Johannes Morken

Redaktør
443

Skal vi sprenge overflødige kirker?

I Sverige har en kjent kirketopp funnet løsningen på mange og tomme kirker: stenge eller sprenge dem.

Publisert: 6. okt 2011

Dette skriver Vårt Land i dag. Les mer i nettutgaven.

HB Hammar, dosent i etikk og tidligere domprost i Skara, hevder at Svenska kyrkans store antall kirkebygninger - mange av dem ikke lenger i bruk - er «en tikkende bombe» og en trussel mot kirkens overlevelsesevne.

Bare én løsning. H B Hammar, forøvrig broren til den forrige svenske erkebiskopen, KG Hammar, mener at det bare finnes en løsning for at den svenske folkekirken skal kunne opprettholde sin virksomhet:

– Steng mange kirker, eller legg dem i en møllpose. Men aller helst: Spreng dem, skriver den debattglade kirkelige tungvekteren i en kronikk i Svenska Dagbladet.

Er det en god ide å sprenge eller stenge kirker som er dårlig besøkt eller ikke brukes? Har vi i Norge for mange kirker?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

de kan bli bra

Publisert over 9 år siden

platestudioer og øvelserom for musikk

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Helt klart for mange av dem

Publisert over 9 år siden

Utfordringen ligger muligens i at mange av dem også har gravplasser rundt seg noe som gjør dem lite egnet til gjenbruk.

For noen år siden sjekket jeg besøkstallet for kirkene kontra bibliotekene i en kommune. Det var snakk om å legge ned det ene av de to folkebibliotekene i den kommunen. Til sammenligning hadde den samme kommunen fem kirker. Det viste seg at bibliotekene hadde nesten tre ganger så mange besøkende som kirkene.

Hva er et hus uten folk, det er et tomt skall uten innhold. Men kirkebyggene er historiske byggninger som ikke uten videre bør rives. Men de bør heller ikke stå der uten verdi og innhold. Å bevare dem som kirker fordi de er bygget som dette blir også for dumt om de ikke benyttes. Det har med hell i mange andre land praktisert gjenbruk ved at kirker har blitt avvigslet og solgt til noen som ser nytte i dem til annet formål.

Langt på vei er kirker driftsbygninger som i landbryket. Vi ser jo at kreativiteten blomstrer mange steder når høy og kyr ikke lenger har sin naturlige plass i slike bygg, de blir omgjort og får nytt liv. De fleste ville si at det er for dumt om en låve bare skal råtne på rot eller bevares som love men uten aktivitet bare fordi den ikke kan gjøre nytte for seg som annet. Jeg mener man bør se på kirkebyggene på samme måte.

At kirkene også er en økonomisk belastning for mage innbyggere i landets kommuner bør man heller ikke ta lett på. For alle de som taler varmt for at man skal værne om menneskelivet kan det bli et dilemma at man prioriterer tomme bygg fremfor levende liv.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Selv om kirkebygg først og fremst representerer den fysiske rammen om gudstjenestelig aktivitet, har de også en videre betydning.   Ofte vil det være snakk om det eldste byggverket i et lokalsamfunn - og som sådan et kulturelt minnesmerke, som både representerer historiens "skrift" og en kulturell identitet.  Ut fra en kulturhistorisk vurdering vil derfor et generelt forslag om å "sprenge" eller rive kirkebygg ikke bare være et kirkelig, men også et antikvarisk anliggende.

Kommentar #4

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Et glimrende forslag..

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

– Steng mange kirker, eller legg dem i en møllpose. Men aller helst: Spreng dem, skriver den debattglade kirkelige tungvekteren i en kronikk i Svenska Dagbladet.

Er det en god ide å sprenge eller stenge kirker som er dårlig besøkt eller ikke brukes?

..til effektive kutt i Statskirkens uoverkommelige vedlikeholdsbudsjetter. Det er fra sine egne man skal ha det! Om ikke vi kan bruke dem selv, skal selvsagt ingen andre få det heller. Dette etisk forståelige resonnement har nå endelig fått en svært kreativ og spenstig løsning.

En mulig ugjennomtenkt problemstilling kan imidlertid være investeringskostnader til profesjonell og kontrollert avsprengning av de plagsomme kirkene. Ryktene sier nemlig at slike operasjoner er langt fra billige. Dermed kan jo vinninga fort gå opp i spinninga. For ex-domprosten har vel neppe tenkt å engasjere Dynamitt-Harry heller?

Men la oss nå ikke ta sorgene på forskudd. Når det gjelder folketomme og gudsforlatte steinkirker kan jo kanskje enkelte sprengningsglade terrorister omsider også gjøre nytte for seg? Etikkdosenten sier det til og med selv: "Kirkene er «en tikkende bombe» og en trussel mot kirkens overlevelsesevne.."

Og med tanke på kirkelige trebygg tar sikkert Varg Vikernes gladelig på seg enkelte freelanceoppdrag, sponset av Nitedals Hjelpestikker.

Noen bedre?

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Den Katolske Kirke har vært på utkikk etter en kirke til i Oslo men fått avslag på alle forespørsler om kjøp. Nå bygger OKB en ny i stedet.

Det samme skjer i Trondheim. Her blir det bygget ny St.Olavs Domkirke som skal stå ferdig i 2014. Det ble foreslått et makeskifte om tomt med Trondheim Kommune, og man vurderte å kjøpe en eksisterende kirke, men nei, det var i begge tilfeller mulig.

Men det er klart at de ellers både kan brukes til boliger og mye annet. Ja, for noen bor det allerede og alltid En i kirken.

Kommentar #6

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Kirkemuseum

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Er det en god ide å sprenge eller stenge kirker som er dårlig besøkt eller ikke brukes? Har vi i Norge for mange kirker?

I utgangspunktet har vi for mange kirker i Norge siden en god del av kirkene ble bygget på en tid da man ikke hadde bil og folk gikk i kirken hver søndag. Uten noe som helst moralisering over at man i vår tid er dårligere kristne av den grunn. Kirkebakken var en gang i tiden bygdas sosiale arena, det er den ikke lengre.

Mange kirker koster mye i vedlikehold og er uten stor historisk verdi. I slike tilfeller er det vanskelig å si hva man skal gjøre. Ofte har kirkene en kirkegård rundt seg, og er dermed lite egnet til annet enn kirkelig bruk, og knapt nok det da vi i dagens samfunn har andre behov for bruken av kirkebygg enn da de ble nybygde.

Jeg syns DNK skulle ta en evaluering over sine kirkebygg. Hvilke kirker er menighetene opptatt av å beholde? Hva koster de å drive? Har menigheten tilgang på de fasiliteter som det er behov for? Har kirken en antekvarisk/historisk betydning?

Jeg ser ikke bort fra at en del kirker med fordel kunne være avvikslet og tatt i bruk til andre ting, selv om det er få ting ett kirkebygg er egnet til. Om en prest må "løpe" mellom flere kirker sier det seg selv at det er upraktisk og man da med fordel kunne valgt en av dem. Det kan være andre menigheter som kunne tenkes å være intereserte.

Jeg tror DNK tildels lider litt under vekten av de gamle kirkene, både med tanke på kostnaden ved vedlikehold og også folks ønske om å gå i kirken. Trekkfulle gamle kirker uten toalett frister ikke akkurat vinterstid... da går man kanskje heller ett annet sted.

Siden en kirke er hellig er det nesten tabubelagt å snakke om at kirken er upraktisk og kanskje med fordel kunne byttes ut. Ofte er jo også kirken ett landemerke og et kjennetegn for bygda. Om den alt har mistet postkontor og nærbutikk er det nesten bare kirken som gjør den til en bygd. Før man går til det drastiske skritt å rive en kirke, bør det være enighet i menigheten om at den ikke fungerer tilfredstillende lengre.

Jeg foretrekker at en kirke blir revet med verdighet fremfor å lide samme skjebne som hellige kuer i India. De blir hverken avlivet eller tatt vare på. Det er viktig å ta beviste valg, og ikke la en kirke forfalle i stillhet slik det skjer nå mange steder.

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

da har ikke du

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

hellige kuer i India. De blir hverken avlivet eller tatt vare på

vært i india.for de blir virkelig matet,og tatt vare på.makan!

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

skulle vært

Publisert over 9 år siden

da har du ikke vært i india!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere