John Doe

81

Islam-kritikk er fortsatt nødvendig. Og er Breivik kristen?

Er Islam-kritikk fortsatt lov etter de nylige terroranslagene i Oslo og på Utøya? Er det fortsatt lov å være kritisk til at norske politikere flørter med islamistisk ideologi? Ja, mener jeg. Og er Anders Behring Breivik en kristen?

Publisert: 27. jul 2011

Støre siterte trøstende ord fra Koranen, men unngikk å si noe om det som står i samme bok om utryddelse av mennesker som ikke er muslimer. Koranen brukes som inspirasjon for ekstremistiske islamister og selvmordsbombere, og den forsvarer massedrap på andre mennesker (Koranen 9:5, 4:89, 4:91, 5:51, 9:29, 8:39, Hadith 9:57).

Det finnes selvfølgelig forskjellige grupper av muslimer:
- Den sekulære muslimen: Tror på positive vers fra Koranen og forkaster de negative som oppfordrer til drap.
- Den tradisjonelle muslimen: Studerer og kjenner Islam, og mener at hellig krig er en åndelig kamp.
- Den ekstremistiske islamisten: Utfører hellig krig i form av terrorisme og voldshandlinger, på grunnlag av Koranens vers om å drepe de vantro.

Muslimer flest er dermed uenige om hva hellig krig (jihad) handler om. En åpenbar forskjell på Kristendom og Islam er det følgende:

De tingene som kristne er skamfulle over i dag, er handlinger som er gjort på tross av Bibelens budskap (mot Guds lov – mot de 10 bud). Av slike handlinger kan heksebrenning, inkvisisjon og voldelige korstog nevnes. Bibelen sier at man skal elske sin neste og be for sine fiender.

De handlingene som muslimer er skamfulle over i dag, er handlinger som er gjort på grunn av Koranens og Hadiths budskap.

Vi vurderer etterfølgeren i lys av grunnleggeren

Hva regnes som en "god kristen"? Den som etterfølger Jesus og ønsker å bli lik Ham.
Hva regnes som en "god muslim"? Den som etterfølger Muhammed og ønsker å bli lik ham.

Hvordan levde Jesus, og hvordan lærte han opp disiplene til å leve? Fra Hans fødsel i en stall, gjennom Hans prekener, mirakler, helbredelser og omsorg for andre, til Hans død på korset, var Jesu liv et ubrutt uttrykk for kjærlighet og nåde til hele menneskeheten. Han ga alt Han var, ofret sitt liv for andre – de gode, de onde og de råtne – mens Han selv ikke forventet noe i gjengjeld. Den kristne som har kjærlighet og nåde som ideologi kan regnes som den "gode" kristne. De dårlige kristne er de som opptrer i strid med Jesu lære – altså på tross av Bibelens budskap og de 10 bud (korsfarere, inkvisitorer, lutheranske nazister og heksebrennere).

Hvordan levde muslimenes grunnlegger sitt liv? Hvordan lærte han opp sine etterfølgere? Hvordan skulle de leve? Muhammed spredte sin religion med sverd og lærte opp sine etterfølgere til å gjøre det samme. Muhammed tok livet av sine motstandere. Muhammed innførte deltakelse i hellig krig (jihad) som en plikt for alle muslimer. Muhammed var også en seksuell avviker, som hadde en 7 år gammel jente blant sine mange koner. Ekstremistiske islamister forsøker å leve opp til det nevnte, på grunn av Koranens budskap. Koranen er et usammenhengende, ofte motsigende verk forfattet av én eneste mann; Muhammed. Motsigende i den forstand at innledningen av Koranen inneholder gode ord, mens over 60% av boken handler om hellig krig og drap på mennesker. Det står i starten av Koranen at kristne er gode folk som man kan være venner med (Koranen 2:59 og 3:109-110), mens det andre steder står at kristne kan bli tvunget til å betale skatt (Jizya) eller bli drept (Koranen 9:29). De som ekstremistiske islamister anser som "gode" muslimer, er altså de som etterfølger eksempelet til Muhammed. På arabisk kalles det "sunnat", og betyr at man så nøye som mulig emulerer Muhammeds liv og væremåte.

Jeg tror muslimer trenger en ny Hellig bok å forholde seg til – Bibelen – og trenger å få et personlig forhold til Jesus, for å forstå nestekjærlighetens og nådens budskap. Islam-kritikk er fortsatt nødvendig for å belyse Koranens hatefulle og motsigende budskap.

Er Breivik en kristen?

Anders Behring Breivik skal etter sigende ha kalt seg "kristen". Men han kan ikke være en kristen - en som har et personlig forhold til Jesus - utifra hans egen tekst om seg selv og sine eventuelle medsammensvorne "tempelriddere" i sitt manifest:

"Our definition of being a Christian does not necessarily constitute that you are required to have a personal relationship with God or Jesus. Being a Christian can mean many things; – That you believe in and want to protect Europe’s Christian cultural heritage."

Videre skriver han:

"It is not required that you have a personal relationship with God or Jesus in order to fight for our Christian cultural heritage and the European way. In many ways, our modern societies and European secularism is a result of European Christendom and the enlightenment. It is therefore essential to understand the difference between a "Christian fundamentalist theocracy" (everything we do not want) and a secular European society based on our Christian cultural heritage (what we do want). So no, you don’t need to have a personal relationship with God or Jesus to fight for our Christian cultural heritage."

På side 1404 i manifestet besvarer han spørsmålet "Are you a religious man?" med følgende:

"Regarding my personal relationship with God, I guess I’m not an excessively religious man. I am first and foremost a man of logic."

Breivik er ikke en pånyfødt kristen (Johannes 3:3-7), men en som kaller seg kristen uten å ta hensyn til Guds lov – de 10 bud. En kristen er kalt til å være verdens lys (Matteus 5:14). En kristen er kalt til å la Jesus leve gjennom seg (Galaterne 2:20). En kristen er kalt til å elske andre (Matteus 22:39). Ut i fra dette bildet er Breivik en hykler – en mann som misbruker Guds navn.

Så la oss ikke se oss blinde på ekstremistiske islamisters etterfølgelse av Muhammeds liv og Koranens lære, selv om det denne gangen var en nordmann som sto bak terroranslagene.

Kommentar #1

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg synes du gir en lite balansert fremstilling her, der du tar hensyn til kristnes selvforståelse (om hva en sann kristen er hva levemåte og tolkning av Bibelen gjelder), men ikke muslimers selvforståelse. Kan vi ikke heller bruke denne tiden til å bygge broer?

Jeg anbefaler filmen Of Gods and Men / Des hommes et des dieux som en slags begynnelse:

http://www.youtube.com/watch?v=YWEIxzlKCgA

Kommentar #2

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror muslimer trenger en ny Hellig bok å forholde seg til – Bibelen – og trenger å få et personlig forhold til Jesus, for å forstå nestekjærlighetens og nådens budskap. Islam-kritikk er fortsatt nødvendig for å belyse Koranens hatefulle og motsigende budskap.

Jeg forstår at du gjerne vil misjonere for din tro, men tror at du bommer litt. De sekulære og kulturelle muslimer tror jeg ikke er særlig interessert. De kjemper nå en kamp for å bli hørt av våre myndigheter. Hittil har myndighetene brukt de religiøse muslimene (IRN) som konsulenter angående integrering. Det er viktigere å støtte disse og ikke blande misjonering inn i dette. Jeg skriver selv på en annen blogg opplystemuslimer.no og jeg tror hvis du tar deg en tur innom der og leser hva de selv skriver vil også du få en optimistisk holdning om fremtiden.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg synes at du skriver et godt innlegg Hesselberg. Du berører mye på én gang, men jeg synes at det du kommer med er fornuftig og balansert. Mange vil sikkert være uenig med deg i en del, men så lenge du makter å differensiere mellom ulike muslimske grupper og tolkninger så mener jeg at din islam-kritikk er ryddig. Antakelig vil de aller fleste muslimer være enig med deg i og med at de bekjenner seg til de to førstnevnte gruppene.

Hva angår Breiviks kristendom så er det mye materiale, også mye utover det du gjengir, som tyder på at han mest ser på kristendommen som kultur og et politisk skall, snarere enn en religion eller åndelig virkelighet. Dersom Breivik virkelig står for det du siterer ham på så er han naturligvis ikke en kristen (hvis han altså benekter at kristen tro bygger på et personlig forhold til Jesus).

Men som sagt, du berører mye på én gang, og det spørs om alle vil tåle dine påstander selv om de er rimelige og ryddig framlagt.

Kommentar #4

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Heidi Terese:

Publisert rundt 10 år siden

Jeg belyser de ulike muslimers selvforståelse ved å spesifisere tre typer muslimer; de sekulære, de tradisjonelle og de ekstremistiske. Dette nettopp for å vise at det finnes forskjellige tolkninger blant muslimer.

PS: "Of Gods and men" har jeg lenge hatt på min "watch list". Må få sett den en dag. :)

Kommentar #5

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

og det spørs om alle vil tåle dine påstander selv om de er rimelige og ryddig framlagt.

I ytringsfrihetens perspektiv, så anser jeg mine påstander for å være tålelige, men krever ikke at andre skal være enige.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

men ikke muslimers selvforståelse

Er det ikke det Hesselberg gjør når han ikke slår vanlige muslimer i hardtkorn med ekstremistene? Forøvrig vil det være riktig å si at Hesselberg skriver ut fra sin kristne selvforståelse, men det ligger jo i sakens natur at han gjør nettopp det. Han skriver ikke som forsker her.

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Send ham over til oss gudløse

Publisert rundt 10 år siden

For selv om vi tar avstand fra hans gjerninger kan vi ikke fornekte at han er et medmenneske. Ikke har vi noen overbevisning om at bare de som er gode kan kalle seg gudløse. Vi gudløse rommet både han som ikke kastet den første sten og hun som gjorde det.

Vi er mennesker på godt og ondt nær sagt heldig vis, for hadde ikke ondskap eksistert tror jeg ikke vi heller hadde hatt kjærlighet og medmennesklighet, i det minste hadde vi gått rundt relativt følelsesmessig fattige. For mennesket trenger motpoler for å forstå og kunne ta sine valg.

De som vil kritisere islam, kristendommen eller andre livssyn har vel like mye mulighet til det nå som før den 22. juli. Det skal vel litt mer til enn noen dager og en tragedie av dimensjoner for å endre mennesker vesentlig, dessverrre.

Kommentar #8

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg belyser de ulike muslimers selvforståelse ved å spesifisere tre typer muslimer; de sekulære, de tradisjonelle og de ekstremistiske. Dette nettopp for å vise at det finnes forskjellige tolkninger blant muslimer

Jeg reagerte først og fremst på det du skriver om kristnes handlinger på tross av og muslimskes handinger på grunn av. Jeg mener det er uriktig, og at bildet er mye mer variert enn det. Jeg mener at Bibelen og Koranen har vers som kan legitimere både vold og ikke-vold, og at anvendelsen av disse ikke alltid samstemmer med de forskjellige kategoriene man kan dele muslimer (og kristne) inn i.

Jeg forstår jo at det er lettere å ta hensyn til selvforståelsen i den gruppen man faktisk tilhører selv, men spesielt fordi det ikke er så mange muslimer her til å nyansere bildet, bør vi kanskje være litt ekstra forsiktige? Jeg ser på det som ganske viktig å holde adskilt (1) religiøst motiverte forsøk på å vise kristendom som bedre eller sannere enn islam og (2) en kritikk av farlige enkeltelementer enten i islam og Koranen eller i visse muslimske eller islamske grupper. For selv om du jo skiller mellom muslimer som begår terror og dem som ikke gjør det, kritiserer du i samme innlegg det grunnlaget alle muslimer forholder seg til: Muhammed og Koranen. Særlig der du også søker å vise at Breivik ikke egentlig er kristen (altså kan muslimske terrorister være muslimer, men kristne terrorister kan umulig være sanne kristne), virker det som om dette skillet mellom fredelige og voldelige muslimer ikke blir så klart likevel.

Kommentar #9

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kristen el ikke kristen

Publisert rundt 10 år siden

Slik jeg har forstått muslimsk praksis så er det neppe noen som vil om en annen at vedkommende ikke er musilim, jeg har i all fall ikke hørt det. Jeg kan heller ikke fradømme et kristent menneske om vedkommende har "en spire i sit hjerte av tro og Jesu liv", men jeg kan si noe om en gjerning er forening med kristendom. Jeg kan også at en massemorder ikke er kristen, en annen ting er at en morder kan få tilgivelse hos Gud å bli en kristen.

Kommentar #10

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Islamkritikk

Publisert rundt 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Motsigende i den forstand at innledningen av Koranen inneholder gode ord, mens over 60% av boken handler om hellig krig og drap på mennesker.

Denne typen islamkritikk ønskjer me ikkje. Det er nettopp denne typen påstandar og karakteristikkane du kjem med av Muhammed som er med på å skape islamofobi. 

Akkurat nå er det viktigare å fokusera på at dei muslimane som bur her, er gode nordmenn som står saman med kristne og menneske med ulike livssyn i kampen mot terror. På nettsidene til Islamsk Råd Norge ser du kor klart muslimar i Norge tek avstand frå terror og viser omtanke for og medkjensle med offera for terroraksjonen.

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det som har kommet etter hvert i denne tråden er ikke ufornuftig, og kanskje reflekterer det at tidspunktet for et innlegg som tar opp såpass mange komplekse problemstillinger ikke er det beste. Men hver for seg er momentene som Hesselberg tar opp ryddige nok selv om han framsetter påstander som ikke alle uten videre vil være enige i. Denne debatten må dermed kanskje vente litt.

Kommentar #12

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert rundt 10 år siden

Takk for kommentarer. Min mening er at det er nettopp nå denne debatten er viktig.

Ekstremistisk islamisme er en stor trussel mot det demokratiet vi tror på; trussel mot ytringsfrihet, trussel mot menneskerettighetene og bl.a. kvinners rettigheter/verdi. Dersom man har fulgt med i verdensutviklingen, så vet man at det er sant. Artikkelen er skrevet i den hensikt å poengtere at det fortsatt er farlig for det frie demokratiet å være naive ovenfor ekstremistisk islamisme. Jeg er sikker på at 99% av Norges befolkning, inkludert våre nye landsmenn og sekulære/tradisjonelle muslimer, ikke tolererer ekstremistiske islamisters agenda. Heldigvis.

Kommentar #13

Remy Grønstad

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Til dere som mener man ikke kan snakke negativt om Koranen og den ikke består av en hel del skriblerier om hellig drap, forfølgelse og ønske om verdensherredømme; har dere lest hele boken?

 

Kommentar #14

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Intoleranse

Publisert rundt 10 år siden
Remy Grønstad. Gå til den siterte teksten.

Til dere som mener man ikke kan snakke negativt om Koranen og den ikke består av en hel del skriblerier om hellig drap, forfølgelse og ønske om verdensherredømme;

Du uttrykkjer deg på ein måte som osar av intoleranse. Det er nettopp denne måten å uttala seg på som fremjar islamofobi. Dette har ikkje noko med islamkritikk å gjera. Eg har lese Koranen og er ikkje motstandar av seriøs islamkritikk, men det du gjer er å plukka ut tilfeldige negative karakteristikkar, noko som vitnar om ei respektlaus haldning.

Kommentar #15

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Har Remy Grønstad lese heile Bibelen?

Publisert rundt 10 år siden
Remy Grønstad. Gå til den siterte teksten.

Til dere som mener man ikke kan snakke negativt om Koranen og den ikke består av en hel del skriblerier om hellig drap, forfølgelse og ønske om verdensherredømme; har dere lest hele boken?

I so fall, gav ikkje Mosebøkene ting til ettertanke i denne sammenheng?

Kommentar #16

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

hva dreier det seg om?

Publisert rundt 10 år siden

Det ser ikke ut som hva de sekulære og moderate muslimer har noen kredibilitet uansett hva de kjemper for og hva de mener her. Jeg syns det er trist at disse må kjempe sin kamp uten noen som helst støtte fra kristne. Det er visst viktigere å overbevise disse om kristendommens fortreffelighet enn å støtte dem i deres kamp for elementære menneskerettigheter.

Kommentar #17

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Tempelridderne

Publisert rundt 10 år siden

For å forstå de siste dagers hendelse er det en hjelp å lese grundig om tempelridderes historie, tro og ideologi. Setter man seg inn i dette og hvor stor overgivelse og lidenskap tempelridderne la for dagen er det lettere å forstå den fremtiden vi går i møte.

Tempelriddernes innvidde seg HELT og HOLDENT til den oppgaven de anså som nødvendig for å beskytte land og folk.  

Når vi nå ser at denne tro og ideologi på ny griper tusenvis av "kristne" unge europeiske patrioter, forstår enhver som har lest historien at vi står foran vanvittige og ekstreme begivenheter hvis tempelridderordnens ideolgi og tro får innpass i unges hjerter. 

Jeg tror at blodige konfrontasjoner er umulig å unngå hvis dette skjer. Hvis ikke de sekulære statene i Europa lar ALLE få komme til orde i debatten om multikulturalsime, islamisering, homofobi etc. så tror jeg vi går svært usikre og farlige tider i møte.  

Venstresiden trenger å møte sine meningsmotstandere på tv, radio og aviser til en åpen og fri debatt. Noe annet vil være å erklære mange  frustrerte "kristne" intelektuelle akademikere krig.

Tiden vil vise 

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror at blodige konfrontasjoner er umulig å unngå hvis dette skjer. Hvis ikke de sekulære statene i Europa lar ALLE få komme til orde i debatten om multikulturalsime, islamisering, homofobi etc. så tror jeg vi går svært usikre og farlige tider i møte.

Støttes 100%!

Kommentar #19

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert rundt 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Det ser ikke ut som hva de sekulære og moderate muslimer har noen kredibilitet uansett hva de kjemper for og hva de mener her. Jeg syns det er trist at disse må kjempe sin kamp uten noen som helst støtte fra kristne. Det er visst viktigere å overbevise disse om kristendommens fortreffelighet enn å støtte dem i deres kamp for elementære menneskerettighete

er i tråd også med mitt syn. Nøytralt og korrekt presisert!

Ha ein god dag, Tor

Kommentar #20

Toril Kaatorp

0 innlegg  5 kommentarer

Godt skrevet

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår jo at det er lettere å ta hensyn til selvforståelsen i den gruppen man faktisk tilhører selv, men spesielt fordi det ikke er så mange muslimer her til å nyansere bildet, bør vi kanskje være litt ekstra forsiktige? Jeg ser på det som ganske viktig å holde adskilt (1) religiøst motiverte forsøk på å vise kristendom som bedre eller sannere enn islam og (2) en kritikk av farlige enkeltelementer enten i islam og Koranen eller i visse muslimske eller islamske grupper. For selv om du jo skiller mellom muslimer som begår terror og dem som ikke gjør det, kritiserer du i samme innlegg det grunnlaget alle muslimer forholder seg til: Muhammed og Koranen. Særlig der du også søker å vise at Breivik ikke egentlig er kristen (altså kan muslimske terrorister være muslimer, men kristne terrorister kan umulig være sanne kristne), virker det som om dette skillet mellom fredelige og voldelige muslimer ikke blir så klart likevel.

Det du skriver her er det viktigste budskapet i alle diskusjoner om religion og kulturer.

I tillegg vil jeg si at beskrivelsen av Muhammeds liv og lære, er langt fra den beksrivelsen jeg har fått fra de muslimer jeg har diskutert dette med.

Når vi sier muslimer, må vi også huske på at det ikke er en religion, men har like mange retninger som kristne. Og det er like stor forskjell i disse som det er mellom dommedagsprofetene og de gladkristne.

Mitt forslag fremover er; let etter likheter og bygg ut fra disse. Det er opplysning som er årsak til at kristne ikke lenger brenner hekser, så jeg utfordrer alle kristne og muslimer, lytt til hverandre, finn likheter, argumenter der ulikhetene går utover mennesket rett til å beholde sin tro som en privat sak mellom seg og Gud (eller hva de kaller den kjærlige kraften)

Og om Breivik er kristen eller ikke, er det kun han som kan vurdere. Vi kan si at hans handlinger ikke stemmer overens med den kristne lære, men tilbake til heksebrenningen, det er mange måter å vri også bibelens ord til å forsvare ondskap.

Kommentar #21

Toril Kaatorp

0 innlegg  5 kommentarer

Skuffende i samhørighetens tid

Publisert rundt 10 år siden

Igjen ser jeg med fortvilelse hvordan en som kaller seg kristen, gjør det han kan for å splitte den samhørigheten som resten av norge opplever.

Det er helt greit å misjonere, men ikke gjør det på denne måten. Det er ikke å gå i Jesu fotspor å gå til angrep på de som ikke tror det samme som deg.

Les dine egne ord:
"Hvordan levde Jesus, og hvordan lærte han opp disiplene til å leve? Fra Hans fødsel i en stall, gjennom Hans prekener, mirakler, helbredelser og omsorg for andre, til Hans død på korset, var Jesu liv et ubrutt uttrykk for kjærlighet og nåde til hele menneskeheten. Han ga alt Han var, ofret sitt liv for andre – de gode, de onde og de råtne – mens Han selv ikke forventet noe i gjengjeld. Den kristne som har kjærlighet og nåde som ideologi kan regnes som den "gode" kristne. De dårlige kristne er de som opptrer i strid med Jesu lære – altså på tross av Bibelens budskap og de 10 bud (korsfarere, inkvisitorer, lutheranske nazister og heksebrennere)."God misjon er å vise i ord og gjerninger, at du respekterer alle mennesker, står for allt Jesus stod for og på den måten vinner nye tilhengere. Det er selvfølgelig ikke like enkelt, men ut fra den kristne lære du selv snakker om her, er det det eneste rette.

Kommentar #22

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Bra innlegg

Publisert rundt 10 år siden

Tror det beste vi kan gjøre nå er å be for Brevik, legge han frem for Gud i inderlig bønn om at hans hjerte må bli opplyst av den Hellige Ånd. Dermed kan han bli renset i Jesu blod og bli født på ny. For om våre synder er røde som skarlagen, skall de bli hvite som snø.

Kommentar #23

Tore Wilken Nitter Walaker

1 innlegg  6 kommentarer

Slagside i kritikken er negativt

Publisert rundt 10 år siden

Ronny Johansens innlegg vitnar om ein person som i sitt liv og i si lære neppe er kristen.

Dersom du skal vere kristen, så må du vel kunne leve etter Jesus si liv og lære? Det betyr heller ikkje demonisering av andre gudstruer. Alle gudstruer er like verdifulle. No skreiv eg nettopp noko som eg valgte å slette, om mi personlege bakgrunn og kva eg står for når det gjeld religion. Valgte å slette det, då det neppe er relevant.

Eg støttar Heidi Terese Vangen i det ho skriv.

Det må framleis vere mulig å kritisere religion. Men då tykker eg at kritikarane som tilhøyrer ein religion, skal gjere to ting:

1. kritisere den religionen dei har engasjert seg i å kritisere

2. kritisere sin eigen religion tilsvarande/sjå på eigen religion på tilsvarande kritisk måte.

For eksempel trådstartar, som tilsynelatande har eit reint motiv, og som skriv så flott. Han trekker fram eksempler der koranen tillater stygge ting, utan å trekke fram tilsvarande forhold i Bibelen.

Spesielt bør deltakarane på dette forum vere varsomme med slagside i sin kritikk, då eg oppfattar at det nesten ikkje er muslimar som kan delta i debatten her, på dette forumet.

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

i tråd også med mitt syn. Nøytralt og korrekt presisert!

det er jeg også helt enig i, Elias.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Grunnkreftene

Publisert rundt 10 år siden

Kristne, islamer, terror og sann kristendom er blandet sammen i en salig røre. Hva er islamisme og hva er kristendom? Finnes der noen som tar utgangspunkt i hva Bibelen sier om disse tingene uten å ha for mange meninger om dette selv?

Gal.3.23:Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli erklært rettferdige ved tro.25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.26 For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus.27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Det betyr, Gal.4.28:Og dere, søsken, er barn ut fra løftet, slik som Isak.29 Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå.30 Men hva sier Skriften? Jag ut slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.

Ut fra dette kan en se at ingen kan kalle seg kristne så lenge de som er født etter naturens orden forfølger ham som er født ved Ånden – det vil bare gå i ring og man biter seg selv i halen lik Midgardsormen.

Gal.4.3:La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. 2 Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. 3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden.

Note: grunnkreftene: makter som ble tilbedt og dyrket i hedenske religioner; de ble ofte satt i forbindelse med naturkrefter, særlig de fire grunnelementene: jord, vann, luft og ild, og med himmellegemer. Se Kol 2,8.20; Hebr 5,12; 2 Pet 3,10.12.

Kommentar #26

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Breivik kristen eller ei?

Publisert rundt 10 år siden

Ut ifra manifestet hans (eller hele den ideologiske overbevisningen hans) så er han like mye kristen som Paven er luthersk. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi den ideologien Breivik og hans likesinnede står for bruker kristendommen som "identitetsskapende" - det vil si i et forsøk på å gjenvinne det de anser for å være tapt kulturelle identitet. Det er ikke troen eller Jesu lære som er viktigst for Breivik og Co - men at man må bruke kristendommen som et middel for å gjenreise den europeiske kulturen. Jeg skriver gjenreise fordi slike individer som Breivik tror åpenbart at alt europeisk har eller holder på å gå til ad undas - dommedagsprofeter.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere