zvonimir vojtulek

8

Når kirken er bare et bygg

Alle vi innvier kirke bygg til Guds hus; men mange er ikke noe annet en et bygg !

Publisert: 4. okt 2011

Kjære venner,

 Jeg vil gjerne dele med dere tanken og observasjon som har følgt meg de siste årene i mitt  jobb som regions leder i KIA. De siste 5 årene har jeg besøkt mange forskjellige kirke samfunn, menigheter og de enkelte kristne mennesker.

Og etter hvert det var en ting som har overasket meg på negativ måte.

 Først, så trodde jeg at dette måte berøre på feil forståelse fra min side. Dere kjenner til at jeg er fra de mer ”sydlige” strek, og kulturell tolking er derfor nødvendig for min del; for å kunne få den ”riktige” bilde av forhold i Norge.

Dessverre, viser det seg etter hvert at jeg har ikke misforstått. Hva snakker jeg om ?

 Jeg snakker om Norges misjon som var i mange år rettet mot Afrika, Asia, og mange andre ”eksotiske” land i verden. Jeg kan ikke noe annet en å beundre alle de misjons foreninger rundt om i landet som brukte sine resurser, tid, gaver og hjerte i mange år. De virkelig gikk med hele sitt hjerte i dette arbeid. Uten dem ville verden og Guds kjærlighet blitt fattigere !

 Men, tider forandres.

I dag opplever vi at mange av innvandrere som er her i landet er kristne. De kommer ”fra øst og de kommer fra Vest” bokstavelig talt. De kommer til et ”kristen” land – Norge.

Og de trenger det kristne fellesskapet. Ofte er det slik at de norske menigheter og kirker sier til dem at de er velkomne. Og som ofte på de ”norske premisser”.

Jeg er av den oppfattning at integrering er viktig, (det er innvandrere som skal integreres); og jeg vet at inkludering er viktig ( det er de norske som skal ta dem i mot).

Allikevel, så er det slik at de kristne innvandrere har like stor behov som nordmenn å ha sine egne plasser for å kunne samles, plasser hvor de kan prise Gud på morsmålet, hvor de kan synge på morsmål og oppleve felleskappet.

Like mye som Nordmenn i Sjømanns kirker rundt om kring i verden !

Det er foresteten mange lutherske kirker i USA som var stiftet av de norske innvandrere som dagen i dag pleier de norske kirkelige og kulturelle tradisjoner.

Ser dere den ”dobbelhet” i våre norske måte å  tenke på like mye som jeg ser den ?!

 Men andre ord, jeg tror at kristne innvandrere trenger plasser hvor de kan møtes og prise Gud. Plasser hvor de kan praktisere Guds tro på sitt morsmål; med sine sanger, og Guds ord på sitt morsmål. /like mye som nordmenn i sjømanns kirker rund om kring i verden/

Problemet som jeg egentlig ser, opplever og ønsker å løfte opp  er at de kristne innvandrere ofte har ikke plass for å møtes i Norge. Av forskjellige årsaker. De kan vare at de har ikke nok penger å betale for å  leie lokaler, eller at utleier er skeptiske til dem osv.

Og dette er ok; så lenge vi ikke snakker om de kristne norske kirker og menigheter !

Problemet er at  når de spør et norsk menighet eller kirke å leie deres lokaler for å holde gudstjeneste eller kristen møte så for de avslag !

Jeg har sett og hørt mange forklaringer på avslag. Og tro meg; ingen av dem var enten kristelig, rettferdig, logisk, eller berettiget !

De norske kristne brødre ”forklarte” at de har ikke kapasitet for å kunne ha dem i kirken ! De hadde ikke nok folk som kan vare med dem mens de holder på dere gudstjeneste ! /Akkurat som om de var små barn/

De sa at de innvandrere ”ikke er så flinke å rydde etter seg”, eller  ”at de kan ikke sette på alarm når de forlater kirke salen” og mange andre tullete /etter min mening/ forklaringer.

Jeg sier ikke at dette kan bli problem, men jeg sier også at dette kan gjøres noe med.

Men, om hjerte er ikke på riktig plass hos mine norske kristne venner, da er hver praktisk problem, selv den minste, stor nok for å stenge ut kristne innvandrere.

Det er mange små bedehus, og store kirke bygg som er ikke i  bruk så ofte, og som mye av tiden er tome. Kan ikke de huse og gi rom til de små kristne innvandrer grupper ?

Flere migrantmenigheter deler lokaler med norske menigheter. Det skaper kontaktpunkter og mulighet for videre samarbeid, felles gudstjenester og sosiale tilstelninger. Og da ser jeg at dette er ikke lengre Stats kirkes kirkebygg, eller Metodistkirkens bygg, eller Pinsemneighets bygg, osv. Men da ser jeg at dette er Guds hus !

Rart ikke sant ?

Guds hus er i mitt kristen forståelse et sted hvor mennesker samles til å opphøye Gud, et sted hvor de kan vare det Gud skapte dem for, hans folk. Uansett nasjonalitet, uansett kirke tilhørighet, språk eller kultur.

Alle vi innvier kirke bygg til Guds hus; men mange er ikke noe annet en et  bygg !

Derfor vil jeg oppfordre alle de som fremdeles har et bygg, men ønsker å ha Guds hus, for å åpne den for kristne innvandrere, slik at de kan selv oppleve hvor stor Gud er, at de kan oppleve den universets Gud som har aldri var opptatt av at ” folk skal rydde etter seg” eller ” lære seg å sette på alarm nor de går fra bygge”.

Tross alt i Guds rikke finnes det ikke innvandrere !

Tross alt i Guds rikke finnes det ikke ”norske premisser” !

 Derfor kjære venner, neste gang når det kommer et spørsmål til dere om å kunne huse et kristen innvandrer gruppe, stil bare et spørsmål til seg selv: ” Er min meinighet, eller kirke; et Guds hus; eller et bygg ?

 Fred og godhet,

Fylkesleder for KIA Buskerud og Vestfold

Z.Vojtulek   

 

 

 

   

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Konventikel plakaten

Publisert over 9 år siden

Jeg må si jeg er direkte sjokkert over hva du forteller. Det er ganske uforståelig at man kan nekte å åpne kirkene for dette behovet. Men når du skrev om å behandle folk som barn gikk det et lys opp for meg. Dette er velkjent fra DNK. Intil ganske nylig hadde vi en lov i kirken at "bare den som er rettelig kalt" kan tale i kirken. Det vil si bare prester som er ordinert av andre norske prester. Alle vi som ikke er ordinert har blitt behandlet som barn så lenge kirken har eksistert. Man har vært og er fremdeles veldig redd for å la lekfolk slippe til i gudstjenestene. Ut fra den tankegangen er det kanskje ikke rart at utlendinger ikke slipper til for å lage gudstjenester på et språk man ikke engang kan kontrollere. Men en skam er det like fullt. Dette må da få geistligheten til å forstå at tiden er overmoden til å skifte kurs.

Kommentar #2

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Stiller seg opp i en lang rekke av skammelige avvisninger

Publisert over 9 år siden

Jeg er overhode ikke overrasket. DNK har lang tradisjon på å begrense bruk av kirkene. Alt fra krisne barnekor som ikke får synge alle sangene de har øvd inn pga innholdet i enkelte av sangene ikke er religiøse, ungdom som ikke skal bruke kirken til opphøyd nok bruk (opplevde det selv i min tid som ten-sing jente.) avvisning av at kirken kan brukes uten at en representant overvåker bruken, Marta Louise som tror for mye på engler etc.

Kirkene i Norge står ofte ubrukt mange dager i uken, at disse ikke lånes ut til alternative kristne medigheter er en skam syns jeg.

Vi bør være glade når noen ønsker å bruke en kirke! Vi er vel kommet langt nok til å innse at folk kan tro på Gud uten å ha nøyaktig samme utførelse som DNK? Og så lurer man på hvorfor så få går i  kirken?

La hver enkelt tilbe Gud på sitt vis, det er slik vi skaper fred i verden!

Kommentar #3

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Mitt inntrykk

Publisert over 9 år siden

er at de fleste kirker er ganske romslige når det gjelder alterativ bruk. Problemet i en del gamle kirker er nok egnethet til en del aktiviteter. I de kirkene jeg kjenner til foregår ulike aktiviteter for barn og unge, øvelser konserter, sangkvelder, meditasjon og ulike typer gudstjenester. Når det gjelder utleie til andre grupper, må en selvsagt kunne stille visse krav både til sømmelighet og til orden, opprydding m.v. Religiøse møter for fremmedspråklige grupper bør ikke være noe problem, og jeg tror mange menigheter ønsker slike arrangementer velkommen. At menigheten ønsker å stille med "observatører" må da bare være positivt. Slik kan en jo utveksle erfaringer og øke forståelsen for hverandre.

Kommentar #4

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg kjenner stort sett bare til gamle bygg

Publisert over 9 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Problemet i en del gamle kirker er nok egnethet til en del aktiviteter

Formynderrollen som vedkomne som har ansvaret for utleie av kirker ofte tar på seg er ukledelig. Det må være opp til de som ønsker å leie om kirken kan brukes til deres bruk! Om en ikke er villig til å la kirken brukes med god grunn, bør den vernes og bli ett slags levende museum.
Kommentar #5

Håvard Sporastøyl

12 innlegg  47 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Send gjerne en søknad til Asker menighet. Det hadde gledet meg å kunne behandle en slik søknad i menighetsrådet. Jeg hadde selvsagt gått inn for å svare ja, og hadde gjerne stilt opp selv for å rydde og slukke og sette på alarm og låse og ..... Og jeg hadde samtidig foreslått at det ikke skulle betales noen form for husleie!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere