Johannes Morken

Redaktør
443

Bekymrer foreldre seg for mye?

En stor andel norske femåringer har problemer med språk, hørsel, syn og motorikk.

Publisert: 10. okt 2011

melder Vårt Land i dag. Over 40 prosent av norske barn kan være i risikosonen for skjevutvikling, mener forskere ved Folkehelseinsituttet. De bygger på informasjon gitt av foreldre om over 12.000 norske femåringer i den store mor og barn-undersøkelsen

Forskernes opptelling av mødres svar viser at det for mer enn hver tredje femåring er krysset av for problemer som:

• Fødselsskader.

• At foreldrene har en klar bekymring for barnets utvikling.

• Utviklingsproblemer.

• Språkvansker.

• Motoriske vansker.

• Syn- eller hørselsproblemer.

• Problemer som umodenhet og lav vekt ved fødsel.

Bekymrer foreldrene seg altfor mye om sine små?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Bekymre seg er en side av saken. Bekymrer vi oss om de riktige tingene?

Og omsetter vi noe av vår bekymring til praktisk handling? Hvis vi ser mangler i barnets utvikling må vi gripe inn selv og gjøre adekvate tiltak, vente minst mulig på andre. Det er vårt ansvar.

Jeg regner med at det er få foreldre som går i graven og tenker på at de har bekymret seg for mye for sine barn. Men bare bekymring er fruktløs hvis den ikke medfører oppfølging.

Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

Miljøgifter - hva gjør folkehelseinstituttet med det?

Publisert over 9 år siden

Noen som har hørt om miljøgifter generelt og kvikksølv spesielt?

Hallo folkens (i Folkehelseinstituttet?)

Årsakene til barnas manglende utvikling er ganske enkelt å avsløre og jeg har med to kvikksølskadde barn, ADHD og AAD + genfeildiagnose mine gode grunner for å ha jobbet med å avsløre det hele. Det handler om miljøgifter overført fra mors placenta og brystmelk. Her kommer hele miljøgift-registeret til sin rett, alt fra dieselavgasser, dioksiner, hormonhermere osv osv, men selve gullegget i dette heksebrygg kommer fra mors amalgamfyllinger, og dette nekter konsekvent folkehelseinstituttet å ta inn over seg.

1 jan 2008 ble amalgam forbudt i Norge, med få unntak, 1 juni 2010 fulgte Sverige opp og WHO jobber mot et globalt forbud allerede i 2013. Hvorfor? Amalgam består av en legering (amalgam) av en rekke tungmetaller bla kadmium, tinn, zink, sølv, kobber, - og kvikksølv som er selve krumtappen med sitt innhold alene mellom 50-70% avhengig av amalgamtype, og dette lekker ut i kroppen gjennom veldokumenterte veier og skaper en underskog av forstyrrelser i kroppen. Fra 2011 ble all bruk av amalgam forbudt  i Norge.

Forbudet blir i en rapport fra helsidirektoratet fra januar 200,9 (IS-1481 Nasjonale faglige rettningslinjer) begrunnet med, sitat; Kvikksølv har et bredt spekter av toksiske effekter på celle- og organnivå, deriblant produksjon av frie radikaler, enzymhemming, forstyrret ionetransport over cellemembraner, endret produksjon av nevrotransmittorer, cytokiner og hormoner (27). Dessuten kan kvikksølv og sølv utløse autoimmunsykdom i dyreforsøk (37). Hos mennesker kan kvikksølv og andre metaller fra amalgamfyllinger føre til hud- og slimhinnereaksjoner (1;26;38). Anstrengelsesutløst astma og anafylaksi er også rapportert (39;40). Videre sier den: Kvikksølv frigitt fra amalgamfyllinger innåndes og kan opptas i tenner og tilstøtende vev (26), samt fra mage- og tarmslimhinnen (12;27). Kvikksølv lagres i bl.a. lever, nyre, hjerne og foster (27).

Dette lagres altså i hjernen, og i hjernen hos foster. Dette altså som et embryo, før hjernen og immunsystemet er utviklet. Og ikke nok med det, når barnet først er født blir det matet med brystmelk med svineriet og babyen blir ytterligere forgiftet. Og mødrene blir jo eldre og eldre, og jo mere miljøgifter har mor rukket å akkumulere som kroppen hennes nå gladelige overfører til barnet. I dag vet vi at placenta inneholder opptil 16x giftemengden i blodet generelt og navlestrengblod inneholdet 70% mer kvikksølv en blodet generelt. Friske mødre er mao satt i stand til å massivt forgifte sine barn. Kroppen bruker rett og slett embryoet/fosteret som en søppelbøtte!

Hvilke skader gjør så dette?  I USA ble amalgam tatt i bruk i massiv skala rundt 1880-90. Sykdommen ADHD har internasjonalt sine røtter fra tidlig 1900 tall. Tilfeldigheter? NEI! Straks mor fikk amalgam i tennene begynte hun å produsere ADHD barn! Amalgam ble tatt i bruk, allment på 1920-30-tallet i Norge. I følge min sønns psykolog på BUPA var det på 50-tallet man begynte å se sykdommer på barn som man da brukte diagnosen MBD på. (Minimal brain damage) Denne sykdommen har i dag blir til bokstavsykdommene ADHD, AAD, Narkolepsi, Tics, OCD (Tvangstanker), ODD (Trass) og kan videreføres gjennom autismespekteret til Asperger, Tourette og videre til “ren” Autisme. I Norge er ADHD forekomsten rundt 3% og i USA mellom 5-10% avhengig av årsgrupperinger! Forekomsten av Autisme i Norge ligger rundt 0.3 %. I USA ligger det på ca 0,95% men myndighetene i Norge nekter altså konsekvent å ha noe med denne problemstillingen å gjøre, til tross for at forskning har avslørt alt sammen og man finner argumentene på offisielle nettsteder.

Helse- og Omsorgsdirektoratets nettsider innleder tema kvikksølv med følgende: “Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. De mest alvorlige skadevirkningene er skader på nervesystemet, nyreskader og kontaktallergi. Høye kvikksølvnivåer i morens blod kan gi fosterskader. Følgende er hentet fra “miljøsanering.no” som henter input fra bla SFT og øvrig statlige organ: Nyere forskning i USA og Japan viser at kvikksølv konsentreres i morkaken, og dette betyr at fostere får høyere kvikksølvbelastning enn moren. Dette kan føre til redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, som f.eks. at ungene lærer senere å gå og snakke, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvanskeligheter, og det er også misktanke om at autisme kan være kvikksølvindusert.  Det forskerne ser, er at hjernecellene ikke deler seg like ofte, og de danner ikke så mange nervecelle-forbindelser - hjernen “kobles” med andre ord på en annen, dårligere måte.  Disse skadene hos barn er ikke reversible.

Hentet fra Hal A Huggins, bok “solving the MS mystery” kap. 25. (Isbn 0-9724611-1-6).

(noen korte utdrag fra en laaaang liste:

- Kvikksølvets hovedmål er nervesystemet;

• Forhindrer synapse overføringer (blokkerer signaloverføringen i nervesentrene. red anm)

- Blod hjerne barrieren: • griper inn i biokjemiske prosesser og strukturelle systemer i hjernen

- Placenta (Foster) barrieren er ansvarlig for forstyrrelse av nevrologiske strukturer for; 

• hjerne, hjerte, øyer, lemmer, ører, gane og kjønnsorganer.

• forårsake kromosomfeil/skader fra brudd på DNA spiralen 

• gener/ulike stoff bytter plass på de to DNA spiralene

• danner haptens, som fører til autoimmune sykdommer. 

Tilbake til tallene på autister og ADHD. Hvorfor er tallene såvdig mye høyere i USA enn i Norge?. Årsaken her heter Thimerosal, og er en kvikksølvoppløsning i vaksiner, og ble forbudt på 90-tallet i Norge. Thimerosal effekt på små barn kan lett leses av på USA-statistikken: I 1940 årenes USA fikk små barn ca 3 ulike vaksiner med thimerosal og ca 1 av 10 000 barn var registrerte autister. I 1990 årene lå antall doser med thimerosal rundt 12-16, (sterkt økende i antall utover 90 tallet)  og antallet autister var tilsvarende økt til ca 1:2 500. I 2000 var antall vaksiner oppe i  22 og tilsvarende var autister økt til sjokkerende 1:650!, og i 2005 var forholdstallet kommet opp i avsindige 1:166.   Iflg CDCs offisielle nettsider har pr i dag ca 1:110 barn en ASD diagnose ved 8 år (ASD=Autismes spekter diagnose)

Hva sier så norske myndigheter om thimerosal og potensielle problemer rundt amalgam og barns helse? Fram til nå har ikke jeg sett noe tegn hos folkehelseinstituttet om at de anser dette som problem rundt nevrologiske- og autoimmune sykdommer og barn. Da diskusjonen om Pandemrix var som hetest avviste Preben Aavitsland, avd. direktør i folkehelseinstituttet, kategorisk problemstillingen i NRK Puls: “Det er ikke mer kvikksølv i en slik dose enn hva man får i gjennom maten i løpet av en vanlig uke. WHO regner det som helt ufarlig og det er gitt 60 mrd doser i løpet av historien, så vi er veldig trygge på at denne dosen er helt  ufarlig”. 

Nå vet vi en del av fasitten og narkolapsi, altså en del av ASD spekteret, er dokumentert som en bi-effekt av vaksinen, men de sorte hullene her er enorme og vil nok aldri bli oppdaget. Hvordan kan man bevise at barnet har fått ev. ADD, autisme, astma eller allergi fra en vaksine? “Og hvorfor fikk "onkel august" kronisk pustebesvær 6 mnd etter vaksinereingen? Og hvorfor fikk lille ole på 3 år, massiv atopisk eksem etter vaksineringen?

Massivt udugelig“ er et utrykk en politiker brukte om en kollega, kan nok gjøre det samme om “folkehelsa” og kvikksølvproblemet. Jeg mistenker at deler av helse-Norge går på gummisåler og håper på at dette går over av seg selv. Det er jo helse-Norge som har påtvunget befolkningen denne giften, og å innrømme skyld, medfører erstatningsansvar?

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvor ender vi

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det er jo helse-Norge som har påtvunget befolkningen denne giften, og å innrømme skyld, medfører erstatningsansvar?

For om hvert "fremskritt" som viser seg å ha bivirkninger eller er varig skadelig skal medføre et erstattningsansvar kan vi langt på vei bråstoppe utvikling og heller la individene klare seg selv. Ja så viser det seg at almangan, mobiltelefoner, flammehemmere og hva det nå skal være ikke var så trygt og sikkert som man trodde. Menneskelivet er en eneste stor tro, noen ganger går det utmerket andre ganger går det rett i dass. Det er fasiten på hva det vil si å leve og hva det vil si å være menneske.

Livet er ikke risikofritt og det at noen tar feil betyr ikke at de har onde hensikter og påfører andre skade mot bedre viten. Det meste i livet blir ikke påtvunget oss, det blir sterkt anbefalt men det er opp til oss selv å si ja eller nei til tilbudet.

Kommentar #4

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Livet er ikke risikofritt og det at noen tar feil betyr ikke at de har onde hensikter og påfører andre skade mot bedre viten. Det meste i livet blir ikke påtvunget oss, det blir sterkt anbefalt men det er opp til oss selv å si ja eller nei til tilbudet.

pandemix ble vel regelrett påtvunget folk...det var ikke lett å si nei når helsevesenet la skylden på de som ikke tok vaksinen for at andre igjen kunne bli smittet...

Kommentar #5

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

1 jan 2008 ble amalgam forbudt i Norge, med få unntak, 1 juni 2010 fulgte Sverige opp og WHO jobber mot et globalt forbud allerede i 2013. Hvorfor? Amalgam består av en legering (amalgam) av en rekke tungmetaller bla kadmium, tinn, zink, sølv, kobber, - og kvikksølv som er selve krumtappen med sitt innhold alene mellom 50-70% avhengig av amalgamtype, og dette lekker ut i kroppen gjennom veldokumenterte veier og skaper en underskog av forstyrrelser i kroppen. Fra 2011 ble all bruk av amalgam forbudt

Eneste trøsten er vel at våre barnebarn slipper amalgam problemet:P

Kommentar #6

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er jo godt at innlegget i Vårt land får fram at det slett ikke er sikkert det er så bra for absolutt alle unger å begynne i barnehage tidlig:

"Men ifølge Schjølberg er det samtidig vanskelig å si at barnehage er bra for alle. Debatten om hvilke barnepassordninger som passer for hvilke aldergrupper må i hvert fall ta hensyn til at et stort antall barn har økt risiko for langvarig skjevutvikling, mener hun.

– Når vi lagde denne rapporten var det aller mest forbausende at det var såpass mange rapporterte utviklingsbekymringer gjennom de fem første leveårene, sier Schjølberg.

 

Risiko ved barnehagestart? Forskerne er derfor blitt opptatt av de individuelle forskjellene og at det ser ut som at barn kan ha ulik utviklingsbelastning til ulik tid gjennom de fem første årene.

– Da kan det jo være at slike forbigående problemer utgjør en større risiko dersom barnet begynner i barnehagen samtidig, sier hun.

Forskeren mener funnet uansett nyanserer bildet av barns utvikling, og at det også vil være fint for barnehager å ha en forståelse av hvor store individuelle forskjeller det er mellom barn. Dette bør påvirke barnehagedebatten, sier forskeren som nå varsler mer arbeid med temaet."

Man kan jo spørre seg om foreldrene også blir stresset av å sende ungene fra seg så tidlig og sliter med skyldfølelse, fordi at de merker på ungene at det kanskje var for tidlig.Derfor kommer bekymringene som sliter på dem.

Samtidig bortforklares dette av "spesialistene".

Jeg mener at foreldrenes bekymring bør taes på alvor fordi de vet innerst inne det beste for sine egne barn.

Kanskje det rett og slett er livsstilen og stresset og jaget med å få unger i barnehage og en følelese av at de ikke har full kontroll over om ungene har det helt bra, fordi de ser ungene sine så sjeldent?

Dersom så mye som 40 % av ungene er i risikosonen for skjevutvikling så må det jo være noe felles som er årsaken, kanskje en stresset livsstil som påvirker både unger og foreldre .

Barnehagepresset gjør at man sender unger i ulike utivklingsfaser til barnehagen og kanskje disse utviklingsfasene i barnas liv burde behandles litt mer individuellt?  M.a.o la ungenes utvikling bestemme mye mer over tidspunkt for barnehagestart enn foreldrenes arbeidspress.


Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Det standardiserte mennesket

Publisert over 9 år siden

I følge alskens tester så skal barn (jfr helsestasjonens-) og voksne være si og så.

Saken er imidlertid at barn er veldig forskjellige.

De er også forskjellige mht hvor fort de utvikler hjernen, kroppen, deler av hjernen og deler av kroppen. Kort sagt passer de ofte ikke inn i standardiserte tester.

Et eksempel er at kroppen noen ganger vokser fortere enn urinblæren, med de problemer slikt kan medføre. Sengevetere blir i klinisk psykologi og i barneprofesjoene tolket som psykisk problem. Det kan imidlertid være helt andre årsaker.

Et av mine barn virket til å henge litt etter som barn. Jeg påpekte imidlertid at slikt er genetisk arv, og at andre i slekten som hadde vert lignende hadde fortsatt sin intellektuelle utvikling etter at "snitten" stoppet. For i motsettning til hva barneprofesjonene sier, så er det meste genetisk arv. Så jeg hevdet at han havner sikkert på en IQ på rundt 110 likevel. Vel, nå skårer vedkommende over 130 på IQ-tester. Vi oppdaget allerede i 15-års alder at hodet begynte å gå overraskende raskt.

Dette er bare ETT av mange områder hvor barn ikke nødvendigvis følger "normal-kurven".

Dersom det er flere områder hvor barnet viker fra "normal-kurven", så kan helsestasjon, skole, barnevern etc reagere. Det man glemmer er imidlertid at det store flertallet av disse (for meg positivt ladet ord:) avikerne* blir fungerende voksne mennesker. Så hvorfor prakke på de diagnoser, og tvinge de inn i et rigid skolesystem, som får de til å oppleve seg som tapere?

* "Avvikere" er helt normalt. Å avvike er å ikke være helt lik. Det er intollerante mennesker som ikke tåler at mennesker er ulike. At "avviker" gjøres til et skjellsord av en del, vitner om en (u)kultur av intolleranse. En annen side av saken: F.eks er en med høy IQ en avviker i klart posetiv betydning. Det samme med et idrettstalent, en kunstner, etc.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere