Espen Utaker

298

Kan vi få London-tilstander i Norge?

Uroen i de fattige bydelene i London brer seg. Frykter du liknende tilstander i vårt eget land i framtiden?

Publisert: 9. aug 2011

Prallellsamfunn med fattigdom og arbeidsledighet skaper frustrasjon. Hva kan gjøres for å unngå for å hindre at prallellsamfunn i norske storbyer skal få vokse og eventuelt utvikle seg til ghettoer hvor arbeidsledighet og fattigdom dominerer?

Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Har vel hatt det?

Publisert over 10 år siden

Så vidt jeg husker hadde vi "London-tilstander" under siste krig i Gaza. Da gikk muslimske ungdommer og venstreradikale pøbler amok i Oslos gater og knuste det de kom over. Vi kan vel gå ut i fra at det samme vil skje igjen neste gang det blir krigshandlinger i Israel og omegn. Her var ikke grunnen fattigdom, men et hat mot Israel. Likevel viser det oss hva som kan skje hvis enkelte grupperinger ikke er fornøyd. De venstreradikale pøblene er i alle fall klare til å la sitt sinne gå utover samfunnet så snart de har en god anledning, og muslimske ungdommer lar seg også lett provosere.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Eller når de høyreradikale rasistene flyr løs .....

Var det ikke nettopp denne lærdommen vi skulle trekke fra alt som har skjedd, at vi ikke skulle ty til demonisering av de man er uenige med?

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Demonisering?

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Eller når de høyreradikale rasistene flyr løs .....

Var det ikke nettopp denne lærdommen vi skulle trekke fra alt som har skjedd, at vi ikke skulle ty til demonisering av de man er uenige med?

Hvis man skal komme dragende med Utøya og Behring Breivik i alle diskusjoner, slutter jeg å debattere. Jeg slutter ikke å kritisere grupperinger som jeg ikke liker framgangsmåtene til. Hvor forekommer det demonisering i min tekst? Må jeg skrive navnene på de som har gjort det for ikke å dra for mange over samme kam?

Det har vel ikke vært noe stort problem med opptøyer av høyreradikale rasister her i landet? Og sannsynligvis blir det enda mindre nå. Det er som regel et større problem med maskerte og voldelige "antirasister"/blitzere/venstreradikale som bruker vold for å hindre høyreekstreme i å samle seg. Hvis man blir verre enn de man forsøker å stoppe, har man i grunnen bommet grovt. Jeg liker hverken høyreekstreme eller venstreekstreme. De er like ille slik jeg ser det. Men de siste årene er det faktisk de venstreekstreme som har utmerket seg med vold og hærverk. Unntaket er Behring Breivik, men han stiller i en klasse for seg selv. Det vanlige er at unge sinte blitzere o.l. ødelegger stander mot abort, kaster ting på politikere de ikke liker osv. Jeg likte det ikke før 22/7, og jeg likjer det fremdeles ikke. 

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Statsminister Cameron

Publisert over 10 år siden

Statsminister David Camerons korsang med Angela Merkel og Nicholas Sarkozy om multikulturalismens død har neppe bidratt til å styrke moralen blandt arbeideløse unge innvandrere i London.

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Må ha en grunn

Publisert over 10 år siden

- og - den finnes ikke - akkurat nå.  Tror og at de som kjenner for litt organisert uro finner det ukorrekt å igangsette det nå - så like etter 22.07.

Videre - så tror jeg det må finnes en god nok nasjonal grunn.  Det er ingen grunn god nok at Nord-Irland og England går amok visstnok som følge av en drap på en 29-åring.

Men - de som er i humør til det vil alltids finne en årsak, men - tror selv de potensielle rebellene innser at dette ikke er timingen for den slags aktivitet.

De eneste som kunne kjenne for det er vel de som opplever at de er blitt stemplet inn i noe og forsøkes kneblet p.g.a. en manns handling.

Det er heller ingen grunn å se til Israel hvor scenariet tross alt er annerledes enn i de omkringliggende land - i Israel kan vi være trygg for at ihvertfall ikke The Muslim Brotherhood vil ende opp som vinner.

Men - Morten - er ikke Espen litt vel mye over på "den gær'ne si'a" når han benytter begrepet "paralellsamfunn i norske storbyer skal få vokse og evenutelt utvikle seg til ghettoer hvor arbeidsledighet og fattigdom dominerer" - som jo gir klare indisier på hvor årsaken og bidragsytingen kan befinne seg?

Men - svaret på "hva som kan gjøres?"  må vel være et politisk spørsmål?   Trolig er de som bor i indikasjonen til Espen så godt fornøyd med velferdssamfunnet at de innser at det er liten grunn til å bidra til konkurrerende samfunnsutgifter ved å ty til anarkistiske virkemidler...

Kommentar #6

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Ikke bare innvandring og kultur...

Publisert over 10 år siden

Man skal være forsiktig å gi noen endimensjonale analyser av det som skjer nå. En ting kan være såkalte parallellsamfunn frambragt av den britiske varianten av multikulturalistisk politikk. Noe annet er også effektene av den nyliberalistiske politikken som i årtier nå har satt sterkere og sterkere preg på de store byene i Storbritannia. Et annet forhold som er nevnt er rasisme og overgrep fra politiet mot de marginaliserte, ikke-hvite delene av den britiske befolkningen.

Flere intressante betraktninger i enkelte britiske aviser: 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/09/tottenham-2011-brixton-1981

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/tottenham-riots-not-unexpected

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/looting-fuelled-by-social-exclusion?INTCMP=SRCH

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/police-must-show-there-is-no-bias-against-black-people-2334138.html

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/paul-vallely-shades-of-1980s-riots-but-there-have-been-big-changes-since-then-2334137.html

Kommentar #7

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Å?

Publisert over 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det har vel ikke vært noe stort problem med opptøyer av høyreradikale rasister her i landet?

Har det ikke? Vi snakker kanskje ikke om masseopptøyer, men det skyldes utelukkende at den høyreradikale falanksen i Norge inntil nå har bestått av en gjeng med uorganiserte bøller som aldri ville kunne klare å forene seg om noen felles slagkraftig taktikk. Det var nettopp det etableringen av Norwegian Defence League ville bøte på, fordi den engelske søsterorganisasjonen har hatt en suksess med å samle kreftene på den høyreradikale siden som de ulike høyreekstreme subkulturene i Europa hittil ikke har hatt. Men vi har hatt nok av særdeles grove hendelser, Thyve, motiver av politiske motiver: Hadelandsdrapene, drapet på Benjamin Hermansen, flere meget voldelige attakker mot fremmedkulturelle på Sørlandet, en rekke ranshendelser, kirkebranner og Varg Vikernes' herjinger. Det synes meg som om Thyve her har begitt seg inn på en politisk villet naivitet. Han ser lettere ugjerninger på venstresiden enn på høyresiden. Hva kommer slikt av?

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

En liten digresjon, siden vi snakker om høyreorientert terror. Vi har hatt veldig høyt fokus på venstreorientert terror i hele Europa. Men hvis vi ser på perioden etter 1945 og ser bort fra siste års islamske angrep i London, Madrid etc. er det de høyreekstreme som har flest ofre. Dette er bemerkelsesverdig tatt i betraktning at vi i den perioden hadde Rote Arme Fraktion, Brigate Rossi, og ETA. Men de høyreekstreme har slike merkesteiner som jernbanestasjonen i Bologna og en rekke mindre incidenser som gjør at de har sørget for større tapstall.

Fascistene tapte krigen, kommunistene fikk et overlegent makthegemoni i den totalitære kretsen. Nå er kommunistene borte. Vi er over i fasen hvor enkeltpersoner eller mindre grupper bør få fokuset fremfor større konspirasjoner. I dag er de snarere fascister alle sammen, av litt varierende sjattering.

Kommentar #9

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Eit innspel

Publisert over 10 år siden

Eg har ikkje særleg peiling på årsaker til det som skjer i Storbritannia, men denne artikkelen, "Europe is a riot", av Theodore Dalrymple, synest fornuftig og innsiktsfull (sjølv om han er skrive for eit par år sidan). 

Kommentar #10

Ole David Østli

2 innlegg  154 kommentarer

Fri til å synde mot Mammon

Publisert over 10 år siden

Innlegget her inneholder noe jeg tror er en riktig analyse: Sosial ulikhet gjør at mange føler seg som annenrangs borgere. Løsningen må vel da være at de sosiale ulikhetene ikke blir for store. Norge har et temmelig egalitært samfunn, og det er å håpe at forskjellene mellom folk ikke får lov til å vokse for store i fremtiden heller. Det krever fordelingspolitikk.

Mange vil mene at å dele godene er unaturlig, at det strider mot markedskreftene. Jeg for min del tenker at den nesegruse beundringen for markedskreftene gjør stor skade og undergraver hele samfunnet, markedet inkludert. Vi har full rett til å synde mot "Mammon", hvis samfunnet blir bedre av det. Dessuten, som urolighetene i London viser: Det er god sikkerhetspolitikk i tillegg. Hvis det bryter ut revolusjon - gud forby - er eiendomsretten lite verd uansett.

Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Potensiale for uro?

Publisert over 10 år siden

- ungdom uten utdanning

- finnes ikke jobber for ukvalifiserte

- uansett:  vi importerer arbeidskraft fra Øst-Europa som kunne vært utført av ukvalifisert "norsk" arbeidskraft - eks. - her i Bergen er det i Øst-Europa det hentes arbeidskraft som er villige til å ta de skrift og arbeidsøkter som kreves.

Har du sett en med samme hudfarge som deg som gjør rent offentlig - butikker - buss-stasjoner o.l.?  Det er lite trolig at det har sammenheng med bare mangel på skoleprestasjoner...men - kanskje det virker beroligende på "riot"genet?

- ungdom uten mulighet til å komme i kontakt med den virkelighet som gir følelse av at en er på vei til å bli akseptert og selvgående.  Med de boligpriser som - ihvertfall finnes i storbyene så er det ikke lenger nok å være en vanlig arbeidskar - og uten å være fast arbeidskar, så er du på utsiden av det som gir etaberingsgrunnlag

- hvis da - som jeg tror er tilfelle - mange av våre nyankomne er arbeidssomme og målbevisste, så vil de lykkes - og når de lykkes, så vil det og selvsagt synes - og da kan det nok være at noen av de som ikke har tatt et tak selv ikke ser at de er skyld i sin egen situasjon og retter skytset mot de nyankomne

- men - det er vel en bransje som kan være lukerativ å slå inn på - og det er bygging av sikkerhetsgjerder.  Nå vil Hellas ha gjerde mot Tyrkia og Sarkozy vil gjerde inn Frankrike.  Spania er allerede inngjerdet og Italia skulle gjerne ha ønsket at det var et gjerde 3 km ute i Middelhavet...allikevel blir nok vi de siste til å ramme inn landet vårt, skulle jeg tro...

 

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Alt er mulig

Publisert over 10 år siden

Men frykter jeg det NEI. Det er vel like godt mulighet for at vi ikke får slike tilstander av et slikt omfang i Norge. Men man må være spåmann for å vite svaret alt annet blir synsing.

Så langt har vi vel ikke fattige bydeler i noen norske byer. Det vi har er noen bydeler hvor befolkningen er rikere enn i andre bydeler. Fremtidens fattigfolk vil bo i fraflyttningskommuner rundt om i landet for i byene vil de ikke ha råd til å bo og ikke vil vi være særlig villige til å bygge eller leie drøssevis av boliger til fattige i byene.

Jeg nærmer meg femti og husker hvor gøy det var å dra inn til Oslo natt til første mai. Ikke det at jeg var noen demonstrant men det var artig å se på urolighetene som kom som julaften hvert år. Tåregass og greier og masse løpenede mennesker. Men så kom neste generasjon og det ble vel mer eller mindre slutt på den tradisjonen.

Ja noen episoder har det vel vært etterpå også men jeg tror de flese storbyfolk vil le av oss om vi trekker dem frem som voldsomme opptøyter.

Så fremtiden vil nok bli ganske rolig for det er langt å reise for de fattige pøblene fra gokk sør og gokk nord for å lage ablegøyer i nærmeste storby som ligger 40 mil borte.

Kommentar #13

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dalrymple

Publisert over 10 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Eg har ikkje særleg peiling på årsaker til det som skjer i Storbritannia, men denne artikkelen, "Europe is a riot", av Theodore Dalrymple, synest fornuftig og innsiktsfull (sjølv om han er skrive for eit par år sidan).

Dalrymple er en sindig og reflektert kommentator som - ikke minst med utgangspunkt i sin mangeårige legepraksis blant samfunnets laveste klasser - skriver med stor innsikt om en rekke spørsmål. Den artikkelen Jørgensen lenker opp til, slo meg som meget tankevekkende da jeg leste den for et par år siden. Interesserte lesere vil kunne finne flere Dalrymple-referanser her.

Kommentar #14

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Ikke på vestlandet, for her regner det så ofte.

Publisert over 10 år siden

Det første jeg tenkte på da jeg leste åpningsinnlegget, var den første norske flykaprer. Dere vet; han som byttet bort luftpistolen mot en sekspakning med øl.

Jeg flyr fortsatt bekymringsløst, og tenker at den største trussel, er den kollektive paranoiaen som enkelte svartmalere ønsker å la skylle inn over landet som svartedauen engang gjorde.

Kommentar #15

Ola Johan Settem

0 innlegg  48 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ole David Østli. Gå til den siterte teksten.

Innlegget her inneholder noe jeg tror er en riktig analyse: Sosial ulikhet gjør at mange føler seg som annenrangs borgere. Løsningen må vel da være at de sosiale ulikhetene ikke blir for store. Norge har et temmelig egalitært samfunn, og det er å håpe at forskjellene mellom folk ikke får lov til å vokse for store i fremtiden heller. Det krever fordelingspolitikk.

Mange vil mene at å dele godene er unaturlig, at det strider mot markedskreftene. Jeg for min del tenker at den nesegruse beundringen for markedskreftene gjør stor skade og undergraver hele samfunnet, markedet inkludert. Vi har full rett til å synde mot "Mammon", hvis samfunnet blir bedre av det. Dessuten, som urolighetene i London viser: Det er god sikkerhetspolitikk i tillegg. Hvis det bryter ut revolusjon - gud forby - er eiendomsretten lite verd uansett.

Er så hjertelig enig i disse poengene. Den fordeling av eiendom / rikdom / ressurser som markedskreftene / det kapitalistiske system til enhver tid frambringer, kan i stor grad knyttes til tilfeldigheter (jf arv), flaks / uflaks, grådighet / kriminalitet, og er således i utgangspunktet et velegnet objekt for omfordeling fra fellesskapets side gjennom demokratiske prosesser. En annen side av saken er at det må gås klokt og nøkternt fram fra fellesskapets side ved byggingen av et så sosialt rettferdig samfunn som mulig. Radikal omfordeling har vel sjelden fungert særlig godt.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, vi kan ikkje få same tilstandar som i London

Publisert over 10 år siden

Forholda er for små. London er ein by med 2-3 ganger Norges befolkning. Dersom vi i Norge kan hoste opp 100 vandalar i Oslo, kan London mønstre tusener.

Det sosiale armodt i Norge kan ikkje samanliknast med det ein finn i UK

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det sosiale armodt i Norge kan ikkje samanliknast med det ein finn i UK

Problemet ute i Europa er helt anderledes. Vi har sett det i Hellas og Spania og nå i England. Frustrert ungdom uten en fremtid benytter en gnist til å la landet eksplodere. Skjønt det har ikke vært særlig voldelig i Spania har tematikken vært den samme blandt de som har teltet på sentrale plasser i Madrid.

Løsningen? Sosiale ordninger som skaper et sikkerhetsnett kombinert med jobbskapning i stor skala slik at alle kommer med i verdiskapningen og kan bygge et trygt og solid samfinn?

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Løsningen? Sosiale ordninger som skaper et sikkerhetsnett

må vere målet. Men å skape eit slikt samfunn kan ikkje tuftast på å kjøpe billig for å selje dyrt. I dag er det "making money" som står sentralt. Det er stikk i strid med det å skape eit ansvarsmedvete samfunn.

Kommentar #19

Thor-Arne Ervik

2 innlegg  16 kommentarer

Tviler på det

Publisert over 10 år siden

....men, vi har jo tidligere sett såkalte "gateslag", spesielt i Blitz sine glansdager.

David Cameron m.fl hevder jo bestemt at dette som skjer i UK IKKE har noe med økonomi eller politikk å gjøre, men er rett og slett kriminelle pøbelstreker.

Jeg ser ikke for meg at det skulle være noen særdeles grunn til at noe slikt i det hele tatt kunne skje i Norge. Vi har jo en suveren velferdsstat (vel. iallefall på papiret), relativt lav arbeidsledighet, vi er i utgangspunktet et fredelig folk.
Og, ikke MINST, vi er egentlig så UENGASJERTE til daglig, politisk, til at noe skulle skje i Norge.

De største oppstandelsene har vel skjedd i Oslo, og når det har vært protester, demonstrasjoner etc, så har det jo utartet når en fredelig fraksjon av demonstranter, ble "infiltrert" av kriminelle, voldelige.

 

 

Kommentar #20

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

må vere målet. Men å skape eit slikt samfunn kan ikkje tuftast på å kjøpe billig for å selje dyrt. I dag er det "making money" som står sentralt. Det er stikk i strid med det å skape eit ansvarsmedvete samfunn.

Bra sagt med få ord Elias. Her og i flere av dine nylige innlegg er du inne på noe fundamentalt vesentlig, men desverre går det nok ikke inn hos de fleste..

Kommentar #21

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hva med å holde seg til temaet?

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Men vi har hatt nok av særdeles grove hendelser, Thyve, motiver av politiske motiver: Hadelandsdrapene, drapet på Benjamin Hermansen, flere meget voldelige attakker mot fremmedkulturelle på Sørlandet, en rekke ranshendelser, kirkebranner og Varg Vikernes' herjinger. Det synes meg som om Thyve her har begitt seg inn på en politisk villet naivitet. Han ser lettere ugjerninger på venstresiden enn på høyresiden. Hva kommer slikt av?

Jeg skjønner at du har lyst til å angripe meg som person, men en viss grad av saklighet bør man kunne forvente av voksne folk. I denne tråden diskuteres opptøyer, og jeg poengterer at det er mer av dette på venstresiden enn på høyresiden. Da kan du ikke kritisere meg for ikke å ta med hendelser begått av enkeltpersoner. Det er ikke det vi diskuterer. Du prøver å få det til å se ut som om jeg overser de handlingene du ramser opp, mens de egentlig er utenfor det diskusjonen handler om. Dette er utidig, barnslig, og lite matnyttig. Jeg skriver i mitt innlegg at jeg misliker både høyreekstreme og venstreekstreme like mye. Det betyr at jeg på ingen måte støtter eller går god for de eksemplene du lister opp. Kan man forresten plassere Varg Vikernes noe sted politisk? Og hvordan plasserer man ranere politisk? Dette blir rett og slett for dumt.

La oss holde en saklig debatt der man ikke forsøker å tillegge debattanter syn man ikke har. Jeg ser større problemer med de på ytterste venstreside fordi de er "spiselige" for folk flest. Blitzere får stort sett holde på med sine ugjerninger uten at folk reagerer, og det er helt greit med en kommunistfortid i styre og stell i dette landet. Heldigvis setter folk flest foten ned i møte med ytterste høyre (nazisme), men det skulle jo bare mangle. Jeg skulle ønske at folk i større grad også reagerte på det som ytterste venstre driver med.

Kommentar #22

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Thyve

Publisert over 10 år siden

jeg skjønner ikke hvor du har det fra at jeg vil angripe deg som person. Jeg angriper dine argumenter, som jeg synes er dårlige. For du bringer ikke noe belegg for påstanden om at det er mer opptøyer med tilhørende voldelighet på venstresiden enn på høyresiden. Det er ikke noe allment erkjent faktum, og ute i Europa er det pr i dag definitivt ikke sånn. Der er det høyreekstreme som marsjerer og lager bråk. Når du så heller ikke bringer noen forklaring på hvorfor det eventuelt er motsatt i Norge, sitter man uvegerlig med det inntrykk at du har større interesse av å defamere venstresiden enn høyresiden, tross dine forsikringer om at ekstremisme til høyre eller venstre byr deg like mye imot. Hvis det nå skulle vise seg at du har rett i din påstand hva angår Norge, synes jeg likevel det er nokså nærliggende forklaringer til det - nemlig at venstresiden i alle fall inntil nå har utgjort flere enn høyresiden og vært betydelig bedre organisert enn den ekstreme høyreside, som stort sett har bestått av bøllegjenger på skråplanet uten evne til å organisere seg selv når de forsøkte. Med andre ord ligger de mulige årsaker til det du påpeker ikke i noen ideologiske forskjeller mellom høyre og venstre, men i ulike strukturelle forhold.

Kommentar #23

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Regjeringens oppskrift er:

Publisert over 10 år siden

Mye mer av det samme som til nå bare har skapt problemer. Løser man et problem med med av det som bevislig ikke virker?

Ellers synes jeg at det det er underlig at mange debattanter plasserer nazisme som høyreideologi. Likhetspunktene med venstreideologi er mye sterkere, som at partiet og staten er alt, individet er ingenting, kun noe man trenger for å oppnå målene. Og ikke å forglemme jødene. Nazistene (altså høyresida) ville utrydde jødene. Siden FRP er det partiet på Stortinget som yter mest moralsk støtte til jødene, skulle dette tyde på at FRP hørte til på venstresida. Her er det noe som ikke rimer.

En annen debattant mener at London-tilstander ikke kan oppstå her. Neivel? I Malmø har det da vitterlig vært en del krøll. Blant annet så har nesten alle jødene dratt sin kos fordi de ikke ville la sine barn vokse opp i en slik by. Malmø er i folketall mye mindre enn Oslo. Nå finner norske medier det ikke opportunt å referere særlig mye fra Malmø, men leser man svenske lokalaviser, vil man se at det ikke går lang tid mellom hver gang det skjer noe der borte.

I Oslo gar det heller ikke lang tid mellom hver "hendelse". Men dette er jo bare enkelttilfeller og har "overhodet ikke noe med innvandring å gjøre". Eller er det nettopp det det har? Hvordan var forholdene før 1975?

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

De totalitære ismene møtes på ett punkt på sirkelen. Der kan du knapt se forskjell på rød, brun, sort..... det er en eneste grøt. Ikke så mange måter å undertrykke folk på. Midlene og målene er de samme; Mest mulig makt og lykke for den herskende klasse. Om det så skal koste livet. Andres liv.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere