Karin Riska

10

Med aksept til å krenke???

Skal vi kategorisk akseptere at medmennesker krenkes, fordi ytringsfriheten er viktigere? Det kan se ut som Marianne Tønnesen konkluderer med det i dagens kommentar i VL (9/8), med overskriften "Retten til å krenke".

Publisert: 10. aug 2011

I siste avsnitt i kommentaren skriver hun, sitat: "Vi må akseptere Muhammed-tegningene, selv om vi kan mene det var uklokt. Akkurat som vi må akseptere bibelbrenning, høyreekstremisme og sleivete uttalelser om jødene." Jeg reagerte temmelig sterkt på den konklusjonen. Det er mulig jeg reagerte ekstra sterkt siden jeg hadde bosted Midtøsten da karikaturstriden stormet som verst. Jeg ble truet på livet fordi jeg var norsk, og mine kristne, arabiske venner ble truet på livet, fordi de kristne er linket til vesten, og kristne sentre og kirker ble av samme grunn angrepet. Og det "bare" fordi noen skandinavere, noen av dem også kristne, måtte demonstrere hvor viktig ytringsfriheten var. At de var villige til å risikere sitt eget liv, må de får velge selv, men hva med andres liv som også ble truet? Jada, vi har rett til å trykke, men vi bør også ha vett til å la være når det er lurt. La meg få si med all tydelighet at reaksjonen på karikaturtegningene var også forkastelige.

Det handler ikke først og fremst om den enkeltsaken for min del. Jeg nekter på et generelt grunnlag å akseptere at noen trykker noe som helst som krenker og tråkker på andre menneskers grunnleggende rettigheter, som tro, frihet, rett til verdig liv osv. Det betyr ikke at jeg ikke er for ytringsfriheten, og at den nødvendigvis må innskrenkes. For meg innebærer ytringsfriheten at jeg har et ansvar for hva jeg ytrer, og å vise ansvar og reagere på det som andre ytrer seg om når det krenker og tråkker på andre mennesker. Tønnesen skriver tidligere i kommentaren om at vi som har ytringsfrihet har ytringsansvar, og at noen ganger må en såre noen. Det er jeg enig i, men Muhammedkarikaturene var i mine øyne definitivt ikke et slikt tilfelle, ei heller annen form for hets av andre folkegrupper og religioner. 

Det er mulig at vi definerer ordet "akseptere" ulikt, at jeg tolket utsagnet annerledes enn tanken var. For meg betyr akseptere først og fremst å godta og tolerere. Slike nevnte ytringer vil jeg ikke godta! Det må jeg protestere mot, fordi det som sagt krenker og tråkker på menneskers grunnleggende rettigheter. Settes ordet "respektere" inn istedet for "akseptere", da er det noe annet. Jeg kommer aldri til å akseptere høyreekstreme ytringer, krenkelser av andres tro og likeverd osv, men ja, jeg skal respektere at de får uttale seg (til en viss grad). Men å akseptere at det er ok å spre slik gift og krenke andre? Aldri! Det finner jeg rett og slett moralsk forkastelig.

Til slutt: Ikke minst med tanke på terroren her i Norge for et par uker siden, er det kanskje på tide å tenke litt nytt om ytringsfriheten? Er det ok at f.eks de mest høyreekstreme får spre sin gift i media, og det attpåtil anonymt? Går ikke grensen en plass? Jeg har ikke noe fasitsvar her, selv om jeg vel tenker at grensen må gå et sted. Men hvor?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Skal vi kategorisk akseptere at medmennesker krenkes, fordi ytringsfriheten er viktigere?

JA!

Kommentar #2

Ole David Østli

2 innlegg  154 kommentarer

Hva betyr det å akseptere

Publisert over 9 år siden

JA!

Men det vanskelige ordet her er "akseptere". Hva er det motsatte av å akseptere mener du?

1) Forby? Vi bør ikke forby ytringer.

2) Unnlate å publisere? Redaktører er ansvarlige for det de publiserer, og det ansvaret må de ta. Muhammed-tegningene synes jeg også var unødvendig krenkende, og jeg synes ikke det var beundringsverdig å publisere dem. Jeg har aldri forstått hva man mente å oppnå.

3) Si imot? Alle har rett til å motsi det som er sagt. Noen forveksler motargumenter med sensur, og det synes jeg blir latterlig. Hele poenget med ytringsfrihet er at utsagn skal utsettes for prøving gjennom motsigelse.

Kommentar #3

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Akseptere

Publisert over 9 år siden

Marianne er på ferie, og jeg skal være forsiktig med å utlegge hva hun mener. Men jeg tror det springende punktet er hva som ligger i "akseptere".

I den kommentaren du reagerer på, skriver Marianne:

"Det jeg savner hos Rose, er et skille mellom ytringer som bør være tillatt og ytringer som bør løftes fram. En ytring bør ikke nødvendigvis trykkes i avisa selv om ytringsfriheten gjør den tillatt. Det er et rom mellom hva som er prisverdige uttalelser og hva som bør tillates. I dette rommet må vi som benytter oss av ytringsfriheten, vise ytrings-ansvar: Skal vi såre folk, må det være gode grunner til det."

Dette skrev Marianne i en annen kommentar:

"Krenkelser kan noen ganger være nødvendige, for eksempel når de setter søkelys på uheldige sider av samfunnet. Derfor skal de ikke forbys. Men det blir for enkelt å si at alle ytringer som ikke bør forbys, er ok ytringer. Sårende ytringer bidrar ikke nødvendigvis til et bedre samfunn selv om de er tillatt. Mellom det som er tillatt og det som er ok, finnes det et rom. I dette rommet må vi utvise ansvar, et ytringsansvar. Man bør tenke seg om før man slenger dritt om folk, tråkker på andres tro eller bidrar til å skape et samfunn der vi skuler på hverandre."

Slik jeg forstår dette, og slik Vårt Lands holdning er, så er poenget at at krenkelser må aksepteres i den forstand at de er tillatte. De skal ikke forbys. Men vi har alle et ansvar for hva vi slipper til av ytringer og hva vi løfter fram.

Derfor har Vårt Land ikke trykket Muhammed-karikaturene, og derfor blir innlegg strøket fra Verdidebatt dersom vi mener de er krenkende på en uakseptabel måte. 

Kommentar #4

Annette Heyerdahl

21 innlegg  88 kommentarer

Ytringsfrihet kan bety å krenke

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Med aksept til å krenke???

Krenkelse er et umulig kriterium for begrensening av ytringsfriheten. Det er helt individuelt hvorvidt man føler seg krenket av en ytring eller ikke. Mens den ene kan bli krenket av bli kalt "dust", så kan en annen tåle "dra til hælvete din jævla drittkjerring" (sitater fra elever under min tid som lærer) .

Vi må regne med å bli litt krenket noen ganger i livet, og lære oss å tåle det. Det er mye viktigere enn å begynne å tukle med ytringsfriheten.

Her på VD kan jeg godt si at jeg har følt meg krenket av mange av innleggene som karakteriserer oss ateister og sosial-demokrater på en negativ måte. Og som overvektig har jeg mange ganger følt meg krenket over hvor nedsettende enkelte kan omtale sånne som oss med BMI over 30. Men jeg tåler å bli krenket av andres ytringer, og jeg tror at jeg til en viss grad blir sterkere av det.

Barn er ikke like flinke til å distansere seg fra negative kommentarer, og bør derfor beskyttes. Ytringer som kan virke krenkende på barn skal vi være varsomme med. Men som voksen kan vi velge om vi vil ta det inn over oss eller ikke og derfor skal vi tåle ytringsfriheten - også når den krenker oss.

Kommentar #5

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Skal vi kategorisk akseptere at medmennesker krenkes, fordi ytringsfriheten er viktigere?

Jupp!

Kommentar #6

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Skal vi kategorisk akseptere at medmennesker krenkes, fordi ytringsfriheten er viktigere?

Innenfor loven så ja.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hvis man konsekvent føler seg krenket  eller at ytringsfrihet er krenkelse tror jeg man er ute og sykler. Det er feil utgangspunkt, og man bør spørre seg om hvorfor man hele tiden føler seg krenket. Er det MEG det er noe galt med? Gjør jeg noe som er krenkende overfor andre siden deres tilsvar er av en slik natur at jeg føler meg krenket?

Det har vært krenkende å bli kalt "din homo brillejesus", men jeg vet ikke om jeg skal trekke noen for retten av den grunn. Jeg velger å trekke på skuldrene og smilebåndet av det. Eller om noen på alvor krenker meg går jeg i dialog. Etterpå er det sjelden jeg føler meg krenket. Ja, det er i det hele tatt sjelden jeg blir krenket.

Er jeg for tolerant? Er det noen som har for snever intimsone? Dete bregrepet om krenkelse kontra ytringsfrihet forundrer meg. Jeg kaller det feil å bruke de to som motsetninger.

Fra diplomatisk språkbruk kjenner vi det som heter "en åpenhjertig og kameratslig tone" når man karakteriserer samtalene mellom motparter. Det betyr som regel at man har snakket rett fra leveren og sagt sin hjertens mening om den andre dusten, og har avstått bare fra lugging og lyskespark, men det blir ikke krig av den grunn.

Det er min oppfatning at man skal øve seg på å tåle litt mer enn motparten, og svare litt bedre for seg, så går følelsen av å være fornærmet lettere over.

Kommentar #8

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Ytringsfrihet og mobbing

Publisert over 9 år siden

Ytringsfrihet er noe av det viktigste vi har, derfor bør vi være flinke til å minne oss selv hvorfor vi har ytringsfrihetnår vi får lyst å kneble noen.

En av grunnene er nettopp å få greie på hva som mumles om i de mørke krokene. Debatt bør være oppe i lyset.

Mobbing er galt,men at noen misbruke ytringsfriheten til å mobbe andre bør ikke bli ett argument for å kritisere ytringsfriheten i seg selv.

Jeg syns vel også at vi skal skille mellom ytringer i ord og bilder, og f.eks brenning av bøker som Bibelen og Koranen. Det er ikke ytringer, det er provokasjon.

I steden for å snakke om at ytringsfriheten krenker, bør man tenke over hva som krenker ytringsfriheten.

Krenkelsen av ytringsfriheten måles på 2 forhold:
A) Enkeltindividet kommer ikke til orde, når det er urettferdig og negativt behandlet i sammenhenger hvor de står mer eller mindre alene.
B) Verdispørsmål.
Retten til å snakke fritt om sine verdier, om de strider mot de andres, og fremfor alt gjelder den retten til å tale sant når løgnen synes allment akseptert.

Om enkeltpersoners/gruppers følelse av å bli krenket skal styre  hva som er lov, ender vi opp uten ytringsfrihet før vi får sagt stopp...

Kommentar #9

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Jeg ble truet på livet fordi jeg var norsk, og mine kristne, arabiske venner ble truet på livet, fordi de kristne er linket til vesten, og kristne sentre og kirker ble av samme grunn angrepet.

Det at noen føler seg krenket, såret og forulempet betyr ikke automatisk at de rent faktisk har blitt utsatt for et overgrep eller en diskriminerende handling, men den distinksjonen ser ut til å være i ferd med å fordampe her til lands. Hvis vi skal forby ytringer basert på graden av reaksjoner de skaper, så blir det helt håpløst. 

At du har hatt ubehagelige opplevelser i Midt-Østen i etterkant av karrikaturtegningene er selvfølgelig beklagelig, men ansvaret for det kan ikke legges på en som har tegnet en tegning eller andre på annen måte har videreformidlet et budskap som i alle andre sammenhenger ikke hadde fått noen til å røre et øyelokk.

Du feilkobler også når det gjelder begrepene aksept og respekt, der du sier at du godtar at ekstreme meninger respekteres, men ikke at de aksepteres. Hvis du respekterer at mennesker får komme med sine ekstreme meninger, må du selvfølgelig også akseptere at de får komme ut, uten at du av den grunn må være enig, og det er vel her kjernen ligger; for at negative meninger skal kunne adresseres, kommenteres og eventuelt kritiseres, må de også få lov til å presenteres.  

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

At du har hatt ubehagelige opplevelser i Midt-Østen i etterkant av karrikaturtegningene er selvfølgelig beklagelig, men ansvaret for det kan ikke legges på en som har tegnet en tegning eller andre på annen måte har videreformidlet et budskap som i alle andre sammenhenger ikke hadde fått noen til å røre et øyelokk

Reaksjonene i Midt-Østen ble spesielle fordi vi har med mennesker som ikke kan lese og skrive i utstrakt grad, og var manipulerbare for sterke interne krefter som ikke er vant til å diskutere med folk utenfra. Det bare måtte gå galt. Jeg håper virkelig de har lært noe siden den gang, selv om noen virker å være ualminnelig tungnemme. Men vi kan ikke lage reglene våre etter de aller mest tungnemme i fremmede land, utenfor vår jurisdiksjon.

Kommentar #11

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Vold innskrenker ytringsfriheten

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Jeg ble truet på livet fordi jeg var norsk, og mine kristne, arabiske venner ble truet på livet, fordi de kristne er linket til vesten, og kristne sentre og kirker ble av samme grunn angrepet.

Reelt sett er det slik at det er reaksjonen våre ytringer møtes med, som regulerer ytringsfriheten. Jeg fornærmer nødig hvem som helst, dersom jeg vet at det kan føre til at jeg får en knyttneve i ansiktet.

Den som er villig til å bruke vold, får innflytelse. Og makt til å innskrenke våre rettigheter.

Derfor har muslimers tilbøyelighet til å bruke vold for å stanse krenkelser av deres religion, ført til at norsk presse og kulturliv har innført selvsensur. Ytringsfriheten er blitt begrenset.

Sekularistene insisterer på å likestille religioner, uten å differensiere mellom verdiinnholdet. Islam og kristendom bedømmes å være likeverdige. Resultatet er at vi har fått redusert ytringsfrihet.

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Mange har allerede svart godt på dette. For min del mener jeg at vi ikke bør tukle med selve prinsippet om ytringsfrihet, til det har våre forfedre lidd for mye gjennom de siste årtusenene. Det man dog kan gjøre er å ta en debatt om hva som skal kriminaliseres i Norge. Men å la seg binde av potensielt sårede følelser i andre land blir til syvende og sist uholdbart. Det man kan gjøre for å bedre det som går på internasjonal kommunikasjon og relasjoner er å ha sunne og målretta holdningskampanjer og læreplanmål i Norge som lærer opp folk til å bruke ytringsfriheten med omhu.

Noe annet man kan gjøre er å ta kontakt med personer og grupper, både i Norge og i andre land, for å mane til forsiktighet eller klokskap. Selv sendte jeg en høflig og saklig epost til Florida-menigheten som brant Koranen for noen måneder siden og råda dem til å la være, både pga. alminnelig høflighet og respekt, men også fordi man måtte påregne blodige konsekvenser, ikke minst for minoritetskristne i muslimske land. Som kjent så hjalp ikke min epost eller andre advarsler og formaninger som ble gitt (bl.a. fra USAs politiske ledelse!)

Kommentar #13

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ytring

Publisert over 9 år siden

Hei Karin, interessant og etterlengtet innlegg!

Først dette med "akseptere" - når vi snakker om ytringsfriheten tenker jeg på det mest som å "avfinne seg med". I et land med sterkt fokus på ytringsfrihet må vi avfinne oss med at det kommer ytringer som vi, eller andre, finner krenkende. Trekke på skuldrene og si at "ja ja, jomen ble han sinna gitt". Det er klart at det går en grense et sted, vi kan og skal ikke avfinne oss med hva som helst. Men nøyaktig hvor den grensen går er vanskelig å si. Det er i hvert fall ikke så enkelt som at "hvis noen føler seg veldig krenket, så har man gått for langt". Jeg synes mange av debattene her på verdidebatt.no (dette så omroste nettsted...) bærer preg av at noen føler seg veldig krenket veldig lett. Men dét burde jeg kanskje ikke skrevet, for kanskje noen ble krenket av det, og så har vi det gående...

Det jeg synes er problemet i ytringsfrihetsdebatten er at mange er så dårlig til å skille mellom rett til ytring, og effekt av ytring. Det er jo lett å tro det, kanskje, på et anonymt og svirrende internett at man kan ytre hva man vil uten at det har noen effekt. Så kan man bruke sin rett til ytring så mye man orker. Men det er jo ikke slik. En ytring er noe som har en effekt, stor eller liten, avhengig av hva man skriver eller sier. Hvis du ytrer noe, så gjør du noe med eller mot noen andre. Unnskyld hvis det blir banalt, men poenget er altså at man må stå til ansvar for det man ytrer og de potensielle effektene det kan ha på andre mennesker.

Hvis man dulter borti noen på en stappfull 20-buss slipper man som regel unna med et "sorry", eller knapt nok det. Men det er et forhold her mellom i hvilken grad man brøyter seg vei, hvor fullt det egentlig er, om det er en voksen mann eller en skrøpelig gammel dame man dytter til, hvordan man ter seg før og etter, etc. Igjen - jeg skjønner at det blir banalt.

Det er ingen som er tvunget til å tegne, eller publisere, eller reprodusere, eller omtale, Muhammedkarikaturene eller noe som helst annet. Alt vi sier er frivillig, og når det gjelder potensielt kontroversielle ytringer gjelder det i tillegg at vi må legge nokså mye arbeid i dem for å få dem til å bære, bli hørt eller sett. Det holder ikke å si "oi, sorry!" hvis Midt-Østen settes i brann i kjølvannet av karikaturstriden.

Hvorfor valgte de som sto bak å tegne, publisere og distribuere Muhammedkarikaturene? Trodde de ikke at noen ville reagere? Ble de truet til å gjøre det? Er de tilbakestående, eller var de kanskje beruset? Nei, det var jo bevisste valg som ble gjort hele veien, av folk som enten hadde evnen til å forutset reaksjonene, eller som kunne dra veksel på et nettverk som kunne pekt på mulige konsekvenser av publiseringen. De kunne like gjerne ytret noe helt annet. Hvorfor valgte de akkurat denne ytringen, valgt ut fra alle de hundrevis av andre, og kanskje like interessante, kanskje like ektefølte tingene de kunne meddelt omgivelsene sine? Det at de gjorde nettopp dette valget, er noe de selv må ta en stor del av ansvaret for. Og når de valgte, så valgte de det med i hvert fall en viss forutanelse om hvilke konsekvenser det kunne få.

Den som hevder at man kan bable i vei uten å ta ansvar for konsekvensene av det man sier, han nedvurderer i virkeligheten seg selv og sin plass i samfunnet. "Det er det samme hva jeg sier, ingensom blir påvirket av meg uansett". Men ingen av oss er fullstendig ubetydelige, ingen har helt uhørbare stemmer. Aller minst de som driver avis, eller har et posisjon som kunstner.

Det som mangler i karikaturdebatten er en god forklaring på hvorfor, hvorfor i all verden, noen hadde et "ytringsansvar" for å tegne og publisere tegninger som med en viss sannsynlighet ville kunne oppfattes fornærmende på en utsatt, marginalisert gruppe i de vestlige samfunn. Som kunne brukes for å hisse opp uutdannede, fattige, frustrerte mennesker i en presset og udemokratisk kultur i Midt-Østen. Hva var det Selbekk&Co ønsket å oppnå, var det dette de ønsket å oppnå? Hvor har det bragt oss, var dette en riktig bruk av ytringsfriheten?

Jeg savner som deg gode svar, annet enn at jeg har store problemer med å erkjenne at karikaturstriden har vært "nyttig" for alle oss som ikke ser på verden som et sted der sivilisasjoner kræsjer, de av oss som helst vil leve i fred med våre til en hver tid naboer, mest opptatt av unger og jobb, evt. sport, hva enten vi lever i Norge eller Kairo. Jeg tror verden blir et dårligere sted pga. karikaturtegningene, verre for meg og verre for Ahmed i Kairo. Og ansvaret for det må delvis legges på skuldrene til de som lagde tegningene.

(Dersom dette er av typen "verre-før-det-blir-bedre" skulle jeg gjerne hatt mye bedre dokumentasjon/prosjektbeskrivelse - og helst før man satte i gang dette rabalderet.)

Kommentar #14

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Takk for responser!

Publisert over 9 år siden

Takk Erling Rimehaug for utdyping, det var klargjørende respons. Ja det springende punktet er hva som ligger i "akseptere". Jeg er enig, vi må akseptere ytringene i den forstand at de er tillatte. Jeg ønsket å problematisere litt bl.a. fordi det kunne høres ut som inneholdet av ytringen også skulle aksepteres og godkjennes uten protester. Videre ville jeg også problematisere, for jeg synes debatten om ytringsfriheten generelt bærer preg av for enkle svar. Og refleksjonsnivået bærer ofte preg av at vi kanskje ikke er så multikulturelle i vårt lille land som vi tror vi er eller ønsker å være. 

Vedr krenking som er et annet sentralt ord i debatten her: Jeg er veldig enig i at krenking kan være så mangt, noen kjenner seg krenket veldig fort, og noen altfor sent. Derfor var det viktig for meg å utdype hvilken type krenking jeg tenkte på. Som jeg bl.a skrev, sitat: "....krenker og tråkker på andre menneskers grunnleggende rettigheter, som tro, frihet, rett til verdig liv osv." Og da var det det kristne menneskesynet, samt FN´s menneskerettigheter jeg hadde i bakhodet. I noen av responsene jeg har fått kan det virke som om vernet om ytringsfriheten er viktigere enn vernet om livet. Er den virkelig det? Det bør jo selvfølgelig ikke være noen motsetning der, tvert imot bør de gå sammen. Men det er jo dessverre ikke alltid tilfellet, er det da menneskelivet som må ofres på bekostning av ytringsfriheten? Er vi ikke da på kollisjon med det kristne menneskesynet?

Mye av det dere skriver i responsene til meg er jeg faktisk enig i. Jeg er altså ikke imot ytringsfriheten. Men jeg skulle gjerne fått litt mer klarhet i hvor grensen går, og sett flere opplysende debatter om temaet. Noen ganger synes jeg rett og slett det er det motsatte som skjer.

Kommentar #15

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Men å la seg binde av potensielt sårede følelser i andre land blir til syvende og sist uholdbart.

Dette synes jeg høres egoistisk ut. Uansett? Også når liv kan gå tapt???? Og konfliktnivået i verden øker? 

Kommentar #16

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Derfor har muslimers tilbøyelighet til å bruke vold for å stanse krenkelser av deres religion, ført til at norsk presse og kulturliv har innført selvsensur. Ytringsfriheten er blitt begrenset.

For min del handler det her først og fremst om respekt for andres tro, og dermed ikke f.eks være blasfemisk overfor muslimene. Jeg ønsker å behandle andres religiøse tro, som jeg forventer at de behandler min religiøse tro, med respekt.

Kommentar #17

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg håper virkelig de har lært noe siden den gang, selv om noen virker å være ualminnelig tungnemme. Men vi kan ikke lage reglene våre etter de aller mest tungnemme i fremmede land, utenfor vår jurisdiksjon.

Dette utsagnet synes jeg rett og slett bærer preg av manglende kunnskap og respekt for mennesker i Midtøsten....

Kommentar #18

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg syns vel også at vi skal skille mellom ytringer i ord og bilder, og f.eks brenning av bøker som Bibelen og Koranen. Det er ikke ytringer, det er provokasjon.

Det er absolutt ytringer, fordi det er et tydelig budskap bak brenningen.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Dette synes jeg høres egoistisk ut. Uansett? Også når liv kan gå tapt???? Og konfliktnivået i verden øker?

Du er svært kortsikitig i din tankegang. Liv går tapt på grunn av ekstreme holdnigner, og så tenker du at løsningen er å akseptere ekstreme holdninger?

Løsningen på lang sikt er selvsagt å utfordre ekstreme holdninger, selv med en pris på kort sikt. Det du også må huske på er at vi snakker om handlinger vi utfører i vårt samfunn basert på våre verdier. Jeg ønsker at nordmenn skal kunne få si hva de vil i Norge. Hvorfor skal jeg akseptere ett dårligere Norge fordi noen fanatikere ønsker å inføre sine lover og regler her? Vi har kjempet for vår frihet, og vi må fortsette å kjempe for vår frihet.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Dette utsagnet synes jeg rett og slett bærer preg av manglende kunnskap og respekt for mennesker i Midtøsten....

Mulig det. Men la meg først ta det aller enkleste; Norsk ytringsfrihet må forholde seg til norsk lov og etikk. Vi ytrer oss i den norske debatten uten påvirkning av lovgivningen i andre land. Vel, det er åpnet en adgang til å saksøke folk internasjonalt gjennom et lovverk i London, men likevel; Vi forholder oss til norsk lov slik man i Iran forholder seg til sin sharia. Noe annet vil være umulig.

Når det gjelder meningsdannelse i Vest-Asia og Nord-Afrika er den for svært mange mennesker basert på muntlig overlevering. Man får aktuelle hendelser fortalt av folk lenger oppe i hierarkiet, og man forholder seg til den informasjon man får uten å kunne sette seg inn i den på selvstendig plan fordi man ikke kan lese og skrive selv. Jeg kunne med selvsyn se de brennende "danske" flagg som ble tråkket på og brendt, av rasende mennesker som ikke visste at Dannebrog er rødt og hvitt, har bare ett kors, og at det svenske flagget ser anderledes ut. Samtidig avslørte flere innslag på TV at bare de som hadde tenkt å migrere til norden, eller hadde mottatt penger fra slektninger der, visste hvor landene befant seg på kartet. Dette i tillegg til at vi ellers vet at svært ofte er kvinner holdt unna selv den mest elementære skolegang, selv om det finnes moderne fedre som begynner å tillate at også jentene kan lese og skrive. Men da har guttene fått starte på skolen først.

Vel, her har vi et kulturproblem, men kunnskaps- og respektløs som jeg er vet jeg ikke  om det er så mange andre måter å løse dette på enn å starte med utryddelse av analfabetismen slik at folk kan få sette seg inn i doktrinene på egen hånd.

Ble jeg fornærmet av din ytring? Nei, men jeg innser at jeg skal uttrykke meg enda klarere en annen gang.

Kommentar #21

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du er svært kortsikitig i din tankegang. Liv går tapt på grunn av ekstreme holdnigner, og så tenker du at løsningen er å akseptere ekstreme holdninger?

Da tror jeg du misforstår, du skjønner ikke hva jeg tenker tydeligvis. Jeg har aldri sagt at ekstreme holdninger skal aksepteres. Når det er sagt, trenger en heller ikke forsterke det ekstreme ved å provosere unødvendig og skape mer konflikt og fare når det kan ungås. Jeg er klar til å ta opp kampen med ekstreme krefter på en konstruktiv måte. Som sagt; ytringsfriheten gir oss også et ytringsansvar, vi har rett til å ytre oss og vi kan vise vett til å la være.... 

Kommentar #22

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Samtidig avslørte flere innslag på TV at bare de som hadde tenkt å migrere til norden, eller hadde mottatt penger fra slektninger der, visste hvor landene befant seg på kartet.

Hva har egentlig det med saken å gjøre? Måler du kunnskap utifra hvor mye andre land vet om våre små land og flagg? Det er ganske mange andre land som heller ikke vet forskjell på dansk og svensk flagg osv, bare ta en undersøkelse i USA f.eks...

Anyway, fint at du ikke ble fornærmet, det ble heller ikke jeg. Jeg skjønner poenget ditt der, og er veldig enig. Alt som kalles krenkelse er ikke det.

Kommentar #23

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Jeg savner som deg gode svar, annet enn at jeg har store problemer med å erkjenne at karikaturstriden har vært "nyttig" for alle oss som ikke ser på verden som et sted der sivilisasjoner kræsjer, de av oss som helst vil leve i fred med våre til en hver tid naboer, mest opptatt av unger og jobb, evt. sport, hva enten vi lever i Norge eller Kairo. Jeg tror verden blir et dårligere sted pga. karikaturtegningene, verre for meg og verre for Ahmed i Kairo. Og ansvaret for det må delvis legges på skuldrene til de som lagde tegningene.

Veldig enig! Takk skal du ha for flott innlegg! Forhåpentligvis finner vi noen bedre svar etterhvert.... :-)

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Hva har egentlig det med saken å gjøre? Måler du kunnskap utifra hvor mye andre land vet om våre små land og flagg? Det er ganske mange andre land som heller ikke vet forskjell på dansk og svensk flagg osv, bare ta en undersøkelse i USA f.eks...

Jeg har vel bare ikke fått frem sammenhengen godt nok. Det er en del av tankerekken at analfabeter utnyttes og brukes som hissig åte for heftige TV-scener av de som kan lese. Hadde de hadde mulighet til fri meningsdannelse hadde muligens ikke bildet sett slik ut, men i den situasjonen jeg beskrev, ser jeg for meg de uskolerte brukes i et spill av mektigere karer.

Kommentar #25

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Dette synes jeg høres egoistisk ut. Uansett? Også når liv kan gå tapt???? Og konfliktnivået i verden øker?

Jeg er ikke ute etter egoisme, men prøver å tenke på et mer teoretisk plan. Spørsmålet blir jo hvordan man skal komme fram til klare definisjoner, og hvordan dette videre skal håndheves. Jeg er forøvrig godt involvert i arbeid for å hjelpe forfulgte kristne og har selv mange venner men den og lignende bakgrunner. Jeg ønsker derfor ikke at liv (verken deres eller andres) skal gå tapt pga. uvettig bruk av "ytringsfrihet" f.eks. i Vesten. Et alternativ til større kontroll og et mer renskåret lovverk omkring ytringsfrihet er å mane til alminnelig folkeskikk, samt å kanskje innføre en strengere kontroll med hva og hvordan ting ytres, særlig på nett. Men å skulle forby ytringene i utgangspunktet blir nok ikke så lett helt uten videre.

Kommentar #26

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Da tror jeg du misforstår, du skjønner ikke hva jeg tenker tydeligvis. Jeg har aldri sagt at ekstreme holdninger skal aksepteres. Når det er sagt, trenger en heller ikke forsterke det ekstreme ved å provosere unødvendig og skape mer konflikt og fare når det kan ungås. Jeg er klar til å ta opp kampen med ekstreme krefter på en konstruktiv måte. Som sagt; ytringsfriheten gir oss også et ytringsansvar, vi har rett til å ytre oss og vi kan vise vett til å la være..

Beklager, men du kan ikke få det to veier. Enten har vi ytringsfrihet eller så har vi det ikke. At du velger hva du tenker er konstruktive handlinger er så sin sak, det har ingenting med ytringsfrihet å gjøre.

Kommentar #27

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Begrepsforvirringer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

I siste avsnitt i kommentaren skriver hun, sitat:

Jeg er enig med Karin Riska i at ytringsfrihet er å bruke hodet, det er idioti å ytre seg dersom det kan føre til massedrap og i værste fall krig. Da holder man enkelt og greit kjeft. Å trykke noen tåpelige karikaturtegninger fant jeg regelrett idiotisk, hva skulle det være godt for? Men det mest frustrerende i alle disse debattene er alle begrepsforvirringene.

Hva er høyreekstremisme og hva er venstreekstremisme? Straks noen sier noe om invandrere, ekstreme muslimer eller jøder beskyldes de av venstresiden for å være høyreorienterte eller høyreekstremister.

Opp gjennom årene har venstresiden i norsk politikk gått Hitlers propagandasjef Josef Gobbels en høy rang når de har klart det utrolige mesterstykket å gjøre Hitler og nazistene mørkeblå og høyreorienterte. Sannheten er at nazistene var det Tyske Arbeiderpartiet NSDAP - de var venstreorienterte mørkerøde (ikke mørkeblå) nasjonal sosialister med en stor mektig stat som mål, kritikk av kapitalisme, oppbygging og videreutvikling av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere. Det er bare å Google emnet. Nynazisme er heller ikke høyreorientert, men venstreorientert. Stalin var en blodrød venstreorientert sosialist – også med en stor mektig stat som mål, med enda skarpere kritikk av kapitalismen, også han skulle fordele godene og bygge opp en velferdsstat. Resultatene kjenner vi i dag. Begge ismene var svært intolerante og venstreorienterte venstreekstremister.

En høyreorientert vil ha mindre stat, lavere skatter og avgifter, færre og enklere lover og mer frihet til enkeltindividet. Det ekstreme ytre høyre er anarkisme som er milevis fra både Høyre og FrP. På bakgrunn av dette faktum er det helt ubegripelig at propaganda-apparatet til de røde har klart å slippe unna med å snu alt opp ned. Men med god hjelp av venstreorienterte journalister fra ytterste venstre i massemedia har de klart det som Gobbels sa, sier du en løgn lenge nok blir den til slutt en sannhet.

Kommentar #28

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Så upassende at jeg nesten ikke tror hva jeg leser...

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

På bakgrunn av dette faktum er det helt ubegripelig at propaganda-apparatet til de røde har klart å slippe unna med å snu alt opp ned. Men med god hjelp av venstreorienterte journalister fra ytterste venstre i massemedia har de klart det som Gobbels sa, sier du en løgn lenge nok blir den til slutt en sannhet

Hovudfiendene til nazistene var den sosialistiske arbeiderbevegelsen og kommunistene. Fagforeininger var forbudt under nazismen.

At nazistene beskrev seg selv som nasjonalsosialister har ingenting med at de faktisk var sosialister, det var rett og slett en del av deres propaganda. Nasjonalsosialisme hørtes på den tiden veldig ufarlig ut.

Det er mulig man kan si at nazistene heller ikke har med de blå og gjøre. At rett og slett den politiske linje tenkning er feil. Det er det lengste jeg kan strekke meg til.

 

Kommentar #29

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Upassende?

Publisert over 9 år siden

Kjersti Aspheim, tro hva du vil, jeg konstaterer bare fakta. Sannheten er at nazistene var det Tyske Arbeiderpartiet NSDAP om du liker det eller ei.

Det som kjennetegner en venstreorientert er kritikk av kapitalisme, oppbygging og videreutvikling av en stor og mektig velferdsstat som skal ta vare på statens egne borgere, overta foreldrerollene - og diktere hva som er passende og upassende.

En høyreorientert vil ha mindre stat, lavere skatter og avgifter, færre og enklere lover og mer frihet til enkeltindividet.

Hvilken fløy var det Hitler eller Stalin tilhørte?

Kommentar #30

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Karin Riska. Gå til den siterte teksten.

Jeg kommer aldri til å akseptere høyreekstreme ytringer, krenkelser av andres tro og likeverd osv, men ja, jeg skal respektere at de får uttale seg (til en viss grad). Men å akseptere at det er ok å spre slik gift og krenke andre? Aldri! Det finner jeg rett og slett moralsk forkastelig.

Hei Karin. :-)

Ett eksempel jeg tror det katolske system er antikrist bedrag for å bedra mennesker fra den sanne kristne tro og Jesu tro. Svært mange blir krenket og tar det personlig, selv om jeg aldri peker på de men systemet. De blir såret og svært arge, for realiteten er jo at de som tror på det systemet egentlig tilber Satan uten at de vet det, skal jeg da tie? 

Kommentar #31

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Hovudfiendene til nazistene var den sosialistiske arbeiderbevegelsen og kommunistene. Fagforeininger

Er enig med deg i mye av det du tilbakemelder til Henry Østhassel. Nazistene var ikke sosialister i vanlig betydning. De kalles ikke for blå, men for brune og befinner seg til høyre for det ytterste høyre (som ikke er gått så langt at de kaller seg nasjonalsosialister). Deres fiender var alt som ikke var stort i deres øyne. Derfor var både jøder, sigøynere og mentalt syke blant fiendene av deres ideologi. Slike mennesker skulle tilintetgjøres.

Kunnskap om hvilken skade nasjonalsosialismen kan gjøre tror jeg er viktig, nå, så mange år etter WW2. Unge rotløse og utrygge mennesker vil lett kunne tiltrekkes  av det å kunne føle seg store innen en nasjonalsosialistisk sammenheng dersom de ikke forstår hva den nasjonalsosialistiske ideologien reelt sett står for. Jeg vil også nevne at jeg tror ikke kunnskap alene er nok. Jeg tror at våre politikere hele tiden må ha for øye hvor viktig trygghet og opplevelse av å være akseptert er. Jeg tror at våre politikere må legge vekt på å betale for både et godt barnevern, gode barnehager, foreldreopplysning om barns utvikling, skoler som ser det unike i hvert barn (blir dyrt dette) og at vi har arbeid til så mange som mulig.

Vi er i økonomiske utrygge tider for tiden. De valg som gjøres nå, på godt og ondt, vil måtte få konsekvenser senere.

Jeg mener i tillegg at det ikke bare er politikerne som har ansvar for vår fremtid. Det har hver og en av oss i forhold til de verdier vi videreformidler.

Mht trådens opprinnelig tema, ytringsfriheten, så støtter jeg det syn at ytringsfrihet ikke betyr ytringsplikt. Det er helt unødvendig å provosere grupper som man på forhånd vet man ikke kan håndtere.  Jeg er enig med Njål Kristiansen i at enkelte steder i verden vet de godt å nøre opp under den uvitenhet som fins.

Man skal ikke bevisst såre noen, men kan neppe unngå å gjøre det av og til, da folks grense for sårbarhet  er forskjellig. Også her er jeg enig med Njål Kristiansen. Det handler litt om hvor lett man lar seg såre.

I spesielle situasjoner hvor man vet at folk er ekstra sårbare kan man godt holde ekstra mye igjen, syns jeg. I etterkant av terroraksjonen, syns jeg det har vært helt unødvendig å trykke bilder av Breivik.

Kommentar #32

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Brune?

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

De kalles ikke for blå, men for brune og befinner seg til høyre for det ytterste høyre (som ikke er gått så langt at de kaller seg nasjonalsosialister).

Bente Haukås, hvorledes i all verden kan du få nasjonal sosialister fra det Tyske Arbeiderparti NSDAP til å bli brune og til høyre for det ytterste høyre? De tyske nasjonal sosialistene "utryddet" jo de brune (brunskjortene) Hitler drepte jo personlig lederen til brunskjortene Ernst Rôhm. Det er her jeg skriver om den norske begrepsforvirringen.

Sosialister - om de kalte seg nasjonal sosialister, nazister eller kommunister er alle  venstreorienterte og ikke i nærheten av å være høyreorienterte. De kritiserte alle kapitalismen - de ville alle ha en stor og allmektig stat, de ville alle styre borgerne fra vugge til grav - de ville alle overta oppdragerrollen til foreldrene - noen som kjenner seg igjen i de rødgrønnes retorikk?

Som jeg har skrevet - de høyreorienterte vil ha mindre stat, lavere skatter og avgifter, færre og enklere lover og mer frihet til enkeltindividet. Det som befinner seg til høyre for det ytterste høyre er anarkisme.

Kommentar #33

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Overforenklet definisjon

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Som jeg har skrevet - de høyreorienterte vil ha mindre stat, lavere skatter og avgifter, færre og enklere lover og mer frihet til enkeltindividet. Det som befinner seg til høyre for det ytterste høyre er anarkisme.

Noen ganger opplever man at mennesker i forsøket på å forenkle en sannhet, ender opp med noe usant.

Enten er denne definisjonen av "de høyreorienterte" ett resultat av en slik forenklet sannhet, ellers så er det en bevist misbruk av politiske floskler.

Til TS: Beklager denne digresjonen i en viktig tråd, men jeg klarer rett å slett ikke la være å svare HØ. Jeg lover at dette blir mitt siste OT innlegg i denne tråden.

Kommentar #34

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Enig

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

I etterkant av terroraksjonen, syns jeg det har vært helt unødvendig å trykke bilder av Breivik.

Helt enig Bente Haukås. Ti ham ihjel. Hans forvirrede manifest skulle heller aldri blitt nevnt, det vil dessverre inspirere andre gæninger i en evig ond sirkel. Jeg kommer heller aldri til å lese hans forvirrede manifest som er et sammensurium av fornuftige tanker (sitater av kjente historiske tenkere) og regelrett galskap.

Manifestet er så rørete at jeg ikke skjønner at media nevner dette - dersom det ikke var for det faktum at det selger aviser da.

Breivik var hverken høyre eller venstre ekstremist - han var bare regelrett ond og sinnsyk.

Et annet paradoks er at denne forskrudde massemorderen Anders Behring Breivik utførte jo bare det AKP`ml (nå Rødt) og Gerd Liv Valla ville gjøre på 70 og 80 tallet – nemlig væpnet blodig revolusjon. Hvorfor er der ingen som har tatt oppgjør med Valla, AKP`ml og Rødt? I stedet ble forlate meg Valla politisk rådgiver for statsminister Gro Harlem Brundtland, deretter ble hun justisminister og til slutt LO leder. Forstå det den som kan?!? I mine øyne ville det være omtrent like vanvittig å ansette Anders Behring Breivik i disse stillingene etter endt soning, om han noen gang slipper fri. Var Vallas og AKP`ml «sine forskrudde manifester» om blodig revolusjon bedre enn det forskrudde manifestet til Anders Behring Breivik om revolusjon?

Og venstreekstremisten Lars Gule som ble arrestert i Beirut som skulle til Israel for å sprenge en terrorbombe i 1977 er nå blitt en stueren filosof, forsker, samfunnsdebattant, forbundsleder, førsteamanuensis - og var forlate meg generalsekretær i Human Etisk forbund fra 2002 til 2005 - en tidligere terrorist som ville sprenge en bombe i Israel som generalsekretær i Humanetisk Forbund! Åssen bakvendtland er det vi lever i? Snart blir han vel politisk rådgiver for Stoltenberg slik Valla var for Brundtland.

 

Kommentar #35

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Forenklet definisjon?

Publisert over 9 år siden

Kjersti Aspheim skriver: Noen ganger opplever man at mennesker i forsøket på å forenkle en sannhet, ender opp med noe usant. Enten er denne definisjonen av "de høyreorienterte" ett resultat av en slik forenklet sannhet, ellers så er det en bevist misbruk av politiske floskler.

Jeg kan forsikre deg om at definisjonen av "høyreorienterte" hverken er et resultat av en forenklet sannhet eller misbruk av politiske flokser. Det du skriver minner meg stygt om kjent venstreorientert retorikk og herseteknikk.

Jeg bare konstaterer fakta alle oppegående mennesker kan finne på Internet. Reagerer du fordi du er blitt forledet av venstrevridd propaganda til å tro det motsatte?

Takket være Internet, Google og andre søkemotorer kan ikke lengre venstresiden spre sine begrepsforrvirringer uten å bli avslørt av fakta.

Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg ser noe som må være en misforståelse; NSDAP var forkortelsen for Det Tyske Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti. Ved siden av dette hadde man et sosialdemokratisk parti. Og kommunistene.

Hadde disse evnet å samarbeide før 1933 hadde vi ikke hatt Andre Verdenskrig.

Kommentar #37

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Bente Haukås, hvorledes i all verden kan du få nasjonal sosialister fra det Tyske Arbeiderparti NSDAP til å bli brune og til høyre for det ytterste høyre?

Jeg har lært det på skolen? (Som man spør, så får man svar).

Kommentar #38

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Helt enig Bente Haukås. Ti ham ihjel.

Nå var det ikke Breivik jeg tenkte på, men på hensynet til ofrene (som fortsatt lever eller er venner/familie av de drepte og skadde). Disse har mer enn nok å tenke på fra før om ikke de skal være nødt å forholde seg til å se bildet av Breivik i rød genser sittende i politibilen på vei til avhør. For mange fører antakelig bildene til retraumatisering.

Det var ytringsfrihet med "vær varsom plakat" vi diskuterte.

Kommentar #39

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Hmmmm.

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg har lært det på skolen? (Som man spør, så får man svar).

Javel, hvilken skole har du gått på? Jeg har aldri latt meg hjernevaske av alt en skole lærer som ofte er er preget av livssynet til læreren, jeg evner å lese, studere, tenke og konkludere selv.

Kommentar #40

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Javel, hvilken skole har du gått på? Jeg har aldri latt meg hjernevaske av alt en skole lærer som ofte er er preget av livssynet til læreren, jeg evner å lese, studere, tenke og konkludere selv.

Jeg er ikke typen til å la meg hjernevaske. Nettopp fordi undervisningen var så god med engasjert lærer, leste jeg mye om det  i tillegg til undervisningen (i den tiden vi ikke hadde Internett og måtte gå på biblioteket for å skaffe oss kunnskap).

Kommentar #41

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Å tie noen i hjel er en dårlig debatteknikk. Den som utsettes for fortielse kan fort havne på et småbruk, sitte der i stille bitterhet og ta ut sin aggresjon en ni års tid etterpå, og begå grusomme handlinger. Da heller holde vedkommende frem i lyset og diskutere om det spørres. Men seffli, vi kan ikke allle henge rundt ekstreme nettsider. Vi har ikke nødvendigvis noe der å gjøre heller. Om vi treffer en slik, dog da bør vi diskutere. Aldri tie.

Kommentar #42

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Å tie noen i hjel er en dårlig debatteknikk. Den som utsettes for fortielse kan fort havne på et småbruk, sitte der i stille bitterhet og ta ut sin aggresjon en ni års tid etterpå, og begå grusomme handlinger. Da heller holde vedkommende frem i lyset og diskutere om det spørres. Men seffli, vi kan ikke allle henge rundt ekstreme nettsider. Vi har ikke nødvendigvis noe der å gjøre heller. Om vi treffer en slik, dog da bør vi diskutere. Aldri tie.

Jeg kunne absolutt ikke tenke meg å henge rundt på  "brune" nettsteder. Jeg tror man skal være meget dyktig i debatteknikkens kunst for å kunne komme med motargumenter som når inn til de med en mer eller mindre fascistisk/nazistisk ideologi. Har man klart å havne i en slik ideologisk bås, så skal det nok mye til for man skifter mening. Derfor håper jeg at man tenker seg godt om og bruker gode faktiske argumenter om man skulle finne det for godt å bevege seg inn på en slik side for å påvirke "medlemmene" til å se det reelle innholdet i det livssyn de har satset på.

Håper at våre politikere kan argumentere på slike sider av og til.

Leser (i dag) på tekstTV NRK side 145 (i skrivende stund)  følgende sjokkerende opplysninger: "Medlemmer av det hemmelige høyrefløysnettverket ORG sitter i et bredt utvalg av betrodde toppstillinger i Danmark, heter det i en rapport.

I følge rapporten fra den venstreorienterte tenketanken Redox er flere av ORGs 100 medlemmer ansatt i forsvaret, berdeskapsledelsen og politiet.

De vil også ta et oppgjør med "landsforræderne" som har gjort innvandring mulig eller støttet den offentlig.

Tidliger statsråd Peder Brixtofte ber politiet undersøke ORGs arkiver."

At de er godt utdannet er ingen overraskelse. Det kom frem i en undersøkelse for noen år tilbake at nazistene som var aktive under WW2 faktisk oftere var høyt utdannet en lavt utdannet. (Beklager jeg husker ikke navnet på Undersøkelsen).

Dette er triste saker, og i mitt hode, ganske uforståelige saker. Innvandrere som bor her, enten de nå kommer fra det ene eller annet land, eller har den ene eller annen religion, er da like norske (danske i det ovenstående) som oss andre. Hvilken religion de 100 nevnte har, står det ingenting om, men om de er kristne og redd for muslimene i landet sitt, så skjønner jeg ikke hvor de har gjort av tilliten til Jesus.  Vi kan ikke tvangsforflytte store menneskemengder. Det er en lite konstruktiv  tanke. Derimot kan man godt stille seg spørsmålet om hvor mange nye innvandrere man har kapasitet til å ta i mot mht tanke på integrering i vår kultur og vårt samfunn samtidig som innvandrene får beholde sin stolthet over egen kultur.  

Radikal Islam bør man derimot holde et øye med, slik at ikke slike krefter bobler over. At de fascistiske gruppene skal holdes øye med er det allerede slått fast, i alle fall her i Norge.

Kommentar #43

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror man skal være meget dyktig i debatteknikkens kunst for å kunne komme med motargumenter som når inn til de med en mer eller mindre fascistisk/nazistisk ideologi. Har man klart å havne i en slik ideologisk bås, så skal det nok mye til for man skifter mening

Det er kun sannhet (uten å gå rundt grøten) og vedkomnes kjærlighet til sannheten som avgjør om man kommer inn til kjernen i etthvert spørsmål. Vil man ikke vite av sannheten om seg saken og seg selv kommer man ingen sted, for problemet ligger i ens eget hjerte uansett og nøkkelen er vår falske selvoppbygende stolthet og egoisme. Sannheten knekker enhver selvforsvar/ løgn som stolthet alltid bygger på. Når stolheten er truet kommer enten hat, eller så kommer sannhetserkjennelse og omvendelse.

Kommentar #44

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Hva med venstre ekstremistene

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Leser (i dag) på tekstTV NRK side 145 (i skrivende stund)

Høyrefløysnettverket ORG? Aldri hørt om den, men hva får deg til å si høyrefløynettverk? Vil de ha stor og allmektig stat der de skal undertrykke andres meninger er de venstreorienterte. Vil de ha mindre stat og mer frihet til folket er de høyreorienterte.

Hva med et oppgjør med AKP`ml (nå Rødt) og Gerd Liv Valla som ville ha væpnet blodig revolusjon (med påfølgende massedrap som langt hadde overgått Utøya) på 70 og 80 tallet. Hvorfor er der ingen som har tatt oppgjør med dem? De aller fleste av disse sitter jo i høye stillinger i Norge. Valla var forlate meg rådigiver for statsminister Gro Harlem Bruntland, justisminister og til slutt leder for LO.

Hva med et oppgjør med venstreekstremisten og terroristen Lars Gule som ble arrestert i Beirut på vei til Israel for å sprenge en terrorbombe i 1977? Han er nå blitt en stueren filosof, forsker, samfunnsdebattant, forbundsleder, førsteamanuensis - og var forlate meg generalsekretær i Human Etisk forbund fra 2002 til 2005 

I dag sitter de aller fleste fra AKP`ml som tidligere ville ha væpnet blodig revolusjon med påfølgende massedrap som alltid har fulgt slike væpnede revolusjoner i høye stillinger overalt i Norge. Er ikke det en like sjokkerende nyhet Bente Haukås?

Hva med et kraftig oppgjør med dette dominerende venstrefløynettverket i Norge?

Kommentar #45

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Uretten i Norge

Publisert over 9 år siden

Hvem innbiller seg at Norge er en rettsstat? I flere år kjente jeg den enorme uretten maktmenneskene i vår store og allmektige stat utøver ovenfor vanlige borgere direkte på kroppen. Og tro meg, det tok på. 

Toppbyråkrater løy så det rant av dem og dekket over hverandre og ble ikke trodd en plass i Borgarting Lagmannsrett der jeg vant frem på alle punkter i en helt åpenbar sak.

Arbeiderpartiet og SV var de aller værste. Det paradoksale var at det var takket være Frp. - som jeg ikke engang var medlem av - at jeg vandt frem. Det var de som talte den lille manns sak i Storting, Stortingsts Kontroll og Konst. komite og fikk Sivilombudsmannen til å ta saken. Venstresiden ville bare la uretten fortsette selv når de visste om uretten. 

Tror du meg ikke - les Skattefunnfadesen.info

 

Kommentar #46

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er kun sannhet (uten å gå rundt grøten)

Du er selvsagt fri til å gå inn på de fascistisk-lignende websidene og debattere med dem om du ønsker det. (Håper du har satt deg godt inn i ideologien deres før du gjør det). Psykologisk sett vil det være vanskelig å nå inn med et alternativt budskap til mennesker som allerede har valgt å gå inn i en yttergruppe i samfunnet. De diskuteres med og om du føler deg kallet, så vær så god ....

Jeg er mest opptatt av  vi driver forebyggende opplæring for ungdom som trekker i den retning. Som nevnt før så tror ikke jeg at  at opplysning alene er det som hjelper. Jeg tror at foreldre, naboer og skole mm sammen må dra lasset mht å gi  barn og ungdom en opplevelse av at de duger og er aksepterte.

I kristne sammenhenger bør man vel ikke legge lokk på at alle mennesker tilhører Gud uavhengig av hva de tror på og at menneskelivet er hellig og ukrenkelig!

Kommentar #47

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Høyrefløysnettverket ORG? Aldri hørt om den, men hva får deg til å si høyrefløynettverk? Vil de ha stor og allmektig stat der de skal undertrykke andres meninger er de venstreorienterte. Vil de ha mindre stat og mer frihet til folket er de høyreorienterte.

Hva med et oppgjør med AKP`ml (nå Rødt) og Gerd Liv Valla som ville ha væpnet blodig revolusjon (med påfølgende massedrap som langt hadde overgått Utøya) på 70 og 80 tallet. Hvorfor er der ingen som har tatt oppgjør med dem?

Jeg siterte det som sto på NRK 1 sitt tekst-TV. Der sto det "høyrefløynettverk". Sett på TV-en og sjekk selv (mens det ennå står der). Jeg vil ikke beskyldes for feilsitering når det ikke er tilfelle.

Mht AKP'ml, så er det nedlagt. De som en gang var med der er blitt så gamle, nå, at de neppe er i stand til å lage "væpna revulosjon", som de i sin tid kalte det. 

Kommentar #48

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Du er selvsagt fri til å gå inn på de fascistisk-lignende websidene og debattere med dem om du ønsker det. (Håper du har satt deg godt inn i ideologien deres før du gjør det). Psykologisk sett vil det være vanskelig å nå inn med et

Jo, takk jeg står over. Har vel nok med de ekstreme ateister her inne.., de er vel noenlunde like.

Kommentar #49

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

At de er godt utdannet er ingen overraskelse. Det kom frem i en undersøkelse for noen år tilbake at nazistene som var aktive under WW2

Ikke så rart skjønner du. Offiserskorpset kom i stor grad fra adelen som hadde hatt råd til å gå på skole - og av alle steder hadde mange tatt tilleggsutdannelse i England før krigen. Mange av dem var godt kyndige i engelsk. Det var troskapen til Riket som gjorde dem til fiender av England i den grad de følte fiendskap.

Kommentar #50

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Radikal Islam bør man derimot holde et øye med, slik at ikke slike krefter bobler over. At de

Det er ikke grunnlag for å holde mer øye med radikal islam enn totalitære av andre avskygninger.  Trine Schei Grande viste manns mot i Bergen i dag forstår jeg. Hun gikk i clinch med tre karer som klaget på innvandringen. Det tror jeg er rett måte å gjøre det på. Når vi hører folk lefle med innvandringsfiendlighet, la oss svare dem. La oss gi dem svar på tiltale. Det gir en bredere plattform enn å surfe brune nettsider. Jeg tror vi må ha denne renselsen av debatten, hvor vi setter skapet på plass og sier klart fra hva vi vil.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere