Oddbjørn Evenshaug

16

Nobels fredspris til Stoltenberg?

Statsminister Jens Stoltenberg har høstet fortjent ros for måten har taklet en ytterst vanskelig og utfordrende situasjon på etter de fryktelige terroraksjonene forrige fredag.

Publisert: 28. jul 2011

Stoltenberg er ikke alene. Måten han og andre politiske ledere har opptrådt på, ble utvilsomt avgjørende for den verdige måten nasjonen har reagert på. Statsministerens og det norske folks opptreden har med rette vakt internasjonal oppsikt. I mange andre land ville reaksjonene vært annerledes. Det hevdes også av internasjonal presse som har fulgt begivenhetene på nært hold.

Det ville ikke overraske om Jens Stoltenberg blir nominert til Nobels Fredspris for sin innsats. Det vil utvilsom sitte langt inne for den norske Nobelkomiteen å gi fredsprisen til en landsmann, og mange vil sikkert si at det får da være måte på. Vel har Stoltenberg gjort en imponerende innsats, men noen vedvarende innsats for fred i verden har han vel ikke gjort mer enn mange andre statsledere rundt omkring i verden, vil nok mange si.

Da bør en kanskje minne om at i 2009 fikk en amerikansk president fredsprisen for å ha”skapt et nytt klima i internasjonalt diplomati der dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemidler”, som det het i begrunnelsen. Det er neppe tvil om at én enkelt tale (i Kairo 4. juni 2009) antagelig var den viktigste faktoren for Nobelkomiteens tildeling.Talen var viktig, ikke minst fordi det nettopp var lederen for verdens mektigste makt som holdt den, og hele verden satte sitt håp til de visjoner Obama her ga uttrykk for. Men Stoltenbergs innsats vil etter alt å dømme også være viktig, viktig for måten statsledere og nasjoner bør tenke på når en møter ondskapen. Budskapet fra Norge har nådd ut til hele verden. Å møte hatet og terroren med en sterk vilje til mer åpenhet, demokrati og respekt for menneskeverdet, er fredsskapende.

Det er andre som skal avgjøre spørsmålet om hvem som er ”prisverdig” – etter nøye forarbeid og vurdering. Kanskje kommer Nobelkomiteen til at det er andre som har gjort seg mer fortjent til årets fredspris. Men jeg tipper at Soltenberg ville være med i vurderingen. Skulle han få den, ville det være en pris til hele det norske folk. Problemet er imidlertid at så langt det gjelder Nobels fredspris, ville vi gi den til oss selv. Det ville kanskje ikke ta seg så bra ut.

Kommentar #1

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er absolutt enig i mye av den rosen som er gitt Stoltenberg den siste tiden, men synes likevel ikke det er passende om fredsprisen tildeles nok et statsoverhode i krig.

Kommentar #2

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Stoltenberg har håndtert det grusomme som skjedde på en veldig god måte.  

Nobelpriskomiteen bør likevel tenke seg litt om når det gjelder hvem som får prisene. For eksempel har de tre siste demokratiske presidentene eller deres visepresidenter fått prisen. Jeg tenker på Carter, Gore (visepresident for Clinton) og Obama.

Når det er sagt så ville det nok kanskje vært å trekke det - eh - litt langt - om George Bush skulle fått for å skape balanse mellom partiene, men jeg tror likevel at nobelkomiteen bør ha være forsiktig så den ikke ender opp med at prisen blir oppfattet som å være forbeholdt den ene delen av det politiske spektrum.

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Seriøst?

Publisert rundt 10 år siden

Nå må man roe ned heltedyrkelsen litt. Jeg er enig i at Stoltenberg har gjort en god jobb i denne tragiske situasjonen, men vi må ikke gå helt av skaftet heller. Han har bare gjort jobben sin, selv om det må sies at han har gjort den godt. Men dette har ingen ting med fredsprisen å gjøre. La oss i det minste få tingene litt på avstand før vi begynner å snakke om slikt. De siste dagene har norsk TV minnet litt om TV-sendingene i Nord-Korea med endeløse lovprisninger av landets leder.

Stoltenberg har akkurat sendt norske soldater i krig for andre gang etter andre verdenskrig, og det kvalifiserer ikke akkurat til noen fredspris. 

Kommentar #4

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert rundt 10 år siden

Som andre her sier, Stoltenberg har taklet det som har skjedd på en god måte, men jeg ser ikke hvorfor det skulle kvalifisert til noen Nobels fredspris.

Kommentar #5

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

AUF

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er absolutt enig i mye av den rosen som er gitt Stoltenberg den siste tiden, men synes likevel ikke det er passende om fredsprisen tildeles nok et statsoverhode i krig.

Enig. Men jeg håper komiteen ser på AUF som en svært sterk kandidat. Vedkommende som snart etter hendelsen sa "Når en mann kan vise så mye hat, hvor mye kjærlighet...", 11-åringen som snakket med Breivik og fortalte at nok er nok, at det ikke ble skutt tilbake... 

Kommentar #6

Ola Johan Settem

0 innlegg  48 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Men jeg håper komiteen ser på AUF som en svært sterk kandidat. Vedkommende som snart etter hendelsen sa "Når en mann kan vise så mye hat, hvor mye kjærlighet...", 11-åringen som snakket med Breivik og fortalte at nok er nok, at det ikke ble skutt tilbake...

Skal AUF få fredsprisen for at de ikke skjøt tilbake? De hadde vel ingen våpen å skyte tilbake med? Og om noen tilfeldigvis hadde hatt det, ville det vel ikke akkurat vært kritikkverdig om det ble brukt i selvforsvar, for å avverge massemordet på rundt 70 uskyldige ungdommer? Politifolkene som (omsider) ankom Utøya og fikk stanset drapsmannen, var nå heller ikke bevæpnet med kun fakler og roser, bare så det er sagt...   

Nei jeg får virkelig beklage, men jeg finner det ikke særlig treffende å foreslå fredsprisen til AUF for at de har blitt utsatt for et forferdelig terrorangrep (det ble vel ikke gitt noen fredspris til "de ansatte i world trade center" etter 11/9 heller). Og når det gjelder Stoltenberg: som Arnt Thyve påpeker, så har ikke Stoltenberg lagt ned noen mangeårig fredsskapende innsats på den internasjonale arenaen, derimot har han gjort statsministerjobben sin på en absolutt glitrende måte i disse grufulle dagene vi alle har vært gjennom. Jeg synes dog ikke dette har noe med fredsprisen å gjøre.

En annen ting at jeg lar meg ikke overraske over så mye fra den nobelkomitelederen vi nå har ;)

Kommentar #7

Ola Johan Settem

0 innlegg  48 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Men jeg håper komiteen ser på AUF som en svært sterk kandidat. Vedkommende som snart etter hendelsen sa "Når en mann kan vise så mye hat, hvor mye kjærlighet...", 11-åringen som snakket med Breivik og fortalte at nok er nok, at det ikke ble skutt tilbake...

Skal AUF få fredsprisen for at de ikke skjøt tilbake? De hadde vel ingen våpen å skyte tilbake med? Og om noen tilfeldigvis hadde hatt det, ville det vel ikke akkurat vært kritikkverdig om det ble brukt i selvforsvar, for å avverge massemordet på rundt 70 uskyldige ungdommer? Politifolkene som (omsider) ankom Utøya og fikk stanset drapsmannen, var nå heller ikke bevæpnet med kun fakler og roser, bare så det er sagt...   

Nei jeg får virkelig beklage, men jeg finner det ikke særlig treffende å foreslå fredsprisen til AUF for at de har blitt utsatt for et forferdelig terrorangrep (det ble vel ikke gitt noen fredspris til "de ansatte i world trade center" etter 11/9 heller). Og når det gjelder Stoltenberg: som Arnt Thyve påpeker, så har ikke Stoltenberg lagt ned noen mangeårig fredsskapende innsats på den internasjonale arenaen, derimot har han gjort statsministerjobben sin på en absolutt glitrende måte i disse grufulle dagene vi alle har vært gjennom. Jeg synes dog ikke dette har noe med fredsprisen å gjøre.

En annen ting at jeg lar meg ikke overraske over så mye fra den nobelkomitelederen vi nå har ;)

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er absolutt enig i mye av den rosen som er gitt Stoltenberg den siste tiden, men synes likevel ikke det er passende om fredsprisen tildeles nok et statsoverhode i krig.

Helt enig, jeg minnes Guds ord om "Når de sier; "fred, fred", men det er ingen fred".

 

Jer 8,11 og de læger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred.

Jes 59,8 Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som treder på dem, vet ikke av fred.

Det er imidlertid viktig å ha en myndighet for en avgjørelse er bedre enn ingen men vi som folk må stillle krav til innhold, mål og mening. Hvem og hva styrer ballen som ruller/ skyter fart.

 

 

Kommentar #9

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ola Johan Settem. Gå til den siterte teksten.

Nei jeg får virkelig beklage, men jeg finner det ikke særlig treffende å foreslå fredsprisen til AUF for at de har blitt utsatt for et forferdelig terrorangrep

Ikke for å ha blitt utsatt for terrorangrep selvsagt, men kanskje for å ha åpnet øyner for at hat, vold og terror kan møtes og beseires med kjærlighet, romslighet og åpenhet. Nå vet jeg ikke hvor mye av verden som har fått med seg dette. Tiden vil vise, og nobelkomiteen bør følge med. 

Kommentar #10

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Nå må man roe ned heltedyrkelsen litt. Jeg er enig i at Stoltenberg har gjort en god jobb i denne tragiske situasjonen, men vi må ikke gå helt av skaftet heller. Han har bare gjort jobben sin, selv om det må sies at han har gjort den godt. Men dette har ingen ting med fredsprisen å gjøre. La oss i det minste få tingene litt på avstand før vi begynner å snakke om slikt

For ordens skyld: Jeg er helt enig med deg.

Kommentar #11

Siri Ann Vatland

1 innlegg  6 kommentarer

Enig med Audun...

Publisert rundt 10 år siden
Vi skal ikke undervurdere signaleffekten av AUF sitt svar på rå vold ...det har tross alt vært kommentert (med forundring) av verdensledere og -media allerede.
Kommentar #12

Oddbjørn Evenshaug

16 innlegg  24 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg ser at noen av kommentatorene skriver om ”å gå av skaftet” og at dette ikke har noe med fredsprisen å gjøre. For det første, det er ingen som har gått av skaftet her. Jeg har gitt meg ut på et tips og antydet argumenter både for og imot. For det andre, tiden vil vise om det er noen blant dem som kan nominere kandidater, som mener Stoltenbergs innsats kan være relevant i Nobelkomiteens diskusjon om fredsprisen. Mitt tips er at det vil det være. Tiden vil vise.

Kommentar #13

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har lite til overs for AP men Stoltenberg er en god leder og det har han vist de siste dagene. Men, selv om mange er enig i at han har vist god lederskap så er det og det man skal forvente av en Statsminister. Statsministeren har hatt sin egen tragedie og sorg i dette, og det å være så fattet og ansvarlig er gode personlige egenskaper. Samtidig blir det for romantisk å ville hive fredsprisen etter han. Hvis så ville jeg sagt at Kongefamilien fortjener den og, eller Politiet eller Brannvesenet eller Røde Kors eller alle pårørende og venner som ofret for vår politiske frihet. Mange av disse har ofret minst like mye som Statsministeren.

Hva med de som ofret livet? De har gitt alt de har.

Nobels fredspris er noe som folk bør få når de gjør noe på tross av sine forutsetninger, ikke som følge av det du skal gjøre (med mindre det du skal gjøre har store internationale positive konsekvenser). 

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det kan eg vere einig i

Publisert rundt 10 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis så ville jeg sagt at Kongefamilien fortjener den og, eller Politiet eller Brannvesenet eller Røde Kors eller alle pårørende og venner som ofret for vår politiske frihet. Mange av disse har ofret minst like mye som Statsministeren.

Å gje statsministaren anerkjenning kan gjerast på anna vis. Det er også rett at det er dette ein kan krevje av ein statsministar, men det er no ein gong slik at det ikkje det er gitt at den som har gitt ei leiarstilling, har dei kvalitetane som trengs når det røyner på.

Det har etter mitt skjøn utvikla seg til ei uvis å gje statsleiarar Nobels fredspris, fortent eller ikkje. Det er vel for dramatisk å ekskludere denne gruppa, men restriksjoner synes nødvendig. Skal vi sei maks ein statsleiar pr. 15 år?

Al Gore og Obama er feilsteg av dimensjonar. Er det på tide å fjerne politikarar frå Nobel-kommiteen?

Kommentar #15

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Det kan eg også vere einig i

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det har etter mitt skjøn utvikla seg til ei uvis å gje statsleiarar Nobels fredspris, fortent eller ikkje. Det er vel for dramatisk å ekskludere denne gruppa, men restriksjoner synes nødvendig. Skal vi sei maks ein statsleiar pr. 15 år?

Kloke ord av Vågnes. Det er bedre å gi en oppmerksomhet til folk som gjør en innsats uten å ha de samme forutsetningene som et statsoverhode har. Et annet problem med politikere er at de kan rekke å gjøre mye rart etter å ha fått en slik pris. De burde i alle fall ha vært pensjonert før de vurderes til å få noe slikt. Og et tredje problem er at vi kan få politisk motiverte priser, det ville også være uheldig.

Kommentar #16

Ola Johan Settem

0 innlegg  48 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Nå ser jeg ikke helt det problematiske i å gi fredsprisen til statsledere, tvertimot tenker jeg på dem som typiske kandidater - dersom de først gjør en solid innsats for internasjonal fred og forsoning. Derimot synes jeg Nobels fredspris først og fremst skal tildeles personer eller organisasjoner som gjør en helt konkret innsats for internasjonal fred og forsoning. Jeg synes på prinsipielt grunnlag det er en uting å "vanne ut" prisen ved å begynne å gi den til folk kun fordi har holdt en eller flere gripende taler - slik tilfellet var for Barack Obama (så langt jeg kunne bedømme, ihvertfall), og også dersom den skulle bli gitt til Stoltenberg. Det er ikke Nobels retorikkpris vi har med å gjøre.

Men det er nå bare mitt syn på akkurat det. Jeg gjentar gjerne at jeg beundrer Stoltenberg sterkt for den glitrende statslederjobben han har lagt ned siden fredag. Hadde det ikke vært for at jeg er uenig med ham politisk (på endel punkter ihvertfall) hadde han vært en person jeg kunne tenkt meg å gi tillit til via stemmeseddelen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere