Morten Dahle Stærk

42

Gjenreis KrF

Publisert: 15. sep 2009

Dette er ikke tiden for å kaste Høybråten. Det er tid for KrF til å gjenreise sine verdier kombinert med en folkelig profil. Det er tid for å droppe bekjennelsesplikten, blankpusse verdiene, arbeide frem en alternativ helhetlig politikk og vise at de er et parti for flere enn kjernetroppene.

Sentrum er dødt. Venstres leder trekker seg. Kristelig folkeparti gjør sitt dårligste valg siden krigen. Senterpartiet bidrar ikke vesentlig til det rødgrønne samarbeidet.

For Kristelig folkeparti sin del er dette intet mindre enn en katastrofe. Fra toppnoteringen på 13,7 prosent i 1997 er et valgresultat på godt under seks prosent dramatisk. KrFs notering fra 2005 med 6,8 prosent førte dengang til et bredt arbeid i partiet for å gjenreise partiet. En relativt fersk partileder Høybråten (2004-) lovte å arbeide for å styrke partiet og arbeide for å nå ut til nye grupper. Dette har ikke slått til. Nå ligger fire år foran partiet med mulighet til å blankpusse visjonen om et KrF-preget samfunn fra 2013.

Ethvert parti har sine kjernetropper (kanskje med unntak av Venstre som ifølge Skei Grande valgnatten må vinne sine velgere på nytt hver gang!). Arbeiderpartiet har en base i arbeiderklassen, Høyre er sterk i middelklassen, SV har akademikerne og innvandrere, Fremskrittspartiet de som ikke fikk gjennomslag i kommunen for nytt utbygg på hytta og senterpartiet bøndene. Kristelig folkeparti har på ingen måte bare det konservative bedehusfolket som det ofte sies, men også en stor gruppe verdibevisste velgere som ønsker et bredt folkelig parti som utgjør kjernen i det politiske sentrum.

Jeg tror følgende grep må gjøres for å gjenreise KrF, nå ut til nye grupper og mobilisere alle verdiopptatte velgere som står KrF nær, men som ikke stemmer KrF idag:

For det første må KrF blankpusse sine egne verdier. Inger Lise Hansen har ufortrødent gjentatt at KrF skal være kjent på et allsidig felt; ikke minst miljø og bistand. De fleste KrF-velgerne vil ikke velge mellom menneskeverd og miljø, ekteskapslov og bistand, et kristent-humanistisk grunnlag i lovgivningen og fattigdomsproblematikk etc. Snarere tvert imot er kjerneverdiene i kristendemokratisk tenkning nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar. Disse kjerneverdiene skal gjennomsyre all KrF-politikk. Det betyr at det er omsorgen for det ufødte livet og kvinner i en vanskelig situasjon som begge må være innslagspunktet i abortspørsmålet, omsorgen for de farløse barna som er innslagspunktet i spørsmålet med reformen felles ekteskapslov etc.

For det andre må KrF lære av braksuksessen fra 1997. KrF klarte å nå ut til helt nye velgergrupper; ikke minst kvinner i offentlig sektor. Jon Lilletuns profil er drømmen for de fleste unge KrF-ere. Kjell Magne Bondeviks styringsdyktighet kombinert med samarbeidsevner som er sjeldne i norsk politikk har gitt mange et politisk forbilde for resten av livet. KrF som et bredt kristendemokratisk sentrumsparti må kommunisere sine verdier på en ny og frisk måte. Partiet må være proaktivt og være stolt av sine verdier. Bjørg Tørresdal proklamerte tidlig i valgkampen at ekteskapsloven var kjørt. KrF kan ikke være kjent av en slik defensiv holdning til kjernespørsmålene. Partiet har tvert imot tapt stort på å ikke spille dette kortet i valgkampen. 60 % av det norske folket er imot reformen Felles ekteskapslov; hvorfor har ikke KrF ditt disse et relevant og godt alternativ?

For det tredje er KrFs bekjennelsesparagraf er utdatert. Den dyktige muslimske valgkampkoordinatoren er et godt eksempel på dette. Dyktige verdibevisste velgere skal gi sitt samtykke til partiets verdigrunnlag og ikke en religiøs grunnoppfatning. Bekjennelsesplikten underslår at religion og politikk er to atskilte sfærer som ikke videre bør blandes. Det betyr ikke at tro er uinteressant som politisk handlingsgrunnlag eller at religiøse symboler skal vekk fra offentligheten. Snarere tvert imot trenger vi et parti som står for trosfrihet nasjonalt og internasjonalt, og som kan kommunisere prinsipielle standpunkt inn i en offentlighet som blir stadig mer preget av politiske spørsmål.

KrF må til sist vise at de har en helhetlig politikk og markere sine saker sterkere i årene som kommer. Dagfinn Høybråten sa i partilederdebatten valgnatten følgende:

-Vi vil være litt mindre opptatt av de store kompromissene, og mer opptatt av å markere egne verdisaker som menneskeverd, fattigdomspolitikk etc.

Veien til vekst for KrF er altså en sterkere og tydeligere, men helhetlig verdiprofil. KrF må kort sagt vise at de er partiet for flere enn kjernetroppene. Slik kan de igjen bli det dominerende partiet i norsk sentrum. Dagens blokkdeling fører til en polarisering som FrP og Ap nyter godt av. For de av oss som mener at enkeltmenneskets frihet er fellesskapets ansvar må ha et nytt sterkt sentrum. Jeg ønsker Høybråten lykke til med å gjenreise partiet og skape grobunn for en sterk innovativ kultur i partiet fremover:

- Vi kommer til å stå på den sentrumskursen som landsmøtet har valgt. Vi må gjenreise sentrumsalternativet i norsk politikk. Norsk politikk må ha rom for et kraftfullt sentrum, sa Høybråten helt korrekt i nattens partilederdebatt.

Tiden frem til 2013 er kort! Lykke til!

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

God analyse

Publisert rundt 12 år siden

 

God analyse, Morten.

Jeg tror du berører mye av det som er problemet - og utfordringene for KrF. Jeg er enig i det meste av det du skriver. KrF skal først og fremst være et verdiparti - også i fremtiden.

Men jeg tror det er vikitg at KrF skaffer seg en bredere plattform og kanskje tar mål av seg til å bli et kristendemokratisk parti slik vi kjenner dem i flere europeiske land - med andre ord et bredt anlagt samfunnsbyggende parti. Da holder det ikke bare med verdier - selv om de er aldri så gode.

KrF har internt laget en næringspolitisk utredning; "Næringsutvikling for velferd og livskvalitet". Dette favner videre. Det signaliserer interesse og en politikk for flere sider ved samfunnet enn kun verispørsmål. Dette er så bra at det gjerne kunne vært partiets slagord i 2013.

Kommentar #2

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

RE: God analyse

Publisert rundt 12 år siden

Tusen takk for god tilbakemelding Arne!

15.09.09 kl. 02:24 skrev Arne D. Danielsen:

 

Men jeg tror det er vikitg at KrF skaffer seg en bredere plattform og kanskje tar mål av seg til å bli et kristendemokratisk parti slik vi kjenner dem i flere europeiske land - med andre ord et bredt anlagt samfunnsbyggende parti.

Du tar helt på kornet et poeng som jeg såvidt berørte, men ikke fikk plass til å utmynte. Janne H. Matlary har tatt til orde for at KrF må ha en politikk for hele samfunnet og ikke bare på utvalgte områder. KrF må med andre ord ha en alternativ visjon for samfunnet som helhet. Et bredt samfunnsbyggende parti med den egenart som haugetradisjonen har gitt norge ville vært veldig kraftig, og trolig et eksempel også for de kontinentale kristendemokratiske partiene. I så fall ville "Næringsutvikling for velferd og livskvalitet" vært et ypperlig slagord!

Kommentar #3

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

***

Publisert rundt 12 år siden

Jada, fortsett i samme sporet. La oss oss se det ødelagte KrF falle ned fra stortingshimmelen.

Det KrF gjør, er å ødelegge den gamle kristenkonservative ideologien, og på den måten utraderer de seg selv.

Dere er imidlertid så skråsikre, at det er ingen grunn for at dere skal våkne.

Kommentar #4

Kjetil Mogård Bergem

1 innlegg  35 kommentarer

Verdikampen

Publisert rundt 12 år siden

Flott innlegg!

Hadde tenkt å skrive en analyse selv, men føler du har fått med det meste.

Som poengtert vil jeg likevel trekke fram viktigheten i at Krf får fram mer enn bare kjernesakene. Verdispørsmålene er viktig og Krf må fortsette å kjempe for de fattige, eldre, barna osv.
Problemet er bare at de sakene Krf alltid fronter i debatter og media ikke treffer mange av de potensielle velgerne.
Krf har en fantastisk bra miljø-politikk, men den havner i bakgrunnen av bistanden. Studentpolitikken til Krf ville jeg gjerne hatt, men de eldre kommer fram i den lille oppmerksomheten som Krf får.
Krf har også den beste politikken for syklister i Norge, men det hører vi ingenting om! Samtidig som dette skjer, så er det andre partier som vinner på disse områdene, mens folk flest har null peiling på at Krf faktisk er veldig dyktige på mange andre politiske områder.

Blant mine venner og bekjente, som også har tidligere og nå stemmer Krf, så vet de ingenting om hva Krf står for, annet enn bistand, kontantstøtte og eldreomsorg.
De eldre som kunne stemt Krf, stemmer nok i stedet Frp, for da får de gjort noe med innvandrerne også(en påstand jeg ikke har empiri for, men jeg sitter med følelsen at det kan være slik).
SP og SV er visstnok miljøpartiene, selv om de har gjort særdeles lite med det de siste årene.

I tillegg til disse har Krf også mistet mange av kristenfolket. Krf er for liberalt for mange(disse stemte nok KSP), mens for mange andre er det for konservativt. Folk vet ikke om de kan "stole" på partiet. Og i går kveld hadde den kristne tv-kanalen Visjon Norge valgvake hvor de kritiserte at Krf ikke ville samarbeide med Frp. Det ble uttalt at Frp hadde skuffet med aktiv dødshjelp-saken, men det forslaget hadde de visstnok trukket, og én sak som de var uenige i var ikke nok til at Krf ikke skulle samarbeide. At disse folkene bare stemmer Frp pga. 2 linjer i valgprogrammet om staten Israel gjør det hele nesten latterlig, og at Frp har en bistands-, miljø- og alkoholpolitikk som er LANGT fra kristne verdier burde være mer enn nok til å avfeie etthvert samarbeid med Jensen.

I en av de siste partilederdebattene fikk alle lederne mulighet til å si noe, og Jensen talte om innvandring, skatter og bompenger, Stoltenberg om arbeid for alle, Sponheim om miljø, Navarsete om veier og kollektivtransport, Halvorsen skrøt av sitt miljøengasjement og sitt arbeid for skolen, Solberg om bedrifter og skatt, mens Høybråten snakket om bistand og kontantstøtte. Hvilke partier traff flest?

Krf må absolutt holde på verdisakene og gjøre alt hva de kan for å fremme disse. Det partiprogrammet de har nå er veldig bra! Men de andre sakene, som mange ser som de viktigste i politikken, disse må ikke forsvinne i verdikampen.

Kommentar #5

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

vekk med Krf

Publisert rundt 12 år siden

Jeg tror det beste er at Krf avvikles. De står ikke for noe lenger, og mange kristne har nok allerede vendt dem ryggen.

Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Sosialdemokratiske KrF

Publisert rundt 12 år siden

Jeg kan dessverre ikke si som Arne D. Danielsen at dette var en god politisk analyse. Medisinen Morten kommer med er mer av den som tapte valget for KrF. Velgerne sa klart fra om at de ikke ville ha et sentrum som baserer sin eksistens på et flertall der det største borgerlige partiet, FrP utgjør flertallet.

KrF må kvitte seg med det sosialdemokratiske tankegodset og komme ned på borgerlig side i politikken. Bare på den måten kan de bekjempe materialisme og egoisme som det har blitt mer av jo sosialdemokratisk ideologi vi har omfavnet. Egoisme sier jeg fordi vi har blitt mer oss selv nok der vi i sosialdemokratisk ånd forventer at staten stiller opp for oss i alle mulige sammenhenger, og vi bryr oss mindre om hverandre.

Les ellers mitt innlegg Sosialdemokratiske KrF.

Kommentar #7

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Bra analyse

Publisert rundt 12 år siden

Enig at dette er en bra analyse. Jeg synes også det er på høy tid at KrF får bort \

Kommentar #8

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: Bra analyse

Publisert rundt 12 år siden

Oisann, nå var det visst jeg som støtte på innloggingsproblemet det har vært i det siste!

15.09.09 kl. 10:55 skrev Harald Korneliussen:

Enig at dette er en bra analyse. Jeg synes også det er på høy tid at KrF får bort "Jødeparagrafen", om at "Jøder og muslimer ere fremdeles udelukket fra partiet"

Men ang. ekteskapsloven, er det slett ikke sikkert at KrF ville tjent på å fokusere på den. Ja, kanskje 60% er mot den, men hvor mange av dem har slike holdninger som kommer frem i dette klassiske leserinnlegget? For det første vil de sannsynligvis like FrP bedre enn KrF i dette spørsmålet. Og for det andre kan de like godt bli der - jeg vil ikke ha dem i KrF i alle fall.

Å ta en omkamp på noe som regjeringspartiene faktisk har fått gjennom, er alltid risikabelt. Jeg tror Ap/SV har tapt mye på sin retorikk mot kontantstøtten... KrFs medisin er av samme typen: ta det bort igjen! la oss gå tilbake til slik det var før!

Men det er ikke godt nok. Man må komme med ett alternativ selv, ikke bare rulle tilbake det som har blitt gjort. Jeg har lenge håpt at KrF skulle ta lærdom av episoden med ekteskapsloven, og ta to skritt tilbake, og begynne å tenke prinsipielt, noe slikt som dette:

"Staten har velsignet den tradisjonelle formen for ekteskap i alle år. Nå har visse grupperinger fått flertall, så en ny, utradisjonell definisjon har blitt velsignet, og den gamle forkastet... Alle har jo forskjellige ideer om hva ekteskapet er. For katolikker, er det en person, en gang. For de fleste protestanter, er det en person om gangen. For muslimer kan det være opp til fire kvinner for hver mann. Kanskje problemet er at staten skal velsigne en spesiell definisjon?

Hvis vi bare går tilbake til den gamle definisjonen, lar vi det forbli et politisk spørsmål hva ekteskap er, og da kommer vi garantert til å få tvinget ned over oss en definisjon vi ikke liker i fremtiden. Nei, la heller staten holde styr på hustandsfelleskap og eiendomsfellesskap, og gi ekteskapet tilbake til kirker og trossamfunn. Vi trenger ikke den gamle loven tilbake. Vi trenger en NY og BEDRE lov, som kan beskytte oss alle i fremtiden.

Og selvsagt må vi stadfeste retten til å kjenne sitt biologiske opphav, ha kontakt med dem hvis mulig, og ikke tas bort fra dem uten svært god grunn."

Kommentar #9

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: RE: Bra analyse

Publisert rundt 12 år siden

Klipping og liming ødela visst linken. Her er den:

http://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/article43985.ece

Kommentar #10

Jon André Danielsen

3 innlegg  22 kommentarer

kunne ikke vært mer enig!

Publisert rundt 12 år siden

i dette valget måtte jeg virkelig tenke igjennom hva jeg skulle stemme. ikke fordi jeg ikke visste hvilke(t) parti jeg var mest enig med, men fordi det virker som Krf er oppe i en identitetskrise. på en side prøver de desperat å holde på de kristenkonservative og hindre de fra å bli lurt over til Frp og på den andre siden, hindre de som ønsker mer fokus på den sosialistiske profilen å ta det sikre valget, og stemme Ap. hvis en prøver å tekkes alle så ender en fort opp med å bli irrelevant og kjedelig. sjøl om jeg er overbevist om at Krf bør fortsette å være et sentrumsparti, så må de finne en ny måte å være det på!

medias tendens til polarisering og forenkling gjør det veldig vanskelig å være et sentrumsparti som formidler det gyldne middelvei. og jeg er overbevist om at mye av den tapte oppslutningen hos sentrumspartiene (bare se på Venstre) skyldes medias vinkling, og fokuset på Jens vs. Jensen som de eneste alternativ. jeg tror noe av strategien må være å få media interesert og for det må man være TYDELIG og komme opp med noe nytt! media (og mestparten av befolkningen) er lei av det evinnelige maset om kontantstøtte, bistand og ekteskapsloven. jeg sier ikke at det er uviktig, men det bør ikke være de samme tingene som Krf skal gå på valg for år etter år.

Krf har jo veldig god politikk på mange andre områder, områder som er mye mer aktuelt for folk flest. vi trenger et parti som fremhever familien som grunnpilaren i samfunnet, som er villig til å gjøre offer for å ta vare på miljøet, som vil kjempe for menneskeverdet til både unge og gamle. dette er verdier som kan appellere til alle mennsker, så lenge de ikke overskygges av medies fokus på konflikt eller partiets sammenblanding mellom politikk og religion. jeg  er sikker på at det er mange, mange verdibevisste mennesker som kan tenke seg å stemme Krf, får intrykket av at Krf bare rt for bedehuskristne på sørlandet. derfor må Krf fjerne bekjennelsesplikten!

Kommentar #11

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

RE: Verdikampen

Publisert rundt 12 år siden

15.09.09 kl. 09:20 skrev Kjetil Mogård Bergem:

Flott analyse!

Hadde tenkt å skrive en analyse selv, men føler du har fått med det meste.

Som poengtert vil jeg likevel trekke fram viktigheten i at Krf får fram mer enn bare kjernesakene. Verdispørsmålene er viktig og Krf må fortsette å kjempe for de fattige, eldre, barna osv. Problemet er bare at de sakene Krf alltid fronter i debatter og media ikke treffer mange av de potensielle velgerne.

Krf er for liberalt for mange(disse stemte nok KSP), mens for mange andre er det for konservativt. Folk vet ikke om de kan "stole" på partiet.

Tusen takk! Og takk for gjennomtenkt og godt svar!

Jeg er helt enig med deg i at KrF bør få fram mer enn bare kjernesakene. Det er viktig at en bredde av KrF-profiler kommer frem som kan gi partiet et ansikt på en rekke saksområder. KrF må ha en utenrikspolitikk, en skattepolitikk og en helsepolitikk. Dette er store områder der partiet er usynlig idag.

Du treffer det på kornet når du skriver at Krf er for liberalt for noen og konservativt for andre. Dette er mitt poeng: KrF må blankpusse sin profil slik at de blir proaktive i viktige verdispørsmål, men dette er bare et av grepene de må gjøre for å nå nye velgergrupper!

Kommentar #12

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

RE: RE: Bra analyse

Publisert rundt 12 år siden

15.09.09 kl. 10:57 skrev Harald Korneliussen:

Men ang. ekteskapsloven, er det slett ikke sikkert at KrF ville tjent på å fokusere på den. (...) Man må komme med ett alternativ selv, ikke bare rulle tilbake det som har blitt gjort. Jeg har lenge håpt at KrF skulle ta lærdom av episoden med ekteskapsloven, og ta to skritt tilbake, og begynne å tenke prinsipielt"

Svært interessante tanker Harald! Personlig går jeg og baler med tanken om KrF burde gått inn for en felles samlivslov - som var representant Ola T. Lånkes forslag. Da kunne staten tatt seg av den praktiske siden av registrering av samliv, arv, familierett etc. og trossamfunnene kunne viet i tråd med sitt syn uten et overfomynderisk press fra staten for å godta et slikt normgrunnlag. Bakdelen med en slik vending er at staten oppgir å ha et verdiforankret syn på ekteskapet som rammet om familien.

Kommentar #13

Kjetil Mogård Bergem

1 innlegg  35 kommentarer

RE: RE: RE: Bra analyse

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har selv begynt å tenke i slike baner, og tror det kan være den riktige måten å få vernet trossamfunnene fra enkelte partiers ønske om å overkjøre teologien.

Det er uten tvil en bakdel ved det, som mange vil ha vanskelig å gå med på, men hvis vi ikke får snudd politikerne i denne saken(hva folk flest mener syns jeg det er vanskelig å vite, til og med ut i fra undersøkelser), så må man gjøre det beste ut av det. Selv om man kanskje ikke får viljen sin. På lengre sikt vil det kanskje kunne gi rom for at feks. partier som Krf får større innflytelse, og kan fremheve andre viktige saker, og at trossamfunnene står mer fritt.

Men dessverre er det nok for mange som er mot slike tanker, og KSP'erne vil nok rope så høyt de klarer. Det har vi sett før :)

15.09.09 kl. 23:56 skrev Morten Dahle Andersen:

15.09.09 kl. 10:57 skrev Harald Korneliussen:

Men ang. ekteskapsloven, er det slett ikke sikkert at KrF ville tjent på å fokusere på den. (...) Man må komme med ett alternativ selv, ikke bare rulle tilbake det som har blitt gjort. Jeg har lenge håpt at KrF skulle ta lærdom av episoden med ekteskapsloven, og ta to skritt tilbake, og begynne å tenke prinsipielt"

Svært interessante tanker Harald! Personlig går jeg og baler med tanken om KrF burde gått inn for en felles samlivslov - som var representant Ola T. Lånkes forslag. Da kunne staten tatt seg av den praktiske siden av registrering av samliv, arv, familierett etc. og trossamfunnene kunne viet i tråd med sitt syn uten et overfomynderisk press fra staten for å godta et slikt normgrunnlag. Bakdelen med en slik vending er at staten oppgir å ha et verdiforankret syn på ekteskapet som rammet om familien.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere