Peter Eide Walseth

38

Kunnskap er bare halve jobben

Publisert: 7. sep 2011

«Kjære Lærer! Jeg er overlevende fra en konsentrasjons­leir. Jeg så det som intet menneske burde være vitne til: Gasskamre bygd av dyktige ingeniører. Barn gasset i hjel av velutdannete leger. Spedbarn drept av erfarne sykepleiere. Kvinner og deres babyer skutt og brent av mennesker med eksamener fra gymnas og universitet. Jeg er blitt skeptisk til utdannelse. Min bønn er: Hjelp elevene dine til å bli menneskelige. Ditt arbeid må aldri produsere lærde monstre, dyktige psykopater, velutdannete Eichmanner. Lesing, skriving og regning  er viktig bare hvis det tjener til å gjøre våre barn mer menneskelige.» 

(Brev fra en anonym konsentrasjonsleirfange, funnet i Auschwitz i 1945.)

I sommer har disse ordene fra en anonym krigsfange igjen blitt skremmende aktuelle. Gjennom skolen får barn den utdannelsen som skal ruste dem for livet. I min kommune (Rana) utgjør aldersgruppen 0-19 år omtrent 25,5% av befolkningen, men 100% av fremtiden. Jeg mener at det er nødvendig at vi både evner å utruste dem med nødvendig kunnskap, men minst like viktig er det å utruste barn og unge med etikk, evnen til å skille rett fra galt og viljen til å gjøre rett. 

Når det gjelder kunnskap er det en enkelt faktor som skiller seg ut i alle globale undersøkelser og det er læreren. For å sikre oss at lærerne i skolen fortsetter å gjøre en like god jobb som de gjør i dag må vi sørge for at de får etter- og videreutdanning slik at de holder kunnskapen oppdatert. For de nye lærerne er det viktig med gode mentorordninger for å sikre et godt møte med hverdagen som lærer.

Ikke alle barn har like forutsetninger for å ta til seg kunnskap. Alt for mange finner ut for sent at de for eksempel har dysleksi og får derfor store hull i de grunnleggende ferdighetene. Tidlig innsats er et viktig stikkord når det gjelder alle læringsvansker. Ved å være smarte tidlig i skoleløpet kan vi forebygge dropout når elevene kommer til videregående.

Når elevene har lært seg å lese, skriver og regne er bare halve jobben gjort. For å bygge et godt samfunn er vi også avhengige av at de kan skille mellom rett og galt. Alt for mange barn opplever skolegangen som et sammenhengende mareritt på grunn av mobbing. Derfor kan vi aldri forsvare lavere ambisjoner enn nullvisjon når det gjelder mobbing. Jeg mener at vi stille krav om resultater for antimobbeprogrammer som brukes i skolen.

Vi vil ha mer demokrati, mer omtanke og mer medmenneskelighet. Virkeliggjøringen av den visjonen begynner med en skole hvor de gode lærerne formidler kunnskap rotfestet i gode verdier. Som KrFer er dette en av mine viktigste perspektiver på skole og utdanning. 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere