Ståle Halsne

50

En hyllest til de eldre

Valgforsker Frank Aarebrot sier de eldre er ”ekle, egoistiske banditter”. De er bortskjemte og bryr seg ikke om yngre generasjoner. Aarebrot er ikke nådig når han skal karakterisere den eldre garde. Jeg har en helt annen mening.

Publisert: 26. aug 2011

Jeg vil komme med en hyllest til de eldre. Det er riktig av meg å si at mine meninger her kan være påvirket av at jeg har vært så heldig å vokse opp med fire besteforeldre, som alle fire var levende opptatt av oss barnebarn. Så er det sagt.

Aarebrot sier at de eldre er bortskjemte, og sier i nærmest samme åndedrag at de unge i dag er det motsatte. Dette begrunner han med at dersom man spør folk om tre saker som opptar dem politisk, så er de eldre kun opptatt av seg selv, mens de unge ”alltid” svarer som èn av sakene; eldreomsorg.

Mine besteforeldre, og foreldre for så vidt, stiftet familie og hjem med minimale midler. Inntektene var nok til å fø familien, men det var uaktuelt med kjøttpålegg eller fint brød på hverdager. Det var til fest. Etter å ha skaffet seg en bolig begynte sparingen til møbler. De første møblene laget man selv, eller arvet. Det var uaktuelt å kjøpe nye.

Min generasjon kjøper nye møbler før de gamle er utslitt. Vi har to biler og en rekke andre luksusgoder. Vi har råd til alt, og litt til*. Men det er ting vi ikke har nok av; vi har ikke tid… Vi har ikke tid til hverandre, og til våre egne foreldre og besteforeldre. Mine besteforeldre tok seg av sine foreldre når de ble gamle. Selvfølgelig gjorde de det. Om de ikke hadde råd til all verdens luksus, så hadde de tid. Masse tid. Det føltes iallefall slik, for de hadde alltid tid til meg.

Min generasjon setter de gamle bort på sykehjem, for vi har ikke tid til å ta oss av dem. Hvem er egoistisk? Hadde vi unge vært så opptatt av eldreomsorg så hadde vi hatt mer tid til dem. Så Aarebrot, du kan ta det med ro. Du er ingen bortskjemt egoist. Jeg derimot…

*Selvfølgelig finnes det unntak, og spesielt vil jeg da peke på innlegget til Lund; Flere fattige.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

et skille mellom eldregrupper

Publisert over 9 år siden

Fint at du tar til motmæle til forsvar for de eldre! Jeg har samme erfaring som deg, stort sett, og har mange års erfaring med å jobbe med eldre.

Det jeg derimot vil tilføye er at man i større grad må skille mellom de eldste eldre - "de gamle" og gruppen som nå er nye pensjonister. For her er skillet, slik jeg ser det, ganske stort. I sistnevnte gruppe finner vi nok langt flere representanter for gruppen som Aarebrot omtaler, enn i førstnevnte. De yngste eldre av i dag er stort sett en ganske så velstående gruppe som lenge har hatt nedbetalte lån og en økonomisk frihet mange av de eldste eldre bare kunne drømme om i sin tid. Derfor er disse yngste eldre langt mer kravstore enn de eldste eldre. For de eldste krever stort sett ingenting, er min erfaring. Mange av dem har vært vant til kummerlige forhold. De levde store deler av sine liv i en tid da Norge var preget av fattigdom og nød. For dem har det aldri vært noe selvfølge å reise til varmere strøk om vinteren - mange av dem var knapt utenfor sin egen kommuntes grenser i løpet av et langt liv. Det å ha mat på bordet, nok til alle, har heller aldri vært noe selvfølge for disse.

Det er virkelig synd at det er nettopp denne så lite kravstore gruppen gamle som nå er dem som må lide for at vår eldreomsorg rett og slett ikke strekker til.

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Selvrealisering ble funnet opp i min generasjon

Publisert over 9 år siden

Jeg er ikke uenig i at vi må skille på de eldste eldre, og de eldre.

Poenget mitt er likevel; hvem er den egentlige dessertgenerasjonen? Min generasjon har en overflod av muligheter som mine foreldre bare kunne drømme om i sin ungdom.

Det er i min generasjon at ordet selvrealisering er kommet til. Og min generasjon krever muligheter til selvrealisering. Ansvar for andre ting enn meg og mitt blir sett på som en klamp om foten.

Derfor mener jeg at min generasjon skal være forsiktig med å rette pekefingeren mot besteforeldre og foreldre, for det er vi som virkelig er dessertgenerasjonen.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktig poeng

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det jeg derimot vil tilføye er at man i større grad må skille mellom de eldste eldre - "de gamle" og gruppen som nå er nye pensjonister. For her er skillet, slik jeg ser det, ganske stort. I sistnevnte gruppe finner vi nok langt flere representanter for gruppen som Aarebrot omtaler, enn i førstnevnte. De yngste eldre av i dag er stort sett en ganske så velstående gruppe som lenge har hatt nedbetalte lån og en økonomisk frihet mange av de eldste eldre bare kunne drømme om i sin tid.

Det er viktig det du her trekker fram, Sissel.  Aarebrot spissformulerte seg selvsagt, men vi skal huske på at den gruppen eldre han først og fremst kritiserer, er 68'erne (i hvert fall sånn omtrentlig) - som nå er på vei inn i pensjonistenes rekker.  Altså selveste "dessert-generasjonen".

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Musikk

Publisert over 9 år siden

i en eldre herres ører. Kjenner meg igjen i dine beskrivelser. Er nok ikke representert i Aarebrots sample.

Kommentar #5

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hyllest?

Publisert over 9 år siden

Dessærgenerasjonen vil jeg også kalle den ja. Stort sett gjeldsfri og penger på bok.

Regninga får ungdommene som nå etter hvert skal gjelde seg ned i svindyre boliger hauset opp til et prisnivå som kun dessærspiserne  får utbytte av.

At de eldre er noe mere egoistisk enn oss andre dødelige tar jeg med en klype salt. De har jo bare "smidd mens jernet er varmt".. Og det ville vel enhver ha gjort...

Kommentar #6

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk, det varmet, Ståle!

Publisert over 9 år siden

Det går nok ikke å putte alle 68-ere i samme sekk. Livet har artet seg forskjellig for oss som er på vei inn i pensjonistenes rekker nå. Vi var mange kvinner som valgte å være heime med barn en del år, og ikke så det som det største å realisere seg selv på annet vis.

Må kanskje tilføye at ikke alle unge har samme muligheter i dag heller. Det er store forskjeller blandt unge familier. Men stort sett har vel alle bil, kjøleskap og farge-tv. Og mobiltelefon ;)

Mvh Ragnhild

Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Stort sett

Publisert over 9 år siden

er det vel bankene og kredittkortselskapene som eier det meste av det vi har......

Kommentar #8

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Regningen?

Publisert over 9 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Regninga får ungdommene som nå etter hvert skal gjelde seg ned i svindyre boliger hauset opp til et prisnivå som kun dessærspiserne

Etter min mening blir det feil å si at det er de eldre, eller 68'erne, sin feil at boligprisene har steget. Da må man også diskutere ansvaret for lønnsveksten.

Dersom man ser på lønnsutvikling i landet vårt, så har vi hatt en reallønnsvekst på 2,0 % i gjennomsnitt pr. år i perioden 1962 til 2002. Reallønnsvekst er justert for prisstigning på konsum. Uten denne justeringen er den nominelle lønnsveksten 7,6 % pr. år. Men det er reallønnsveksten som er interressant, fordi den sier at vi har fått 2 % økt kjøpekraft pr. år siden 1962. (kilde; SSB)

Med andre ord Traasdahl; vi har større kjøpekraft enn våre foreldre.

Kommentar #9

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Store forskjeller

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Må kanskje tilføye at ikke alle unge har samme muligheter i dag heller.

Jeg er helt enig Ragnhild. Det er store forskjeller og det skal vi ikke glemme i en diskusjon der det er lett å generalisere.

Det som likevel er et poeng er at dersom man sammenligner mulighetene og ressursene til 68'er generasjonen med mulighetene og ressursene til min generasjon, så er det en viss forskjell. Og jeg vil påstå at det er rimelig enkelt å si hvem som er den virkelige dessertgenerasjonen. Du nevner mobiltelefon. Hvor mange i min generasjon venter med å skifte telefon til den er utslitt? Nei, vi skifter mobiltelefon etter moten.

Kommentar #10

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Bankene eier ingenting

Publisert over 9 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

er det vel bankene og kredittkortselskapene som eier det meste av det vi har

Morsom vending som vi vel alle har brukt etter en litt for dyr bilhandel...

Men det er feil. Bankene eier ingenting. De kan ha et pant i det vi eier som følge av at vi har belånt det, men husk at det ikke nytter å komme til en bank idag og låne seg til over pipa uten å kunne vise til at inntektene henger sammen med utgiftene.

Kommentar #11

Helge Karl Nyhamn Hajnal

0 innlegg  13 kommentarer

Er det mer å si til Aarebrots friske utspill?

Publisert over 9 år siden

Selv om Aarebrot uttrykker seg vel friskt har han absolutt ett poeng. Det ville vel vært mer naturlig å påpeke at en ny og til dels selvrealisert generasjon pensjonister kommer til som er mer kravstore enn de foregående. 

Problemet for de yngre er et problem som også gjør seg gjeldende i resten av Europa, nemlig at forskjellen mellom veletablerte (som naturligvis er de eldre) og de som skal etablere seg blir større og større.

I praksis er det slik som det alltid har vært-, at man har noen tøffe år til å begynne med hvor boutgiftene spiser opp mesteparten av inntjeningen. Forskjellen nå er at mange unge ikke kommer seg inn på boligmarkedet som er dominert av velfødde eldre generasjoner med i all hovedsak nedbetalte lån og dermed mye lavere boutgifter. Systemet vårt er også slik at det er få muligheter for å komme seg ut av en fastlåst situasjon om man først er kommet i den-, for boligprisene øker jamt og trutt sammen med leieprisene.

Det er også et nytt trekk i at de eldste i større grad ønsker å nyte livet i alderdommen. For å opprettholde levestandarden etter at lønnsinntekten avtar når en går inn i pensjonistenes rekker-, så vil man kunne belåne egen bolig slik at det også blir mindre til overs i arveoppgjør. I og med at man lever lenger føres også arveoppgjøret gjerne videre til foreldrene til de unge slik at den eventuelle økonomiske insprøytningen som tidligere gjerne kom unge i eller kort etter etableringsfasen i møte ikke lenger er der. I den øvre enden så er folk gjerne oldeforeldre i stedet for besteforeldre når de avgår ved døden. Til sammenligning: når jeg ble født i 1976 var allerede farfaren og mormoren min død etter at helsa ikke lenger strakk til, og det var helt vanlig på 70-tallet at man kanskje i beste fall vokste opp med to gjenlevende besteforeldre. 

I forhold til familieplanlegging kan man ikke se bort fra at svært mange først får barn i tredveårsalderen, altså ti år senere enn hva som er gunstigst rent biologisk, fordi man ikke ser det økonomisk forsvarlig tidligere i livet.

I forhold til gjeldsbetyngelsen av unge så mener jeg det er et problem at unge må ta opp så pass mye gjeld. I tillegg så har man også gjeld med seg etter endt utdanning, noe som i stor grad hindrer unge nordmenn i å gjøre karriere i utlandet da studiegjelden tross alt må betales tilbake med en forventet norsk inntekt. Risikoen taes i hovedsak av unge, og kanskje i uforholdsmessig høy grad når man tenker på hvilke realiserbare verdier eldre generasjoner tross alt har tilgjengelig. Dersom situasjonen forverres av renteøkning, arbeidsledighet eller andre "vanskelige å forutse"-faktorer så vil det i hovedsak være de unge som kommer til å merke de harde konsekvensene.

Poenget, slik jeg leser Aarebrot, er at de unge er for lite kravstore i forhold til fordelingen innefor vår felles velferdsmodell. Forskjellene øker og atpåtil får vi eldre som kommer til å kreve mer samtidig som det realtivt sett blir færre unge og arbeidsføre til å skape verdiskapningen som skal finansiere denne eldreomsorgen. I verste fall er modellen vår ikke lenger bærekraftig og da må den jo endres-, jo før jo bedre!

Selv ser jeg også med bekymring på at de generasjonene som har nytt best av velstandsutviklingen i Norge skal uforstyrret få skumme fløten hele veien igjennom, mens de før og etter må ta regningen hvilket virker urimelig og usolidarisk. Nå er det ikke min generasjon jeg er mest bekymret for, men de to som kommer etter min. I verste fall blir byrdene for store for de og ekstraresursene som er spart opp brukt opp lenge før de i sin tur skal få sin "verdige alderdom".

Kommentar #12

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hvem som eier hva?

Publisert over 9 år siden

En kan jo la være å betale på lånene sine et par måneder så lærer en fort hvem som eier det pengene er brukt til...

Kommentar #13

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Sølvskjèen er så enorm at den sperrer synet

Publisert over 9 år siden
Helge Karl Nyhamn Hajnal. Gå til den siterte teksten.

Poenget, slik jeg leser Aarebrot, er at de unge er for lite kravstore i forhold til fordelingen innefor vår felles velferdsmodell

Når jeg leser kommentaren fra Helge Karl Nyhamn Hajnal sitter jeg igjen med et spørsmål;

Hvem er det egentlig som er kravstore?

Hajnal ønsker at dagens unge etablerere skal ha;

samme kjøpekraft og velstand som foreldregenerasjonen rett på en arv - som monner rett på egen, selveid bolig råd til å føde barn i tyveårene rett til billigere studier og mindre studielån, slik at en kan gjøre karriere i utlandet.

I tillegg til dette skal vi være mer kravstore i forhold til velferdsmodellen. Sannelig ikke så rent lite Hajnal!

Ad 1;
Som jeg sa i kommentar #8 så er kjøpekraften, i gjennomsnitt, økt med 2 % pr. år fra 1962 til 2002. Det betyr at når jeg var 30 år hadde jeg 60 % større kjøpekraft enn min far hadde da jeg ble født. Selvfølgelig har de veletblerte, og eldre, benyttet et langt arfbeidsliv på å betale ned gjeld, og vil dermed ha større kjøpekraft enn de som skal etablere seg. Det er naturlig, og slik vil det alltid være. Å kreve at unge som skal etablere seg skal ha samme kjøpekraft og økonomiske muligheter som en 60 åring er ganske kravstort spør du meg.

Ad 2;
Arv var for en generasjon siden "nødvendig" for at unge skulle klare å etablere seg. Det er det ikke idag. Jeg har etablert meg uten en krone i arv. Det gjelder svært mange. Arv er dessuten ikke noe man krever. Likevel tror jeg nok at det for min generasjon vil vanke noen kroner når foreldrene går bort.

Ad 3;
I Norge er det svært vanlig å eie sin egen bolig. Det er langt fra så vanlig i andre land i Europa. Man kan nesten kalle det særnorsk. Nordmenn plasserer enormt med penger i egen bolig, og det har lønnet seg pga. utviklingen i boligprisene. Det er derimot ikke noen menneskerett å få lov å komme inn på boligmarkedet. Når det er sagt så har heller ikke min generasjon hatt særlig større problemer med å komme inn på markedet enn min foreldregenerasjon hadde. Boligprisene reguleres av tilbud og etterspørsel, så det er fullt mulig å gjøre noe med det.

Ad 4;
Er Hajnal sikker på at årsaken til at par blir foreldre i 30 årene (i stedet for tidligere) skyldes økonomi? Kan det være at karriere, utdanning og evt. andre mer eller mindre egoistiske ønsker spiller inn?

Ad 5;
Norge er et av få land der det er gratis å studere. Trenger jeg si mer?

Innlegget fra Hajnal viser i klartekst at min generasjon, de unge, er utrolig kravstore. I tillegg retter vi pekefingeren mot foreldre- og besteforeldregenerasjonen vår og mener de krever og syter for mye når de er bekymret for sin egen alderdom i enslighet på et sykehjem, uten hjelp fra barna som er altfor opptatt med sitt daglige "strev" på jobb, og alt "slitet" med å pusse båten og male hytta...

Vi er så velfødde og proppfulle av muligheter at vi ikke evner å se det selv. Sølvskjèen i munnen er så stor at den sperrer for utsikten. Vi har aldri vært sultne, vi har aldri frosset. Likevel mener vi det ikke er nok...

Det er respektløst.

 

Kommentar #14

Helge Karl Nyhamn Hajnal

0 innlegg  13 kommentarer

Jommen sa jeg smør!

Publisert over 9 år siden

Noen ganger er det lov å bli oppgitt, riste på hodet og lure på hva man har gjort galt. Dersom Ståle Halsne mener det er utidig å gi Frank Aarebrot i det hele tatt litt rett i hva professoren har kommet med, så får han si det i stedet for å legge nye meninger og tanker til hva jeg faktisk har skrevet.

Når Halsne skriver at "Hajnal ønsker at dagens unge etablerere skal ha;" og ramser opp en hel mengde absolutte krav, hvilket jeg slettes ikke har kommet med så vitner det om mangel på respekt ovenfor meg og at han ikke ønsker å ta inn over seg annen kunnskap enn det som støtter hans syn/agenda. Dette gjør at jeg har liten lyst til å komme med flere meningsytringer. Man må kunne forholde seg til det som blir sagt eller skrevet, ikke tillegge motdebatanter meninger som vedkommende ikke har. Og hva vet vel Ståle Halsne om Helge Karl Nyhamn Hajnal må vite!

Det er selvsagt hyggelig at Ståle Halsne ser seg fornøyd med egne muligheter og optimistisk på andres sådanne tilhørende hans eller yngre generasjoner. Jeg har heller ikke nektet på det generelt godt kan stemme med den gjengse realitet. På tross av at jeg vil gi ham rett, så vet jeg at det ikke er alle som har det like fint som han eller den gjengse realitet. 

Nå er det vistnok kritikk av min kravstorhet som jeg må forsvare meg mest mot. Jeg har altså ikke selv fremmet noe krav annet enn å påpeke en bekymring for at velstandsforskjellen øker mellom generasjonene. Selve velstandsøkningen har forøvrig økt i hele verden slik at om tanken til Ståle Halsne er at dagens unge burde være fornøyd med samme levestandar som deres foreldre hadde da de var unge, så blir det merkelig. Nå tror jeg ikke Ståle tenker slik, men han ville kunne tolket meg på en slik måte.

Mitt poeng gjelder velferdsmodellen. Bolig har vært måten man kunne spare seg opp verdier i Norge på en sikker måte. Det sitter langt inne å sørge for en oppmykning i boligpolitikken for å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet. Ståle Halsne er allerede inne og ser ikke at unge trenger bedrede vilkår på dette området. Det synes jeg er greit at han mener, og så får vi være uenige om det.

AD1: Det har jeg ikke krevd, men du har lest det inn i det jeg skrev.

AD2: Enig i det du skriver, og du innrømmer at det ikke gjelder alle. Antagelig er du faktisk enig med meg, men vil ikke innrømme det.

AD3: Jeg er kun uenig i at det er like lett å komme inn på boligmarkedet. Det er selvsagt stor forskjell fra landsdel til landstel og mellom by og land må vite. Det er for eksempel stor boligmangel i sentrale strøk.

AD4: Jeg har slettes ikke ment å fremstille det slik. Det var kun ment som en av flere årsaker som spiller inn-, og er langt fra den viktigste.

AS5: Ja! Det er langt mer å si til det. Norge er et dyrt land å bo i og derfor må brorparten av studentene også jobbe ved siden av studiene pr. dags dato. Studielånet er som en ukuttbar navlestreng til staten. På en måte kan det være en slags frihetsberøvelse om jeg får lov å være så drøy i ordvalg.

Ståle Halsne skriver:
Innlegget fra Hajnal viser i klartekst at min generasjon, de unge, er utrolig kravstore. I tillegg retter vi pekefingeren mot foreldre- og besteforeldregenerasjonen vår og mener de krever og syter for mye når de er bekymret for sin egen alderdom i enslighet på et sykehjem, uten hjelp fra barna som er altfor opptatt med sitt daglige "strev" på jobb, og alt "slitet" med å pusse båten og male hytta... 

- Og jeg tenker: Hvordan i huleste kan du konkludere slik ut i fra hva jeg skrev!!? Jeg har bare påpekt en bekymringsfull samfunnsutvikling. Du kan ikke konkludere slik rundt mine holdninger, det eneste du oppnår er å romantisere egne synspunkter for å få et moralsk overtak på meg, men det blir for platt. Det der får stå for din egen regning altså!!!

Videre skriver Ståle Halsne: 
Vi er så velfødde og proppfulle av muligheter at vi ikke evner å se det selv. Sølvskjèen i munnen er så stor at den sperrer for utsikten. Vi har aldri vært sultne, vi har aldri frosset. Likevel mener vi det ikke er nok...

- Og jeg tenker: Dette viser mer ditt trangsyn enn meddebatantens. Man behøver ikke være frekk, også jeg ønsker å hylle den eldre garde og mener det også er lov å gi nøyanser. I forhold til aldri være sulten eller frosset så vet jeg om flere unge som har måttet oppleve det-, så på det området snakker du for deg selv. En jeg kjenner bor nå i telt fordi han ikke har noe sted å bo. Han sa at det ikke er noe problem før uti oktober for fremdeles er det grei temperatur. Selv kan jeg bare drømme om å komme meg inn på boligmarkedet som selveier, men jeg er glad for å ha tak over hodet. Det skyldes ikke at jeg er for kravstor. Jeg har respekt for de eldre atpåtil og håper jeg kan ha respekt for deg som meddebatant også, men slutt da for guds skyld å lese ting inn i andres innlegg, for det blir det bare rot av.

Kommentar #15

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Hva er det vi mangler - egentlig?

Publisert over 9 år siden
Helge Karl Nyhamn Hajnal. Gå til den siterte teksten.

Det der får stå for din egen regning altså!!!

Jeg beklager dersom jeg har provosert deg Hajnal og tillagt han meninger og ytringer som du ikke har kommet med.

Aarebrot har sikkert rett i mange ting han, men i det innlegget jeg kritiserer er han ikke mest opptatt av samfunnsutviklingen.

Jeg synes det blir et paradoks at vi klager over at de eldre klager, og samtidig krever mer selv. Det er som om vi ikke ser at vi lever i verdens beste land.

Og da er det at det slår meg; kan det være at det ikke er penger, materialisme, muligheter og rettigheter vi mangler - men noe helt annet? Kan det være det som gjør oss så kravstore og egoistiske - både unge og eldre?

Kommentar #16

Helge Karl Nyhamn Hajnal

0 innlegg  13 kommentarer

Kravstorhet og egoisme…

Publisert over 9 år siden

Takker for svar og konstruktiv spørsmålsstilling.

Man må anta at de eldre som klager gjør det av en grunn, men det kan også gjelde unge. Aarebrot er heller ikke ung så han mener jo ikke å snakke for sin syke mor om vi skal ta uttrykket bokstavlig.

Mange bryr seg for lite om sine egne, andre bryr seg nok uten å kunne hjelpe så mye de gjerne vil. Dette er komplisert å vurdere synes jeg. Jeg er enig at det er uheldig å sette grupper opp mot hverandre, ting kan nemlig sees på i andre perspektiver.

Ellers må jeg si at jeg vet ikke, jeg er vel bekymret over det samme som deg egentlig samtidig som at jeg ser at noen unge faktisk sliter. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere