Johannes Strømstad

10

KIRKEVALG

Publisert: 26. sep 2009

VALG AV BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE
Det viser seg at 75 % av de kandidatene som har navn som begynner på A har kommet inn i bispedømmeråd/kirkemøte. Tilsvarende har 63 % av de på B kommet inn. I alle bispedømmer har den kandidaten som stod øverst på lista kommet inn.

På bokstavene T, U, V, W, Ø og Å var det til sammen 30 kandidater. En kom inn.

53 % av delegatene kommer fra den første femtedelen av kandidatlista. De andre femtedelene har henholdsvis 15, 13, 11 og 8 % av delegatene.
16 av de 20 første kandidatene har kommet inn.
(Dette er statistikk fra alle bispedømmene unntatt Oslo, som jeg ikke har klart å finne kandidatliste fra.)
Bør ikke dette valget erklæres ugyldig? Og bør ikke det gjøres før vi får fullt innsyn i hvilke konsekvenser valget vil få for Dnk?

Jeg kan gjerne bli strøket på grunn av mine meninger, men jeg aksepterer ikke en valgordning som favoriserer så sterkt de som står lenger fram i alfabetet!!


mvh
Johannes Strømstad

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Du ser ut til å ha rett

Publisert rundt 12 år siden

Johannes, det er mye som tyder på at dette er rett. Vi i Nordisk nettverk for ekteskapet har i dag publisert en sak på våre sider hvor vi tar opp dette. Vi skriver:

Det er også en tendens at velgerne har stemt inn de som står først alfabetisk. Dette kan tyde på at velgerne ikke har forstått at kandidatene ikke har vært rangert og at det har vært snakk om et preferansevalg.

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet skal evaluere kirkevalget på oppdrag av kirkerådet. Evalueringen skal være ferdig i april. Nordisk nettverk for ekteskapet kommer til å formidle informasjon om hvordan vi har engasjert oss i forhold til kirkevalget, og de vurderingene vi gjør i etterkant av valget av de forskjellige faktorene som påvirket valgresultatet.

Jeg har også publisert denne saken som et innlegg på min blogg.

Kommentar #2

Johannes Strømstad

10 innlegg  3 kommentarer

KIRKEVALG 2

Publisert rundt 12 år siden

I mitt første innlegg sa jeg at jeg ikke kan akseptere en VALGORDNING som favoriserer så sterkt de som står lenger fram i alfabetet.

Jeg vil presisere at jeg mener valgordningen i seg selv var veldig bra. Men den har avslørt to alvorlige svakheter:

Kirkerådet har selv ikke maktet å holde styr på de ulike valgordningene. Det kommer tydelig fram på side 118 i valghåndboken hvor man i $12-1 sier: Inneholder stemmeseddelen flere avkrysninger i samme kolonne, eller andre avmerkningereller tegn, anses de nederste avkrysningene for uskrevne."  Her har man glemt at man skal ha preferansevalg og at lista er alfabetisk. Det er forstemmende å opservere at ingen i systemet har oppdaget dette! Dette er en grov prinsipiell feil som undergraver tilliten til valgadministrator. Hvis alt annet hadde vært i orden er det stor sannsynlighet for at dette ville fått konsekvenser for en del av de kandidatene som stod langt nede på lista. Men det er en annen svakhet som nok har fått langt større betydning:

Valgresultatet viser med all ønskelig tydelighet at et stort antall av velgerne ikke har kunnskap om kirken og heller ikke har giddet å skaffe seg det. Som medlemmer av FOLKE-kirken har de bare brukt sin rett og slengt noen kryss øverst på stemmeseddelen før de puttet den i urna. Mange fryktet nok at det ville gå slik, men vi hadde ikke drømt om at det skulle bli så tydelig.

Den store spenningen nå er om kirkeledelsen makter å snu seg hurtig rundt å ta konsekvensene av dette FØR de ulike grupperingene får lagt strategi inn i situasjonen. Eller må vi som stod på nedre halvdel av listene organisere en aksjon?

 

Johannes Strømstad

 

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Godt poeng

Publisert rundt 12 år siden

Johannes

Enda et godt poeng fra deg Johannes, synn at etternavnet ditt er for langt ut i alfabetet til at du kom med denne gangen.  Vi må se til å få endret på dette tullet til neste runde i det minste. 

 

Kommentar #4

Frank Aarebrot

0 innlegg  1 kommentarer

Fra galt til verre

Publisert rundt 12 år siden

All ære til Stømstad som har dokumentert hva enhver valgforsker på forhånd kunne fortalt de ansvarlige for dette håpløse valget ville skje. Velgerne har altså stemt på alfabetet og ikke etter overbevisning. Det er mesten utrolig inkompetent å:

1. Innføre en ordning med preferansevalg

2. Føre opp kandidarene etter alfabet og ikke nominasjon

3. Ikke sørge for systematisk informasjon om kandidatenes holdning til sentrale kirkepolitiske spørsmål

Velgerne er jo nærmest blitt oppfordret til å bruke alfabetet i mangel av annen fornuftig informasjon

Så toppen av kransekaken. Hvem skal evaluere denne skandalen? Jo, Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet! All respekt for disse auguste institusjoner med utvilsom teologisk og kirkehistorisk ekspertise, men hvilken dokumentert valgforskningskompetanse besitter de? Selv er jeg et ydmykt menig medlem av Den Norske Kirke, men valg har jeg greie på og jeg tilbyr gjerne min ekspertise her og nå til de ansvarliges disposisjon.

 

mvh

Frank Aarebrot

Kommentar #5

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Vaktens optimale frustrasjon

Publisert rundt 12 år siden

Jeg var vakt under valget av menighetsråd og bispedømmeråd. Det gikk ikke lang tid før jeg var ganske frustrert over manges mangel på evne eller lyst til å sette seg inn i måten representanter til bispedømmerådet skulle velges. Dette skjedde selv hvor mye jeg så grundig og enkelt som mulig prøvde å forklare. Min konklusjon etter noen timer som vakt var at en så uholdbar valgordningen kan ikke være Den norske kirke verdig.

Kommentar #6

Einar Bovim

2 innlegg  9 kommentarer

RE: Fra galt til verre

Publisert rundt 12 år siden

 

Så toppen av kransekaken. Hvem skal evaluere denne skandalen? Jo, Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet! All respekt for disse auguste institusjoner med utvilsom teologisk og kirkehistorisk ekspertise, men hvilken dokumentert valgforskningskompetanse besitter de? Selv er jeg et ydmykt menig medlem av Den Norske Kirke, men valg har jeg greie på og jeg tilbyr gjerne min ekspertise her og nå til de ansvarliges disposisjon.

 

mvh

Frank Aarebrot

 Aarebrots totale arroganse overfor kirkelig arbeid vil tydeligvis ingen ende ta.

At Aarebrot har god peiling på valgordninger ved politiske valg er det ingen tvil om, men han er også fullstendig ignorant når det gjelder kirkens arbeid.

Ved en tidligere anledning har jeg kommentert synet på frivillighet. De som velges inn i kirkelige organer gjør det stort sett uten betaling, og kan som sådan ikke sammenliknes med de som stiller til valg for en fett betalt jobb.

Å sitte i menighetsråd eller bispedømmeråd blir av de fleste av kandidatene sett på som en "tjeneste" i menigheten, på lik linje med å bake kaker, holde bibeltime eller arrangere søndagsskole eller ungdomsklubb. At det er mange som tar på seg de fleste av disse oppgavene, kan ikke de få skylda for.

Et annet aspekt er det Aarebrot her skriver om KIFO og MF, og som han også har ytret i P4. I innlegga her skriver implisitt at disse forskningsinstitusjonene ikke bruker tiden på noe annet enn Bibelen og kanskje kirkefedrene i ny og ne. Han overser fullstendig at stiftelsen har navnet "Kirkeforskning" ikke "Bibelforskning". Følgelig ligger det i deres lodd - slik det for så vidt også i stor grad gjør for de teologiske fakultentene - å forske på KIRKEN. Når Aarebrot da implisitt anklager dem for ikke å se den samfunnsmessige konteksten i forskninga si, syns jeg at ikke er så rent lite arrogant!

I alle fall har jeg mye større tiltro til at KIFO klarer å se den fulle konteksten på kirkevalget enn det Aarebrot ville klart. All ære til ham for at han melder seg frivillig som medhjelper, men med hans totale ignoranse av hva som foregår i menighetene tror jeg nok at han ville vært fint lite til hjelp!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere