Arnfinn Clementsen

45

Krf – et troverdig verdiparti

Noen har stilt spørsmål ved Kristelig Folkepartis tydelighet i verdispørsmål.

Publisert: 5. sep 2011

Det er selvsagt gode folk som står for kristne verdier i mange partier, men grunnleggende er det viktig å understreke at Kristelig Folkeparti er det eneste partiet hvor alle tillitsvalgte og listekandidater må forplikte seg på verdier som er hentet fra Bibelen og det kristne verdigrunnlaget. Det er også en hovedårsak til mitt engasjement i KrF.

 En del har betvilt KrF siden det ser ut til å gå mot en opphevelse av bekjennelsesparagrafen ved neste landsmøte. Det er riktig nok ikke bestemt, men jeg har personlig gått inn for en endring hvis forpliktelsesgrunnlaget er tydelig. Å forplikte seg på kristne verdier hentet fra Bibelen og partiets program vil sørge for at de som er titllitsvalgte og øverst på våre lister, står for tydelige verdier som vi vil bygge framtidens Norge på. Jeg oppfatter ikke dette som en åpning for f.eks muslimer eller humanister i partiledelsen, men som en tydeliggjøring av verdigrunnlaget. Så ønsker vi alle på laget som vil stille seg bak et slikt verdigrunnlag.

KrFs politikk bygger på tre kjerneverdier; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Partiet går i år til valg på: ”Menneskeverd i sentrum”. Dette er meget viktig. Menneskesynet er avgjørende for vårt lands farmtid.

Noen har etterlyst KrFs stemme i abortsaken. Kristelig Folkeparti har vært og er imot gjeldende abortlov. Det er ett eneste parti i Norge som igjen og igjen fremmer forslag om forandring av abortloven i Stortinget, og det er KrF. Dessverre er det ingen andre partier som støtter dette. Vi tror på retten til liv fra unnfangelse til den naturlige død. Derfor ønsker vi nåværende abortlov erstattet med en ny lov som tar utgangspunkt i retten til liv! Det finnes situasjoner da abort er eneste løsningen, men hovedvekten må legges på å skape rette holdninger og gode ordninger, slik at flest mulig har mulighet til å bære fram sitt barn.

Enkelte har stilt spørsmålstegn ved KrFs syn på ekteskapet og den nye ekteskapssloven. KrF ønsker å reveresere den nye ektskapsloven, slik at lovens gamle definisjon av ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. Vårt kristne menneskesyn gjør at vi verdsetter alle mennesker uansett etnisitet, religion, kjønn eller legning, men ekteskapet handler om én mann og én kvinne.

Norge bygger på en kristen kulturarv. Det må fortsette til det beste for alle innbyggere i vårt land.  Religionsfrihet og ytringsfrihet er viktige demokratiske rettigheter, men kristen tro og kulturarv må fortsatt ligge i bunnen i vårt samfunn. Derfor er f. eks. skolegudstjenester en selvfølge.
Ut fra vår kristne arv og røtter kan vi inkludere og integrere alle mennesker i et trygt og mangfoldig samfunn. Valget 2011 er et verdivalg, og jeg mener at KrF er et troverdig verdiparti som fortjener en betydelig plass i utviklingen av vårt land. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden

Stor takk.  Dette var bra. Er det noe KrF har bevist fra 1933 er at partiet er troverdig når det gjelder kjerneverdiene og omsorgen for de svakeste.

Kommentar #2

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Flott at du står opp for krf.!

Kommentar #3

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Savner oppgjør med høyre side

Publisert over 9 år siden

Ikke gæærnt innlegg, men jeg har nok opplevd litt utydelige signaler iblant, både når det gjelder abort og ekteskapslov. "Retten til liv" er et bra og positivt begrep dere gjerne kan bruke mer. Som kristen bygdemann tilhører jeg kjernevelgerne både til KrF og Sp. Jeg valgte Sp.

Hovedgrunnene til det var nok en del skuffelser over Krf i siste regjeringsperiode, bl.a. med en utviklingsminister (støtta av statsministeren) som hevda at det norske landbruket nærmest var et hinder for utvikling i fattige land. I det senere har mange fra Krf kommet med signaler nærmere det jeg mener; at vi har rett og plikt til å forvalte egen natur og husdyr på en god måte. Det er bra!

For noen år sia var jeg medlem av Changemaker(Kirkens Nødhjelps Ungdomsbevegelse, som nok også kommer med en del landbruksuttalelser jeg tar avstand fra, og jeg meldte meg til slutt ut i protest). Da opplevde jeg en gang å høre en radiodebatt mellom Tale Hungnes og David Hansen, der sistnevnte hevda at en ikke kunne lage et ansvarlig statsbudsjett med omfattende sletting av u-landsgjeld. Jeg husker ikke alle detaljene, men husker iallfall ingenting positivt fra Krf når det gjaldt sletting av gjeld som kanskje aldri burde vært utlånt. Partiene på venstre side var langt mer positive.

Jeg er glad for oppgjøret Krf tar med venstre sides overdrevne statlige innflytelse og forsøk på å late som om Gud ikke eksisterer, f.eks. i familiepolitikken. Men jeg savner et tydeligere oppgjør med høyre sides ønsker om at pengene skal bestemme mest mulig. Når ble Mammon verdens frelser? Og jeg savner en tydeligere miljøpolitikk og tanker rundt ikke bare hvordan vi kan sende bistand til de fattige, men også hvordan vi kan redusere årsakene til fattigdommen. Bibelens historier om fariseerne sier at de var pengekjære, men samtidig likte å gi gaver til de fattige så lenge noen så det. Men rikdom kan vel indirekte skape fattigdom?

Så konklusjonen er at jeg savner et KrF som et tydelig sentrumsparti som fører en klarere tofrontskamp mot statlig overstyring og markedsdiktatur, som prekær nestekjærlighet, forvalting av skaperverk og penger etter Guds ide. Det må være hovedsaken, samlivsetiske ting kan være bra, men uansett kan det bare til en viss grad vedtas politisk. 

Er glad for at Krf eksisterer, og håper dere fortsetter med det, og at det en gang i framtida igjen kan bli grunnlag for ei regjering med tyngdepunkt i sentrum.

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Selv om...

Publisert over 9 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

Valget 2011 er et verdivalg, og jeg mener at KrF er et troverdig verdiparti som fortjener en betydelig plass i utviklingen av vårt land.

dette valget er et kommune og fylkesvalg, så er det en tankevekker at KRF ønsker et delt Jerusalem i Israel og at hele Judea og Samaria (Vestbredden) skal gis til palistinaraberne. Jeg kan vel også ta med at de støtter tanken om riving av murene som beskytter landet fra terrorister.

Jeg ønsker det Gud ønsker og derfor er det viktigere å gi Gud vår stemme enn å få noen flere gudfryktige lover i Norge!

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hodepinen

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

så er det en tankevekker at KRF ønsker et delt Jerusalem i Israel og at hele Judea og Samaria (Vestbredden) skal gis til palistinaraberne.

Israel vil muligens bli KrFs hodepine ved neste Stortingsvalg i 2013. Den yngre generasjon av KrF'ere deler ikke det samme syn på Israel som den mer tilårskomne generasjon av KrF-velgere. Olav Syversen har i disse dager allerede posisjonert seg ved å erklære seg uenig i FN's konklusjon med at ingen av bosettingene på Vestbredden er folkerettsstridige, og duellen med FrP om å vinne de kristne stemmer er dermed igang.

Men denne gang er det kommunevalg, og hva som skjer øst for Vadsø er ikke så interessant. Veldig mye riktig i det som Clementsen anfører, men påstanden "Jeg oppfatter ikke dette som en åpning for f.eks muslimer eller humanister i partiledelsen, men som en tydeliggjøring av verdigrunnlaget" bør kommenteres: Slik argumentasjonen har vært etter vedtaket om vedtektsendring er jo nettop at jøder, muslimer og humanister nå kan bli med i partiledelsen så sant de vil kjempe for det kristne verdigrunnlag.

Men hvem vil påta seg oppgaven og definere hva det kristne verdigrunnlaget er for noe?


Kommentar #6

Anne-Liv Gamlem

7 innlegg  44 kommentarer

KrF har sviktet både i Midtøstenpolitikken og ellers!

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

så er det en tankevekker at KRF ønsker et delt Jerusalem i Israel og at hele Judea og Samaria (Vestbredden) skal gis til palistinaraberne. Jeg kan vel også ta med at de støtter tanken om riving av murene som beskytter landet fra terrorister.

Jeg deler Anders Helge Myrens uro over KrFs Midtøstenpolitikk! Jeg mener at KrF går imot Guds Ord på dette punktet. Da KrF satt i regjering, gjorde de ikke stort annet enn å fortsette Arbeiderpartiets Midtøstenpolitikk. Allerede den gangen prøvde de å få i gang forhandlinger om deling av Jerusalem - jeg husker at dette ble nevnt som tema under Midtøsten-toppmøtet i Oslo høsten 1999, et møte initiert av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Der deltok både Clinton, Barak og Arafat. Jeg deltok i en demonstrasjon mot nettopp dette møtet. På det tidspunktet hadde jeg allerede meldt meg ut av KrF, og det skyldes hovedsaklig Midtøstenpolitikken deres. Den er ikke blitt noe bedre med årene.

Noe annet som skjedde i Bondeviks regjeringstid, var at daværende utenriksminister Jan Petersen fikk i oppdrag å irettesette USA fordi de ikke gjorde nok for å legge til rette for homofile partnerskap. Dette var i 2003 så vidt jeg husker, og det sto en liten artikkel om det i Aftenposten. Dette til tross for at KrF stemte imot partnerskapsloven ca. ti år tidligere. Jeg fatter ikke hvordan man kan være så inkonsekvent. Det hadde vært bedre å forlate regjeringen enn å gå imot sine egne prinsipper.

Jeg synes ikke KrF er noe tydelig kristent parti. De har ingen spissformuleringer, bare slagord som "varmere hverdag", "varmere samfunn", "et varmere Oslo" og "menneskeverd". Slagord som ikke utfordrer noen. Åndskampsaker som abort, ekteskapsloven og kristendommens stilling i skole og samfunn nevnes sjelden eller aldri.

Jeg synes heller ikke KrF har gjort nok for å bevare kristendommens særstilling i landet. Da Carl I. Hagen i år 2000 fremmet lovforslag om å forby muslimske bønnerop, var det bare Frp som stemte for. KrF stemte imot. En av KrFs stortingsrepresentanter uttalte den gangen til avisen Dagen at hvis vi tillot muslimske bønnerop her, ville forholdene bli bedre for kristne i muslimske land. Der tok han grundig feil! 

Mitt inntrykk er at mange kristne stemmer KrF av gammel vane. Det er på tide å våkne opp og se seg om etter andre alternativer. Jeg for min del valgte Kristent Samlingsparti.

Anne-Liv Gamlem,

bystyrekandidat og fylkesleder, Oslo Kristent Samlingsparti

Kommentar #7

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Israel

Publisert over 9 år siden

Mulig jeg tilhører den yngre generasjon som en av dere omtaler. Jeg er positiv til Israel som et noenlunde fornuftig styrt land for jødene, midt mellom ymse muslimske land. Hvorfor den konflikta må oppta oss så mye mer enn andre konflikter i verden, vet jeg ikke. Men jeg ser det ikke som politikkens oppgave å oppfylle Guds løfter, dem er det Gud sjøl som må oppfylle. 

Jeg syns både høyre og venstre side kommer med mye ensidig informasjon og standpunkter i den saken, og det blir det neppe løsninger ut av. Det gjøres sikkert feil på både israelsk og palestinsk side. Det strides om hvor grensene har gått før og nå, hvem som okkuperte hva fra hvem osv., osv. Sånt blir det bare fortsatt krig av. Det mest interessante er hvor grensene bør gå i framtida, og at det respekteres.

At kristne velgere unngår venstrepartier som i for stor grad viser anti-israelske holdninger, skjønner jeg. Men hvorfor de forøvrig kan velge parti nesten bare ut fra Israel-saken, og glømme mye annet(FrP's alkoholpolitikk, overdrevne tru på markedet som problemløser etc), det skjønner jeg ikke.

Jeg hadde sansen for Ksp en gang, men mener nå at kristen politikk må ha et bredere fokus enn rette meninger om Israel og samliv. Og jeg syns høyre side er for prega av at pengene skal bestemme, og det ser jeg på som uforenlig med kristendom. Ksp plasserer seg på høyre side. En kan gjerne tru på David mot Goliat og sånn. Men om så Ksp en dag skulle få inn en representant et sted, er det fortsatt langt igjen til å få noe som helst innflytelse. Så jeg mener det er bedre å bruke ressursene til å få folk til å endre mening, enn å splitte opp i enda flere partier. Det er folkemeninga som er grunnlaget for representasjonen i styrende organer.

Kommentar #8

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Troverdighet

Publisert over 9 år siden

Med tanke på Krfs mange krumspring opp gjennom årene, så klarer jeg ikke helt å bestemme meg for hvorvidt Krf er en forkortelse for Kaos, rot og forvirring, eller om Krf egentlig betyr Koselig rødt folkeparti – partiet som alltid holder seg til Bibelen når det passer seg slik.

Nå er det kanskje noen som vil si at jeg er helt forferdelig som kan komme med slike betraktninger, men det inntrykket som jeg har fått av partiet er det folket i Krf selv som har klart å skape hos meg. Ingen andre.

Slik jeg ser det har Krf liten eller ingen troverdighet i store deler av folket. Dette kommer klart frem i meningsmålingene. For hvis det nå er slik at Krf skulle ha en oppslutning på 7,8 %, da betyr dette i praksis at 92,2 % av velgerne ikke mener at Krf er troverdig.

Jeg synes derfor at ledelsen i Krf snart bør bestemme seg om Krf skal være et Koselig rødt folkeparti, et parti der alle kan føle seg hjemme, uansett livssyn og/eller kulturell bakgrunn, eller om Krf skal være et kristelig folkeparti, basert på bibelske prinsipper, slik at ingen er i tvil om hva partiet står for.

Kommentar #9

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

truverdighet

Publisert over 9 år siden

Nå er det vel sånn at om Krf er truverdig, betyr ikke det at alle andre partier ikke er det, så om 92,2 % stemmer andre partier, betyr jo ikke det at de ser på Krf som lite truverdig, bare at de liker et eller flere andre partier bedre.

Så spørs det jo hva som er mest truverdig; partiet eller velgerne. 3 av 4 stemmer Ap, Høyre eller Frp, 3 partier som av ymse grunner aldri har tiltrukket meg nevneverdig.

Jeg tviler på om 100 % ville stemt på forrige innleggs versjon av Krf(basert på bibelske prinsipper) om det så hadde vært mulig, fordi en har stemmerett uansett holdning til bibelske prinsipper. Og så vil det være en del uenighet om hva som er bibelske prinsipper, og hvordan de skal praktiseres. Truverdigheta får måles i forhold til den delen av folket som ønsker å stemme på det partiet de opplever følger bibelske prinsipper best.

Kommentar #10

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Utrolig

Publisert over 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes heller ikke KrF har gjort nok for å bevare kristendommens særstilling i landet. Da Carl I. Hagen i år 2000 fremmet lovforslag om å forby muslimske bønnerop, var det bare Frp som stemte for. KrF stemte imot. En av KrFs stortingsrepresentanter uttalte den gangen til avisen Dagen at hvis vi tillot muslimske bønnerop her, ville forholdene bli bedre for kristne i muslimske land. Der tok han grundig feil!

Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg.

KrF har i Stortinget fremmet flere forslag for bedre å beskytte konvertitter som er kommet til Norge. De har ikke mulighet til å praktisere sin tro i de landene de kommer fra. 

Da er det for meg fullstendig uforståelig at Ksp ikke vil stå opp for andre menneskers rett til å tro og praktisere sin tro i Norge. Retten til å tro skal ikke reduseres til å tro som man vil i egen stue, men også til å tro i offentligheten, til å oppføre sine kirkebygg, moskeer o.l. Og i mange kirker er det kirkeklokker, og i moskeene er det bønnerop.

Å gå mot dette viser kun en manglende respekt for trosfriheten. Det viser at man vil bruke egen tro til å undertrykke andres.

Kommentar #11

Anne-Liv Gamlem

7 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Peter Eide Walseth. Gå til den siterte teksten.

Da er det for meg fullstendig uforståelig at Ksp ikke vil stå opp for andre menneskers rett til å tro og praktisere sin tro i Norge. Retten til å tro skal ikke reduseres til å tro som man vil i egen stue, men også til å tro i offentligheten, til å oppføre sine kirkebygg, moskeer o.l. Og i mange kirker er det kirkeklokker, og i moskeene er det bønnerop.

Å gå mot dette viser kun en manglende respekt for trosfriheten. Det viser at man vil bruke egen tro til å undertrykke andres.

Jeg synes ikke det er naturlig at fremmede religioner som etablerer seg i Norge skal få like gode vilkår som landets offentlige religion i henhold til Grunnlovens paragraf 2, nemlig kristendommen! Ellers har jeg hørt at Krf går inn for å fjerne nettopp nettopp denne paragrafen, men dette er noe jeg må dobbeltsjekke med KSPs nestleder Anne May Hogsnes, som uttalte dette til www.idag.no i går.

Når det gjelder bønnerop-saken, leste jeg den betenkningen Justisdepartementet sendte til Stortinget i anledning Carl I. Hagens lovforslag i år 2000. I henhold til diverse konvensjoner kunne bønnerop betraktes som problematisk fordi det dreier seg om å prakke sin gudsdyrkelse på andre i det offentlige rom. Man kringkaster sin bekjennelse over høyttaler, nemlig "Det er ingen Gud uten Allah, og Mohammed er hans profet." Jeg synes grensen går ved at muslimene får bygge moskéer. 

Moskéen i Åkebergveien i Oslo fikk tillatelse til å ha bønnerop en gang hver fredag. Men du vil kanskje utvide bønnerop-tillatelsen til å gjelde fem ganger om dagen? Det burde vel din holdning tilsi? Hvor langt vil du egentlig gå for å legge forholdene til rette for fremmede religioner?

Slik KSP ser det, står kristendommen i en særstilling i Norge, og den må vi bevare. Det har også noe med vår egenart som nasjon å gjøre. 

Kommentar #12

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

enig med ksp denne gang

Publisert over 9 år siden

Er nok enig med Ksp når det gjelder bønnerop. Er også enig med Peter Walseth i at folk skal ha rett til å utøve religion, men det er nok en drøy religionsutøvelse når bønnerop/forkynnelse kringkastes med høyttaler altfor ofte. Noen klager over kjerkeklokker, men det er kanskje bare noen få ganger i uka, og er ikke direkte forkynnende.

Vi må gjerne være gode eksempler for muslimer i åssen annerledes truende kan behandles. Men det gjør vi vel alt ved at de får bo her og utøve religion og ytringsfrihet i fred(bortsett fra det mest støyende). Hadde de kristne i muslimske land fått såpass bra vilkår i muslimske land(religionsutøvelse og ytringsfrihet) hadde det meste vært oppnådd. Utagerende feiringer av jul og påske, kjerkeklokker o.l. er ikke de primære behova for dem.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere