Øyvind Woie

76

Flere tusen kirkestemmer kastes

Publisert: 18. sep 2009

Kirkevalget var en suksess, men samtidig en fiasko. Valgdeltakelsen var enorm, men valgreglene var vanskelige og informasjonsmateriellet dårlig.

Nå viser det seg at flere tusen stemmer må kastes. Det melder Dagsavisen.

Årsaken er at folk har puttet stemmesedler i svarkonvolutten de mottok sammen med informasjonen om kirkevalget. Denne skulle brukes til å gi melding om man er feiloppført i Den norske kirke. Det er ikke lov å sende inn stemmesedler - kirkevalget foregår ved personlig oppmøte slik som Stortingsvalget. 

Det var mange som kom med stemmesedlene i konvolutt da de skulle stemme. Det så jeg selv da jeg var valgvert ved kirkevalget. Vi måtte forklare dem at det ikke gikk. Mange ristet på hodet og syntes det var rart at de ikke kunne bruke de sedlene de hadde fått tilsendt, de mente at det gikk an ved Stortingsvalget.

Kirken må legge seg i selene og gi bedre informasjon - det burde være mulig med de midlene man hadde tilgjengelig. Materiellet som ble sendt ut så stygt ut, det var dårlig skrevet og var upersonlig. Nå man først hadde klart å legge inn lokale lister med navn burde en kunne lagt inn mer informasjon og mer fakta om den menigheten/soknet en skulle stemme ved. Bedre bruk av internett og en mer helhetlig informasjonsprofil ville kunne hjulpet mye. Men det var vanskelig å finne frem til god informasjon. Ikke var den tilgjengelig for mennesker med andre språk enn norsk og muligens samisk.

Det var veldig vanskelig for folk å skjønne de to valgordningene. Å tro at folk skulle klare dette når de gikk til kirkevalg for første gang er vel håpefullt. At de to valgordningene skiller seg så radikalt fra hverandre gikk først og fremst ut over bispedømmerådsvalget - det var mange som droppet det, fordei de ikke forstod det og fordi de ikke kjente folkene.

Kryss i ulike felt, kumuleringer eller ikke. Det var mange sedler med mye rart på, selv om vi jobbet så hardt vi kunne for å forklare folk hvordan det skulle gjøres. Det jeg lurer på nå er hvor mange tusen flere stemmer som må kastes fordi de er feil utfylt? Eller hvor rundhåndet vil Kirkerådet se på feilene?

Kommentar #1

xxx fff

0 innlegg  1 kommentarer

Dårlig kirkeinfo

Publisert rundt 12 år siden

Kritikken mot kirkevalget tiltredes! 

Brevet med valgkort burde også ha inneholdt stemmesedler (ikke bare navnelister) og konkret presentasjon av kandidatene. Da kunne folk fylt ut stemmesedlene i ro og mak før de gikk til valglokalet.

Dessuten kunne "sentrale kirkemyndigheter" ha sendt ut noen informasjonspakker til menighetsbladene (slik Kirkens Nødhjelp gjør når det er fasteaksjon) - av forskjellig lengde, med forskjellig vinkling. 

Det beste hadde kanskje vært om pengepotten til valget hadde vært fordelt lokalt? Da hadde det blitt færre dyre reklamefilmer, men mer lokal, nær informasjon. Brevet med valgkort og info kunne kanskje ha blitt sendt ut fra bispedømmene eller prostiene?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere