Vidar Enebakk

2

”Fjordman” og kristen kultur

Jeg har tre spørsmål om forholdet mellom ”Fjordman” og kristen kultur knyttet til det anonyme kristne nettstedet http://christianculture1.blogspot.com/

Publisert: 11. aug 2011

Denne norske bloggen var aktiv fra juni 2006 til juni 2008. Her finnes mye interessant stoff om ”Å lyde Gud mer enn mennesker”, ”Den kristne utfordring”, ”Den kristne innflytelse i samfunnet”, ”Oppfordring til bønn og faste!”, samt ”Kristendom og vitenskap (del 1-8)”. Naturlig nok har nettstedet også linker til andre kristne blogger som Bjørn O. Hansen, Morbus Norwegicus, Katolikken og Kristenblogg.no.

Mer oppsiktsvekkende er imidlertid artiklene om ”Europas fremtid”, ”Irans president, atomvåpen og al-Madhi”, samt ”Svensk forslag til ny integreringspolitikk - et nytt skritt mot kulturelt selvmord”. Mer konkret, i artikkelen ”Årsakene til konflikten mellom vesten og islam” (23. august 2006) står det følgende:

"Senest i 1683 ble muslimene stoppet ved Wien i sitt forsøk på å erobre Europa. Bakgrunnen for at Islam spredde seg på denne måten finner vi i Koranen og Hadith. Her finner muslimene en rettferdigjørelse av jihad og vold for å spre islam.”

Oppsiktsvekkende er også de mange linkene til islamkritiske nettsteder som Brussels Journal, Gates of Vienna, Suicide of the West, Human Rights Service (HRS), Document.no, HonestThinking, Jihad Watch og – sist men ikke minst - The Fjordman files. Mest oppsiktsvekkende er like fullt de direkte linkene til stadig nye artikler av Fjordman, for eksempel den 14. juni 2006 (”Read this essay written by Fjordman!”), den 10. juli 2006 (”Read the latest essay from Fjordman!”), og den 12. juli 2006 (”A new disturbing essay from Fjordman!”).

Allerede den 26. juli 2006 kritiserte frilansjournalisten Øyvind Strømmen bloggeren ”Christianculture” for å være ”islamofob”, og de hadde en lengre ordvekling i august samme år som er gjengitt på nettstedet: http://christianculture1.blogspot.com/2006_08_01_archive.html

Jeg har derfor følgende tre spørsmål:

1.      Hvem skjuler seg bak den anonyme bloggen og signaturen ”Christianculture”?

2.      Hvor tett er egentlig forbindelsen mellom ”Fjordman” og ”Christianculture”?

3.      Er et forsvar for kristen kultur virkelig forenelig med et forsvar for ”Fjordman”?

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Interessant

Publisert over 10 år siden

Denne bloggen har jeg aldri hørt om før, men det er jo litt pussig at personen bak anbefaler Bjørn Olav Hansens blogg når han selv bestemmer seg for å ta pause - siden den først og fremst ser ut til å være fokusert på baptismen.  Hansens siste oppslag (datert i dag) handler sågar om en hyllest til Obama fordi han er "vertskap for den tredje Ramadan-middagen i Det hvite hus".

Ellers ser det ut til at "Christianculture" setter pris på "Livets Ord".

Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at lenkelisten omfatter flere av de sentrale counterjihadistiske bloggene.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hva er oppsiktsvekkende?

Kommentar #3

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Samarbeid?

Publisert over 10 år siden

Morten,

Jeg har allerede listet opp tre momenter jeg mener er oppsiktsvekkende ved det norske nettstedet Christianculture, som var aktivt fra 2006 til 2008: De mange islamkritiske tekstene, de mange linkene til CounterJihad-blogger, samt direkte linker til stadig nye essays av Fjordman.

Aller mest oppsiktsvekkende er kanskje likevel tidsaspektet:

For det første: Jeg (og mange med meg) kjente ikke til CounterJihad-blogger som Brussels Journal, Gates of Vienna, Jihad Watch og The Fjordman files før 22. juli 2011. Denne anonyme bloggeren var åpenbart godt orientert i dette feltet allerede i 2006.

For det andre: Det virker som om de to bloggerne er tett knyttet sammen. Fjordman-essayet ”Waiting for Churchill or Waiting for Godot?” ble lagt ut på JihadWatch den 12. juni 2006, og dukker opp hos Christianculture bare to dager senere; Fjordman-essayet “’Let Them Eat Kebab’ — The New Marie Antoinettes” ble publisert på Gates of Vienna den 9. juli 2006, og det blir lagt ut hos Christianculture allerede neste morgen; og Fjordman-essayet ”Beheading Nations - The Islamization of Europe's Cities” ble lastet opp på JihadWatch den 12. juli 2006 kl. 10:00 AM, og ble lagt ut hos Christianculture allerede ved middagstider samme dag.

Det likner mer på nært samarbeid enn tilfeldig sammenheng.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ok, jeg oppfattet det slik som at det var oppsiktsvekkende at slike tanker var ytret av kristne, noe jeg ikke ser som oppsiktsvekkende i det hele tatt. At tankene i seg selv er oppsiktsvekkende er noe annet, men for oss som har brukt litt (for mye) tid på nettet så er heller ikke disse særlig oppsiktsvekkende.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Oppsiktsvekkende

Publisert over 10 år siden

Jeg finner i høyeste grad denne forbindelsen oppsiktsvekkende - og mener, i likhet med Vidar Enebakk, at det er nærliggende å tenke at det må ha vært en tett forbindelse (samarbeid?) mellom Fjordman og "Christianculture".

Kommentar #6

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Samarbeid

Publisert over 10 år siden

Én mulighet er at "Fjordman" ikke er én person, men en persona - en maske eller et psevdonym som flere stemmer snakker gjennom. I så fall har ikke Peder Are Nøstvold Jensen (36) jobbet alene, men vært et slags medium for flere forfattere som jobber på ulike felt. Diskusjonen om ”’The Observer’ en ’ny’ Fjordman?” er helt sentral i denne sammenheng.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread169867/#post_169867

Se også denne analysen (som står for egen regning):

http://einarlunga.wordpress.com/2011/08/05/fjordman-star-fram-peder-nostvold-jensen/

Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Samarbeid?

Publisert over 10 år siden

Jeg velger å stille et ? bak samarbeid, for - jeg skulle anta at dere alle tre - Vidar. Morten og Oddbjørn - daglig mottar epost fra opptil flere talerør som dere leser selektivt - og som dere dann og vann refererer fra - selektivt.

Jeg skulle anta at bloggeren her får oppdateringer på sin epost - denne leser - og finner det interessant nok til videreformidling på sin blogg. 

Jeg vil anta at samarbeidet ikke er tettere enn det.

Og - den som vil - og leter på nettet - vil alltids finne innhold og stoff som kan linkes sammen - eller klippes inn i - sin egen virkelighetsforståelse.

Jeg har nevnt det før - og nevner det igjen - det å være islamkritisk - er en oppfattelse langt utenfor enkeltbloggere og bestemte nettsteder - og - det norske samfunn er ikke buddistkritisk selv  om det er disse trossamfunn som har størst prosentvis vekst i Norge.

Det har aldri vært - eller vil ikke forekomme - at noen tar til orde for å begrense buddifiseringen av Norge.

Kristen kultur?  De muslimene som snakker høyest i media - eller som media fokuserer på - sier mye om islam som påkaller mer enn sunn skepsis.  Mye av det som er kommet fram står i motsetining til LIBERALE verdier, som det store flertall av det norske folk har felles.

Ta kvinnesynet, synet på voldsbruk, synet på homofile.  Eller synet på demokrati og menneskerettigheter.

I tråden "Prognose" har trådstarter tanker om at islam og kristendommen mer kan finne hverandre i fellestanker som de liberale misliker enn at det blir noen religionskrig.

Kommentar #8

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Samarbeid?

Publisert over 10 år siden

Knut,

Du har rett. Det er bare en hypotese. Så får tiden vise om den er sann.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Samarbeid?

Publisert over 10 år siden

Jo da, du har en del gode poenger, Knut.  Ellers vil jeg jo se det som sannsynlig at Peder Nøstvold Jensen har hatt et miljø rundt seg også her i Norge (muligens bare på nettet), og at disse har utvekslet tanker og analyser.  Jeg tviler på om Fjordman representerer noen form for "fellespsevdonym", mens jeg ser det som sannsynlig at "The Observer" kan ha vært det.  Det mest interessante i sammenheng med koblingen "Fjordman" - "Christianculture", synes jeg er den "kombinasjonen" av kristendom og counterjihadisme som vi finner på "Christianculture"-bloggen.

Kommentar #10

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Med Strømmen

Publisert over 10 år siden

Ny og aktuell kronikk fra Øyvind Strømmen i Dagbladet i dag.

”Problemet med å rose Fjordman er ikke at Breivik gjør det. Problemet er at man roser Fjordman.”

Det gjelder også for den anonyme bloggeren Christianculture.

Kommentar #11

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Enig med Knut

Publisert over 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg velger å stille et ? bak samarbeid, for - jeg skulle anta at dere alle tre - Vidar. Morten og Oddbjørn - daglig mottar epost fra opptil flere talerør som dere leser selektivt - og som dere dann og vann refererer fra - selektivt.

Jeg skulle anta at bloggeren her får oppdateringer på sin epost - denne leser - og finner det interessant nok til videreformidling på sin blogg.

Jeg er helt enig med denne analysen. Å linke til en artikkel på blogg man følger på to dager etter den er publisert er tregt i etter internetts standarder. De fleste som henter informasjon og leser meningsbærende kommentarer på nett har abonnerer selvsagt på SSR-feeder, eventuelt god gammeldags epost-varsling.

Ellers er det forstemmende at noen de mer ekstreme forkjempere for "kristenkultur" har hatt sterke bånd til de høyreekstreme, monokulturalistiske miljøer. Jeg håper dette fører til en større refleksjon om konseptet og hva det innebærer.

Kommentar #12

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Vitenskapshistorie

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det mest interessante i sammenheng med koblingen

For min egen del er det mest interessante koplingen mellom kristendom, counterjihadisme og vitenskapshistorie (vitenskapshistorie er mitt eget forskningsfelt). I den opprinnelige Fjordman-bloggen (2005-6) finnes det riktignok ingen vitenskapshistoriske tekster.Siden 2006 har imidlertid ”Fjordman” publisert et titalls artikler om alt fra “Islam, the Greeks and the Scientific Revolution, Part 1-3” (2007), “The Truth about ‘Islamic’ Science” (2007), “History of Medicine in the Islamic World, Part 1-5” (2008), “A History of Optics, Part 1-6” (2008-9), “A History of Geology and Planetary Science, Part 1-3”, (2009), “A History of Mathematical Astronomy, Part 1-4” (2009-2010), “A History of Astrophysics, Part 1-4”, (2010) – etc. etc. – helt til “Women and Human Accomplishment” (Juli 2011).

For en full oversikt over “Fjordmans” forfatterskap etter mars 2006 , se her (vitenskapshistoriske tekster omtrent midt på siden):

http://kleinverzet.blogspot.com/p/fjordman-files.html

Disse vitenskapshistoriske arbeidene holder en svært høy standard selv om de er selektive både i perspektiv og referanser. Det handler i hovedsak om å påvise at moderne vitenskap vokste ut av den kristne tradisjonen i middelalderen, og at moderne vitenskap ikke kommer – eller kunne komme – fra Midt-Østen, India eller Kina. Andre artikler av ”Fjordman” er mer nåtidige og av meget høy teknisk kvalitet, for eksempel om superkonduktivitet, partikkelfysikk eller superstrengteori.

Jeg finner det ganske usannsynelig – eventuelt utrolig imponerende (!) – at Peder Jensen har skrevet alt dette alene. Samtidig er den vitenskapshistoriske analysen til "Fjordman" langt på vei sammenfallende med de åtte bidragene hos Christianculture om ”Vitenskap og kristendom”.

Dersom dette stemmer, er Fjordman med stor sannsynlighet inspirert av Christianculture og har lest, klippet og limt fra denne bloggen. Alternativet er samarbeid.

 

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Interessant!

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Dersom dette stemmer, er Fjordman med stor sannsynlighet inspirert av Christianculture og har lest, klippet og limt fra denne bloggen. Alternativet er samarbeid.

Dette er svært interessant - men jeg må innrømme at mine fagkunnskaper ikke strekker helt til mht. å bedømme kvaliteten på Fjordmans vitenskapsteoretiske artikler (de fleste av dem ligger et stykke unna mitt primære fagfelt).  Gitt at Fjordman har vært inspirert av "Christianculture", blir det jo ikke mindre interessant å reflektere over hvem som kan skjule seg bak sistnevnte psevdonym.

Kommentar #14

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Kronikk 29.07.2011

Publisert over 10 år siden

Den vitenskapshistoriske analysen var noe av bakgrunnen for min kronikk i Dagbladet den 29. juli 2011 med tittelen "Meld deg, Fjordman!".

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk

Publisert over 10 år siden

for lenken til din kronikk, som jeg hadde oversett i alt informasjonsmylderet etter 22/7.

Kommentar #16

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Siste nytt om Fjordman!

Publisert over 10 år siden

Aftenposten og Adressa har nettopp trykket artikler hvor "Fjordman" kommenterer ryktene om "The Observer". Han avviser de nye blogg-ryktene og sier han ikke vil blogge mer.

Se her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4198288.ece

http://www.adressa.no/nyheter/terrorangrepet/article1676738.ece

Kommentar #17

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Livets Ord

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Ellers ser det ut til at "Christianculture" setter pris på "Livets Ord".

Oddbjørn,

Dette med Livets Ord var interessant.

Christianculture skriver den 15. april 2007:

"Jeg var elev på Livets Ord Bibelskole for ca 20 år siden. På den tiden var nok Livets Ord på sitt mest ekstreme med når det gjaldt demonologi, åndelig krigføring og såkalte ”krigstunger” og fikk den gang en berettiget kritikk fra Åge Åleskjær rundt dette."

http://christianculture1.blogspot.com/2007/04/ulf-ekmans-nye-bok-om-nattverden.html

Se også denne bloggen hvor Christianculture forsvarer Livets Ord og skriver:

"Som jeg stadig prøver å peke på det som er Europas store problem er de stadige angrepene på kristendommen og de kristne verdier, og tilsvarende knefall for islamsk press."

http://8978.vgb.no/2006/05/29/farlig-hjernevask/

Kommentar #18

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Nettopp

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg finner det ganske usannsynelig – eventuelt utrolig imponerende (!) – at Peder Jensen har skrevet alt dette alene.

Og dermed burde det heller ikke fortone seg som så alldeles ubegripelig at noen av oss har festet oss ved Fjordman som en interessant skribent (enten det er én eller flere personer som står bak dette pseudonymet).

Kommentar #19

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Nettopp ikke!

Publisert over 10 år siden

For min del er det vanskelig å begripe hvordan denne islamfientlige hatretorikken er forenelig med det kristne budskapet.

Som forsker mener jeg dessuten at Fjordmans vitenskapshistoriske analyser er svært ensidige, tendensiøse og normative. De er på ingen måte representative for forskningsfronten idag. Tvert imot reproduseres 50 år gamle klisjeer om Europas overlegenhet og den kristne tradisjonens betydning for moderne vitenskap. Å bruke vitenskapshistorien på denne måten for å underbygge teorien om Eurabia er uholdbart.

Jeg skjønner godt at Fjordman må ha fremstått som en meget imponerende person med detaljerte kunnskaper om alt fra kvantefysikk til ølbrygging. Og, ja, jeg er imponert dersom Peder Jensen (36) har skrevet alt dette selv. Men, nei, jeg tror ikke det.

Politiet har nå PC'en til Peder, så vi får bare avvente å se hva de finner av kontakter der.

Kommentar #20

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Sitatfunksjon er litt i ulage, men det jeg kommenterer:

3.      Er et forsvar for kristen kultur virkelig forenelig med et forsvar for ”Fjordman”?

Etter mitt syn; nei.

Siden Livets Ord er dratt frem, så har jeg selv vært tilskuer til en lokal teologisk motstand mot hva man kan kalle ytterliggående karismatikk/trosbevegelse. Nå senest hørte jeg i forbifarten at denne ytteliggående "bevegelse" gjerne gjenkjennes ved at man er usedvanlig (og ukristelig) opptatt av hva man selv har å vinne/kan oppnå ved sin "personlige gudstjeneste". Altså en form for selvsentrering. Gud er jo god...

I den forbindelse gav Erik Wiggen Mosveens leder i dagens VG, litt lys over årsakens kompleksitet for undertegnede. Mosveen tegner et bilde av en intetsiger (ABB) som mest av alt ønsker å lykkes, utrette noe, bli sett og hinsides verdsatt - av mennesker, eller av Gud himself.

Uansett: Selvsentrering harmonerer ikke særlig med f.eks. Paulus teologi. I så måte tror jeg det er riktig og viktig at kristenfolket tar seg en lønnkammer-session. Jeg kan ikke se annet enn at Fjordmann generaliserer og mistenkeliggjør en hel gruppe mennesker - noe som vil veis opp mot å ikke tale usant.

Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner godt at Fjordman må ha fremstått som en meget imponerende person med detaljerte kunnskaper om alt fra kvantefysikk til ølbrygging. Og, ja, jeg er imponert dersom Peder Jensen (36) har skrevet alt dette selv. Men, nei, jeg tror ikke det.

Politiet har nå

Ja, det blir spennende å følge "Fjordman-saken" framover - og når jeg nå har sett nærmere på emne-bredden i det han har produsert, er jeg tilbøyelig til å være enig i at det kan ha vært flere enn Jensen bak "Fjordman".

 

Kommentar #22

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ulike syn

Publisert over 10 år siden

Johan,

Her finnes det nok ulike oppfatninger og motstridende fløyer, men jeg synes selv det var oppsiktsvekkende hvordan den anonyme bloggeren Christianculture helt uproblematisk kombinerte kristen kultur og counterjihadisme.

Jeg kjenner ikke godt til Livets Ord og vil ikke uttale meg ytterligere om det.

Uansett, jeg synes det er riktig og viktig at disse debattene blir grundig diskutert i det kristne miljøet. Det finner du mange gode eksempler på her på verdidebatt.no.

Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja,

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Dette med Livets Ord var interessant

"Christianculture" har helt tydelig hatt et nært forhold til "Livets Ord" - men han er likevel litt vanskelig å plassere i det konfesjonelle landskapet.  Hans positive syn på Ulf Ekmans "nye" oppfatning av nattverden kan kanskje tyde på at han har nærmet seg katolisismen?  Han har jo også en "katolsk" lenke på bloggen sin.

Ellers finner jeg ikke "Christianculture"s kommentar i den siste lenken din, men jeg får ikke fram alt på den web-siden.

Kommentar #24

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Her

Publisert over 10 år siden

Kommentaren til Christianculture er datert "mai 29th 2006 at 8:03 pm" - men flere påfølgende bidrag på bloggen.

Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 10 år siden

Problemet mitt er at jeg ikke får opp noen av de 116(?) kommentarene til innlegget på bloggen - kun en blå side...

Kommentar #26

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Her finnes det nok ulike oppfatninger og motstridende fløyer, men jeg synes selv det var oppsiktsvekkende hvordan den anonyme bloggeren Christianculture helt uproblematisk kombinerte kristen kultur og counterjihadisme.

Jeg kjenner ikke godt til Livets Ord og vil ikke uttale meg ytterligere om det.

Uansett, jeg synes det er riktig og viktig at disse debattene blir grundig diskutert i det kristne miljøet. Det finner du mange gode eksempler på her på verdidebatt.no.

Ja, alt etter hvem man spør, vil man få ulike svar på spørsmålet du stiller. Som grunntanke tenker jeg at det er best og riktigst om man i denne ettertid "taler til sine egne" - d.v.s. at jeg som kristen først og fremst taler til andre kristne om ting som vedrører den kristne tro og lære, og forholdet til Fjordmanns retorikk. I så måte tror jeg individer som er kjent i, og kjenner til "anti-multikultur"-miljøet vil ha størst slagkraft gitt at man i ettertid vurderer annerledes.

Jeg stiller meg gjerne laglig til hogg for spm. 3. Om ikke annet enn for å provosere frem ettertanke og refleksjon i mitt eget miljø. :)

Mvh Johan Rosberg

Kommentar #27

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ulf Ekman og islam

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg kjenner ikke godt til Livets Ord og vil ikke uttale meg ytterligere om det.

Livets Ords leder Ulf Ekman har ofte kritisert islam.  Det er verken oppsiktsvekkende eller unaturlig at han som kristenleder har gjort det.  I en artikkel i den kristne ukeavisen Magazinet hadde han noen krafitige utfall i mai (?) 2004.  De fleste av dem var "teologiske", men jeg stusser litt over følgende formulering:

...religionens ekspansjonistiske krav i det moderne Europa.

Jeg forstår "ekspansjonistiske krav" her som et politisk, ikke teologisk, utsagn - men det kan hende jeg tar feil.  Magazinet eksisterer ikke lenger, og originalartikkelen er ikke søkbar på nett, men hovedinnholdet er gjengitt i nettavisen til "Norge idag":

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=4947

 Ulf Ekman i avisen Dagen 28/11 2003 - "Eurabia light"?

http://www.dagen.no/Nyheter/Samfunn/tabid/248/articleView/true/ModuleId/42652/Default.aspx

Kommentar #28

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 10 år siden

"Jeg forstår "ekspansjonistiske krav" her som et politisk, ikke teologisk, utsagn - men det kan hende jeg tar feil.  Magazinet eksisterer ikke lenger, og originalartikkelen er ikke søkbar på nett, men hovedinnholdet er gjengitt i nettavisen til "Norge idag":

Helt klart politisk, og av "ikke-åndlig" egeninteresse. Klassisk kristen dogmatikk lærer oss bare om menighet (global) uten hjemland og nasjonale interesser.

Kommentar #29

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Interessant

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Livets Ords leder Ulf Ekman har ofte kritisert islam

Kommentar #30

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Og Ekmann har lyttet mye til Benny Hinn - fra USA selvsagt....

Kommentar #31

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Mer Ekman

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Livets Ords leder Ulf Ekman har ofte kritisert islam.

Pål Espen Kapelrud er innom en artikkel Ulf Ekman hadde på trykk i Dagen Magazinet 5/5 2008 i en masteroppgave ved Det teologiske fakultet, UiO, 2008.  Masteroppgavens tittel er Offerets makt. En diskursanalyse av karikaturstriden i Norge - og Ekmans artikkel har tittelen "Europa islamiseres raskt".

Jeg siterer litt fra s. 64 i masteroppgaven (https://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/publikasjoner/Masteroppgave-Kapelrud.pdf):

 

Ekman setter(...)opp et motsetningsforhold mellom den sosialistiske venstresiden og kristendommen. Han spør videre hvordan de ”sekulariserte venstrepolitikerne” kunne ”falle så pladask for islam”. Som et mulig svar henviser Ekman til den økonomiske situasjonen i Europa, som med sitt behov for arbeidsinnvandring fra muslimske land gir albuerom for det radikale islam, og som i følge Ekman alltid har ønsket å erobreEuropa. I tillegg kommer også Tyrkias søknad om medlemskap i EU. Ekman ser for seg at når ytterligere 70 millioner muslimer innlemmes i Europa, ligger veien åpen for den islamiseringen som truer Vestens verdigrunnlag.

Kommentar #32

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Kristenkonservativ konspirasjon?

Publisert over 10 år siden

Jeg var en ivrig bruker av nettet også de årene christianculture var aktiv, med spesiell interesse for kristne nettsteder. Christianculture kan jeg ikke huske å ha støtt på - selv om jeg sannsynligvis må ha gjort det. Men bloggen må uansett ha vært meget perifer.

Til tross for at det ble lagt ut ganske mange poster mellom juni 2006 og juni 2008, så fikk bloggen i dette tidsrommet på to år kun 13 kommentarer i alt, hvorav flere var av samme person. 

Det støtter meg i oppfatningen at bloggen var høyst perifer og uten innflytelse.

Kun én kommentar var åpent islamfientlig, og ble møtt av slik av bloggeren:

Sexy Sadie said...

"Jesus og og frelste oss og etterpå så kom Muhammed og puttet folk i det ytterste mørket igjen. 

Ja, jeg satte det på spissen nå, men jeg er dritlei islam og islamske talsmenn og mørkemenn som vil drepe for islam."

Christianculture said...

"Som kristen tror jeg at bønn kan gjøre en forskjell. I følge "Kristent arbeid blandt Arbere" vil rundt 25 millioner kristne verden over delta i bønnekampanjen.

Jeg tror at Gud kan gjøre noe i den muslimske verden gjennom bønn, og jeg tror at bønn for muslimer er viktig for at kristne skal bevare sine egne hjerter og ikke ende opp med det samme hatet i sitt hjerte.

Ved at kristne ber for de som forbanner og krenker dem, demonstrerer de at det finnes andre måter å reagere på enn med vold og hat."

Sitater slutt.

Var ikke dette litt tannløst i forhold til den McCarthyistiske konspirasjonsjakten som det legges opp til i denne tråden?

Kommentar #33

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Apologi

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det støtter meg i oppfatningen at bloggen var høyst perifer og uten innflytelse.

Are,

Du  bare bortforklarer og bagatelliserer.

Dessuten, Jeg har aldri snakket om en "Kristenkonservativ konspirasjon". Tvert imot har jeg påpekt en rekke direkte og indirekte sammenhenger mellom Christianculture til Fjordman. Du forholder deg overhodet ikke til disse dokumenterte påstandene, men lanserer i stedet et nytt perifert sitat som - i følge deg - er det eneste islamfientlige på bloggen.

Det er en avsporing av debatten.

Kommentar #34

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Fakta vs holdninger

Publisert over 10 år siden

Den uttalelsen Enebakk her kommenterer, var fra min side kun ment som en påpekning av at Fjordmans omfattende og vidtspennende skriverier (til tross for både det ene og andre) faktisk har visse kvaliteter som gjør at det ikke burde være ubegripelig at noen av oss har valgt å lese ham.

Et helt annet spørsmål er hvilke holdninger som ligger bak Fjordmans krasse og uforsonlige ordbruk både mot muslimer og vestlige eliter. Ved mer enn en anledning har jeg referert Fjordman-artikler på HonestThinking, samtidig som jeg har tatt med en kommentar om at jeg reserverer meg ift hans overdrevne muslim-kritikk. Det var forøvrig et krav fra min side at han måtte dempe muslim/islam-kritikken kraftig dersom han skulle skrive et appendiks for min bok Selvmordsparadigmet.

Som antydet i en annen VD-tråd i går, er jeg for min egen del innstilt på å komme med en nærmere avklaring av mitt forhold til Fjordmans skriverier. Jeg har allerede latt det skinne igjennom at jeg forventer større vilje til selvkritikk fra Peder Fjordman Jensens side enn hva han hittil har lagt for dagen. Jeg - og kanskje også han? - trenger imidlertid noe mer tid før jeg kan konkludere her.

Ellers ser jeg at noen omtaler Fjordman som kristen (husker ikke hvem det var). Det er feil. Fjordman er agnostiker/ateist, men han er likevel opptatt av kristendommens betydning i Europeisk historie (det er tydeligvis også Breivik, uten at jeg synes det er rimelig å bruke akkurat den observasjonen som en retorisk klubbe mot Fjordman).

Kommentar #35

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Takk for tipset!

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Offerets makt. En diskursanalyse av karikaturstriden i Norge

Det ser umiddelbart ut som en solid masteroppgave med mye god dokumentasjon og analyse ikke bare av Vebjørn Selbekk og Magazinet (jeg visste ikke, slik Oddbjørn Leirvik har påpekt, at magasinet var eid av Livets Ord? (S. 57)), samt av Hallgrim Berg og Ole Jørgen Anfinsen (s. 49).

Avhandlingen til Pål Espen Kapelrud om Offerets makt (2008) finnes her:

http://www.duo.uio.no/publ/teologi/2008/74732/MASTEROPPGAVE_peking.pdf

Kommentar #36

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Nye opplysninger?

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har allerede latt det skinne igjennom at jeg forventer større vilje til selvkritikk fra Peder Fjordman Jensens side enn hva han hittil har lagt for dagen

Ole Jørgen,

Jeg merket meg dette utsagnet da det kom, og ser frem til nye opplysninger både fra deg og Jensen. Uansett hva det kan være, er det vel bedre at det kommer fra dere enn fra politiets gjennomgang av Peders PC?

Skillet mellom kristen tro og et politisk forsvar for kristen kultur er helt sentralt. Jeg har i min kronikk antydet av Fjordman er kristen, men det burde kanske stått at han er opptatt av å forsvare kristen kultur. Poenget mitt var imidlertid å få frem at dette handler om religion, ikke om rase.

Samtidig, dersom Jensen er agnostiker, så utelukker ikke dette at "Fjordman" er kristen all den tid det kan være flere forfattere bak masken og en av disse er kristen. Den anonyme og Fjordman-vennlige bloggeren Christianculture er vel uansett kristen?

Kommentar #37

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Tynn suppe

Publisert over 10 år siden

Joda, jeg forholder meg til at det finnes linker på denne anonyme bloggen til en rekke islamfientlige og anti-jihad nettsteder. Og at bloggeren synes å ha en islamkritisk holdning, med islett av konspirasjonsfrykt, og at det framkommer i flere av postene hans.

Mitt poeng er at bloggen har vært uten innflytelse. I motsetning til for eksempel document.no. På document.no er (var?) det endeløse debattråder med islamkritikk, hvor et stort antall deltok. 

På christianculture har det deltatt i alt 8-9 personer med i alt 13 kommentarer, hvorav kun én gir uttrykk for islamfientlig holdning, hvorpå denne ene attpåtil blir imøtegått av bloggeren, slik mitt sitat viser. Bloggeren går i mot hat, og anbefaler bønn i stedet!

Dette er etter min mening lite å koke suppe på. Jeg har selv drevet en personlig blogg, og mottatt hundrevis av kommentarer.

Antall kommentarer antyder noe om det engasjementet bloggen er i stand til å skape. Kombinasjonen kristendom - islamfientlighet klarte åpenbart ikke å skape det helt store trykket. 

Hvilket etter min mening er det virkelig oppsiktsvekkende i sammenhengen, med tanke på den dødelige forfølgelsen kristne utsettes for i muslimske land. Det er til og med dokumentert at den iranske etterretningstjenesten i Norge registrerer hvilke iranere som konverterer til kristen tro.

For å presisere begrepene: "Post" er de innleggene bloggeren selv skriver. "Kommentar" er hva leserene skriver i kommentarfeltet.

Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du overser

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng er at bloggen har vært uten innflytelse. I motsetning til for eksempel document.no. På document.no er (var?) det endeløse debattråder med islamkritikk, hvor et stort antall deltok.

at "Christianculture" ikke bare har vært aktiv på sin egen blogg.  Han har postet mange av sine innlegg og kommentarer også på kristenblogg.no, der responsen har vært atskillig større.

Kommentar #39

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 10 år siden

@ Johannessen: Jeg har ikke kjennskap til hvordan disse debattene forløp på kristenblogg.no. Håper jeg kan få tid til å gjøre det.

Kommentar #40

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Avsporing

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng er at bloggen har vært uten innflytelse.

Mitt poeng er nettopp at bloggen Christianculture har hatt innflytelse på "Fjordman" spesielt når det gjelder vitenskapshistorie.

Så lenge "Fjordman" er ett av navnene som dukker opp hos Christianculture, mener jeg det er interessant uansett hvor mange andre som har vært innom.

Kommentar #41

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 10 år siden

@ Enebakk:

Det var denne uttalelsen som fikk meg til å tro at du var ute etter kristne miljøer:

"For min del er det vanskelig å begripe hvordan denne islamfientlige hatretorikken er forenelig med det kristne budskapet."

Dersom ditt fokus er hvorvidt christianculture er den egentlige forfatteren bak enkelte av Fjordmans artikler, så stiller det seg litt anderledes. Jeg har forståelse for at det kan være interessant å forske i hvorvidt det bak Fjordmann står et "kollektiv" av forfattere.

Kommentar #42

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

På sporet

Publisert over 10 år siden

Are,

Jeg forstår din reaksjon, men jeg er ikke ute etter kristne miljøer.

Jeg er ute etter Christianculture, og jeg tror at folk i kristne mijøer vet hvem det er.

 

Kommentar #43

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Vitenskapshistorie i ABBs manifest 2083

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har forståelse for at det kan være interessant å forske i hvorvidt det bak Fjordmann står et "kollektiv" av forfattere.

Det er ikke bare interessant. Det er også avgjørende for den videre etterforskningen av Anders Behring Breivik (ABB) og hans manifest 2083 - A European Decleration of Independence.

Ett eksempel i manifestet er kapittel 1.23 om "Western vs. Islamic Science and Religion" (s. 244-52), som opprinnelig er forfattet av ”Fjordman”.

Et annet eksempel er s. 762-3 hvor ABB anbefaler vitenskapshistorisk litteratur etter tips fra ”Fjordman”.

Et tredje eksempel er listen på s. 764 hvor ABB anbefaler en rekke andre vitenskapshistoriske artikler skrevet av ”Fjordman”:

A History of Medicine in the Islamic World. -- Part 1
http://www.brusselsjournal.com/node/3251

A History of Medicine, part 2
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2008/06/fjordman-a-hist.html

A History of Medicine, Part 3
http://europenews.dk/en/node/15343

A History of Medicine, Part 4
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/11/history-of-medicine-part-4.html

A History of Medicine, Part 5
http://europenews.dk/en/node/16469

A History of Optics and Modern Science
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/03/history-of-optics-and-modern-science.html

A History of Optics, Part 1
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/023840.php

A History of Optics, Part 2
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2008/12/here-comes-part.html

A History of Optics, Part 3
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/01/history-of-optics-part-3.html

A History of Optics, Part 4
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/024647.php

A History of Optics, Part 5
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/02/history-of-optics-part-5.html

A History of Optics, Part 6
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/02/according-to-michael-kennedy-max-planck-writing-in-1931-statedthat---while-neither-faraday-or-maxwell-originally-consid.html

A History of the Calendar
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2008/11/fjordman-the-hi.html

Dersom andre enn Peder Are Nøstvold Jensen (36) enten direkte eller indirekte har bidratt til disse tekstene, er vedkommende direkte involvert i etterforskningen av ABBs manifest.

 

Kommentar #44

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Klappjakt

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

jeg tror at folk i kristne mijøer vet hvem det er.

Da er klappjakten i gang?

Det som gir den inkvisisjonistiske iveren styrke, er at disse gutta representerer et tankegods som står i opposisjon til venstresiden. Venstresidens voldsekstremister (AKP m-l, Lars Gule, etc) slapp til sammenligning lett unna, og er blitt fullstendig rehabilitert og gitt høye stillinger. Noe som vil være utenkelig med Fjordmann, for eksempel.

Til venstresidens disposisjon i den ideologiske kampen står alt av media, det meste av kulturliv, forskning, politisk liv og offentlig forvaltning inklusive rettssystemet. Det ideologiske konformitetspresset i vårt samfunn er massivt. 

Hvilke grunner foreligger til at christianculture bør stå fram? Med tanke på den stigmatiseringen som nå er i gang, bør de være veldig gode.

Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Unyansert og tendensiøst

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Til venstresidens disposisjon i den ideologiske kampen står alt av media, det meste av kulturliv, forskning, politisk liv og offentlig forvaltning inklusive rettssystemet. Det ideologiske konformitetspresset i vårt samfunn er massivt.

Det får da være måte på unyansert og tendensiøs "samfunnsanalyse"!  Du lister opp en påstandsrekke som du overhodet ikke dokumenterer.  La meg da forsøksvis mot dette påstå at store deler av media, forskning, politisk liv og offentlig forvaltning har gjort knefall for markedsliberalismen.

Ellers:  Det er ikke sikkert du fulgte med i samfunnsdebatten på slutten av   1970-tallet.  I så fall må du ha glemt alle skandaleoppslagene om Lars Gule...

Men, men - en fortsettelse av denne debatten er en veritabel avsporing av Vidar Enebakks tråd.

Kommentar #46

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Stigmatisering?

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Hvilke grunner foreligger til

Jeg oppfordrer ikke til klappejakt eller stigmatisering. Jeg har påvist en rekke empiriske og kontrollerbare sammenhenger mellom Christianculture og Fjordman. Jeg oppfordrer imidlertid vedkommende om å melde seg til politiet, gjerne anonymt, for å bistå i den videre etterforskningen (jf mitt innlegg #14).

Kommentar #47

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Godt

Publisert over 10 år siden

Enebakk,

Jeg kan jo ikke annet enn å forholde meg til det du skriver og tolke det etter beste evne:

"Jeg er ute etter Christianculture, og jeg tror at folk i kristne mijøer vet hvem det er."

Jeg opplevde det nærmest som en oppfordring til angiveri. Hadde jeg kjent deg eller snakket med deg, hadde dette sikkert vært enklere. Skriftlig kommunikasjon er krevende.

Jeg ser fram mot en avklaring på de spørsmålene du reiser.

Kommentar #48

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Dokumentasjon?

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det får da være måte på unyansert og tendensiøs "samfunnsanalyse"!

Det må da være måte på krav til dokumentasjon!

Forventer du at jeg skal dokumentere at media er venstrevridd?

Forventer du at jeg skal dokumentere at kulturlivet er venstrevridd?

Når det gjelder forskningen, gjorde Harald Eia en god jobb med programmet Hjernevask. Ellers kan du jo prøve å få jobb innen høyere utdanning/forskning dersom du er kreasjonist eller mot homofilt samliv, uansett faglige kvalifikasjoner ellers.

Offentlig forvaltning er kanskje den jeg har vanskeligst for å ta på sparket. Men jeg synes Nina Karin Monsen har et poeng i sin kritikk av Høysteretts begrunnelse for ikke å behandle anken mot Stortingets endring av ekteskapsloven.

Men det finnes vel allerede en tråd som har behandlet dette temaet?

Kommentar #49

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ris til egen bak

Publisert over 10 år siden

Are,

I innlegget du siterer, parafraserte jeg din egen språkbruk der du helt ubegrunnet anklaget meg for å være "ute etter kristne miljøer". Jeg burde kanskje satt anførselstegn (ironi!) når jeg skrev at jeg er "ute" etter Christianculture, men jeg tenkte det fremgikk av helheten og sammenhengen da jeg skrev:

"Jeg forstår din reaksjon, men jeg er ikke ute etter kristne miljøer.
Jeg er ute etter Christianculture, og jeg tror at folk i kristne mijøer vet hvem det er."

Dette er med andre ord ris til egen bak.

Du har for øvrig fra første stund vært agressiv og pågående i tonen, og jeg opplever det som ganske ubehagelig.

Kommentar #50

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Flashback

Publisert over 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

I innlegget du siterer, parafraserte jeg din egen språkbruk der du helt ubegrunnet anklaget meg for å være

Vidar,

Nå er vi inne i metadebatten. Jeg kan ikke se at jeg anklaget deg for å være "ute etter kristne miljøer". Jeg skrev at jeg "trodde du var ute etter kristne miljøer" som en forklaring på en vinkling jeg hadde i en kommentar.

Dessuten gikk du lenger enn å parafrasere meg, når du skriver "jeg tror at folk i kristne miljøer vet hvem det er". Det ga assosiasjoner til hvordan Fjordman ble halt fram i lyset.

Beklager at du opplever meg som aggressiv, men det har kanskje sammenheng med det ubehag jeg føler ved den forestillingen vi ser i media for tiden, "angrer du på det du sa?", "angrer du på at du siterte Fjordman?". Hadde Lars Gule vært her, hadde han nok sagt med freudiansk treffsikkerhet, "det er fordi du har dårlig samvittighet", ref. en kommentar han hadde til Sissel Johansen her inne.

Alt dette gir meg flashback til noe jeg leste av Solchenitzyn i sin tid, om utrenskningene i Moskva på 30-tallet. 

Kan jeg ha jeg rett i min antagelse om at det ikke er mange på venstresiden som har lest ham?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere