Espen Utaker

298

Mer negative til nye landsmenn

Fire av ti opplever innvandring som en trussel. Frykter du at økt innvandring vil ødelegge Norges egenart?

Publisert: 19. aug 2011

Nordmenns holdninger til våre nye landsmenn er blitt mer negative, viser den store valgundersøkelsen av stortingsvalget i 2009.

•16 prosent oppga innvandring som viktigste sak ved valget for to år siden. Det er det høyeste noensinne.

• 42 prosent sier rett ut at innvandring er en trussel mot vår egenart.

• 87 prosent mener at innvandrere som begår en kriminell handling skal utvises.

• 52 prosent sier at vi i dårlige tider først og fremst bør sørge for arbeid til nordmenn.

Les saken her.

Frykter du at Norges egenart ødelegges ved økt innvandring?

Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eit lands eigenart

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Frykter du at Norges egenart ødelegges ved økt innvandring?

er som språket i konstant endring. Auka innvandring er ein faktor som vil endre samfunnet vårt, lav fødselsrate ein annan.

Alt er i endring, men uansett vil nok skandinavia vere noko for seg sjølv også i framtida.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Norges egenart

Publisert over 10 år siden

Jeg tenker at enhver som sier at de ikke frykter at økt innvandring vil ødelegge Norges egenart enten lyver eller ikke bryr seg om denne egenarten.

Spørsmålet er ikke om innvandring i seg selv har potensiale til å ødelegge, men om økt innvandring vil gjøre det. M.a.o. en økning fra dagens nivå.

Men en økt innvandring vil formodentlig også være en villet økt innvandring, godkjent av flertallet av våre folkevalgte. Sagt med andre ord: Innvandring vil fortsatt være en viktig del av framtidens valgkampanjer, og FrP vil formodentlig kunne oppnå gode valgresultater også i framtiden.

Kommentar #3

Ole David Østli

2 innlegg  154 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ja, det er slik jeg ser på det også. Våre barn kommer til å ødelegge det samfunnet vi har bygd opp, og bygge noe enda bedre!

Men det er klart: Hvis en gruppe innvandrere blir mange nok, vil de kunne ta styringen. Men det er nå et stykke dit da.

Kommentar #4

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

De rikes paradis

Publisert over 10 år siden

Jeg legger inn et innlegg fra Dagbladet skrevet av statsviter Karl-Eirik Kval som vinkler denne problematikken litt annerledes. Den er tankevekkende.

http://www.dagbladet.no/2011/08/18/kultur/debatt/debattinnlegg/fattigdom/underklasse/17725760/

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Det er uunngåeleg

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Frykter du at Norges egenart ødelegges ved økt innvandring?

Vårt Land skreiv i leiaren sist laurdag: "Vi har i løpet av 30 år fått en halv million innvandrere inn i landet. Det er klart at det får konsekvenser. Å ikke ta det på alvor, er et bidrag til å skape frustrasjon og motsetninger. Men vi må ta utgangspunkt i at innvandrerne er her, og sørge for at de blir inkludert i fellesskapet." 

Den halve millionen som alt er komen, er likevel ikkje største problemet. Det ein kan frykte, er at innvandringa vil halde fram i same, eller sogar i aukande, tempo. Den som ikkje ser at det vil forandre Noreg på alle måtar, må vere fullstendig blind.

I ein nyleg diskusjon om norsk oppdrettsnæring, minte den tidlegare svenske statsministeren Göran Pärson, som no er bonde, om å gje frå seg garden/landet i betre stand enn ein overtok den/det. Vår generasjon overtok Noreg som eit relativt velståande, samla og stabilt land. Vi risikerer å gje barnebarna våre eit splitta, ustabilt og fattig land, stadig meir likt Somalia, Irak og Pakistan.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er ikke uvanlig at denne typen undersøkelser opererer med lada spørsmål, samt rett og slett unyanserte spørsmål som dypest sett ikke klarer å reflektere ut noe særlig nyttig. Jeg får derfor gi noen kommentarer til de punktene som det refereres til.

I første omgang er det vel ingen tvil om at økt innvandring vil "ødelegge" Norges egenart i den forstand at det vil medføre ei endring av egenarten. Og så får man vurdere om det er de positive sidene som blir endra, sånn at vi dermed kan bruke ordet "ødelegge". Mest sannsynlig vil man få både negative og positive endringer. Men grunnen til den lada spørsmålsstillinga er kanskje knytta til, mer indirekte, tanken om en enhetlig norsk kultur? Det er kanskje vanskelig å påstå (og langt mer bevise) at en sånn eksisterer, men hvis man legger bort denne påtatte diplomatiske og relativiserende tonen (som jeg ofte finner meg selv som (mis?)bruker av), så har man hatt en ganske homogen kultur i Norge fram til i dag, og den består av mange sentrale aspekter, alt fra kristen kulturarv til demokratisering og sekularisering, samt mentaliteter som likeverds- og likhetstankegangen, dugnadsånda, janteloven osv.

Jeg synes ikke at innvandring har vært noen kjempeviktig sak bak mine stemmerunder gjennom de siste årene, men jeg har vel hatt saken i bakhodet tross alt. Når det gjelder utvisning av innvandrere så blir det et spørsmål som savner nyanser. Hvem er "innvandrere" i denne sammenhengen? Er det asylsøkere (henholdsvis de med avslag, opphold eller i prosess), gjestearbeidere, innvandrere på familiegjenforening, innvandrere i første eller andre generasjon, osv...? Men når det gjelder folk som ikke har fått opphold, eller som er i en prosess må man vurdere utsendelse pga. alvorlig kriminalitet. Mindre foreseelser bør ikke føre til direkte utvisning... Når det gjelder arbeid og dårlige tider så er jeg enig i at man først må legge til rette for norske statsborgere, det sier seg selv... Man er ikke innvandringsfiendtlig av den grunn!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere