Terje Askan

53

"Fjordman"

Hvorledes man skaper interesse for en konspiratør

Publisert: 4. aug 2011

ABC startsiden vet mye om hvordan man snur og vender på realitetene for å hente vår oppmerksomhet. I en frontartikkel i dag får vi levert to annenhånds beskrivelser av den anonyme Breivik-inspiratoren, “Fjordman”, som viser oss hvorledes denne type informasjon kan fokuseres og fordeles for å vekke interesse.

Prosjektet er feil. Vi bygger ikke interesse for en konspiratør. Det motsatte hadde vært mer konstruktivt.

Det er de vridde forestillingene vi trenger å bli informert om. Avtegnet nøkternt og uten tabloid oppmerksomhetsskapende plassering og tekstlige påfunn.  Jeg mener at dette skylder ABC startsiden til syvende og sist alle ubefestede sjeler, og dermed det norske samfunnet.

Problemet er som alltid og ikke minst for ABC, overoppmerksomhet i retning av faren for mindre spontan  leserinteressen når tilnærmingen er ekte og autentisk. Samfunnskontrakten skyves til side i prosessen.

Her utsettes beskrivelsen av de negative sidene av mannens eksponering og forestillingsverden til henimot slutten av artikkelen, nærmest i forbifarten.

Helt til slutt får vi vite at mannen slett ikke er så anonym som vi er blitt forklart så langt. I følge media kjenner politiet Fjordmanns identitet.

folkogmedia

Terje G. Askan

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere