Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Flere fattige: Uverdig!

Norge blir bare rikere og rikere. Likevel stiger tallet på fattige. Slik kan vi ikke ha det.

Publisert: 26. aug 2011

I mer enn et halvår har vi kjent til Fafo-rapporten som fastslår at antall fattige barn har økt med minst 50.000 de siste fem årene. 100.000 barn lever nå under fattigdomsgrensen.

Nyheten fra Frelsesarmeen som Vårt Land bringer i dag, er like nedslående: Tallet på brukere ved slumstasjonen i Oslo har steget med 40 prosent i år. Fra januar til august har 1.521 personer fått hjelp av Armeen. I samme periode har 655 barnefamilier med 1.298 barn fått hjelp.

Det er godt vi har Frelsesarmeen og deres slumstasjoner der mennesker som trenger det, kan få mat, rådgivning, fritidstilbud for barn og unge, økonomisk støtte og annet som kan gjøre livet litt bedre. Men veksten er tragisk og sier noe om et samfunn der de fattiges situasjon ikke blir tatt på alvor. 

Jeg skal ikke mase mer om Kristin Halvorsens famøse utspill mot Bondevik-regjeringen i 2005, men dette burde fungere som en kraftig utfordring til SV og den rødgrønne regjeringen om å sette de fattiges situasjon på dagsorden nå i valgkampen. Det fratar slett ikke Kristelig Folkeparti og andre politiske partier deres ansvar når utviklingen går i feil retning.

Forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning sier i dagens Vårt Land at de fattiges situasjon neppe kommer opp i denne valgkampen; ikke før ved stortingsvalget i 2013 vil saken bli tatt opp. Det er grunn til å frykte at han har rett, men lov å håpe at våre politikere ikke vil skyve fattigdomsutfordringen to år fram i tid. Det er uverdig for vårt lille land.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uakseptabel utvikling

Publisert over 10 år siden

Ja, dette er både uverdig og uakseptabelt.  I det siste er det forresten kommet noen interessante utspill fra kretser som står den rød-grønne regjeringen nær - en åpning for et nærmere samarbeid med KrF.  Her er et av dem:

http://www.vl.no/samfunn/article141520.zrm

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg2011/1.7765287

Tanken om at KrF kunne vært en mulig "rød-grønn" regjeringspartner, er nok illusorisk.  Det er for mange "hjertesaker" som står i veien - men akkurat når det gjelder fattigdomsproblematikken og fordelingsspørsmål, kunne nok KrF og AP finne "tonen".  Også enkeltpersoner i SV har fridd til KrF.

Kommentar #2

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Vi kan hjelpe!

Publisert over 10 år siden

Ja, jeg la også spesielt merke til denne saken i dagens papirutgave. Har faktisk skrevet mail til leder for slumstasjonen i Oslo, og spurt om det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe. Ikke at jeg har så mye ressurser til rådighet, jeg som lever på nav-støtte. Men et nytt plagg i måneden, som jeg kan sende til noen i Oslo som trenger det.. Det kan jeg vel klare. For NOE kan vi vel alle gjøre? Både ved å stemme på riktige partier i høstens valg, men også å selv velge å gi hjelp og støtte, -og motivere andre til å gjøre det samme! :)

Kommentar #3

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg håper at dette blir et tema i valgkampen, men er også enig med Silje i at vi alle kan bidra med noe. Og ja, det er godt vi har Frelsesarmeen og lignende organisasjoner som stiller opp.

Kommentar #4

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Nå har jeg laget en gruppe på Facebook, hvor jeg ønsker å oppnå økt fokus og hjelp til fattige i Norge. Meld deg inn selv, og inviter venner og kjente! :)

Du finner den på Facebook, ved å søke på "Hjelp fattige i Norge!"

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Flotte kommentarer

Publisert over 10 år siden

fra Silje og Heidi Terese.  Vi må imidlertid ikke glemme det som er Lunds hovedpoeng:  Nemlig at fattigdomsbekjempelse må stå høyt på agendaen hos våre politikere. 

Kommentar #6

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Definisjon på en fattig?

Publisert over 10 år siden

Ofte når dette med fattige i Norge diskuteres, så kommer spørsmålene rundt hva som regnes som fattig opp.

Og ofte kan det se ut som folk er uenige i hvor den grensa går.

Det er jo også forskjell på fattige på samme måte som alle andre mennesker. Noen bruker sine midler mer "fornuftig" enn andre. Noen har ikke penger igjen til mat når "alle andre" ekstra utgifter er betalt. Om disse utgiftene er reparasjon av bil den ene måneden og en skyhøy strømregning neste, eller om det er snakk om utgifter til alkohol/narkotika har jo ingenting å si for om de havner i fattigstatistikken eller ikke. Og så finnes det jo helt sikkert noen som flyr på bensinstasjoner og handler både røyk, brus og mat, og som dermed ikke får pengene til å strekke like langt som dem som planlegger og handler "fornuftig". Noen "tar seg råd" til kanskje andre ting, som en tur (enten alene eller med ungene), og kommer dermed skjevt ut økonomisk i lengre tid nettopp fordi de er for fattige til å egentlig reise noe lenger enn til sin egen hage. 

Noen er også fattige i en kort periode. Noe skjer i livet som gjør at personer blir avhengige av sosialhjelp i noen måneder, et halvt år, eller kanskje et års tid. Da er det jo forsåvidt greit å leve som en fattig den tiden. Å ikke kunne reise, gå ut og spise, fikse ting på bilen, kjøpe nye møbler, ny mobil, ny pc, osv, er ikke noe problem å klare i et år (bortsett fra hvis bilen streiker helt da...). Men å leve slik i to år, tre år, fem år, ti år, tror jeg gjør noe med folk. Det er utrolig enkelt for dem som aldri har opplevd å være fattig, eller som kun har levd som fattig i noen måneder eller et år å si at penger ikke er svaret på hvor lykkelig man er.

Men hva er å være fattig? Og er det dem som ikke er fattige som skal "bestemme" at man har all grunn til å være like lykkelig selv om man aldri får unne seg noe "luksus"? For det høres jo unektelig ut som mange mener at fattige syter dersom de forteller at de aldri har vært på ferie med ungene sine. Da blir det hostet opp at ferie kan man fikse med telt, sovepose, og nærmeste skog. Eller dra til venner og bekjente. Og joda, det er sikkert greit det. For noen. Også for en del av dem som har råd til å dra på ferie på andre måter. Men jeg tror det er ekstra enkelt å si dersom man aldri har vært i en langvarig fattigdom selv, med barn, og hvor "alle andre" barn reiser av sted både hit og dit med sine foreldre.

Er fattigdom avgrenset til at man bør være lykkelig og fornøyd dersom man har råd til mat på bordet? Eller er fattigdom noe man skal se i sammenheng med hva "folk flest" har råd til? Handler det ikke også noe om at når forskjellen på hva folk har råd til i det daglige blir stor, så får man "klasseskiller"? Klasseskiller på mange områder, og som også rammer de mest uskyldige, nemlig barna.

Kommentar #7

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

dette burde fungere som en kraftig utfordring til SV og den rødgrønne regjeringen om å sette de fattiges situasjon på dagsorden nå i valgkampen.

Det hjelper lite om SV eller andre partier setter dette på dagsordenen, når "folk flest" er mer opptatt av sin egen lønningspose og dermed heller stemmer for mindre skatt til dem som tjener langt over fattigdomsgrensa.

Man vil slite med å finne stemmer i solidaritet med de fattige når det ikke gagner deres egen lommebok. Folk vil heller ha råd til ny bil fremfor at fattige skal ha råd til bil i det hele tatt.

Svært mange er seg selv nærmest når det kommer til å stemme for mest mulig for seg selv av de pengene man rettferdig har slitt seg til gjennom år og dag på jobben sin.

Og helst mest mulig pensjon. Ikke mindre pensjon i solidaritet med dem som ender opp med minstepensjon (og hvor man også finner en del av de fattige i Norge).

Kommentar #8

Børre Angelstad

0 innlegg  6 kommentarer

Uverdig?

Publisert over 10 år siden

Jeg leser det dithen at fattigdom er lik uverdighet.

Fattigdom i seg selv har aldri hatt uverdighet over seg, tvert i mot.

Hvis noe er uverdig med fattigdommen så er det i så fall folks feilaktige syn og

omtale av den, og den politisk korrekte måte den blir behandlet på.

Fattigdom skyldes både "uheldige omstendigheter" og egne valg.

Det er trist at det også rammer barn, men ansvaret ligger hos de voksne

som kan ha tatt feil valg eller kan ha dårlig planleggingsevne.

Tanken om at vi derfor må gi de fattige mer penger er både sosialistisk og

urettferdig, sett ut i fra de som har mere penger.

Selv har jeg vært "fattig" (godt under fattigdomsgrensa) i en årrekke, men

det har vært min egen skyld og jeg kan ikke legge den skylden over på andre.

I religiøs sammenheng har ellers fattigdom innenfor flere religioner gjenom tidene

hatt en høy status og blitt sett på som noe ærefult.

Det er det få mennesker som snakker om.

 

B.A.

Kommentar #9

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Børre Angelstad. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg vært "fattig" (godt under fattigdomsgrensa) i en årrekke, men

det har vært min egen skyld og jeg kan ikke legge den skylden over på andre.

Jeg er nok også å regne som "fattig". Pga sykdom.

Min feil? Tja....det får man vel aldri noe konkret svar på.

Mitt aller største ønske er å komme meg ut i jobb igjen. Ikke først og fremst for pengene sin skyld. Men for å føle seg "normal" igjen. Problemet er bare at det rent fysisk for tiden er umulig. Og ikke vet jeg heller om det blir mulig noen gang.....verken leger eller andre kan si noe sikkert, så må smøre meg med en tålmodighet som begynner å bli vanskelig å holde ut.

Men kommer jeg meg ikke ut i jobb igjen, så er sjansen for å leve "fattig" resten av livet mitt absolutt høyst til stede. Jeg kan ikke skylde på noen andre for det, men jeg kan vel egentlig heller ikke skylde på meg selv for at jeg ble syk.

Max uflaks og livets urettferdighet. En ting er at det går utover meg selv. Men jeg har også barn som dette går utover på mange måter.

Og en ting er iallefall sikkert. Det er ikke mine barn sin feil at de har en mamma som har blitt "fattig" pga sykdom.

Mitt ansvar alene? Eller har samfunnet et ansvar for mine barn når jeg ufrivillig ikke strekker til?

Kommentar #10

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Nei, Sølvi, det er ikke din feil! Jeg blir sint av et så trangsynt syn på fattigdom. Jeg håper mange vil melde seg inn i Facebook-gruppa jeg har opprettet, sånn at mennesker i alle aldre kan få en litt bedre hverdag via Slumstasjonen til Frelsesarmeen. 

Prosjektet for september er å kjøpe inn gavekort til kinobilletter på Oslo Kino, som de kan dele ut :):)

Kommentar #11

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Anonym167 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Prosjektet for september er å kjøpe inn gavekort til kinobilletter på Oslo Kino, som de kan dele ut :):)

Jeg var sist på kino sommeren 2008.

Ikke fordi jeg ikke kan ta meg råd til en tur på kino en gang i måneden (eller kanskje annenhver måned). Men fordi det er andre ting jeg heller prioriterer når det kommer til å unne meg noe luksus. (Og fordi jeg ikke kan unne både meg og ungene å gå på kino en gang i måneden, det blir for dyrt).

Dessuten blir man etter årevis med dårlig råd ekstremt automatisk i tankegangen når det kommer til å få mest mulig ut av pengene. En tur på kino tilsvarer å leie tre filmer. Når man leier kan dessuten flere i husstanden se samtidig uten ekstra kostnader.

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Det er godt vi har Frelsesarmeen og deres slumstasjoner der mennesker som trenger det, kan få mat, rådgivning, fritidstilbud for barn og unge, økonomisk støtte og annet som kan gjøre livet litt bedre. Men veksten er tragisk og sier noe om et samfunn der de fattiges situasjon ikke blir tatt på alvor.

Det er godt at frelses armeen driver arbeide med slikt noen steder. Men det er ikke slik alle steder. Selv om byene er småe har man nok noen som godt kunne trengt å få seg mat ol.Selfølgelig blir antalet mindre av behøvene etersom der og bor færre folk i småbyer. Men det gjør ikke sulten og nøden mindre for de trengende.og ikke har vell freleses armen på mindre steder dårligere råd enn på større steder så vidt jeg vet. Jeg vet Bodø som er noe større en byen jeg bor i er litt mere aktive med slikt blant annet husly og.

Men det er så klart noe veldig rart når antall barn som lever under fattigdomsgrensen stadig øker i takt med at landet blir bare rikere og rikere. At vi har en regjeringen som nok burde endre på sine handlingsmønstre eller la andre slippe til det ser man veldig godt.Det er et dårlig tegn at det blir flere og flere fattige. På tide med litt utluftning av den sittende regjering.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere