Helge Simonnes

928

Språk og homofili

Publisert: 4. mai 2009

Kristne bør være varsomme med å kaste seg på Nina Karin Monsens retorikk om homofile.

Filosofen Nina Karin Monsen har i lang tid markert seg som en uredd talskvinne for meninger som ikke faller under kategorien «politisk korrekte». For sin mangeårige innsats som debattant får hun i morgen Fritt Ords pris. Tanken bak prisen er å oppmuntre til den frie ytring. Det er en viktig verdi å kjempe for.

Etter at Kim Friele gikk ut og annonserte at hun vll levere tilbake den Fritt Ord-prisen hun selv har mottat, har det gitt Nina Karin Monsen enda mer oppmerksomhet. Både debatten om ytringsfrihet og homofili er viktige å holde i gang, men det er også avgjørende viktig å skille dem fra hverandre. Man kan godt forsvare Monsens rett til å uttale det hun sier om homofile, samtidig som man kan være uenig i hvordan hun formidler sitt syn på homofile.

Stiftelsen Ja til mor, far og barn har i dagens Vårt Land en helsides annonse der mange sitater fra Monsen gjengis. Stiftelsen, under ledelse av Øivind Benestad, har sterk støtte i kristenfolket. Stiftelsen har vært en tydelig og viktig alternativ stemme i motstanden mot den nye ekteskapsloven, men er det riiktig å stille seg bak en så sterk språkbruk som Nina Karin Monsen står for?

Bruk av sterke ord ble også aktualisert på Kristelig Folkepartis landsmøte i helgen. Knut Arild Hareide gikk ut mot de partifellene som brukte de sterkeste ordene om homofili fra landsmøtets talerstol. Hareide får støtte fra Kjell Magne Bondevik i at dette ikke er en akseptabel måte å omtale homofile på. 

Kristenfolket må lære seg å veie sine ord slik at det som formidles, ikke oppfattes som homofobi.

Du må registrere deg for å delta i debatten. Velkommen!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

ENIG:)

Publisert nesten 12 år siden

Kunne ikkje vore meir einig. Det kan vere greitt å huske på at homofile er menneske, som mange av oss omgås. For oss vert det umogleg å bruke slike ord. Synes det er leit at mange kristne trykker Nina Karin Monsen til sitt bryst. Kva gjer ein slik språkbruk med debatten? Vi kristne hadde vore tent med å vege orda våre litt meir i denne saka.

Kommentar #3

Torstein Tveit

5 innlegg  7 kommentarer

Må lære seg.....

Publisert nesten 12 år siden

Kristenfolket må lære seg. Jeg undrer meg litt over hva det innebærer å lære seg å veie sine ord? Det vel riktig å si at man fort kan blir belærende, når man vil lære bort noe til andre, i dette tilfellet: Kristenfolket. Hvem nå det måtte være? Kristenfolket i Norge kan vel neppe sies å være en samlende homogen gruppe. Men, Helge Simonnes mener altså at det er på sin plass å korrigere sine meningsmotstandere. Et muntert poeng med pressefrihet er at Lederen tar imot penger for annonsering for en helsides annonser for så å slakte den. Men, jeg syntes pressefrihet er flott! Det må være frihet til å uttale seg slik som man ønsker, det er en del av religions -  og ytringsfriheten i landet vårt. Det er mange ting man burde lære seg...men det er også noe man burde har lært. Det er nok å være tydelig kristen på Bibelens budskap om homofili, så er man homofob og intolerant og dømmende. Det er viktig å være tilpassende, slik at man ikke blir støtende. Dette var sannsynligvis noe av det viktigste for Jesus, mesteren selv. Han sa aldri et negativt ord til noen, spesielt ikke de religiøse lederene......han passet på å være på linje med opionen, og uttale seg akkurat passende slik at ingen ble støtt eller opplevde negative følelser. Eller? "Ormeyngel! Slanger!", kom det fra hans munn. Ikke spesielt politisk korrekt! 

Jesus er redusert til et koselig religøst symbol, en goselig kar som gjorde godt og ikke ville støte noen, en som ville bringe "Love, not war!" Interessant, når han selv uttalte at han ikke var kommet for å bringe fred, men krig! Lukas 12.51:Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Det er underlig hvor koselig evangeliet er blitt i dag. Føler du deg vel, da har du det sannsynligvis vel. Det er vår tids store målestokk. Føl deg godt, og du har det godt! Guds ord kan ikke være med tydelig om homofili, uten unntak så uttaler Bibelen seg fra GT sine permer og helt til NT sine permer enntydig om at homofili er synd. Jesus sa ingen ting om homofili sier noen, men han sa om loven:  Ikke en eneste tøddel av loven skal forgå! Han kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Loven dømmer klart homofili som en synd, og Jesus dømmer klart og tydelig homofili som synd. Men, hadde han vandret rundt i dagens samfunn som for 2000 år siden, så hadde nok noen lært han en ting eller to om folkeskikk!

Krig, nei Jesus, vi vil heller ha fred! Hmm, Hvor ble det egentlig av Jesus?

Torstein Tveit

Kommentar #4

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

Det er ikke så rart at landets mest politisk korrekte kristenavis-redaktør (les Simonnes) mener dette.

Men jeg synes vi må kunne kalle en spade for en spade. Skal vi ikke kunne bruke Bibelens egen terminologi om homofili? Homofili er en vederstyggelighet for Gud, står det. Gud har skapt oss som mann og kvinne. Det er det normale. Derfor er homofili unormalt.

Men som Grønstøl sier: homofile er mennesker! Vi må kunne skille mellom homofile og homofili. Synderen og synden.

Kommentar #5

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: Språk og homofili

Publisert nesten 12 år siden

Nina Karin Monsens ord om at «ingen ønsker seg homofile barn», burde vært usagt. Alle barn trenger foreldres kjærlighet og omtanke uavhengig av om barna er slik eller sånn.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=553236

Å være motstander av en kjønnsnøytral ekteskapslov gir en ikke automatisk rett til å sjikanere andre. Gud elsker alle, også homofile.

Med dette sagt vil jeg få lov å minne om at jeg fortsatt står på den katolske kirkes syn mht skillet mellom legning og praksis.

 


Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE:

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 11:45 skrev Tor Knutsen:

Helge Simonsens advarsel er betimelig, men ved å trykke enn helsides annonse med noen av Monsens spisse utsagn, bidrar Vårt Land selv til å formidle denne språkbruken.

Om man er enig eller ikke i Nina Karin Monsens utvetydige utsagn, så er det vanskelig å se at annonsen kvalifiserer for noen form for sensur fra VLs side. Jeg vil bli svært forundret dersom annonsens innhold overhodet ble gjenstand for diskusjon internt i VL.

 

Kommentar #7

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

RE:

Publisert nesten 12 år siden

Hvis jeg hadde nektet å trykke denne annonsen, hadde jeg slått meg selv kraftig på munnen. Det er forskjell på å være uenig om bruken av ord og å nekte noen uttalelse. Vi nekter ikke annonser fordi vi er uenige i det som står der. Hvis form og tekst er usaklig, kan det være aktuelt å nekte innrykk, men det er sjelden det skjer.

04.05.09 kl. 11:45 skrev Tor Knutsen:

"... men er det riktig å stille seg bak en så sterk språkbruk som Nina Karin Monsen står for?"

Det at Nina Karin Simonsen har fått Fritt Ord-prisen, og dermed har fått mye taletid og spalteplass i mediene, har nok lokket mange ut "av skapet" for å si sin hjertelige mening om homofili, homofile og ekteskapsloven, ikke minst om de homofile. Det har gått noen år siden (mannlig) homoseksuell aktivitet ble avkriminalisert (1972), men vi ser at holdninger og ordbruk har overlevd.

Helge Simonsens advarsel er betimelig, men ved å trykke enn helsides annonse med noen av Monsens spisse utsagn, bidrar Vårt Land selv til å formidle denne språkbruken.

Det jeg regner med at redaktøren er klar over, er at svært mange homofile faktisk er enige i prinsippet om at alle barn skal ha rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Derfor dreier dette seg ikke bare om språkbruk men også om å snakke sant om sin neste.

 

Kommentar #8

Per Ervland

0 innlegg  47 kommentarer

RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 11:00 skrev Andreas Hesselberg:

Det er ikke så rart at landets mest politisk korrekte kristenavis-redaktør (les Simonnes) mener dette.

Men jeg synes vi må kunne kalle en spade for en spade. Skal vi ikke kunne bruke Bibelens egen terminologi om homofili? Homofili er en vederstyggelighet for Gud, står det. Gud har skapt oss som mann og kvinne. Det er det normale. Derfor er homofili unormalt.

Men som Grønstøl sier: homofile er mennesker! Vi må kunne skille mellom homofile og homofili. Synderen og synden.

Du skriver at "Homofili er en vederstyggelighet for Gud" står i bibelen, og jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor dette står? Eller vilke vers som bygger opp under denne påstanden.

Kommentar #9

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

3. M 18.22

Publisert nesten 12 år siden

Les 3 mosebok 18,22 hvor noen oversetter styggedom med vederstyggelighet.

Kommentar #10

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden
04.05.09 kl. 16:00 skrev Per Ervland:

Du skriver at "Homofili er en vederstyggelighet for Gud" står i bibelen, og jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor dette står? Eller vilke vers som bygger opp under denne påstanden.

3. Mosebok 18:22

Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

Bibeloversettelse 2005:

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.

Kommentar #11

Oddvar Moi

17 innlegg  54 kommentarer

Altfor kraftig språk

Publisert nesten 12 år siden

Jeg er enig med Simonnes her; denne typen språkbruk og karakterisering av homofile tror jeg ikke tjener vår sak. Jeg var sammen med Benestad (som selv ikke snakker eller skriver slik) og Monsen på et debattmøte om ekteskapet i fjor sommer, og syns også da at Monesen gikk over streken.

Etter å ha tenkt over det ei ganske lang stund, er jeg blitt enda tydeligere på at kristne bør bruke et mildere språk i denne debatten, og bruke teolgiske argumenter i større grad en sosiologiske.

Eksempler på Monsens ordbruk kan man lese her: http://morfarbarn.no/sider/tekst.asp?side=54

 

Kommentar #12

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 11:00 skrev Andreas Hesselberg:

Det er ikke så rart at landets mest politisk korrekte kristenavis-redaktør (les Simonnes) mener dette.

Men jeg synes vi må kunne kalle en spade for en spade. Skal vi ikke kunne bruke Bibelens egen terminologi om homofili? Homofili er en vederstyggelighet for Gud, står det. Gud har skapt oss som mann og kvinne. Det er det normale. Derfor er homofili unormalt.

Men som Grønstøl sier: homofile er mennesker! Vi må kunne skille mellom homofile og homofili. Synderen og synden.

 Skal det være greit for alle å kalle en spade for en spade vil vi såre hverandre hele tiden. Heldigvis omtaler de aller fleste overvekt for overvekt. Å gå rundt og kalle folk for feite blir fort å gå over streken når det kommer til vanlige normer og "folkeskikk". Selv om ordene har samme "betydning" er det likevel en stor forskjell.

Og så lurer jeg på om det ville vært greit for alle som mener at man kan si hva som står i Bibelen FORDI det står der, at andre bruker ord i bøker o.a. som de mener er viktige for dem? Hva med ord som "horebukk" eller "hore"(når noen forlater sin kjære til fordel for en annen), hva med "idioti" om alle man mener gjør "dumme" ting, eller hva med andre "usaklige" uttrykk som feks banning?

Vi har alle våre egne grenser for hva som er "greit" å bruke av ord og uttrykk. Men de aller fleste har en nokså lik grense når det kommer til hva man sier offentlig og hvordan man sier det. Dersom alle skulle begynne å kalle en spade for en spade FORDI det er hva som faktisk er "naturlig" for den enkelte, så er det mange uskyldige som ville fått sitt pass ufrivillig påskrevet. Spesielt barn er sårbare. Og det å høre voksne omtale sine foreldre på en usaklig og "stygg" måte er tungt å bære. Barn er svært lojale, og tar ofte på seg bører på foreldrenes vegne. Når disse børene kommer fra andre voksne kan det være svært sårende for barna.

Kommentar #13

Brit Elin Lomeland

3 innlegg  10 kommentarer

En spade er en spade

Publisert nesten 12 år siden

Kristenfolket må lære seg å veie sine ord...

Ja - det må vi, men det må vi alle og i alle sammenhenger, ikke bare i homofili og eksteskapsdebatten. Av og til kan en bli møtt med en sterk vegg av mot og meninger i slike dabatter - fordi at troen og overbevisningen sitter så dypt forankret - da blir det ikke at "jeg tror", det blir "jeg vet" - og er ikke det grobunn for fanatisme?

Å "kalle en spade for en spade" er vel ikke at vi alltid skal si og hevde det vi mener? Men at vi alltid skal mene det vi sier.. Slik har jeg tolket det - og at vi skal være ærlige...

Av og til må vi kanskje tenke at vi kan lytte også..

Kommentar #14

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

Til S. Sveen:

For kristne homofile er det sikkert nøyaktig det samme at homofili blir kalt synd som at det blir kalt unormalt og en styggedom eller vederstyggelighet. Det oppfattes sikkert like sårende. Det betyr jo faktisk det samme. All synd er styggedom for Herren, ikke bare homofili. Løgn er en styggedom. Drap er en styggedom. Tyveri er en styggedom.

Som kristne plikter vi å peke på Guds Ord ovenfor kristne brødre og søstre som er på vei ut på den brede vei ved å leve i synd. Jeg forventer akkurat det samme av mine kristne brødre og søstre; at de sier ifra og peker på Ordet hvis jeg selv lever i synd, faller i synd eller er er ute og kjører. Vi har ansvar for hverandre. En kristen må tåle å høre hva som står i Guds Ord, og må tåle å få vite hva Gud ser på som styggedom. En kristen bør også ha kunnskap nok om Guds Ord til å vite hva som ses på som styggedom. Jesus brukte ikke alltid så pene ord da han omtalte syndere. Han brukte sterke ord for å sette dem på plass.

Det å bli frelst er å si ja til Jesus og bli kalt til omvendelse. Det er å ta avstand fra synd, ikke leve i den.

Når det gjelder ikke-kristne homofile: det må kunne gå an å omtale homofili slik Bibelen omtaler det, hvis man passer på å referrere til Bibelens ordbruk og hva man tror på selv.

Hvis det er "usaklig" for deg at homofili blir omtalt som styggedom og synd, så tror jeg du som kristen har et problem med Bibelens autoritet som Guds Ord. Å være ærlig som kristen betyr å være ærlig om Guds Ord og godta Guds Ord som åndelig føde. Hvis ikke blir vi hyklere.

(Jeg vet forresten ikke om du er kristen, men tar utgangspunkt i det)

Viktig med en slik debatt. Bless

Kommentar #15

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Mager trøst

Publisert nesten 12 år siden

En mager trøst riktignok, men homofile bør være klar over at det er mange andre i samfunnet vårt som heller ikke holder mål for Monsen, og som hun derfor kan omtale på en krenkende måte. Det kan for eksempel være folk som har et manuelt yrke, eller de som opplever sterk psykisk smerte. Morten Strøksnes har skrevet om sistnevnte.

Kommentar #17

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 11:00 skrev Andreas Hesselberg:

Det er ikke så rart at landets mest politisk korrekte kristenavis-redaktør (les Simonnes) mener dette.

Men jeg synes vi må kunne kalle en spade for en spade. Skal vi ikke kunne bruke Bibelens egen terminologi om homofili? Homofili er en vederstyggelighet for Gud, står det. Gud har skapt oss som mann og kvinne. Det er det normale. Derfor er homofili unormalt.

Men som Grønstøl sier: homofile er mennesker! Vi må kunne skille mellom homofile og homofili. Synderen og synden.

 Morsomt hvordan du lar dine meninger bestemmes av en bibeloversetters valg av ord.

Kommentar #18

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 11:00 skrev Andreas Hesselberg:

Det er ikke så rart at landets mest politisk korrekte kristenavis-redaktør (les Simonnes) mener dette.

Men jeg synes vi må kunne kalle en spade for en spade. Skal vi ikke kunne bruke Bibelens egen terminologi om homofili? Homofili er en vederstyggelighet for Gud, står det. Gud har skapt oss som mann og kvinne. Det er det normale. Derfor er homofili unormalt.

Men som Grønstøl sier: homofile er mennesker! Vi må kunne skille mellom homofile og homofili. Synderen og synden.

 Morsomt hvordan du lar dine meninger bestemmes av en bibeloversetters valg av ord.

Kommentar #19

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Simonnes har rett

Publisert nesten 12 år siden

Jeg er enig med Simonnes.  En ting er å mene noe om en sak, en annen ting er hvilken retorikk man framfører i sakens anledning.  Her mener jeg Monsen har gått laaaaangt over streken.  Når hun presterer å si at "ingen ønsker seg homofile barn, selv ikke homofile ønsker det" sender hun ut et budskap om at homofile er uønskede mennesker og dermed mindreverdige.  Omtrent som tatere eller uvtiklingshemmede en gang ble ansett.

Dette minner litt om jødehets fremført i et land ikke så langt sørover i Europa for 70 år siden, eller jødehets fremført av antisemittister idag, eller en hvilken som helst annen hetsing basert på gruppetilhørighet.  Skam deg, Nina Karin Monsen.

Anniken Huitfeldt kommenterer henne på denne måten: "Hun treffer et sted hvor hun burde vite at det gjør vondt for mange".

 

Kommentar #20

Peder A. Tyvand

0 innlegg  5 kommentarer

Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

Vennenes maktspråk mot Monsen

 

Av Peder A. Tyvand

 

I morgen 5. mai vil Nina Karin Monsen bli tildelt en stor pris fra stiftelsen Fritt Ord. Men blir hun hyllet av alle sine venner? Nei, de ekte vennene er få. Medgangssupporterne er mange. Disse skylder på Monsens retorikk. Hun bruker visstnok en altfor sterk språkbruk til at man kan følge henne.

 

Men det sies lite om hva som er feil med Monsens formuleringer. Angrepene på Monsens språkbruk er derfor en form for maktspråk.

 

Et maktspråk lager forvirring: Ville Monsens meninger om homofili ha vært akseptable om de var blitt ikledd en mildere form? Eller kan hennes språkbruk vris til påskudd for å se bort fra hennes budskap? Hvor langt kan Monsens medgangssupportere drive mistenkeliggjøringen av oss som støtter henne både i form og innhold?

Kommentar #21

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 20:16 skrev Peder A. Tyvand:

Vennenes maktspråk mot Monsen

 

Av Peder A. Tyvand

 

I morgen 5. mai vil Nina Karin Monsen bli tildelt en stor pris fra stiftelsen Fritt Ord. Men blir hun hyllet av alle sine venner? Nei, de ekte vennene er få. Medgangssupporterne er mange. Disse skylder på Monsens retorikk. Hun bruker visstnok en altfor sterk språkbruk til at man kan følge henne.

 

Men det sies lite om hva som er feil med Monsens formuleringer. Angrepene på Monsens språkbruk er derfor en form for maktspråk.

 

Et maktspråk lager forvirring: Ville Monsens meninger om homofili ha vært akseptable om de var blitt ikledd en mildere form? Eller kan hennes språkbruk vris til påskudd for å se bort fra hennes budskap? Hvor langt kan Monsens medgangssupportere drive mistenkeliggjøringen av oss som støtter henne både i form og innhold?

 

Er du enig eller uenig med Monsen i uttalelsen "Ingen ønsker seg homofile barn, selv ikke homofile ønsker det"?

 

Kommentar #22

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 19:56 skrev Rolf Egil Pedersen:

 Morsomt hvordan du lar dine meninger bestemmes av en bibeloversetters valg av ord.

Huh? Min mening om dette er den samme uavhengig av hvilken bibeloversettelse det er henvist til.

Kommentar #23

Per Ervland

0 innlegg  47 kommentarer

RE: RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 17:09 skrev Andreas Hesselberg: 04.05.09 kl. 16:00 skrev Per Ervland:

Du skriver at "Homofili er en vederstyggelighet for Gud" står i bibelen, og jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor dette står? Eller vilke vers som bygger opp under denne påstanden.

3. Mosebok 18:22

Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

Bibeloversettelse 2005:

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.

hmm... dette hatet mot homofile forsvares altså med å vise til det gamle testamente. Men det er da nok av ting som ikke blir tatt frem fra det gamle testamentet i tide og utide. Hvorfor akkurat dette, hvorfor ikke være like sinte på de som jobber på helligdagen? ordlyden er like klar "Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø" straffen er jo den samme.


 


Kommentar #24

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 19:02 skrev Andreas Hesselberg:

Til S. Sveen:

For kristne homofile er det sikkert nøyaktig det samme at homofili blir kalt synd som at det blir kalt unormalt og en styggedom eller vederstyggelighet. Det oppfattes sikkert like sårende. Det betyr jo faktisk det samme. All synd er styggedom for Herren, ikke bare homofili. Løgn er en styggedom. Drap er en styggedom. Tyveri er en styggedom.

Som kristne plikter vi å peke på Guds Ord ovenfor kristne brødre og søstre som er på vei ut på den brede vei ved å leve i synd. Jeg forventer akkurat det samme av mine kristne brødre og søstre; at de sier ifra og peker på Ordet hvis jeg selv lever i synd, faller i synd eller er er ute og kjører. Vi har ansvar for hverandre. En kristen må tåle å høre hva som står i Guds Ord, og må tåle å få vite hva Gud ser på som styggedom. En kristen bør også ha kunnskap nok om Guds Ord til å vite hva som ses på som styggedom. Jesus brukte ikke alltid så pene ord da han omtalte syndere. Han brukte sterke ord for å sette dem på plass.

Det å bli frelst er å si ja til Jesus og bli kalt til omvendelse. Det er å ta avstand fra synd, ikke leve i den.

Når det gjelder ikke-kristne homofile: det må kunne gå an å omtale homofili slik Bibelen omtaler det, hvis man passer på å referrere til Bibelens ordbruk og hva man tror på selv.Hvis det er "usaklig" for deg at homofili blir omtalt som styggedom og synd, så tror jeg du som kristen har et problem med Bibelens autoritet som Guds Ord. Å være ærlig som kristen betyr å være ærlig om Guds Ord og godta Guds Ord som åndelig føde. Hvis ikke blir vi hyklere. (Jeg vet forresten ikke om du er kristen, men tar utgangspunkt i det)

Viktig med en slik debatt. Bless

 Hva med alle de andre eksemplene jeg nevnte? Må en overvektig person tåle å høre at hun/han er "feit" dersom noen mener at det beste er å kalle en spade for en spade? Om man bruker Bibelen som argument for å kunne si de ordene som står der, kan hvem som helst bruke sin tro og personlig overbevisning som argument for å bruke ord som "feit", "horebukk", "jævla...et eller annet", "drittsekk", osv.

Man kan jo ikke si at det er greit at kristne bruker de ordene de føler er riktige uten å tillate at andre også bruker "sine" ord. Men hvor blir det av respekten for våre medmennesker dersom alle kan slenge så mye "dritt" de vil om hverandre og hverandres livsstil?

Kommentar #25

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 20:25 skrev Per Ervland:

 

04.05.09 kl. 17:09 skrev Andreas Hesselberg: 04.05.09 kl. 16:00 skrev Per Ervland:

Du skriver at "Homofili er en vederstyggelighet for Gud" står i bibelen, og jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor dette står? Eller vilke vers som bygger opp under denne påstanden.

3. Mosebok 18:22

Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

Bibeloversettelse 2005:

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.

hmm... dette hatet mot homofile forsvares altså med å vise til det gamle testamente. Men det er da nok av ting som ikke blir tatt frem fra det gamle testamentet i tide og utide. Hvorfor akkurat dette, hvorfor ikke være like sinte på de som jobber på helligdagen? ordlyden er like klar "Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø" straffen er jo den samme.

 

 

 

 Dersom man mener at lover og regler i GT gjelder i dag har man et stort problem med å følge dem selv. Det er rett og slett umulig slik jeg ser det. Da er alle kristne jeg kjenner noen svært store syndere.

Heldigvis er det ingen kristne som jeg kjenner som mener at man skal følge lovene i GT.

Kommentar #26

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 20:22 skrev Frode Meland:

 

04.05.09 kl. 20:16 skrev Peder A. Tyvand:

Vennenes maktspråk mot Monsen

 

Av Peder A. Tyvand

 

I morgen 5. mai vil Nina Karin Monsen bli tildelt en stor pris fra stiftelsen Fritt Ord. Men blir hun hyllet av alle sine venner? Nei, de ekte vennene er få. Medgangssupporterne er mange. Disse skylder på Monsens retorikk. Hun bruker visstnok en altfor sterk språkbruk til at man kan følge henne.

 

Men det sies lite om hva som er feil med Monsens formuleringer. Angrepene på Monsens språkbruk er derfor en form for maktspråk.

 

Et maktspråk lager forvirring: Ville Monsens meninger om homofili ha vært akseptable om de var blitt ikledd en mildere form? Eller kan hennes språkbruk vris til påskudd for å se bort fra hennes budskap? Hvor langt kan Monsens medgangssupportere drive mistenkeliggjøringen av oss som støtter henne både i form og innhold?

 

Er du enig eller uenig med Monsen i uttalelsen "Ingen ønsker seg homofile barn, selv ikke homofile ønsker det"?

 

 Enig.

Kommentar #27

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hmm!

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 20:25 skrev Per Ervland:

hmm... dette hatet mot homofile forsvares altså med å vise til det gamle testamente. Men det er da nok av ting som ikke blir tatt frem fra det gamle testamentet i tide og utide. Hvorfor akkurat dette, hvorfor ikke være like sinte på de som jobber på helligdagen? ordlyden er like klar "Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø" straffen er jo den samme.

 

 

 

Her står du frem som en som ikke har kunnskap om den gamle og den nye pakt. Homofili gjelder forøvrig ikke bare som synd i den gamle pakt. Les hva Paulus skriver om homofili. Slike argumenter kommenterer jeg ikke mer, før jeg vet at min motdebattant har greie på hva han skriver om (den gamle og nye pakt). 

I tillegg tillegger du meg (og andre) meninger jeg ikke har, som at jeg hater homofile. Det er en uredelig debatt-teknikk. Det er forskjell på å hate synd og å hate synderen. Gud hater kun det første, det samme gjør jeg.

Kommentar #28

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 21:00 skrev Rune Tveit:

 

04.05.09 kl. 20:22 skrev Frode Meland:

 

04.05.09 kl. 20:16 skrev Peder A. Tyvand:

Vennenes maktspråk mot Monsen

 

Av Peder A. Tyvand

 

I morgen 5. mai vil Nina Karin Monsen bli tildelt en stor pris fra stiftelsen Fritt Ord. Men blir hun hyllet av alle sine venner? Nei, de ekte vennene er få. Medgangssupporterne er mange. Disse skylder på Monsens retorikk. Hun bruker visstnok en altfor sterk språkbruk til at man kan følge henne.

 

Men det sies lite om hva som er feil med Monsens formuleringer. Angrepene på Monsens språkbruk er derfor en form for maktspråk.

 

Et maktspråk lager forvirring: Ville Monsens meninger om homofili ha vært akseptable om de var blitt ikledd en mildere form? Eller kan hennes språkbruk vris til påskudd for å se bort fra hennes budskap? Hvor langt kan Monsens medgangssupportere drive mistenkeliggjøringen av oss som støtter henne både i form og innhold?

 

Er du enig eller uenig med Monsen i uttalelsen "Ingen ønsker seg homofile barn, selv ikke homofile ønsker det"?

 

 Enig.

 

Hvorfor er du enig med Monsen i dette?

 

Kommentar #30

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Viktig med respekt

Publisert nesten 12 år siden

Jeg synes kristne godt kan vise respekt og mer forståelse for homofiles livssituasjon, selv om vi kan si at vi hadde gjort annerledes om vi var i deres sko (om vi nå er så sikker på det vel å merke). Enkelte menneskers dypeste følelser er ikke noe vi skal kimse av, og tro vi vet alt om.

Og så passer det ikke å sitere Bibelen om at homofili er avskyelig. Dette er det to grunner til. For det første fordi det er litt misvisende siden begrepet homofili aldri blir brukt i Bibelen (men seksualakten mellom to av samme kjønn). For det andre fordi religiøse uttalelser ikke har noe å gjøre på et KrF-møte som burde være rent politisk.

 

Kommentar #31

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

04.05.09 kl. 23:59 skrev Ole Jensen:

 

 

Er du enig eller uenig med Monsen i uttalelsen "Ingen ønsker seg homofile barn, selv ikke homofile ønsker det"?

 

 Enig.

 

Hvorfor er du enig med Monsen i dette?

 

Viser til diskusjonen ovenfor. Kan det hende at Monsen mente å peke på at ingen spesifikt ønsker seg homofile barn, snarere enn at homofile barn ikke er ønsket.

Det er vel en viktig nyanseforskjell. Når det gjelder ønskelighet så er det selvsagt slik at alle mennesker skal være like ønsket uansett. Men det betyr vel ikke at det ikke er naturlig å ønske seg at ens barn utstyres med naturlige (er det lov å si det nå...)  naturlig dragning mot det motsatte kjønn...

Jeg har hvertfall aldri hørt noen si at de spesifikt ønsker seg homofile barn. Slik sett har vel Monsen et poeng, eller...?

 

 

I RedaksjonEn denne uka var det en dame som snakket om "negertesten": Dersom det er tvil om en uttalelse er krenkende for en gruppe mennesker, bytt ut ordet med "neger" eller "jøde" og se hva som skjer...  så hvis vi overfører det til Monsens retorikk:

"Ingen ønsker seg jødiske barn, selv ikke jøder ønsker det"?

Da spør jeg igjen: Blir det en like spiselig retorikk denne gangen?


Kommentar #33

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

De aller fleste håper at barnet deres blir lykkelig og får akkurat like muligheter som alle andre i samfunnet.

Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem.

Det som imidlertid ville bekymret meg litt er fordommene de evt kan møte i samfunnet fra mennesker som anser homofili som noe mer negativt enn heterofili. Men man kan jo ikke ønske at ens barn skal bli noe annerledes enn de er kun for å "tilfredsstille" andre menneskers forestillinger om hva som er "normalt".

Dersom noen hadde ønsket en annen hudfarge på sitt barn fordi barnet ble "mobbet" av enkelte i samfunnet, så er man på feil spor. Det er alltid mobberen som har skylden, aldri den som blir mobbet. Og da bør man jobbe for å stoppe denne mobbingen og åpne øynene til dem som ikke klarer å se at vi alle faktisk er like og bør ha like rettigheter.

Kommentar #34

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

05.05.09 kl. 18:54 skrev Ole Jensen:

Du har et poeng, selv om sammenligningen blir litt rar og ikke treffer helt her. Men Monsen har også et poeng hvis du ser på hovedbudskapet hennes.

Har du noengang hørt noen si eksplisitt at de håper barnet sitt blir homofil?

Når dette sårer så kraftig så er det vel fordi det er sannhet.

Men sannhet uten nåde er brutalt, på samme måte som nåde uten sannhet er sentimentalt.

 

Jeg synes ikke du har noe godt poeng her.  Det er heller ingen som sier eksplisitt at de håper barnet blir rørlegger, og hvis de sier det skjønner alle at det er en spøk.  Nina Karin Monsen sa dette ikke som en spøk.  Det var iskald argumentasjon fra hennes side.

Folk bruker ikke å si dette, fordi de vet i sitt hjerte at uansett hva barnet deres kommer til verden som så vil de elske det like mye.  Når Monsen mer enn antyder at så ikke er tilfelle dersom barnet er homofil, så er det ikke bare frekt og usant, det er sårende og krenkende.  Jeg tolker deg slik at du er enig med Monsen.  Deg om det.

 

 

 

Kommentar #35

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Monsen homofob?

Publisert nesten 12 år siden

Redaktøren i VL synes å gå ut fra at Monsen er homofob, og at kristne ikke bør følge hennes ordbruk om homofile. Min forståelse av Monsen, uten å ha lest alt hun har skrevet, er at hun er mer opptatt av barna, og måten de blir produsert på, samt deres rettigheter i forhold til mor/far-problematikken. Hva mener Simonnes om hennes synspunkter her, og bør kristne ta avstand fra hennes meninger på dette området? Norsk lov sier nå visstnok at den som har en medmor, det vil si: som har to (lesbiske) mødre, ikke kan ha en far. Skal kristne ikke kritisere dette med rene ord?

Jeg oppfatter Monsen som en som har gått dypt inn i den nye loven, og som har sett hva denne loven innebærer. Det er ingen grunn til å anta at Monsen klandrer homofile som sådanne, men hun fastholder med rette at de ikke kan produsere barn som utøvende homofile, og dermed må få dette til ad andre veier, veier som det er all grunn til å diskutere moralen i. Skuffende at Simonnes ikke synes å forstå at denne kritikken må ha et språk i diskusjonen.

Guttorm Ihlebæk

Kommentar #36

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

 

05.05.09 kl. 20:16 skrev Sølvi Sveen:

Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem.

Årsaken til det du skriver her må være at du ikke er kristen og ikke anser Bibelen som din autoritet. I det jeg nå skriver legger jeg til grunn at du ikke er kristen.

Mye av skillet i denne saken går mellom de som ikke er kristne og de som er det. Det vil si: skillet i denne saken bør gå mellom de ikke-kristne og kristne. Hvorfor?

Kristne har Bibelen, Guds Ord, som sin autoritet og veiledning, samt Den Hellige Ånd som vår "guide". Det betyr at omvendte kristne skal ta avstand fra synd og vende seg fra all synd. Hvis man har Den Hellige Ånd vil man kjenne det naturlig i sitt hjerte å vende seg bort fra synden. Det bør derfor være naturlig for enhver kristen å omtale homofilt samliv som synd, og argumentere deretter. 

Men, dessverre er det mange "lunkne" kristne som ikke lenger har Bibelen som autoritet i sitt liv, men har blitt preget av venstrevridd propaganda, sekularitet og sosialismens lokkemidler. Jeg kommer aldri til å havne over på den siden. Mitt kristne liv og mitt sanne kristne vesen står og faller på mitt forhold til Gud og Guds Hellige Ord; Bibelen.

Det er forståelig at du som ikke-kristen har det synet du har, nettopp fordi du ikke anser Bibelen som din autoritet. Derfor er ditt syn utelukkende preget av likestillingstanken og humanetisk forståelse, ikke Bibelsk forståelse.

Og derfor, fordi jeg er kristen med Bibelen som min autoritet, er homofilt samliv for meg ensbetydende med å leve i synd. Det vil da være naturlig for meg å reagere negativt på om ett av mine barn blir homofile. Men jeg vil møte mitt barn med respekt og kjærlighet, ettersom det å leve i synd er et fritt valg man tar og har rett til å ta. Vi er skapt med en fri vilje. Og jeg vil be for mitt barn om omvendelse fra synden, men vil ikke påtvinge mitt barn en omvendelse. Det er ikke min oppgave.

 

Kommentar #37

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 00:44 skrev Andreas Hesselberg:

 

05.05.09 kl. 20:16 skrev Sølvi Sveen:

Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem.

Årsaken til det du skriver her må være at du ikke er kristen og ikke anser Bibelen som din autoritet. I det jeg nå skriver legger jeg til grunn at du ikke er kristen.

 

 

Jeg må få lov til å si at jeg reagerer sterkt på det du sier her Hesselberg.  Med mindre du faktisk er Vårherre selv og er i stand til å dømme over hvem som er kristen eller ikke.  Tillat meg å "legge til grunn" at du ikke er Gud :

Du er jammen ikke lite frekk.  La meg gi deg et lite råd: Dersom du vil at flere mennesker skal bli kristne, bør du finne en litt annen stil å presentere ditt verdensbilde på.  Fornuftige folk skremmes bare unna av slik "retorikk".

 

Kommentar #38

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden
06.05.09 kl. 01:29 skrev Frode Meland:

Jeg må få lov til å si at jeg reagerer sterkt på det du sier her Hesselberg.  Med mindre du faktisk er Vårherre selv og er i stand til å dømme over hvem som er kristen eller ikke.

Kommentaren var ikke skrevet til deg. Den var skrevet til Sølvi, og ut i fra det hun har skrevet av kommentarer tok jeg utgangspunkt i at hun ikke er frelst. Det kan godt være at hun er frelst, men hvordan kan man da droppe å ta hensyn til Bibelens ord om at homofili er synd? Hvordan kan hun da si at det ikke spiller noen rolle hvis hennes barn blir homofile? Hvis hun er en åndsfylt kristen bør det smerte henne i hjertet hvis ett av hennes barn blir homofil. Hvis hun er kristen stiller jeg spørsmålstegn ved om Bibelen er hennes autoritet.

 

Kommentar #39

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 14:19 skrev Andreas Hesselberg: 06.05.09 kl. 01:29 skrev Frode Meland:

Jeg må få lov til å si at jeg reagerer sterkt på det du sier her Hesselberg.  Med mindre du faktisk er Vårherre selv og er i stand til å dømme over hvem som er kristen eller ikke.

Kommentaren var ikke skrevet til deg. Den var skrevet til Sølvi, og ut i fra det hun har skrevet av kommentarer tok jeg utgangspunkt i at hun ikke er frelst. Det kan godt være at hun er frelst, men hvordan kan man da droppe å ta hensyn til Bibelens ord om at homofili er synd? Hvordan kan hun da si at det ikke spiller noen rolle hvis hennes barn blir homofile? Hvis hun er en åndsfylt kristen bør det smerte henne i hjertet hvis ett av hennes barn blir homofil. Hvis hun er kristen stiller jeg spørsmålstegn ved om Bibelen er hennes autoritet.

 

 Det spiller ingen rolle om kommentaren var skrevet til meg eller ikke.  Jeg har en tendens til å reager på urett.  Kall meg gjerne gammeldags.  Så når noen forsøker å opphøye seg til Vårherre og dømmer et annet menneske slik du gjør, så reagerer jeg.  Jeg synes du skal overlate til Han som er større enn oss alle å stå for den delen av saken.

 

Kommentar #40

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 14:54 skrev Frode Meland:

Så når noen forsøker å opphøye seg til Vårherre og dømmer et annet menneske slik du gjør, så reagerer jeg.  Jeg synes du skal overlate til Han som er større enn oss alle å stå for den delen av saken.

 

Slutt med å komme med slike grove anklager. Jeg har ikke dømt noen, slik du fremstiller det som. Det er bare tåpelig sagt.

Kommentar #42

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

En smule ydmykhet?

Publisert nesten 12 år siden

Hva med en smule ydmykhet, Hesselberg? 

Du skriver:  "Men, dessverre er det mange "lunkne" kristne som ikke lenger har Bibelen som autoritet i sitt liv, men har blitt preget av venstrevridd propaganda, sekularitet og sosialismens lokkemidler".   Hvordan kan du bestemme om noen er "lunkne" eller ikke?  Fordi om noen har et annet syn på saker og ting, eller tolker Bibelen annerledes enn deg, så er de i dine øyne ikke "virkelige" kristne? 

Videre skriver du:  "Kristne har Bibelen, Guds Ord, som sin autoritet og veiledning, samt Den Hellige Ånd som vår "guide". Det betyr at omvendte kristne skal ta avstand fra synd og vende seg fra all synd. Hvis man har Den Hellige Ånd vil man kjenne det naturlig i sitt hjerte å vende seg bort fra synden. Det bør derfor være naturlig for enhver kristen å omtale homofilt samliv som synd, og argumentere deretter".  Både du og jeg er syndere.  Vi synder hver bidige dag.  "Den som er uten skyld kan kaste første stein" sa en klok mann.  Synd og syndere graderes ikke, slik det ser ut til at du mener å tro. 

Man skal være ytterst forsiktig med å gjøre Bibelen til målestokk for rett atferd og læresetninger.  Gud snakker også til oss i dag og jeg tror neppe Guds åpenbaring bare var noe som skjedde for 2000 år siden.

Kommentar #43

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: En smule ydmykhet?

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 19:52 skrev Rolf Egil Pedersen:

Hvordan kan du bestemme om noen er "lunkne" eller ikke?

Det er enkelt å finne ut om en kristen er "lunken" eller ikke. Holder man ikke fast ved Guds Ord, og har man ikke Guds Ord som høyeste autoritet, så er man en "lunken" kristen. Ikke dermed sagt at vedkommende ikke kommer til himmelen. Det er ikke min jobb å bedømme. Men som kristne plikter vi å formane hverandre til å leve et rent og hellig liv for Herren.

Jeg mener ikke at synd graderes. Ikke tillegg meg meninger jeg ikke har. Det er en uredelig debatt-teknikk. Vi er syndere alle sammen, men ved Den Hellige Ånd får vi kraft til å vende oss bort fra synd. Det er flere ting som har blitt forandret i mitt liv gjennom mitt kristenliv. Det kalles helliggjørelse.

Guds Ord gjelder til evig tid. Guds Ord, samt Den Hellige Ånd, er målestokken for min atferd og moral. Ingenting annet.

Må Gud velsigne deg!

Kommentar #44

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spiller ingen rolle om mine barn blir homofile

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 15:03 skrev Andreas Hesselberg:

 

06.05.09 kl. 14:54 skrev Frode Meland:

Så når noen forsøker å opphøye seg til Vårherre og dømmer et annet menneske slik du gjør, så reagerer jeg.  Jeg synes du skal overlate til Han som er større enn oss alle å stå for den delen av saken.

 

Slutt med å komme med slike grove anklager. Jeg har ikke dømt noen, slik du fremstiller det som. Det er bare tåpelig sagt.

 

Ikke vri deg unna nå, Hesselberg.  Basert på følgende uttalelse fra en av dine medmennesker på dette forum:

"Personlig spiller det ingen rolle for meg om et eller flere av mine barn er homofile. Det utgjør ingen forskjell for meg i måten jeg vil se på dem på eller mine meninger om dem."

...så slår du kategorisk fast at vedkommende ikke kan være kristen.  Det er en klart fordømmende uttalelse og det er skuffende å se at du ikke evner å beklage dette.  Siden du er så opptatt av Bibelens autoritet, så kan det kanskje være en ide for deg å slå opp i Matteus 7, vers 1-2 og grunne litt på det som står der.

Dermed avslutter jeg den delen av debatten.


Kommentar #45

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

06.05.09 kl. 16:24 skrev Ole Jensen:

Men jeg kan bekrefte at jeg mener at homofili ikke er Guds plan. Slik sett tror jeg de homofile selv blir taperne hvis de lever ut sin legning.

 

Da hadde det vært interessant om du kunne forklare og spesifisere hva dette "tapet" består i rent praktisk.  På andre av livets områder der man trekker inn begrepet "tap" er det som oftest mulig å måle tapet på en eller annen måte, eller beskrive det mer konkret.  Kan du redegjøre for det?

 

Kommentar #47

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

Ole Jensen redegjør gjennom ti argumenter for hvorfor homofile "taper på å leve ut sin legning".  Jeg vil her kommentere dem i tur og orden, min kommentar i kursiv.

 

1) Ikke leve i bevisstheten om at han/hun er en del av en sammenhengende familietradisjon .

Jeg skjønner ikke hva du mener her, kan du utdype?

2) aldri gjenkjenne sin elskedes trekk i sitt barns ansikt.

Og så?  Foreldre med adoptivbarn gjør ikke det.  Folk som ikke får barn gjør ikke det.  Hva er poenget?

3) aldri ha fullstendig intellektuell visshet om at han/hun ved sin livsførsel ikke krenker skaperordningen.

Dette er absurd i mine ører.  Her må du utdype skal argumentet ha noen mening.

4) aldri slippe fri fra samvittighetens plage, uansett hvor liberalt samfunnet blir, og hvor intellektuelt overbevist han/hun selv blir.

Samvittighetens plage?  Du mener vel kanskje den dårlige samvittighet vedkommende får på grunn av folk som fordømmer henne?  En dårlig samvittighet som er totalt unødvendig?

5) alltid leve som minoritetsgruppe (med mindre og mindre oppmerksomhet jo mer liberalt det blir.) Samfunnet er bygget rundt det heterofile, noe jeg har hørt flere homofile uttrykke sorg over.

So what?  Det er mange minoritetsgrupper som klarer å akseptere det, finnmarkinger f.eks.

6) oppleve mobbing (jeg tar selvsagt avstand fra dette, men det er vel likefullt noe som skjer og som vil skje).

Naturligvis kan de oppleve det, med på samme måte som en gutt med briller ikke kan anklages for at han mobbes fordi han har briller, så gjelder dette naturligvis for homofile også.

7) tilhøre en gruppe med 8 ganger høyere selvmordsrate (jeg har ikke hørt at det finnes en nedadgåene tendens til tross for at homofili aldri har vært mer akseptert)

Har du noen teori om hvorfor selvmordsraten kan være høyere?  Kan det ha noe med manglende aksept i samfunnet å gjøre?

8) ikke kunne bevege seg fritt i verden (det finnes - og vil finnes - land hvor homofili fortsatt er straffbart.)

Dette kan nok være et reellt tap, på samme måte som det vil være et tap for kristne i Iran ikke å kunne leve ut sin tro.  Dermed ikke sagt at kristne i Iran er handicappede eller er dårlige foreldre ;o)

9) være gjenstand for stadig debatt, ikke bare den tradisjonelle "homofilidebatten" men også på det vitenskaplige plan.

Men det er vi jo alle sammen det, Ole.  Det vil alltid være forskere som vil finne ut ting om oss mennesker, helt sikkert om deg også.  Argumentet er derfor meningsløst.

10) For så vidt gjelder menn,  betydelig større risiko for HIV og AIDS.

Dersom du først argumenterer slik, så vil alle som har heterosex også tape, fordi det er betydelig(!) større risiko for kjønnssykdommer enn dersom man er avholdende.

 

Har du flere argumenter på lur?  Jeg lytter så gjerne.

 

Kommentar #49

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Maktspråk mot Monsen

Publisert nesten 12 år siden

 

 Ole Jensen;

du avfeier mine kommentarer til dine 10 punkter som "propaganda".  Du oppnår ikke så veldig mye mer med det enn å hindre videre debatt.  Hvorfor ikke forsøke å utdype det du mener, istedet for å avfeie kritikken?

Så til det med selvmord blant homofile: Jeg er helt enig med deg i at det neppe er en enkeltårsak til fenomenet - noe annet har jeg heller aldri sagt.  Det jeg gjorde var å stille spørsmål ved om omgivelsenes holdninger kan ha noe med saken å gjøre.

Personlig så tror jeg fordømmende holdninger er utslagsgivende, men jeg er åpen for at det kan være andre faktorer.  Men jeg må jo få lov til å si, at dersom jeg hadde vært homofil (noe jeg ikke er), og folk kom og anklaget meg for å være en dårlig forelder, eller å stille med et handicap, eller at mine foreldre ikke egentlig ønsket meg som den jeg er, da ville jeg nok slitt endel med tunge tanker - på grunn av andres krenkelser.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere