Anne Sender

Spesialrådgiver STL
18

Jøder og Israel: Tillit og åpenhet

Halvannen måned etter at jeg gikk av som leder for DMT deltok jeg i en debatt under sommerens Korsveifestival i Seljord. Der møtes folk fra hele bredden av kristne kirker og organisasjoner i Norge for selv å få litt input.

Publisert: 31. aug 2011

Det ble en dyptpløyende debatt med mange gode spørsmål som jeg valgte å svare friere på i en nå friere rolle, også fordi dette var et informert og balansert publikum som fortjente ærlige svar.

Johannes Morken i Vårt Land var en av de tilstedeværende og han utfordret meg til selv å skrive ned mine refleksjoner – og stå for dem offentlig. Det gjorde jeg i et innLegg i Vårt Land tirsdag 24. august, (hovedtrekkene ble lagt ut i Morkens blogg samme dag der debatten har gått.) Når jeg nå har opprettet min egen blogg er, vil jeg gjerne utdype og oppsummere.

Mitt valg om å gjøre det nå like etter avgang fra DMT er nettopp for å synliggjøre mine personlige erfaringer om at det har blitt vanskeligere å holde et helt krysstallklart skille mellom statens politikk og vår alles religion som DMT-lederskap. Dette fordi deler av Israels lederskap selv visker det ut med sine holdninger og handlinger. Det påvirker oss alle, på ulikt vis naturlig nok om man bor der eller her- men allikevel -det har blitt en "grå"sone vi må forholde oss til. Jeg var i innlegget tydelig på hva som var mine personlige meninger og undertegnet med" tidligere leder." 

Jeg har jobbet med og for Israel i hele mitt voksne liv gjennom kvinneorganisasjonen Wizo, Hjelp Jødene Hjem (HJH), Oslokoalisjonen, Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn, STL, DMT og sittet i European Council for Jewish Communities i mange år. Jeg vet hva mange menighetsledere i Europa er opptatt av, det gir solid bakgrunn for egne meninger. Ingenting av hva jeg står for er nytt, jeg har sagt alt før i Norge, Europa og Israel.

Denne debatten har alltid pågått og ikke minst sylskarpt i Israel og USA i disse dager. Forskjellen i denne omgang er den politisk-religiøs dragning i Israel mot å diskvalifisere meningsmotstanderne og bruke loven og religionen mot dem som mener noe annet enn makta. Ord som avgudsdyrker og forræder kastes ut og forgifter det klimaet som i jødisk tradisjon alltid har levet godt med mange perspektiver. Jeg har imidlertid ennå tillit til at Israel tar et oppgjør med dette, og som tidligere tar signalene fra diasporaen på alvor - og at høyesterett fortsetter med sin uavhengige rolle slik demokratiet krever. 

DMT i Norge skal være et fellesskap for alle jøder uavhengig av hva de mener om politikken i Israel. DMT skal også stå for noen verdier som må være uavhengig av politikken om det er her eller der. Det er disse verdiene vi må snakke mer om som jøder fordi de etter min menig idag utfordres på flere nivåer. 

Fordi vi alltid selv blir skuffet over taler og innlegg i aviser som begynner med støtte til Israel, eller mot antisemittisme og allikevel alltid ender med å føye til noe negativt, valgte jeg å la være. Det er lett å sikre seg "men derfor må vi ikke glemme palestinerne, eller at "og derfor fordømmer vi Israels ditt eller datt" slik disse gjør.

Helt bevisst lot jeg denne gang være å nevne hva norsk media skriver/ikke-skriver, eller hva Hamas står for av terror i Israel, eller hva den politikeren har sagt osv. Denne gang var innlegget om vårt ansvar for å snakke om egne ting- ferdig! Vi snakker som norske borgere selvfølgelig om Pakistan, Sudan og Cuba, da kan vi også snakke selvfølgelig om Israel. De tåler nemlig det! 

I et tidligere intervju som nå har blitt nevnt i kommentarer her og på FB har jeg sagt at jeg er redd for høyre-ekstreme krefter. Punktum. Og for sekteriske religiøse bevegelser. Punktum. Uten å likestille dem. Begge kan være farlige på hvert sitt vis- det er først og fremst den aktive bruken av voldelige handlinger som skiller dem selvsagt. 

Uten å si noe om hvorvidt jeg personlig syntes alt er galt, delvis galt eller egentlig moralsk forsvarlig, sier jeg at det blir vanskelig å få til tillit hos en forhandlingspartner samtidig som man bygger ut det som en gang må bli en Palestinsk stat-noe begge parter sier de vil ha. I denne omgang går jeg ikke inn på hva palestinerne ikke må gjøre for å få den tillitten de trenger.

Jeg har også tidligere sagt at jeg simpelten ikke forstår hvordan bosettingspolitikken bidrar til Israels sikkerhet over tid- hverken internt eller eksternt.  Ingenting annet sagt. Uten selv å ha det rette svar om hva som best beskytter Israels borgere, men allikevel med all rett til å stille spørsmålet. Det kan umulig være sånn at jeg mister enhver troverdighet som menneske, tidligere DMT-leder og Israelforkjemper fordi jeg ikke har absolutte svar eller mener det jeg mener?
Opprettelsen av Israel var historisk, politisk og moralsk riktig.

Nå må palestinerne få en tilsvarende praktisk løsning gjennom politiske forhandlinger, ikke via ulike menneskelige tolkninger av bibelens grenser, om de er jødiske, muslimske eller kristne. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tvertimot

Publisert over 9 år siden

Vi trenger flere stemmer i det store, offentlige ordskiftet som ikke har låst seg selv fast i skråsikkerhet!

Sitatfunksjonen sviktet.  Kommentaren min var en respons på følgende:

Det kan umulig være sånn at jeg mister enhver troverdighet som menneske, tidligere DMT-leder og Israelforkjemper fordi jeg ikke har absolutte svar eller mener det jeg mener?

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg vil understreke nok ein gong

Publisert over 9 år siden

Anne Sender har min djupaste respekt!

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Også min sympati

Publisert over 9 år siden

 

Enig i dette, og hun kjenner nok problemet bedre enn hvilkesomhelst  Pro her  eller Pro der

Kommentar #4

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Anne Sender

Publisert over 9 år siden

Anne er innsiktsfull, dyktig og modig.

Fremfor alt klarer hun å være balansert; å se hele bilder og ikke bare deler. Eksempel: De som bebreider Norge for å ha feiret Knut Hamsun i jubileumsåret ser en del av bildet. De trekker ikke frem den heftige debatten vi hadde gjennom hele året. Historikere og Hamsunforskere, ikke bare i Norge, debatterte dette temaet heftig nesten daglig. Etter Hamsunåret sitter det norske folk igjen med kunnskap om Hamsuns nazistiske holdninger på et helt annet nivå enn noengang siden krigen.

Anne bebreides av enkelte for ikke å støtte Israel. Dette er jo bare sludder. Anne har jobbet for Israel mer enn de fleste, og gjør det fortsatt. Noen mener at vi som er Israelvenner skal fraholde oss å kritisere Israel i media. Dette er et forståelig synspunkt. Det er vanskelig å kritisere venner. Det er nok av dem som kritiserer uten at de skal få støtte fra oss. Noen ser det som å helle bensin på et bål eller blåse til glørene. Det er imidlertid viktig med symetri i debattene. Vi israelvenner bebreider andre når rapportering og analyse blir ensidig. For da blir bildet galt. Hvorfor stiller vi da ikke det samme kravet til oss selv? 

Jeg er glad i Israel. Det er Anne også. Jeg er stolt av det landet og folket har fått til, mot alle odds. Det er Anne også.  Jeg er stolt av at Israel er det eneste demokratiet i regionen. Det er Anne også. Det er viktig for meg at Israel er et demokrati. Det er det for Anne også. Når jeg ser tendenser til at dette demokratiet er truet føler jeg en forpliktelse til å si fra. Uansett om trusselen kommer utenfra eller innenfra. Det gjør Anne også. Når jeg uttaler meg offentlig om Israel så gjør jeg det på vegne av meg selv. Jeg sier hva jeg synes. (ikke på vegne av DMT siden menigheten er upolitisk) Det gjør Anne også.

Noen mener at jeg ikke skal uttale meg om ditten eller datten siden jeg er leder i DMT. Da sier jeg som vår statsminister Jens: "Vi må ha mer demokrati." Det betyr mer ytringsfrihet, ikke mindre.

Noen mener at Anne skader DMTs omdømme, eller at hennes uttalelser i det offentlige rom fremmer antisemittisme. Disse synspunktene tror jeg er de som er lengst unna virkeligheten. DMT er under Annes lederperiode blitt en viktigere aktør i det norske samfunn enn noengang. DMT er blitt kjent, lyttet til, ønsket som dialog- og samarbeidspartner. Anne har fulgt en linje fra tidligere DMT-ledere; å være synlig fremfor å stikke seg bort. Å være seriøs, innsiktsfull og troverdig. 

Jeg vil følge i Annes fotspor, selv om jeg kanskje ikke kan fylle hennes sko. Under Annes ledelse har jeg gått i en god skole. En skole der også moralske dimensjoner er blitt undervist: Noen standpunkter tar vi fordi det er moralsk riktig, ikke fordi det er politisk korrekt eller hensiktsmessig.

Verden er mindre enn noengang. Når det skjer noe i Norge så vet hele den jødiske verden det på dagen. Anne har jobbet for å nyansere bildet av Norge der enkelte har forsøkt å sverte Norges omdømme ved å trekke frem bare negative hendelser. Anne har jobbet for å nyansere bildet av Israel der mange har forsøkt å sverte Israels omdømme ved å trekke frem negative hendelser. Anne er blitt skutt på fra mange sider. Noen ganger fra uventet hold. Anne har vært modig i denne kryssilden. Hun har både stått oppreist og fortsatt kampen for det moralske, rettferdige og balanserte. Mot de enøyde.

Jeg vet ikke om mitt mot er like stort, men jeg har i alle fall latt meg inspirere. 

Israel har både moralsk, politisk og juridisk rett til å eksistere som en jødisk og demokratisk stat. Israel forventer at jødiske ledere i diasporaen skal forsvare denne retten. Det er jeg beredt til. Når Israels jødiske eller demokratiske karakter blir truet skal jeg ikke la meg kneble. Kampen mellom Israel og en palestinsk stat er ikke en kamp mellom en som har rett og en som har galt, men mellom to som har rett. 

Kommentar #5

Johannes Morken

443 innlegg  937 kommentarer

Forsvar for Israel

Publisert over 9 år siden

For å nemne den israelske analytikaren Yossi Alpher som skreiv innlegg i papirutgåva av Vårt Land her om dagen og som eg viste til ein kommentar i min eigen blogg: Han seier at det avgjerande for Israel å få ein palestinsk stat. Dersom Israel skal overleve som jødisk stat og som demokrati (det einaste i Midtausten), må landet slutte å kontrollere millionar av palestinarar. Israel må, seier han, gå for ein palestinsk stat ikkje berre fordi palestinarane har krav på det, men ikkje minst av omsyn til si eiga framtid. Det er altså Israel-venskap som ligg bak. Det er svært interessant at også jødiske leiarar (både den forrige og den noverande DMT-leiaren) i Oslo seier at det på denne måten. Det er eit viktig signal til krinsar blant norske Israel-vener.

At Israel må ha tryggingsgarantiar, er sjølvsagt. At den palestinske staten må vera levedyktig og ikkje berre eit samansett lappeteppe av område mellom israelske busetjingar, er like sjølvsagt dersom Israel skal få fred.

Eller som forfattaren Amos Oz seier det når han refsar den europeiske, pro-palestinske venstresida: Det er ikkje ein konflikt mellom ein part som har rett (palestinarane) og ein som tek feil (Israel). Det er ein konflikt mellom to folk som har rett. Ei rettferdig skilsmisse er einaste vegen. Det er eit kraftig signal til ein del Palestina-vener, også i Kristen-Norge.

Det handlar om å finne ein rettferdig veg ut.

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktig poeng

Publisert over 9 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Kampen mellom Israel og en palestinsk stat er ikke en kamp mellom en som har rett og en som har galt, men mellom to som har rett.

Dette er et viktig - og helt sentralt - poeng, noe også Johannes Morken understreker i sin siste kommentar.

Kommentar #7

Lars Laird Iversen

17 innlegg  75 kommentarer

Tusen takk, Anne Sender

Publisert over 9 år siden

Lykke til Ervin Kohn!

DMTs stemme er viktig i Norge (og verden), og alle, uansett ståsted, bør lære av deres debattform!

Kommentar #8

Ervin Kohn

38 innlegg  48 kommentarer

Takk Lars

Publisert over 9 år siden

Takk for oppmuntrende ord Lars.

Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For stort krav?

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Det handlar om å finne ein rettferdig veg ut

Er det mogleg å finne ein veg som er rettferdig for alle partar?

For meg synes det umogleg. Det viktigaste er vel om ein finn ein veg ut av dette uføret, som ikkje berre rir Midtausten som ei mare, men også mesteparten av dei landa som var med på å tufte ein stat fundamentert på religiøs tilhøyrigheit.

Også for FN er konflikta ei mare, ettersom dei er moralsk og "juridisk" forplikta overfor palestinarane sin lagnad og deira rettar slik det er framkome i utallige resolusjonar.

Israel og palestinarane er siamesiske tvillingar. Den eine parten kan ikkje ta knekken på den andre med mindre ein ynskjer å begå sjølvmord.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Forklare kva Anne Sender står for?

Publisert over 9 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Anne er innsiktsfull, dyktig og modig.

Anne Sender stod fram med eigen blogg her på VD. Det var stort ettersom ho på alle vis har vore sentralt i arbeidet for jødiske interesser slik det går fram av hennar CV. Det er mangelvare på VD.

Det er derfor med ei viss undring eg konstaterar at Ervin Kohn, noverande leiar av DMT, grip inn og nærast parkerer Anne Sender på sidelinja.

For meg er dette ein unik sjangse til direkte kontakt med det jødiske samfunnet i Norge, og vil då nytte høvet til å kome med fylgjande spørsmål til Ervin Kohn:

Jødar som bur utanfor Israel kaller denne tilstanden for diaspora, landflyktighet. Betyr dette at å bu i Norge er eit tilvære som har tvinga seg fram og soleis ikkje fullverdig? Med andre ord, har DMT og norske kristensionistar samanfallande interesser med omsyn til at alle jødar skal samlast i Palestina?

Med venleg helsing

Elias Vågnes

(elias.per.vagnes@gmail.com)

Kommentar #11

Anne Sender

18 innlegg  9 kommentarer

ikke særlig parkert

Publisert over 9 år siden

Først takk til dere som har kommentert dette som først og fremst er et budskap om at jeg fortsatt vil komme til å mene noe om disse temaene. 

Det ble også en anledning for ny DMTformann til å hekte seg på å vise at her er vi helt på linje.

DMT er et felleskap med mange velutdannede, oppgående og verbale medlemmer som med sine ulike stemmer viser en ansvarlig profil som norsk-jødiske samfunnsborgere.

Man er ikke mindre Israel-venn om man også stiller spørsmål om handlinger og policy der man mener det er riktig

Antisemittene greier seg selv- det er ikke vi andre som skaper dem

Helvetesdebatten er en annen gren av dette som jeg kan komme mer tilbake til.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det skal vere sikkert og visst

Publisert over 9 år siden
Anne Sender. Gå til den siterte teksten.

DMT er et felleskap med mange velutdannede, oppgående og verbale medlemmer som med sine ulike stemmer viser en ansvarlig profil som norsk-jødiske samfunnsborgere.

Og det er bra for det norske samfunnet, slik eg ser det. Det er etter mi meining også ein styrkje for det norske samfunnet å ha borgarar med internasjonale kontakter og innsyn. Bergen er eit døme på kor fruktbart det kan vere.

Anne Sender er ikkje lenger leiar av DMT, men likevel er det for meg av stor interesse å få hennar syn på diaspora i Norge: Er det for ein jøde eit ynskja tilvære, eller er det eit surrogat samanlikna med det å bu i Israel? Er målet at alle norske jødar skal flytte til Israel eller er det likeverdig å bu i Norge som norsk borgar?

Om Anne Sander vel ikkje å svare på dette spørsmålet, så vil eg ikkje klandre henne for det.

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Feiltolking

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor med ei viss undring eg konstaterar at Edvin Kohn, noverande leiar av DMT, grip inn og nærast parkerer Anne Sander på sidelinja.

Her tolker du nok teksten feil, Elias.  Jeg oppfatter Ervin Kohns kommentar som en sterk støtte til Anne Sender - ikke som et forsøk på å "parkere" henne "på sidelinja".

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kan nok vere det

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Her tolker du nok teksten feil, Elias

og i so fall ikkje fyrste gongen. Det skuldast nok skuffelse over at Anne Sender ikkje sjølv svara for seg. Det er det eg vona på å få innsyn i.

Hennar CV ligg tilgjengeleg for alle, og ho treng vel ikkje andre til å fortelje kven ho er og kva ho står for?

Eg ser det vel heller ikkje slik at Anne Sender har fått slik kritikk frå noko hald her på VD at andre må stå opp for å ta henne i forsvar. Eg har ikkje granska Anne Sender sitt " hjarte" eller hennar "nyrer", men det eg har fått med meg gjer at eg ser på henne som ei erfaren og modig kvinne.

Eg vil tru at dei fleste som gjer seg nytte av VD gjer det fordi ein har eit formidlingsbehov eller av nyskjærrigheit.

Dei som dukker opp med innlegg, gjer det vel som regel fordi dei vil ha eit besyv med i laget. Difor er det vel slik at den som startar ein interessant streng vert stilt spørsmål for å få utdjupa strengstartaren sitt synspunkt og ståstad.

Meiner OJ at eg har vore ufin her på denne strengen?

Kommentar #15

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Anne Sender

Publisert over 9 år siden

Eg vil be om orsaking for at eg gong på gong har stava namnet ditt feil. Alle har krav på å få respekt for namnet sitt på ein slik måte at den som gjer ein henvendelse/omtalar er ekstra nøye med dette.

Eg bed om orsaking. Det er ikkje av mangel på respekt. Årsaka er mangel på konsentrasjon.

Ha ein god dag!

Mvh

Elias Vågnes

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere