Johannes Morken

Redaktør
443

Kven skal leie Frikyrkja?

Valkomiteen i Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja vil vrake Arnfinn Løyning som synodeformann etter 12 år.

Publisert: 12. sep 2011

Løyning hadde sagt ja til attval.

– Dette kjem som lyn frå klar himmel, seier Løyning til Vårt Land.

Valkomiteen har i staden lansert pastor Arvid Hunemo frå vennesla utan å spørje han og nestleiar Leif Gunnar Sandvand frå Moss – som ikkje vil stille mot Løyning (som blir lansert på benkeforslag).

I denne uoversiktlege situasjonen spør vi: Kven skal leie Frikyrkja?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

En mildest talt underlig situasjon. En ting er å ville velge en ny formann, men at den ønskede kandidaten er uvillig tyder på at noe har foregått og at det er urent trav her.

Så hva har EGENTLIG skjedd? Hvor skal Frikirken etter dette?

Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

Trodde det var Gud som skulle lede kirken?

Publisert over 9 år siden

Bibelen er rimelig klar på at det er Gud selv som velger sine ledere, ikke minst pastoren/øverste leder i kirkesamfunnet. Får ikke Gud innsette vedkommende han ønsker, jobber lederen i kjødet, ikke i salvelsen, og det blir ikke overført kongesalvelse til menigheten, og en prestesalvelse er ikke i stand til å lede/drifte en menighet/kirkesamfunn.

At mennesker innsetter mennesker i demokratiske valg, eller annen kjødelige ordninger er Babylon-kirken. Om det er ugudelige statsråder som innsetter sine lakeier i DnK, eller om det er et like ugudelig menighetsmøte i Pb, eller kjødelig strid i Frikirken, er det like mye Babylon, og Babylon er noe Gud vil føre menigheten ut av i de kommende tider. 

Husker da pastoren min ble "valgt" på 90-tallet. Gud tilkjennega hvem som var Hans eneste førstevalg, men det var ikke godt nok for menigheten. min forlovede bar fram flg budskap ved valget; Hun hadde i en drøm natten i forveien sett alle som var innkalt til den ugudelige prøveprekene vi har i Pb, og på denne raden var det kun Guds førstevalg som hadde lys over seg. Alle andre sto i skyggen. Og en profetinne i rullestol bar fram følgende; Gud hadde lagt hyrdekappen over NN, men religiøse mennesker hadde forsøkt å sparke beina under ham!! 

Vel, enden på vise var at guds førstevalg ble valgt med overveldende margin, MEN møtet var ikke før over så fortsatte anarkistene i menigheten opprøret. Resultatet ser vi nå, folk gråter over tilstanden i menigheten men det er ingen av anarkistene som vil innrømme årsak og virkning. Da dukker det  religiøse raseriet fram, akkurat som på dette nettstedet. Babylon.

 4 mos 18:   6 Det er jeg som tar deres brødre levittene ut blant israelittene og gir dem til dere som en gave. De er viet til Herren for å arbeide i møteteltet.  7 Men du og dine sønner skal ta dere av prestetjenesten, alt det som skal gjøres ved alteret og innenfor forhenget. Det arbeidet skal dere utføre. Jeg gir dere prestetjenesten som en gave. Men hvis en utenforstående nærmer seg, må han dø.

Ef 4:11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp

1 kor 12:I Paul   27 Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. 28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger, andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Da får vi håpe Han fyller vakansen før møtet hvor de ellers vil føle seg tvunget til å ta skjeen i egen hånd.

Kommentar #4

7 innlegg  815 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Spør Gud om hvem som skal være lederen, og han vil svare nokså prompte. 

Om menigheten ikke gjør det, lar Han menigheten "leke videre" i kjødet". Mennesket har fått sin frihet, men må ta konsekvensene av de valgene de foretar. At en valgkomite velger leder ut fra menneskelige kriterier er ugudelig, rett og slett. Gud har sine egne kriterier, også de åpenbart i Bibelen, men disse er nok ikke tilstrekkelige "moderne" for Babylon-menigheten.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Å Lande, du er så praktisk anlagt...

Kommentar #6

7 innlegg  815 kommentarer

“De tok seg pastorer men spurte ikke meg, valgte eldste uten at jeg visste om det” [Hos 8:4]

Publisert over 9 år siden

Ja, det sier fruen også, når jeg skifter lyspærer :=)

Uansett, det er smått utrolig at det skal være maktkamp i en kristen setting. Det er kristne på bærtur, den forfallne kirke, en religiøs forsamling = babylon.

Israel under Hosea gikk i oppløsning på grunn av mangel på fokus på Gud og hans forordninger. Israel under Hosea og menigheter under demokratisk ledelse har mange felles trekk. Israel trues av ytre fiender og alle prøver på sine egne måter å finne en vei ut av sine egne og nasjonens problemer, mens nasjonen går langsomt i oppløsning. På 23 år har de seks konger hvorav fire blir drept i statskupp, og de prøver i praksis alt unntatt å prøve Guds prinsipper! Skremmede likt vår demokratiske måte å drive en menighet på. 

Mange mener seg å ha naglemerkede hender når det kommer til hvem, hva og hvordan i menigheten og det meste tåler ikke å få satt Guds lys på. Hos 8:4; De tok seg konger men spurte ikke meg, valgte høvdinger uten at jeg visste om det. De laget seg gudebilder av sitt sølv og gull.Derfor skal de utryddes. Hosea er en stadfestelse av Guds pakt med Israel, men der hvor en lydig nasjon under pastoren/lederen  (Moses) og loven fører ut av fangenskapet i Egypt, fører nå mangelen på det samme, den motsatte vei, inn i fangenskapet under Assyriea. 

Hoseas gjerning begynner med å ta seg en hore og få tre barn med henne som alle får navn som forteller det meste om forholdet mellom brud og brudgom. Og på toppen av kransekaken velger hun å forlate Hosea for en tid. Det hele er en beskrivelse av vår åndelige, troløse tilstand som ledet fram til demokratisk lederskap og tilbakegang i menigheten. Nå jobber Han med å avikledette ugudelige demokratiske presteskapet og fører pastorer/konger og tjenestegaver/prester over til den ny-apostoliske  modellen. Det vil bli stusslig for de som blir igjen i den demokratiske babylonkirken som får følgende sluttattest fra “overhyrden”: 

Hør Herrens ord, dere Israels sønner! Herren har sak med dem som bor i landet. For deter ingen sannhet og troskap og ingen gudskjennskap i folket. Derfor skal landet visne, og alle som bor der, tæres bort. Ingen skal anklage eller refse noen. Ditt folk ligner dem som tretter med en prest.Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. Siden du har vraket kjennskapen til ham, slår jeg vrak på deg som prest. Derfor går det presten som folket; jeg vil straffe ham for hans ferd og gjengjelde ham for hans gjerninger.

Men Han gir ikke opp den troløse bruden og prøver på nytt; Jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. På den dagen, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg sin ektemann; hun skal ikke lenger kalle meg sin Ba’al. For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, til gudskunnskap mer enn til brennoffer. Men de har brutt pakten, liksom Adam. Der har de vært troløse mot meg.  

Å være trofast mot Gud er bla å la Gud velge lederen, og vi andre skal lyde ham som under kristus Jesus selv. Det er bibelsk, men river i kjødet på mange. Hvorfor?

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg regner med at Herren sender beskjed til valgkomiteen om hvem Han ønsker.

Jeg var vitne til et uheldig bispevalg en gang. Beskjeden var at det var nytteløst å protestere for utvelgelsen var skjedd etter influens av Den Hellige Ånd.

Nå er han forvist til et ordenshus i Roma. Den Hellige Ånd må ha oversett de sexuelle overgrep han hadde begått. Ellers så får Herren og Ånden skylden for mer enn de har begått.

Kanskje det var influens av de som tråkket dørstokkene ned hos paven for å få endret en beslutning? De som fikk høre at en annen var utvalgt? Som ikke likte denne andre og som fikk SIN kandidat i stedet? Ja de som paven lyttet til og omgjorde sin beslutning etter. Til sist kom altså pavens andrevalg hit, og det gikk mange år før Ånden åpenbarte overgrepene for verden.

Ja sannelig sier jeg eder, men Åndens veier er uransakelige. Også i Frikirken.

Kommentar #8

7 innlegg  815 kommentarer

Publisert over 9 år siden

"Beskjeden var at det var nytteløst å protestere for utvelgelsen var skjedd etter influens av Den Hellige Ånd."

"Den Hellig Ånd" og Den Hellige Ånd er ofte to forskjellige personer, når det kommer til menneskelig maktkamp. Det er jo selve problemet, men det hjelper jo å vite hvordan det skal være i Guds hus.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere