Magnus Leirgulen

66

Tungetale

Publisert: 4. okt 2009

Tungetale

I mine tidligere innlegg har jeg vert innom spørsmål som Paulus sin autoritet i relasjon til Jesus.  Jeg har stilt meg kritisk til våre dagers bruk og utøvelse av  profeti i enkelte kr. miljøer

Nå er turen kommet til den såkalte tungetalen.

Er det behov for dette i dagens menigheter. ?  Eller er det bare noe som liksom hører til, siden det er nevnt i  Det Nye Testamentet. NT.

Jeg kan ikke se at Jesus brukte tungetale.  Uttrykket  ”tale i tunger” er nevnt en gang  hos Markus, og da relaterer det seg til hendelsene som skulle skje på pinsedag da  Den Hellige Ånd kom, som Jesus hadde lovet

Men faktum er at på pinsedag  talte de ikke i tunger slik som det praktiseres i dag, og kanskje ikke i menigheten i Korint heller.  Det de talte på pinsedag var ”i andre tunger”    altså på andre (fremmede) språk.

Vi må huske at det i denne høytiden i Jerusalem var det samlet mange mennesker fra forskjellige land og språk.  Derfor var det viktig for Ånden å manifestere akkurat der og da at språkbarrierer ikke skulle hindre evangeliet å nå ut ”til alle folkslag”.   Motsetningen til Babels språkforvirring.

Ellers kan jeg ikke se at tungetale har vert nevnt annet en sporadisk i Ap.gjerninger og særlig i brevene til Korinterne.

Korint var en spesiell by i Grekenland.  Nedbrent av Romerne ca. 150 år f. Kr. og gjennoppbygget  senere-

En havneby med mange gjennomreisende, og en sammensatt og rotløs befolkning   med florerende  umoral ..  Mange folkegrupper og mange språkproblemer.   Ikke rart at det var vanskelig for en menighet å vokse rett, under slike forhold. 

Paulus refser dem bl. annet for ukritisk bruk av tungetale.  Den ble ikke brukt for å tydeliggjøre evangeliet, men tvert i mot ble det forvirring av det, da mange brukte den til  å fremheve sin egen åndelighet.  Det var helt sikkert forskjellige språkgrupper i denne menigheten – derfor var det nok sterkt behov for oversettere.

For tiden blir Paulus sin integritet som apostel satt under sterk tvil av enkelte. Det er det vanskelig å finne noen grunn til.  Han var apostelen med den sterkeste kraften, kunnskapen  og personligheten for å få satt i gang det veldige apparatet som heter Guds Menighet på jorden etter pinsedag, og etter hans egen omvendelse.

Et av redskapene han hadde til dette var brevskriving. Kommunikasjon med de menigheter han startet var avhengig av dette bortsett fra å besøke dem.                                                                                       Denne såkalte brevlitteraturen i NT  var litt av en livsnerve for disse menighetene der og da.   Noe begrenset ble dette for senere menigheter opp til vår tid.  Paulus var igangsetteren, grùnderen.  Han var ikke profet.  Han trodde jo at Jesus skulle komme igjen i hans tid. Derfor var det for eksempel viktig for dem som kunne klare det, å holde seg ugift og ikke stifte familie.  Mange andre ting kunne nevnes om merkelig påbud som ikke har relevans og gyldighet til oss i dag.

Det er på denne bakgrunn jeg vil nevne tungetalen.  Var refsingen av tungetalebruken i Korint bare et hint om at den ble brukt feil.  Eller var den nødvendig i det hele tatt. Et viktig punkt er tydningen. Oversettelsen som imøtekommer dem som ikke helt forstod talen.  I så fall er det logisk og forståelig.  Gud er en ordens Gud som vil at alle skal høre evangeliet og bli frelst.

I motsatt fall vil det bli forvirring og uklarhet.  Jeg håper ikke å støte noen som oppriktig bruker tungetalen og er komfortabel med det.

Likevel er det viktig også å stille spørsmål. Noe av det som får meg til å spørre er:  Jeg kjenner en del oppriktige kristne som er blitt skremt av tungetale. Hvordan henger dette sammen ?  Guds Ånds fremste oppgave er vel ikke å fremkalle angst, men å peke på Jesus.  Riktignok også å peke på synd, men det er ikke det som er kjernen akkurat her.

Noen sier også at de har blitt velsignet av tungetale. Om det var selve tungetalen eller tydningen som velsignet er vanskelig å få klarlagt. Vis det er tydningen - hvorfor da ikke direkte tale uten omveier.

Det er fortalt meg at tungetale ikke er noe ukjent fenomen blant hedningene heller, og dermed også hos grekerne på den tiden. En slags ekstatisk tilstand som fremkaller uartikulerte lyder og bevegelser (dans). Brukt mye i den hensikt å påkalle åndene. Kanskje er Oraklet i Delfi relevant å nevne her ?

Jeg vet at mange bruker en slags tungetale i sitt lønnkammer, alene med Gud. Dette er noe helt annet, det er et direkte bønnespråk mellom Gud og vedkommende som jeg godt kan skjønne nytten av.

Finnes det noen gode svar på disse ting ?

Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Tungetale

Publisert over 12 år siden

Takk Magnus, dette er veldig godt skrevet.

Det finnes to typer tungetale.

Dette kan jeg vitne om som det heter, for jeg har opplevd det selv opptil flere ganger. Den ene som jeg kaller "sjakkabahaia" er den formen som en bruker til egen oppbyggelse, og som jeg er bombesikker på er den Paulus snakker om i Korinterbrevet og som du også nevner. Men så er det den profetiske varianten som umulig kan komme fra "talerens" egen bevissthet (vil jeg si). Den er det et slikt trøkk på at du vet at dette er Herren selv  eller Den Hellige Ånd som er på  ferde. Og til slutt, budskapet som denne talen bringer blir også tydet av en annen i forsamlingen. Det føler jeg meg veldig sikker på...

Hvis ikke så gir den ingen nytte slik Paulus snakker om...

Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Tungetale varianter..

Publisert over 12 år siden

<!-- @page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in } P { margin-top: 0in; margin-bottom: 0.08in } -->

 

Det er mange oppfattinger om hva dette fenometet er.. Den erfaring jeg har med dette er at det brukes forskjellig fra forsamling til forsamling  og i forskjellige settinger. 

 

Bønn og taksigelser.  Dette er den mest vanlige. Under eller i løpet av en bønn skifter man over til en at annet språk. Dette kan enten være hjemme eller i all offentlighet. Dette er ofte i en bedende setting.

Lovsang.  Dette er en vidreutvikling av takksigelse tungetalen.  Takksigelsen går over i en slags lovprising og i den fasen av bønnen starter lovprising på et annet språk.  Dette er en meget smittende form for lovprising som fort sprer seg til flere deler av forsamlingen.  

Dialogen. Dette er ofte sporadiske hendelser som kommer hvor som helst i normal liturgien.   Det er enkeltpersoner som starter der man er eller går frem til en platform. Sier en kort strofe og noen andre i forsamlingen sier fram på norsk hva som blir sagt. 

Beskjeder.  Dette er de mest mystiske variasjonene.  Har fra flere misjonærer hørt at de gjennom sine medlemmer i kirken på misjonsmarken har fått beskjeder hjemmenfra om hendelser hjemme,  presentert på riktig dialekt fra det stede beskjeden kom fra, av en av de innfødte.  

Forkynning.  Det at man står fram i en forsamling  og taler på et lokal språk som en vanlig tale.  Har bare opplevd dette en gang på et møte i Sør-Sverige hvor det kom en tungetale som for oss lignet på en “Bønn og takksigelse”,  men viste seg å være en forkynning til en innvandrer i salen.  Han oversatte hva som ble sagt på hans morsmål litt senere i møtet. 

 

 

Tungetale er en bønn der Kristus i deg har en samtale med Gud.  Du trenger ikke nødvendig vis å forstå det selv.  Men du forstår at det gjør godt å få sagt det og overgitt dine innerste problemer til Gud. Og på den samme måte er det godt å lovprise Gud for den store visdom og nåde har har gitt oss på en måte som overvår vår egen lille forstand.  Jeg ser ikke på dette som noe større mysterium enn det at presten i Kirken sier at “Dette er Jesu Blod” / “Dette er Jesu legemet” . Det er også en troshandling å akseptere det og ta imot av nåde.  På samme måte med denne fantastiske dialogformen Gud har gitt oss gjennom tungetalen.

 

Du nevner oraklene som en type.  Det kan tenkes.  De sibylisnke oraklene blir av mange akseptert som “kristne”.  Når man leser de nedtegninger som finnes etter dem er de mer av en profetisk lesning som Åpenbaringsboken i Bibelen.  F.eks “I den siste tid skal havet en dag bli tørt, og da skal skipene ikke mere styre mot Italia. Det mektige fruktbare Asia skal bli til vann og Kreta en steppe, på Kyperos skal det være en stor ulykke, og Pafos skal jamre over sin grusomme skjebne...osv osv. 

 

Jeg er ikke redd for tungetale i forsamlingen eller privat , det er for meg en manifestasjon at vi er i Kristus og Kristus er i oss.

 

Kommentar #3

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Mye tungetale og tydning

Publisert over 12 år siden

Jeg har hørt en del tunger og tydning gjennom årene,  ikke alltid virker det som den har vært spesielt åpenbarende.

Jeg tror at mange bllir emosjonelt berørt når de hører preken eller vitnesbyrd, og da bruker de tungene til å love Herren. Noen som mener seg å ha tydningens gave, blir da så inspirert at de bare må tyde. Denne tydningen er noen ganger så lite konkret at jeg tenker at dersom Gud ønsket å si noe, hadde han vel sagt det tydeligere enn dette?

Noen ganger har jeg likevel opplevd det som noen sjeldent og overnaturlig.

Jeg tror nok. som du er inne på at dette som regel er noe som skal brukes til egen oppbyggelse,

Den som taler i tunger taler for Gud, sa vel Paulus?

Kommentar #4

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

"TUNGETALE"

Publisert over 12 år siden

La meg gi noen sitateter hvor Bibelen omtaler tungetale.

 

Mark 16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,
Apg 2,3-4 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. 4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.
Apg 10,46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.
Apg 19,6 og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.
Rom 3,13 Deres strupe er en åpnet grav; med sine tunger gjorde de svik, ormegift er under deres leber.
1 Kor 12,10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.
1 Kor 12,28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.
1 Kor 12,30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem?
1 Kor 13,1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
1 Kor 13,8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.

Tale i tunger er en gave fra Gud. Gud bruker å formidle et budskap til menigheten. Tungetalen blir som regel tolket. Tngetalen er gitt på et språk. Dersom den ikke er det, er den ikke fra Gud.

Tungetalen forekommer som oftest i Pinsebevegelsen, man sier mennesker som får denne gave er åndsøpt.


1 Kor 14,5-6 Allikevel ønsker jeg at I alle talte med tunger, men heller at I talte profetisk; den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, medmindre han tyder det, så at menigheten kan få opbyggelse av det. 6 Og nu, brødre, om jeg kommer til eder og taler med tunger, hvad vil det da gagne eder, medmindre jeg taler til eder enten med åpenbaring eller med kunnskap, enten med profetiske ord eller med lære?
1 Kor 14,23 Om da hele menigheten kommer sammen, og alle taler med tunger, og det så kommer ukyndige eller vantro inn, vil de da ikke si at I er fra eder selv?
1 Kor 14,39 Derfor, brødre, streb efter å tale profetisk, og hindre ikke nogen i å tale med tunger;

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 12 år siden

Leirgulen.

Det var eit godt innlegg du hadde.

Gradvis har det gått opp for meg at Paulus er ein falsk apostel.

http://www.serveyahweh.org/Paul/paul.htm

Det er berre 12 apostlar.

"Bymuren hadde tolv grunnsteinar, og på dei var det skrive tolv namn, det var namna på dei tolv apostlane til Lammet." Op 21,14

Tungetalen er vel noko av det dei fleste normale folk reagerar på.På meg er det rett og slett ekkelt.Bibelens beretning dert apostlane snakka andre språk slik at det dei sa vart forstått er forståeleg.

Den formen for tungetale som me ser på møta til R.H.Browne;Copeland,Hagin og Benny Hinn har ingenting med Gud å gjera.

http://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk&feature=related

Det finst mange slike videoar på nettet som viser kor skammeleg det er.

Pga Paulus sine ord så vert det berre forvirring.

"Jag etter kjærleiken, strev etter åndsgåvene og mest etter å tala profetisk.  2 For den som talar i tunger, talar ikkje for menneske, men for Gud. Ingen skjønar han, for han talar løyndomar ved Anden. "

Det er berre tullprat det Paulus her kjem med.

Gud har i sitt ord gitt oss all den veiledning me treng.

Helliga dei i sanninga,ditt ord er sanning.Paulus sine skrifter kan me slutta å lesa.

 

 

 

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Tungetale

Publisert over 12 år siden

 

04.10.09 kl. 20:25 skrev Per Traasdahl:

 "sjakkabahaia"

 I så fall er det berre Paulus som går god for dette.

Er ikkje dette skammeleg?

http://www.youtube.com/watch?v=1SgByE0pX1M

Det som gir mest grunn til bekymring er at desse karismatikarane seier at LOVA er oppheva.

Dei lever på eit åndeleg plan??

Me fekk sjå ein del av dette i Knutby.

"Det samme må sies om bevegelsens svært lettvinte holdning til innholdet i Guds hellige lov, som de fleste hevder er avskaffet. Vanlige bibeltroende kristne, som faller i synd og derved bryter Guds bud, vil angre, bekjenne, søke tilgivelse og ønske Guds og menneskers hjelp til endring.
Normalisering av alvorlig synd, samtidig som man er overbevist om at dette er uproblematisk for Herren og heller ikke reduserer ens brukbarhet i Guds sak, røper imidlertid en åndelig inkompetanse og naivitet som er skremmende."

http://www.mensviventer.no/mvv38/knutby.htm

 

 

 

 

 

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kjære Torstein Langesæter

Publisert over 12 år siden

Nå må det være nok med det du kommer med. Jeg leste Grimsdalens innlegg og vil si amen til den. Men dette har du ingen peiling på. Jeg blir mer og mer rasende over dine anslag at Paulus var en falsk apostel, og dette med tungetale bør du slutte å uttale deg om. Med din relgiøsitet hvor du lever under loven er det bare en ting¨å si: Bland deg ikke opp i denne diskusjonen over nevnte emne. Du vil bare bli til latter. Her tales det ikke lovens budskap, men nådens budskap. Dette kan bli for mye for deg.

Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE:

Publisert over 12 år siden

 

04.10.09 kl. 22:26 skrev olav grimdalen:

La meg gi noen sitateter hvor Bibelen omtaler tungetale.

 

Mark 16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,

Tale i tunger er en gave fra Gud. Gud bruker å formidle et budskap til menigheten. Tungetalen blir som regel tolket. Tngetalen er gitt på et språk. Dersom den ikke er det, er den ikke fra Gud.

 

 Hva om de ikke blir tolket da - er de fremdeles fra Gud ?  Sier du med dette at mye av det som tales i forsamlingene ikke er av Gud, det er jo det som blir konskvensen da.

Mark 16:17f
 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.
 18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Vi må ta med det 18. verset også for sammenhengens skyld.  Jesus snakker her om hva som skal skje når Ånden kommer.   Dersom du er så sterk i troen at du taler med tunger, skulle du vel også kunne ta slanger i hendene, og drikke gift uten problem.

Nei, Jesus snakker her i åndelig forstand.  Slanger og gift er her en metafor på djevelen og de onde ånder.  De skal kunne drives ut av både demonbesatte, og demoner i forsamlingen o.a. uten at utdriverne blir skadet eller selv besatt, vel å merke hvis det blir gjort i Jesu navn - "i mitt navn," som han sier.

Det er i denne konteksten vi må forstå tungetalen her, en tale som demonene forstår og frykter. Dessuten peker alt dette også frem til pinsedag da disiplene plutselig kunne gjøre seg forstått på fremmede språk.  Altså helt annerledes enn praksisen i dag.

 

MVH magnus L

Kommentar #9

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: re

Publisert over 12 år siden

 

04.10.09 kl. 23:42 skrev Torstein Langesæter:

Leirgulen.

Det var eit godt innlegg du hadde.

Gradvis har det gått opp for meg at Paulus er ein falsk apostel.

 

Det er berre 12 apostlar.

"Bymuren hadde tolv grunnsteinar, og på dei var det skrive tolv namn, det var namna på dei tolv apostlane til Lammet." Op 21,14

 

 

 

 

 Hei Torstein - Jeg kan nok ikke gå god for din spesielle oppfatning av Paulus. Dette skal jeg nok komme tilbake til en annen gang.   Hadde han vert falsk hadde han vert avslørt for lenge siden.

Nei - dette må du revurdere.

Med vennlig hilsen magnus L

Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tungetale

Publisert over 12 år siden

Slik jeg ser det kan Tungetalen  brukes til tre ting.

Tungetale til egen oppbyggelse

Det mest vanlige er å ”be i ånden”, det er et personlig bønnspråk som alle kan få, dersom de vil. Det står i 1.Korint 14,4 ”at den som taler i tunger oppbygger seg selv”. Og hvem er det ikke som vil bli oppbygd? Hvem vil ikke ha åndelig styrke? Det tror jeg de fleste vil ha. Og det får du ved å ”be i ånden”. Noen bruker også uttrykket ”å be i tunger”. Men det betyr det samme.

 

Tungetalen er viktig, det er noe alle troende burde ha. Paulus sa: ”Jeg takker Gud, jeg taler mere i tunge enn dere alle” (1.Korint.14,18). Judas brev vers 20-21 sier at når du ber i den Hellige Ånd så ”oppbygger du din tro og holder deg i Guds kjærlighet”.

 

Tungetalen er dette bønnespråket som trer i kraft når man ikke bare vil be med egne tanker og ord, men også med sin ånd. Mange kristne har stått fram og vitnet at de har fått ny kraft og et rikere kristenliv etter at de begynte å tale i tunger.

 

”For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden (1.Korint.14,2). Dette er ditt private bønnespråk innfor Gud, til egen oppbyggelse.

Tungetale tydning

 

Tungetale som skal tyds i menigheten og bli til oppbyggelse. En person reiser seg og taler i tunger. Han taler ut et budskap han har fått fra Gud, en annen tyder det. Budskapet kan være til enkelt personer eller til hele menigheten. Denne type nådegave er en av de ni nådegavene i 1.Kor.12, "en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning a tunger" 1.Kor.12,10. Dette er en gave som ikke alle har.

 

Tungetale - et tegn for dem som ikke tror

 

1.Kor 14,22 sier at: "så e da tungene et tegn, ikke for de troende, men for de vantro"

 

I dag finnes det flere hundre millioner kristne i mange forsjellige kirkesamfunn som taler i tunger.

 

 
Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

 

  Hei Torstein - Jeg kan nok ikke gå god for din spesielle oppfatning av Paulus. Dette skal jeg nok komme tilbake til en annen gang.   Hadde han vert falsk hadde han vert avslørt for lenge siden.

Nei - dette må du revurdere.

Med vennlig hilsen magnus L

 ------------------

Dagens bibeltekst:

"Så sa Jesus til dei jødane som var komne til tru på han: «Blir de verande i mitt ord, er de verkeleg mine disiplar. 32 Då skal de få kjenna sanninga, og sanninga skal gjera dykk frie.» 33 «Vi er Abrahams ætt,» la dei imot, «og har aldri vore slavar for nokon. Korleis kan du då seia at vi skal bli frie?» 34 Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Kvar den som gjer synd, er slave under synda. 35 Ein slave blir ikkje verande i huset i all framtid, men ein son blir verande der for alltid. 36 Får Sonen gjort dykk frie, blir de verkeleg frie."

Her er me ved kjernen av det heile.Det er Jesu ord me skal halda oss til.

Han viste til "lova og profetane" .

Kva er synd? Synd er å bryta Guds lov-dei 10 boda.

Frie vert me fyrst når me innrettar oss etter Guds lov.Det vil seia å overgje oss til Gud og VILJA fylgja hans ord.

Paulus sine skrifter held ikkje mål mot "lova og profetane".

 "Eg veit om gjerningane dine: Du har arbeidd, og du har halde ut. Eg veit òg at du ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg apostlar, men ikkje er det, og du har funne at dei er løgnarar.  " Op 2,2

Ein har lov å testa desse som kallar seg apostlar mot det Jesus seier.

"Liksom i alle forsamlingar av dei heilage 34 skal kvinnene teia når forsamlinga kjem saman. Dei har ikkje lov til å tala; dei skal underordna seg, som òg lova seier. 35 Men er det noko dei vil læra, så lat dei spørja mennene sine heime. For det sømer seg ikkje for ei kvinne å tala i forsamlinga." Romarane 14

Dette kjem Pulus med etter å ha snakka mykje tull om tungetalen.

Eg må spørja om desse "Paulusfan" held seg til desse orda og?

Det er etter mitt syn ubibelsk og undertrykkjande.

Kommentar #12

Benjamin Østli

13 innlegg  115 kommentarer

Forvirring og suggesjon

Publisert over 12 år siden

Paulus refser dem bl. annet for ukritisk bruk av tungetale.  Den ble ikke brukt for å tydeliggjøre evangeliet, men tvert i mot ble det forvirring av det, da mange brukte den til  å fremheve sin egen åndelighet.  Det var helt sikkert forskjellige språkgrupper i denne menigheten – derfor var det nok sterkt behov for oversettere.

Det oppleves i mange menigheter at ukritisk bruk av tungetale er forstyrrende og forvirrende for mange. I de mest ekstreme menighetene, der "åndeligheten" slippes løs er tungetalen viderutviklet til både bjeffing og rulling på gulvet. Teksten som sier at folk oppfattet dem som fulle, er misbrukt tll det ytterste. Tungetalen var nyttig i Korint, men jeg tror også den er ukontrollert hos noen mennesker. Jeg vokste opp som pinsevenn, der vi gikk til forbønn for å få DHÅ, og beviset på dette var tungetalen. Misforståelsen her er at DHÅ kommer frelsen, og ikke med tungetalen. DHÅ som påvirker mennesker til irrasjonelle og skremmende oppførsel driver kanskje de aktuelle til en (åndelig) egotrip, men blir for mange andre skremmende, og støter de vekk fa en Gud som de ikke forstår.  Og det var jo hee vitsen; at flere skulle forstå Gud...?

Kommentar #13

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Forvirring?

Publisert over 12 år siden

B.Østlie skriver.   Det oppleves i mange menigheter at ukritisk bruk av tungetale er forstyrrende og forvirrende for mange. I de mest ekstreme menighetene, der "åndeligheten" slippes løs er tungetalen viderutviklet til både bjeffing og rulling på gulvet. Teksten som sier at folk oppfattet dem som fulle, er misbrukt tll det ytterste. Tungetalen var nyttig i Korint, men jeg tror også den er ukontrollert hos noen mennesker. Jeg vokste opp som pinsevenn, der vi gikk til forbønn for å få DHÅ, og beviset på dette var tungetalen. Misforståelsen her er at DHÅ kommer frelsen, og ikke med tungetalen. DHÅ som påvirker mennesker til irrasjonelle og skremmende oppførsel driver kanskje de aktuelle til en (åndelig) egotrip, men blir for mange andre skremmende, og støter de vekk fa en Gud som de ikke forstår.  Og det var jo hee vitsen; at flere skulle forstå Gud...?

 

Du sier at DHÅ ikke kommer med tungene? Hvem kommer med dem da? Tungetalen er jo en av de 9 nådegavene som nevnes i bibelen som Åndens gaver. Nå snakker jeg ikke om gjenfødelsen men åndsdåpen. I åndsdåpen får vi tunger som tegn ved DHÅ. Disse tungene er til vår eget bruk. Men tungene som budskap får vi som et steg videre på ferden som DHÅ gir oss etter som vi trenger det. Dette er en gave fra Gud til menigheten. Åndsdåpen er døren til at DHÅ kan gi deg flere nådegaver, men tungene er et tegn på at du er åndsdøpt. Det er ikke det samme som gjenfødt. Gud er en ordens Gud, sier Paulus. Derfor når noen får et budskap i tunger skal de komme med det en av gangen. Tungene har jo ikke noe for seg uten tydningen. Det er også en gave som er gitt. Når Gud vil gi menigheten et budskap i tunger, bruker han også tydningens gave som den som taler i tunger har eller andre i salen har. Åndsdåpen er døren inn til flere nådegaver så som helbredelse, gjøre kraftige gjerninger, osv. Alt dette kommer fra den samme Ånd, DHÅ, som skal hjelpe oss gjennom det kristne livet her nede. Det er han som taler gjennom oss til oppbyggelse.

Jeg lurer på hvor Østlie har sett noen bjeffe og rulle seg på gulvet? Jeg tror ikke du har sett dette. I dag er det nesten ingen som taler i tunger eller tyder. De har blitt som kirken, stille og tyste. Det er lenge siden Norge har hatt åndelige åpenbaringer i menighetene. På 60 tallet skjedde det mange ting. Men fra 70 tallet og til i dag har pila gått rett ned hos pinsevennene. I dag hører man knapt noe åndelige innslag fra himmelen. Hvorfor? Det er for mye synd blant lemmene og at vanntroen har sneket seg inn. I stedenfor å søke Gud om nådegaver søker de heller noe som fenger kjødet. Deres sinn er ikke forvandlet slik at de søker mer av det som er her nede enn det som er i himmelen. Skal ikke gå lengere i den diskusjonen, men gid fler vil søke Jesus om de åndelige gavene.

Kommentar #14

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Kjære Torstein Langesæter

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 00:17 skrev Terje Johansen:

Nå må det være nok med det du kommer med. Jeg leste Grimsdalens innlegg og vil si amen til den. Men dette har du ingen peiling på. Jeg blir mer og mer rasende over dine anslag at Paulus var en falsk apostel, og dette med tungetale bør du slutte å uttale deg om. Med din relgiøsitet hvor du lever under loven er det bare en ting¨å si: Bland deg ikke opp i denne diskusjonen over nevnte emne. Du vil bare bli til latter. Her tales det ikke lovens budskap, men nådens budskap. Dette kan bli for mye for deg.

 Huffa meg da Joihansen !  Sånt sier man da ikke til medmennesker dersom en "er døpt i DHÅ" som du pukker på. Jeg vet det er vanskelig, men ikke angrip personen i stedet for saken.  Alle er elsket av Gud, selv de som ikke er enige med oss.  Åndsretningen som vår meddebattant har tullet seg inn i er så merkelig og uhørt at det kan bare skyldes litt for mye tiitting på Internett.  Ta heller et oppgjør med den. 

Det er slik her i livet at når vi får for tunge byrder å bære, så flykter en del av oss inn i noe som heter reaktiv depresjon. Noen av oss flykter gjerne fra denne igjen med å hive oss inn i ting som får oss til å komme bort fra tunge tanker og livskriser.  Noen driver ekstremsport, andre driver med selvskading, og noen der igjen blir overaktive i all slags ismer og  tenkeri.

Jeg vet jo ikke om noen av våre meddebattanter er bort i noe sånt.  Det har jo ikke jeg noe med.  Men det jeg ville ha sagt er at vi skal alltid vere forsiktige i vår omgang med våre medmennesker.  Vi vet aldri hva som er bakenforliggende grunner til alle våre reaksjoner.  Det har i hvert fall DHÅ lært meg.  Jeg har falt selv i denne hengemyra, men det er alltid godt å be om tilgivelse eller unnskyldning etterpå.

Men sakene skal vi ta - som bare det !

MVH magnus L

 

 

 

 

 

Kommentar #15

Benjamin Østli

13 innlegg  115 kommentarer

RE: Re: Forvirring?

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 14:25 skrev Terje Johansen:

Jeg lurer på hvor Østlie har sett noen bjeffe og rulle seg på gulvet? Jeg tror ikke du har sett dette. I dag er det nesten ingen som taler i tunger eller tyder. De har blitt som kirken, stille og tyste.

Ta deg en tur inn i Toronto-inspirerte menigheter, så kan du oppleve mange egotripper, med dyrelyder, skjelving, rulling på gulvet, og dansing som ligner LSD-rus. Jeg har møtt flere skremte enn salige etter slike møter.

Kommentar #16

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Tungetale eller "tungetale"

Publisert over 12 år siden

Tungetale - eller "tungetale" - er utbredt i spesielle miljøer.  Og hvor mye av det som er fra Ånden skal jeg ikke uttale meg om.  Men generelt så høres det meste ut som sprøyt og babbel, uten at jeg sier at det er nettopp det.

Men i min enfoldighet så trodde jeg at det var Den Hellige Ånd som fant det tjenelig å gi tungetalens gave for at folk av en annen nasjonalitet skal kunne nås med evangeliet.  Og at der tungetale forekom så skulle det være noen som også kunne oversette.  Hvis ikke så burde vedkommende holde munn.  Men det var nå noe jeg trodde da....

Kommentar #17

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: Re: Forvirring?

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 17:03 skrev Benjamin Østli:

 

05.10.09 kl. 14:25 skrev Terje Johansen:

Jeg lurer på hvor Østlie har sett noen bjeffe og rulle seg på gulvet? Jeg tror ikke du har sett dette. I dag er det nesten ingen som taler i tunger eller tyder. De har blitt som kirken, stille og tyste.

Ta deg en tur inn i Toronto-inspirerte menigheter, så kan du oppleve mange egotripper, med dyrelyder, skjelving, rulling på gulvet, og dansing som ligner LSD-rus. Jeg har møtt flere skremte enn salige etter slike møter.

 

 Og det er da jeg spør meg selv om hva Mesteren selv ville ha synes om slikt sirkus.

Kommentar #18

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvem blir døpt i den hellige ånd ?

Publisert over 12 år siden

Dette tema er minst like vanselig som barnedåp/voksendåp/troendesdåp osv.. 

En ting er begrepet "døpt i den hellige ånd". Noen tror at det blir man gjennom vanndåpen. Andre tror at det er en egen troshandling. Dette er ett teologisk problem som skiller de forskjellige menighetene.

Et annet problem er jo de 9 nådegavene.  Enkelte tror det er en stige. At man starter med den første for å gjennom helliggjørelsen får den neste , neste og tilslutt har man alle..  Andre tror at man ikke nødvendigvis behøver å gå stigen men kan velge hylle selv.   De fleste tror at disse nådegavene døde ut med apostlene.

Personlig er jeg mer skremt av gave begrepet.  Når Gud gir mennesker en slik gave til forvalting er det opp til hvert enkelt menneske å bruke den gaven til ære for Gud.  Har man fått tungens tale , er det opp til hver enkelt å bruke den til Guds ære, har man fått Helbredelsen nådegave må man passe på at man ikke blir en healer,  har man fått profetisk gave må man passe på at man ikke blir synsk osv.  Guds ånd fungere selv om den ikke brukes til Guds ære, disse gavene er kraftige verktøy som som gir mottageren en ansvar om å forvalte sin Gave på rett måte.  Alle kan missbrukes.

 

Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Kjære Torstein Langesæter

Publisert over 12 år siden

 He, he, nei sånn sier ikke den åndsdøpte. :-)

På den annen side, dersom Langseters teser om Paulus skulle få stå uimotsagt, ja da syntes jeg vi like godt kan kaste ut Jeremias, Esaias, og en del av de andre profetene også.

Mon tro om vi trenger noen bibel?

05.10.09 kl. 16:17 skrev Magnus Leirgulen:

 

05.10.09 kl. 00:17 skrev Terje Johansen:

Nå må det være nok med det du kommer med. Jeg leste Grimsdalens innlegg og vil si amen til den. Men dette har du ingen peiling på. Jeg blir mer og mer rasende over dine anslag at Paulus var en falsk apostel, og dette med tungetale bør du slutte å uttale deg om. Med din relgiøsitet hvor du lever under loven er det bare en ting¨å si: Bland deg ikke opp i denne diskusjonen over nevnte emne. Du vil bare bli til latter. Her tales det ikke lovens budskap, men nådens budskap. Dette kan bli for mye for deg.

 Huffa meg da Joihansen !  Sånt sier man da ikke til medmennesker dersom en "er døpt i DHÅ" som du pukker på. Jeg vet det er vanskelig, men ikke angrip personen i stedet for saken.  Alle er elsket av Gud, selv de som ikke er enige med oss.  Åndsretningen som vår meddebattant har tullet seg inn i er så merkelig og uhørt at det kan bare skyldes litt for mye tiitting på Internett.  Ta heller et oppgjør med den. 

Det er slik her i livet at når vi får for tunge byrder å bære, så flykter en del av oss inn i noe som heter reaktiv depresjon. Noen av oss flykter gjerne fra denne igjen med å hive oss inn i ting som får oss til å komme bort fra tunge tanker og livskriser.  Noen driver ekstremsport, andre driver med selvskading, og noen der igjen blir overaktive i all slags ismer og  tenkeri.

Jeg vet jo ikke om noen av våre meddebattanter er bort i noe sånt.  Det har jo ikke jeg noe med.  Men det jeg ville ha sagt er at vi skal alltid vere forsiktige i vår omgang med våre medmennesker.  Vi vet aldri hva som er bakenforliggende grunner til alle våre reaksjoner.  Det har i hvert fall DHÅ lært meg.  Jeg har falt selv i denne hengemyra, men det er alltid godt å be om tilgivelse eller unnskyldning etterpå.

Men sakene skal vi ta - som bare det !

MVH magnus L

 

 

 

 

 

 

Kommentar #20

Jan Terje Omdal

1 innlegg  30 kommentarer

RE: RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 07:20 skrev Torstein Langesæter:

 

  Hei Torstein - Jeg kan nok ikke gå god for din spesielle oppfatning av Paulus. Dette skal jeg nok komme tilbake til en annen gang.   Hadde han vert falsk hadde han vert avslørt for lenge siden.

Nei - dette må du revurdere.

Med vennlig hilsen magnus L

 ------------------

Dagens bibeltekst:

"Så sa Jesus til dei jødane som var komne til tru på han: «Blir de verande i mitt ord, er de verkeleg mine disiplar. 32 Då skal de få kjenna sanninga, og sanninga skal gjera dykk frie.» 33 «Vi er Abrahams ætt,» la dei imot, «og har aldri vore slavar for nokon. Korleis kan du då seia at vi skal bli frie?» 34 Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Kvar den som gjer synd, er slave under synda. 35 Ein slave blir ikkje verande i huset i all framtid, men ein son blir verande der for alltid. 36 Får Sonen gjort dykk frie, blir de verkeleg frie."

Her er me ved kjernen av det heile.Det er Jesu ord me skal halda oss til.

Han viste til "lova og profetane" .

Kva er synd? Synd er å bryta Guds lov-dei 10 boda.

Frie vert me fyrst når me innrettar oss etter Guds lov.Det vil seia å overgje oss til Gud og VILJA fylgja hans ord.

Paulus sine skrifter held ikkje mål mot "lova og profetane".

 "Eg veit om gjerningane dine: Du har arbeidd, og du har halde ut. Eg veit òg at du ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg apostlar, men ikkje er det, og du har funne at dei er løgnarar.  " Op 2,2

Ein har lov å testa desse som kallar seg apostlar mot det Jesus seier.

"Liksom i alle forsamlingar av dei heilage 34 skal kvinnene teia når forsamlinga kjem saman. Dei har ikkje lov til å tala; dei skal underordna seg, som òg lova seier. 35 Men er det noko dei vil læra, så lat dei spørja mennene sine heime. For det sømer seg ikkje for ei kvinne å tala i forsamlinga." Romarane 14

Dette kjem Pulus med etter å ha snakka mykje tull om tungetalen.

Eg må spørja om desse "Paulusfan" held seg til desse orda og?

Det er etter mitt syn ubibelsk og undertrykkjande

Tre kjappe kommentarer til deg Torstein:

1. Loven ble oppfylt da Jesus ropte det er er fullbrakt og forhenget revna. Det er jo personer med ditt syn, som fornekter det med ikke å legge seg under trelldommens åk. Personer som du som får jesu frelsesverk til å virke meningsløst. Da man fortsatt skal leve under den lov som Jesus oppfylte på Golgata.

2. Skal man kun høre på hva Jesus sa, mens han gikk på jorden er det bare de 4 evangeliene som skal være med i NT. En merkelig tankegang.

3. Kristen Norge er jo et kart, og med dine kommentarer rundt Tungetale, der du viser til Youtube?, som om det skulle ha en teoretisk og teologisk forankring, er det ikke vanskelig å skjønne at du ligger i det ultrakonservative landskap NLMS eller vestlandske vil jeg tro?

Kommentar #21

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Re: Forvirring?

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 14:25 skrev Terje Johansen:

 

 

Du sier at DHÅ ikke kommer med tungene? Hvem kommer med dem da? Tungetalen er jo en av de 9 nådegavene 

Jeg er ikke så helt sikker på det.  Kommer an på hvordan du definerer tungetale.  Jeg tror evangeliet er viktigere å formidle med gjerninger og ord, enn å gå rundt og rulle med tungene i uforståelige ord.    En dame for noen år tilbake hadde en eiendommelig evne til å bøye teskeier bare med å holde dem løst i hånden.   I et fjernsynsprogram som hun demonstrerte sine ferdigheter ble hun spurt hva slags krefter som ble brukt. Hun svarte: "Det er med Guds kraft"   Da repliserte tryllekunstneren Finn Jo  at han trodde nok at Gud hadde andre ting å gjøre på enn å ødelegge kjøkkenredskaper.  Jeg tror at evangeliet er viktigere å avdekke enn å tildekke med uforståelige lyder.

Jeg lurer på hvor Østlie har sett noen bjeffe og rulle seg på gulvet? Jeg tror ikke du har sett dette.

Skru på knotten du, og titt litt på Visjon Norge og Gospel Channel. 

 MVH magnus L

Kommentar #22

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

På gulvet

Publisert over 12 år siden

 

Noen nevner Toronto her. En trenger da ikke reise til Toronto for å finne denne formen for underholdning. Dette har vi da hatt i landet  i ca 15 år nå, og nå ryktes det at en ny menighet i Oslo skal drive med dette som spesialfelt.....

 

Bortkastet tid spør du meg.......

Kommentar #23

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

 

 

Tre kjappe kommentarer til deg Torstein:

1. Loven ble oppfylt da Jesus ropte det er er fullbrakt og forhenget revna. Det er jo personer med ditt syn, som fornekter det med ikke å legge seg under trelldommens åk. Personer som du som får jesu frelsesverk til å virke meningsløst. Da man fortsatt skal leve under den lov som Jesus oppfylte på Golgata.

2. Skal man kun høre på hva Jesus sa, mens han gikk på jorden er det bare de 4 evangeliene som skal være med i NT. En merkelig tankegang.

3. Kristen Norge er jo et kart, og med dine kommentarer rundt Tungetale, der du viser til Youtube?, som om det skulle ha en teoretisk og teologisk forankring, er det ikke vanskelig å skjønne at du ligger i det ultrakonservative landskap NLMS eller vestlandske vil jeg tro?

 ----------------

1. Jesus levde etter dei ti boda og viste at det går an. Jesus oppfyllte lova-det vil seia at han levde i full harmoni med lova. Diverre trur eindel kristne at Jesus AVSKAFFA lova.

Dette tilbakeviser Jesus tydeleg.

Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.

Det Jesus seier er at dersom nokon bryt eit av desse 10 boda med vitande og vilje så kjem han aldri inn i Guds rike.(sabbaten inkludert)

2.Jesus sa at det ville koma forførande personar og ba oss sjekka om dei var ekte .Då er fasitten "lova og profetane".No tek dei fleste kristne det for gitt at Paulus er ekte.

http://www.serveyahweh.org/Paul/paul.htm

Eg er sikker på at han er totalt falsk ut frå det Jesus seier og kva GT lærer.

Alle andre skrifter i NT må prøvast ut frå same fasitt- "lova og profetane."

3.Youtube viser mange klipp frå desse karismatiske møta .Her er Benny Hinn ,Copeland,Howard Browne osv i fri utfalding.Sjå klipp frå Torontomøta.

Eg ser på dei som falske forkynnarar der diverre pengar oftast er eit av motiva deira for å lura folk.

Denne såkalla tungetalen som vert presentert der er av ei anna åndsmakt enn Den Heilage Ande som skulle koma.

http://cuttingedge.org/videoroom.html

Sjå klippet frå "Endtime revivals unmasked (trykk på videoen)

Sjå siste del der mange av desse predikantane vert avslørt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #24

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: På gulvet

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 21:54 skrev Per Traasdahl:

 

Noen nevner Toronto her. En trenger da ikke reise til Toronto for å finne denne formen for underholdning. Dette har vi da hatt i landet  i ca 15 år nå, og nå ryktes det at en ny menighet i Oslo skal drive med dette som spesialfelt.....

 

Bortkastet tid spør du meg.......

 http://www.youtube.com/watch?v=3BYxoSYTr_E&feature=related

Er det dette du meiner me skal søkja til?

Korleis ser du på denne Bentley?

http://www.youtube.com/watch?v=GNGPjFYdgJw&feature=related

Kommentar #25

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 22:19 skrev Torstein Langesæter:

 

 

 NN: skrev

Tre kjappe kommentarer til deg Torstein:

1. Loven ble oppfylt da Jesus ropte det er er fullbrakt og forhenget revna. Det er jo personer med ditt syn, som fornekter det med ikke å legge seg under trelldommens åk. Personer som du som får jesu frelsesverk til å virke meningsløst. Da man fortsatt skal leve under den lov som Jesus oppfylte på Golgata.

2. Skal man kun høre på hva Jesus sa, mens han gikk på jorden er det bare de 4 evangeliene som skal være med i NT. En merkelig tankegang.

3. Kristen Norge er jo et kart, og med dine kommentarer rundt Tungetale, der du viser til Youtube?, som om det skulle ha en teoretisk og teologisk forankring, er det ikke vanskelig å skjønne at du ligger i det ultrakonservative landskap NLMS eller vestlandske vil jeg tro?

 --Torstein skrev--------------

1. Jesus levde etter dei ti boda og viste at det går an. Jesus oppfyllte lova-det vil seia at han levde i full harmoni med lova. Diverre trur eindel kristne at Jesus AVSKAFFA lova.

Dette tilbakeviser Jesus tydeleg.

Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla.

 

M.Leirgulen skrev

Torstein ! - Denne debatten hører hjemme i en annen tråd.  Les nøye igjenom tre kjappe kommentarter.  Så skriver du et eget innlegg så skal vi svare deg der.

MVH magnus L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #26

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Omdal

Publisert over 12 år siden

Du skriver følgende:  Kva er synd? Synd er å bryta Guds lov-dei 10 boda.

Jeg vet ikke hva loven og de 10 bud har med tungetale å gjøre, menhvem kan skryte av at de har holdt alle de 10 budene? Står det ikke at om vi faller i ett av dem faller vi i dem alle? Var det ikke slik, Omdal, at loven krevde synderes død? var det ikke slik også at vi hedninger stod utenfor loven og hadde ikke del i løfte før Jesus kom? se.Ef.2. sier ikke også skriften det at Jesus er lovens ende og oppfyller? Står det ikke også at vi er død fra loven- forbannelse? Har vi ikke kommet i en ny pakt ved Jesu død?

Da de lovlærde kom med en kvinne som var grepet i hor,og de ville utføre lovens straff, nemlig døden. For hver som syndet og brøt loven ved å drive hor, skulle dø. Men Jesus sa: Den som er ren, kaster den første sten.. Altså, Jesus kunne ha utført dette etter som han er ren. Men Jesus kom med en ny pakt, nådepakten. Han kom ikke nå for å dømme noen, men å frelse. Her ser vi  Jesus kom med nåden og ikke lovenskrav. Men etter som en og en forsvant og til slutt var hun alene med Jesus, sier han: Ikke vil jeg fordømme deg, men gå bort og synd ikke mer. Det var en kort melding: Gå bort og synd ikke mer. Det var en befaling han gav henne for å være i frelsen.  Loven kunne ikke hjelpe henne. Etter loven skulle hun dø, men nåden seiret. Slik er loven. Den kan fortelle oss hvor dårlig vi er, men den kan ikke frelse noen. Loven har ingen funksjon mot vårt kjød, for vårt kjød står loven i mot. Loven er maktesløs mot vårt kjød, pgr.av synden. Det er syndenkraft som står loven i mot. Men det nye livet i Kristus har seiret over kjødet. Ved å ta vår tilflukt til Jesus vil vi seire over synden og kjødet. Derfor er vi død fra loven. Loven var lagt under gjerninger, men frelse er nåde uten gjerninger. Hadde vi klart å holde loven, behøvde Jesus aldri å komme. Men loven kunne ikke føre ett menneske til himmelen. Derfor ble heller ikke Paradis åpnet før Jesu død. Forhenget i templet revnet, og nå kunne alle komme til det aller helligste, nemlig til Gud selv. Etter Jesu død kunne vi tre frimodig inn for nåden trone uten å gå gjennom noen prest. Nå var frelsen inntakt. Til og med Moses knuste lovens tavle da han kom ned fra fjellet. Det betydde at loven var maktesløs mot syndens kraft og at en dag skulle den oppfylles og få sin ende i Jesus. Du som ennå holder loven må vite at du er under forbannelsen. Ingen blir rettferdige ved loven, nettopp fordi du aldri vil klare å holde den. Hva blir neste skritt? Ofring?

Kommentar #27

Jan Terje Omdal

1 innlegg  30 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

 

05.10.09 kl. 22:19 skrev Torstein Langesæter:

 

 

 

Tre kjappe kommentarer til deg Torstein:

1. Loven ble oppfylt da Jesus ropte det er er fullbrakt og forhenget revna. Det er jo personer med ditt syn, som fornekter det med ikke å legge seg under trelldommens åk. Personer som du som får jesu frelsesverk til å virke meningsløst. Da man fortsatt skal leve under den lov som Jesus oppfylte på Golgata.

2. Skal man kun høre på hva Jesus sa, mens han gikk på jorden er det bare de 4 evangeliene som skal være med i NT. En merkelig tankegang.

3. Kristen Norge er jo et kart, og med dine kommentarer rundt Tungetale, der du viser til Youtube?, som om det skulle ha en teoretisk og teologisk forankring, er det ikke vanskelig å skjønne at du ligger i det ultrakonservative landskap NLMS eller vestlandske vil jeg tro?

 ----------------

1. Jesus levde etter dei ti boda og viste at det går an. Jesus oppfyllte lova-det vil seia at han levde i full harmoni med lova. Diverre trur eindel kristne at Jesus AVSKAFFA lova.

Dette tilbakeviser Jesus tydeleg.

Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.

Det Jesus seier er at dersom nokon bryt eit av desse 10 boda med vitande og vilje så kjem han aldri inn i Guds rike.(sabbaten inkludert)

2.Jesus sa at det ville koma forførande personar og ba oss sjekka om dei var ekte .Då er fasitten "lova og profetane".No tek dei fleste kristne det for gitt at Paulus er ekte.

http://www.serveyahweh.org/Paul/paul.htm

Eg er sikker på at han er totalt falsk ut frå det Jesus seier og kva GT lærer.

Alle andre skrifter i NT må prøvast ut frå same fasitt- "lova og profetane."

3.Youtube viser mange klipp frå desse karismatiske møta .Her er Benny Hinn ,Copeland,Howard Browne osv i fri utfalding.Sjå klipp frå Torontomøta.

Eg ser på dei som falske forkynnarar der diverre pengar oftast er eit av motiva deira for å lura folk.

Denne såkalla tungetalen som vert presentert der er av ei anna åndsmakt enn Den Heilage Ande som skulle koma.

http://cuttingedge.org/videoroom.html

Sjå klippet frå "Endtime revivals unmasked (trykk på videoen)

Sjå siste del der mange av desse predikantane vert avslørt.

 

Først en positiv ting. Da du ikke svarte på kommentar 3, tar jeg d for gitt at det stemmer. Det er bra loviskheten er så pass myknet at forbudet mot fela er byta bort, og at en har lov å bruke pc. Youtube, kan vise mye rart. Og fortsatt, velger du å bruke det som evidens for dine påstander, greitt nok.

Tar for gitt at du vet at Paulus var fariseer, tar for gitt at du vet han forfulgte kristne med loven i hånd fordi at disse ikke ville forholde seg til moseboken og offeret i tempelet som frelsens vei, men Jesu frelsesverk på Golgata alene. Jeg tar også for gitt at du vet,(hvis du tror på historien vel og merke) at Paulus ble møtt av GUd under en av sine forfølgelser av de kristne.

For å sitere en av de bøker du mener er skrevet av en falsk profet så sier Paulus i 1. Kor 3.4b-15 følgende:

  Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus», og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?
     5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til.  6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.  7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter, eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.  8 Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid.  9 For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.
    10 I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. 11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. 12 Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, 13 skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild

 Med andre ord våre liv og våre byggverk skal bli prøvd fremfor Gud. Om du ikke liker stilen eller innholdet i en persons arbeid hva angår det deg. Hver enkelt skal bli prøvd for å stå ansvarlige for sine egne liv.

Til slutt. Det er ganske facinerende at vi sitter her på bjerget og latterliggjør våre brødre som vinner mennesker i hopetall, som har flere mennesker på ett møte enn både vestlandske indremisjon, og Norsk Luthersk Misjonssamband klarer å samle til sammen i hele landet på en søndag.

Det er viktig å bjelken i sitt eget øye før en ser flisa hos den andre.

Men det ska du ha Torstein, jeg har sjelden opplevd noen være så dristige at de mener NT skulle inneholdt 4, maks 12 bøker. og det med en teologisk begrunnelse i Youtube. Jeg har vært med i mange teologiske samtaler og til dels debatter, men denne teologiske tyngden og forankring er ny for meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #28

Jan Terje Omdal

1 innlegg  30 kommentarer

RE: Re: Omdal

Publisert over 12 år siden

 

06.10.09 kl. 00:10 skrev Terje Johansen:

Du skriver følgende:  Kva er synd? Synd er å bryta Guds lov-dei 10 boda.

Jeg vet ikke hva loven og de 10 bud har med tungetale å gjøre, menhvem kan skryte av at de har holdt alle de 10 budene? Står det ikke at om vi faller i ett av dem faller vi i dem alle? Var det ikke slik, Omdal, at loven krevde synderes død? var det ikke slik også at vi hedninger stod utenfor loven og hadde ikke del i løfte før Jesus kom? se.Ef.2. sier ikke også skriften det at Jesus er lovens ende og oppfyller? Står det ikke også at vi er død fra loven- forbannelse? Har vi ikke kommet i en ny pakt ved Jesu død?

Da de lovlærde kom med en kvinne som var grepet i hor,og de ville utføre lovens straff, nemlig døden. For hver som syndet og brøt loven ved å drive hor, skulle dø. Men Jesus sa: Den som er ren, kaster den første sten.. Altså, Jesus kunne ha utført dette etter som han er ren. Men Jesus kom med en ny pakt, nådepakten. Han kom ikke nå for å dømme noen, men å frelse. Her ser vi  Jesus kom med nåden og ikke lovenskrav. Men etter som en og en forsvant og til slutt var hun alene med Jesus, sier han: Ikke vil jeg fordømme deg, men gå bort og synd ikke mer. Det var en kort melding: Gå bort og synd ikke mer. Det var en befaling han gav henne for å være i frelsen.  Loven kunne ikke hjelpe henne. Etter loven skulle hun dø, men nåden seiret. Slik er loven. Den kan fortelle oss hvor dårlig vi er, men den kan ikke frelse noen. Loven har ingen funksjon mot vårt kjød, for vårt kjød står loven i mot. Loven er maktesløs mot vårt kjød, pgr.av synden. Det er syndenkraft som står loven i mot. Men det nye livet i Kristus har seiret over kjødet. Ved å ta vår tilflukt til Jesus vil vi seire over synden og kjødet. Derfor er vi død fra loven. Loven var lagt under gjerninger, men frelse er nåde uten gjerninger. Hadde vi klart å holde loven, behøvde Jesus aldri å komme. Men loven kunne ikke føre ett menneske til himmelen. Derfor ble heller ikke Paradis åpnet før Jesu død. Forhenget i templet revnet, og nå kunne alle komme til det aller helligste, nemlig til Gud selv. Etter Jesu død kunne vi tre frimodig inn for nåden trone uten å gå gjennom noen prest. Nå var frelsen inntakt. Til og med Moses knuste lovens tavle da han kom ned fra fjellet. Det betydde at loven var maktesløs mot syndens kraft og at en dag skulle den oppfylles og få sin ende i Jesus. Du som ennå holder loven må vite at du er under forbannelsen. Ingen blir rettferdige ved loven, nettopp fordi du aldri vil klare å holde den. Hva blir neste skritt? Ofring?

 BUdene har ingenting med tungetale å gjøre. Men enkelte har brukt paulus sitt syn på Loven og budene som argument for at han er falsk profet, og derigjennom prøvd å underkjenne tungetale og Paulus sitt syn på dette.

spørsmålene regner jeg med er retta mot sambandsmannen fra vestlandet med youtube bibelen

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Re: Omdal

Publisert over 12 år siden

 

 BUdene har ingenting med tungetale å gjøre. Men enkelte har brukt paulus sitt syn på Loven og budene som argument for at han er falsk profet, og derigjennom prøvd å underkjenne tungetale og Paulus sitt syn på dette.

spørsmålene regner jeg med er retta mot sambandsmannen fra vestlandet med youtube bibelen

 I NT er det Paulus sine ord om tungetalen som vert brukt for å finna støtte for alle desse "perverse" uttrykksformene mer ser på desse karismatiske møta.

http://www.youtube.com/watch?v=5Mqkt7nHong

Her er Roward Browne , favoritten til Hanvold i fri utfalding eller  duett med Copeland.

Paulus skriv alle slags rare ting.Det er ikkje godt å forstå kva han meiner.

Dagens tekst:

 Kor 8,1–6
1 Når det gjelder kjøtt som har vært ofret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp. 2 Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde. 3 Men den som elsker Gud, er kjent av ham. 4 Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer."

??

"Men noko har eg imot deg: Du har nokre hos deg som held seg til Bileams lære, han som lærde Balak å setja ei felle for Israelsfolket, så dei åt AVGUDSOFFER og dreiv hor. "Op. 2,14

 "Men det har eg imot deg: Du toler denne kvinna Jesabel, ho som kallar seg profet, men som med læra si lokkar tenarane mine til å driva hor og eta AVGUDSOFFER". Op 2,20

Paulus seier det er heilt ok å eta avgudsoffer 1 Kor 8

Så kjem nokre vers som ikkje er gode å forstå.

"Sjå på Israelsfolket! Har ikkje dei som et av offeret, del i det som skjer på altaret? 19 Kva meiner eg med dette? At eit avgudsoffer har noko for seg, eller at ein avgud er noko? 20 Nei, men at det dei ofrar, det ofrar dei til vonde ånder og ikkje til Gud" 1 Kor 10,18

Det same gjeld tungetalen.Det er ikkje godt å forstå kva han igrunnen meiner.

" Difor skal den som talar i tunger, be om at han må kunna tyda det. 14 For om eg bed i tunger, så bed mi ånd, men forstanden min har ikkje nytte av det. 15 Kva så? Eg vil be med ånda, men eg vil òg be med forstanden. Eg vil lovsyngja med ånda, men eg vil òg lovsyngja med forstanden. 16 For om du lovar Gud i ånda, korleis kan då ein som er til stades og ikkje skjønar dette, seia «amen» til di takkebøn? Han veit ikkje kva du seier. 17 Du held nok ei god takkebøn, men ingen annan blir oppbygd av det. 1 Kor 14

I same kapitelet kjem desse orda om kvinnene.

"Liksom i alle forsamlingar av dei heilage 34 skal kvinnene teia når forsamlinga kjem saman. Dei har ikkje lov til å tala; dei skal underordna seg, som òg lova seier. 35 Men er det noko dei vil læra, så lat dei spørja mennene sine heime. For det sømer seg ikkje for ei kvinne å tala i forsamlinga".


          

Kommentar #30

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Snakk forståelig

Publisert over 12 år siden

 

04.10.09 kl. 20:59 skrev Kjell Haugen:Det er godt for deg personlig at du ikke er redd for tungetale.  Jeg føler heller ingen personlig angst for fenomenet slik sett.   Men hva med dem som sliter med dette.   Jeg vet om mange jeg som sitter på møter og kvier seg til hovedtalen er slutt, for da begynner som regel "spetakkelet". På mange virker dette skremmende, samtidig som det visker ut mye av inntrykket fra en god hovedtale.   Jeg vet også om dem som indirekte har blitt utstøtt av en forsamling de kanskje i utgangspunkte hadde  lyst til å slå seg til i.  Jeg er sikker på at det er mange som er "ute i verden" som det heter, i dag på grunn av dette.  Da spør Jeg, og hvem som helst kan svare:   Er dette av Guds Ånd ? ?

 

Det er mange oppfattinger om hva dette fenometet er.. Den erfaring jeg har med dette er at det brukes forskjellig fra forsamling til forsamling  og i forskjellige settinger. 

 

Skulle det ikke i kristen sammenheng kun være en samlende oppfatning om hver enkelt nådegaves betydning ?  Nå blir forvirringen total.

 

Du nevner oraklene som en type.  Det kan tenkes.  De sibylisnke oraklene blir av mange akseptert som “kristne”.  Når man leser de nedtegninger som finnes etter dem er de mer av en profetisk lesning som Åpenbaringsboken i Bibelen.  F.eks “I den siste tid skal havet en dag bli tørt, og da skal skipene ikke mere styre mot Italia. Det mektige fruktbare Asia skal bli til vann og Kreta en steppe, på Kyperos skal det være en stor ulykke, og Pafos skal jamre over sin grusomme skjebne...osv osv.

 

Jeg nevnte "Oraklet i Delfi" som et hedensk eksempel på ekstatisk tale og profeti.  Når du nevner flere slike, så underbygger du jo dette min påstand om at tungetale ikke er et kristent fenomen.  I hvert fall ikke i utgangspunktet.  Om grekerne i Korint var så opphengt i slike ting at de dro dette med seg inn i forsamlingen vet jeg jo ikke.  At Paulus tillot dette til en viss grad kan godt være av kulturelle og taktiske årsaker, uten at jeg kan vite akkurat det, men en har jo lov å tenke. 

Men hvis budskaper i tunger inneholder slike ting som du nevner ovenfor blir jeg enda mer betenkt over tungetalen enn jeg noensinne har vert.

 

Jeg er ikke redd for tungetale i forsamlingen eller privat , det er for meg en manifestasjon at vi er i Kristus og Kristus er i oss.

 

magnus L

 

Kommentar #31

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert over 12 år siden

Først en positiv ting. Da du ikke svarte på kommentar 3, tar jeg d for gitt at det stemmer. Det er bra loviskheten er så pass myknet at forbudet mot fela er byta bort, og at en har lov å bruke pc. Youtube, kan vise mye rart. Og fortsatt, velger du å bruke det som evidens for dine påstander, greitt nok.

Tar for gitt at du vet at Paulus var fariseer, tar for gitt at du vet han forfulgte kristne med loven i hånd fordi at disse ikke ville forholde seg til moseboken og offeret i tempelet som frelsens vei, men Jesu frelsesverk på Golgata alene. Jeg tar også for gitt at du vet,(hvis du tror på historien vel og merke) at Paulus ble møtt av GUd under en av sine forfølgelser av de kristne.

Til slutt. Det er ganske facinerende at vi sitter her på bjerget og latterliggjør våre brødre som vinner mennesker i hopetall, som har flere mennesker på ett møte enn både vestlandske indremisjon, og Norsk Luthersk Misjonssamband klarer å samle til sammen i hele landet på en søndag.

Det er viktig å bjelken i sitt eget øye før en ser flisa hos den andre.

Men det ska du ha Torstein, jeg har sjelden opplevd noen være så dristige at de mener NT skulle inneholdt 4, maks 12 bøker. og det med en teologisk begrunnelse i Youtube. Jeg har vært med i mange teologiske samtaler og til dels debatter, men denne teologiske tyngden og forankring er ny for meg.

No er ikkje eg med i NLM eller indremisjonen.Ikkje spesielt glad i hardingfele men eit  låtar går bra. Det vert for monotont nett som ein del av desse talane ein høyrer.

Youtube er veldig greitt å bruka for å visa kva som skjer i desse karismatiske bevegelsane.

Fram til eg var 18 var eg med i statskyrkja.Så kom ein lang periode fram til eg var 27 år at eg var tilknytta sjuandedagsadventistane.

Diverre oppdaga eg litt seint kor falsk læra til Ellen Gould White er.

 I dag er eg femti år og står i statskyrkja.Etter kvart som åra har gått har ting modna.

Dette  at Paulus er ein falsk spostel er noko er har forstått fyrst i det siste.

Å gå på desse møta som indremisjonen har eller høyra på ei preik i kyrkja minner mest om å ha lært c-durskalaen og så vert den repetert i det uendelege. Det er sjølvsagt viktig å ha elementærkunnskapen på plass.Det er Jesus det han har gjort.

Det går an å gå vidare og fordjupa seg i Guds ord.Og det er då ein oppdagar at Paulus er Satans store hinder i å forstå Guds frelsesplan.

Paulus er av Benjamins stamme :

"Benjamin er ein rovhuga ulv.
        Om morgonen et han ran,
        om kvelden skifter han hærfang" 1 Mosebok 49

Jesus advara spesielt mot farisearane og dei skriftlærde.

Historien om Paulus si omvending liknar veldig på ein del andre historiar.For å gje alibi til si verksemd så lagar ein til sånne fantastiske skrøner.Ellen White har litt av det same.

Jesus sa nokon viktige ord.

"Om nokon då seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier dei då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje" Matteus 24

Paulus oppfyller dette. Han seier han såg Jesus i øydemarka på veg til Damskus.

Jesus viser seg ikkje slik.

Han har sendt Den Heilage Ande- Talsmannen.

Det er klart at det er meir sus på møta til Benny Hinn og Howard Browne.

Søt musikk fyller rommet og etterkvart vert folk meir avslappa om tek imot det meste.

Veldig mange reagerar med avsky og kan ikkje med sin beste vilje forstå at dette som skjer der er resultatet av Den heilage Ande.

Benny Hinn, false miracles and greediness (1 of 5)

http://www.youtube.com/watch?v=dhvFScYQR_c

Copeland false prophet

http://www.youtube.com/watch?v=FSRxAyHuv6M

Kenneth Hagin the false teacher and false prophet

http://www.youtube.com/watch?v=5xBs6tZcPHA&feature=related

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere