Johannes Morken

Redaktør
443

Jødisk kritikk av israelsk bosetting

Den tidligere lederen av Det Mosaiske Trossamfund, Anne i Oslo tar i dagens Vårt Land et oppgjør med det hun kaller israelske feilgrep, blant annet bosettingspolitikken på Vestbredden og norske kristne som samler inn penger til ulovlige bosettinger..

Publisert: 30. aug 2011

Kritisk debatt er det normale, skriver Anne Sender. Hun viser til at Det Mosaiske Trossamfund (DMT) har i større grad enn i mange andre jødiske menigheter i Europa lojalt holdt diskusjoner og uenigheter internt om hva som bør gjøres i Israel for å oppnå fred. Det har vært så mange andre i Norge som har hatt så sterke meninger, peker hun på.

– Vi ville unngå å legitimere den offentlige ubalansen, skriver hun og legger til hvor viktig Israel er for en sionistisk menighet som den norske jødiske menigheten.

SE OGSÅ ANNE SENDERS EGET INNLEGG PÅ VERDIDEBATT

Dras inn. Hun legger til flere DMT-ledere brukte mange år på å lære norsk offentlighet at norske jøder ikke kan stilles til ansvar for hva Israel som stat gjør. Men etterhvert har Sender skiftet linje:

– De religiøse og de politiske miljøene i Israel drar oss inn i problemstillinger vi er nødt til å forholde oss til som et trossamfunn av jøder. De berører vår selvforståelse uansett hvor vi bor. 

Hun nekter å godtra at det bare er den konservative oppfatningen av konflikten som kan høres, debatten må speile mangfoldet i jødiske meninger også om det som skjer i Israel.

Bosetting. Sender mener at hele bosettingspolitikken i dag er til hinder for den tillitten som må til for at arbeidet for fred skal lykkes.

– Hva den andre parten må gjøre for å bygge tillitt, er en annen historie, skrver hun. Men Sender er klar:

– Vi kan ikke med troverdighet bekjempe den demoniseringen av Israel som foregår med stor styrke hvis vi samtidig er tause om egne feilskjær i Israel og i jødiske miljøer i diasporaen.

Sender avslutter med å slå fast at konflikten må løses ved forhandlinger.

– Alle kommer ikke til å få alt de ønsker seg. Det gjelder også de spesielle, kristne miljøene som vi også har noen små av i Norge. Disse samler inn penger til ulovlige bosettinger der lederne oppfordrer soldatene i en demokratisk stat til å nekte å ta ordre fra sin general, men lyde rabbineren sin. De er inspirert av sin forventning om endetid og jødenes omvendelse og sin motstand mot islam som religion heller enn fred for alle som bor der. Slik opprettholder de en virkelighetsforståelse som hemmer en løsning mer enn noe annet, skriver Sender.

Debatten. Dette er et utdrag av Anne Senders innlegg som du kan lese i sin helhet i papiravisen i dag.

Spørsmålet er: Bør Israel lytte til økende kritikk fra jødiske menigheter og miljøer utenfor Israel?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg er agnostikar

Publisert over 9 år siden
Conrad Myrland. Gå til den siterte teksten.

Hei Elias. Tror du selv på et liv etter døden?

så eg held den muligheita åpen. Eg er heilt på linje med Anne Sender som uttalte i eit intervju: Vi konsentrerar oss om livet her på jorda, kva som kjem etterpå er det ingen som veit noko om. Klok og modig tale frå leiaren av eit trussamfunn.

Men eg trur at dersom vi skal møte ein dom etter dette liv, vil dommen ha eit utgangspunkt som er rettferdig for alle. uansett eom ein var fødd før eller etter Jesus, og uansett kar ein er busett på kloden. Dommen, om den kjem, skal utmålast etter kva vi har gjort mot våre medmenneske og skaparverket. Og når eg nyttar ordet skaparverket, då meiner eg ikkje på forteljinga som seier at gudsvisjonen Jahve står bak.

Det vil sei at eg trur at alle menneske uansett religion eller etnisk bakgrunn vil stille likt. Og likeeins er det i dag, alle menneske og alle religionar skal målast ut i frå det kvar einskild står for ut frå handling mot sine medmenneske, naturen og alt liv på jorda.

Og så spør eg Odd Myrland, trur du at alle menneske uansett religion, møter det neste liv på like fot? Eller trur du at dei som døyr i den jødiske trua går fortapelsen i møte? Eller er det mågleg at det er dei kristne som skal til Helvete?

Eg meiner at det er viktig å vite kva synspunkt leiaren av MIFF har på dette spørsmålet, og legitimt ettersom eg har svara for mi tru.

Kommentar #52

Anne Sender

18 innlegg  9 kommentarer

Tillit til åpenhet også her

Publisert over 9 år siden

Halvannen måned etter at jeg gikk av som leder for DMT deltok jeg i en debatt under sommerens Korsveifestival i Seljord. Der møtes folk fra hele bredden av kristne kirker og organisasjoner i Norge for selv å få litt input.

Det ble en dyptpløyende debatt med mange gode spørsmål som jeg valgte å svare friere på i en nå friere rolle, også fordi dette var et informert og balansert publikum som fortjente ærlige svar.

Johannes Morken i Vårt Land var en av de tilstedeværende og han utfordret meg til selv å skrive ned mine refleksjoner – og stå for dem offentlig. Mitt valg om å gjøre det nå like etter avgang fra DMT er nettopp for å synliggjøre mine personlige erfaringer om at det har blitt vanskeligere å holde et helt krysstallklart skille mellom statens politikk og vår alles religion som DMT-lederskap. Dette fordi deler av Israels lederskap selv visker det ut med sine holdninger og handlinger. Det påvirker oss alle, på ulikt vis naturlig nok om man bor der eller her- men allikevel -det har blitt en "grå"sone vi må forholde oss til. Jeg var i innlegget tydelig på hva som var mine personlige meninger og undertegnet med" tidligere leder." 

Jeg har jobbet med og for Israel i hele mitt voksne liv gjennom kvinneorganisasjonen Wizo, Hjelp Jødene Hjem (HJH), Oslokoalisjonen, Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn, STL, DMT og sittet i European Council for Jewish Communities i mange år. Jeg vet hva mange menighetsledere i Europa er opptatt av, det gir solid bakgrunn for egne meninger. Ingenting av hva jeg står for er nytt, jeg har sagt alt før i Norge, Europa og Israel.

Denne debatten har alltid pågått og ikke minst sylskarpt i Israel og USA i disse dager. Forskjellen i denne omgang er den politisk-religiøs dragning i Israel mot å diskvalifisere meningsmotstanderne og bruke loven og religionen mot dem som mener noe annet enn makta. Ord som avgudsdyrker og forræder kastes ut og forgifter det klimaet som i jødisk tradisjon alltid har levet godt med mange perspektiver. Jeg har imidlertid ennå tillit til at Israel tar et oppgjør med dette, og som tidligere tar signalene fra diasporaen på alvor - og at høyesterett fortsetter med sin uavhengige rolle slik demokratiet krever. 


DMT i Norge skal være et fellesskap for alle jøder uavhengig av hva de mener om politikken i Israel. DMT skal også stå for noen verdier som må være uavhengig av politikken om det er her eller der. Det er disse verdiene vi må snakke mer om som jøder fordi de etter min menig idag utfordres på flere nivåer. 


Fordi vi alltid selv blir skuffet over taler og innlegg i aviser som begynner med støtte til Israel, eller mot antisemittisme og allikevel alltid ender med å føye til noe negativt, valgte jeg å la være. Det er lett å sikre seg "men derfor må vi ikke glemme palestinerne, eller at "og derfor fordømmer vi Israels ditt eller datt" slik disse gjør.

Helt bevisst lot jeg denne gang være å nevne hva norsk media skriver/ikke-skriver, eller hva Hamas står for av terror i Israel, eller hva den politikeren har sagt osv. Denne gang var innlegget om vårt ansvar for å snakke om egne ting- ferdig! Vi snakker som norske borgere selvfølgelig om Pakistan, Sudan og Cuba, da kan vi også snakke selvfølgelig om Israel. De tåler nemlig det! 

I et tidligere intervju som nå har blitt nevnt i kommentarer her og på FB har jeg sagt at jeg er redd for høyre-ekstreme krefter. Punktum. Og for sekteriske religiøse bevegelser. Punktum. Uten å likestille dem. Begge kan være farlige på hvert sitt vis- det er først og fremst den aktive bruken av voldelige handlinger som skiller dem selvsagt. 

Uten å si noe om hvorvidt jeg personlig syntes alt er galt, delvis galt eller egentlig moralsk forsvarlig, sier jeg at det blir vanskelig å få til tillit hos en forhandlingspartner samtidig som man bygger ut det som en gang må bli en Palestinsk stat-noe begge parter sier de vil ha. I denne omgang går jeg ikke inn på hva palestinerne ikke må gjøre for å få den tillitten de trenger.

Jeg har også tidligere sagt at jeg simpelten ikke forstår hvordan bosettingspolitikken bidrar til Israels sikkerhet over tid- hverken internt eller eksternt.  Ingenting annet sagt. Uten selv å ha det rette svar om hva som best beskytter Israels borgere, men allikevel med all rett til å stille spørsmålet. Det kan umulig være sånn at jeg mister enhver troverdighet som menneske, tidligere DMT-leder og Israelforkjemper fordi jeg ikke har absolutte svar eller mener det jeg mener?
Opprettelsen av Israel var historisk, politisk og moralsk riktig.

Nå må palestinerne få en tilsvarende praktisk løsning gjennom politiske forhandlinger, ikke via ulike menneskelige tolkninger av bibelens grenser, om de er jødiske, muslimske eller kristne. 

DETTE INNLEGGET HAR JEG OGSÅ LAGT PÅ MIN NYOPPRETTEDE BLOGG.

Kommentar #53

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det tror jeg

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Og så spør eg Odd Myrland, trur du at alle menneske uansett religion, møter det neste liv på like fot

og jeg tror på kjærlighet og liv både før og etter den fysiske død

Kommentar #54

Johannes Morken

443 innlegg  937 kommentarer

Følg Anne Sender til eigen blogg

Publisert over 9 år siden

Anne Sender har no oppretta sin eigen blogg. Kommentaren ovanfor i denne tråden er skriven som ei oppsummering av debatten. Den er også lagt ut på hennar eigen blogg. Dei som gå vidare i spørsmålet om jødar og israelsk religions- og busetnadspolitikk bør gå dit.

Kommentar #55

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Odd Myrland!

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Og så spør eg Odd Myrland, trur du at alle menneske uansett religion, møter det neste liv på like fot? Eller trur du at dei som døyr i den jødiske trua går fortapelsen i møte? Eller er det mågleg at det er dei kristne som skal til Helvete?

Eg meiner at det er viktig å vite kva synspunkt leiaren av MIFF har på dette spørsmålet, og legitimt ettersom eg har svara for mi tru.

Du stilde meg eit nærgåande personleg spørsmål og eg gav svar.

Eg stilde så deg eit liknande personleg spørsmål, som vart neglisjert. Eg gjentar spørsmåla:

1. Trur du at alle menneske uansett religion, møter det neste liv på like fot?

2. Trur du at dei som døyr i Den mosaiske trua(jødiske) trua i dag går fortapelsen (Helvete) i møte?

3. Eller er det mogleg at det er den kristne trua som fører til fortapelse (Helvete)?

Årsaka til mine spørsmål er at det på MIFF sine spaltar har stått å lese at kristenzionistar som soknar til MIFF, (dei er vel ryggrada?) er splitta i synet på korleis ein skal frelse jøder over til den kristne trua, nokre meiner ein må få jødane konventert i dag medan andre meiner at saka kan overlatast til Gud som vil utføre dette seinare.

Ettersom religiøse(turande) menneske sitt syn på korleis det vil gå ein person i det komande liv, er nøye bunden til aksept og vyrdnad for ein person i dette liv. Vranglærar, heidning, vantru, osv, har også av kristne alltid vore nytta som eit godt argument for å nekte menneske fulle menneskerettar i dette liv. Dette har ikkje minst jødar i den kristenkulturelle del av verda fått merke til fulle.

Difor spør eg Odd Myrland om hans syn på dei tre vitale spørsmåla!

Kommentar #56

Odd Myrland

1 innlegg  32 kommentarer

MIFFs holdninger til jøder og Israel

Publisert over 9 år siden

Først: Vågnes forveksler nok min nevø Conrad og meg. Vi arbeider sammen i MIFF. Men jeg har likevel lyst til å svare på spørsmålene han stiller i kommentar # 55.

Jeg vil begynne med å kommentere en påstand Vågnes kommer med: ”.. religiøse (truande) menneske sitt syn på korleis det vil gå ein person i det komande liv, er nøye bunden til aksept og vyrdnad for ein person i dette liv”. Dette synes jeg ikke uten videre stemmer. Dersom noen vil innføre noe i den kristne forsamlingen som de andre oppfatter som truende i forhold til den evige frelsen, blir det strid. Men hva de som ”er utenfor” tror, har vi ikke noe med. Dem skal Gud dømme (1Kor 5:13).

Derfor kan kristne omgås ikke-troende av alle slag på en måte jeg håper er respektfull og ordentlig i arbeidslivet, nabolaget, organisasjonslivet, politikk m. m. Jeg opplever ikke at vi viser mindre respekt enn andre for mennesker vi møter, uansett tro. Men det er klart: Vi har mer til felles med troende brødre og søstre enn med andre.

MIFF er ingen menighet, og hva folk mener om alle slags religiøse spørsmål, har ingen relevans hos oss. I så måte blir det slik det er på en arbeidsplass eller i Dysleksiforbundet, bare for å ta eksempler. De to siste landslederne i MIFF har vært aktive kristne. Før det hadde vi en som konverterte til jødedommen. Før det hadde vi en helt ikke-religiøs landsleder. Og slik fortsetter det bakover. Folk blir valgt inn i styret uten at vi vet noe om deres religiøse ståsted. Det er irrelevant, slik som det er på en vanlig arbeidsplass. En ateist, med eller uten jødisk bakgrunn, har akkurat like store muligheter til å bli den neste lederen i MIFF som en religiøs kristen eller jøde.

Vår oppgave i MIFF er å gjengi synspunktene til israelere flest. Det betyr altså sekulære eller meget moderat religiøse jøder, mest de med synspunkter som politisk ligger fra Arbeiderpartiet til Likud. De som vurderer i hvilken grad vi lykkes med det, er først og fremst MIFFs medlemmer. Og de er av de fleste slag, religiøst sett: Ateister, agnostikere, kristne av utrolig mange slag, jøder av mange slag. Men innenfor MIFFs ramme foregår det ingen debatt om slike saker. Det hører med til MIFFs egenart å holde alt slikt utenfor. Når vi har landsmøter og andre samlinger, hører man sjelden slike spørsmål som samtaleemne rundt bordene.

Selv har jeg valgt å satse i liv og død på troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre. Jeg forsøker å følge Bibelens oppskrift for å få del i den evige herligheten når livet her på jorda tar slutt. Jeg er 66 år gammel og har uansett ikke så veldig lenge igjen. Når det gjelder folk med andre oppfatninger, er jeg utrolig glad for at det ikke er jeg som skal dømme. Det gjelder mennesker i alminnelighet, folk fra andre religioner spesielt og aller mest jødene.

Jeg har ingen religiøs agenda i forhold til de jødene jeg møter. Vil noen av dem høre om hva jeg tror på, forteller jeg det. Jeg er overbevist om at staten Israel er blitt til fordi Gud vil det, og at Israel allerede er og enda mer vil bli til stor velsignelse for verden, inkludert de arabiske naboene. Men jeg har ingen oppskrift på noe av dette, ingen ramme som virkeligheten skal presses inn i. Jeg arbeider på ren rettferdighetsbasis for å gi flest mulig av dem som forstår norsk forståelse for Israel og Israels situasjon.

Alle mennesker uttrykker seg på sin egen måte. Conrad ville nok ikke skrevet dette akkurat slik som jeg har gjort. Men vi er grunnleggende enige i disse spørsmålene.

 

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Er lei for forvekslinga

Publisert over 9 år siden
Odd Myrland. Gå til den siterte teksten.

Alle mennesker uttrykker seg på sin egen måte. Conrad ville nok ikke skrevet dette akkurat slik som jeg har gjort. Men vi er grunnleggende enige i disse spørsmålene.

ditt svar er teke til etterretning

Kommentar #58

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Conrad Myrland

Publisert over 9 år siden
Conrad Myrland. Gå til den siterte teksten.

Hei Elias. Tror du selv på et liv etter døden?

Du stilde meg eit nærgåande personleg spørsmål og eg gav svar.

Eg stilde så deg eit liknande personleg spørsmål, som vart neglisjert. Eg gjentar spørsmåla:

1. Trur du at alle menneske uansett religion, møter det neste liv på like fot?

2. Trur du at dei som døyr i Den mosaiske trua(jødiske) trua i dag går fortapelsen (Helvete) i møte?

3. Eller er det mogleg at det er den kristne trua som fører til fortapelse (Helvete)?

Årsaka til mine spørsmål er at det på MIFF sine spaltar har stått å lese at kristenzionistar som soknar til MIFF, (dei er vel ryggrada?) er splitta i synet på korleis ein skal frelse jøder over til den kristne trua, nokre meiner ein må få jødane konventert i dag medan andre meiner at saka kan overlatast til Gud som vil utføre dette seinare.

Ettersom religiøse(turande) menneske sitt syn på korleis det vil gå ein person i det komande liv, er nøye bunden til aksept og vyrdnad for ein person i dette liv. Vranglærar, heidning, vantru, osv, har også av kristne alltid vore nytta som eit godt argument for å nekte menneske fulle menneskerettar i dette liv. Dette har ikkje minst jødar i den kristenkulturelle del av verda fått merke til fulle.

Difor spør eg Conrad Myrland om hans syn på dei tre vitale spørsmåla!

Kommentar #59

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Conrad Myrland 2

Publisert over 9 år siden

Framleis ikkje svar.

Eg kan gje endå ein peikepinn om kvifor eg spør:

Sitat:

"MIFF og Bibelens profetier

MIFF er også religiøst nøytralt. I våre rekker har vi helt ikke-religiøse mennesker. Men mange MIFF-medlemmer er aktive i ulike former for religiøst arbeid. Vi har for eksempel i våre rekker kristne som går inn for å drive kristen misjon blant jøder, og vi har kristne som mener at Gud selv skal lære jødene hva de skal tro"

Her gjeng det fram at kristne i alle fall er einige om at den som døyr i den jødiske trua hamnar i fortapelsen, dvs Helvete. Dette har kristne gjort gjennom alle årtider, og har vore eit påskot til å slakte jødar for fote, tildømes Korstoga.

Difor er det ein viktig del av det å oppnå likeverd å få aksept for si religiøse tru. Når så mange som eg kjenner som fundamentalistiske og einspora kristene, som flaggar at jødar ikkje har religiøst likeverd, er støttespelarar for MIFF, då er det noko som skurrar.

Og eg spør Conrad Mørland ein gong til:

Trur du at dei som døyr i Den mosaiske trua, dvs forkastar frelse i Jesus, hamnar i fortapelsen?

På ditt spørsmål har eg svara på mitt livssyn, og eg ser det slik at du skuldar meg eit ærleg svar på ditt.

Når du teier så ser eg det slik at du er svar skuldig.

Kommentar #60

Conrad Myrland

54 innlegg  141 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Elias,

Jeg stilte deg et retorisk spørsmål for å påpeke hvor meningsløst det er av deg å konstruere en sak om livet etter døden, hvis du ikke selv tror på det.

Viser ellers til et utmerket svar fra Odd. 

Kommentar #61

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Glatt som ein ål

Publisert over 9 år siden
Conrad Myrland. Gå til den siterte teksten.

Viser ellers til et utmerket svar fra Odd.

Med meg fekk du eit ærleg svar, som gjekk ut på at alle folkeslag, også jødar og kristne vil stille likt.

Du vik unna fordi ditt syn ikkje passar inn med dine politiske mål. Det er vel eikkje så greitt å stå fram å fortelje at du meiner at alle som døyr i den mosaiske trua er fortapt eller hamnar i Helvete som det heiter i dei kretsar som soknar til Israels vener. Eller om det er kristne som skal lide den lagnaden.

For meg er det viktig å vite, for det vil fortelje meg kva som er din agenda, det beste for jødane eller om det er Armageddon.

På MIFF sine sider står det:

MIFF og Bibelens profetier

MIFF er også religiøst nøytralt. I våre rekker har vi helt ikke-religiøse mennesker. Men mange MIFF-medlemmer er aktive i ulike former for religiøst arbeid. Vi har for eksempel i våre rekker kristne som går inn for å drive kristen misjon blant jøder, og vi har kristne som mener at Gud selv skal lære jødene hva de skal tro

Med andre ord, misjonen er lagt til side trass i at de trur at alle som døyr i den mosaiske trua i dag, er fortapt.

Og kristenzionistane søv sikkert godt i den trua, for det er Armageddon som er målet.

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Glatt som ein ål

Publisert over 9 år siden
Conrad Myrland. Gå til den siterte teksten.

Viser ellers til et utmerket svar fra Odd.

Med meg fekk du eit ærleg svar, som gjekk ut på at alle folkeslag, også jødar og kristne vil stille likt.

Du vik unna fordi ditt syn ikkje passar inn med dine politiske mål. Det er vel eikkje så greitt å stå fram å fortelje at du meiner at alle som døyr i den mosaiske trua er fortapt eller hamnar i Helvete som det heiter i dei kretsar som soknar til Israels vener. Eller om det er kristne som skal lide den lagnaden.

For meg er det viktig å vite, for det vil fortelje meg kva som er din agenda, det beste for jødane eller om det er Armageddon.

På MIFF sine sider står det:

MIFF og Bibelens profetier

MIFF er også religiøst nøytralt. I våre rekker har vi helt ikke-religiøse mennesker. Men mange MIFF-medlemmer er aktive i ulike former for religiøst arbeid. Vi har for eksempel i våre rekker kristne som går inn for å drive kristen misjon blant jøder, og vi har kristne som mener at Gud selv skal lære jødene hva de skal tro

Med andre ord, misjonen er lagt til side trass i at de trur at alle som døyr i den mosaiske trua i dag, er fortapt.

Og kristenzionistane søv sikkert godt i den trua, for det er Armageddon som er målet.

Kommentar #63

Leif Knutsen

45 innlegg  332 kommentarer

Anne Senders tre manglende ord

Publisert over 9 år siden

(Dette innlegget kom på trykk i Vårt Land 14.9.2011 som svar på Senders opprinnelige kronikk der. Den opprinnelige kronikken er ikke lenger å finne online.)

-------------

Anne Sender står frem i Vårt Land 30.8 og forteller at “også norske jøder må kritisere Israels feilgrep” og at jødiske ledere i diasporaen “må ta avstand” fra “enkelte [problematiske] uttalelser, lovforslag og holdninger presentert av rabbinere, partiledere og regjeringsmedlemmer i Israel”

Og i påfølgende kommentarer levner hun ingen tvil om hvilke feilgrep som må kritiseres, og hvilke holdninger som må tas avstand fra. Bemerk ordet “må” i alt dette.

Hvis Sender virkelig vil ha takhøyde og nyanse i debatten, er det tre ord som mangler fra Senders formuleringer, nemlig “få lov til” etter ordet “må.”

Norske jøder - i likhet med alle andre nordmenn - har rett til å sette seg inn i politiske saker som opptar oss og danne seg vår mening på grunnlag av de fakta og argumenter vi finner overbevisende. Noen vil komme til samme konklusjon som Sender, andre vil være uenige. Og alle har rett til å utrykke sine meninger, eller holde dem for oss selv, etter eget ønske.

Det er i det øyeblikk vi blir fortalt at vi som jøder må eller bør mene noe bestemt at det virkelig blir problematisk. Da er det ikke lange logiske spranget til at det blir som i Malmø, der ordfører Ilmar Reepalu krever at byens jøder tar avstand fra Israel for å få være i fred.

Det er allerede blitt slik at norske jøder - fordi de er jøder - går påfallende stille i dørene i debatten om Israel og antisemittisme. Det kommer av følgende dilemma:

Hvis norske jøder uttaler noe kritisk til Israel (“bosetningspolitikken vanskeliggjør fredsforhandlinger”) risikerer de at tas de til inntekt for langt mer radikale synspunkter de står inne for (“bosettere er like ille som terrorister”) eller verre (“Bosettere er så ille at selv jøder forstår det”).

Hvis norske jøder forsvarer eller støtter Israel risikerer de at deres synspunkter blir avvist fordi de er jøder, eller at de blir beskyldt for å være fundamentalister.

Hvis Anne Sender virkelig ønsker at norske jøder skal “ta Israel-debatt” må hun godta at noen føler at det er sterkere behov for å forklare, endog forsvare, det hun anser som “feilgrep”.

Det største hinderet for en mer nyansert Israeldebatt i Norge, er såvisst ikke manglende kritikk av Israel. Slik bosettere beskrives i norske media, skulle man tro de spiser palestinere i gaten på Vestbredden.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere