Terje Askan

53

Fotoboksene - våre venner?

“Statens inntekter stuper. Nå satses det på noe som tar dobbelt så mange bilister.” Dette er innledningen til Niels Ruben Ravnaas’ artikkel i NA24 om fotoboksene som “sluttet å virke”.

Publisert: 16. sep 2011

Som vi forstår – artikkelen dreier seg om penger.

En gjennomlesning gjør inntrykk. Ikke på grunn av all informasjon om bilistenes unnvikelser og nye fotobokser som åpner for gjennomsnittsmåling av farten.

Nei, Ravnaas klarer det kunststykke å unngå enhver henvisning til selve grunnlaget for eksistensen av fotobokser: Økt trafikksikkerhet.

I klart språk: Boksene er utplassert for å bidra til å redusere mengden av uforsvarlig kjøring på veiene våre. Statens inntekter er helt sekundært i denne sammenhengen. Selve poenget med fotobokser er å spare menneskeliv og redusere skader. Essensen er ofrene – og de pårørende.

Det framtrer som helt uproblematisk å skyve denne type innsikt utenfor skjermkanten i NA24′s redaksjon.

Hvorledes hadde det vært å ta inn det perspektivet, å nevne det, eller i det minste la det skinne gjennom et par steder i mengden av saklig informasjon?

Vi vet det jo så godt. Til syvende og sist har det med verdien av menneskeliv å gjøre, eller menneskeverd, som det ellers snakkes så mye om i våre dager.
Da blir fotoboksene våre venner.

folkogmedia

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere