Hege Storhaug

22

Ikke-debatten

Publisert: 8. sep 2009

Norge endres radikalt rett foran øynene våre. Det går fortere og fortere, og det går ikke til det bedre. Innvandringen og islams økende innflytelse er vår tids største utfordring. Likevel styrer politikerne unna en redelig og konstruktiv debatt, med media og forskeres velsignelse.

Underskuddet på fakta og redelighet i debatten om innvandringen og islam er grell. Debatten er ofte en regelrett fordummingsmaskin. Det manipuleres med tall og fornuft, det forføres fra høyeste hold i politikken, i akademia og i media. Folket regelrett bedras om vårt samfunns viktigste tema; hvordan skal vi under den rådende politikken klare å videreføre en velferdsstat og et folkelig fellesskap, der frihet og menneskerettigheter står i front?

Spørsmålet er også: Hvor lenge skal vi godta å bli holdt for narr om faktiske forhold?

Knapt et tema er mer belemret med fastlåste myter enn eksempelvis innvandringens økonomiske konsekvenser. Enten det er en Sponheim, en Solberg, en Halvorsen, en Høybråten, eller en Stoltenberg, så skal folket forledes til å tro at innvandringen, slik den har foregått de to til tre siste tiårene, eksempelvis er en økonomisk gevinst for Norge. Selv ble jeg rystet over dette bedraget under arbeidet med min nye bok Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge: Faktum er: Innvandringen til Norge er svært kostbar. Hvordan kan jeg si det så lenge politikerne våre nekter å legge tallene på bordet? Jeg kan si det ut fra forskning fra vårt naboland Danmark, som har både politikere, forskere og redaktører av en helt annen, det vil si ærlig og konstruktiv, støpning. Der slo Dansk Nationalbank (DN) fast i tredje kvartalsrapport i fjor, at det kun er én form for innvandring som er økonomisk lønnsom, nemlig ”superinnvandring”. ”Superinnvandreren” kommer ferdig utdannet til Danmark, går rett i full jobb og betaler skatt som en danske, henter ikke familie til landet, og forlater Danmark før vedkommende blir pensjonist. DN viste at 5.000 nye ikke-vestlige innvandrere koster staten 10 milliarder kroner årlig, mens 5.000 vestlige innvandrere medfører 500 millioner kroner i ekstrautgifter. I mai 2009 kom det nok en bombe av en rapport på bordet i Danmark. Analyseinstituttet DREAM beregnet statens utgifter til livsløpet til en ikke-vestlig etterkommer til over 2,2 millioner kroner, mot 430.000 kroner for en danske. Konklusjonen er entydig; den ufaglærte ikke-vestlige innvandringen må ned hvis velferdsstaten skal overleve, og det må satses maksimalt på å få de allerede innvandrede i arbeid. Dette sier altså forskere (og politikere) i Danmark, et land som har en betydelig mindre innvandring av asylanter og familiegjenforente enn Norge. Man må spørre seg: Hvor er de ansvarlige i dagens norske regjering og i akademia? Hvorfor skal vi forføres til å tro at innvandringen er økonomisk på skinner, slik Aftenposten uredelig meldte lillejulaften i fjor? ”Innvandreregnskapet går i pluss” kunne vi lese. Vel, vi har som sagt aldri hatt noe innvandrerregnskap. Dessuten avdekker jeg i boken at avisens regnskap står til stryk. Selvsagt forstod både forskere og politikere at oppslaget var en ”frekkis”, men gikk noen ut og korrigerte brøleren? Nei.

La det for øvrig være klart; min påstand om at vi trenger reelle tall på bordet, handler ikke om å være for eller mot innvandring. Mitt anliggende er at med den rekordhøye innvandringen vi har hatt under dagens regjering (om lag 125 000 personer netto på fire år), må vi være forberedt på hvilken pris vi betaler. Den norske skuta styrer inn i et ukjent farvann som kan få katastrofale konsekvenser for velferden og den sosiale harmonien mellom fremtidens borgere. Dette krever handling.

Ikke bare har vekslende regjeringer underslått fakta på dette avgjørende feltet, dagens regjering har eksempelvis også manipulert på det groveste rundt den største menneskerettslige utfordringen overfor barn. Det handler om kjønnslemlestelse, og hvordan helseminister Sylvia Brustad i sin tid prøvde å rundlure hele nasjonen til å tro at praksisen er på retur (!), med perfekt drahjelp fra forskere og media i mai 2008. At et slikt spill foregår på bekostning av Norges mest sårbare barn, er rett og slett ufattelig. Det samme er hvordan regjeringen har styrt unna en redelig debatt om islams økende press på frihetsverdiene. Konservative muslimske ledere behandles stort sett som om de opererer med samme navigasjonskart som på søndagsskolen. Som jeg viser i boken, er det svært gode grunner til hvorfor det generelt er så vanskelige å få til en reell verdimessig integrering i Norge av folk fra den muslimske verden. Det handler særlig om islams kvinneundertrykking, og at islams stifter Muhammed både var politiker, lovgiver, kriger og forkynner. Dette gir denne gjennomgripende lovreligionen magre forutsetninger for å tilpasse seg våre frihetsverdier og menneskeskapte lovverk.

Jeg vil påstå at de fleste av våre politikere mangler elementære kunnskap om islam, det samme gjelder akademikere og journalister. I tillegg styres det unna debatten for å beholde den påtatte ”gode tonen” i Litteraturhuset. Nettopp derfor passerer manipulasjoner som at ”islam betyr fred” og at ”islam ga kvinner rettigheter”. Slik svikets også den vanlige muslimske kvinnen og mannen som ønsker å ta et oppgjør med repressiv religion.

Vi får ikke en samfunnsnyttig debatt om innvandringens konsekvenser, islam og hvilke verdier Norge må stå absolutt fast ved, før politikerne våre tar debatten og handler etter fornuften. Skal de få svikte folket ved dette valget også? Ja, det ser dessverre slik ut. ”Alle vet” at FrP kan tjene på en debatt om innvandringen, enten den tas i et økonomisk eller verdimessig bærekraftig perspektiv. Media spiller altså med. Resultatet av dette demokratiske underskudd kan få avgjørende negative konsekvenser i tiden som kommer.

Kommentar #1

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Ikke-debatten

Publisert over 12 år siden

 

 

Storhaug skriver følgende:«Jeg vil påstå at de fleste av våre politikere mangler elementære kunnskap om islam, det samme gjelder akademikere og journalister. I tillegg styres det unna debatten for å beholde den påtatte ”gode tonen” i Litteraturhuset. Nettopp derfor passerer manipulasjoner som at ”islam betyr fred” og at ”islam ga kvinner rettigheter”. Slik svikets også den vanlige muslimske kvinnen og mannen som ønsker å ta et oppgjør med repressiv religion.


Vi får ikke en samfunnsnyttig debatt om innvandringens konsekvenser, islam og hvilke verdier Norge må stå absolutt fast ved, før politikerne våre tar debatten og handler etter fornuften. Skal de få svikte folket ved dette valget også? Ja, det ser dessverre slik ut. ”Alle vet” at FrP kan tjene på en debatt om innvandringen, enten den tas i et økonomisk eller verdimessig bærekraftig perspektiv. Media spiller altså med. Resultatet av dette demokratiske underskudd kan få avgjørende negative konsekvenser i tiden som kommer».Jeg vil påstå at de fleste av våre politikere mangler elementære kunnskaper om kristendommen, det samme gjelder akademikere og journalister. Storhaug selv viser ingen påfallende kunnskap eller erkjennelse om kristendommens etiske, historiske eller teologiske grunnlag.

Og nettopp derfor passerer manipulasjoner om kristendommens moderne retorikk om «menneskeverd» og «nestekjærlighet», som Storhaug åpenbart ikke er i stand til å gjennomskue. Hun gir i sine innlegg ingen indikasjon på at hun kjenner til tankeinnholdet i kristendommens aktuelle og offisielle dogmer og bekjennelser.Det er litt merkelig at Storhaug ikke appellerer til fornuften - eller til demokratiet - når det gjelder kristendommen og vår egen statsreligion.Mvh. G. Ullestad

Kommentar #2

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Oppgjør

Publisert over 12 år siden

Jeg tror at det på et eller annet tildspunkt vil presse seg fram et oppgjør med dagens styringselite nedenfra og opp, av oss i grunnmuren som opplever oss sveket og lurt.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Re: Ikke-debatten

Publisert over 12 år siden

Her må jeg forsvarere Hege Storhaug. Tidligere i år skrev hun en sammenligning mellom kristendom og islam, og hun kritiserer de som til stadighet å tvangsgifte kristendommen og islam. Hun skriver følgende på rights.no 16. april i år:

Jeg er ikke religiøs. Men jeg har erkjent at det er avgjørende forskjeller på islam og kristendommen, og at kristendommen anført av Jesus som rollemodell har medvirket til den friheten og velstanden vi lever med. 

08.09.09 kl. 20:28 skrev Grete Ullestad:

Og nettopp derfor passerer manipulasjoner om kristendommens moderne retorikk om «menneskeverd» og «nestekjærlighet», som Storhaug åpenbart ikke er i stand til å gjennomskue. Hun gir i sine innlegg ingen indikasjon på at hun kjenner til tankeinnholdet i kristendommens aktuelle og offisielle dogmer og bekjennelser.

Mvh. G. Ullestad

 

Kommentar #4

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Jesus som rollemodell

Publisert over 12 år siden

 

 

Motsatt Storhaug (jf. Kahrs sitat) mener jeg at Jesus ikke kan brukes som rollemodell. Det skyldes hans mytologiske verdensbilde, hans dualistiske menneskesyn og hans kortsiktige historiesyn.

 

Jesus var eskatolog, ikke samfunnsmenneske. Han var bare opptatt av det hinsidige "Guds rike", og av å forberede sitt folk for Menneskesønnens snarlige komme til dom.... I sin utsendelsesstale til disiplene i Mt. 10. 23f hører vi at Jesus har den klare oppfatning at Menneskesønnen skal komme innen apostlene har fullført sitt misjonsoppdrag i de israelske byer (Mt. 16. 27).  Hvordan Jesus ser for seg historiens avslutning, har han skildret i Mt. 24.

 

Ved denne endelige dom skulle menneskene utskilles i to grupper: de frelsesverdige og de fordømte. Jeg skal ikke her gå i detaljer om hvordan Jesus så for seg denne utvelgelsen til henholdvis enten den evige salighet eller til den evige straff. Moderne lesere kan nok i stor grad selv bedømme hvorvidt Jesu doms- og straffetrusler, med sin moralske og kosmiske dualisme, kan forsvares ut fra vår tids menneskesyn.

 

Jesus levde i denne eskatologiske forventning, og han var derfor (naturlig nok) ikke opptatt av verken arbeid, familieliv, sosialetiske eller samfunnspolitiske spørsmål.

 

Jesus hadde intet fremtidsperspektiv utover sin egen generasjon. Han ventet på den annen syndflod: verdens undergang ("Som i Noahs dager..."). Dette var Jesu situasjon, men det er ikke vår situasjon 2000 år senere! Å bruke Jesus som rollemodell for vår tids humanistiske og demokratiske verdier og normer, er historisk og etisk umulig. Jesu gudsbilde og menneskesyn kan ikke overføres til vår tid. Dette er en moderne kristen ønsketenkning. Nettopp derfor er det så viktig at den norske almenhet selv (uten teologiens og geistlighetens dogmatisk fortolkende mellomledd) leser de fire evangeliene, som er vår eneste historiske kilde til kunnskap om Jesus.

 

 

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #5

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Enig

Publisert over 12 år siden

 Jeg kan ikke annet enn å klappe over dette innlegget, og håper mange leser det. Selv er jeg ikke så glad i Frp dessverre, så da må man jo håpe på at de andre partiene lærer av Frps integreringspolitikk. Eller i det minste kan samarbeide med Frp på dette området, på den ene eller andre måten. Imidlertid tror jeg at grunnen til at mange mener Frp er fremmedfiendtlig, er fordi de sjeldent hører at Frp synes det også kan finnes positive sider ved innvandring. Men dette er jo helt klart mediene sin feil, mener jeg.

Og så folk snart få inn i hodet at kultur og hudfarge ikke er det samme..! Og heller ikke religion og hudfarge.

(denne kommentaren skrev jeg igjen her inne, siden det var her andre kommentarer var. Det ser visst ut til at innlegget "Ikke-debatten" ble postet flere ganger dessverre).

Kommentar #6

Michael Blümlein

0 innlegg  1 kommentarer

Innvandrernes økonomiske samfunnsansvar

Publisert over 12 år siden

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1447503532; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-199453054 1801350304 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589 68419585 68419587 68419589;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

 

Det er virkelig prisverdig av Hege Storhaug å prøve å belyse de økonomiske konsekvensene av innvandringen fra fjernkulturelle land!

Konsekvensen av innvandringen er noe som dessverre blir feiet under teppe, da dette kan føre til ubehagelige overraskelser.

Hege Storhaug påstår i sitt innlegg at ingen korrigerte brøleren i Aftenposten, om at "Innvandrerregnskap går i pluss". Jeg har prøvd meg(litt), se innlegget nedenfor, men som vanlig kom jeg ikke til ordet i denne avisen.

 

 

"Aftenposten kunne den 23. desember 2008 fortelle at ”Innvandrer-regnskap går i pluss.”  Påstanden er basert på at innbetalt skatt er større enn utbetalt velferdsstøtte! Og jeg som levde i den tro at skattepengene også skal dekke utgifter til skoler, veier, utdannelse m.m.!

Den som ikke ønsker å la seg lure av Aftenpostens påstand, bør lese videre.

 

I disse usikre økonomiske tider, kan det være betimelig å spørre seg hvilken betydning innvandrere fra fjernkulturelle land har for Norges økonomi.

Mange av disse menneskene betaler sin skatt som alle andre etniske nordmenn, men vi kan ikke stikke under stolen at vi også har ”problembarn”.

 

Det er tidligere satt fokus på skattejuks i drosjenæringen og pakistanernes forhold til å betale skatt og avgifter. Økonomisk kriminalitet i innvandrermiljøet er i høy grad dokumentert, men likevel i liten grad blitt diskutert i massemediene.

Nordmenns samfunnsansvar har bidratt til den velstanden vi har – dette i motsetning til flere land hvor innbyggere nå emigrerer til Norge. Norge har tatt i mot oss (jeg er selv innvandrer), og det gir en moralsk forpliktelse til å bidra med vår innsats til å bevare det velferdssamfunnet vi nå lever i.

”I Norge snakker folk sant, følger lovene, og blant vanlige mennesker ser jeg ingen korrupsjon,” sa Hussain Ghulam i A-Magasinet av 05.januar.07. Underforstått, i Pakistan gjør man det ikke. Det ser ut til å være en forskjell i kultur og tradisjon.

 

I årenes løp har norske aviser belyst trygdemisbruk, skatte- og avgiftsunndragelse, misbruk av offentlige støtteordninger, salg av smuglerkjøtt og stjålet mat, svart arbeid, piratsjåfører, ulovlige kjøreskoler, pengesmugling, m.m. 

Det er allment kjent at fjernkulturelle innvandrere er overrepresentert når det gjelder voldskriminalitet og handel med narkotika, men også i en annen form for kriminalitet er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert, nemlig vinningskriminalitet. Etter Statistisk Sentralbyrås utregninger(SSB´s tall for perioden 1998-2002 – nyere tall er ikke publisert) er denne gruppen innvandrere dømt ca. tre ganger så ofte for vinningskriminalitet som etniske nordmenn (tilsvarende tall for vestlige innvandrere lå lavere enn for etniske nordmenn).

Avisutklipp fra norske aviser avslører følgende:

- 47 av 51 innvandrerbutikker i Oslo er tatt for svart salg av frukt og grønnsaker.

- Småbutikker på Grünerløkka, Tøyen og Grønland selger stjålen mat i stor skala.

- Smuglerkjøtt florerer i innvandrerbutikker og restauranter.

- I Oslo finnes flere ulovlige kjøreskoler drevet av innvandrere.

- Flere hundre taxieiere og sjåfører er mistenkt for å ha unndratt opp mot en halv milliard kroner i skatt. Flere er tatt på Gardermoen på vei til Pakistan med store pengebeløp i bagasjen.

- 31 taxisjåfører med utenlandsk bakgrunn mistenkes for kredittkortsvindel

 

Trydesystemet til glede og bekymring.

Avdøde Berthold Grünfeld har i mange år som spesialist i psykiatri sammenarbeidet med trygdekontorene i Oslo og Akershus. Han uttrykker det slik i en kronikk i Aftenposten 7. oktober 2004: ” De fleste av klientene har vært i inntektsgivende arbeid, men faller ut når helsevansker selv av beskjeden og uklar art oppstår. De økonomiske problemene må imidlertid løses, da representerer uføretrygden det ideelle alternativ ved at alle aktører ser seg tilfreds med den, bortsett fra finansministeren […] Helsevesenet og arbeidsmarkedet blir kvitt uløselige problemer, samtidig som klientene får det de ønsker seg; økonomisk trygghet uten å behøve å arbeide.”

Hans forsiktige kritikk av myndighetenes ” mangel på en viss form for robusthet og realisme i håndteringen” i håndtering  av problemer knyttet til integrasjon av flyktninger og innvandrere, er ikke overdreven.

I ukebladet KK (18/2005) kunne man lese om somaliske kvinner i Norge. ”Samtlige kilder KK har snakket med mener staten svindles for store summer gjennom såkalte proformaskilsmisser.” Somalierne skiller seg på norsk, men ikke på islamsk, flytter fra hverandre, får barn sammen og tjener etter sin målestokk stort på det.

Tre av fire somaliere er arbeidsløse, allikevel overføres det anslagsvis over 100 millioner kroner årlig til Somalia.

 

Innvandrere en økonomisk belastning?

Professor i sosialøkonomi, Kjetil Storesletten, anslo Sveriges nettotap per innvandrer til 170 000 kroner akkumulert for hele perioden innvandreren lever i landet (Aftenposten 31.10.2004). Han ser ingen grunn til å anta at tallet for Norge ikke vil være særlig annerledes. Årsaken er kombinasjonen lav yrkesdeltagelse og høye velferdsutbetalinger. Vestlig innvandring er derimot et overskuddsforetak, påpeker han.

Med økende antall fjernkulturelle borgere kan dette, sammen med den nedslående statistikken for vinningskriminalitet(og den forventete eldrebølgen), bli en stor økonomisk belastning for det norske samfunnet, hvis vi ikke greier å endre utviklingen.

 

Mulige forklaringer på vinningskriminalitet blant ikke-vestlige innvandrere

 

-         lojalitet overfor familien fremfor det norske samfunn

-         solidaritetstanken med det norske samfunn er fraværende

-         behov for makt/kontroll over egen eiendom, kontra å overlate noe av den økonomiske styringen til staten

-         økonomisk velstand gir høy status – hvorfor frivillig gi fra seg kontrollen over noe av velstanden ved å betale skatt og avgifter?

-         det norske samfunn er et abstrakt begrep som innvandrerne kanskje ikke har noe personlig forhold til, eller sågar et negativt forhold (Hvorfor skal jeg betale skatt og avgifter til de vantro?)

-         mange har kommet til Norge for å finne arbeid og å tjene penger – ikke fordi de synes noe spesielt om Norge og nordmenn

 

Handlingsmønsteret til mange innvandrere virker naturlig nok preget av det samfunnssystemet de kommer fra. Dette slår ikke alltid heldig ut i møte med det norske velferdssamfunnet som for dem kan fortone seg ubegripelig. I mange ikke-vestlige land har hver familie langt dypere tradisjoner med å ta vare på seg selv, uten hjelp fra det offentlige – de har forpliktelser og lojalitet overfor familien og slekten, ikke samfunnet. Dette tar innvandrerne med seg fra hjemlandet og gir videre til kommende slekter.

Konsekvensen er noen steder at det samfunnet de kommer fra ikke utvikler seg nevneverdig og at beboerne heller flytter til mer velstående land som for eksempel Norge.

 

Handlingsmønsteret til etniske nordmenn er preget av at de har overlatt mye ansvar til det offentlige. Det forutsetter at hver enkelt bidrar til felleskassen slik at myndighetene kan betale pensjoner, skoler, veier etc. - alt et velordnet samfunn trenger. At dette samfunnsansvaret har bidratt til den positive utviklingen i norsk historie er ikke dermed like åpenbar for alle.

Mange innvandreres hensikter er gode, når de på lovstridig måte tilegner seg materielle goder som kommer familien eller slekten til gode.

 

Hva bør gjøres?

Det er avgjørende at innvandrere lærer hvordan systemet vårt fungerer, slik barn og unge lærer det på skolen. Skatter og avgifter finansierer tjenester også innvandrerne har behov for. De innvandrere som har skjønt hvordan det norske samfunn fungerer, har her en viktig oppgave. Deres stemme blir heller lyttet til, enn etniske nordmenns. Dialogen må vektlegge deres gode intensjoner, men understreke at fremgangsmåten får negative konsekvenser for oss alle til syvende og sist. Innvandrere som lever i et parallellsamfunn uten noe særlig kontakt med det ”norske samfunn” vil naturligvis ha vanskelig for å lære hva dette samfunnet krever av dem.

 

Norge har tatt i mot oss – derfor har vi innvandrere en særlig forpliktelse til å yte vårt beste for dette landet."

 

Kommentar #7

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Mange kristne svikter

Publisert over 12 år siden

 

Innvandring og integrasjon, etniske og religiøse motsetninger, kulturelle og språklige skiller; dette er vanskelige temaer der de etiske dilemmaene står i kø, og der det ikke finnes enkle og greie svar. Nettopp derfor er det så viktig at vi hele tiden har en fri og åpen debatt, der de ulike synspunktene kan brynes mot hverandre. Dette er kjennetegnet på et levende demokrati.

Men nettopp derfor er det så forstemmende å se at mange kristne ledere, både politikere og folk fra diverse menigheter og organisasjoner, støtter opp om en linje som, slik Hege påpeker, har til hensikt å kvele denne debatten, i hvert fall på visse punkter.

Ett eller annet sted går det en grense for hvor mye innvandring et land kan tåle før sammenhengskraften forvitrer, og i så fall med dramatiske konsekvenser for det aktuelle landets fremtid. Visse typer innvandringspolitikk er rett og slett ikke bærekraftig i det lange løp. Mange kristne er opptatt av bærekraft når det gjelder miljø og klima. Bra! De samme kristne gir blaffen i bærekraft på det innvandringspolitiske området. Det er en skam!

På toppen av det hele ser vi at sannheten undertrykkes eller forvrenges på diverse områder, enten det gjelder de økonomiske kostnadene ved innvandringen, eller forhold knyttet til menneskets natur. Også her ser vi at en mengde kristne er likegyldige. Det er nesten ikke til å tro.

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Mange kristne svikter

Publisert over 12 år siden

 

12.09.09 kl. 08:17 skrev Ole Jørgen Anfindsen:

 

Innvandring og integrasjon, etniske og religiøse motsetninger, kulturelle og språklige skiller; dette er vanskelige temaer der de etiske dilemmaene står i kø, og der det ikke finnes enkle og greie svar. Nettopp derfor er det så viktig at vi hele tiden har en fri og åpen debatt, der de ulike synspunktene kan brynes mot hverandre. Dette er kjennetegnet på et levende demokrati.

Men nettopp derfor er det så forstemmende å se at mange kristne ledere, både politikere og folk fra diverse menigheter og organisasjoner, støtter opp om en linje som, slik Hege påpeker, har til hensikt å kvele denne debatten, i hvert fall på visse punkter.

Ett eller annet sted går det en grense for hvor mye innvandring et land kan tåle før sammenhengskraften forvitrer, og i så fall med dramatiske konsekvenser for det aktuelle landets fremtid. Visse typer innvandringspolitikk er rett og slett ikke bærekraftig i det lange løp. Mange kristne er opptatt av bærekraft når det gjelder miljø og klima. Bra! De samme kristne gir blaffen i bærekraft på det innvandringspolitiske området. Det er en skam!

På toppen av det hele ser vi at sannheten undertrykkes eller forvrenges på diverse områder, enten det gjelder de økonomiske kostnadene ved innvandringen, eller forhold knyttet til menneskets natur. Også her ser vi at en mengde kristne er likegyldige. Det er nesten ikke til å tro.

 Helt enig. Det er helt sykt..

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere