Torstein Langesæter

177

Paulus-falsk eller ekte

Publisert: 18. sep 2009

Eg har alltid teke det for gitt at Paulus var ein apostel ein kunne stola på.

Bøkene hans er med i  det nye testamentet.

Mange ting av det han skriv har eg ikkje fått heilt til å passa med det Jesus seier.

Jesus legg veldig vekt på at "lova og profetane" gjeld så lenge kloden står.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket." Matteus 5

http://www.youtube.com/watch?v=-ypbnDK7r10&feature=related

Paulus er med på å riva ned dette og gjera ting ullent.

Pga Paulus er synet på Israel utvatna og uklart.Mange trur no at Israel er kyrkja eller dei kristne.

Dei ser ikkje at Gud har eit bokstavleg folk i det bokstavlege landet Israel.

Kviledagen vert tvilsam.

Paulus seier: "Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar." 1 Kol  2,16

Esaias seier:

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66,22

Det fjerde bodet seier:

"Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat ,for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag." 2 Mosebok 20

Mat og drikke. Ein får inntrykk av at ein kan eta alt i "den nye pakt".

Kva står det om dei som skal arva Guds rike?

"Dei som helgar og reinsar seg
        når dei går til hagane
        i lag med ein som går i midten,
        dei som et svinekjøt,
        mus og annan styggedom,
        dei skal alle gå til grunne,
        lyder ordet frå Herren."Esaias 66,17

Eg siterer frå lova (mosebøkene) og profetane. Jesus seier at dei gjeld så lenge kloden står.

Jesus advara mot at det ville koma falske forkynnarar inn blandt dei kristne. Eg trur Paulus er ein av dei.

Jesus utvalde seg 12 apostlar. Ein fall frå -Judas. Han vart erstatta , men ikkje av Paulus.

Paulus gjer krav på å vera apostel.

http://www.youtube.com/watch?v=jk_ZzuZwR9A&feature=related

Paulus si historie om korleis Gud kalla han er svært tvilsam og har fleire merkelege motsetnader,slik videoen ovanfor forklarar.

http://www.youtube.com/watch?v=Hr99V9q83oE&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=Y5t3hij-1RM&feature=related

Om kretarane siter Paulus:

Ein av deira eigne, ein profet, har sagt: «Kretarar har alltid vore løgnarar, råe villdyr, grådige og late!»  Titus  1,10

Kvar er desse orda til "profeten" tekne frå?

http://www.youtube.com/watch?v=WfmA_azz3O4&feature=PlayList&p=7703D0F42BFE4CAC&index=21

Paulus skriv mykje bra,men inne i mellom ligg gifta.

Nokre vil sikkert sitera Peter sine ord om Paulus:

"Det same har vår kjære bror Paulus skrive til dykk, ut frå den visdomen han har fått. 16 Om dette talar han i alle dei brev der han kjem inn på desse spørsmåla. Det er noko der som er vanskeleg å skjøna, og dei ukunnige og veike forvrengjer det, slik dei òg gjer med dei andre skriftene, og det fører til deira eigen undergang." 2 Peter 3,16

http://www.youtube.com/watch?v=jreI3_P5NRI&feature=video_response

Videoane forklarar Jesus sine ord i Johannes 21,18:

"Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Då du var ung, batt du sjølv beltet om deg og gjekk dit du ville. Men når du blir gammal, skal du retta ut hendene, og ein annan skal binda beltet om deg og føra deg dit du ikkje vil.»


Kommentar #151

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Loven og profetene

Publisert rundt 12 år siden

Ja, jeg har forstått hva du mener om Jesu gjenkomst nå. Du mener gjenkomsten skjer etter Yom Kippur – 120 jubelår eller 6000 år etter Adam – sammenfallende med ad 2028. Nå kan vi inntil videre legge dette bak oss og gå videre. Det du har kommet frem til angående Jesus gjenkomst bør vel harmonere med Bibelens profetier. Kan du prøve å vise meg hvordan det du har komet frem til samsvarer med Bibelens profetier (Daniel og Johannes’ åpenbaring).

 Du treng ikkje fleire bevis enn desse Guds festar eller "APPOINTED TIME" for å fortså desse enkle tinga.

Prophecy in the Feast Days of the LORD

http://www.youtube.com/watch?v=KzirZeo7Whc&feature=related

The Feasts of the Lord Part 1 The Calendar of God

http://www.youtube.com/watch?v=duW3RWKatek

http://www.youtube.com/watch?v=lEulQJmdbfA&feature=related

Spesielt desse 3 siste festane er viktige å forstå:

http://www.youtube.com/watch?v=U2o3FIfwEFg&feature=related

Dette Guds enkle system viser som sagt på året kortid Yom Kippur og alle desse haustfetsane skal verta oppfyllt.

Høgtid betyr "fastlagd tid" eller "appointed time"

http://www.cynet.com/JESUS/Prophecy/jubilee.htm

Kommentar #152

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden

Til denne diskusjonen har jeg bare en eneste kommentar:

Hvis den hellige Paulus er en falsk apostel og profet - hvem i all videste verden skal vi da kunne stole på?

Kommentar #153

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden
13.10.09 kl. 15:25 skrev Terje Tønnessen:

Til denne diskusjonen har jeg bare en eneste kommentar:

Hvis den hellige Paulus er en falsk apostel og profet - hvem i all videste verden skal vi da kunne stole på?

 Me kan stola på er Jesu ord og det som er skrive i "lova og profetane". (GT)

Det må vera grunnvollen , ikkje Paulus.

Jesus seier:

Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Johannes 17,11

Etter sin himmelfart  er Jesus i himmelen der han gjer teneste i den himmelske heilagdommen eller tempelet.Han har sendt Talsmannen til denne jorda-Den Heilage Ande.

Difor kan me vera trygge på at det Paulus seier skjedde på vegen til Damaskus er falske ord. Litt omskrive:

"Om da Paulus sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om altså Paulus sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke" Matteus 24

" Helga dei i sanninga, ditt ord er sanning" Joh 17,17

Her er me ved kjernen. Guds ord kan me stola på , ikkje Paulus.

Kommentar #154

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: stakkars Paulus

Publisert rundt 12 år siden
12.10.09 kl. 19:48 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg vil kommentere Paulus fra en tekstkrisk vinkling. I de siste 30 år har det skjedd en revolusjon i forskningen av NT. Professor Bart D. Ehrman er den forsker som kanskje er den mest respekterte. Paulus brev er analysert bl.a i et litteraturhtorisk perspektiv, de er også analysert fra de eldst tilgjengelige greske tekster. Konklusjonen var at av de 13 brev i NT er de siste 6 forfalskninger skrevet etter Paulus død.

Hvordan er det mulig? Vel, grundige analyser viser en avvikende forskjell i stil. F.eks. 2 forfattere som skriver perfekt norsk vil skilles fra hverandre i stil.

Hvorfor? Paulus var apokalyptiker, han ventet på Jesu tilbakekomst i sin levetid. Paulus døde og Jesus kom som kjent ikke tilbake. I oldtden var det ikke uvanlig å skrive under et kjent navn for om muig bli hørt. Copy right var et ukjent begrep. Siden Paulus var død og tiden gikk måtte de organisere menighetene. Den eneste forme kjente var patriarkatet, så dermed fikk kvinnene lavere status. Paulus sa aldri at kvinnene skulle tie i forsamlingen, tvertimot brukte han kvinner som ledere i menigheter. Han hadde kvinnelige følgesvenner. Årsaken var hans apokalyptiske livssyn. Menneskesønnen skulle komme snart, det var f.eks ingen mening å gifte seg, organisasjonen var flat, det viktigste var å forberede seg på Jesu tilbakekomst.

Paulus tihørte den proto ortodokse varianten av 4 forskjellige kristendommer som eksisterte på den tiden. Som kjent vant Paulus variant striden. Årsaken til det er en annen s


<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Dette var litt av et angrep. Teorien virker veldig svak dersom grunnen er skrivefeil.

For det første er det ikke Paulus sine brev en sitter med, men kopi nummer x. Så skrivefeil beviser ingenting.

For det andre så skriver ikke Paulus alle brevene sine selv. For eksempel Rom. 16:22 "Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet ..." Det spekuleres i om synet til Paulus plagde han, ja kanskje var det den Satans engel som slo ham (2. Kor. 12:7ff), og at han derfor hadde svært vanskelig for å skrive.

For det tredje reiste Paulus i team og det blir da vanskeligere å forfalske brevene. Timoteus var for eksempel ganske ung og levde muligens lenge etter Paulus død.

"Det er ingen mening å gifte seg" er absolutt ikke det Paulus sier. Det vil jeg i så fall ha sitert. Men Paulus var en smart mann og hadde kanskje forutsett ødeleggelsen av Tempelet og krigen rundt år 70 som Jesus snakket om. Tilleggsvis var det mye uro og forfølgelser av kristne, så den personlige apokalypsen var aldri langt vekke.

Dette virker som nok et forsøk på å ”uskadeliggjøre” bibelen. Et desperat forsøk som resulterer i en flytende, subjektiv og komfortabel ”vrak og velg” din tro og din Gud. Dette med kvinnene blir for vanskelig for oss, vi klarer ikke se nyansene, vi gir opp. Når vi gir opp retter vi på Gud – for hvem er smartest, er det ikke det skapte? Jes. 55:8ff. Så når vi ikke makter å forstå opphøyer vi oss selv og degenerer Gud.

Kommentar #155

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: RE: Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden
13.10.09 kl. 18:43 skrev Torstein Langesæter:13.10.09 kl. 15:25 skrev Terje Tønnessen:

Til denne diskusjonen har jeg bare en eneste kommentar:

Hvis den hellige Paulus er en falsk apostel og profet - hvem i all videste verden skal vi da kunne stole på?

 Me kan stola på er Jesu ord og det som er skrive i "lova og profetane". (GT)

Det må vera grunnvollen , ikkje Paulus.

Jesus seier:

Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Johannes 17,11

Etter sin himmelfart  er Jesus i himmelen der han gjer teneste i den himmelske heilagdommen eller tempelet.Han har sendt Talsmannen til denne jorda-Den Heilage Ande.

Difor kan me vera trygge på at det Paulus seier skjedde på vegen til Damaskus er falske ord. Litt omskrive:

"Om da Paulus sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om altså Paulus sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke" Matteus 24

" Helga dei i sanninga, ditt ord er sanning" Joh 17,17

Her er me ved kjernen. Guds ord kan me stola på , ikkje Paulus.

Vil bare komme med et poeng: Jesus har ikke skrevet noe av bibelen. Johannes, Lukas, Markus, Matteus, Jakob, Peter, Judas og Paulus har skrevet NT. Hvorfor skal vi ikke stole på den mest lærde av dem alle - han som kjente Gud best (kjennskap til skriften er kjennskap til Gud)? Han ble "godkjent" av apostlene, hvorfor vil ikke du godkjenne ham? Bibelen kan selvfølgelig være vanskelig, og ekstra vanskelig blir det når vi ikke klarer å sette Gud inn i boksen vår, men ikke gi opp Torstein. Jeg liker din tørst etter kunnskap, men bruk den på riktig måte. Gud har inspirert hele sitt ord og bevart det på tross av alle odds. Bibelen henger sammen og forklarer seg selv, tar en vekk deler som ikke smaker godt sitter en igjen med en personlig avguds tro og ikke den kristne bibelske Gud og tro.

Jeg er enig med deg at loven (hvilken lov?) gjelder, men forbannelsen, som loven blir da ingen kan holde den, er vi fri fra - det er dette Paulus skriver om. Fri fra loven = fri fra lovens forbannelse.

"Skal vi fortsette å synde slik at nåden blir større? Slett ikke" - Paulus brev til romerne 6:1. For å definere synd trenger vi en lov. Hvis det ikke stod noe om rett og galt i bibelen kunne ikke Paulus ha skrevet setninger som i Rom. 6:1. Paulus går dermed god for loven og hele GT. Han kjente nok GT bedre enn noen nordmann i dag.

Kommentar #156

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden

Vil bare komme med et poeng: Jesus har ikke skrevet noe av bibelen. Johannes, Lukas, Markus, Matteus, Jakob, Peter, Judas og Paulus har skrevet NT. Hvorfor skal vi ikke stole på den mest lærde av dem alle - han som kjente Gud best (kjennskap til skriften er kjennskap til Gud)? Han ble "godkjent" av apostlene, hvorfor vil ikke du godkjenne ham? Bibelen kan selvfølgelig være vanskelig, og ekstra vanskelig blir det når vi ikke klarer å sette Gud inn i boksen vår, men ikke gi opp Torstein. Jeg liker din tørst etter kunnskap, men bruk den på riktig måte. Gud har inspirert hele sitt ord og bevart det på tross av alle odds. Bibelen henger sammen og forklarer seg selv, tar en vekk deler som ikke smaker godt sitter en igjen med en personlig avguds tro og ikke den kristne bibelske Gud og tro.

Jeg er enig med deg at loven (hvilken lov?) gjelder, men forbannelsen, som loven blir da ingen kan holde den, er vi fri fra - det er dette Paulus skriver om. Fri fra loven = fri fra lovens forbannelse.

"Skal vi fortsette å synde slik at nåden blir større? Slett ikke" - Paulus brev til romerne 6:1. For å definere synd trenger vi en lov. Hvis det ikke stod noe om rett og galt i bibelen kunne ikke Paulus ha skrevet setninger som i Rom. 6:1. Paulus går dermed god for loven og hele GT. Han kjente nok GT bedre enn noen nordmann i dag.

"Paulus, apostel, ikkje utsend av menneske eller ved noko menneske, men av Jesus Kristus "Gal 1,1

Paulus gjer krav på å vers apostel. Kva seier Skrifta? Det er berre 12 apostlar eller superapostlar som Paulus kallar det.

"For eg er ikkje noko dårlegare enn desse superapostlane, endå eg ingenting er". 2Kor 12

Joh.Op seier at det er 12 apostlar som skal få namnet sitt på grunmnsteinane i Jerusalem.

Kommentar #157

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Martin Hjellevik

Publisert rundt 12 år siden

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Kommentar #158

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: re Martin Hjellevik

Publisert rundt 12 år siden
17.10.09 kl. 11:04 skrev Tor Fagerhaug:

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Stilforskjellen sier ikke nødvendigvis at Paulus ikke er forfatter av samtlige brev. Er vi enig? Stil kan variere av mange grunner. F.eks. hvor godt en kjenner adressaten.

Angående Markusevangeliet:

De eldste greske kopier vi har i dag stemmer ikke nødvendigvis overens med malen. Det er vel heller på ingen måte sikkert at de gode menn i Nikea hadde de kopiene vi har i dag. De hadde muligens kopier som var skrevet av profesjonelle skrivere og ikke lekmanns kopiene som du referer til? I donno...

32 evangelier: Som du helt sikkert er kjent med så var det kriterier for at et evangelium skulle komme med i de hellige skrifter. Paulus skriver om de falske evangelium i Gal 1:6. Er det disse du tenker på?

Jeg har tro på at seleksjonsprosessen gikk skikkelig for seg og at det nødvendige kom med.

Kommentar #159

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden
14.10.09 kl. 09:39 skrev Torstein Langesæter: Vil bare komme med et poeng: Jesus har ikke skrevet noe av bibelen. Johannes, Lukas, Markus, Matteus, Jakob, Peter, Judas og Paulus har skrevet NT. Hvorfor skal vi ikke stole på den mest lærde av dem alle - han som kjente Gud best (kjennskap til skriften er kjennskap til Gud)? Han ble "godkjent" av apostlene, hvorfor vil ikke du godkjenne ham? Bibelen kan selvfølgelig være vanskelig, og ekstra vanskelig blir det når vi ikke klarer å sette Gud inn i boksen vår, men ikke gi opp Torstein. Jeg liker din tørst etter kunnskap, men bruk den på riktig måte. Gud har inspirert hele sitt ord og bevart det på tross av alle odds. Bibelen henger sammen og forklarer seg selv, tar en vekk deler som ikke smaker godt sitter en igjen med en personlig avguds tro og ikke den kristne bibelske Gud og tro.

Jeg er enig med deg at loven (hvilken lov?) gjelder, men forbannelsen, som loven blir da ingen kan holde den, er vi fri fra - det er dette Paulus skriver om. Fri fra loven = fri fra lovens forbannelse.

"Skal vi fortsette å synde slik at nåden blir større? Slett ikke" - Paulus brev til romerne 6:1. For å definere synd trenger vi en lov. Hvis det ikke stod noe om rett og galt i bibelen kunne ikke Paulus ha skrevet setninger som i Rom. 6:1. Paulus går dermed god for loven og hele GT. Han kjente nok GT bedre enn noen nordmann i dag.

"Paulus, apostel, ikkje utsend av menneske eller ved noko menneske, men av Jesus Kristus "Gal 1,1

Paulus gjer krav på å vers apostel. Kva seier Skrifta? Det er berre 12 apostlar eller superapostlar som Paulus kallar det.

"For eg er ikkje noko dårlegare enn desse superapostlane, endå eg ingenting er". 2Kor 12

Joh.Op seier at det er 12 apostlar som skal få namnet sitt på grunmnsteinane i Jerusalem.

Paulus er hedningenes apostel. Våre jødisk-kristne venner vegret seg litt for mye til å dele på evangeliet, selv om det ble gjort det også var ikke iveren stor som hos Paulus. 12 apostler til de 12 stammene i Israel - 1 apostel til hedningene.

Jeg ser ingen motsetning med Åpenbaringen 21:14 og at Paulus kan være en apostel - ikke en av de tolv, men dog en.

Ordet apostel = budbringer, utsending. Jesus blir kalt apostel i Heb. 3:1

Hva sier du min gode mann, enig?

Kommentar #160

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Når selve grunnvollen vakler...

Publisert rundt 12 år siden

Paulus er hedningenes apostel. Våre jødisk-kristne venner vegret seg litt for mye til å dele på evangeliet, selv om det ble gjort det også var ikke iveren stor som hos Paulus. 12 apostler til de 12 stammene i Israel - 1 apostel til hedningene.

Jeg ser ingen motsetning med Åpenbaringen 21:14 og at Paulus kan være en apostel - ikke en av de tolv, men dog en.

Ordet apostel = budbringer, utsending. Jesus blir kalt apostel i Heb. 3:1

Hva sier du min gode mann, enig?

Peter vart utvald til å vera heidningane sin apostel frå starten. 

"Då reiste Peter seg og sa til dei: «Brør, de veit at Gud for lenge sidan valde ut meg mellom dykk; han ville at heidningane skulle få høyra evangelieordet av min munn og koma til tru. " Apgj 15,6

At han ikkje er med blandt dei 12 apostlane som skal få namnet sitt i det nye Jerusalem viser at han ikkje er blandt dei utvalgde apostlane.

Eg har teke opp ein del av dei tinga som gjer at eg trur Paulus er ein falsk apostel.

Det fyrste er "frelsessystemet" eller Guds høgtider som vart gitt Israel i GT. Høgtidene er frelsesplanen forklara i TID og hending .Desse høgtidene gjeld i dag.Dei 3 siste er enno ikkje oppfyllt,men vil verta det om nokre år nøyaktig slik dei er nedskrivne.

Paulus kjem med mange ubibelske utsegner om dette systemet.

" Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. 17 Dette er berre skuggen av det som skulle koma, men kroppen høyrer Kristus til " Kol 2,16

Han har rett i at desse høgtidene er skuggar av det som skulle koma,men unnlet å seia at berre 4 av dei er oppfyllt ved Jesu død.

Han set ein strek over desse viktige tinga og seier at nymånedagar osv ikkje er viktige.Det er dei i høgste grad.Som sitert skal me når Jesus kjem tilbake halda nymånedgar,sabbatsdagar og lauvhyttefesten er spesielt nemnd.

 "For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66

Teksten i Esaias er tydeleg. Kvar laurdag skal me samlast for å tilbe Herren.Nymånedagen er nemnd.


"Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga" Sakarja 14

Paulus skriv:

 "Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn.  6 Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud". Romarane 14

Dette er vranglæra og totalt i strid med GT.

Paulus finn på ein ny definisjon av kben som er Guds folk:

"Omskjeringa er nok til gagn for deg om du held lova. Men bryt du lova, er du som ein uomskoren. 26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast som omskoren, endå han ikkje er det? 27 Den som er uomskoren fysisk, men held lova, skal dømma deg. For endå du er omskoren og har lova i bokstavleg form, så bryt du lova. 28 For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjartet, ved Anden, ikkje etter bokstaven. Han får ikkje ros av menneske, men av Gud." Romarane 2

Den mest utbreidde vranglæra til Paulus er "rettferdiggjering ved tru".

"Men då vi skjøna at ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud ved gjerningar som lova krev, men berre ved trua på Jesus Kristus, då sette vi òg vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne seiast rettferdige ved trua på Kristus og ikkje ved lovgjerningar. For ved lovgjerningar blir ikkje noko menneske rettferdig. 17 Men om det skulle visa seg at vi òg er syndarar, vi som har som mål å bli rettferdige i Kristus, blir ikkje då Kristus ein tenar for synda? Langt ifrå! 18 Dersom eg byggjer opp att det eg sjølv har rive ned, då blir eg ståande som ein lovbrytar. 19 For det er lova som har gjort at eg er død for lova, så eg kan leva for Gud. Eg er krossfest med Kristus; 20 eg lever ikkje lenger sjølv, men Kristus lever i meg" Gal 2

Dette er kanskje den mest siterte løgna blandt kristne.Kva meiner dei med at me vert rettferdige for Gud ved tru?

Kristus er Guds Lam som tek på seg synda til menneske,slik påskelammdet viste.Jakob seier det tydeleg korleis me vert rettferdiggjort og kan ta del i Guds gåve.

"De må gjera det Ordet seier, ikkje berre høyra det. Elles lurer de dykk sjølve. 23 For den som høyrer Ordet og ikkje gjer det Ordet seier, er lik ein mann som ser på sitt eige andlet i ein spegel: 24 Han ser på det, går sin veg og gløymer straks korleis han såg ut. 25 Men den som ser inn i fridomens fullkomne lov og held fram med det, gløymer ikkje det han høyrer, men gjer etter det. Eit slikt menneske skal vera lukkeleg i si gjerning." Jakob 1

I neste kpt er han enno tydelegare:

"Kva hjelper det, sysken, om nokon seier at han har tru, når han ikkje har gjerningar? Kan vel trua frelsa han? 15 Set at ein bror eller ei syster ikkje har klede og manglar mat for dagen, 16 kva hjelper det då om ein av dykk seier til dei: «Gå med fred, varm dykk og et dykk mette!» utan å gje dei det kroppen treng? 17 På same måten er det med trua: Har ho ikkje gjerningar, er ho beintfram død.
    18 Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru."

Her ser du Abrahams eksempel vert brukt.

"Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven»."

Korleis angrip Paulus dette bibelverset?Her får me til fulle høyra Paulus sin surdeig.

"Var det ved lovgjerningar de fekk Anden, eller ved å høyra og tru?  3 Er de så vitlause? De tok til ved Anden, vil de no fullføra ved menneskeverk?  4 Har de opplevd alt dette til inga nytte – om det då verkeleg er til inga nytte?  5 Han som gjev dykk Anden og gjer under mellom dykk, gjer han det ved lovgjerningar eller ved at de høyrer og trur?  6 Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig.  7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born.  8 Skrifta såg før det hende at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og på førehand forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast.  9 Difor blir dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham. 10 Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning. For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det. 11 Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru." Gal 3

Paulus gjer ting vanskelege å forstå.

Sanninga er at tru og gjerningar høyrer heilt saman.Dersom nokon ikkje går aktivt inn i frelsesprosessen og innordnar seg Guds ord så går han fortapt.

Abraham GJORDE det Gud sa og difor vart han rekna som rettferdig ved TRU.

(held fram)

Kommentar #161

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 12 år siden

(held fram)

Som vist oppfyller Paulus fullstendig Jesu ord:

Om nokon då seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier dei då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje.

Lett omskrive.

Om nokon Paulus seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier Paulus då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje. 27 Som når lynet går ut frå aust og lyser like til vest, slik skal det vera når Menneskesonen kjem.." Matteus 24

Paulus påstår å ha møtt Jesus på vegen til Damaskus. Dette er totalt i strid med det Jesus seier.Jesus er i himmelen i det sanne tabernakelet/tempelet .

Johannes fekk sjå Han der.

"Eg snudde meg for å sjå kven det var som tala til meg. Då såg eg sju lysestakar av gull, 13 og midt mellom lysestakane ein som var lik ein menneskeson, kledd i fotsid kappe og med eit gullbelte under bringa. 14 Hovudet og håret hans var kvitt som kvit ull eller som snø, og auga som logande eld, 15 føtene var som bronse, glødd i omnen, og røysta lydde som bruset av veldige vassmengder. 16 I si høgre hand hadde han sju stjerner, og frå munnen hans gjekk det ut eit skarpt, tvieggja sverd. Andletet var som sola når ho skin i all si kraft." Lohannes Op 1,12

Jesus er i den himmelske heilagdomen og fullfører den tenesta som Gud innstifta.Han er ikkje fysisk her på jorda.

"Eg sa ikkje dette til dykk frå først av, for då var eg hos dykk.  5 No går eg til han som har sendt meg, men ingen av dykk spør: 'Kvar går du?'  6 For hjartet dykkar er fullt av sorg fordi eg har sagt dette.  7 Men eg seier dykk som sant er: Det er det beste for dykk at eg går bort. For går ikkje eg bort, kjem ikkje Talsmannen til dykk. Men går eg bort, skal eg senda han til dykk.  8 Og når han kjem, skal han gjera det klårt for verda kva synd er, kva rettferd er, og kva dom er:  9 Synda er at dei ikkje trur på meg. 10 Rettferda er at eg går til Far, og de ser meg ikkje lenger. 11 Dommen er at han som herskar over denne verda, er dømd". Johannes 16

No etter 2 dagar eller 2000 år skal me igjen få møta Jesus ansikt til ansikt,ikkje før.

"Kom, lat oss venda om til Herren!
        For han som reiv sund, vil lækja oss;
        han som slo, vil binda om våre sår.
     2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
        den tredje dagen reiser han oss opp,
        så vi kan leva for hans åsyn.
     3 Lat oss læra å kjenna Herren,
        ja, jaga etter å kjenna han!
        Han kjem like visst
        som ljoset om morgonen.
        Han kjem til oss som regnet,
        lik vårregn som væter jorda." Hosea 6

Paulus sin påstand om at han fysisk møtte Jesus på vegen til Damaskus må vera løgn.Me ser og at dei 3 versjonane han kjem med ikkje held mål.
Kommentar #162

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re. Re:Re Loven og profetene

Publisert rundt 12 år siden

Langesæter skriver følgende: Den mest utbreidde vranglæra til Paulus er "rettferdiggjering ved tru". 

Langesæter, jeg har diskutert med deg om dette før og hver gang jeg leser om dette emne du skriver om, blir jeg veldig trist og lei over dine kunnskaper om Paulus. Jeg vil spørre deg, Torstein: Når ble Abraham regnet som rett ferdig? Før loven kom eller etter?

Du skriver videre:    Om da Paulus sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!

For det første skulle disse bibelvers være myntet til disse dager, altså i de siste dager. For det andre så var dette ingen profeti om at Jesus var synlig kommet, og heller ikke fløy Paulus rundt å sa at Messias skulle være der eller der. Nei, han ble slått til jorden ved at et lys flærret opp og han mistet synet. Ved at han mistet synet kunne han ikke se noen ting, men han hørte røsten som sa: Saul, Saul! Hvorfor forfølger du meg? Saulus som han het da hadde ikke forfulgt Jesus. Han var jo i himmelen, men hans kropp på jorden, altså menigheten han forfulgte. Menigheten er jo Jesu legeme på jord og at  hvert enkelt inndivid er lemmene på hans legeme. Paulus, navnet som han senere fikk, ble jo kalt til å bli en apostel for hedningene. Han har skrevet ned det han fikk av Jesus for å fortelle oss videre gangen med Guds plan med menigheten. Nå er DHÅ som leder oss og som gir direktiver fra Jesus selv gjennom Paulus sine ord. Jesu gjenkomst f.eks, var en hemmelighet som var skjult i GT, men ble åpenbart gjennom Paulus i nt.. For han sier: Jeg skal fortelle dere en hemmelighet..osv. Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse var en hemmelighet. Paulus var et redskap som Gud brukte. Ved å håne og spotte Paulus er det samme som du spotter Gud, for Paulus ord er også Guds ord, for det var fra Gud han fikk dem.

Det er ingen som vet hvilken navn på de 12 apostler i himmelen skal være. Hvordan vet du, Langesæter om ikke Paulus sitt navn står der? Jeg tror ikke slikt ville berøre Paulus om han ikke har navnet sitt der. Dette er speklasjoner som bare du klarer å hoste opp. Dette er bare tøv å skrive om så lenge ingen vet hvilken navn det er. Når vi kommer til himmelen skal vi få et nytt navn som ikke hører denne verden til. Jeg skal være glad jeg, og det tror jeg broder Paulus også vil være, at vårt navn står i livsens bok. Det er det viktigste. Når jeg kommer til himmelen skal jeg takke Fadern i Jesu navn for at han reiste opp en mann som Paulus. Gjennom DHÅ åpenbarte han skriftene og Jesu evangelium for Paulus. Hadde jeg vært deg, Torstein, ville jeg virkelig sette meg ned og lese Paulus sine brev og se hva slags visdom dette er. Jeg frykter at du ikke forstår noe av dette, derfor kritiserer du og håner DHÅ med slike meninger. Jeg råder deg til å slutte med det, for i stedenfor å vise andre dine meninger, blir heller dine meninger til en flopp og en latter for de andre.

Kommentar #163

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 12 år siden

,,,,menighetens bortrykkelse var en hemmelighet...

--------------------------

Dersom Paulus skriv at menigheten skal rykkjast bort før trengselstida så er det ei lygn.No skriv ikkje Paulus det.

 "Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. " 1 Tess 4

Paulus skriv at dei som søv i grava skal SAMTIDIG med dei som lever møta Herren.

Det går ikkje an å bruka Paulus for å hevda dette med bortrykkelsen.

Jesus kjem med himmelens skyer på slutten og då vert dei utvalgde samla inn.

"Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, "....

Det Jesus seier er at dersom påstår å ha sett Han her på jorda ¨å er det falsk lære.

Det er fyrst ved Jesu gjenkomst at me skal få sjå han igjen.

"Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: 'Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.' 15 Jeg spurte: 'Hvem er du, Herre?' Og Herren sa: 'Jeg er Jesus, han som du forfølger. 16 Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se 17 når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. " Apgj 26,14

Her er det heidenske uttrykket som Paulus påstår jesus brukte.(stampa mot brodden)

Paulus påstår dette vart sagt:

"jeg har vist meg for deg"

Dette må vera lygna fordi Jesus advarar mot dette i Matteus 24.

"Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 2 Matteus 24

Eg stolar på Jesu ord her.

Op 21,14 viser kven som er dei tolv apostlane.

"Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler."

Alle veit at Judas Iskariot vart vraka og Mattias vart valgd.

"Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. 14 Han pekte ut tolv, [som han også kalte apostler,] for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne 15 og ha makt til å drive ut de onde åndene. 16 [Han utpekte de tolv:] Det var Simon, som han ga navnet Peter, 17 Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner – 18 og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos 19 og Judas Iskariot, han som forrådte ham. " Markus 3

!Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25 til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» 26 De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias.! Apgj 1

Paulus er ikkje valgd.

Paulus kjem med ei eigen openberring og krev å verta akseptert som apostel.

"Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller fra noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde "Gal 1

Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, "  1Kor1,1

 2Kor 12

"at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.  8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet"

Her påstår Paulus at ein Satans engel er ein torn i kroppen på han.

http://www.gospelofemmanuel.com/king_saul_is_equal_to_the_apostl.htm

Det kan vera lurt å samanlikna med han som adde same namnet i GT -Kong Saul.

"Herrens Ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham. 15 Da sa Sauls menn til ham: «Vi ser at en ond ånd fra Gud skremmer deg. 16 Si bare fra, herre, så skal dine tjenere som står her foran deg, finne en mann som kan spille på harpe. Når den onde ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille; da letner det for deg.» 1 Samuel 16

http://www.youtube.com/watch?v=TZkoBJow1qI

Det er veldig mange ting ein kan ta opp om  Paulus.

http://www.youtube.com/watch?v=4-i-ctMiLNE&feature=video_response

http://www.youtube.com/watch?v=MkT2yte5P1M&feature=related

Paulus kjem med eit evangelium som er i strid med GT.

Pga han vert dette med Israel og jødane åndeleggjort og difor greier ikkje mange kristne å sjå nasjonen Israel i rett ljos no på slutten.

Men det mest alvorlege er at kristne ikkje er villige til å forstå dei jødiske høgtidene og dermed ikkje er klar når Jesus kjem igjen,slik forteljinga om brudepikene viser.

http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/saccal/index.html

http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/saccal/index.html

Kommentar #164

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Langesæter

Publisert rundt 12 år siden

Det blir nesten galskap å diskutere med deg videre her. Du har ikke dine egne meninger men alt blir plukket ut fra web sider, fra steder som utgir ormegift.

Nå spurte ikke jeg om Paulus mente at Jesus skulle komme før eller etter  den store trengsel, skjønt jeg har mine oppfattninger om det, men jeg nevnte at Paulus hadde fått en åpenbaring om hemmeligheten om bortrykkelsen. Så kommer du med lange tirader og doseringer fra internett sider om dette. Nå må du holde deg til saken, Torstein.

Likedan spurte jeg om Abraham ble regnet som rettferdig før eller etter at loven kom. Hvorfor svarer du ikke på det? Jeg ser helst at du glemmer alle lange nettsteder men kommer med din mening om dette.

Kommentar #165

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Re: Langesæter

Publisert rundt 12 år siden

Likedan spurte jeg om Abraham ble regnet som rettferdig før eller etter at loven kom. Hvorfor svarer du ikke på det? Jeg ser helst at du glemmer alle lange nettsteder men kommer med din mening om dette.

 SVAR:

Les og samanlikn korleis Jakob framstiller dette med Abraham kontra Paulus  og det han skriv.

Setninga er :

"Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven»."

Kva var grunnen til at Gud rekna Abraham som rettferdig???

Jakob skriv.

" Har ho ikkje gjerningar, er ho beintfram død.
18 Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru."

Jakob er heilt tydeleg. Abraham vart rekna som rettferdig ved TRU fordi han gjrode det som Gud sa.Han ville fylgja Gud i alt og til og med son sin var han villig til å ofra.Han visste at Gud kunne vekkja han opp att.


" I tru bar Abraham fram Isak som offer då han vart sett på prøve. Sin einaste son var han villig til å ofra, endå han hadde fått lovnadene 18 og dette hadde vorte sagt til han: « Gjennom Isak skal du få ei ætt som skal kallast di.» 19 Han rekna med at Gud hadde makt også til å vekkja opp døde. Difor fekk han sonen att – i dette ligg det eit førebilete." Heb 11

Paulus kjem med surdeigen sin i Gal 3 og skriv mest surr.

"Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig. 7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born. 8 Skrifta såg før det hende at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og på førehand forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast. 9 Difor blir dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham. 10 Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning. For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det. 11 Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru." Gal 3

Les ein det Paulus skriv rundt dette så er det uspekulert filosofi som berre forvirrar.

Abraham vart rekna som rettferdig fordi han UTFØRTE det Gud sa.

Noa gjorde det same. Han UTFØRTE det han fekk beskjed om.

Det er rettferdiggjering ved tru.

Jesus viser i forteljinga om den rike mannen kva som gjev frelse.

"Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det gode? Éin er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: « Du skal ikkje slå i hel, du skal ikkje bryta ekteskapet, du skal ikkje stela, du skal ikkje vitna falskt, 19  du skal æra far din og mor di, og du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige; då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men då den unge mannen høyrde det, gjekk han sorgtung bort, for han eigde mykje."

Spørsmålet til den rike mannen er det same som mange stiller i dag. Korleis kan eg verta frelst eller få evig liv?

Jesus seier det rett ut. HALD BODA.

Kva bod? Jau,dei 10 boda.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. "

Sabbaten gjeld på same måte som alle dei andre boda,seier Jesus.Dersom du bryt eit av dei gjer du deg skuldig i å bryta alle seier Jakob.

" Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.  9 Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10 For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla. 13 For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen. " Jakob 2

Paulus kjem og riv ned Guds høgtider og kjem med ein ny definisjon på frelse. Dette er falsk lære frå Paulus og det kjem tydeleg fram td i dette:

"Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld."Kommentar #166

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Frikort fra lovens forbannelse

Publisert rundt 12 år siden

Langesæter skrev:

18.10.2009 kl. 09:51

"Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld."

__________________________________________________________________

Og når gjorde han det?

Du kan ha rett i dette, men du må huske på at når du på din vei treffer på et fuglereir i et tre eller på jorden, med unger eller egg i, og moren ligger på ungene eller eggene, da skal du ikke ta både moren og ungene. (5.M.22.6)

Det jeg mener med dette er dette som du hele tiden gnager på ”loven og proftene”, men husk, du må sette ting i sammenheng for å få til summen av Guds Ord. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss: For det står skrevet: ”Forbannet er hver den som henger på et tre.” (Gal.3.13)

Apostlene var vitner til dette: ”Vi er vitner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg.” (Apg.10.39-40)

Jeg regner nesten med at Langesæter som regner Guds skapelsesdager som seks tusen år med hviledagen i det sjuende årtusen, også kan forstå at Jesus brukte 3000 år på å komme seg til hektene igjen? Selv om dette vil forandre noe av hans regnestykke?

Apg.5.30: ”Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som de drepte ved å henge ham på et tre.”

Nå må vi ikke se oss blinde på at Jesus ble naglet til et kors, eller ble hengt i et tre, for det er billedtale, Luk.13.19, forteller videre om hvilket tre dette var: Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene.

Dan.4.10 hadde sitt syn om det samme treet mens han lå og hvilte på sitt leie (skal tro om ikke det var hviledagen og tusenårsriket han lå og hvilte i?) Treet stod midt på jorden og var meget høyt. Treet viser seg i sin forklaring å være Jesus/Nebukadnesar/kongenes konge selv - Dan.4.20-23. Og at Jesus så ble hengt på det kommer inn herunder, Dan.4.23: . Med himmelens dugg skal han vætes og med markens dyr skal han dele sin lodd inntil sju tider er faret fram over ham. (7000 år, Jesus kongenes konge)

Fell treet og ødelegg det. La en rotstubb stå igjen i jorden, men i lenker av jern og kobber, midt i gresset på marken i lenker av jern og kobber. Han ble utstøtt (Riket er tatt fra deg, v31) fra menneskene (han ble til en forbannelse for oss) hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du ete som oksene. Sju tider skal gå fram over deg, inntil du sanner at Den Høyeste har makten over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil.

Ved enden av disse syv tusen år som ennå ikke har kommet ble Nebukadnesar/kongenes konge/Jesus igjen innsatt i kongedømmet og fikk ennå større makt enn før.

Jeg Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet, og hans stier er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. (Til og med seg selv)

Jeg er villig til å ta opp debatten om treet som Jesus ble hengt på, og jeg mener at skal man ha synspunkter om apostlene bør man først forstå hvem Jesus egentlig er eller var for den saks skyld.

Når det gjelder ”Loven og Profetene” som Langesæter støtt er inne på, bør han se nærmere på hva Luk.16.16 sier om ”loven og profetene” ; Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. (De kunne ikke gå videre fram av en spesiell årsak) Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt.

Enhver tenkende og filosoferende sjel må innrømme at dette ikke er skjedd i våre dager, ikke for 2000 år siden heller - hvem har overhode trengt seg inn i Guds rike med makt? Hvorfor diskuterer dere overhode Paulus da dere ikke forstår hvem døperen Johannes eller Kristus eller Nebukadnesar er for den saks skyld? Og hva med tiden? Er den diskuterbar?

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #167

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 12 år siden

For å avslutta denne tråden om den falske Paulus.

Jesus seier til den rike mannen som spør om ein viktig ting-


Kva skal eg gjera for å få evig liv?

-Hald boda.

Så siterer Jesus nokrel av boda.

Etter Jesu død kjem så Paulus og seier:

Me kan ikkje halda Guds lov.

Kven har rett ? Jesus eller Paulus.

Paulus har ein teologisk surdeig som er egna til å forvirra.

Me kan halda Guds 10 bod.

Me kan velgja om me vil halda sabbaten ,om me vil misbruka Guds namn etc.

Paulus sin teologi er totalt i strid med Jesu ord.

"Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. 11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. " Galatarne 3

Paulus seier at den som vil fylgja Guds lov er under forbanning.

Kommentar #168

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: falsk eller ekte

Publisert rundt 12 år siden

Langesæter skriver: Paulus seier at den som vil fylgja Guds lov er under forbanning.

Ja, der har du faktisk rett. Alle som vil følge loven er under forbannelsen. Ingen blir rettferdiggjort ved loven. Abraham ble regnet som rettferdig for Gud lenge før loven kom, derfor er troen fundamente for frelse. Altså viste Abraham troen i handling ved at han trodde Gud da han var lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv. Og tilslutt handlet han i tro da han skulle ofre Isak Det er ingen uenighet mellom Paulus og Jakob. Paulus mente at ingen ble frelst ved gjerninger, men ved troen. Jakob mente gjerningene fulgte troen. Det vil igjen si at gjerninger er troens frukt. Først må troen være der før gjerningene, ellers bli det galt. Gjerningene er ikke å holde de 10 bud, men en handling springer ut fra troen som f.eks å gjøre Guds vilje i handling. Det er ikke vi som virker loven i oss, men Gud. Nå ligger alle slike ting på Jesus, og det er han som virker i oss til å ville og virke.. Fil 2.13. Lovens krav er heldigvis oppfylt og fått sin ende i kristus.  For et menneske blir rettferdiggjort ved troen, uten lov- gjerninger. les. Hebr. 11 og tell hvor mange ganger det står om tro...

Jeg vil atter spørre deg, Torstein: Ut fra skriften er det ingen som kan holde loven eller de 10 bud. Du som da påberoper deg å klare dette, er du også omskjært? For Husk! De som vil leve etter loven må holde den til punkt og prikke. Alle som er under loven skal også omskjæres. Faller du i en av dem (loven), faller du i dem alle.

Kommentar #169

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: re Martin Hjellevik

Publisert rundt 12 år siden
17.10.09 kl. 13:52 skrev Martin Hjellvik:17.10.09 kl. 11:04 skrev Tor Fagerhaug:

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Stilforskjellen sier ikke nødvendigvis at Paulus ikke er forfatter av samtlige brev. Er vi enig? Stil kan variere av mange grunner. F.eks. hvor godt en kjenner adressaten.

Angående Markusevangeliet:

De eldste greske kopier vi har i dag stemmer ikke nødvendigvis overens med malen. Det er vel heller på ingen måte sikkert at de gode menn i Nikea hadde de kopiene vi har i dag. De hadde muligens kopier som var skrevet av profesjonelle skrivere og ikke lekmanns kopiene som du referer til? I donno...

32 evangelier: Som du helt sikkert er kjent med så var det kriterier for at et evangelium skulle komme med i de hellige skrifter. Paulus skriver om de falske evangelium i Gal 1:6. Er det disse du tenker på?

Jeg har tro på at seleksjonsprosessen gikk skikkelig for seg og at det nødvendige kom med.

 Tja, du har et kristent relgiøst utgangspunkt?... Historieforskning kan kun forholde seg til tilgjengelig dokumentasjon i og med at det ikke er en eksakt vitenskap. Når en hisorisk begivenhet har funnet sted er den over, vi kan kun støtte oss på vitneutagn osv. Vi kan ikke gjenta begivenheten som i naturvitenskapen.Stilforskellen er ganske markant, fra at Paulus hadde kvinnelige følgesvenner til at han innsatte kvinnelge ledere i menigheter. Så kommer skillet der kvinnene skulle tie i forsamlingen og mistet sine verv som ledere. Når det gjelder Gal. 1:6 så er det et innlegg i e daværende teologisk strid. På Paulus tid var det 4 forskjellige kristendommer som slåss om oppmerksomheten og de hadde forskjellig syn på hvem Jesus var. Det var til tider en frisk ordkrig dem imellom. Ebionittene som var jødekristne mente at Jesus var født i et normalt ekteskap ikke jomfrufødsel. Jesus ble adoptert av gud via dåpen. Marcionittene forkastet GT og mente at verden var skapt av en ond gud og at Jesus var tilsynelatede menneske. Han var ånd. Gnostikerne mente at Kristi ånd steg ned i Jesus som var en vanlig dødelig.

Til slutt har vi de som vi kaller proto ortodokse som Paulus tilhørte, som mente at Jesus var guds sønn født av en jomfru.

Ikke rart at de kranglet, det var jo en ren maktkamp hvor de kalte hverandre kjettere. Som vi vet idag vant de proto ortodokse med Paulus den striden da Konstantin gjorde den proto ortodokse krstendommen til statsreligion

Kommentar #170

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: RE: RE: re Martin Hjellevik

Publisert rundt 12 år siden
19.10.09 kl. 18:33 skrev Tor Fagerhaug:17.10.09 kl. 13:52 skrev Martin Hjellvik:17.10.09 kl. 11:04 skrev Tor Fagerhaug:

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Stilforskjellen sier ikke nødvendigvis at Paulus ikke er forfatter av samtlige brev. Er vi enig? Stil kan variere av mange grunner. F.eks. hvor godt en kjenner adressaten.

Angående Markusevangeliet:

De eldste greske kopier vi har i dag stemmer ikke nødvendigvis overens med malen. Det er vel heller på ingen måte sikkert at de gode menn i Nikea hadde de kopiene vi har i dag. De hadde muligens kopier som var skrevet av profesjonelle skrivere og ikke lekmanns kopiene som du referer til? I donno...

32 evangelier: Som du helt sikkert er kjent med så var det kriterier for at et evangelium skulle komme med i de hellige skrifter. Paulus skriver om de falske evangelium i Gal 1:6. Er det disse du tenker på?

Jeg har tro på at seleksjonsprosessen gikk skikkelig for seg og at det nødvendige kom med.

 Tja, du har et kristent relgiøst utgangspunkt?... Historieforskning kan kun forholde seg til tilgjengelig dokumentasjon i og med at det ikke er en eksakt vitenskap. Når en hisorisk begivenhet har funnet sted er den over, vi kan kun støtte oss på vitneutagn osv. Vi kan ikke gjenta begivenheten som i naturvitenskapen.Stilforskellen er ganske markant, fra at Paulus hadde kvinnelige følgesvenner til at han innsatte kvinnelge ledere i menigheter. Så kommer skillet der kvinnene skulle tie i forsamlingen og mistet sine verv som ledere. Når det gjelder Gal. 1:6 så er det et innlegg i e daværende teologisk strid. På Paulus tid var det 4 forskjellige kristendommer som slåss om oppmerksomheten og de hadde forskjellig syn på hvem Jesus var. Det var til tider en frisk ordkrig dem imellom. Ebionittene som var jødekristne mente at Jesus var født i et normalt ekteskap ikke jomfrufødsel. Jesus ble adoptert av gud via dåpen. Marcionittene forkastet GT og mente at verden var skapt av en ond gud og at Jesus var tilsynelatede menneske. Han var ånd. Gnostikerne mente at Kristi ånd steg ned i Jesus som var en vanlig dødelig.

Til slutt har vi de som vi kaller proto ortodokse som Paulus tilhørte, som mente at Jesus var guds sønn født av en jomfru.

Ikke rart at de kranglet, det var jo en ren maktkamp hvor de kalte hverandre kjettere. Som vi vet idag vant de proto ortodokse med Paulus den striden da Konstantin gjorde den proto ortodokse krstendommen til statsreligion

Når det gjelder Gal. 1:6 og bibelen forøvrig er min personlige og bibelske mening at den ikke bare er historisk men også dagsaktuell. Jeg er kristen og står i bresjen for at Guds ord skal stå uforfalsket. Jeg håper også på at kristne tar Ordet på alvor i stedet for å fjerne virkningen av det med liberal og folkeflørtende teologi.

Hvor innsetter Paulus kvinnelige ledere? At Paulus hadde kvinnelige følgesvenner er vel ikke motstridende mot hans eller bibelens teologi forøvrig? Elaborate please

Kommentar #171

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re Martin Hjellevik

Publisert rundt 12 år siden

Når det gjelder Gal. 1:6 og bibelen forøvrig er min personlige og bibelske mening at den ikke bare er historisk men også dagsaktuell. Jeg er kristen og står i bresjen for at Guds ord skal stå uforfalsket. Jeg håper også på at kristne tar Ordet på alvor i stedet for å fjerne virkningen av det med liberal og folkeflørtende teologi.

Hvor innsetter Paulus kvinnelige ledere? At Paulus hadde kvinnelige følgesvenner er vel ikke motstridende mot hans eller bibelens teologi forøvrig? Elaborate please

 Guds ord er fyrst og fremst "lova og profetane" eller GT.

Paulus sine skrifter må vegast etter desse skriftene som Jesus godkjendte. 

Dette med Guds festar eller 7 høgtider  når stadig fleire kristne i dag.


Desse 7 "appointed times" eller høgtider som Gud innstifta for å visa frelseshistorien er ikkje avskaffa .

Mange kristne har levd med Paulus sin filosofi.Skriftene hans er komne inn som ugraset blandt dei ekte plantene.


Han skriv at dette med nymåne,sabbat  etc er ikkje viktige ting.


I romarane 14 skriv han at dette er opp til den enkelte å bedømma.

Men er det slik?

Sjølvsagt ikkje. Gud seier i sitt ord at dette er festar eller høgtider som me skal feira i tusenårsriket også. Kvar sabbat må alle bøya seg for Herren.Lauvhyttefesten skal feirast.

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66

Sabbaten-laurdagen gjeld til fulle.Gud har sagt me skal minnast skapinga ved å halda sabbaten.

Den skal minna oss om 1000-årsriket som kjem om 19 år.

Dei 3 hausthøgtidene er viktige å halda no fram mot Jesu gjenkomst.
Dei viser oss kortid Yom Kippur eller dommens dag skal falla.

Varslingsdagen- Rosh Hashana eller Yom Teruah kjem fyrst 1/7.
Denne dagen er det uttrykket "ingen kjenner dagen og timen" er knytta til.Fyrst når nymånen viser seg vert dette oppenberra.

Så kjem Yom Kippur 10 dagar seinare. Så kjem lauvhyttefesten 15/7.

Paulus har effektiv forkludera desse tinga med sin falske filosofi.

No skin ljoset fram over alt og dei "kloke brudepikene" vil fylgja brudgommen inn til bryllupet- Yom Kippur-dommens dag.

Kommentar #172

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re Martin Hjellevik

Publisert nesten 12 år siden
20.10.09 kl. 01:02 skrev Martin Hjellvik:19.10.09 kl. 18:33 skrev Tor Fagerhaug:17.10.09 kl. 13:52 skrev Martin Hjellvik:17.10.09 kl. 11:04 skrev Tor Fagerhaug:

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Stilforskjellen sier ikke nødvendigvis at Paulus ikke er forfatter av samtlige brev. Er vi enig? Stil kan variere av mange grunner. F.eks. hvor godt en kjenner adressaten.

Angående Markusevangeliet:

De eldste greske kopier vi har i dag stemmer ikke nødvendigvis overens med malen. Det er vel heller på ingen måte sikkert at de gode menn i Nikea hadde de kopiene vi har i dag. De hadde muligens kopier som var skrevet av profesjonelle skrivere og ikke lekmanns kopiene som du referer til? I donno...

32 evangelier: Som du helt sikkert er kjent med så var det kriterier for at et evangelium skulle komme med i de hellige skrifter. Paulus skriver om de falske evangelium i Gal 1:6. Er det disse du tenker på?

Jeg har tro på at seleksjonsprosessen gikk skikkelig for seg og at det nødvendige kom med.

 Tja, du har et kristent relgiøst utgangspunkt?... Historieforskning kan kun forholde seg til tilgjengelig dokumentasjon i og med at det ikke er en eksakt vitenskap. Når en hisorisk begivenhet har funnet sted er den over, vi kan kun støtte oss på vitneutagn osv. Vi kan ikke gjenta begivenheten som i naturvitenskapen.Stilforskellen er ganske markant, fra at Paulus hadde kvinnelige følgesvenner til at han innsatte kvinnelge ledere i menigheter. Så kommer skillet der kvinnene skulle tie i forsamlingen og mistet sine verv som ledere. Når det gjelder Gal. 1:6 så er det et innlegg i e daværende teologisk strid. På Paulus tid var det 4 forskjellige kristendommer som slåss om oppmerksomheten og de hadde forskjellig syn på hvem Jesus var. Det var til tider en frisk ordkrig dem imellom. Ebionittene som var jødekristne mente at Jesus var født i et normalt ekteskap ikke jomfrufødsel. Jesus ble adoptert av gud via dåpen. Marcionittene forkastet GT og mente at verden var skapt av en ond gud og at Jesus var tilsynelatede menneske. Han var ånd. Gnostikerne mente at Kristi ånd steg ned i Jesus som var en vanlig dødelig.

Til slutt har vi de som vi kaller proto ortodokse som Paulus tilhørte, som mente at Jesus var guds sønn født av en jomfru.

Ikke rart at de kranglet, det var jo en ren maktkamp hvor de kalte hverandre kjettere. Som vi vet idag vant de proto ortodokse med Paulus den striden da Konstantin gjorde den proto ortodokse krstendommen til statsreligion

Når det gjelder Gal. 1:6 og bibelen forøvrig er min personlige og bibelske mening at den ikke bare er historisk men også dagsaktuell. Jeg er kristen og står i bresjen for at Guds ord skal stå uforfalsket. Jeg håper også på at kristne tar Ordet på alvor i stedet for å fjerne virkningen av det med liberal og folkeflørtende teologi.

Hvor innsetter Paulus kvinnelige ledere? At Paulus hadde kvinnelige følgesvenner er vel ikke motstridende mot hans eller bibelens teologi forøvrig? Elaborate please

Jeg tror du er en oppriktig og reflektert kristen. Kan vi være enige om at uten Paulus ingen kristendom som vi kjenner idag?  Saken er at jeg ikke promoterer noen som helst form for teolgi,det overlater jeg til de troende. Jeg baserer mine kommentarer kun på historisk forskningsgrunnlag. jeg mener det er fullt mulig å ha en kristentro selv om man erkjenner den hitoriske kunnskapen vi faktisk har idag. Ehrmans bok  an introduction to the new testament er pensum på teologistudiet på UIO. Jeg kan love deg at evangelisk kristne får bakoversveis når de får Ehrmans historiske verker å forholde seg til også.

Så til vår venn Paulus. I Paulus levetid var det en flat organisasjonsstruktur i menighetene, det var ikke før en stund etter hans død at kirkehierarkiet ble dannet. At det var flere kvinner, velstående som stilte sine hus til disposisjon og var menighetsledere sier jo Paulus selv.

Den proto ortodokse troen som er grunnlaget for kristentroen var den som hadde størst appell hos "hedningene" De tre andre var elitistiske, hadde en av de vunnet striden hadde kristendommen vært et komma i historien. F.eks Jomfrufødsel, den hellige guds mor o Jesus som guds sønn var ingen fremmed tanke for hedningene i romerriket. Isiskulten var veldig populær, Isis var den hellige guds mor til sin sønn Horus som også var et resultat av jomfrufødsel. Sånn kan jeg fortsette i det uendelige med å vise hvordan Paulus gjorde kristendommen spiselig for hedningene ved å ta opp i seg hedningenes forestillinger og tro

Kommentar #173

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

Jesus advarte mot falske apostlar eller lærde som skulle forføra dei kristne.No har Paulus fått inn mange bøker i NT som er som ugraset saman med det ekte kornet.
Dei vil veksa saman heilt til Jesu gjenkomst.

Det er om å gjera å skilja mellom kva som Gud har gitt og kva menneske har gitt.

Jesus stadfestar alle bøkene i GT, (lova og profetane)
I NT må me sjå kva som er skrive og om det er i samsvar med Jesu ord.

Paulus kjem med mange ytringar som ein berre må rista på hovudet av.


Det verste er at kristne forkastar Guds kviledag-sabbaten fordi dei siterer Paulus.

Sabbaten er Guds segl.

Dei gjev blaffen i svinekjøt og andre ureine ting.

Ingen som et mus og svinekjøt med vitande og vilje kan rekna med å få plass i Guds rike.

"For med eld skal Herren halda dom,
med sitt sverd skal han slå kvart menneske;
mange er dei som Herren feller.
17 Dei som helgar og reinsar seg
når dei går til hagane
i lag med ein som går i midten,
dei som et svinekjøt,
mus og annan styggedom,
dei skal alle gå til grunne,
lyder ordet frå Herren." Esaias 66,16

Paulus seier det er ok å eta avgudsoffer.

"Du har nokre hos deg som held seg til Bileams lære, han som lærde Balak å setja ei felle for Israelsfolket, så dei åt avgudsoffer "..

Paulus seier at høgtidene kan ein berre gløyma. No er det Kristus som gjeld. Dette er ei sanning med modifikasjonar.

Jesus oppfyllte dei forbilda som Guds Lam viste fram til. Enno gjenstår 3 høgtider som Gud innstifta.

Rosh Hashana

Yom Kippur

Sukkot-lauvhyttefesten.


Jesus viste seg ikkje for Paulus på vegen til Damaskus.

Jesus har sagt at Han ikkje skal visa seg igjen her på jorda før me ser Han kjem i himmelens skyer.

Så kan de velgja  om de vil tru på Jesu eigne ord eller Paulus.

"Merk dykk at EG har sagt det på førehand! 26 Seier dei då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje. 27 Som når lynet går ut frå aust og lyser like til vest, slik skal det vera når Menneskesonen kjem." Matteus 24

Paulus påstår å ha møtt Jesu i øydemarka på veg til Damaskus.

TRU DET IKKJE.

Paulus har ein surdeig som er forvirrande.

"Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig.  7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born.  8 Skrifta såg før det hende at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og på førehand forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast.  9 Difor blir dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham. 10 .Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det. 11 Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru" .Gal 3

Jakob derimot skriv tydeleg og logisk:

"Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru."  Jakob 2

Forteljinga fortel at Abraham vart rettferdig fordi han GJORDE det Gud sa.Dersom Abraham ikkje hadde utført det Gud sa så hadde han ikkje vorte "rettferdiggjort av tru".

Paulus og Jakob skriv om det same.

"Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig.."

Som alle ser er forståinga totalt forskjellig.

Paulus skriv:

"Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning "

Abraham heldt seg i høgste grad til lovgjerningar.Paulus greier å vri på ein rar måte.

Kommentar #174

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

Til Torstein

Publisert nesten 12 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Langesæter skrev:

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.verse {mso-style-name:verse;} span.versenumber {mso-style-name:versenumber;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Eg har teke opp ein del av dei tinga som gjer at eg trur Paulus er ein falsk apostel.

Det fyrste er "frelsessystemet" eller Guds høgtider som vart gitt Israel i GT. Høgtidene er frelsesplanen forklara i TID og hending .Desse høgtidene gjeld i dag.Dei 3 siste er enno ikkje oppfyllt,men vil verta det om nokre år nøyaktig slik dei er nedskrivne.

Paulus kjem med mange ubibelske utsegner om dette systemet.

" Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. 17 Dette er berre skuggen av det som skulle koma, men kroppen høyrer Kristus til " Kol 2,16

Han har rett i at desse høgtidene er skuggar av det som skulle koma,men unnlet å seia at berre 4 av dei er oppfyllt ved Jesu død.

Han set ein strek over desse viktige tinga og seier at nymånedagar osv ikkje er viktige.Det er dei i høgste grad.Som sitert skal me når Jesus kjem tilbake halda nymånedgar,sabbatsdagar og lauvhyttefesten er spesielt nemnd.

 "For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66

Teksten i Esaias er tydeleg. Kvar laurdag skal me samlast for å tilbe Herren.Nymånedagen er nemnd.


"Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga" Sakarja 14

Paulus skriv:

 "Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn.  6 Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud". Romarane 14

Dette er vranglæra og totalt i strid med GT.

Paulus finn på ein ny definisjon av kben som er Guds folk:

"Omskjeringa er nok til gagn for deg om du held lova. Men bryt du lova, er du som ein uomskoren. 26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast som omskoren, endå han ikkje er det? 27 Den som er uomskoren fysisk, men held lova, skal dømma deg. For endå du er omskoren og har lova i bokstavleg form, så bryt du lova. 28 For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjartet, ved Anden, ikkje etter bokstaven. Han får ikkje ros av menneske, men av Gud." Romarane 2

Den mest utbreidde vranglæra til Paulus er "rettferdiggjering ved tru".

"Men då vi skjøna at ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud ved gjerningar som lova krev, men berre ved trua på Jesus Kristus, då sette vi òg vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne seiast rettferdige ved trua på Kristus og ikkje ved lovgjerningar. For ved lovgjerningar blir ikkje noko menneske rettferdig. 17 Men om det skulle visa seg at vi òg er syndarar, vi som har som mål å bli rettferdige i Kristus, blir ikkje då Kristus ein tenar for synda? Langt ifrå! 18 Dersom eg byggjer opp att det eg sjølv har rive ned, då blir eg ståande som ein lovbrytar. 19 For det er lova som har gjort at eg er død for lova, så eg kan leva for Gud. Eg er krossfest med Kristus; 20 eg lever ikkje lenger sjølv, men Kristus lever i meg" Gal 2

Dette er kanskje den mest siterte løgna blandt kristne.Kva meiner dei med at me vert rettferdige for Gud ved tru?

Kristus er Guds Lam som tek på seg synda til menneske,slik påskelammdet viste.Jakob seier det tydeleg korleis me vert rettferdiggjort og kan ta del i Guds gåve.

"De må gjera det Ordet seier, ikkje berre høyra det. Elles lurer de dykk sjølve. 23 For den som høyrer Ordet og ikkje gjer det Ordet seier, er lik ein mann som ser på sitt eige andlet i ein spegel: 24 Han ser på det, går sin veg og gløymer straks korleis han såg ut. 25 Men den som ser inn i fridomens fullkomne lov og held fram med det, gløymer ikkje det han høyrer, men gjer etter det. Eit slikt menneske skal vera lukkeleg i si gjerning." Jakob 1

I neste kpt er han enno tydelegare:

"Kva hjelper det, sysken, om nokon seier at han har tru, når han ikkje har gjerningar? Kan vel trua frelsa han? 15 Set at ein bror eller ei syster ikkje har klede og manglar mat for dagen, 16 kva hjelper det då om ein av dykk seier til dei: «Gå med fred, varm dykk og et dykk mette!» utan å gje dei det kroppen treng? 17 På same måten er det med trua: Har ho ikkje gjerningar, er ho beintfram død.
    18 Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru."

Her ser du Abrahams eksempel vert brukt.

"Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven»."

Korleis angrip Paulus dette bibelverset?Her får me til fulle høyra Paulus sin surdeig.

"Var det ved lovgjerningar de fekk Anden, eller ved å høyra og tru?  3 Er de så vitlause? De tok til ved Anden, vil de no fullføra ved menneskeverk?  4 Har de opplevd alt dette til inga nytte – om det då verkeleg er til inga nytte?  5 Han som gjev dykk Anden og gjer under mellom dykk, gjer han det ved lovgjerningar eller ved at de høyrer og trur?  6 Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig.  7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born.  8 Skrifta såg før det hende at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og på førehand forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast.  9 Difor blir dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham. 10 Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning. For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det. 11 Det er klårt at ingen blir rettferdig for Gud ved lova, for det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru." Gal 3

Paulus gjer ting vanskelege å forstå.

Sanninga er at tru og gjerningar høyrer heilt saman.Dersom nokon ikkje går aktivt inn i frelsesprosessen og innordnar seg Guds ord så går han fortapt.

Abraham GJORDE det Gud sa og difor vart han rekna som rettferdig ved TRU.

Som vist oppfyller Paulus fullstendig Jesu ord:

Om nokon då seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier dei då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje.

Lett omskrive.

Om nokon Paulus seier til dykk: 'Sjå her er Messias', eller: 'Der er han', så tru det ikkje! 24 For falske messiasar og falske profetar skal stå fram og gjera store teikn og under, så endå dei utvalde kan førast vill, om det er råd. 25 Merk dykk at eg har sagt det på førehand! 26 Seier Paulus då til dykk: 'Han er ute i øydemarka', så gå ikkje dit, eller: 'Han er i eit rom der inne', så tru det ikkje. 27 Som når lynet går ut frå aust og lyser like til vest, slik skal det vera når Menneskesonen kjem.." Matteus 24

Paulus påstår å ha møtt Jesus på vegen til Damaskus. Dette er totalt i strid med det Jesus seier.Jesus er i himmelen i det sanne tabernakelet/tempelet .

Johannes fekk sjå Han der.

"Eg snudde meg for å sjå kven det var som tala til meg. Då såg eg sju lysestakar av gull, 13 og midt mellom lysestakane ein som var lik ein menneskeson, kledd i fotsid kappe og med eit gullbelte under bringa. 14 Hovudet og håret hans var kvitt som kvit ull eller som snø, og auga som logande eld, 15 føtene var som bronse, glødd i omnen, og røysta lydde som bruset av veldige vassmengder. 16 I si høgre hand hadde han sju stjerner, og frå munnen hans gjekk det ut eit skarpt, tvieggja sverd. Andletet var som sola når ho skin i all si kraft." Lohannes Op 1,12

Jesus er i den himmelske heilagdomen og fullfører den tenesta som Gud innstifta.Han er ikkje fysisk her på jorda.

"Eg sa ikkje dette til dykk frå først av, for då var eg hos dykk.  5 No går eg til han som har sendt meg, men ingen av dykk spør: 'Kvar går du?'  6 For hjartet dykkar er fullt av sorg fordi eg har sagt dette.  7 Men eg seier dykk som sant er: Det er det beste for dykk at eg går bort. For går ikkje eg bort, kjem ikkje Talsmannen til dykk. Men går eg bort, skal eg senda han til dykk.  8 Og når han kjem, skal han gjera det klårt for verda kva synd er, kva rettferd er, og kva dom er:  9 Synda er at dei ikkje trur på meg. 10 Rettferda er at eg går til Far, og de ser meg ikkje lenger. 11 Dommen er at han som herskar over denne verda, er dømd". Johannes 16

No etter 2 dagar eller 2000 år skal me igjen få møta Jesus ansikt til ansikt,ikkje før.

"Kom, lat oss venda om til Herren!
        For han som reiv sund, vil lækja oss;
        han som slo, vil binda om våre sår.
     2 Han vekkjer oss til liv etter to dagar,
        den tredje dagen reiser han oss opp,
        så vi kan leva for hans åsyn.
     3 Lat oss læra å kjenna Herren,
        ja, jaga etter å kjenna han!
        Han kjem like visst
        som ljoset om morgonen.
        Han kjem til oss som regnet,
        lik vårregn som væter jorda." Hosea 6

Paulus sin påstand om at han fysisk møtte Jesus på vegen til Damaskus må vera løgn.Me ser og at dei 3 versjonane han kjem med ikkje held mål.

- Sitat Langesæter slutt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitt innlegg:

Håper ikke jeg gav inntrykk av at det var en konkurranse i å skrive lengst mulig innlegg :)

1.

Peter og Paulus:

Ja, Peter ble valgt til å bringe evangeliet til hedningene, men han tok ikke akkurat utfordringen på strak arm. Han vegret seg og det måtte en salig åpenbaring til før han innså det. Apostelgjerningene 11. Vers 28 viser hvor feil Peter tok først i vers 34 går det opp for ham.

I Ap. 15:7 holder Peter forsvarstalen sin til jødene som tenkte som Peter gjorde i Ap. 11:28. Gud åpenbarte nå igjen for jødene at det var tillat for hedningene å bli kristne uten å følge Moseloven (les Ap. 15) å ta på seg åket (v.10).

 

Galaterne 2: 7-8 Paulus til hedningene – Peter til jødene

Gal. 2:11ff forteller oss at Kefas (Peter) fortsatt sleit med menneskefrykt 14 år senere og den jødiske menigheten hadde fordommer mot hedningene.

Den jødiske legen Lukas skrev Lukas evangeliet og Apostelgjerningene – han er et vitne på at Paulus var en apostel fra Gud. Han skrev om Paulus sitt liv helt til det var slutt, og aldri ble Paulus’ lære satt i tvil. Heller ikke klippen Peter, som Paulus refererer til i bl.a. sitt brev til galaterne, har noe ondt å si om Paulus. Tvert i mot: 2. Pet. 3:15 ”… vår elskede bror Paulus…”

Norge hadde ikke vært mye kristent uten Paulus, eller Gud hadde nok funnet en annen vei.

Konklusjon er: Gud, Jesus, DHÅ og de 12 godtok Paulus og hans embete - som var å bringe evangeliet til hedningene. Burde ikke vi også godta Paulus da?

2.

Kolosserne 2:16, Jesaja 66, Sak. 14

Jes. 66 omtaler Paradis – den nye jord. På den nye jord skal det ikke være en sol (Jes. 60:19, Åp. 21:23, Åp 22:5). Så nymånedager og det som ellers nevnes i Jes. 66 er bare en gammel testamentlig måte å si at vi skal prise Gud uke for uke, måned for måned. Om tid i det hele eksisterer er ikke godt å si.

Sak. 14:16-19 handler om straffen erkefienden Egypt og alle andre nasjoner må betale for å ha angrepet Israel (1000 års riket?)

Paulus sier ikke at en ikke skal holde helligdagene, sabbaten osv. Paulus sier at alle dager skal leves for Gud, være takknemlig under alle forhold, den daglige omvendelsen osv.

Poenget i Rom. 14:5-6 er at en skal gjøre alt en gjør for Gud. Da er det ikke viktig om en bruker nylon eller ull. Spiser grønt eller rødt.

Ap. 15:5 ”Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»”

Ap. 15:10 ”Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære?” – Peter/Kefas

1. Kor. 15:46 ” Det åndelige var altså ikke det første, men det naturlige. Deretter kom det åndelige.”

Det naturlige er i GT mens det åndelige er i NT. DHÅ er nå på jorden, i hvert menneske som tror på Jesus som sin frelser. Våre kropper er et Guds tempel (1. Kor. 3:16) akkurat som Jesu kropp var et Guds tempel (Matt. 26:61).

3.

Guds folk:

- Jeg er enig med deg at jødene er Guds folk. Gud har brukt jødene for å frelse oss alle og Gud har en frelsesplan for dem.

- Kristne er innpodet på treet. Noe som er fysisk umulig, men mulig for Gud. Kristne blir også tatt med som Guds folk.

- Alle mennesker er Guds folk (Joh. 3:16). Gud har ingen glede i fortapelsen (Es. 33:11) og gleder seg over hver frelste sjel (Jes. 62:5). Gud har også en plan for ditt liv.

Paulus kommer ikke med en ny definisjon på hva Guds folk er, men han viser oss at de som ønsker å følge Gud er Abrahams barn. Jødenes gammel testamentlige historie viser oss at langt fra alle jødene var ”Guds folk” eller troende (4. Mos. 16:32), og at hedninger var Guds folk/troende (hevittene i Jos. 9). Det var troen til Gud og løftene som gjaldt og gjelder i dag.

4.

Rettferdiggjort ved tro

Hvilken tro er det Paulus snakker om? Troen på at Jesus tok alle menneskers synd på seg, straffen er betalt. Troen på Gud, løftene og viljen til å følge ham.

Satan tror også på Gud, men det er ikke en frelsende tro.  

Paulus sier at vi stadfester loven ved troen. Som Jakob skriver i Jak.1:22ff så følger gjerningene troen. Derfor sier også Paulus i efeserbrevet 2:9-10 ” ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. ”. Hebreerne 10:16 ” Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn”. Her ser man at gjerningene er blitt en del av de som tar i mot troen, derfor kan ingen rose seg av gjerninger, fordi troen er en gave fra Gud.

Hvis man tenker at det er en motsetning mellom Rom. 4:4-5 og Jak. 2:14 må man lese og granske mer.

”Abraham GJORDE det Gud sa og difor vart han rekna som rettferdig ved TRU.” - Langesæter

En annen måte å si dette på er ”Abraham trodde Gud og gjorde derfor som han sa”. Det er nettopp dette som er poenget til Paulus. Av troen kommer gjerningene, en kan derimot ikke fortjene Guds rike ved lovgjerninger.

5.

Fikk Paulus se Jesus?

Når Stefanus fikk se Jesus i Ap. 7:55 hvorfor skulle da ikke Paulus se Jesus? Var Johannes syn av Jesus annerledes enn Paulus syn av Jesus. Johannes, Paulus og Stefanus var på jorden og så Jesus etter Jesu himmelfart. Hvorfor er Stefanus og Johannes sine syn sannhet, mens Paulus sitt syn er falskt? Hvordan vet du at lyset Paulus så ikke var et syn fra himmelriket likt andres?

Fikk Paulus se Jesus mer fysisk enn Johannes og Stefanus?

Matt. 24 handler om Jesu gjenkomst, ikke det faktum at Jesus er midt i blant oss den dag i dag (Matt. 18:20) og kan vise seg for oss (Ap. 7:55, Ap. 9:3, Joh. Åp osv.). Du må vite det, som jeg har nevnt tidligere, at du angriper ikke bare Paulus, men Lukas, Peter og resten av disiplene (Ananias [ikke han i Ap.5], Barnabas) og Gud.

Spørsmål til Langesæter om hans oppfyllelse av loven:

Holder du alle 613 bud? For eksempel: Hvor mange ganger er du i Jerusalem årlig? Er du omskjært? Hvilke klær bruker du? Hvor ofte ofrer du?

Når Lukas, menighetssjefen Peter, Barnabas, Ananias, Timoteus, og hele resten av gjengen (les Ap.) godtar Paulus og hans embete hvorfor gjør ikke du det da?

Ved å forkaste Paulus og si at han er en falsk profet, forkaster du også Apostelgjerningene, Peters brev, og selvfølgelig Peter.

Hva gjorde de rettferdiggjorte (Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob) før loven kom?

Kommentar #175

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re Martin Hjellevik

Publisert nesten 12 år siden
24.10.09 kl. 14:39 skrev Tor Fagerhaug:20.10.09 kl. 01:02 skrev Martin Hjellvik:19.10.09 kl. 18:33 skrev Tor Fagerhaug:17.10.09 kl. 13:52 skrev Martin Hjellvik:17.10.09 kl. 11:04 skrev Tor Fagerhaug:

Angående Paulus som apokalyptisk apostel.  Det er ikke et angrep hverken på Paulus eller bibelen. Det jeg sa det er en markant stilforskjell i de siste 6 brevene ikke skrivefeil. Paulus brukte sekretærer for å skrive, men det er høyst sannsynlig at han leste igjennom innholdet  før han sendte dem fra seg. Jeg skiller mellom teologi og historieforskning.

Jeg vil anbefale deg å lese An introduction to the new testament av professor Bart D Ehrman. Denne boken er pensum i teologistudiet på universitetet. Jeg vet ikke om det er pensum på MF.

Som sagt så har det vært en revolusjon på NT forskning de siste 30 år. Jeg er ikke imot tro, men kunnskapen om den historiske kristendommen blant forskere er basert på tilgjengelig materiale,selvfølgelig er det kopier av kopier osv. Forskere har tilgjengelig ca 5000 ex av gamle greske kopier av NT. I disse er det flere feil enn det er ord i NT.

En liten kuriositet: De siste 18 vers i Markusevangeliet er tilføyd senere. Hvordan vet vi det?

I de eldste greske kopier er ikke disse versene der. Hvorfor er de tilføyd? Høyst sannsynlig fordi historien stopper ved korsfestelsen og på grunn av teologiske årsaker etter Nikea ble de tilføyd.

Husk at av 32 evangelier var det bare 4 som kom i NT 

Stilforskjellen sier ikke nødvendigvis at Paulus ikke er forfatter av samtlige brev. Er vi enig? Stil kan variere av mange grunner. F.eks. hvor godt en kjenner adressaten.

Angående Markusevangeliet:

De eldste greske kopier vi har i dag stemmer ikke nødvendigvis overens med malen. Det er vel heller på ingen måte sikkert at de gode menn i Nikea hadde de kopiene vi har i dag. De hadde muligens kopier som var skrevet av profesjonelle skrivere og ikke lekmanns kopiene som du referer til? I donno...

32 evangelier: Som du helt sikkert er kjent med så var det kriterier for at et evangelium skulle komme med i de hellige skrifter. Paulus skriver om de falske evangelium i Gal 1:6. Er det disse du tenker på?

Jeg har tro på at seleksjonsprosessen gikk skikkelig for seg og at det nødvendige kom med.

 Tja, du har et kristent relgiøst utgangspunkt?... Historieforskning kan kun forholde seg til tilgjengelig dokumentasjon i og med at det ikke er en eksakt vitenskap. Når en hisorisk begivenhet har funnet sted er den over, vi kan kun støtte oss på vitneutagn osv. Vi kan ikke gjenta begivenheten som i naturvitenskapen.Stilforskellen er ganske markant, fra at Paulus hadde kvinnelige følgesvenner til at han innsatte kvinnelge ledere i menigheter. Så kommer skillet der kvinnene skulle tie i forsamlingen og mistet sine verv som ledere. Når det gjelder Gal. 1:6 så er det et innlegg i e daværende teologisk strid. På Paulus tid var det 4 forskjellige kristendommer som slåss om oppmerksomheten og de hadde forskjellig syn på hvem Jesus var. Det var til tider en frisk ordkrig dem imellom. Ebionittene som var jødekristne mente at Jesus var født i et normalt ekteskap ikke jomfrufødsel. Jesus ble adoptert av gud via dåpen. Marcionittene forkastet GT og mente at verden var skapt av en ond gud og at Jesus var tilsynelatede menneske. Han var ånd. Gnostikerne mente at Kristi ånd steg ned i Jesus som var en vanlig dødelig.

Til slutt har vi de som vi kaller proto ortodokse som Paulus tilhørte, som mente at Jesus var guds sønn født av en jomfru.

Ikke rart at de kranglet, det var jo en ren maktkamp hvor de kalte hverandre kjettere. Som vi vet idag vant de proto ortodokse med Paulus den striden da Konstantin gjorde den proto ortodokse krstendommen til statsreligion

Når det gjelder Gal. 1:6 og bibelen forøvrig er min personlige og bibelske mening at den ikke bare er historisk men også dagsaktuell. Jeg er kristen og står i bresjen for at Guds ord skal stå uforfalsket. Jeg håper også på at kristne tar Ordet på alvor i stedet for å fjerne virkningen av det med liberal og folkeflørtende teologi.

Hvor innsetter Paulus kvinnelige ledere? At Paulus hadde kvinnelige følgesvenner er vel ikke motstridende mot hans eller bibelens teologi forøvrig? Elaborate please

Jeg tror du er en oppriktig og reflektert kristen. Kan vi være enige om at uten Paulus ingen kristendom som vi kjenner idag?  Saken er at jeg ikke promoterer noen som helst form for teolgi,det overlater jeg til de troende. Jeg baserer mine kommentarer kun på historisk forskningsgrunnlag. jeg mener det er fullt mulig å ha en kristentro selv om man erkjenner den hitoriske kunnskapen vi faktisk har idag. Ehrmans bok  an introduction to the new testament er pensum på teologistudiet på UIO. Jeg kan love deg at evangelisk kristne får bakoversveis når de får Ehrmans historiske verker å forholde seg til også.

Så til vår venn Paulus. I Paulus levetid var det en flat organisasjonsstruktur i menighetene, det var ikke før en stund etter hans død at kirkehierarkiet ble dannet. At det var flere kvinner, velstående som stilte sine hus til disposisjon og var menighetsledere sier jo Paulus selv.

Den proto ortodokse troen som er grunnlaget for kristentroen var den som hadde størst appell hos "hedningene" De tre andre var elitistiske, hadde en av de vunnet striden hadde kristendommen vært et komma i historien. F.eks Jomfrufødsel, den hellige guds mor o Jesus som guds sønn var ingen fremmed tanke for hedningene i romerriket. Isiskulten var veldig populær, Isis var den hellige guds mor til sin sønn Horus som også var et resultat av jomfrufødsel. Sånn kan jeg fortsette i det uendelige med å vise hvordan Paulus gjorde kristendommen spiselig for hedningene ved å ta opp i seg hedningenes forestillinger og tro

Vi er sikkert enige om mye, men tydligvis ikke alt :)

Du må nok henvise meg til en kilde angående kvinner som var menighetsledere.

Jesus innsatte hierarkiet før han forlot jorden. Peter fikk øverste autoritet og beskjed om å gjete. 12 apostler ble satt til å forkynne for jødene, 1 apostel til hedningene. Biskoper og menighetsledere eksisterte fra oldkirken til presens. Flere steder i det nye testamentet nevnes "de eldste" (1. Tim. 4:14, Jak. 5:14, 1. Pet. 5:1, Ap. 11:30, Ap. 14:23). Så det fremkommer tydelig at det ble lært og praktisert en hierarkisk menighet. Det skal selvfølgelig også sies at en leders fremste oppgave er å tjene. Så på den måten er strukturen flat.

Paulus var en smart fyr og hadde en spiselig fremgangsmetode der det var mulig: 1. Kor 9:20-21

"og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven -- om jeg enn ikke selv er under loven -- for å vinne dem som er under loven;
1Co 9:21  for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov -- om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus -- for å vinne dem som er uten lov"

Men han forandret aldri på bibelens lære for å i møtekomme hedningene. Noe en ikke kan si om den katolske kirke som ble rene antikrist der de spydde ut falsk lære.

Det forekommer nok mange bakoversveistilfeller på UiO. Men den beste bakoversveisopplevelsen en kan få er når en finner ut at Gud er skaperen av alt. <- ingen subjektivitet :) Intet hus uten skaper.

Kommentar #176

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

Fikk Paulus se Jesus?

Når Stefanus fikk se Jesus i Ap. 7:55 hvorfor skulle da ikke Paulus se Jesus? Var Johannes syn av Jesus annerledes enn Paulus syn av Jesus. Johannes, Paulus og Stefanus var på jorden og så Jesus etter Jesu himmelfart. Hvorfor er Stefanus og Johannes sine syn sannhet, mens Paulus sitt syn er falskt? Hvordan vet du at lyset Paulus så ikke var et syn fra himmelriket likt andres?

Fikk Paulus se Jesus mer fysisk enn Johannes og Stefanus?

Matt. 24 handler om Jesu gjenkomst, ikke det faktum at Jesus er midt i blant oss den dag i dag (Matt. 18:20) og kan vise seg for oss (Ap. 7:55, Ap. 9:3, Joh. Åp osv.). Du må vite det, som jeg har nevnt tidligere, at du angriper ikke bare Paulus, men Lukas, Peter og resten av disiplene (Ananias [ikke han i Ap.5], Barnabas) og Gud.

.......................

.........................

Svar:

Det er viktig å forstå kvar Jesus er i dag.

"Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet! Åp 11,19

Han er i himmelen der Guds tempel og trone er.

Johannes fekk sjå Jesus  i himmelen i eit syn. Han er i dette bokstavlege tempelet i himmelen.

"     2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som satt der, så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd.  4 Omkring tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær, med seierskranser av gull på hodet.  5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder.  6 Framfor tronen var det som et glasshav, lik krystall"

Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner.  3 En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen.  4 Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønner.  5 Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og ..

Stefanus fekk sjå inn i himmelen.

"og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd"... Apgj 7,56

Paulus påstår å ha møtt Jesus bokstavleg på vegen til Damaskus.Jesus er i dag eit menneske.

I teksten om forførarar seier Han at me ikkje skal tru folk som seier dei har møtt Jesus her på jorda.

"Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles".

Poenget er at Jesus ikkje viste seg på vegen til Damaskus. Det står i strid med Jesu ord. Dersom Paulus hadde sett inn i himmelen i eit syn,så hadde ting vore heilt annarleis.

 "No går eg til han som har sendt meg, men ingen av dykk spør: 'Kvar går du?'  6 For hjartet dykkar er fullt av sorg fordi eg har sagt dette.  7 Men eg seier dykk som sant er: Det er det beste for dykk at eg går bort. For går ikkje eg bort, kjem ikkje Talsmannen til dykk. Men går eg bort, skal eg senda han til dykk.  8 Og når han kjem, skal han gjera det klårt for verda kva synd er, kva rettferd er, og kva dom er:  9 Synda er at dei ikkje trur på meg. "

Jesus viste seg for displane etter si oppstode ,men etter at han reiste til himmelen har han vorte verande der og fyrst når han kjem i himmelens skyer skal me sjå han bokstavleg.

Paulus historie er slik og i strid med Jesu ord.Han er ein forførar.

 Men då han var på veg og nærma seg Damaskus, stråla det brått eit lys frå himmelen omkring han.  4 Han stupte til jorda og høyrde ei røyst som sa: «Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg?»  5 «Kven er du, Herre?» spurde Saulus. Han svara: «Eg er Jesus, han som du forfølgjer.  6 Stå opp og gå inn i byen!

 Det stråla omkring meg og dei som var i lag med meg. 14 Vi fall alle til jorda, og eg høyrde ei røyst som sa til meg på hebraisk: 'Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg? Det blir hardt for deg å stampa mot brodden!' 15 'Kven er du, Herre?' spurde eg. Og Herren svara: 'Eg er Jesus, han som du forfølgjer. 16 Men reis deg opp og stå på føtene! Eg har synt meg for deg fordi eg vil velja deg ut til tenar og til vitne, både om det du har sett av meg.

Jesus ville sjølvsagt heller ikkje sitera frå eit heidensk skuespel.

"Det blir hardt for deg å stampa mot brodden!'"

Kommentar #177

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: re

Publisert nesten 12 år siden
29.10.09 kl. 22:11 skrev Torstein Langesæter:

Fikk Paulus se Jesus?

Når Stefanus fikk se Jesus i Ap. 7:55 hvorfor skulle da ikke Paulus se Jesus? Var Johannes syn av Jesus annerledes enn Paulus syn av Jesus. Johannes, Paulus og Stefanus var på jorden og så Jesus etter Jesu himmelfart. Hvorfor er Stefanus og Johannes sine syn sannhet, mens Paulus sitt syn er falskt? Hvordan vet du at lyset Paulus så ikke var et syn fra himmelriket likt andres?

Fikk Paulus se Jesus mer fysisk enn Johannes og Stefanus?

Matt. 24 handler om Jesu gjenkomst, ikke det faktum at Jesus er midt i blant oss den dag i dag (Matt. 18:20) og kan vise seg for oss (Ap. 7:55, Ap. 9:3, Joh. Åp osv.). Du må vite det, som jeg har nevnt tidligere, at du angriper ikke bare Paulus, men Lukas, Peter og resten av disiplene (Ananias [ikke han i Ap.5], Barnabas) og Gud.

.......................

.........................

Svar:

Det er viktig å forstå kvar Jesus er i dag.

"Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet! Åp 11,19

Han er i himmelen der Guds tempel og trone er.

Johannes fekk sjå Jesus  i himmelen i eit syn. Han er i dette bokstavlege tempelet i himmelen.

"     2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som satt der, så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd.  4 Omkring tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær, med seierskranser av gull på hodet.  5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder.  6 Framfor tronen var det som et glasshav, lik krystall"

Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner.  3 En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen.  4 Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønner.  5 Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og ..

Stefanus fekk sjå inn i himmelen.

"og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd"... Apgj 7,56

Paulus påstår å ha møtt Jesus bokstavleg på vegen til Damaskus.Jesus er i dag eit menneske.

I teksten om forførarar seier Han at me ikkje skal tru folk som seier dei har møtt Jesus her på jorda.

"Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles".

Poenget er at Jesus ikkje viste seg på vegen til Damaskus. Det står i strid med Jesu ord. Dersom Paulus hadde sett inn i himmelen i eit syn,så hadde ting vore heilt annarleis.

 "No går eg til han som har sendt meg, men ingen av dykk spør: 'Kvar går du?'  6 For hjartet dykkar er fullt av sorg fordi eg har sagt dette.  7 Men eg seier dykk som sant er: Det er det beste for dykk at eg går bort. For går ikkje eg bort, kjem ikkje Talsmannen til dykk. Men går eg bort, skal eg senda han til dykk.  8 Og når han kjem, skal han gjera det klårt for verda kva synd er, kva rettferd er, og kva dom er:  9 Synda er at dei ikkje trur på meg. "

Jesus viste seg for displane etter si oppstode ,men etter at han reiste til himmelen har han vorte verande der og fyrst når han kjem i himmelens skyer skal me sjå han bokstavleg.

Paulus historie er slik og i strid med Jesu ord.Han er ein forførar.

 Men då han var på veg og nærma seg Damaskus, stråla det brått eit lys frå himmelen omkring han.  4 Han stupte til jorda og høyrde ei røyst som sa: «Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg?»  5 «Kven er du, Herre?» spurde Saulus. Han svara: «Eg er Jesus, han som du forfølgjer.  6 Stå opp og gå inn i byen!

 Det stråla omkring meg og dei som var i lag med meg. 14 Vi fall alle til jorda, og eg høyrde ei røyst som sa til meg på hebraisk: 'Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg? Det blir hardt for deg å stampa mot brodden!' 15 'Kven er du, Herre?' spurde eg. Og Herren svara: 'Eg er Jesus, han som du forfølgjer. 16 Men reis deg opp og stå på føtene! Eg har synt meg for deg fordi eg vil velja deg ut til tenar og til vitne, både om det du har sett av meg.

Jesus ville sjølvsagt heller ikkje sitera frå eit heidensk skuespel.

"Det blir hardt for deg å stampa mot brodden!'"

I Matteus 24:24 snakker Jesus om hans gjenkomst og verdens undergang. Matt. 24:3 "Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?"

Ap. 9:4 "og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?"

Åp 1:17 "Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høire hånd på mig og sa: ... "

Det står ingen steder at Paulus ikke så Jesus i et himmelsyn? Lyset han så kan ha vært et syn inn i det himmelske, eller en engel. Stemmen han hørte var Jesus. Som mange andre steder i bibelen viser Gud/Jesus seg, denne gang i form av lys. Jesus er midt i blant oss den dag i dag, han frelser mennesker og mennesker vitner om en levende Jesus.

5. Mos. 5:22

"Disse ord talte Herren på fjellet med høi røst til hele eders menighet midt ut av ilden, skyen og mørket og la intet til, og han skrev dem på to stentavler og gav mig dem."

Ap. 21:20 "Da de hørte det, priste de Gud; og så sa de til ham: Du ser, bror, hvor mangfoldige tusener det er blandt jødene som har tatt ved troen, og alle er de nidkjære for loven"

John Gills kommentar til siste del av verset:

"and they are all zealous of the law; of the law of Moses, of the ceremonial law, as Paul might see by their being at Jerusalem, to keep this feast; for though they believed in Jesus of Nazareth as the true Messiah, yet they had not light enough to see, that he was the sum and substance of all the ceremonies of the law, and that they all ended in him; and therefore were zealous in the observance of them, and could not bear to hear of their abrogation."

Så pga at mange jøder ikke klarte å se at den seremonielle loven ble oppfylt av Jesus så holdt de fortsatt på den - ofringer og hele pakken. De innså ikke at det var bare et unyttig åk.

Langesæter du har ikke autoritet over Guds bevarte Ord, ikke over Peter, Lukas eller de andre første kristne - selv om mange av de selvfølgelig kunne ta feil.

Spørsmål:

Er det vanskelig å holde de 600+ lovene?

Tok Peter og Lukas feil av Paulus? Da blir Guds ord alt annet enn inspirert, evangeliene rakner, brevene rakner og vi står igjen med jødedom.

Kommentar #178

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: Lovens forbannelse

Publisert over 11 år siden

 lovens forbannelse er og ligge under en synd. jesus har kjøpt oss fri, ved og hjelpe oss snu oss bort fra synden (holde de ti bud) og slipper og leve under lovens forbannelse (ha en synd med i livet).

21.09.09 kl. 18:46 skrev Per Traasdahl:

Ikke ofte jeg siterer skriftssteder men denne gangen blir det et alikevel......

Hvorfor snakker Paulus om at vi er kjøpt fri fra lovens forbannelse i Gal. Kap 3 v. 13  ?

Kommentar #179

Marius Schjelderup

0 innlegg  1 kommentarer

Paulus og det Nye testamentet

Publisert nesten 10 år siden

Hei. Jeg tok med det bryet med å lage meg en konto bare for å svare på innlegget ditt. Fordi en skal forsvare gospelet. Først og fremst vil jeg legge vekt på at vi har en allvitende Gud. En gud som kjenner alle stjernene og har navngitt dem alle. En Gud som vet antall hår på vårt hode. En Gud som kjenner alle våre tanker. En god Gud, en rettferdig Gud. Den eneste Gud.

Med dette i tankene; hvorfor skulle han da la sitt budskap til oss ikke nå frem? Hvorfor skulle han la noen få komme med et alternativt budskap blandet med de ordene han ville vi skulle vite? For Gud er jo ikke ond... Han vil vårt beste. Vi vet også at fra han kommer ikke forvirring. Hadde det ikke vært direkte ondt av Han å la Paulus få et ord med i laget om det var i strid med det vi trenger å høre? 

"Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla"... Jesus oppfyldte lova, så perfekt som bare han kunne gjøre. Bare ved å tro på han er vi rettferdiggjort. Betyr det at vi er lovløse? Nei.  Jesus sa selv at loven og profeten henger på dette; "Elsk Gud med hele ditt hjerte, og elsk din nabo som deg selv."  Ved desse to budene har en oppfylt hele loven. 

Jesus sa om kviledagen; den er laget for mennesket - ikke mennesket for kviledagen. Hva er poenget med en ny pakt, om en fremdeles skal følge den gamle pakten? En pakt som ble gjort mellom Gud og Israel, ikke Gud og hele verden. Hvordan kan en være gift med et lik?

Slutten på den gamle pakten ble symbolisert ved at forhenge forran det aller helligeste ble revet i to da Jesus dødde på korset. Jesus død var det beste offeret, det eneste offeret som kunne frigjøre oss permanent fra våre synder. Hvorfor skulle en ville gå tilbake til et offer som ikke var mer enn midlertidig. 

http://bible.org/seriespage/jerusalem-council-gospel-defined-and-defended-acts-151-35

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere