Test Bruker

6

Et nyansert homofilisyn?

I Kirkevalget, eller rettere sagt i all særdeleshet bispedømmerådsvalget er det gjerne homofilispørsmålet som blir sentralt. Men er alt svart eller hvitt? Hva med oss som beveger oss i gråtoner?

Publisert: 2. sep 2011

Disse har intervjuet kandidater og lansert sine lister med hvilke kandidater de anbefaler sine tilhengere å stemme inn i bispedømmeråd og Kirkemøte. Jeg er blant disse kandidatene, og det jeg får tilbakemelding på fra andre er at jeg er utydelig i hvor jeg står i "homofilispørsmålet".

Dette er noe jeg har reflektert mye over selv, og jeg har slått meg til ro med at jeg ikke vil plassere meg selv tydelig i noen av leirene. Så kan man spørre: Hvorfor?

Jeg tenker at dette er en sak med veldig mye engasjement og følelser i begge leire, både på den veldig konservative siden og den veldig liberale siden. Den rokker ved noe grunnleggende i utrolig manges menneskesyn. Jeg velger å kalle meg selv nyansert i denne saken. Jeg tenker at man i et organ ikke bare kan ha kandidater som står veldig sterkt på den ene eller den andre siden i enkeltsaker, og spesielt ikke i saker som det ligger så mye følelser i som denne. Hvorfor kan ikke vi i kirkesaker, som i politikken generelt, ha et "sentrumsområde"?

Jeg kjenner mange homofile, og det gjør meg vondt å høre hvor uvelkomne en del føler seg i kirken. Samtidig er det trist å lese hvordan Carissimi-prestene opplever sin situasjon.

Når denne saken skal behandles på Kirkemøtet i årene som kommer, er måten den behandles på utrolig viktig. Alle skal høres, og vi må i fellesskap forsøke å komme frem til en løsning alle kan leve med. Jeg ser meg selv som en kandidat som vil jobbe spesielt mye med dette i den prosessen, skulle jeg bli valgt inn.

I økumenikken snakker man mye om hvordan man skal akseptere og respektere hverandre, uten å måtte "konvertere" til samme syn som den man samtaler med, og konsensusbegrepet brukes mye. Dette er på samme måte ikke noe som kan avgjøres ved simpelt flertall på et eller annet kirkemøte, vi må bruke den tiden vi trenger på å komme frem til noe vi kan samles om.

En overkjøring fra én av sidene i denne saken vil gjøre at den andre siden vil føle seg krenket, og splittelsen i kirken vil øke. Med samarbeidsvilje og tålmodighet kan det meste la seg gjøre, men om en gruppering setter seg på bakbeina vil ikke noe skje. Behandlingen av denne saken er, og må være, en samarbeidssak.

Samtidig må ikke dette bli et valg der kandidater velges inn utelukkende på grunn av homofilisyn. Kirken har mange andre saker den må behandle, og det må absolutt ikke glemmes. Gudstjenesteoppslutning, skaperverksforvaltning, rekruttering, kirkeordning og mye mer står på dagsorden for de neste fire år (det skal sies at Raus Folkekirke også har spurt om mye av dette og tatt det med i utformingen av sine kandidatlister).

For å bruke et uttrykk som kommer frem til stadighet i økumenikken: vi må søke kristen enhet, ikke splittelse. Som Jesus selv ba: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. [joh 17,21]

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Skal ikke spørre deg mer heller når jeg får slike hovmodige svar.

Du spør ikke fordi du ikke vil vite av det, det beviser du gang, på gang, på gang.., men det er du ikke alene om da. Du er imidlertid veldig alene om å svare som du gjør, gang, på gang, på gang.. .

Kommentar #52

Tom Johansen

0 innlegg  55 kommentarer

Om sex, synd og dyr.

Publisert over 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Er det vanskelig å forstå er det bare å spørre, vi er her for å hjelpe deg...

La meg først understreke at jeg på ingen måte ønsker å drive gjøn eller harsellere over noens meninger, tro eller bibeltolkninger. Men jeg ser at det sies at skaperverket er perfekt og at mange mener homofili er synd og at det er pga. syndefallet. Nærmere bestemt at egoismen tar over og man gir etter for begjær, nytelse og perversiteter. Så leste jeg denne artikkelen om dyrs seksuelle adferd på wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_sexual_behaviour

Her fremkommer det at det er observert en mengde former for seksuell aktivitet hos dyr. Det er ingenting her, såvidt jeg kan se, som indikerer at det er fordi dyr ønsker å oppnå nytelse, men mye som kan indikere det. Jeg leser bl.a.at homoseksualitet, oralsex, masturbering, sex mellom forskjellige arter og t.o.m. en slags prostitusjon hos pingviner og bonoboaper er observert (sex i bytte med mat) Det finnes sågar insekter som eter sin make etter parring.

Hvordan stiller Bibelen seg til dette, og er det noen referanser i Bibelen til disse fenomener vi ser i naturen?

Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hva er det ene nødvendige?

Publisert over 9 år siden

Blir ikke dette å ta et vers ut av sammenhengen tro? Eller kanskje ikke!  Det ene nødvendige var altså å sitte ved Jesu føtter og ta til seg lærdom. Da blir det vel ikke strev og uro med mange ting når en leser i Bibelen for å finne ut hva Jesu lære gikk ut på?

Jesus var i alle fall ikke likegyldig når det gjaldt samlivsetiske spørsmål, selv om ordet homofili ikke ble brukt.

Jeg tror altså ikke det er strev og uro med mange ting når en vil finne ut hva Bibelen egentlig lærer oss, jeg tror det blir i kategorien "det ene nødvendige".

 

Mvh Ragnhild

Kommentar #54

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er glad du ser dette Eivind. :-)

Sitat:

"I mine øyne og i tråd med menneskerettighetene er bare aktiviteter som skader andre syndige."

Jeg er også 100% enig i dette men hvor går grensen for det at man skader andre, hva fører bølgene til når flere bølger møtes, eller samles? Guds ord/lov/bud går dypere enn dypest i nestekjærligheten. David sa:

Sal 119,18 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

 

"Opheim går i sitatet over mye lenger i det han hevder at bare det å fremheve seg selv er syndig. Etter mitt skjønn blir hans fremstilling igjen fokusert på formaninger som strider mot de individuelle frihetsidealer menneskerettighetene har formulert. Det er ikke noe galt i å fremheve seg selv sålenge det gjøres på en måte som ikke er til skade for andre."

Helt enig, det jeg peker på er egoet i Jeget som drivkraft i en verden som ærer stolthet. I denne verden bygges idoler og det er og blir feil fokus på hva som er verd noe. 

 Sitat:

"Både Opheim og Martinsen hevder at jeg ikke kan fortolke nestekjærlighet fordi jeg ikke er kristen. Dem om det! Jeg overlater til leseren å vurdere temaet. Forøvrig vil jeg igjen påpeke at frihetsidealene og toleransen i menneskerettighetene dvs. nestekjærligheten de uttrykker gjør oss alle tre til likeverdige partnere i enhver debatt."

Ja, du er like mye verd i enhver debatt og situasjon men det er ikke poenget vårt. Poenget er at det er mere å forstå, du er invitert og du inviterer til debatt! :-) 

 

Kommentar #55

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

I mellomtiden har Martinsen en liten dannelsesreise å gjøre. I å lese, forstå og reflektere over hva andre skriver. Heller refleksjon enn å egse seg slik opp at han ikke følger med i svingene. Det var først han som kom inn på bladene sine. Jeg fulgte siden opp, og se; det "glemmer" han i den videre skrivingen. Her har mannskapet noe å hente på litt større varsomhet før han ræser videre.

Jeg tør nok en gang minne deg om at det var du som dro dette med blad inn i diskusjonen i din kommentar nr. 34. Sjekk selv. I denne kommentaren skriver du følgende: #Hva med å skaffe seg et blad eller en bok af Margrethe Munthe?# Så kanskje du nå kan umake deg å spole litt tilbake? Kan hende det er du som bør foreta en aldri så liten dannelsesreise. Jeg har ikke glemt, men det har tydeligvis du gjort. Varsomhet gjelder tydeligvis "de andre".

Kommentar #56

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Greit nok. Skal ikke spørre deg mer heller når jeg får slike hovmodige svar.

Snakk om å sette seg på en kjepphøy hest...

Du bør ikke spille fornærmet. Det er du som er foregangsmann når det gjelder å trampe på folks tro og følelser. Når jeg tar bladet fra munnen og svarer deg slik du egentlig ber om å bli svart, ja da blir du furten og påtatt fornærmet.

 

Et lite spørsmål som ikke burde være vanskelig å besvare med ett eneste lite ord på enten to eller tre bokstaver: Har du et ekte ønske om å lære og forstå Bibelen, eller har du det ikke?

Kommentar #57

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Medmenneskelighet.

Publisert over 9 år siden

Det har ikke vært til å unngå at mange har anerkjent såkalt homofil frigjøring etter press om at støtte til  det er å vise  medmenneskelighet,for de "kan jo ikke noe for at de er skapt sånn. "      Men den innstillingen har skapt mye vondt,rot og forvirring,fordi det ikke fokuseres på at i overgangsalderen kan det være naturlig å tiltrekkes  av både av gutter og jenter.      Leste  for flere år siden om en jente som hadde kontaktet Arbeiderbladet  fordi legen hun kontaktet grunnet homofile følelser,  hadde sagt at hun bare måtte ta  det med ro,for det kan hende at hun vokser det av seg,og hun var opprørt over det.      Den eldre legen ble presentert med bilde og navn og sin kommentar.        Leger kjenner selvfølgelig til labiliteten i puberteten.       Media skriver nå og da om  gifte personer som fant ut at de er homofile og går fra ekteskapet til homofilt samliv,de er altså bifile og kan snu kappa etter vinden.       En politiker  rykket ut i avisa etter at han ikke fikk renominasjon og mente det hadde sammenheng med at han gikk fra kone og tre mindreårige barn til et homofilt partnerskap.        Medfølelse må også inkludere omtanke for alle ofrene etter egoistisk seksuell fremferd.      Meningen med De Ti Bud er å programmere oss for en oppførsel til beste for oss alle sammen i alle sammenhenger.   

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere