Peter Eide Walseth

38

Kommunal kontantstøtte

Knut Arild Hareide ber lokale KrF-ere vurdere lokal kontantstøtte. Jeg mener det er et godt forslag.

Publisert: 6. sep 2011

- Vi vil be våre lokalpolitikere vurdere en ordning med kommunal kontantstøtte til toåringene når regjeringen kutter denne velferdsordningen fra august neste år. Det vil gi en vinn-vinn-situasjon, der familiene beholder valgfriheten og presset på kommunale barnehageplasser til de minste dempes, sier partileder Knut Arild Hareide.

Det er ingen tvil om at KrF vil kjempe for barnefamiliers valgfrihet. Vi mener alle har rett til å velge omsorg for egne barn, og at det bare skulle mangle at barnefamilier som velger å bruke tid med barna sine får støtte til det. Men så lenge den rødgrønne regjeringen velger å overkjøre småbarnforeldrene, må vi komme med lokale tiltak.

En slik valgfrihet må selvsagt også gjelder innvandrerfamilier. Når man framstiller kontantstøtte som en betydelig hindring for integrering, er det en sørgelig avsporing. God integrering må løses gjennom bedre adgang til arbeidsmarkedet, gratis kjernetid i barnehagen, kombinert med god språkopplæring til barn og voksne. 

Kontantstøtten er ikke å betale noen for å la være å benytte et velferdstilbud, som SV hevder, det er å gi valgfrihet. Man kan velge mellom velferdstilbud barnehage, eller velferdstilbud kontantstøtte.

I dag får kommunene trekk i rammefinansieringen for de barna som mottar kontantstøtte. Når regjeringen nå fjerner kontantstøtten for toåringer, vil kommunene ikke lenger få dette fratrekket, men i stedet motta midler til barnehageplass for alle toåringene. Dermed vil kommunene ha midler til å kunne tilby kommunal kontantstøtte uten at dette går ut over andre tjenestetilbud så lenge man holder stønaden under det kommunen mottar i rammen pr toåring.

KrF har alltid understreket av samfunnet må legge til rette for at foreldrene selv må få reell valgmulighet til å bestemme om de vil være hjemme med barna de første leveårene.

Vi har råd til å beholde kontantstøtten. Har vi råd til å la være?

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Selma Pålsdotter

0 innlegg  87 kommentarer

Tøys

Publisert over 9 år siden

Det er tøvete å snakke om valgfrihet, når det man mener er BETALT valgfrihet. Man vil ha statslønn for å være hjemme med sine barn utover perioden med betalt foreldrepermisjon (forøvrig verdens lengste). I et land der gudene vet hvor mange som alt er ute av arbeidslivet pga sykdom og vondter og vi diskuterer hvordan sykelønnsordninger og pensjoner skal oppretteholdes, vil man at den aller friskeste gruppen i samfunnet skal betales for å ikke jobbe, faktisk. Storartet.

Naturligvis har vi råd til å la være. Hvilke enorme utgifter er det du ser for deg at samfunnet får ved at foreldre selv må ta økonomisk ansvar for sine barn?

Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Peter Eide Walseth. Gå til den siterte teksten.

Det er ingen tvil om at KrF vil kjempe for barnefamiliers valgfrihet. Vi mener alle har rett til å velge omsorg for egne barn, og at det bare skulle mangle at barnefamilier som velger å bruke tid med barna sine får støtte til det. Men så lenge den rødgrønne regjeringen velger å overkjøre småbarnforeldrene, må vi komme med lokale tiltak.

Det er klart en må kunne få velge omsorg for egne barn. syntes det hørtes flott ut.

Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

På den andre side hadde folk nøyd seg med å leve på ei lønn, som man jo titt og ofte får høre ikke går an. Vell når man skal ha både bil og hus og alt som andre har på en gang. så går såklart ikke det.

Men om en bor billig og enkelt klarer seg med en enkel bil. Eller venter med bil så kan en iallefall ha til maten husleia og strømmen og ikke noe mere. man overlever slik. Men en må glemme dyre ferireiser osv annet luxus.

Overleve på ei lønn går bra!Da kunne mamma vært hjemme med sine håpefulle små drømmebarn.

Kommentar #4

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Så dyrt som alt er blir det veldig tungt å leve på ei lønn. Men en kan overleve.Bare glem tannlegen og diverse annet så.....eller glem strømregninga bare for å sitte i mørket...så langt er det jo ikke lov lenger å ta strømmen sånn uten vidre fra folk.

Så det blir et slit uten like. Det er dyrt å leve.Om man hopper over kontantstøtte og evt barnetrygd og annet som er fam til gode så betyr det bare flere på sosialen. Så jeg kan heller ikke se at det å kutte til familier er løsningen. Nå har jo små barn og aller best av å få være hjemme med mamma de første årene av sitt liv. skal en ikke kunne få koste litt på barnas ve og vell da? Så jeg kan meget godt støtte kontant støtten og gjerne gi mere til dagens mammaer som er så bra og velger å være hjemme med sin e små. Det er en jobb i seg selv. Hvorfor skulle det være bedre å lønne andre for å ta vare på barna våre? Det er selfølgelig ikke bedre.

En skulle bare gitt mamma yrket fullpost siden det er en døgn jobb og lønnet dem langt bedre. Det er jo ikke noe bedre at folk får  så dårlig råd at de risikerer at dagens barnevern tar barna fra dem og setter dem i fosterhjem, der får de jo betalt for å ha barna. Og det er jo langt mye mere enn en skarve kontantstøtte.Nei behold nå endelig kontant støtten.

Norge skal jo være blant verdens rikeste land skulle det da være så farlig om de bakket litt opp om de som vil være hjemme mamma. Det er da sannelig et veldig tungt og slitsomt yrke. Med barn hjemme gir det mega slit på alt en har av utstyr og også møbler. huset blir raskt foretere i den stand at det må rengjøres oftere. Det er et slitsomt yrke. Og bør være lønnet i stedenfor å surmule for en skarve kontantstøtte de får i to små år.

Ellers er jeg selfølgelig tilhenger av at eldre og syke skal ha det best mulig i verdens rikeste land. Og setter høgt at dem blir prioritert. ikke vet du om du blir syk, gammel blir de fleste av oss.

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Dette er et urealistisk og naivt forslag - støtter Selma Pålsdotter som kaller det direkte tøys.

 

I en kommuneøkonomi må man prioritere. Svangerskapspermisjonen er betalt - og lang. Det er ikke rett at eldre og andre skal måtte få mindre fordi unge, sterke, friske mennesker velger å få barn. Det er en utrivelighet i dette, at private avgjørelser skal belastes det offentlige. Nok er nok.

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

På ingen måte skulle det være grunn til at eldre skal måtte få mindre forde at unge sterke og friske får barn. landet har mer enn nok av penger. Det er ikke småtteri som går med på å eks vis overta et barn i barnevernets omsiorg. Og de vet ikke å prioritere de barn som VIRKELIG trenger å få bo eks vis hos tante. De tar fra de fattige og lønner en fosterforedre.

Så penger har dem å øse av så både eldre kan leve bedre, syke kan ha det bedre og de mødre\fedre som er syke kan få økonomisk hjelp til å ta vare på barna. Er man veldig ung sprek og frisk og velger å få barn som du skriver, så kan en jo og spe på intekta med å være dagmamma for de som heller vil jobbe ute. Slik kan en og ha et barn  og passe som er andres og sitt eget.

Men Norge har god økonomi . Så både syke hjemmemødre eldre og uføre og andre kan ha det langt bedre om de hadde vist å styrt og prioritert bedre.

Norge kunne hatt langt bedre sykehus om de prioriterte helse. osv. Pengene har de men de vet å bruke det på en mengde unødig tullarbeide.Det er ikke dårlig økonomi i Norge!!

Men en kunne trengt andre til å styre landet slik at pengene ble anderledes brukt og til langt bedre ting.

Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Men ei frisk mamma kan jo jobbe kveldstid når mannen er kommet hjem eller motsatt. Så slipper barnet gå i barnehage.

Det virker på meg som om mange unge i dag også liker og komme ut i jobb litt. Når så mange jobber i dag så blir husmoryrket ikke det samme som før, man blir letter ensom da det ikke er noen andre mammaer hjemme slik som før i verden.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere