Lars Dahle

18

Schaeffers arv: Two Contents Two Realities

Takk til Erling Rimehaug for den perspektivrike og personlige kommentaren "Schaeffers arv". Dette står i direkte motsetning til den tendensiøse omtalen av Schaeffer i dagens hovedsak i VL.La meg utfylle bildet av Schaeffer med følgende tekst fra 2005

Publisert: 20. aug 2011

Sannheten som tilflukt i en etterkristen tid - om L'Abri

I mars i år [2005] rundet L'Abri-bevegelsen 50 år. L'Abri, som betyr "ly" eller "tilflukt", ble grunnlagt av det amerikanske misjonærekteparet Francis og Edith Schaeffer. Fra den beskjedne begynnelsen i de sveitsiske alpene og frem til dagens internasjonale nettverk, har de mange åpne hjemmene i L'Abri Fellowship fått være en tilflukt for spørrende kristne og søkende ikke-kristne.

Francis Schaffer (1912-1984) regnes som en av 1900-tallets ledende evangelikale apologeter. Arven fra Schaeffer er stadig like aktuell og kan oppsummeres i stikkordene to innhold og to virkeligheter (Two Contents, Two Realities). Dette var da også tittelen på Schaeffers viktige foredrag ved den store misjonskonferansen i Lausanne 1974.

Sunn bibelsk lære var her det første innholdsmomentet. Schaeffer bekjente frimodig Bibelens budskap som sant i møte med ethvert annet religiøst og sekulært livssyn. Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er dermed bindende for Kristi kirke. I en etterkristen kultursituasjon trenger vi å minne hverandre på at det kun er i Guds Sannhet at vi kan finne en virkelig tilflukt for livet og for evigheten.

Som kristne er vi kalt til å gi ærlige svar på ærlige spørsmål. Dette var det andre innholdsmomentet. Ifølge kristen tro, er vi kalt til å være medvandrere som virkelig lytter til hva vår neste egentlig spør om, før vi prøver å gi svar. Schaeffer oppfordrer derfor til innlevelse i samtiden, til å lære samtidens brennende spørsmål å kjenne. Derfor var han også levende opptatt av samtidskulturen, ikke minst av skjønnlitteratur, film og kunst. Schaeffer var altså kulturåpen, men enda viktigere: Han var åpen i møte med andre menneskers spørsmål, gleder og smerter.

Sann åndelighet skal prege oss kristne. Dette kaller Schaeffer "den første virkeligheten". I møte med opplevelsen av åndelig fattigdom, både i det kristne fellesskapet og i våre egne liv, kaller Gud oss til igjen å oppdage betydningen av Kristi frelsesverk og Den Hellige Ånds nærvær. Dette bærer oss gjennom hvert øyeblikk i våre liv og angår samtidig alle sider av vårt liv.

Videre la Schaeffer vekt på skjønnheten i menneskelige relasjoner, det han kalte "den andre virkeligheten". Siden kristen tro er sann, skulle den nemlig føre til at vi behandler andre mennesker med dyp respekt. Det er jo et faktum at vi alle er skapt som unikt verdifulle i Guds eget bilde. Men viser dette igjen i måten vi behandler andre mennesker på, både i hverdagens mange møtepunkt og i våre dypere relasjoner?

Arven fra Schaeffer kan videreføres på mange måter. I Damaris Norge er vi opptatt av å vise respekt for Bibelens tekster som Guds forpliktende ord, samtidig som vi vil lytte til viktige samtidstekster med respekt, innlevelse og en sunn kritisk sans. I likhet med Schaeffer, ønsker vi å bekrefte det sanne, det gode og det skjønne i samtidskulturen - og å avdekke og avsløre det motsatte. Schaeffer utfordrer hver enkelt av oss til å ta på ramme alvor at kristen tro er sannheten, og dermed den eneste virkelige tilflukt, også i en etterkristen tid.

Kommentar #1

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Tusen takk

Publisert rundt 10 år siden

Takker for innlegget ditt som ga en grei og lettfattelig innføring i et tema jeg som ateist/agnostiker ikke har så altfor mye kunnskap om fra før av. Vil forsøke å kommentere med noen utfyllende spørsmål på et senere tidspunkt, men ikke ikveld dessverre. Lørdag er lørdag, og om jeg ikke synder, så døde Jesus for ingenting...

Igjen takk for informativt innlegg.

Kommentar #2

Lars Dahle

18 innlegg  74 kommentarer

Hvem var egentlig Schaeffer?

Publisert rundt 10 år siden

min blogg har jeg akkurat publisert tips til noen sentrale ressurser for å kunne bli bedre kjent med Francis Schaeffers liv og tenkning.

Denne fargerike og innflytelsesrike apologeten er vel verdt å vite mer om - både for å få innsikt i hans tenkning og for å forstå hvordan han har preget mange kristne ledere (i høyst forskjellige leirer!) over hele verden.

Kommentar #3

Lars Dahle

18 innlegg  74 kommentarer

Schaeffers arv - og Cape Town-erklæringen

Publisert rundt 10 år siden

I mitt innlegg publiserte jeg en tekst fra 2005 om Schaeffers tale på den første Lausannekongressen i 1974.

I forlengelsen av dette er det interessant å merke seg impulsene fra Schaeffers apologetikk i dokumentet som nå foreligger fra den tredje Lausannekongressen i Cape Town ifjor. Vi finner det ikke minst i den formulerte målsetningen:

"The Third Lausanne Congress on World Evangelization (Cape Town, 16-25 October 2010) brought together 4,200 evangelical leaders from 198 countries, and extended to hundreds of thousands more, participating in meetings around the world, and online. Its goal? To bring a fresh challenge to the global Church to bear witness to Jesus Christ and all his teaching - in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas."

Jeg tviler faktisk på at formuleringen "in the realm of ideas" ville ha vært inkludert her uten arven fra Schaeffer - og hans innflytelse på dagens sentrale Lausanneledere.

 

Kommentar #4

Lars Dahle

18 innlegg  74 kommentarer

Hvorfor misvisende om Schaeffer i lørdagens VL?

Publisert rundt 10 år siden

I lørdagens hovedsak i VL, ble Francis Schaeffers bok A Christian Manifesto brukt som illustrasjon på at Schaeffer skulle være en reaksjonær og konspiratorisk talsmann for "dominionism".

Jeg har nå publisert en lengre kommentar med en redegjørelse for - og en kort vurdering av - hovedinnholdet i denne boka. Konklusjonen skulle være opplagt.

Kommentar #5

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Schaeffer hørte jeg om for første gang på Skolelaget for 40 år siden. Det du skriver her, gir ny inspirasjon til å lese ham.
Kommentar #6

Lars Dahle

18 innlegg  74 kommentarer

Noen få lesetips

Publisert rundt 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det du skriver her, gir ny inspirasjon til å lese ham.

Det var kjekt å høre!

På denne bakgrunn kan det være på sin plass med noen få lesetips - både for nye og etablerte lesere av Schaeffer:

Før lesingen kan det være en god ide å ha et grep på "Core L'Abri ideas" (lydfiler, se også her). Trilogien er et naturlig sted å begynne: The God Who Is There, Escape from Reason og He Is There and He Is Not Silent. Ikke minst gir The God Who Is There en viktig innføring i Schaeffers kjente apologetikk. Heftet Art & The Bible gir god innsikt i Schaeffers åpne kultursyn (som forøvrig er presentert her). True Spirituality gir et personlig bilde av Schaeffers syn på åndelighet. Death in the city gir et inntrykk av Schaeffer som bibelutlegger (med vekt på tekster fra Jeremia og Romerbrevet). Boka ble for øvrig gitt ut på norsk - med tittelen Jeg skammer meg ikke over evangeliet! How Should We Then Live? er et ide- og kulturhistorisk riss. Her videreutvikles sentrale temaer og perspektiver fra The God Who Is There og Escape from Reason. Whatever Happened to the Human Race? (med C. Everett Koop som medforfatter) presenterer Schaeffers syn på etiske spørsmål som abort, infanticid og euthanasi. A Christian Manifesto er grundig presentert i en annen kommentar.

 

Jeg avrunder disse lesetipsene med å anbefale "an interview with Os Guinness on the 25th anniversary of Francis Schaeffer's death". I dette intervjuet presenterer Guinness - så langt jeg kan vurdere - et realistisk perspektiv på styrker og svakheter i Francis Schaeffers innflytelsesrike forfatterskap.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere