* Sigrun *

59

Regjeringen må si nei!

Publisert: 27. sep 2009

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.

I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.

Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.

Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til "Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv", og er enige i oppfordringen om å be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Creative Commons License
Dette verk av Per Aage Pleym Christensen, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Carl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse - Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.

Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

vel

Publisert rundt 12 år siden

Det nærmer seg kanskje den tiden da vi ikke lenger har mulighet til å skjule vår gjøren og laden? (beskrevet i bibelen som antikrist?)

Kommentar #2

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

(sukk)

Publisert rundt 12 år siden

Ja tro nå endelig ikke at jehg er uenig med deg, eller på noe tenkelig vis liker det forferdelige datalagringsdirektivet til Høire og Arbeiderpartiet.

Men regjeringen ikke gjøre dette.

De ikke si nei, for nå har de jo vunnet valget, og om fire år er allting glemt.

Skyld ikke på Herr Hausken når denne ondskapen innføres.

Jeg kjempet imot med min blogging.

 

Kommentar #3

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Presisering

Publisert rundt 12 år siden

En presisering: En stemme til Ap eller Høire var en stemme for datalagringsdirektivet.

Vi så jo alle hvordan det gikk med Kystpartiet og Venstre i valget; de to partiene som var imot.

Krf var feige i spørsmålet...dette spørsmålet også...

Folk får det de sjøl har villet ha.

Folket valgte datalagringsdirektivet og naturødeleggelse i dette stortingsvalget.

Dem om det; jeg er fortsatt imot.

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Nei

Publisert rundt 12 år siden

folket valgte ikke datalagringsdirektivet.

Folket valgte egentlig blått!

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Toget er gått

Publisert rundt 12 år siden

Toget er nok allerede gått for å hindre datalagringsdirektivet. EU-vennlige AP og H utgjør tilsammen 55% av stemmene på Stortinget, og vil mes sannsynlig gå inn for dette. Høyres nestleder Jan Tore Sanner har allerede uttalt at Høyre vil gå inn for direktivet. Begge partier frykter nok også at et Nei vil kunne sette EØS-avtalen i fare.

Britene (som ikke er med i Schengenavtalen) ønsker i tillegg ytterligere skjerping av datalagringsdirektivet, f.eks. at reisende mellom EU-land kan måtte avgi en del personlige opplysninger såsom mobil- og kredittkortnummer. Idag utlevererer EU allerede slike opplysninger til USA om europeiske passasjerer når noen reiser fra et EU-land til USA.

Disse ønsker fra britene skal omfatte alle offentlige reisemåter, ikke bare fly, og er ikke kun for å bekjempe terror og organisert kriminalitet men også for helt generelle formål. Uansett er det vanskelig å se for seg hvordan dette skal håndheves i praksis.

 

Kommentar #6

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Noen som har mer info? :)

Publisert rundt 12 år siden

Noen som kan fortelle litt om hva dette egentlig går ut på? Hva er fordeler/ulemper for en gjennomsnittsnordmann med dette direktivet?

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Noen som har mer info? :)

Publisert rundt 12 år siden

Denne siden fant jeg ved å Google, og gir en grei innføring i de generelle rammer for datalagringsdirektivet.

 

Kommentar #8

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Påfallende

Publisert rundt 12 år siden

Jeg gidder ikke å lansere noen konspirasjonsteorier.

Men datalagringsdirektiver er faktisk en revolusjon i negativ retning, hva personvern anngår.

Og det er skrevet litt om direktivet i media også, men det er skrevet påfallende lite om det, sett i forhold til hvor viktig dette er.

Du skal se at "noen" har snakket sammen du :D

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Nei

Publisert rundt 12 år siden

 

27.09.09 kl. 12:57 skrev Rune Tveit:

folket valgte ikke datalagringsdirektivet.

Folket valgte egentlig blått!

 

Nei det har de ikke. De har stemt på ulike partier, og de som sitter ved makten er de som har klart og enes om å sammarbeide. Det er slik demokratiet skal virke.

Vi stemmer heller ikke over enkeltsaker, så hva det har med å stemme blått eller rødgrønt forstår jeg ikke.

 

Okke som jeg er imot et slik direktiv men har liten tro på at en blogg eller en petition vil gjøre stort. Får vel koste på meg en mail til AP, uten at jeg tror det betyr så mye heller.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere