Line Henriette Hjemdal

6

Nå trengs kristne verdier i skolen!

Skal Norge henge sammen som nasjon i fremtiden må vi holde fast ved og samle oss om og noen sentrale fellesverdier. Skolens viktigste oppgave er å bringe fellesverdiene videre til kommende generasjoner. Denne uken er det skolestart over hele landet.

Publisert: 19. aug 2011

Tiden etter 22. juli har gitt oss fornyet innsikt i hvilke fellesverdier det norske samfunnet er bygget på. Ord som frihet, demokrati, menneskeverd, åpenhet, fellesskap, kjærlighet og samhold har gått igjen i kommentarer fra politiske ledere, fra kommentatorer og fra folk på gata de siste ukene. Dette er verdier som ble angrepet den 22. juli, og som vi i ettertid bedre skjønner betydningen av å videreføre.

Disse verdiene er ikke naturgitte eller selvsagte – de må fremelskes og stimuleres for å overleve. De eksisterer ikke i et vakuum og erstattes fort av andre verdier dersom vi ikke er aktsomme og sørger for å overføre dem til våre barn.

Verdiene som i dag preger vårt samfunn har et opphav. De vokste frem i en europeisk kristen kultur som også gav opphav til menneskerettighetene som vi i dag anser som universelle og allmenngyldige. Menneskeverdet og nestekjærligheten er verdier som er uløselig knyttet til kristendommen, og som bunner i tanken om at mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller politisk ståsted. Det var disse verdiene drapsmannen gikk til angrep på da han med kaldt blod fratok mange stolte og livskraftige ungdommer livet på Utøya på ideologisk grunnlag.

Skolen er samfunnets viktigste verdiformidler. Skolens viktigste oppgave er å bringe fellesverdiene videre til kommende generasjoner. Jeg mener vi trenger mer og ikke mindre kunnskap om kristendommen inn i skolen. Jeg mener vi trenger mer og ikke mindre opplæring i etikk, moral og dannelse i skolen. Jeg mener vi trenger mer og ikke mindre kristendom, religion og livssyn inn som obligatorisk del av lærerutdanningen. Hvis det er en ting vi ikke skal ta lett på i tiden fremover så er det verdiformidling i skolen. Fremtiden vår avhenger av det.

Kommentar #1

Geir Jørgen Bekkevold

21 innlegg  4 kommentarer

Viktig innlegg

Publisert nesten 10 år siden

Bra skrevet og viktig!

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det har vært en kar her fra kristent samlingsparti som har vist oss de kristne verdier. La meg på vegne av flere si nei takk.

Saken er at gode verdier ikke er noe som er forbeholdt kristendommen, og dårlige verdier er ikke noe som er forbeholdt alle andre en kristne.

Kan vi ikke bare fremme gode verdier? Kan vi ikke synes demokrati er en god verdi, uten at det skal komme frem i en kristen sammenheng? Hva har demokrati med kristendom å gjøre, utenom at enkelte kristne setter pris på demokrati på lik linje at enkelte ateister, enkelte muslimer og enkelte buddister setter pris på demokrati.

Hvofor skal vi undertrykke noens trosfrihet for å fremme gode verdier? Kan man fremme gode verdier ved hjelp av undertrykking?

Igjen, nei takk.

Det jeg leser ut av ditt innlegg er ikke kjærlighet, det er ikke respekt. Det er selvsentrerthet, det er egoisme. Hadde du kjemper for kjærlighet og respekt ville du akseptert og respektert oss som ikke er lik deg.

Kommentar #3

Annette Heyerdahl

20 innlegg  88 kommentarer

Fellesverdier eller kristne verdier?

Publisert nesten 10 år siden
Line Henriette Hjemdal. Gå til den siterte teksten.
Nå trengs kristne verdier i skolen! Publisert 10 timer siden - 232 visninger Innlegg

Skal Norge henge sammen som nasjon i fremtiden må vi holde fast ved og samle oss om og noen sentrale fellesverdier.

Dette blir rotete, Hjemdal. For oss som ikke er kristne er det viktig at vi står sammen om fellesverdiene, og at vi ikke kaller fellesverdiene for kristne verdier. Når du skriver om frihet, demokrati og menneskeverd er det nettopp eksempler på verdier som mennesker kan stå sammen om - uavhengig av hva slags religion eller livssyn man har. Derfor blir det helt galt at du forsøker å kalle disse verdiene for kristne.

Skal du snakke om spesifikt kristne verdier får du snakke om det du finner av menneskesyn og verdier som kristendommen er alene om. Feks:

- synet på at nyfødte babyer er født med arvesynd

- at meningen med livet er å bli kristen så man ikke havner i helvete når man dør

- at naturlig livsutfoldelse i mange tilfeller er synd (varierer i ulike kristne menigheter, men fortsatt er det mange kristne som fastholder at homofili og sex før ekteskapet er synd)

-  at ofring av mennesker er noe høyverdig som man skal lovprise og vise takknemlighet overfor (hele grunnlaget i kristendommen er at gud ofret sin sønn på korset, historien om Abraham og Isak skal også vise hvor høyt Abraham elsket gud)

Slike verdier og menneskesyn er typisk kristne og det må dere kristne gjerne ha for dere selv - de kommer aldri til å bli fellesverdier.

Kommentar #4

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

Dette blir rotete, Hjemdal.

Helt enig, Annette, og det er ikke bare rotete, det er historieløst å hevde at de demokratiske og humanistiske verdier vi i dag setter så stor pris på ved det norske samfunn har noe som helst med kirken eller kristendommen å gjøre.

De forandringer til det bedre som sakte men sikkert har formet det samfunnet vi har i dag er banket gjennom fra utsiden av fritenkere, agnostikere og ateister, alltid til tross for frenetisk motstand fra kristne apologeter. Hvis kirken hadde fått holde fortet hadde vi antagelig fortsatt levd i den mørke middelalder.

Kommentar #5

Bodvar Ertesvåg

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg vil driste meg til å foreslå omformuleringen at det trengs humanistiske verdier i skolen. Riktignok med den medfølgende presisering at humanismen er forankret i Jesu lære og har sitt definitive utspring i kristne tradisjoner. Det kan selvsagt argumenteres, med rette, at humanismen kan betraktes som noe universellt ønskelig, uansett om man er kristen eller ikke, men jeg vil nedlegge påstand om at det å være kristen forutsetter at man samtidig også er humanist. Og samtidig at et klart flertall av vestlige humanister også er kristne.

Slik jeg ser det så er det direkte forkastelig å ikke erkjenne at våre kristne tradisjoner utgjør selve grunnmuren som har gjort det mulig å bygge vegger og tak av humanistiske verdier. Selvfølgelig så kan ikke Kristendommen kreve monopol på humanismen, selvfølgelig bør den ikke gjøre det heller! Vi synes Jesu lære er god lære, uavhengig av tro.

Desverre så er denne koblingen nærmest fraværende i grunnskolen så langt min erfaring rekker. Joda, siden opplysningstiden så har vel de mest markante humanistene først og fremst vært filosofer, og muligens også kristne. Men før den tid så var de fleste humanistene geistlige og teologer, inklusive en og annen pave. Og alle senere humanister har for det meste bygget videre på den kristne humanistiske konstruksjonen. Det er egentlig ganske historieløst å ikke dra parallellen mellom "kristne verdier" og "humanistiske verdier", de er stort sett de samme, og hvilket begrep en velger å bruke burde strengt tatt være en smaksak.

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

da er du historieløs

Publisert nesten 10 år siden
Bodvar Ertesvåg. Gå til den siterte teksten.

Det er egentlig ganske historieløst å ikke dra parallellen mellom "kristne verdier" og "humanistiske verdier"

jeg kjenner ingen med mer humanisme enn buddhister.de pøler ikke på med arvesynd og helvete,men bringer håp til hele verden

Kommentar #7

Bodvar Ertesvåg

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det kan være så, men Buddhismens påvirkning av det norske/vestlige samfunn er nok heller fraværende.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere