Helge Simonnes

928

Skummel religionskonflikt

Motsetningene mellom kristne koptere og muslimer er blitt en trussel for utviklingen i Egypt.

Publisert: 10. okt 2011

Heller ikke de nye makthaverne i Egypt evner å ta tak i de dype konfliktene som ligger mellom åtte millioner koptiske kristne og muslimer.

Søndagens voldsomme opptøyer i Kairo er et foreløpig klimaks i den religiøse konflikten. 24 mennesker ble drept i sammenstøtene, men det er mange sårede, så dødstallene kan stige.

Strid om kirkebygg antente lunten, som så ofte før. Det er svært vanskelig for den koptiske minoriteten å få bygd kirker i Egypt. Skal et kristent gudshus bygges, må det behandles på høyeste politisk hold. For muslimene er det svært lett å få sette opp moskéer.

Kopterne anklager muslimske ekstremister for å ha ødelagt en kirke i Aswan-provinsen i forrige uke, mens muslimene hevder at kirken var ulovlig oppført.

Helgens uroligheter har noe av samme mønster som tidligere. Militante muslimer herjer på landsbygda og plager kopterne. Kopterne er blitt lei av trakasseringen og vil ha nasjonal oppmerksomhet om det som skjer ute i provinsene.

Som reaksjon på kirkebrannen i Aswan samlet de koptiske kristne seg om fredelig demonstrasjon i hovedstaden. Den ble alt annet en fredelig. Det er ubegripelig at demonstrasjonen skulle ende i en slik tragedie.

De koptiske kristne har gjennom mange århundre ligget lavt i møtet med den muslimske dominansen. Men den unge generasjonen av koptere vil ikke akseptere en slik tilnærming. De vil bli respektert i det egyptiske samfunn.

Tidligere president Hosni Mubarak maktet aldri å løse den iboende konflikten mellom religiøse grupper i landet. Han vegret seg mot å ta tak og dermed har motsetningene fått bygd seg opp.

Militærmyndighetene er nødt til å ta de muslimske bandene på alvor. Får ikke Egypt kontroll på den religiøse volden, kan det true fremtiden for hele det egyptiske folk og for den demokratiske revolusjonen som har sett så lovende ut.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #51

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan også vise til Mette Mullers antydninger om at moderator slår lettere ned på kvinner enn på menn.
Skal man da trekke den konklusjonen at alle kvinner mener de må få si hva de vil uten å måtte forklare hva de mener? Og at enhver kritikk fra en mann er mannssjåvinisme?

Det skal man selvfølgelig ikke.

Men jeg hadde nylig erfaring med moderator herfra, der han 2 ganger trekker fram min kommentar som om jeg alene sto for avsporing? - Skjønt en annen debattant påpekte at "Selve paktstegnet (til kristendommen) er alkoholholdig i kommentar #38

Det preget nok  min raske kommentar .

mvh mette

Kommentar #52

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Ei lita oppklaring

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men jeg hadde nylig erfaring med moderator

Den kommentaren eg som moderator gav deg den gongen, var det dekning for. Men innlegget ditt blei ikkje sletta. Derimot sletta eg ei mengd kommentarar skrive av menn like rundt din kommentar, som denne. Så at eg skulle vera meir ute etter kvinner enn menn er framleis heilt feil. (Men eg har ikkje tid til å følgja kvart ord, så difor er det mange avsporingar eg ikkje oppdagar før det kanskje er for seint...) Men no ber eg om at tråden igjen handlar om dne skumle religionskonflikten i Egypt, dette skal ikkje vera ein diskusjon om moderator. Skadetala frå Egypt går opp, tragedien aukar, det same gjer spenninga. Les innlegget frå Dittmann, Norsk Misjon i Øst: Egypts hær dreper koptere.

Kommentar #53

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert over 9 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er denne åpenbare selvmotsigelsen og mangel på reelt svar på Aarsunds spørsmål jeg ber LB om å forklare.

Nå fortsetter denne Aarsund å tillegge meg meninger som ligger langt utenfor det jeg med rimelighet kan se jeg har skrevet i denne tråden. Det oppleves faktisk som ren og skjær forfølgelse. - (Jeg skriver "oppleves", da jeg godt vet at opplevelser og fakta kan være forskjellig)

Om noen skulle være i tvil, kjennes det meget ubehagelig! Godt gjort av Lene at hun klarte å uttrykke seg med følgende setning til ham:

"for din modige kamp for minioriteter, jeg gleder meg til å lese alle dine innlegg hvor du beklager jødeforfølgelse, forsvarer Israel, DMT trenger deg anngående omskjæring osv."

Hviken interesse du Eriksen har for å forfølge denne saken, får du selv svare på?

mvh  mette


Kommentar #54

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Nå fortsetter denne Aarsund å tillegge meg meninger som ligger langt utenfor det jeg med rimelighet kan se jeg har skrevet i denne tråden.

Dette er jeg helt enig med deg i. Her har Aarsund tolket deg feil.
Misforståelsen ser ut til å bunne i hva som er den mest hensiktsmessige opptreden for kopterne i dagens situasjon. Men jeg har ingen problemer med å se at dere har samme mål - religionsfrihet og slutt på forfølgelse av alle minoriteter.

"Om noen skulle være i tvil, kjennes det meget ubehagelig! Godt gjort av Lene at hun klarte å uttrykke seg med følgende setning til ham:"for din modige kamp for minioriteter, jeg gleder meg til å lese alle dine innlegg hvor du beklager jødeforfølgelse, forsvarer Israel, DMT trenger deg anngående omskjæring osv.""
Her er jeg fremdeles helt uenig med deg. Dette var ikke bare et dårlig svar, det var et forsøk på "å gjøre gode miner til slett spill", som ble til en absurd selvmotsigelse. 

Jeg gjør et siste forsøk på å forklare, og så må resten av tråden få handle om det den skal handle om. -

Aarsund reagerer på kommentar #7 i denne tråden der en person skriver; "Kanskje kan kristne klare å vekke en bedre forståelse i de kristne i Egypt slik at de ikke hevner seg mot andre uskyldige slik som de nå har gjort. Man må jo fordømme volden de kristne også bedriver i Egypt nå!" 
Dette er en påstand om at kopterne har bedrevet vold i Egypt. Denne oppysningen har hverken jeg eller Aarsund hørt, og det riktige ville nok vært å be denne personen dokumentere disse opplysningene (det kan jo være fakta, og da bør jo denne personen opplyse verden om det). Men Aarsund stiller i stedet bl.a dette spørsmålet; " (mener du) At det er fullt tillatt for en majoritet å forfølge en minoritet for de at de ikke liker religionen eller verdiene deres? "
I neste kommentar (#29) svarer Lene B med å ROSE han for nettopp disse spørsmålene fordi han da står på minoritetenes side. Lene B mener mao. at spørsmålene som Aarsund stiller er HELT LEGITIME. 
Problemet ligger imidlertid i at det er Lene B som SELV er denne personen som disse kritiske spørsmålene er rettet til.
Synes du det er et adekvat svar Lene B kommer med når hun roser disse kritiske spørsmålene som er stilt til henne selv?
For meg blir dette et forsøk på å svare på kritikk med "å gjøre gode miner til slett spill" - "late som ingenting", noe som fører til en absurd selvmotsigelse.  
Det hun burde ha svart med, var enten å dokumentere sine påstander om at kopterne bedriver vold, eller beklaget det dersom hun hadde uttrykt seg feil. Det skjer av og til med alle sammen, inkludert meg, og da er det bare å beklage feilen, og så gå videre med sakens tema. 

Hvilken interesse har jeg av å forfølge denne saken?
Jeg har tidligere hatt en meningsutveksling med LB der hun "avslutter videre samtale" når jeg ber henne om å forklare det jeg oppfatter som ulogisk ressonement. Dette oppfatter jeg som uredelig og useriøst, og er ikke egnet til å skape en god debatt. Derfor ba jeg Lene B om svar her.

Til slutt vil jeg bare si at både din og Lene Bs stemme er viktige her inne. Dere har mye å bidra med. Jeg vil gjenta at jeg mener Aarsund har tolket deg helt feil i den andre tråden, på tross av at du der har uttrykt deg klart. Men slikt skjer for alle, dessverre.
Jeg har også lest en del av hva Lene B har skrevet, og det er mye fornuftig. Men når uklarheter oppstår bør man forsøke å oppklare dem, ikke bidra til nye misforståelser.

Mvh Finn 

Kommentar #55

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert over 9 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Til slutt vil jeg bare si at både din og Lene Bs stemme er viktige her inne. Dere har mye å bidra med. Jeg vil gjenta at jeg mener Aarsund har tolket deg helt feil i den andre tråden, på tross av at du der har uttrykt deg klart. Men slikt skjer for alle, dessverre.

Takk for denne kommentaren Eriksen.

Kanskje diskuterer vi egentlig kjønnsforskjeller her? - Jeg vet av erfaring, at jeg som kvinne alltid først har reagert sterkt med mine følelser når noe har vederfart meg. Det å avlære dette reaksjonsmønsteret, er det troen som har hjulpet meg med, - nye tankespor  ;-)

Lene reagerte med en lett ironisk kommentar som svar til Aarsund, og det må hun jo ha lov til?. Hun opplevde nok også Aarsunds kommentar som en nærmest forfølgelse, noe hun nettopp utdypet i en senere kommentar, slik jeg forsto henne?

Jeg tror vi skal la dette ligge nå, og er glad for alt det vi har fått oppklare. Takk igjen.

mvh  mette

Kommentar #56

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Ingen visdom

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

En enkel sannhet er: Man kan ikke hjelpe sitt folk gjennom å rope hatord og støtte ensidig fordømmelse av islam, som både er kunnskapsløs og historieløs

Jeg kan, som jeg også har gitt uttrykk for i tråden sitatet er hentet fra, at jeg ikke ser noe visdom i sitatet til Sara A. Rasmussen, annet enn at kritikk selvfølgelig ikke skal være kunnskapsløs eller historieløs.

Det er ikke mer enn drøyt 20 år siden ideologien til flere hundre millioner mennesker ble kastet på historiens skraphaug, der den hørte hjemme. En av hovedgrunnene til at kommunismen raknet, var at Reagan satte foten ned. Sammenbruddet kunne etter min mening haa kommet tidligere, om det ikke hadde vært for alle dialog-vennene i Vest. Man kunne ha reddet mange liv og spart mange for store lidelser dersom vesten hadde stått samlet imot den undertrykkende kommunismen. Men "fredsbevegelser" og ettergivende politikere og til og med kirker (med Stålsett i spissen) ville heller forhandle og krype for tyrannene.

Ett sted må vi sette grense. Og der islam krenker menneskerettighetene, må vi sette foten ned, klart og tydelig.

Om vi er skapt i Guds bilde med de mulighetene som ligger i det, så skal vi ta entydig avstand fra alt som hindrer disse mulighetene. Da må vi si nei til islamsk intoleranse, hatforkynnelse, undertrykkelse og vold.

Det blir dessverre sørgelig naivt å tro at menneskerettighetene blir vår felles arena.  OIC, sammenslutningen av verdens muslimske land, som, representerer rundt 1, 6 milliarder mennesker synes ikke at FNs menneskerettigheter er bra nok, og utarbeidet derfor i 1990 sin egen Kairo-erklæring med utspring i Sharia. 45 land har signert denne erklæringen.

I praksis ignoreres FN-erklæringen hvis den ikke er i tråd med islamske sharialover - og det dreier seg ikke bare om bagateller. Kairo-erklæringens to siste artikler lyder: "Alle rettigheter fastsatt i denne erklæringener underlagt den islamske sharia. Den islamske sharia er den eneste kildereferansen til og avklaring av alle artiklene i denne erkæringen".

"Menneskerettighetene har den ubehalige hake ved seg at de på helt vesentlige punkter er i strid med islam," sa tidligere politisk red. i VG, nå avdøde Olav Versto en gang.

Jo før man innser dette, dess bedre.

Kommentar #57

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Boikott kanskje?

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Dette må ikke forhindre verdenssamfunnet fra å protestere mot overgrepene. Men samtidig er det vanskelig å se hva som kan gjøres, annet enn å legge press på myndighetene for at sikkerhetsstyrkene brukes til å beskytte alle borgere.

Boikott av Israelske varer er et virkemiddel som har blitt tatt i bruk mot Israels overgrep mot palestinernee. Det er en reaksjon som jeg mener har vært berettiget når grusomhetene fra Israel har vært på sitt verste.

Det kan diskuteres hvor stor verdi boikotten av Israel har hatt, men turisme er en viktig del av Egypts næringsgrunnlag, og de kjører nå kampanjer for å få opp turismen i landet etter den arabiske våren.  

Om drapene og den systematiske trakaseringen av koptere i Egypt fortsetter, er boikottaksjoner mot Egyptisk turistindustri kanskje like berettiget. 
De totalitære islamistiske  kreftene i landet bør bli gjort oppmerksomme på at denne muligheten er reell, slik at de kan ta den faktoren med i planleggingen for det nye Egyptiske samfunnet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere