Finn Eriksen

5

Islam Net og iERA konfronterer internasjonal sekulær humanisme

Publisert: 13. aug 2011

... I en debatt mellom Gule og Hamza Andreas Tzortzis 15/8 kl 1700 http://islamnet.no/index.php?option=com_content&view=article&id=635%3Apressemelding-debatt&catid=28%3Anyheter&Itemid=48

Islamnet sier de vil prøve å kjøre debatten live. Det kan bli en interessant seanse.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Men de sekulære kritiserer jo ikke Islam. Det har jeg blitt fortalt så mange ganger her på VD. Det må da være en feil ett eller annet sted.

Kommentar #2

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nåja, det er nok mye som er feil...

Men nå er det altså humanismen som skal under lupen; " Kongressen er basert rundt den feilaktige antagelsen om at humanismen er veien fremover for menneskeheten, men teamet derimot har stor tro på at Islam er verdenssynet som ikke bare er fornuftig, men danner grunnlaget for våre verdier og moral."

Islamnet har ikke vært veldig villige til å la kritikere og presse slippe til på sine arrangementer.
Man kan jo håpe at dette arrangementet kan være et eksempel til etterfølgelse fra deres side.

Hvem vet, med tiden blir det kanskje aksept for at også muslimer kan kritisere islam. 

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

artikler fra Aljazeera

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Men de sekulære kritiserer jo ikke Islam

Hei Morten

Det har i kjølvannet av det som hendte her i landet blitt skrevet mye også i andre land.

Engelskspråklige Aljazeera har to artikler av en professsor i iranske studier med mer, fra Columbia Universitet, som jeg (med min mangelfull engelsk, likevel)  finner meget informative og gode:

Del 1  av "Muslims and metaphores"

Del 2  av "Muslims and metaphores"

Kanskje de belyser noe av forholdet? De bør absolutt leses, om vi ønsker å komme litt bak overskriftene i nyhetsbildet?

Uansett blir det en interessant debatt.

med vennlig hilsen mette


Kommentar #4

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Svært viktig poeng, men..

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Kanskje de belyser noe av forholdet? De bør absolutt leses, om vi ønsker å komme litt bak overskriftene i nyhetsbildet?

Han fremhever (som Erna Solberg) at muslimer er i ferd med å bli stigmatisert og betraktet som syndebukker. De første reaksjonene etter udåden 22/7 viser at han har et svært viktig poeng; vi kan ikke tillate oss å automatisk tillegge en hel gruppe mennesker bestemte negative egenskaper. Holocaust bør minne oss om konsekvensene av det.

På den andre siden synes jeg at han toner ned betydningen av en del problematiske fakta;
- Hatet mot vesten (USA) er reelt i den arabiske-muslimske verden. Det er ikke bare ABB som mener at vi befinner oss i en religionskrig/korstog - det gjør også jihadistene. "Okkupasjonen" av "Muhammeds land" er deres motivasjon. De voldelige konsekvensene av denne oppfatningen kan vel neppe ha vært tydeligere.
- Det antidemokratiske/totalitære tankegods som "dyrkes" i de muslimske statene i midøsten er et bilde på hva som kan skje dersom innvandringen av muslimer "kommer ut av kontroll".
- At kritikken av totalitær islam i vesten for det meste kommer fra ikke-muslimske intellektuelle, gir ikke inntrykk av at dette er et problem som muslimer i tilstrekkelig grad tar på alvor. Vestlige muslimer (ledere)  spille en langt mer aktiv rolle her. En bieffekt vil jo være at de støtter opp under demokratiske krefter i midtøsten (og resten av verden).

Hans konklusjon bærer preg av harme:
"The world is no longer at the mercy of this corrupt cacophony of power and wealth. They have analysed and terrorised us enough. It is time to get even, expose and theorise them back."

Skal det bli en fredelig løsning på dette problemet, trenger vi flere stemmer som kan se ting fra MINST to sider.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert over 9 år siden

Hei Finn E.

Hvis du personlig kjenner noen muslimer, så har kanskje du også kjent på hvordan de har følt seg rammet som gruppe siden 09.11.2001? Jeg forstår inderlig godt hvilken lettelse de må ha kjent, når det ikke var en av dem?  Erna Solberg har et meget viktig poeng, med å vise til hva vår egen frykt gjør med andre mennesker som gruppe. Vi har alle et ansvar for vår egen tenkning.

Jeg hopper til det du siterer av professorens uttalelse:

""The world is no longer at the mercy of this corrupt cacophony of power and wealth. They have analysed and terrorised us enough. It is time to get even, expose and theorise them back."

I dag vet vi så mye mer om hva som rører seg i den arabiske og muslimske verden, enn vi gjorde for 10 år siden. Det er lettere å se den muslimske bevegelsen som et opprør overfor korrupsjon og maktmisbruk i deres egne land, slik vi idag bruker begrep som "den arabiske våren". -

Når du viser til "hatet overfor vesten", er det vel en gammel psykologisk faktor at ikke noe virker mer samlende enn en felles fiende? - Det er denne rollen jeg tenker Israel kanskje har forstått at de har hatt, bedre enn mange andre? - Jeg vet ikke - Jeg er ingen politiker.  -  - Jeg ser på det som skjer mer som en prosess, der jeg har stor tro på det iboende gode i mennesket, om vi evner å elske det fram i hverandre. - Ser vi etter "det onde" i hverandre, sier vel utfallet seg selv? Hvor mye smerte skal vi påføre oss?

Det er  påfallende i dag, hvirken vekkelse vi også har i vår kristne kultur? Det er søndag, og jeg har benket meg foran gudstjenesten i radioen som jeg pleier når jeg har anledning. Og dagens tema var sterkt: Jesus kom for å gjenreise medmenneskeligheten?

Det er ikke snakk om "frelse" fra dine "synder", men det snakkes om å være et medmenneske og se barna i samfunnet?

Det er ikke en Jesus som slår oss i hodet pga feil meninger. - Men en Jesus som vil ha oss til å erkjenne vårt egenverd, ved å gjenreise menneskets verdighet, gjenreise medmenneskeligheten?

Med min kulturelle ballast gledet dette meg. Jesus er svaret på hvordan vi må møte "det hatet" noen tror at er der. Vi er rike, velstående og høyt utdannet, med et åpent samfunn. Hvis ikke vi klarer dette, hvem skal da klare det? - Jeg har troen.

med vennlig hilsen mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere