Ståle Halsne

50

Mobbing - det simpleste jeg vet

Nettavisen har i dag en artikkel om en mann som ble mobbet hele barne- og ungdomstiden. ”Ingen ville snakke med meg. Ingen ville leke med meg. Hvert eneste friminutt var jeg alene.” Dessverre er dette hverdagen for svært mange barn og unge.

Publisert: 22. sep 2011

Jeg vet ikke om noe som er mer simpelt enn mobbing. Det finnes ting som er mer grusomt, men likevel holder jeg på at mobbing er fryktelig simpelt. Det er tarvelig og feigt. Det kan ødelegge et menneske.

Men hvorfor klarer vi ikke få bukt med dette problemet? Hva er det som gjør at vi stadig får høre historier om ødelagte barne- og ungdomsår? Vi er da siviliserte og moderne mennesker. Det er da ingen som ikke ønsker å komme mobbingen til livs.

En av grunnene er etter min mening fornektelse. En annen grunn er likegyldighet. Kombiner disse to og vi vil aldri komme problemet til livs. Jeg har 3 barn i skolen. Jeg vet ikke hvor mange foreldremøter jeg har sittet å vært så sint at det sikkert har dampet fra topplokket. Hvorfor? På grunn av uttalelser som dette fra rektor og lærere;

- "Det er ikke mobbing på vår skole."

- "Det er nok noe mobbing på vår skole. Men ikke mye. Noe vil det alltid være. Vi klarer ikke å ta alt."

- "Mobbing har aldri vært et stort problem på vår skole."

Samtidig vet jeg om familier som har måttet flytte fordi deres barn nekter å møte på skolen. Nok er nok. Foreldrene orker ikke kjempe mer fordi de føler seg selv som årsaken til problemet.

Med ledere i skolene som fornekter problemet, eller vegrer seg for å ta tak i det, eller som til og med ikke bryr seg burde vært meldt til barnevernet. Ja, det mener jeg. Vi snakker her om barn og unge som har det fryktelig vondt. Om barna hadde opplevd tilsvarende forhold hjemme hadde barnevernet blitt koblet inn. Hvorfor ikke gjøre det samme overfor blinde skoleledere? Enkelte rektorer presterer til og med å påstå at det er den som blir mobbet som er problemet. Det er tragisk.

Det skal være nulltoleranse overfor mobbing. Det skal ikke være lov. Det skal ikke forekomme. Vi vil ikke ha det. Aner vi at det forekommer mobbing skal det tas tak i umiddelbart. Mobbing er det simpleste jeg vet, og for den som går gjennom det er det direkte skadelig.

Mobbing gjør meg rasende.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 9 år siden

 

Mobbing kan man komme til livs dersom man begynner å konsentrere seg om mobberne, dersom disse blir truet med utestengelse og med overflytting til ny skole.

Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Med ledere i skolene som fornekter problemet, eller vegrer seg for å ta tak i det, eller som til og med ikke bryr seg burde vært meldt til barnevernet. Ja, det mener jeg. Vi snakker her om barn og unge som har det fryktelig vondt. Om barna hadde opplevd tilsvarende forhold hjemme hadde barnevernet blitt koblet inn. Hvorfor ikke gjøre det samme overfor blinde skoleledere? Enkelte rektorer presterer til og med å påstå at det er den som blir mobbet som er problemet. Det er tragisk.

Det er virkelig skolens ansvar at barn blir mobbet i skolen. Og ingenting tyder på at en klarer å få bukt med problemet.

Hadde barnevernet kunne jobbet rett så hadde det vært ok å koblet dem inn. At de ville kristisert skolen for å ikke ta hånd om barna våre på rett vis slik at de unnslipper mobbing. Satt lærere skikkelig til ansvar for problemet og om mulig tatt likegyldige lærere ut av jobben.

Men problemet i dag er at slik jobber ikke barnevernet. Om barnevernet får høre om mobbing av et barn så vil med all sansynlighet hjemmet til det barnet som blir mobbet bli hjemsøkt av barnevernet. Og i aller verste falll tar de barnet. Forde barnevernet jobber ikke slik på skoleplan i den grad. De da vil ta tak i hjemmet. Selv om ikke  hjemmet har noe som helst skyld i at et annet barn mobber deres barn. Så barnevernet jobber dessværre ikke rett. I noen tilfeller vil de og hjemsøke mobberens hjem på samme vis. De altså tar IKKE fatt i og tar tak i skolen. Lærerene kan fortsette med sin likegyldige jeg driter i holdning. Og lyge med at det er lite mobbing osv. Og er gjerne med på når barnevernet vil gjøre undersøkelse og skyve fra seg ansvar med å sverte foredrene og dikte opp usannheter vri på sannheten for bv. Dessværre ser man mye slikt i dag.

man skulle om man skulle hatt et barnevern hatt et som fungerte. Da kunne barn ferdes trygt i skoler. Lærerer ville måtte stå til ansvar rektor og hele pakka. De måtte jobbe mye mere med problemet. For det finnes så veldig mye av det.

Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Skolene er ikke tilpasset barna, at der blir mobbing og vantrivsel er klart. Det som forundrer meg er at det ikke blir slutt på å drive skoler på denne måten. Det må kunne gå an at barn skal få lære å lese og skrive på andre måter enn i et digert skolesystem.

Skolene er for store lærerne har for mange barn og ha ansvar for.Mindre skoler med mere valg og tilrettelegging etter barnets behov hadde endret mye.

Skolen burde og være flinkere til å se etter den enkelte elevens behov og evner.Og legge til rette derretter. Nå skal alle som en tilpasse seg et skolesystem. Dette er ikke på noen måte naturlig og bare greit for barn.

Skoler med mye mobbing burde blitt stengt. Det kunne jo et barnevern ha tatt tak i. Men nei det gjør dem nok ikke. Skoler som fungerer som mobbeanstalter er rene barnemisshandling og burde ikke få være. Nå er det jo skoler som er flinkere enn andre til å takle mobbing. Og noen barn liker seg og godt i skoler.

Og flere kunne liket seg om mobbing ble skikkelig tatt tak i.

Kommentar #4

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Med ledere i skolene som fornekter problemet, eller vegrer seg for å ta tak i det, eller som til og med ikke bryr seg burde vært meldt til barnevernet. Ja, det mener jeg.

Hei Ståle,

det jobbes mye med mobbing i norsk skole. Selv er det nok de som opplevde at jeg ikke så deres barn og hjalp i en tung situasjon. 

Men barna våre blir farget av hvordan vi selv er, så vi kan som foreldre gjøre mye for å oppdra barna våre til å overse og ikke kommentere det de reagerer på. I en klasse er man 100% avhengig at elever ikke maser om alt de ikke liker, pga det er så mange tilstede at man må godta litt fremfor å klage. Mange barn som er litt for sensitive.

Når det gjelder klassemiljøer der det er mye bråk og uro så må skolen gripe inn og finne løsninger før elevene opplever skolen negativt. Dessverre er skolen en arbeidsplass med sine problemer, får du et svar som at her hos oss har vi ikke problemer så er det mye som tilsier at her er det mye det ikke snakkes om. Å ta kontakt med FAU er det beste du kan gjøre for barnet ditt og jobbe sammen med skolen for et mer åpent miljø.

Ingen av oss trenger å være perfekte, men vi må være åpne for kritikk og klare å ha en dialog og finne løsninger som alle kan leve med. Ta litt eierskap i skolen til barna dine, det bør du siden barne bruker så mye tid der : )

Barnevernet bør få jobbe med det de kan å hjelpe familier i krise. Ikke straffe lærere som foreldre ikke liker!

Hvordan vi utfører jobben vår er nok ikke likt til hvordan vi er hjemme : ) Da blander du litt og viser liten respekt for læreren til dine barn, desuten ville de bli sett på som en hevn på en offenligtjenestemann om du melder en lærer til barnevernet pga du er missfornøyd.

Kommentar #5

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Ta litt eierskap i skolen til barna dine, det bør du siden barne bruker så mye tid der : )

Takk for godt råd!

Jeg aner at du er lærer Lene? Mulig jeg provoserte litt, det var også meningen. For det er få ting som provoserer meg mer enn de som mobber.

Om jeg får lov vil jeg provosere litt mer; Tonen i kommentaren din Lene er for passiv. 

Sitat: "Det jobbes mye med mobbing i norsk skole."

Det er helt sikkert sant. Men om problemet fortsatt finnes, så arbeides det ikke nok. Det er mitt poeng. Det skal ikke forekomme. Så lenge mobberne ikke blir tatt, og mobbing ikke får konsekvenser vil det alltid være der. For den som blir mobbet er det uutholdelig. 

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Men om problemet fortsatt finnes, så arbeides det ikke nok.

Det er liksom det, og da må de kanskje begynne å tenke ut hvordan de virkelig skal gå til verks.Det er jo så at det og forekommer lærere som mobber barna. En undersøkelse jeg leste for litt siden viste skrmmende høge resultater.

Skolen slik den er satt sammen er virkelig ikke god ! som sagt har man skoler som har mindre mobbbing enn andre.

Det har og vært skoler hvor de har hatt lærere som har kastet stoler etter elever. Det er helt klart at noen ganger trenger virkelig lærere og bli tatt i. Slikt kan man jo ikke finne seg i. Saken hvor en lærer kastet stol etter elever kjenner jeg veldig godt til. Lærerne får fortsette som før med sitt sinne og agresjon. Ingen setter dem på plass.

Kommentar #7

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Jeg aner at du er lærer Lene? Mulig jeg provoserte litt, det var også meningen. For det er få ting som provoserer meg mer enn de som mobber.

Takk for hyggelig tilbakemelding,

jeg har jobbet som lektor uten pedagogikk i norsk barneskole. Min grunn var pga jeg selv ble mobbet av lærer på skolen pga hun trodde jeg var jøde. Helt enig med deg at mobbing er noe som virkelig provoserer, men det er den usynelig mobbingen som er værst, den som ingen ser. At en elev blir fysisk angrepet i en stor gjeng er skjeldent man ser. Men gjentatte angrep på personlighet og verdier som tilslutt blir en sannhet er virkelig hardt å være vitne til. Det er som du etterlyser mangel på vilje å se hva som skjer som gjør at mobbing forsetter å eksistere.

Det jeg egentlig skal holde på med er matkjemi : ) er nok litt kulturelt farget, men jeg holder meg til vitenskapelige data i yrket og er sekulær. 

Ikke ta opp en kamp mot skolen, pga det hjelper så lite å stresse de, man må bare sammarbeide selv om det er nærmest umulig om barnet sitt ikke får den hjelpen man mener det trenger. Har vært i en slik situasjon selv og det ble så mye følelser at jeg klarte heller ikke å være rolig. Barna sine er det viktigste som finnes og har de det vondt så fungerer ikke foreldrene optimalt uansett. 

Lykke til : )

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

men det er den usynelig mobbingen som er værst, den som ingen ser. At en elev blir fysisk angrepet i en stor gjeng er skjeldent man ser.

Mobbing er like ille for den det går utover. Enten den er fysiks elelr psyskisk. Ikke sjelden er det jo slik at fysisk mobbing har og en psyksisk mobbing. Man juler de opp mens man slenger dritt og plager dem. Vet om ei jente som ble jult opp og også psykisk plaget av en gjeng med gutter gjentatte ganger,de var svært harde med ho hvorde de både sparket og slo. Skittslenging følte med og annen psykisk plaging. Flere sto rundt og så på av andre elever ingen gjorde noe som helst for å avverge eller stanse plagingen.Selv venninner av jenta turte ikke å gripe inn forde hun var redd for selv å bli hjult opp da.

Lærerne fikk rede på dette medn ingen forbedring skjedde ,jenta ble plaget i årevis på den skolen.Mobbingen viste ikke lærene rektor elelr noen hva de skulle gjøre med , de jobbet med saken som det heter. Imens plages barn år ut og år inn, mens de jobber med saken.

Tydeligvis ikke nok jobbing. Jeg skal være så enig i at det ikke nytter å ta opp noe kamp med skolen. Det vil bare gå utover familien og hjememt. Skolen kommer til å fortsette å være et sted som barn misshandles og plages. Intill det hele skolesystem i seg selv endres på. Ting må være anderledes. Men en finner som sagt skoler som omtrent ikke har mobbing. Men det er sjelden.

Mobbing gjør lærere av mange årsaker. De kan favorisere elever og forsvare elever som de liker foredrene til osv. Jeg ser alikevell ikke noen grunn til at foredre ikke skal kunne få si i fra og også ta litt tak i skoler, selv om det lite nytter. De tror jo alt er sårevell om ingen sier i fra. For lærere ser jo ikke alt som skjer.

I store skoler er jo slikt og mye vanskeligere. Den usynlige mobbingen er og som skrevet her ond svært ond. man blir faktisk ikke da trodd engang. Og risikerer å få psykobabbel stempel av lærere. Lærere kan tro at de bare opplever det som om de blir mobbet bare forde den kan være så skjult. Så sendes barnet til psykologer osv så er smijernet i gang , hvor en ikke tar tak i mobbingen men bare psykobabler barnet. Det er mange farer i skolen for et barn.

Kommentar #9

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Elever plager også medelever ved å ødelgge ting dem har laget eks vis i sløyd ol. bare ødelegger det. Slikt merker ikke lærere heller. Og er man flere om det så er det jo bare å gå inn på klaserommet og smadre tingen. Dette har jeg og kjenskap til . Ei jente fikk fillrevet hele tiden klærne sine på knaggen på gangen av andre elever. Skolen kan bli et helvette for mange barn. Pongterte sykler når de skulle hjem, noen hadde morro med å ødelegge sykler til jenter på skoler og gutter. Skoeler er ikke bra når det er slikt.Hvor er de voksne når slikt herverk bare får skje?

Kommentar #10

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Vet om ei jente som ble jult opp og også psykisk plaget av en gjeng med gutter gjentatte ganger,de var svært harde med ho hvorde de både sparket og slo.

Hei Turid,

om vi to kan ha en dialog denne gangen der vi reflekterer, og du ikke lar meg gjennomgå pga jeg har vært lærer vil jeg sette stor pris på det. Jeg gjorde så godt jeg kunne i jobben, men man klarer ikke å få med seg alt. Man er også avhengig av at barn og foreldre forteller hvordan de opplever klassesituasjonene for å danne seg et bilde.

I det du skriver er du helt riktig i dine obeservasjoner, godt at du får mye med deg! Barn som blir mobbet av lærer blir ikke trodd og det kobles ikke skjeldent inn PPT på dette barnet. Kjenner et eksempel der en elev ble mobbet fra 1-6 klasse. Alle mente at han ikke var normal. Så fikk klassen en lærer som tenkte anderledes og det viste seg å være mobbing fra læreren. Det som skjedde da var at læreren ble holdt under oppsyn og rektor satte inn flere voksne i denne klassen. Eleven som hadde blitt mobbet fikk hjelp til å bli trygg.

Godt religiøst hjem der man fokuserer på gode verdier ser jeg gir barn trygghet til å distansere seg fra klassekammerater som mobber. Et hjem der man fokuserer for mye på ego og suksess gir ikke trygge barn, men shoppere for å sette det litt på spissen. Sekulære hjem med gode etiske verdier er på vei, men de religiøse jeg har møtt på har skåret høyt, både jøder, kristne, muslimer, hinduer og budister. De sekulære har vært mer rotløse. Men Jesper Juul er en familie pedagog med gode verdier som jeg tror mange bruker. Litt kategorisk her så du for ta meg med en klype salt. Det er bare mine observasjoner!

Det går ikke å sette en skala på hvor mye mobbing er skadelig, så der gir jeg deg rett i at man må ta seg av barnet og ta det på alvor uansett. Kan korrigere og si at skult mobbing er værst for lærere å oppdage, det er nok mer korrekt. 

Beste måten å holde mobbing lav er å ikke unngå å snakke om det man er uenige om, men ha en åpen dialog og respekt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere