Thomas Freitag

3

There's a little piece of Behring Breivik in all of us

Any inference to this man not being one of us, or any distancing we do from him, alleviates us from the responsibility of examining our own inner fears, dark thoughts and screaming consciences.

Publisert: 7. aug 2011

Dear Morten, Knut, and Ole David,

Thank you for all of your comments to my earlier article. As you may have discovered, I am more comfortable writing in English (I started Norwegian lessons too late in life) but I do understand the written language (bokmål, i hvert fall). So it was quite fine for you to respond in Norwegian, though Ole David, your written English is exemplary!

Morten, I realize the term 'an intolerance of tolerance' is slightly ambiguous; that's what I get for writing at three in the morning. My thinking was that there appears to be a growing intolerance in the political debate toward the tolerant expression of diverse views and voices, whether left, center or right, which do not follow the (reigning) party ideology. I apologize if my words were (or are) vague.

Knut, thank you for your encouragement and taking the time to respond. I believe that what you wrote mirrors my concerns for the Norwegian people . You clearly underscored a number of the issues that I inferred in my article without my naming them. I hope to share some more thoughts about these in the coming days. I look forward to reading more of your thoughts as well.

Ole David (I'm looking forward to reading your new article 'Hva er norsk kultur'), thank you for your keen insights. As a partial response to your thoughts, I have this to leave you with: that Behring Breivik was not incubated in a vaccuum, but within the context of the societal influences he was born into; he is the pure product of a number of the values which many Norwegians hold dear. Behring Breivik is Norwegian born and bred, though one on steroids (both ideologically and literally). Any inference to this man not being one of us, or any distancing we do from him, alleviates us from the responsibility of examining our own inner fears, dark thoughts and screaming consciences. There is a little piece of Behring Breivik in all of us, if I may be so blunt.

And all of us (whether through the collective process of changing or preserving social norms, or those who specifically had the potential of influencing him at some point in his life) are to some degree responsible for who he is. Behring Breivik of course is solely accountable before God for his deplorable actions. I'm not meaning to dump condemnation on specific individuals, but come on! There had to be someone out there who saw some warning signs of what was going on in Behring Breivik's life but failed to step in or respond. Or maybe someone did step in, but the gentleman refused the help. Whatever the case, this situation should pull us tighter together as a nation in the name of corporate responsibility and personal accountability.

Kommentar #1

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Thomas Freitag. Gå til den siterte teksten.

There had to be someone out there who saw some warning signs of what was going on in Behring Breivik's life but failed to step in or respond. Or maybe someone did step in, but the gentleman refused the help. Whatever the case, this situation should pull us tighter together as a nation in the name of corporate responsibility and personal accountability.

Akkurat nå snakkes det ikke pent om Norge i utlandet. Blame game. Men sannheten er at ABB også er et resultat av en global internett verden, en imperalisme tanke ikke skapt i Norge, men i utlandet.

Det jeg er glad for er at Norge svarer ikke med å lynsje alle de 20 landene som ABB har vært i. Vi stormer ikke til historiebøkene og peker mot Tyskland.

Vi har sagt at han kom fra oss, men han har selv valgt å ikke være en av oss.

Alle seriøse aviser sier at ingen overvåkning kunne ha stoppet dette.

Hvis vi alle nå skal på død og liv inn i hverandre, er det løsningen?

Har du sett hva som er skjedd i London i dag? Afrikas horn sulter, nordmenn gir penger som aldri før. Vi har ikke tenkt å starte noe blame game, vi har tenkt å vise mer demokatri, mer åpenhet og sist men ikke minst Kjærlighet : )

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ganske mange mennesker har psykopatiske trekk. Tallet er strøre enn vi villig innser. Men dette har en veldig enkel forklaring. Hvis man vil noe sted med sin makt eller sin kontroll er dette gjerne normale handlinger. Men hvis man overskrider visse grenser, kvalifiserer man etterhvert til å bli betegnet som en person med psykpatiske trekk. ABB er en norsk mann, født og oppvokst her, men influert av mange. Mange kan følge ham langt på vei i like oppvekstvilkår, sosial utvikling og arbeidsvilkår. MEN; På ett eller annet tidspunkt i hans liv begynner han å utvikle særere trekk som gjør at han klarere kan klassifiseres med psykopatiske trekk. All min lesning og erfaring på området tilsier at det er slik han vil bli karakterisert når fagfolkene er ferdige med ham, så enn så lenge vil jeg bare avvente, selv om jeg er temmelg sikker på at det er der han vil havne. Slik jeg ser det kan vi godt holde både religion og politikk utenfor, for det som ledet ham til handling var hans egne oppfatninger. Det var hans egne formørkede sinn som ledet ham til fall. Det er ingen tvil om hvem som trykket på avtrekkeren og han er stolt av det. I seg selv er det et så sterkt kriterium på at han mangler empati at det taler for seg selv. Men vi får vente og se hvordan det vil bli uttrykt av fagfolkene.

Kommentar #3

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Selv har jeg jobbet med mobbeproblematikk og Njål jeg vil ikke gå så langt å si at noen er psykopat. Men at vi har empati av varierende grad er sikkert. Noen barn klarer man ikke å lære empati, man må da som du sa i et annet innlegg jobbe med normer og hva man gjør når andre bryter normer og sikkerhet rundt dette. Noen mennesker må følges tettere opp, men det må være en frivillighet og basert på omsorg fra personene rundt individet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

Maria Montesorri gav en dyster fremtid til det skole systemet som ABB og hans generasjon ville leve oppi, det kommer fra USA og ser på mennesket som en maskin. Vi har endret dette systemet og dagens skole er oppatt av individet, ikke å la elevene presses til å vinne.

La oss håpe at siden vi jobber på med å begrense mobbing så vil vi klare det, men de som blir fanget av sosiale medier, de må vi hjelpe inn i norsk kultur, ja!

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Seems like I'm partial to headlines :)

There's a little bit of Behring Brevik in all of us.

Yes there is, and that tells us next to nothing. We are all humans, with some variations. Those variations are not insignificant. Just as we ought not to demonize people that commit wrongs, we ought not to ignore significant differences that help differentiate us as individuals.

Njål mentions psychopaths. I don't believe psychopathy is an official diagnoses, but for the sake of argument an individual with such an personality diagnoses will have certain deviations in thought and functioning. It does not mean they have to end up as mass murderers, but some of the characteristics will make them more prone to have problems with other people. Those deviations are of a long lasting nature when it comes to psychopathology. We could all think and act like psychopaths in extreme circumstances.

I agree that it's important not to dehumanize anyone, I agree that we ought to lift the idea that under certain conditions we could all commit atrocious deeds. I do not agree that ABB necessarily is just like everyone else. He has no evaluation yet, no diagnoses, but I would not be surprised if he end up being diagnosed as having a severe psychopathology.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Morten;

Publisert over 10 år siden

Her må du merke deg at jeg helt bevisst ikke bruker uttrykket psykopat. Jeg kaller ham ikke psykopat. Den korrekte måten å omtale en person med psykopatiske trekk er som en person med psykopatiske trekk.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Psykopati begrepet ble tatt ut av diagnosesystemet for en stund siden, og eksisterer på ett mer uformelt nivå. Det er andre begreper som nå er ment å erstatte/forklare på en bedre måte det som tidligere ble kalt psykopati.

Jeg vet at mange snakker om tendenser, og på en måte er det riktig å være mindre kategorisk i sin bruk av diagnoser, på den andre side kan det bli brukt til å vedhenge psykopati på nesten hvem som helst.

Personlig er jeg ikke glad i personlighetsdiagnoser i det hele tatt, og mener vi fint kunne klart oss uten.

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

I agree that it's important not to dehumanize anyone, I agree that we ought to lift the idea that under certain conditions we could all commit atrocious deeds. I do not agree that ABB necessarily is just like everyone else. He has no evaluation yet, no diagnoses, but I would not be surprised if he end up being diagnosed as having a severe psychopathology.

Alle er vi mennesker som uttrykker oss i tanker, ord og gjerninger. Dette kjenner vi fra alle kulturer:

Først tanken, deretter ordene, og til sist handlingen, slik den manifesterer seg i denne verden. - ABB's handling kan antagelig sies å være en manifestasjon av våre egne tanker og ord?

Vi pleier å tenke: Tanker, ord og gjerninger, - i forhold til det enkelte individ? Men vi kan se på "våre tanker", og "våre ord", slik mange kjenner på frykten for framtida og sette ord på denne i det offentlige rom?

ABB fører tankene og ordene til en handling, som slik sett blir en  "manifestasjon av det onde", som han har absorbert fra våre ord -En manifestasjon av den frykt mange har valgt å sende ut i det offentlige rom, overfor blanding av våre  kulturer.

Slik sett blir det riktig å si ABB nærmest har handlet på våre ord? På det vi har sendt ut? - Vi som har forsøkt å si "frykt ikke", slik alle hellige skrift oppmuntrer oss til, er også delaktige. Vi har nok virket ekstra provoserende eller naive. Det er en fare ved at alle våre tanker sendes ut i rommet, skjønner jeg omsider nå. Er de først satt ord på, er de umulige å ta tilbake. Da lever de sitt eget liv videre.

Jeg må vokte mine tanker og ord bedre, og leve mitt liv i de nære relasjoner. Jeg har nok hatt en overdreven tro på nettet og hv det kan formidle.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er naturligvis veldig korrekt at man ikke skal sette merkelapper på folk, men av og til er det nødvendig å forklare om en kar at han er medlem av Senterpartiet, og da er det veldig greit å kalle en spade en spade. Vi må ikke være så ullne at folk ikke forstår hva vi vil frem til. Er vi uklare kan vi også bli misledet selv, samtidig som vi misleder andre.

F.eks. er diagnosen på en del parafilier fjernet. Jeg er uenig i dette. Man kan vente med å fjerne diagnosene til symptomene har forsvunnet. På et mer avansert plan har man likevel diagnostisert symptomene, men det kan være at det blir så preget av nytale at klienten koker bort i kålen. Det er en annen side av dette også, og det er at flere av de parafileiene ikke kan behandles, og det kan være årsaken til at man fjerner begrepene. Slik er det også for personer med psykopatiske trekk. De kan ikke behandles. Alle vet hva det er, alle vet hvordan det arter seg, men man kan liksom ikke si det. Derfor snakker vi om personer med psykopatiske trekk. Det er sjelden en psykopat er 100% gjenkjennbar etter alle kunstens regler. Det er snakk om grader og vurderinger, utøvelse av skjønn. Men alle kjenner ham når de har lest bakgrunnshistorien.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er mange diagnoser man har sagt ikke er behandlingsbare, men det viser seg at både når det kommer til schizofreni og personlighetsforstyrrelser så blir mange så bra at de ikke lengre fyller kriteriene til diagnosen lengre.

Man sa tidligere at emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelser ikke var mulig å behandle, men nå viser det seg for det første at det vi før kalte EUP egentlig dreier seg om traumer, og uansett hva du kaller barnet så er det mange som får en endring til ett punkt hvor diagnosen ikke kan stilles og det uten behandling, og vi ser også at mange former for behandling faktisk har god effekt. Dette er mennesker som har fått et ufortjent dårlig rykte og til tider blitt demonisert tidligere. Mennesker med mye følelser som har blitt beskrevet i termer som ville bryte ned hvem som helst. Mennesker som har blitt beskrevet på folkemunne som "psykopter eller med psykopatiske trekk". Det er en forferdelig ting å gjøre mot folk.

Vi ser dessverre også at visse former for behandling gir negativ effekt.

Ett problem i forhold til trekk slik som at en opphøyer seg selv til noe spesielt er at en kan ha vansker med å se at en ønsker en forandring. Det ville innebære at man innrømmer å ha svakheter, og ansvar for å endre seg. Det betyr ikke at det er umulig. I England har man nå startet forsøk med behandling for de som faller inn under diagnoser som har mye til felles med det vi regner som psykopati. Spennende og se hva som kommer ut av dette.

Diagnoser er ikke eksakt vitenskap, det er forsøk på å skape noen sammenhenger. Ofte virker det mot sin hensikt, hvor man etterhvert ser stereotyper istedenfor mennesker. Hvorfor ikke forholde seg til symptomer?

ABB ser ut til å ha tanker om at han er spesiell, bedre enn alle andre, regler gjelder ikke han, det er beskrevet følelelsløshet, glede over å se barn i ansiktet mens hans skyter dem.

Hvis du ser på studier om vold så skal det utrolig mye til for å se folk i øynene mens du dreper dem. I borgerkrigen, hvor titusener av mennesker kunne stå på hver side og skyte på hverandre, så bommet over 90% av skuddene. Du kunne ikke unngå å treffe, du står ovenfor titusener av mennesker noen få meter i fra deg. Frykt kan forklare noe, men det sier også noe om hvor vanskelig det er å drepe.

Det ABB gjorde var ikke noe enhver kunne ha gjort etter å ha blitt preget av litt dårlig ideologi. Det er ikke slik at vi kan skylde på GOV eller document.no. Vi kommer ikke utenom at ABB skiller seg fra normalen. Samfunnet vårt skal imidlertid også ha plass til mennesker som skiller seg fra normalen, så i motsetning til H.I så ønsker jeg ikke å si at ABB er som alle andre, men jeg er enig i at han ikke er ett dyr. Jeg er også enig i at vi alle har potensiale for ekstrem vold i ekstreme situasjoner.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg er i tvil, men jeg kan ikke se noen egentlig uenighet i dette. Hvor er den i så fall?

Kommentar #11

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Mennesker med mye følelser som har blitt beskrevet i termer som ville bryte ned hvem som helst. Mennesker som har blitt beskrevet på folkemunne som "psykopter eller med psykopatiske trekk". Det er en forferdelig ting å gjøre mot folk.

I mitt arbeid med mobbing ser jeg tydelig at å bli mobbet forand andre på en skult måte er det som skaper mest traumer. Å forstå at en uskyldig spøk ikke er uskyldig men en serie av stikk kreves at man kjenner til barna godt.

Selv mener jeg at vi ikke skal juble over allmenlærens død, en trygg god voksen bør følge klassen i mer enn ett år. Det tar tid å bli kjent med barn og ikke minst å gjøre de trygge på hvem en selv er.

Selv blir jeg oppgitt over mennesker som ikke vil erkjenne at å være god på mennesker betyr å være sikker på at man er på bølgelengde. Det hjelper lite å klage til naboen over problemet med en annen nabo, det løser ingenting, men mindre man er villig til å jobbe med situasjonen og personene der problemet er!

Kommentar #12

Thomas Freitag

3 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Akkurat nå snakkes det ikke pent om Norge i utlandet. Blame game. Men sannheten er at ABB også er et resultat av en global internett verden, en imperalisme tanke ikke skapt i Norge, men i utlandet.

Hi, Lene, and thanks for your honest input.  You are completely correct in stating that ABB received impulses and influences from other sources other than his upbringing in Norway.  It would be interesting to learn at what age ABB began checking things out on the net to explore extremist views. 

Kommentar #13

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Thomas Freitag. Gå til den siterte teksten.

It would be interesting to learn at what age ABB began checking things out on the net to explore extremist views.

Hei,

selv har jeg bodd i Italia et år, da snakket jeg kun italiensk i respekt for landets innbyggere slik at de ikke skulle føle seg fremmed i eget land, der har de ikke hatt samme påvirkning av amerikansk og britisk kultur. ABB kan kun snakke for seg om han vil prøve å forklare hva han tenker.

Min egen erfaring fra å vokse opp i Norge er at jeg ikke helt klarer å skille hva som er amerikansk og britisk i meg. Tysk kultur har vi fått svært lite av pga 2 WW. Det gjør meg litt statsløs når jeg er i utlandet å være så vestlig.

Min opplevelse av at vesten ble truet startet med TV krigen Gulf krigen, under Kosovo krigen satt jeg i Italia alene og bestemte meg for å melde meg inn Ap da jeg kom hjem. Grunnen var at i Norge støttet alle avgjørelsen alle var i samme båt. I å være i Italia under den krigen opplevdes ganske så kaotisk. Og jeg tvilte der og da på om jeg noensinne ville bli nok italiensk om jeg skulle fortsette å bo der.

Det som jeg ser i dag som er problemet mellom England, USA og Norge er de tre landene sine ulike politiske systemer. England opplever nå et opprør fra arbeiderklassen og USA sliter økonomisk.

Mine samtaler med både amerikanere og engelskmenn om at sosialismen er et bra system og deres motvilje mot dette, får i disse dager selvsagt ny aktualitet. Hvorfor vil noen mene at vi ikke har et bra land? Hva er motivet?

Godt at du trives i Norge, vi jobber for å gjøre dette til et godt samfunn!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere