Karin Riska

10

Med aksept til å krenke???

Skal vi kategorisk akseptere at medmennesker krenkes, fordi ytringsfriheten er viktigere? Det kan se ut som Marianne Tønnesen konkluderer med det i dagens kommentar i VL (9/8), med overskriften "Retten til å krenke".

Publisert: 10. aug 2011

I siste avsnitt i kommentaren skriver hun, sitat: "Vi må akseptere Muhammed-tegningene, selv om vi kan mene det var uklokt. Akkurat som vi må akseptere bibelbrenning, høyreekstremisme og sleivete uttalelser om jødene." Jeg reagerte temmelig sterkt på den konklusjonen. Det er mulig jeg reagerte ekstra sterkt siden jeg hadde bosted Midtøsten da karikaturstriden stormet som verst. Jeg ble truet på livet fordi jeg var norsk, og mine kristne, arabiske venner ble truet på livet, fordi de kristne er linket til vesten, og kristne sentre og kirker ble av samme grunn angrepet. Og det "bare" fordi noen skandinavere, noen av dem også kristne, måtte demonstrere hvor viktig ytringsfriheten var. At de var villige til å risikere sitt eget liv, må de får velge selv, men hva med andres liv som også ble truet? Jada, vi har rett til å trykke, men vi bør også ha vett til å la være når det er lurt. La meg få si med all tydelighet at reaksjonen på karikaturtegningene var også forkastelige.

Det handler ikke først og fremst om den enkeltsaken for min del. Jeg nekter på et generelt grunnlag å akseptere at noen trykker noe som helst som krenker og tråkker på andre menneskers grunnleggende rettigheter, som tro, frihet, rett til verdig liv osv. Det betyr ikke at jeg ikke er for ytringsfriheten, og at den nødvendigvis må innskrenkes. For meg innebærer ytringsfriheten at jeg har et ansvar for hva jeg ytrer, og å vise ansvar og reagere på det som andre ytrer seg om når det krenker og tråkker på andre mennesker. Tønnesen skriver tidligere i kommentaren om at vi som har ytringsfrihet har ytringsansvar, og at noen ganger må en såre noen. Det er jeg enig i, men Muhammedkarikaturene var i mine øyne definitivt ikke et slikt tilfelle, ei heller annen form for hets av andre folkegrupper og religioner. 

Det er mulig at vi definerer ordet "akseptere" ulikt, at jeg tolket utsagnet annerledes enn tanken var. For meg betyr akseptere først og fremst å godta og tolerere. Slike nevnte ytringer vil jeg ikke godta! Det må jeg protestere mot, fordi det som sagt krenker og tråkker på menneskers grunnleggende rettigheter. Settes ordet "respektere" inn istedet for "akseptere", da er det noe annet. Jeg kommer aldri til å akseptere høyreekstreme ytringer, krenkelser av andres tro og likeverd osv, men ja, jeg skal respektere at de får uttale seg (til en viss grad). Men å akseptere at det er ok å spre slik gift og krenke andre? Aldri! Det finner jeg rett og slett moralsk forkastelig.

Til slutt: Ikke minst med tanke på terroren her i Norge for et par uker siden, er det kanskje på tide å tenke litt nytt om ytringsfriheten? Er det ok at f.eks de mest høyreekstreme får spre sin gift i media, og det attpåtil anonymt? Går ikke grensen en plass? Jeg har ikke noe fasitsvar her, selv om jeg vel tenker at grensen må gå et sted. Men hvor?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jo, takk jeg står over. Har vel nok med de ekstreme ateister her inne.., de er vel noenlunde like.

hvilke likhetstrekk tenker du på da? Mener du virkelig at mange ateister hater kristne slik nasjonalister hater innvandrere/farvede osv? For det er en særdeles sterk påstand som jeg håper du kan begrunne.

Kommentar #52

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Akk og ve

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg siterte det som sto på NRK 1 sitt tekst-TV. Der sto det "høyrefløynettverk". Sett på TV-en og sjekk selv (mens det ennå står der). Jeg vil ikke beskyldes for feilsitering når det ikke er tilfelle.

Bente Haukås, tror du virkelig på alt som står på NRK? Denne statskanalen er vel den minst troverdige mediet i Norge i politisk sammenheng. Jeg har for lengst mistet all tillit til denne kanalen. Slik jeg ser det er det NRK som i etterkrigstiden har stått aller fremst i å forvrenge sannheter til løgner og løgner til sannheter.

Kommentar #53

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Om ateister hater kristne

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Mener du virkelig at mange ateister hater kristne slik nasjonalister hater innvandrere/farvede osv? For det er en særdeles sterk påstand som jeg håper du kan begrunne.

Du spurte Leif Gunnar Opoheim om ovenforstående. Han svarer nok selv.

Jeg vet at ateister hater kristne slik nasjonalister  hater innvandrere/farvede.

Har du ikke lest historiebøkene. Nå kan du forresten bare Google det. I alle land der ateistene har fått/hatt makta har de forfulgt de kristne - kan nevne Sovjet, China, Nord Korea - ringer der en bjelle? De er blitt torturert og drept i millioner - det foregår også i dag.

Dersom du ikke har fått med deg Levi Fragells hatske retorikk mot de kristne følger du ikke mye med. Tenker med gru på hva slike mennesker ville gjort om de hadde fått makt. Ateisten og Human Erikeren Lars Gule ville jo utføre en grufull terrorhandling i Israel i 1977.

Kommentar #54

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

En annen verden

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg ser det er det NRK som i etterkrigstiden har stått aller fremst i å forvrenge sannheter til løgner og løgner til sannheter.

Jeg tror med respekt å melde at du lever i en helt annen verden enn de aller fleste andre nordmenn, Østhassel. For det du egentlig sier med din uttalelse er at alle vi andre går omkring som ukritiske zombier overfor noe vi etterhvert betaler mellom 2- og 3 tusen kroner året for å gi oss av av det vi opplever som betimelig opplysning og informasjon.

Det skal imidlertid medgis at ikke alt NRK sender er nødvendigvis sant, men poenget er at NRK antagelig tror selv det kanskje er sant og derfor berettiger å formidles til oss lyttere og seere til debatt.

Jeg tror du tar feil og at alle vi andre har rett (sic!). Kanskje med unntak av noen få som lever i samme verden som du gjør.

Kommentar #55

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke grunnlag for å holde mer øye med radikal islam enn totalitære av andre avskygninger.

Hvilke andre totalitære avskygninger er det du tenker på? At fascistiske miljøer må overvåkes er vel blitt klart for alle etter det uhyggelige som har hendt på Utøya. Men vi bør ikke glemme den "irrasjonelle"  islamske fløyen som heller ikke de fleste norske muslimer identifiserer seg med. En og annen muslim biter nok på propagandaen til imamer som kommer fra andre himmelstrøk og reiser på opptrening i Afghanistan eller andre steder. Det var nettopp dette som skjedde med "London-bomberne". Normale og flinke gutter ble lokket til mer opplæring i troen og kom tilbake til hjemlandet utlært som islamske terrorister.

Selvsagt bør vi forsvare innvandrerenes rett til  å være like norske som vi er når de har lovlig oppholdstillatelse.

Det jeg er opptatt av er at ungdom som av en eller annen grunn føler seg tilsidesatt ikke skal havne i klørne på organisasjoner med skumle hensikter. Da blir det mer et spørsmål om hvor mye vi er villige til å investere i barn og ungdom, slik at disse føler seg verdsatte. Det handler om ulike ting, som å våge å melde fra når man er rimelig sikker på at naboens barn virkelig mishandles(slik at barna, og evt foreldrene deres, kan få tidlig hjelp). Det handler om å ta mobbing på alvor. Det handler om å gi dem tilbud om fritidsaktiviteter. Slike ting er ikke gratis, så det handler om vår evne til å være villige til, som samfunn, å betale det det koster.

Dessuten, som jeg har nevnt før, lav arbeidsledighet gir mulighet for mange til å føle seg nyttige. Jeg innbiller meg at folk som trives føler mindre trang til å lage opprør verken på den ene eller den andre måte.

Kommentar #56

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Tja, når du sier det

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

For det du egentlig sier med din uttalelse er at alle vi andre går omkring som ukritiske zombier overfor noe vi etterhvert betaler mellom 2- og 3 tusen kroner året for å gi oss av av det vi opplever som betimelig opplysning og informasjon.

Dersom dere tror det meste av politiske analyser som gjøres av NRK vil jeg kanskje si meg enig med deg i at du er en ukritisk zombie. Alt jeg har skrevet kan du lett finne på nettet.

Jeg har bodd mye i utlandet og bodd flere år i USA og nyhetsdekningen der om f.eks Midtøsten er som natt og dag. Det er regelrett deprimerende å komme hjem å høre alle medieløgnene som serveres om Midtøsten her i landet -  i verdens mest antisimittiske land. NRK har mistet all troverdighet i manges øyner.

Kommentar #57

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Bente Haukås, tror du virkelig på alt som står på NRK? Denne statskanalen er vel den minst troverdige mediet i Norge i politisk sammenheng. Jeg har for lengst mistet all tillit til denne kanalen. Slik jeg ser det er det NRK som i etterkrigstiden har stått aller fremst i å forvrenge sannheter til løgner og løgner til sannheter.

Når du svarer slik, så tror jeg at det er på sin plass å fortelle deg at jeg opplever at du ikke er så lett å diskutere med. Et sitat er en gjengivning av en kilde og står gjerne plassert mellom to anførselstegn (fra gjengivers side). Hva man tror på og ikke tror på er irrelevant i den sammenheng!

Kommentar #58

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

NRKs analyser

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Dersom dere tror det meste av politiske analyser som gjøres av NRK vil jeg kanskje si meg enig med deg i at du er en ukritisk zombie. Alt jeg har skrevet kan du lett finne på nettet.

NRK gjør faktisk ikke så mange analyser. De har noen ganske få politiske kommentatorer og fem utenlandskorrespondenter hvis påstander som regel lett kan etterprøves. Det meste av politisk analytisk stoff som presenteres fra Marienlyst gjøres av eksterne folk med visse områder som sine respektive spesialfelt. Å tro at slike personers hovedagenda er å forvrenge virkeligheten er jo intet mindre enn helt absurd.

Kommentar #59

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Jo, takk jeg står over. Har vel nok med de ekstreme ateister her inne.., de er vel noenlunde like.

hvilke likhetstrekk tenker du på da? Mener du virkelig at mange ateister hater kristne slik nasjonalister hater innvandrere/farvede osv? For det er en særdeles sterk påstand som jeg håper du kan begrunne.

Hei. Noenlunde like i så måte at atesiter har bevist opp igjennom tidene at de er villlige til å drepe for sin sak og tro men så langt tenkte jeg ikke om de som er her inne. Jeg mener og tror iallefall, basert på verdens historie at ateister er svært svært farlige for menneskeheten, det fordi de baserer seg på følelser/ antagelser og ikke grunnleggende forstand. De har i sin ferd hverken håp, tro eller kjærlighet. Ateister her inne er særdeles krasse og de som er krasse mangler totalt insikt i egen sak og motstanderens sak. Hva som driver de er vanskelig å si men det er ikke kjærlighet til sannheten for om så hadde de tenkt og forsøkt å besvare slik at man kunne se veien som de ser. Det klarer ingen ateist å formidle logisk, for den finnes ikke.

En hatefull nasjonalist er dessuten en ateist, bevist eller ubevist.

Kommentar #60

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

???

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener og tror iallefall, basert på verdens historie at ateister er svært svært

Vi leser både historien og verdidebatt.no totalt forskjellig.

Jeg syns vel ofte kristne baserer vel så mye av sine avgjørelser på følelser/antagelser enn ateister (Uten at jeg ser på dette som nødvendigvis galt.) Ateister går fortrinnsvis etter dokumenterbar viten.

I si at mennesker i sin ferd hverken har håp, tro eller kjærlighet er en påstand som faller på sin egen urimelighet da vi ikke kjenner andres følelser.

Jeg oppfatter ikke atteistene her som hverken særlig krasse eller at de har mangel på innsikt om man tar utgangspunkt i de troende som "normalen" de skal evalueres etter. 

Kommentar #61

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Henry ga noen eksempler i sted. Eller kan vi trekke frem ateistenes land, Frankrike. Den rev. de hadde er usmakelig.

"Jeg syns vel ofte kristne baserer vel så mye av sine avgjørelser på følelser/antagelser enn ateister (Uten at jeg ser på dette som nødvendigvis galt.) Ateister går fortrinnsvis etter dokumenterbar viten."

Mange kristne gjør det, ja og der er jeg knallhard og det bevisst for jeg mener å det å tro er en alvorlig sak som må bygge på logik, forstand og orden. Gjør man det finner man ulogiske slutninger i religio men også like mye utenfor religion. Ateister (ikke humanister) bruker all forskning som taler deres sak som god / bedre fisk uansett enn alle religioner. For å si det rett ut, de vet ikke hva de gjør. Det å dokumentere en viten er ikke absolutt en sannhet men en antagelse, om at og hvis at. Det har ikke ateisten evner til å skille på, ateisten tror blindt best.

 

"I si at mennesker i sin ferd hverken har håp, tro eller kjærlighet er en påstand som faller på sin egen urimelighet da vi ikke kjenner andres følelser."

Kan ikke på noen måte se at en ateist har tro, håp OG kjærlighet. Ateisme er ikke noe annet å bygge på enn selvisk stolthet og egoisme, det er langt fra kjærlighet.

Det er også slik at det som vi føler og tenker flyter vi over av, det kommer ut på ett eller annnet vis.

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread163476/

 

Kommentar #62

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

De har i sin ferd hverken håp, tro eller kjærlighet. Ateister her inne er særdeles krasse og de som er krasse mangler totalt insikt i egen sak og motstanderens sak. Hva som driver de er vanskelig å si men det er ikke kjærlighet til sannheten for om så hadde de tenkt og forsøkt å besvare slik at man kunne se veien som de ser. Det klarer ingen ateist å formidle logisk, for den finnes ikke.

En hatefull nasjonalist er dessuten en ateist, bevist eller ubevist.

Du mener du fremstår som mer kjærlighetsfull og mer logisk?

 

Du velger også "the true Scottsman" argumentet, hvor kristne pr. definisjon må være gode, og hvor alt negativt da må tilhøre de ikke kristne. Kjærlighetsfylt og logisk?

Kommentar #63

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

For gamle

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Mht AKP'ml, så er det nedlagt. De som en gang var med der er blitt så gamle, nå, at de neppe er i stand til å lage

Vi rettsforfølger krigsforbrytere mange tiår etter at forbrytelsene har skjedd - gjør vi ikke Bente?

De grufulle handlingene AKP`ml og deres medløpere hadde tenkt å utføre i 1970 oh 1980 årene - bør vi ikke ta et oppgjør med disse slik vi gjorde med landsvikerne etter krigen, mange av dem var bare noen stakkars kvinner som ikke hadde gjort annet enn å blitt forelsket i en tysk soldat - burde vi ikke Benthe?

Det burde virkelig bekymre deg at mange av disse gamle avdankede AKP`ml`erne sitter i toppstillinger i samfunnet i sine "hemmelige" ekstreme venstrefløysnettverk - burde det ikke? Lurer på hvorledes pipa di ville lydt om gamle avdankede nynazister befant seg i toppstillinger i samfunnet?

Den venstreorienterte media har vært sykelig opptatt med at Breivik var medlem av FpU, har de ikke? I en tid da Breivik var en stille beskjeden ung mann ingen la merke til eller mistenkte for noe som helst. Den venstreorienterte Petter Nomes groteske beskyldninger om at FrP og Siv Jensen hadde fostret frem denne drapsmannen viser hvor farlig ut av kurs slike tragiske hendelser kan føre oss.

Langt, laaangt verre er det at Arbeiderpartiet har hatt medlemmer de visste var terrorister - arrestert på vei til å utføre en grufull terrorhandlig - er det ikke?

Det AKP`ml og deres medspillere ønsket å gjøre på 70 og 80 tallet var så graverende at der burde vært et offentlig oppgjør med slikt grums for lengst. Istedet sitter di nå i toppstillinger i samfunnet.

Kommentar #64

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei, Morten. Sitat under:

"Du mener du fremstår som mer kjærlighetsfull og mer logisk?"

Jeg peker ikke på meg selv men Kristu, se på Ham og ikke meg.

 

"Du velger også "the true Scottsman" argumentet, hvor kristne pr. definisjon må være gode, og hvor alt negativt da må tilhøre de ikke kristne. Kjærlighetsfylt og logisk?"

Du kan bruke verdslige uttrykk for å unnskylde deg til å ikke tro, versågod.

Den kristne er ikke god i seg selv men i troen er den kristne god, med andre ord Gud er bare god og det Han alene.  Bor Han i deg er det fordi den kristne tror Ham og er Ham lydig.

Kommentar #65

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke forbudt

Publisert over 9 år siden

"De grufulle handlingene AKP`ml og deres medløpere hadde tenkt å utføre i 1970 oh 1980 årene - bør vi ikke ta et oppgjør med disse slik vi gjorde med landsvikerne etter krigen, mange av dem var bare noen stakkars kvinner som ikke hadde gjort annet enn å blitt forelsket i en tysk soldat - burde vi ikke Benthe?"

Henry Østhassel

På 70- og 80-tallet var det ingen lov mot å tenke eller planlegge å utføre "grufulle handlinger", slik det er idag. Lovendringer har som kjent ikke tilbakevirkende kraft.

Kommentar #66

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.

Det jeg er opptatt av er at ungdom som av en eller annen grunn føler seg tilsidesatt ikke

Dette er jeg temmelig enig med deg i. Det jeg tror vi også er enige om er hvem som bør overvåkes. Jihadister, anti-jihandister og totalitære av alle avskygninger mener jeg er en oppgave for PST. For meg ser det ut til at du også mener det samme. Totalitære av alle avskygninger er et samlebegrep for de som bekjenner seg til fascisme og kommunisme, som begge er totalitære retninger. Overgangene er flytende.

Kommentar #67

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@Leif Gunnar : Jeg peker ikke på meg selv men Kristu, se på Ham og ikke meg.

Jeg ser ikke Kristu, men jeg "ser" deg.

Kommentar #68

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Å tillate seg å snakke på vegne av Gud

Publisert over 9 år siden

Mennesker som er gitt frekkhetens nådegave og bruker den til å snakke på vegne av Gud har aldri hverken imponert eller overbevist meg.

Gud er fullt i stand til å tale for seg selv. Noe som ikke burde forbause.

Stå for det dere mener uten å peke på Gud som en slags hellig syndebukk for alle mer eller mindre troverdige meninger alt etter som.

Vis i det minste den verdighet å stå for egne meninger.

Dette er også veldig relevant i forhold til trådens tema. Alt både sagt og usagt vil bli vurdert en gang er en klar mulighet, og i følge Bibelen skal man dømmes slik man dømmer andre.

Kommentar #69

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Hvorfor ikke holde seg til saken?

Publisert over 9 år siden

Henry Østhassel!

I min kommentar (#42) siterer jeg noe fra tekst-TV på NRK 1 om et «hemmelig høyrefløysnettverk» som var integrert i viktige posisjoner i Danmark.

I stedet for å kommentere det siterte blir jeg av deg beskyldt for å mene ... (who knows what was in your thoughts). Jeg måtte i kommentar # 47 påpeke at jeg ikke hadde skrevet min mening, men sitert NRK 1 sitt tekst-TV. Det neste som skjer er at  du vil vite om jeg TROR på NRK. Jeg svarte da følgende:

«Når du svarer slik, så tror jeg at det er på sin plass å fortelle deg at jeg opplever at du ikke er så lett å diskutere med. Et sitat er en gjengivning av en kilde og står gjerne plassert mellom to anførselstegn (fra gjengivers side). Hva man tror på og ikke tror på er irrelevant i den sammenheng!»

Dette overser du for så å spørre meg om ikke jeg syns at vi bør ta et oppgjør med AKP/ml-erne fra 70-tallet «slik vi gjorde med landssvikerne etter krigen.»

SVAR: Jeg syns du er en rotekopp som blander sammen likt og ulikt. I stedet for å svare saklig på det jeg siterte om hemmelige «høyrefløysnettverk» i Danmark kommer du trekkende med AKP som om det er om å gjøre å få tankene mest mulig bort fra de høyreeksterme i Danmark og gjerne også generelt. Så vidt jeg vet, så har ikke det gamle AKP begått krigshandlinger i Norge eller utenfor. Da kan vi ikke sammenligne dem med landsvikere som førte krig i fiendens tjeneste (nazistenes) mot sitt eget fedreland. AKP-erne gikk rundt og leste «Mao's lille røde». Det ble mest med snakket for dem...

Pol Pot, Stalin m flere har derimot gjort fryktelige handlinger, men ikke i Norge.

Jeg kan ikke se at tidligere AKP har brutt norsk lov selv om de snakket åpenlyst om «væpna revolusjon».

Nazistene derimot okkuperte landet vårt fra 1940 – 1945 og har gjort mang et mødre- og bestmorøye sårt og rødt av tårer fordi deres sønner aldri kom tilbake fra motstandsarbeidet, eller fordi en sønn eller en forsørger ikke kom tilbake fra handelsflåten etter at skipet de hadde mønstret på gikk på en mine.

Kan du nå være så snill å svare på hvorfor det er så viktig for deg å trekke frem andre grupper enn de de var snakk om, nemlig de «brune» høyreekstreme? Skal jeg forstå deg slik at du ikke har forstått at terroristen Breivik var påvirket av nazi-facistiske ideer? Har det ikke gått opp for deg hvor mange som døde?

Kommentar #70

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Joda, Njål.

Publisert over 9 år siden

Sitatfunksjonen virker ikke: "Dette er jeg temmelig enig med deg i. Det jeg tror vi også er enige om er hvem som bør overvåkes. Jihadister, anti-jihandister og totalitære av alle avskygninger mener jeg er en oppgave for PST. For meg ser det ut til at du også mener det samme. Totalitære av alle avskygninger er et samlebegrep for de som bekjenner seg til fascisme og kommunisme, som begge er totalitære retninger. Overgangene er flytende".

Jo, jeg tror at vi er enige! :)

 

Kommentar #71

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Kjersti, du sier:

"Mennesker som er gitt frekkhetens nådegave og bruker den til å snakke på vegne av Gud har aldri hverken imponert eller overbevist meg.

Gud er fullt i stand til å tale for seg selv. Noe som ikke burde forbause." 

 

Om vi tror Gud har vi en misjon, om vi tror Gud vet vi at djevelen bedrar og at mennesker generelt ikke hverken hører eller ser sannheten. Hva gjorde Jesus? Jo, Han talte sin Fars ord og ikke sitt eget, Han gjorde sin Fars vilje og ikke sin egen. Han er Veien, Sannheten og Livet.

Det som er viktig er at menneskene tar mennesker alvorlig og slutter å smiske, slutter å gå rundt grøten for så å spise når det tjener seg selv.

Kommentar #72

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Morten, du svarte:

"Jeg ser ikke Kristu, men jeg "ser" deg. "

Vel, jeg ga deg svaret, og gjentar det:

"Den kristne er ikke god i seg selv men i troen er den kristne god, med andre ord Gud er bare god og det Han alene. Bor Han i deg er det fordi den kristne tror Ham og er Ham lydig.. "

 

Derfor bør du se på Gud og Hans ord, ikke meg for så å dømme troen/ Gud. Fortsetter du å se på meg så får du gjøre det men vit at om du gjør det har det ingen mening for jeg er ikke din konge eller gud. Jeg er et menneske på lik linje med deg i en verden som ikke er lett å leve i, derfor mener jeg vi bør gripe tak i nestekjærlige verdier og ikke dømme på bakgrunn av noens dårlige norsk på en debattside men heller forsøke å avdekke ett perspektiv, ikke en persons personlige kvaliteter. 

Kommentar #73

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Arbeiderpartiet og SV var de aller værste. Det paradoksale var at det var takket være Frp. - som jeg ikke engang var medlem av - at jeg vandt frem. Det var de som talte den lille manns sak i Storting, Stortingsts Kontroll og Konst. komite og fikk Sivilombudsmannen til å ta saken. Venstresiden ville bare la uretten fortsette selv når de visste om uretten.

Det var bra at du fikk en positiv ende på dette. Men det later til at du ikke helt har fordøyd smerten du fikk underveis enda. Hvis dette har medført at ditt samfunnsyn blir en konsekvens av en uhyggelig opplevelse vil jeg anbefale deg å diskutere det videre i kretser hvor du vil finne den trøst og forståelse du trenger. Eller skrive det av deg. Jeg tror du trenger å få sett på saken fra flere synsvinkler. I din nære krets. Kun.

Kommentar #74

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Re: Uretten i Norge.

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Hvem innbiller seg at Norge er en rettsstat? I flere år kjente jeg den enorme uretten maktmenneskene i vår store og allmektige stat utøver ovenfor vanlige borgere direkte på kroppen. Og tro meg, det tok på.

Henry, jeg har nå lest opp igjen ditt input om uretten i Norge. Det er mange mennesker som har støtt på byråkratisk regelverk og som har følt seg som den lille mann/kvinne i kamp med Goliat. Og som bla har opplevd det smertelige i å bli påført en del stressrelaterte sykdommer som konsekvens av å ha måttet stå i langvarig kamp. Du er ikke alene, men folk er nå engang slik laga at de vanskelig forstår andres smerte dersom de ikke selv har vært gjennom noe lignende. Det er vanligvis ikke ondt ment av de som ikke forstår. De mangler bare personlig erfaringsgrunnlag for å kunne forstå. Du når antakelig ikke  så mange med å fortelle om det offentlig.

Jeg tror ikke det er noe lurt å legge smerten ut på Internett til offentlig beskuelse. Prøv heller å gjøre som Njål sier: ta det privat. Hvis det fortsatt virker så sterk på deg at det til og med gjør at du mistolker andre i debatter (jeg har følt meg svært mistolket, men ikke såret),  så kan det være lurt å la deg henvise til f.eks en psykolog eller gå til en annen som har taushetsplikt med mindre du har en virkelig god venn som orker å stå i det med deg og for deg. Da vil du forhåpentlig komme styrket ut av det og kan ha det private for deg selv uten at det føles tungt å bære.

Det at du allerede har lagt det ut, skal du ikke tenke på. Folk har så mye å tenke på i våre dager at de kommer ikke til å huske på det. Lykke til på ferden videre i livet ....

mvh

Kommentar #75

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Psykolog?

Publisert over 9 år siden

Bente Haukås skriver - får ikke siterknappen til å virke:

Jeg tror ikke det er noe lurt å legge smerten ut på Internett til offentlig beskuelse. Prøv heller å gjøre som Njål sier: ta det privat. Hvis det fortsatt virker så sterk på deg at det til og med gjør at du mistolker andre i debatter (jeg har følt meg svært mistolket, men ikke såret), så kan det være lurt å la deg henvise til f.eks en psykolog eller gå til en annen som har taushetsplikt med mindre du har en virkelig god venn som orker å stå i det med deg og for deg. Da vil du forhåpentlig komme styrket ut av det og kan ha det private for deg selv uten at det føles tungt å bære.

Bente Haukås, den beste terapien jeg hadde var å blogge det ut. Hadde jeg ikke gjort det hadde jeg tapt saken og uretten ville blitt stående.

Ved å blogge det ut dro neg ned buksene på forvaltningen, hengte dem opp etter armene i et utstillingsvindu med hele stellet ute uten mulighet til å få buksene opp.

Dokumentasjonen ble lett tilgjengelig for advokater, media, politikere, dommere osv.

Websiden ligger der for å vise andre hva som må til for å vinne over en arrogant stat og forvaltning som bruker skattebetalernes penger mot egne borgere.

Kommentar #76

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Utestengt fra Verdidebatt

Publisert over 9 år siden

Jeg ble nettopp utestengt fra Verdidebatt i Vårt Land fordi jeg har gått til motangrep på Vårt Lands tidligere journalist kollega - ateisten og humanetikeren Levi Fragell som i årtider har fritt spillerom i å sjikanere og angripe kristne og andre troende på det groveste.

Kameraderi?

http://henry.osthassel.no/filer/levi-fragell_lik_oppvekst_forskjellige_valg.pd

Så mye er ytringsfriheten verdt i Verdidebatt.no!

Kommentar #77

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Søppel godkjennes

Publisert over 9 år siden

Slike sjikanerende og spottende ytringer godkjennes glatt av Levi Fragells journalist kolleger:

Et oppgjør med pastor Jan-Aage Torp er en nødvendighet for ethvert kirkelig omdømme, på samme vis som Aage Samuelsen og Hans Bratterud kunne ofres med gevinst. Men Reinhard Bonnke og Daniel Kolenda skal om noen dager tas imot med klappsalver, og Benny Hinn farer jorda rundt i sitt private jetfly. For noen måneder siden var han taler hos Ulf Ekman i Sverige, den samme Ekman som nå også er hedersgjest i norske pinsesamlinger.

Er det å tale med to tunger en øvelse forut for tungetalen – eller er det den rest som er tilbake når seier er blitt til nederlag?

http://www.verdidebatt.no/levi/#list

 

Kommentar #78

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Sitatfunksjonen virker fremdeles ikke: "Bente Haukås, den beste terapien jeg hadde var å blogge det ut. Hadde jeg ikke gjort det hadde jeg tapt saken og uretten ville blitt stående.

Ved å blogge det ut dro neg ned buksene på forvaltningen, hengte dem opp etter armene i et utstillingsvindu med hele stellet ute uten mulighet til å få buksene opp."

Jeg leste ikke "vedlegget" i ditt opprinnelige innlegg, så jeg vet ikke hva du har vært utsatt for (får lese det en annen dag). Poenget mitt var kun at det å få noen å snakke med enten det er god venn eller en profesjonell hjelper kanskje kunne hjelpe deg dersom du slet med ettervirkninger av å ha stanget hodet mot veggen i forhold til noe vanskelig. Var vennlig ment.

Det ser jo ut som om du har klart deg, så da er vel alt "såre vel"!

mvh

Kommentar #79

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

H. Østhassel

Publisert over 9 år siden

Sitat: "Jeg ble nettopp utestengt fra Verdidebatt i Vårt Land fordi jeg har gått til motangrep på Vårt Lands tidligere journalist kollega - ateisten og humanetikeren Levi Fragell som i årtider har fritt spillerom i å sjikanere og angripe kristne og andre troende på det groveste.

Kameraderi?

http://henry.osthassel.no/filer/levi-fragell_lik_oppvekst_forskjellige_valg.pd

Så mye er ytringsfriheten verdt i Verdidebatt.no"

Svar: Jeg leste det du hadde skrevet i et åpent brev til Levi Fragell, via VD. Jeg var litt sjokkert over måten du uttrykte deg på. Det er viktig at vi alle prøver å gjøre det vi kan for at Kristendommen fortsatt er noe som etterslekten kan få mulighet til å lære om. Like viktig er det å respektere andre menneskers rett til å ta sine egne valg, bla til å si nei til troen.

Hvis du ville Levi Fragell noe, så kunne du kontaktet ham privat! Ytringsfrihet betyr ikke at man kan si hva som helst. Ytringsfrihet betyr å kunne tenke seg om før man ytrer seg.

Med ytringsfriheten følger det ansvar. Kanskje du bør tenke litt over den biten ....

Mitt engasjement på denne tråden slutter her!

mvh

 

 

 

Kommentar #80

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Sliter ikke

Publisert over 9 år siden

Bente Haukår skrev: Poenget mitt var kun at det å få noen å snakke med enten det er god venn eller en profesjonell hjelper kanskje kunne hjelpe deg dersom du slet med ettervirkninger av å ha stanget hodet mot veggen i forhold til noe vanskelig. Var vennlig ment.

Bente, bekymre deg ikke, jeg har sterk psyke og jeg sliter ikke med ettervirkninger og har hatt mange gode venner som backet meg opp når det stod på både privat og i Stortinget - og advokater.

Jeg klarte til slutt det alle sa var umulig - å vinne over staten - 2 ganger.

Kommentar #81

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Ytringsfrihet?

Publisert over 9 år siden

Bente Haukår skrev: Hvis du ville Levi Fragell noe, så kunne du kontaktet ham privat! Ytringsfrihet betyr ikke at man kan si hva som helst. Ytringsfrihet betyr å kunne tenke seg om før man ytrer seg.

Jeg har skrevet og sendt dette til Levi Fragell for 2-3 måneder siden. Tro meg, jeg har tenkt meg vel og lenge om før jeg la det ut i Verdidebatt.no - det koster tross alt å utlevere seg. 

Levi Fragell som regelrett har fråtset i å spotte, håne og latterliggjøre kristne og alt vi står for i flere årtider med sin sarkasme, må jo tåle litt sarkasme tilbake. Og at han har hatt klippekort i en såkalt kristen avis som Vårt Land liksom skal være er til stor frustasjon for mange.

Silkehansker mot slike har i alle fall ikke hjulpet. Så jeg og mange med meg har sakt at nok er nok.

Kommentar #82

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Å vende det andre kinnet til

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Levi Fragell som regelrett har fråtset i å spotte, håne og latterliggjøre kristne og alt vi står for i flere årtider med sin sarkasme, må jo tåle litt sarkasme tilbake.

Man kan ikke sette opp noen "må tåle" grense. Hva man bør si bør uansett vurderes. Personlig syns jeg du går alt for langt og hardt ut mot dine medmennesker. Hvorfor du velger denne fremferden skal jeg ikke spekulere i, men jeg kan ikke unngå å registrerte sinnet som preger innleggene dine.

Vi er ikke på jorden for verken å dømme eller hevne, og å gjøre noe galt fordi noen andre gjorde noe værre først er ingen unskyldning selv om det er en forklaring.

Jeg ønsker deg alt godt.  

Kommentar #83

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.

Levi Fragell som regelrett har fråtset i å spotte, håne og latterliggjøre kristne og alt vi står for i flere årtider med sin sarkasme,

Du verden, sier du det. Jeg har lest en del innlegg av den gode Levi og har på ingen måte sett noe som støtter oppunder dette. Jeg har også lest en del av dine innlegg .......

Kommentar #84

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Da må du lese mer

Publisert over 9 år siden

Rart, jeg vinner Fragells hets mot kristne overalt på nettet.

Kommentar #85

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja det er rart. Hva kan det skyldes tro?

Kommentar #86

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Ja det er rart. Hva kan det skyldes tro?

Nææææ, så rart da, hva tror du at det kan komme av?

Kommentar #87

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg ville tro at du oppfatter en mengde ting som fientlig, uavhengig av om det er ment slik eller ikke, eller om det er det eller ikke.

Kommentar #88

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Ja, ja

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville tro at du oppfatter en mengde ting som fientlig, uavhengig av om det er ment slik eller ikke, eller om det er det eller ikke

Ja, ja, du vet visst ting om meg jeg ikke visste selv, så da så.

Kommentar #89

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hets mot Levi Fragell

Publisert over 9 år siden

Levi Fragell går det an å diskutere med, noe du tydeligvis ikke er interessert i, Østhassel.  På meg virker det som om du oppfatter all kritikk av kristen tro og praksis som hets - i hvert fall dersom denne kritikken kommer fra ikke-troende (eller kanskje i særlig grad fra tidligere troende).  Hele din retorikk i det innlegget som nå er slettet av moderator to ganger (og som egentlig ser ut til å være et åpent brev til Fragell) er skrevet i et rasende og fiendtlig "toneleie" - med en del personkarakteristikker jeg reagerer sterkt på - og disse ligger svært nær det jeg vil kalle hets.  Jeg skjønner rett og slett ikke hva som er hensikten. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere