisme der vi tvinges til taushet eller utstøtelse.

Frihet til å mene noe religiøst eller politisk er en menneskerett, uten at vi skal demonisere meningsmotstanderne, men fritt argumentere saklig med respekt.

Ønsker ikke Grung også en slik behandling.....? 

Dette er demokratiets grunnfjell, faller det så er anarki og diktaturet like omgjørne.

Mvh Oddvar 

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

bare i krig

Publisert over 9 år siden
Oddvar Sunde. Gå til den siterte teksten.

Du skal ikke slå ihjel ?

høyreekstreme er jo veldig mot krig?

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

konservative og

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

høyreekstreme er jo veldig mot krig

det er derfor krig ikke finnes

Kommentar #6

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Siden nazismen av en eller annen grunn ble kalt høyreekstrem etter krigen til tross for at Hitler var sosialist og nazi-Tyskland var et sentralstyrt, planøkonomisk byråkrati helt likt et sosialistsamfunn, er hele høyre-venstre aksen meningsløs.

Skal den få noen ny mening må den skille mellom de som ønsker totalitarisme og sosial kontroll og de som ønsker et desentralisert samfunn og individuell frihet. I denne sammenhengen er forskjellige former for anarkisme og liberalisme den egentlige høyrefløyen, mens Hitler, Mussolini, Sovjetunionen, Nord Korea og AP utgjør venstrefløyen sammen med preideologiske oligarkier som bankeliten, europeisk aristokrati og monarki.

På grunn av at både fascistfløyen, som meningsløst blir plassert på høyresiden, og sosialistfløyen har forelsket seg i hver sin forfalskede retiorikk om henholdsvis "frihandel" (pent for folkemord og økonomisk ruin for alle andre enn eliten) og "solidaritet" (pent for at alle må være like fattige bortsett fra eliten) blir enhver som ønsker frihet av noe slag presset sammen og marginalisert i et totalt blodfattig "sentrum" der de uniteresserte og virkelighetsfjerne tilsynelatende dominerer.

Dette til tross for at det er opprøret mot totalitarisme, monarki og all annen form for elitisme og sentralstyrt dogmatikk som er det eneste virkelige opprøret som noensinne har funnet sted, og pussig nok det Kristendommen opprinnelig dreide seg om. Ikke at man kan slutte seg til dette ved å høre på folk som kaller seg Kristne i dag....

Frihet eller slaveri er det eneste som gir noen som helst mening, noe mange andre enn Kristus har hevdet, inkludert Tiberius Gracchus, Augustin og Machiavelli. En person som betaler 35% inntektsskatt og 71% toppskatt er en slave, uansett hva slags retorikk som blir benyttet for å motsi dette. Slik sett har vi god grunn og anledning til å gjøre reellt opprør. i motsetning til de tradisjonelle sosialist/fascist/kommunistopprørene som bestandig har blitt kontrollert av det samme oligarkiet man egentlig burde ha kjempet mot. Beviset for dette er at det i slike falske opprør bestandig er middelklassen som blir angrepet, sperret inne i arbeidsleire eller skutt i massegraver, aldri eliten.

Hvis litt flere enn den nåværende promillen av Norges befolkning snart forstår disse enkle prinsippene er det en viss mulighet for at Norge fortsatt vil eksistere om 20 år. Alternativt kan vi fortsette å klamre oss til gamle ideologier og falske skillelinjer mellom forskjellige grupper av underklassen i stedet for mellom underklassen (oss) og eliten, i hvilket fall Norge er fortapt i likhet med alle andre nasjonalstater i verden. Nasjonalstater som opprinnelig ble opprettet ikke i anfall av "xenofobi" men som forsvar mot imperialisme. Behovet for slik beskyttelse er ikke mindre nå enn på 1500 tallet men tvert i mot.

Folk bør lese hva Machiavelli og Platon skrev om sosiale klasser slik at de kan innse at den samme inndelingen gjelder fremdeles. De bør også lese hva Proudhon skrev slik at de kan forstå at anarkisme ikke betyr hanekam, spraybokser og offentlig urinering men det eneste reelle forsvaret mot imperialisme og sentralisert globalisme. Det får så være at han også var "føderalist", han forsto uansett at et samfunn bare kan styres og administreres lokalt, ikke av sinnsyke byråkrater på andre siden av verden slik det blir i dag.

Kommentar #7

Oddvar Sunde

1 innlegg  50 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

marginalisert i et totalt blodfattig "sentrum" der de uniteresserte og virkelighetsfjerne tilsynelatende dominerer.

Hei Simon.

Interessant. Kan du forklare dette avsnitt litt mer for meg. Feks.: totalt blodfattig "sentrum"

Mvh Oddvar  

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Bra

Publisert over 9 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Dette til tross for at det er opprøret mot totalitarisme, monarki og all annen form for elitisme og sentralstyrt dogmatikk som er det eneste virkelige opprøret som noensinne har funnet sted, og pussig nok det Kristendommen opprinnelig dreide seg om. Ikke at man kan slutte seg til dette ved å høre på folk som kaller seg Kristne i dag....

Jeg erkjenner sannheten i det du skriver her:

"Dette til tross for at det er opprøret mot totalitarisme, monarki og all annen form for elitisme og sentralstyrt dogmatikk som er det eneste virkelige opprøret som noensinne har funnet sted, og pussig nok det Kristendommen opprinnelig dreide seg om. Ikke at man kan slutte seg til dette ved å høre på folk som kaller seg Kristne i dag...."

Skjønt jeg opplever vårt eget monarki som en trygg samlende skanse i denne tidens foranderlighet

mvh  mette

Kommentar #9

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Lenkeråte

Publisert over 9 år siden

Innledningsvis ovenfor har jeg en henvisning til Kjell Skartveits VD-innlegg Anne Hege Grung og politisk virkelighet. Lenken fungerer imidlertid ikke lenger. Her er en oppdatert lenke.

Kommentar #10

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ja, overforenklede fiendebilder

Publisert over 9 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Overforenklede fiendebilder der klassisk konservatisme blir fremstilt som ekstremisme, hindrer den samtalen demokratiet vårt er i behov av.

Som jeg har skrevet før - vi kristne har jo måttet gå i krokene våre - vi har ikke hatt noen tone-angivende medier å uttrykke våre tanker og meninger i. Vi har hatt slike nett-steder som De står som redaktør for - (honestthinking osv), minerva, document. oa.

Vi HAR jo ikke HATT muligheten for på bred basis å diskutere åpent og fritt. Venstre-siden har hindret den frie debatt. Hørt om POLITISK KORREKT. Det er dette utsagn og tanke-stolpe som har stoppen enhver åpen debatt. Gikk man på tvers av den gemene hobs konsensus - vel, så ble man satt kraftig på plass. Men som jeg har skrevet før - vi som er konservative kristne - må da også i rettferdighetens navn har ytrings-frihet.

Selv har jeg aldri vært redd for muslimene - vel ikke i særlig stor grad. Vi hører jo nå om mange muslimer både her hjemme og ute som overgir sine liv til Jesus Kristus. De kaller seg Jesus-troende muslimer - for ikke å støte de ekstreme.

Det er jo de ekstreme vi forbinder med islam. Kristne har jo måttet holde seg i KROKENE i sine forsamlings-hus og bedehus. Selv KIRKENE ble jo tabloide og forkynte ikke Bibelens klare ord. Som jeg har skrevet - det er GREIT at folk skal ha andre meninger - SÅ KLART. Men da må de også regne med at noen går i egne kroker - sammen med SINE meningsfeller. For både tanker og meninger MÅ være frie - SÅLENGE det ikke krenker menneskeverdet. DER går grensen.

Når jeg på den annen side ser at du  har tatt til orde for raser og intelligens - har jeg fremholdt etter Bibelen at jødene har hatt et fortrinn fremfor alle folkeslag. Det fremgår jo av Guds velsignelse over Abraham, Isak og Jacob. ALLE folkeslag skal velsignes ved dem. Vi ser jo bare idag hvor mye jødene og kristne forsamlinger går frem i visdom og opplysning. Det blomstrer bokstavelig talt i Israel, jøder vender hjem til Israel fra alle land og i kristne forsamlinger øker antallet troende TIL TROSS for store kristen-forfølgelser.

Slik jeg ser det har jødene derfor et fortrinn fremfor alle folkeslag nettopp ved at de ligger på verdenstoppen innen både teknoloig, landbruk, medisin og andre samfunnsnyttige områder. Bare se hvor mange av dem som har fått Nobel-prisen. Dette kan IKKE fornektes. Så hvis det er snakk om forskjeller i intelligens - så vil jeg nok trekke frem jødene som toneangivende og som er velsignet med Guds visdom fremfor oss "andre". Men JEG og mange med meg er jo bare glad for dette. Det er jo VI andre som nyter godt av alle ny-vinningene. Vi tar jo både mobil-telefon og Internett som en SELVFØLGE. Det er mange kloke og intelligete mennesker som nettopp har frembrakt disse fine hjelpemidler, som jo er både på godt og vondt (slik også den øvrige verden er). Men takk til alle disse som gjør at verden hjelpes og går videre. Vi har bruk for BÅDE venstre- og høyre-side, både inovatørene og vi som nyter godt av oppfinnelsene. Vi ALLE trenger hverandre. Men vi trenger ikke UDEMOKRATI og hindring av frie debatter - slik vi dessverre har hatt de siste ti-årene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere