Kristian Kahrs

109

Flertall for ekteskapet i kirkevalget

Publisert: 25. sep 2009

Pressemelding som ble publisert hos Nordisk nettverk for ekteskapet tidligere i dag:

Resultatet etter kirkevalget 2009 foreligger i dag. Etter at den første valgomgangen er talt opp, kan Nordisk nettverk for ekteskapet konstatere at det er flest delegater som vil forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til mor og far.

I denne valgomgangen ble det valgt inn 52 delegater til landets 11 bispedømmeråd, og dermed også kirkemøtet. Av disse 52 støtter 22 en forståelse av ekteskapet som en institusjon for én mann og én kvinne. Dette fremgår av kartleggingen som Nordisk nettverk gjennomførte i sommer blant alle kandidatene til bispedømmerådene. Kun 12 av delegatene som er valgt inn har opplyst vil ha en ny liturgi som åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Blant de øvrige delegatene, er det 7 som har svart at de ikke vet og 11 som ikke har svart eller ikke ønsket å svare.

I november skal resten av de 115 delegatene velges. Menighetsrådene i 7 av landets bispedømmer skal velge de resterende 25 leke kandidatene. I tillegg skal det velges delegater fra prestene, kirkelig ansatte, samiske representanter og delegat fra døvekirken..

I dag er det ikke mulig å si hvordan Kirkemøtet i 2010 vil forholde seg til reformen "Felles ekteskapslov". Det foreligger ikke et klart flertall for det syn at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne. Dette innebærer at Nordisk nettverk for ekteskapet fortsatt vil arbeide aktivt for å komme ut med informasjon til delegatene om konsekvensene av at det norske Stortinget har vedtatt verdens mest radikale ekteskaps- og familiereform. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye § 4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak. Nordisk nettverk for ekteskapet vil kommunisere til delegatene i det kommende kirkemøtet at temaet er hvorvidt kirken skal implementere en politisk reform eller ikke. Temaet er altså ikke om kirken skal ha en åpen holdning til homofile eller ikke.

Enkelte har hevdet at Kirkemøtet i 2010 ikke skal forholde seg til spørsmålet om ny liturgi for likekjønnet ekteskapsinngåelse, fordi dette først skal utredes av kirkerådet. Nordisk nettverk for ekteskapet har ikke ønsket å utsette debatten om kirkens eventuelle implementering av den politiske reformen. Den norske kirke må forholde seg til de nye lovene som er vedtatt, og kan ikke avvente Kirkerådets utredning før temaet kommer på kirkens dagsorden.

Selv om de fleste av delegatene som er valgt forsvarer ekteskapet mellom mann og kvinne, så er ikke situasjonen den samme i alle bispedømmeråd. I Oslo er det et flertall vil ha en ny liturgi for likekjønnede ekteskap, selv om Anfin Skaaheim og Harald Hegstad er valgt inn med det syn at ekteskapet er mann og kvinne. Våre motparter i Åpen kirkegruppe og det kristelige studentforbundet har gjort en god mobilisering i Oslo. Lederen i Studentforbundet, Torkil Hvidsten, er valgt inn.

Det er antakelig en tendens at velgerne har stemt på kjente personer, hvilket innebærer at mange profesjonelle politikere er valgt inn. Dette er noe vi i Nordisk nettverk for ekteskapet har advart fordi det bidrar til en økt politisering av Den norske kirke.

Det er også en tendens at velgerne har stemt inn de som står først alfabetisk. Dette kan tyde på at velgerne ikke har forstått at kandidatene ikke har vært rangert og at det har vært snakk om et preferansevalg

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet skal evaluere kirkevalget på oppdrag av kirkerådet. Evalueringen skal være ferdig i april. Nordisk nettverk for ekteskapet kommer til å formidle informasjon om hvordan vi har engasjert oss i forhold til kirkevalget, og de vurderingene vi gjør i etterkant av valget av de forskjellige faktorene som påvirket valgresultatet.

En vurdering fra vår side uavhengig av det tema vi har vært engasjert i, er at mange ikke har forstått hvordan valget skulle gjennomføres. Den offisielle informasjonen var forvirrende. Kirkevalgets gjennomføring har vært preget av mange ulike gjennomføringstidspunkter og ulike gjennomføringsmåter for forskjellige instanser.

Se ellers vedlagte PDF for en oversikt over svarene til de innvalgte delegatene.

Ved ønske om ytterligere kommentarer vedr. kirkevalget 2009 - kontakt Kristian Kahrs, som er vår koordinator for Kirkevalget 2009:

Kristian Kahrs er tilgjengelig på telefon 23 62 31 24 eller epost kristian@serbtrade.no

Offisiell informasjon om kirkevalget 2009 finner på Den norske kirkes hjemmesider:

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=85802

Kommentar #1

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Nok av kirken

Publisert rundt 12 år siden

Flertall for ekteskapet? Det var vel heller flertall imot den nye ekteskapsloven. Uansett viser dette hvorfor stat og kirke bør skilles snarest mulig. En glede opp i det hele er at den nye ekteskapsloven aldri vil bli reversert uansett resultat av fremtidige kirkevalg.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Nok av kirken

Publisert rundt 12 år siden

Først av alt vil jeg beklage en unøyaktighet som kom inn i overskriften. Jeg skriver at det er et flertall for ekteskapet, men det skal stå at det er flest som er for ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til mor og far.

Når det gjelder din kommentar, er jeg enig i at det er et langsiktig prosjekt å få staten til å snu i reformen Felles ekteskapslov, men det er på ingen måte noen umulighet.

Det som er mest realistisk nå er at trossamfunn velger å ikke forholde seg til den radikalt nye ekteskapsforståelsen fra den norske stat. Jan Harsem i Nordisk nettverk for ekteskapet har utarbeidet et notat  som gjør rede for alternativer kirken har hvis staten ikke endrer ekteskapsloven. En god løsning kan være at Dnk rett og slett ikke forholder seg til den norske ekteskapsloven. I dette tilfellet vil kirken fortsette å vie som før, men de vil også utstede vigselsattester. Dermed vil man ut fra menneskerettighetene forvente at staten godkjenner disse ekteskapene, selv om kirken ikke anerkjenner loven. Dette vil være en lignende situasjon med de som gifter seg i utlandet. Norske myndigheter godkjenner automatisk slike ekteskap med fulle rettigheter.

26.09.09 kl. 13:33 skrev Trond Wathne Tveiten:

Flertall for ekteskapet? Det var vel heller flertall imot den nye ekteskapsloven. Uansett viser dette hvorfor stat og kirke bør skilles snarest mulig. En glede opp i det hele er at den nye ekteskapsloven aldri vil bli reversert uansett resultat av fremtidige kirkevalg.

 

Kommentar #3

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

RE: RE: Nok av kirken

Publisert rundt 12 år siden

 

26.09.09 kl. 23:28 skrev Kristian Kahrs:

Først av alt vil jeg beklage en unøyaktighet som kom inn i overskriften. Jeg skriver at det er et flertall for ekteskapet, men det skal stå at det er flest som er for ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til mor og far.

Når det gjelder din kommentar, er jeg enig i at det er et langsiktig prosjekt å få staten til å snu i reformen Felles ekteskapslov, men det er på ingen måte noen umulighet.

Det som er mest realistisk nå er at trossamfunn velger å ikke forholde seg til den radikalt nye ekteskapsforståelsen fra den norske stat. Jan Harsem i Nordisk nettverk for ekteskapet har utarbeidet et notat  som gjør rede for alternativer kirken har hvis staten ikke endrer ekteskapsloven. En god løsning kan være at Dnk rett og slett ikke forholder seg til den norske ekteskapsloven. I dette tilfellet vil kirken fortsette å vie som før, men de vil også utstede vigselsattester. Dermed vil man ut fra menneskerettighetene forvente at staten godkjenner disse ekteskapene, selv om kirken ikke anerkjenner loven. Dette vil være en lignende situasjon med de som gifter seg i utlandet. Norske myndigheter godkjenner automatisk slike ekteskap med fulle rettigheter.

 

Hva norwske trosamfunn forholder seg til eller ikke er ganske uinntresant siden det er bare en liten prosentandel av norges befolkning som egentlig tar de fleste av dem seriøst.

Kan ikke nsart ekteskapsmotstanderene slutte å hive barna foran seg i denne debatten. Hadde dere virkelig hatte t poeng her så hadde dere vært imot krf når de tilot single og adoptere og dere hadde tatt ifra homofile de barna de allerede har.

Den nye ekteskapsloven er en seier for fornuften og det finnes ikke et eneste godt argument imot. derfor vant den igjennom og derfor vil den bestå.

 

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: RE: Nok av kirken

Publisert rundt 12 år siden

Jeg tror du ser litt for svart hvitt på situasjonen når du ikke er ikke er i stand til å se et eneste argument mot de nye ekteskapslovene. Synes du virkelig ikke det er betenkelig at staten sier at en medmor er like god som en far? Hvorfor er det så stort press for at menn skal inn som barnehageonkler, men ikke som fedre i familier? Det hadde vært mer interessant å diskutere med deg hvis du hadde vært i stand til å se nyanser. Mange homofile er sikkert gode og varme omsorgspersoner, men en medmor kan ikke erstatte en far. I den nye barneloven er de nå likestilt.

Kommentar #5

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Nok av kirken

Publisert rundt 12 år siden

 

27.09.09 kl. 09:50 skrev Kristian Kahrs:

Jeg tror du ser litt for svart hvitt på situasjonen når du ikke er ikke er i stand til å se et eneste argument mot de nye ekteskapslovene. Synes du virkelig ikke det er betenkelig at staten sier at en medmor er like god som en far? Hvorfor er det så stort press for at menn skal inn som barnehageonkler, men ikke som fedre i familier? Det hadde vært mer interessant å diskutere med deg hvis du hadde vært i stand til å se nyanser. Mange homofile er sikkert gode og varme omsorgspersoner, men en medmor kan ikke erstatte en far. I den nye barneloven er de nå likestilt.

 1: Neui det syntes jeg faktisk ikke. det finnes intet bevis på at to kvinner ikke er i stand til å oppdra barn sammen, tvert der imot. jeg kjenenr faktisk personlig folk som kan avbekrefte den myten.

2: Jeg forstår ikke vinklingen din. Den nye loven er jo ikke ment for å presse menn ut av samfunnet eller foreldrerollen på noen som helst måte.

det hadde vært emr inntresant å diskutere emd deg hvis du faktisk hadde hatt noen argumenter og ikke myter om loven. Å slutt å gjør mannen til en ledende part her.

Men argumentene dine gjør ihvertfall en ting, nemlig bekrefte det faktum at loven ikke kommer til å bli endret hvis vi ikke da får en religiøs konservativ revlusjon i dette landet, noe jeg ikke ser kommer til å skje i evig fremtid.

Kommentar #6

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Hipp hurra!

Publisert rundt 12 år siden

Hvert sekund dør et barn i verden av sult.  Daglig sulter 25000 mennesker i hjel.  Godt det er noen som synes det er viktigere å motarbeide ekteskap mellom homofile.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere