Terje Askan

53

Tabloidene taper terreng

De nye lesertallene for de siste 12 månedene, fra sommeren 2010 til sommeren 2011, gir klar beskjed. De største tabloidene er i ferd med å miste grepet om sitt publikum. Tendensen er tydelig, Dagbladet og VG er riksavisene som fortest taper terreng.

Publisert: 10. sep 2011

Det er faktisk grunn til å spørre oss selv om vi er midt inne i et historisk skifte av leserpreferanser. Skjer det for tiden en nyorientering, en bevegelse fra sensasjonene i tabloid og over på andre og ektere fremstillinger av tilværelsen.

Ser vi nærmere på papiravisene, finner vi et opplagsfall på 13,4 % for Dagbladets siste året. VGs 12,8 % følger like i hælene.

Tendensen er ikke ny. Opplagsfallet for papiravisene, spesielt hos de store riksavisene, har som kjent vært markant de senere år. Aftenposten er den som har overlevd nettavisenes inntogsmarsj best så langt. Av nummer to-avisene har Klassekampen og Morgenposten kommet best ut.

Endringene skjer ikke bare i retning av et mer autentisk innhold i avisene. Vi er også  langt inne i et paradigmeskifte, fra papir til nett. Hastigheten ser foreløpig ikke ut til å avta. Enkelte går så langt som å spå papiravisenes død. Det er snakk om år, ikke tiår.

Nettavisene har sin egen puls, sin egen fortellermåte, der et flyktig skjermbilde og en større mengde inntrykk er fremtredende. Nyhetene oppdateres oftere. Samtidig får vi gjerne en todeling av nyhetene. En ingress med bilde i front og klikkovergang til selve artikkelen.

At slike karakteristika også påvirker innholdet er naturlig.

Intuitivt synes det som nettet gir mindre rom for tenksomhet og ettertanke enn papiravisene.  Inndelingen i tekstlige små avsnitt på skjermen blir stadig vanligere, og det er nærliggende å se dette som en tilpasning til en lett skiftende oppmerksomhet. Alternativene venter alltid, ofte bare et klikk unna.

Tallene fra TNS gallup viser at vinnerne er lokal- og regionsavisene.
Her vokser nettutgavene raskt og tallene er i det store og hele positive også når vi ser papir og nett under ett.

folkogmedia

  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere