Kjetil Landrog

16

Oslos KrF-leder må gå

KrFs fylkesleder i Oslo Haakon Brænden tar til orde for å omvende homofile til å bli heterofile. De av oss som trodde det kun var i Frp det fortsatt var så hatfulle yttringer på høyt hold tok nok en gang feil.

Publisert: 23. aug 2011

Det er velkjent at det særlig for ungdom kan være tøft å erkjenne sin legning. Særlig utfordrende er nok dette i et konservativt religiøst miljø eksempelvis med konservative muslimske eller kristne foreldre. Ofte har en vel som barn også blitt tutet inn i hode hva som er synd, feil, galt etc. med diverse mennesker som ikke er så "fromme" som sine foreldre.

For noen måneder siden var det en sak om et engelsk par som ikke fikk adoptere et barn fordi de hadde hatfulle synspunkter på homofile. Dette er vel selvsagt da et barn som erkjenner at det er homofilt vil være i livsfare i et slikt hjem særlig ut ifra hvordan psyken vil være. Her har Norge også en vei å gå i å styrke barnevern og strengere regler for fosterforeldre etc.

Jeg husker Skarbøvik fra KrF kom med noe tilsvarende som Haakon Brænden fra Stortingets talerstol, men det er tross alt 10 år siden. At en i Oslo, har en fylkesleder med et så råttent syn på andre er sjokkerende. Kunne en regnet med dette i et fanatisk ytterparti? Ja. Men i et parti som KrF? Nei.

For de som vokser opp i hjem preget av en ensidig negativitet mot homofile kan det selvsagt godt tenkes at en som finner ut at en er homo ønsker å bli noe annet enn det en er. Skammen over å være feil er nok da naturligvis stor.

Det holder ikke at Hareide forteller at dette ikke er offiselt syn til KrF og at han er uenig. Til det er saken alt for alvorlig.

At lederen i Sarpsborg KrF kommer på banen, og som vel mest er kjent for å mobbe Ole Henrik Grønn ut av lokalpartiet da han fikk en kjæreste av samme kjønn sier vel sitt. Hvordan kan hun få bruke sitt verv til å mobbe medmennesker år etter år uten at det sentrale leddet noengang griper inn?

Mvh Kjetil Holm Klavenes

Kommentar #1

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert rundt 10 år siden

Jeg konstaterer at du gjennom innlegget ditt mobber og ikke har respekt for de homofile kristne som ønsker å bli satt fri fra legningen sin.

Gud har skapt én ramme for samliv: ekteskapet mellom mann og kvinne. Da synes jeg ikke et såkalt "kristent" - dog politisk korrekt - parti som KrF skal oppmuntre til alle mulige slags samlivsformer som defineres som hor i Bibelen. Det samme gjelder Den norske kirke.

Paulus sier at en tilsynsmann - det vil si en person med lederstilling i menigheten - skal være "én kvinnes mann". Ikke én manns mann. Jeg synes det samme prinsippet bør gjelde for et parti som kaller seg kristelig.

Kommentar #2

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Fritatt fra sin legning

Publisert rundt 10 år siden

De fleste med kunnskap om dette, dvs. norske psykologer advarer sterkt mot den form for forsøk, og anbefaler folk å akseptere homofile, og homofile sin homofili. Jeg går ut ifra norsk psykologiforening kan mer om folks psyke enn ekstreme tolkninger av en tro.

At kristne bruker så mye tid på homofile er snedig da det burde være langt mer fokus på seg selv. Hvorfor så lite fokus på at mange heterofile ektepar går i oppløsning? Hvorfor så lite fokus på de som har sex før ekteskapet? Hvorfor så lite fokus på de som kun vil bli rikere og ikke er opptatt av å fordele verdier (som vel også var svært viktig for Jesus å formidle).

Forøvrig kan menigheter ha hvilke regler de vil for meg iforhold til hvem de vil ha som sine forkynnere. Om f.eks lederen av KrF er gift eller lever i "synd" får partiets egne tillitsvalgte synse og mene hva de vil om. Noe annet er å formidle ovenfor unge homofile som har vokst opp i et hjem preget av svart-hvitt syn på verden at det er noe galt med dem. Det har ført til som vi vet at mange ikke orker å leve lenger. Slik oppvekst fortjener ingen unge i dagens norge. En kan ikke gjemme seg bak sin religion og late som om homofile ikke finnes, og at legning er selvvalgt. Ei heller at det er noe en kan bli fri fra. Dette advarer da også fagpersoner mot.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Stresset KrF-leder?

Publisert rundt 10 år siden

I "Politisk kvarter" på morgenkvisten idag kunne Hareide kategorisk avvise at KrF mente at homofile kunne endre sin legning fra homofili til heterofili.

Men i tusener av år har heterofile endret sin legning fra å være heterofile til homofile. I de siste 30 år har det faktisk vært "in" å gjøre dette i enkelte miljøer. Tradisjonell hetero er ikke lenger hipt nok.

For en KrF-leder burde jo Paulus' ord i det minste bety noe: "Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom....Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn...."

"Råttent syn" ifølge Kjetil Holm Klavenes. Han om det.


Kommentar #4

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Men i tusener av år har heterofile endret sin legning fra å være heterofile til homofile. I de siste 30 år har det faktisk vært "in" å gjøre dette i enkelte miljøer. Tradisjonell hetero er ikke lenger hipt nok.

Hvor har du denne kunnskapen fra egentlig, om at homofili bare er et motespørsmål? Påstanden synes jeg fordrer et utførlig redegjørelse.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Intern KrF-sak?

Publisert rundt 10 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Oslos KrF-leder må gå

Brændens uttalelser er, etter mitt syn, uhyrlige - og jeg er helt på linje med Holm Klavenes i sak.  Jeg er dermed også noe bestyrtet over Hesselbergs og Gullbergs kommentarer.

Når det er sagt, kan vel ikke utenforstående forlange en lokal KrF-leders avgang.  Det er vel faktisk noe KrF som politisk parti må ta en runde på internt?

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Moter

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Hvor har du denne kunnskapen fra egentlig, om at homofili bare er et motespørsmål? Påstanden synes jeg fordrer et utførlig redegjørelse.

Jeg skrev vel ikke at homofili bare var et motespørsmål, men at det var dette i enkelte kretser. Bl.a. er det en kjent sak at morderen til motekongenGianni Versace, Andrew Cunanan, var heterofil men gikk over til å bli homofil, da dette var "in" i det miljøet han vanket.

Ellers så er det jo utført vitenskapelige studier på dette, som viser at seksuell orientering kan endres hvis man bare er interessert nok, s.k. reparativ terapi.

Dr. Robert Spitzer ved Columbiauniversitetet er en av de som har forsket på dette på 200 kandidater (menn og kvinner) som hevdet å ha endret sin seksuelle legning, hvorav 66% av mennene og 44% av kvinnene hevdet å ha oppnådd et godt seksualliv.

Men ikke helt uventet, er denne undersøkelsen sterkt kritisert av homofile grupper.

Kommentar #7

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Forskning med mange kritikkverdige sider!

Publisert rundt 10 år siden

Kritikken av forskningen Gullberg viser til har vært ganske rammende. Blant annet har det blitt framholdt alvorlige svakheter ved metoden i undersøkelsen som er foretatt. Det viser seg nemlig at forskningsubjektene utelukkende bestod av personer som hadde vært involvert i såkalt reparativ terapi, og de ble samtlige rekruttert gjennom de terapeutene som driver med denne virksomheten. Hadde man brukt en skikkelig metode hadde det blitt rekruttert et tilfeldig utvalg av personer som hadde gjennomgått en slik terapi.  Det er heller ikke klart i hvilken utstrekning noen av deltakerne rent faktisk er bifile og har erfaringer fra heteroseksuelle relasjoner tidligere. Det har også blitt stilt spørsmål ved i hvilken utstrekning disse personene faktisk ble “kurert” for sin “lidelse”. Andre forskere som har gått grundig igjennom Spitzers studie viser hvordan terapien bygger på en religiøs indoktrinering som i seg selv ikke nødvendigvis forandrer folks legning. Som følge av at terapien bygget på en slags vekkelsesretorikk, skal mange av deltakerne i ettertid ha oppgitt at de følte seg forledet eller presset til å lyve om endringer i seksuell preferanse. Det viser seg at på litt lengre sikt er den faktiske graden av “suksess” svært liten.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Enda et fenomen

Publisert rundt 10 år siden

Det er enda et fenomen at identiske tvillinger ikke nødvendigvis utvikler samme legning, og på dette er det gjort mange studier. Riktignok er sjansen for samme seksuelle legning langt større hos eneggede (monozygotiske) tvillinger enn hos andre tvillinger, men hvorfor er den ikke 100% når alt det andre er så likt? Selv om vi idag vet at DNA ikke er helt 100% likt selv hos slike tvillinger, så burde den samme legningen forekomme hos minst 90% av monozygotiske tvillinger.

Men det gjør den ikke.

Sannsynligheten for samme seksuelle legning varierer. I Heston & Shields-undersøkelsen fra 1968 var det 50%. Buhric, Bailey & Martin-undersøkelsen fra 1991 viste 47%. Bailey & Pillard-undersøkelsen fra 1991 viste 52%. Whitam, Diamond & Martin-undersøkelsen fra 1993 viste 65%.

Er det da helt utenkelig at seksuell legning også kan skyldes andre faktorer under oppvekst eller senere i livet?

Kommentar #9

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

seksuell legning også kan skyldes andre faktorer

Vel, også disse studiene har blitt gjenstand for kritikk. Så vidt jeg forstår er det dessuten flere av de forskerne som Gullberg nevner som selv har pekt på at deres fortolkning av resultatene må forstås tentative, blant annet som følge av metodiske svakheter. Jeg har ikke tid til å gå inn på dette her, men kan vise til en svært grundig studie som er basert på årevis med arbeid der en stor mengde forskningspublikasjoner er gjennomgått: Wilson, G.D. & Rahman, Q (2005) Born Gay: The Psychobiology of Sex Orientation, Peter Owen, London.Konklusjonen er at homofili er etablert allerede ved fødselen av.

Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Da synes jeg ikke et såkalt "kristent" - dog politisk korrekt - parti som KrF skal oppmuntre til alle mulige slags samlivsformer som defineres som hor i Bibelen

Innebærer dette at KrF bør gå ut mot gjengifte etter skilsmisse, noe Jesus utrykkelig kaller for hor?

Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Oslos KrF-leder må ikke nødvendigvis gå, men...

Publisert rundt 10 år siden

...de av oss som enten er homofile selv eller støtter homofiles likeverd og like rettigheter, bør stemme på et annet parti enn KrF!

Hareide har forsøkt å få KrF til å framstå som litt mindre homofientlig enn tidligere, men vi kan nok konstatere at dette bare er det som på engelsk kalles for "window dressing".

Kommentar #12

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Det store budet

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

For en KrF-leder burde jo Paulus' ord i det minste bety noe: "Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom....Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn...."

Jeg synes at her som i enhver annen sammenheng, må nestekjærligheten få avgjørende betydning.  "Du skal elske din neste som deg selv" sa Jesus og han sa også at dette skal gjelde foran alt annet.  Det må tolkes slik at alt Jesus sa som strider mot dette budet samt alt annet som står i Bibelen, må underordnes hensynet til nestekjærligheten.

Og nestekjærligheten i forhold til homoseksualitet burde være krystallklar for ethvert noenlunde tenkende menneske: Vi respekterer andre mennesker personlige integritet - deres standpunkter og følelser.

Da er jo ikke dette noe å diskutere. Brænden har brutt med grunnleggende kristendom.  Han har brutt med nestekjærlighetsbudet!  Også Gullberg burde ha sett dette før han avleverte sin replikk over.

Kommentar #13

Jogeir Lianes

2 innlegg  93 kommentarer

Det store budet

Publisert rundt 10 år siden

Personlig har jeg alltid undret meg på hvorfor disse temaene er så spesielle. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg opplever at mange ting i mitt liv og mine tanker som faller meg helt naturlig og synes som en "naturlig" del av meg likevel blir beskrevet som synd i Bibelen. Hva skal jeg så gjøre? Jeg kan selvfølgelig møte bibelen med at dette er naturlige ting og kan derfor ikke være så farlig. Tross alt så rammer det ingen andre rundt meg i nevneverdig grad.

Dersom jeg skulle tenke slik, så kunne jeg snart legitimere hva som helst. Grunnen er jo nettopp at ved syndefallet ble alle mennesker rammet av en ting: Synd ble naturlig og "normalt" for oss alle sammen. Dette gjelder sexuelle synder såvel som alle andre synder. I det personlige møtet med en hellig Gud som ikke tåler synd blir ikke homofil synd noe verre enn noe annet. Det kan heller ikke bortforklares på noe annen måte enn jeg kan med mine "naturlige" synder.

Det som fort blir alvorlig når vi snakker om sexuelle synder er gjerne at dette er koblet til et livsmønster og følelser som er satt i sving med andre mennesker. Dette fører lett til at en lever i synd og dermed mister felleskapet med Gud. Det blir vanskelig å leve i konflikt med seg selv. Da finnes det kun to muligheter. 1: avskrive synden 2: Ta bibelen på alvor og gjøre et oppbrudd med sin livsførsel. 

Eivind Bade bruker nestekjærligheten som unnskyldning for ikke å ta synd på alvor. Dette er et stort feilsteg. Jeg tror på det bibelen taler om dette og nestekjærlighetsprinsippet kan like gjerne snus. Dersom jeg ikke bryr meg om min nestes evighet og dermed godtar hans synd, har jeg da vist nestekjærlighet?

Vi står imellom to grøfter her som i det meste i livet. Bibelen sier vi skal være "tro i kjærlighet". For meg ser det ut som vi havner i en av disse grøftene i dette spørsmålet. Grøft 1: Vi er så kjærlige at synd blir greit. Grøft 2: Vi blir så tro at vi ikke klarer å formidle Guds gode bud for oss i kjærlighet til vår neste.

Til deg som evt er homofil så ønsker jeg å si at ovenfor Gud er vi i samme båt vi to. Du har ditt å streve med og jeg har visselig mitt. Jeg kan aldri begynne å forsvare synden i mitt liv samme hvor naturlig det enn føles. Jeg vet at hadde jeg gjort det ville jeg mistet meg selv og felleskapet med Jesus. Det ønsker jeg ikke skal skje med deg.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Tror man må skille snørr og bart.

Jeg tror at det er enkelte som på grunn av opplevelser har en identitetskrise i forhold til seksualitet. Jeg tror det også er mennesker som er homofile. Videre tror jeg at enkelte befinner seg på ulike steder av en skala. I tillegg er det noen som er heterofil, men som av ulike grunner har homoseksuelle opplevelser.

For meg spiller det liten grunn hva som er hva, det som er viktig er å respektere enkeltindividet. Hvis det er slik at overgrep har ført til en forvirring så trenger de som ønsker det hjelp til å sortere følelsene sine, de trenger ikke at noen har ett mål om at de skal bli det ene eller det andre.

Det problematiske i forhold til KrF, religion og homofili, er at religionen kan få enkelte som er homofile til å tenke at de burde være heterofile, og de kan få problemer i ettertid når de ikke klarer å undertrykke hvem de egentlig er.

Slik sett kan Gullberg ha helt rett, men også så feil.

Kommentar #15

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det uheldige er vel først og fremst at han som framstående politiker kommer med ei ytring som nok hører mer hjemme i troas sfære. I de fleste kristne sammenhenger tror jeg at man tenker sånn, men det er problematisk dersom man som kristen tar dette for langt i den verdslige sfære. De kristnes mandat er først og fremst å forkynne evangeliet, og da må man veie sine ord hvis man sitter i en høytstående verdslig posisjon. Når det er sagt så er ikke denne ytringa fra Brænden hatefull i seg selv. Dessuten er Hesselbergs påpekelse, om at det finnes homofile som faktisk ønsker hjelp til å få ei heterofil orientering, god i seg selv. Saken med Brænden blir da et eksempel på det vanskelige som oppstår når tro og politikk møtes.

Kommentar #16

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Synd skal taes på alvor

Publisert rundt 10 år siden
Jogeir Lianes. Gå til den siterte teksten.

Eivind Bade bruker nestekjærligheten som unnskyldning for ikke å ta synd på alvor. Dette er et stort feilsteg. Jeg tror på det bibelen taler om dette og nestekjærlighetsprinsippet kan like gjerne snus. Dersom jeg ikke bryr meg om min nestes evighet og dermed godtar hans synd, har jeg da vist nestekjærlighet?

La oss ta et eksempel knyttet til trådstarters innledning: Om to menn har sex med hverandre gjør de det fordi de liker det.  Ingen blir tvunget.  Nestekjærlighet tilsier at vi andre skal respektere deres viljeshandlinger sålenge de ikke skader noen.  Da synder de heller ikke. 

Bibelen er stappfull av synpunkter på at de to synder.  Samtidig uttalte Jesus at nestekjærlighetsbudet var det store budet.  Jeg tolker det som at nestekjærligheten er overordnet alt annet som står i Bibelen.  Man kan ikke da slenge ut tilfeldige bibelsitater fra Paulus og andre om antiseksuelle holdninger m.m.  Jesus har kort og godt sagt at nestekjærligheten står over alt annet.

Du mistolker meg fullstendig når du hevder at å følge nestekjærlighetsbudet skal motsvare at synden ikke taes på alvor.  Det er jo nettopp det nestekjærlighetsbudet regulerer.  Det setter en generell skranke for våre frie viljeshandlinger: Vi har frihet til å handle sålenge vi ikke skader andre.

Jeg vil heller si at de som ikke følger nestekjærlighetsbudet som en absolutt skranke er de som ikke tar synden på alvor og de agerer samtidig på en ukristelig måte.  Det er syndig å slenge ut påstander om andre menneskers seksuelle synder når paret handler i samsvar med nestekjærligheten.  Det er jo der Brænden har syndet.

Kommentar #17

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

?

Publisert rundt 10 år siden
Eivind Bade. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil heller si at de som ikke følger nestekjærlighetsbudet som en absolutt skranke er de som ikke tar synden på alvor og de agerer samtidig på en ukristelig måte.

I alle dager...? Så om tre eller fem ønsker å leve ilag så er det greit fordi det er kjærlighet, og de skader ingen??

Dette er en stor misforståelse av nestekjærlighetsbudet.

Kommentar #18

Jogeir Lianes

2 innlegg  93 kommentarer

Ta Jesus på alvor

Publisert rundt 10 år siden

Jeg ser din tolkning Bade, men er grunnleggende uenig i den. Å "slenge" rundt seg med Paulus sitat som du sier er ikke nødvendig for dette. Å drive hor er synd. Når Jesus sier at en mann som ser på en kvinne med begjær synder, så sier Jesus samtidig at han driver hor i sitt hjerte. Har denne mannen forvoldt andre mennesker skade? Har en mann og en kvinne som ikke er gift gjort noen annen skade. Ta bort norsk lov for en stund og tenk deg en mann og en ung pike som frivillig går inn i et forhold. Har de gjort noen annen skade?


 Hvis våre følelser og holdningene i samfunnet skal diktere hva som er synd og ikke så er en ting sikkert, begrepet synd vil forsvinne for det blir lite konkret og diffust og opp til hver enkelt å definere. Dette er jo den moderne relativismen i et nøtteskall. At du Bade "slenger" rundt deg et bud så slår ikke det ihjel resten av Jesu lære.

Når Jesus sier om denne mannen at det til og med er bedre at han river ut øyet for å berge seg for evigheten så sier det litt om alvoret Jesus legger i denne "enkle" synd som ikke rammer noen annen.

Bade er representant for en tannløs og feig kristendom og gud som i praksis fører til at ingen ser behovet for frelse. Vi kan alle likegjerne bli humanetikere om det er kardemommeloven vi skal følge og ikke Guds bud. Når Gud irettesetter meg for mine feiltrinn, eller andre mennesker kan påpeke at jeg har trådt feil, er ikke det en behagelig opplevelse. Samtidig møter Gud meg, som mine kristne brødre skal møte meg, med en nåde som sier at. "Synd ikke mer... heller ikke jeg fordømmmer deg." I møte med denne nåden blir Gud stor og mennesker små. Takknemligheten til en slik Gud skaper ønsket om å følge hans påbud, da også nestekjærlighetsbudet. 

Til slutt vil jeg bare si at når jeg leser ordet "antisexuelle holdninger" i Bade sitt innlegg blir det hele noe useriøst. Gud skapte sex, han gjorde at det var godt. Han satte noen rammer for det sexuelle livet som er til det beste for menneskene, både for voksnes psykiske helse, og for barns trygghet og oppvekst. Vi ser det gang etter gang at når vi tar oss til rette innenfor disse grensene skaper det, usunt begjær, sjalusi, hat, usikkerhet, frykt, prestasjonsangst og kroppsfiksering. Disse følelsesmessige skavankene leder til ødelagte familier, anoreksi, barn uten foreldre, abort, sjalusidrap og listen går videre...

Jesus viste at det øyet så og begjærte og som ikke rammet noen ikke stoppet der......

Kommentar #19

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Men temaet var...

Publisert rundt 10 år siden

Denne tråden var ikke tenkt å handle om hvorfor homofili er galt - til det finnes det tusen andre tråder.

Men temaet er altså om Hareide tar feil når han sier han ikke anser det som sannsynlig at homofile kan endre legning til heterofile, eller om Brænden har et poeng. Eller rettere sagt hadde, før han trakk blogginnlegget sitt tilbake.

Jeg injiserte et utsagn fra Paulus fordi han taler om de som velger å gå fra å være heterofile til homofile.

Kommentar #20

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Tannløs vs. ekte kristendom

Publisert rundt 10 år siden
Jogeir Lianes. Gå til den siterte teksten.

Bade er representant for en tannløs og feig

La meg bare gjøre det klart først at jeg er ikke kristen. Det beror på tros spørsmålet. Jeg tror ikke på den hellige treenighet. Men jeg har full forståelse for den kristne etikken iallfall når den tolkes på en riktig måte. Der er det ikke spørsmål om å være feig eller tannløs, men det er spørsmål om å skille mellom rett og galt ut fra en rendyrket bokstavfortolkning av Skriften. Der er det heller ikke plass til lettvinte bortforklaringer eller ulogiske slutninger.

Jeg siterer fra Evangeliet etter Matteus Kapittel 22

De to store bud

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Respekten for andre menneskers integritet blir helt avgjørende i nestekjærligheten. Har de viljeshandlinger som ikke skader andre ja så tilsier nestekjærligheten at vi skal akseptere deres handling. Og i en seksuell setting tilsier det at alle former for seksualitet er tillatt. Eneste begrensning som gjelder er at vi ikke skal tvinge noen på noen som helst måte.

Dine betraktninger rundt at hor er synd blir litt vel enkle. Du skriver:

Å drive hor er synd. Når Jesus sier at en mann som ser på en kvinne med begjær synder, så sier Jesus samtidig at han driver hor i sitt hjerte. Har denne mannen forvoldt andre mennesker skade? Har en mann og en kvinne som ikke er gift gjort noen annen skade.

Vi må også ta stilling til at Jesus her har motsagt seg selv i forhold til det store budet. På den ene siden hevder han at ”mannen som ser på en kvinne med begjær synder” Samtidig vet vi som du selv har skrevet over at dette er hans grunnleggende følelse, og han gjør ingen skade. Hvilket av de to utsagnene til Jesus skal vi da forholde oss til

a) den som ser på en kvinne med begjær synder

b) du skal elske din neste som deg selv. 

Valget er enkelt fordi Jesus også har sagt at b) er det store budet. Det er overordnet når det er konflikt. Jeg synes dette er en veldig viktig egenskap i kristendommen, og det gir en usedvanlig god og samfunnsbyggende etisk rettesnor. Du nevner selv Kardemumme loven, og jeg føyer på menneskerettighetene. Menneskerettighetene er nestekjærlighet satt i juridisk system. Det tar utgangspunkt i at vi alle er frie til å mene, velge, ytre osv. men at vi ikke kan skade andre.

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

I alle dager...? Så om tre eller fem ønsker å leve ilag så er det greit fordi det er kjærlighet, og de skader ingen??

Selvsagt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere