Tor Øyvind Westbye

21

Spilleregler i kampen mot destruktiv og voldsfremmende retorikk

Det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, og det betyr noe hvordan vi velger å møte andres holdninger.

Publisert: 27. jul 2011

Fra Kronprins Håkon Magnus appell på Rådhusplassen:

”(…) Tydelig og forferdelig har vi sett hvor store konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan få.

Det viser samtidig at det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, hva vi velger å bygge livene våre på. Og hvordan vi velger å bruke det til beste for hverandre og samfunnet vi lever i.

Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag, rustet til kamp for det frie og åpne samfunnet vi er så glad i.

(…)

Det er opp til hver enkelt av oss nå. Det er opp til deg og det er opp til meg.

Sammen har vi en jobb å gjøre. Det er en jobb som må gjøres rundt middagsbordet, i kantina, i organisasjonslivet, i det frivillige, av menn og av kvinner, i distriktene og i byen.

Vi vil ha et Norge hvor vi lever sammen i fellesskap med frihet til å mene og ytre oss, hvor vi ser forskjeller som muligheter, hvor friheten er sterkere enn frykten.”

 

Det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, og det betyr noe hvordan vi velger å møte andres holdninger. Anders Behring Breivik har vært aktiv i nettdebatter der han både har inspirert andre og selv blitt inspirert. Dokument.no regnes som et innvandringsfientlig nettforum der ABBs holdninger og kommentarer ikke har blitt oppfattet som ekstreme eller ytterliggående i forhold til det som finnes der av holdninger fremmet av andre debattanter. Det synes for meg som at ABBs tanker om at vi i Europa blir utsatt for en bevisst islamistisk agenda om å utslette den europeiske kristne kultur (hva nå enn det egentlig er), finner klanggrunn også i dette (verdidebatt.no) forumet. En del debattanter har i rene ord utrykket en slik bekymring, og disse og andre bruker (som ABB) utrykk som multikulturalister om meningsmotstandere og danner fiendebilder omkring dette utrykket. Dette reiser noen spørsmål:

Er det slik at alle som har slike holdninger er potensielle terrorister og massedrapsmenn? – Nei, men en av dem er det, og han påstår at det finnes flere som er villige til å begå liknende handlinger. 

Mener jeg at alle som har slike holdninger er delaktige i ABBs ugjerninger? – Nei, men de mest ytterliggående må dele et ansvar for ugjerningen ettersom de har fremmet og fremmer holdninger som kan skape en hatefull stemning og at de indirekte har oppfordret til vold, ved å tegne et bilde av en situasjon der vold er den eneste utvei (uten å si det i klartekst). 

Ytringsfrihet er garantien for demokratiet. Det betyr ikke at vi ikke skal forsøke å bekjempe, protestere på og korrigere hatefull retorikk, oppfordringer til vold og holdninger som er samfunnsnedbrytende. Men vi skal kjempe med ikkevoldelig kommunikasjon! Vi har en jobb å gjøre sier Kronprinsen. Rundt middagsbordet, i kantina, i organisasjonslivet og ikke minst i nettdebattene. Det er den jobben jeg ønsker å stå i, og jeg håper så mange som mulig kan være med å bidra. Det er ikke sikkert at vi kunne stoppet terrorhandlingene om vi hadde deltatt i de debattene som Anders Behring Breivik fikk utrykke sine menneskefientlige holdninger i. Men det er antageligvis den eneste måten å forebygge slike handlinger på. Vi har et ansvar for å komme med saklig og beroligende argumentasjon i debatter med islamofobe ”counter-jihadister”, om ikke for å omvende dem vi adresserer, men for at unge påvirkelige mennesker som leser debattene skal få presentert flere sider av saken og på den måten forebygge ytterligere rekruttering og radikalisering innen disse miljøene.

Hvordan skal vi gjøre dette? Jeg har ikke alle svarene, men jeg har noen tanker. I de trådene jeg har lest i dette forumet som handler om disse spørsmålene, fremstår debattanter med (slik jeg ser det) ekstreme holdninger som noe hårsåre. De kan oppfatte kritikk av holdningene som personlige angrep, og de vil ofte søke å plassere seg i en offerrolle. Det må vi ta høyde for når vi tar til motmæle mot deres synspunkter. Vi bør unngå personangrep og heller møte argumentasjonen. Men det er lov å vise at man reagerer. I stedet for å si: ”Du er rasist”, kan man ta utgangspunkt i sin egen subjektive opplevelse av innlegget og si: ”Jeg oppfatter disse holdningene som rasistiske.” (Jeg vet jeg selv har syndet mot dette, jeg skriver på bakgrunn av den erfaringen). Man kan også presisere i kommentarer at man ikke kan stå inne for det den andre står for. Det kan man gjøre med formuleringen: ”Jeg tar avstand fra det menneskesynet/de holdninger som kommer frem i dette innlegget/kommentaren.” Så kan man deretter møte argumentasjonen. 

Dette er ikke meningen å være en ferdig mal, kun eksempler. Jeg håper at vi kan få en debatt om hvordan vi best mulig ved hjelp av ikkevoldelig kommunikasjon kan møte destruktiv og voldsfremmende retorikk. Det bør være klart for alle at ABBs handlinger er ytterst forkastelige og ikke kan tjene til noe godt, verken nå eller om 60 år. Det som dessverre ikke er klart for alle er at hans verdensbilde og frykt for islamsk verdensovertakelse er paranoid, fullt av misforståelser og menneskefientlig. Der har vi en jobb å gjøre. 

Kommentar #1

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Oj

Publisert rundt 10 år siden

Oj oj oj. Here we go again..

Kommentar #2

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Oj oj oj. Here we go again..

Ja, det har vært flere tilsvarende tråder allerede. Den forrige ble stengt grunnet gjentatte personangrep, noe som ikke lover godt for den videre debatten. Her er en av mine kommentarer fra den tråden:

Denne tråden og flere tråder/kommentarer andre steder starter med premisset at det er det skrevne ord som er hovedproblemet og er derfor anklagende. For dem er massakren bevis på at det er vond vilje bak mye av det som skreves på nett.

For de som skriver sinte innlegg og som også her er like berørt av det som skjedde, er bildet et annet. De er sinte nok fra før og blir enda sintere over å bli anklaget. Da ser det ut som om de kjenner seg demonisert og ikke tatt på alvor. Det fører igjen til mange av de ofte stygge kommentarene og så blir det en kamp der de motparten skal tas.

Dette igjen gjør at den første parten på nytt får bekreftet sin oppfatning og så har en det gående, litt forenklet. 

Kommentar #3

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Uverdig å gjøre saken til politikk

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Er det slik at alle som har slike holdninger er potensielle terrorister og massedrapsmenn? – Nei, men en av dem er det, og han påstår at det finnes flere som er villige til å begå liknende handlinger.

Jeg trodde aldri jeg noensinne skulle være enig med forlagsdirektør Anders Jeger, men i kveld var jeg det - og det til gangs - da han i NRKs sommeråpent bryskt avfeide programlederens febrilske forsøk på å gjøre massemordene til en politisk sak.

"Dette har ingenting med politikk å gjøre", sa han tydelig i fra. "Å blande politikk inn i en slik ugjerning er  bare tåpelig."

Jeg slutter meg til hans ord. Denne ugjerningen er så syk og grusom at enhver kobling til politikk er uverdig og bare slår tilbake på dem som nå forsøker å slå politisk mynt på den.

Kommentar #4

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Presisering.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg regner med at Marting Dranges kommentar er en slags referanse til andre debatter på verdidebatt.no. Jeg har ikke lest alt av disse, men det bør heller ikke være en forutsetning for å postere innlegg her. Jeg opplever derfor Dranges kommentar som unødvendig og usakelig. (Det bør i denne sammenheng nevnes at jeg kjenner Drange personlig). 

Jeg ser også nå at ett av mine eksempler der jeg omtaler rasistiske holdninger kan oppfattes som en referanse til Per Anfindsen. Der var ikke hensikten. Så langt jeg vet er han ikke en del av "counter-islamisme"-miljøet, men har en annen agenda. 

Kommentar #5

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Ikke syk

Publisert rundt 10 år siden

Det er interessant å se hvordan ABB av mange blir avfeiet som en syk person. Også andre høyreekstreme hvite terrorister som Timothy McVeigh ble regnet som sinnsyk. Men når de samme snakker om islamistiske terrorister, karakteriseres disse som onde, samt at deres handlinger settes i sammenheng med en destruktiv ideologi som blir tillagt mange (radikal islamisme). 

Mange eksperter har avfeiet at ABB kan være sinnsyk. For å være sinnsyk må man ha en psykisk sykdom, som for eksempel psykose eller schizofreni. En som lider av en slik sykdom er ikke i stand til å planlegge og utføre handlinger av en slik kompleksitet og krav til forberedelse som ABB har gjort, sier ekspertene. Vi har hørt mange slike uttallelser fra eksperter de siste dagene. Hvorfor fortsetter man da med å forsøke å avfeie ABB som en sinnsyk person?

Er det fordi det er så skremmende å tenke på at hans udåd kommer som et resultat av en ideologi og et tankesett?  Hva som er politikk eller ikke er et annet spørsmål, men det kan ikke være tvil om at ABBs udåd har med ideologi å gjøre. Han har jo selv sagt at massakrens hovedfunksjon er å fremme hans eget manifest, og dermed hans høyreekstreme og anti-islamske ideologi. 

Kommentar #6

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Det er interessant å se hvordan ABB av mange blir avfeiet som en syk person. Også andre høyreekstreme hvite terrorister som Timothy McVeigh ble regnet som sinnsyk. Men når de samme snakker om islamistiske terrorister, karakteriseres disse som onde, samt at deres handlinger settes i sammenheng med en destruktiv ideologi som blir tillagt mange (radikal islamisme).

Det kan kanskje lønne seg å være litt forsiktig med å forklare verden hvorfor ABB opptrådte som han gjorde, eller om han er syk eller ei.

Jeg tror det er mye du ikke vet, for å si det sånn.

Det er ni år siden han bestemte seg for sin udåd. Hva som fikk ham til å vippe over til mordtanker, vet du like lite om som jeg. Han snakker om at han mistet troen på demokratiet. Sånn sett klan det like gjerne være utfrysning, demonisering og fordømmelse fra samfunnet som har skapt monsteret.

Det vet verken du eller jeg noe med sikkerhet om.

Kommentar #7

Anders Anfinds1

5 innlegg  113 kommentarer

Skjerp deg!

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser også nå at ett av mine eksempler der jeg omtaler rasistiske holdninger kan oppfattes som en referanse til Per Anfindsen. Der var ikke hensikten. Så langt jeg vet er han ikke en del av "counter-islamisme"-miljøet, men har en annen agenda.

Utrolig interessant. Hvor i ditt opprinnelige innlegg finnes det noe som kunne oppfattes som en referanse til meg? Hva i alle dager er det som skjer? Er det noen som skriver noe i mitt navn? Hvorfor navngir du meg i tilknytning til din egen omtale av rasistiske holdninger?

Så langt du vet er jeg altså ikke en del av "counter-islamisme"-miljøet, men jeg har visstnok en annen agenda. Hvilken da? Spytt ut!

Du har grunnløst navngitt meg i en kontekst jeg misliker. Hvorfor gjør du det?

Tenk deg at jeg postet et innlegg hvor jeg skrev at "min omtale av pedofile kan oppfattes som en referanse til TØW" og "så langt jeg vet er ikke TØW en del av et pedofilinettverk, men har en annen agenda". Skjønner du at det likevel ville klebet en slags mistanke om at det er noe suspekt ute og går hva gjelder deg? Hvordan ville du likt det?

Jeg imøteser ditt umiddelbare svar.

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Ja, det har vært flere tilsvarende tråder allerede. Den forrige ble stengt grunnet gjentatte personangrep, noe som ikke lover godt for den videre debatten. Her er en av mine kommentarer fra den tråden:

Denne tråden og flere tråder/kommentarer andre steder starter med premisset at det er det skrevne ord som er hovedproblemet og er derfor anklagende. For dem er massakren bevis på at det er vond vilje bak mye av det som skreves på nett.

For de som skriver sinte innlegg og som også her er like berørt av det som skjedde, er bildet et annet. De er sinte nok fra før og blir enda sintere over å bli anklaget. Da ser det ut som om de kjenner seg demonisert og ikke tatt på alvor. Det fører igjen til mange av de ofte stygge kommentarene og så blir det en kamp der de motparten skal tas.

Dette igjen gjør at den første parten på nytt får bekreftet sin oppfatning og så har en det gående, litt forenklet.

Forenklet men dog en veldig god forenkling for å understreke hva som har skjedd her på verdidebatt (og sikkert også mange andre nettsteder) de siste dagene.

Kommentar #9

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei Tor Øyvind,

det du etterlyser om høfflighet er helt riktig.

Jeg kan fortelle deg om en mobbe episode jeg hadde i en klasse jeg jobbet i:

hver for seg var alle elevene greie, men i klasserommet ble det bare tull. Det var alltid de samme elevene som kom i trøbbel. Hver gang det ble bråk gjentok mønsteret seg, en skrek høyt at han var offer og anklaget ulike syndere hver gang. Kun en av de tøffeste guttene gadd å være bøllen. Jeg snakket en del med "bøllen", og hver gang det skjedde ble det mye bråk. Da la jeg om, tok elevene ut og observerte leken. Tre av barna var asosiale, uten for klasseromets faste mønster klarte de ikke å hevde seg. Da endret jeg på betingelsene i klasserommet. Det samme gjentok seg, tre av elevene fikk problemer. Offrene ble plutselig bøller og klassekammeratene behandlet dem bra. De som mobber er usikkre, de tar alt veldig personlig. Vi kan ikke godta at noen er forfulgt og bruker kraftig argumantasjon for å få oppmerksomhet. Noen er bare ikke det de tror, de er ikke så himmla gode, men egoet deres sier noe annet. Å nå inn til et slikt menneske og si du er så mye flott, men i dette er jeg bedre enn deg, er viktig! Det er viktig Tor Øyvind at du aldri lar noen ta æren for noe du har gjort! Fordi da vil de bare fortsette. Det er bedre å riste på skulderen og si Napoleon var og en liten mann, hva er det tror du at du er Gud eller? Det er bedre å prike i slike mennesker enn å la de gå rundt å være sinte og si INGEN SER MEG; BUUUUU.

Ingen kan kreve, men alle kan gi.

Kommentar #10

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Dette lover ikke godt for den videre debatten.

Publisert rundt 10 år siden

Tor-Olav Baldersheim: Takk for en oppsummering av psykologien bak meningsutvekslingen på andre tråder her på forumet. Men jeg ønsker at de som kommenterer tråden forholder seg til innlegget, og ikke drar inn andre debatter. 

Thor Dag Halvorsen: Jeg mener jeg har god dekning for det jeg har skrevet så langt om ABBs motiver. Disse vet vi en hel del om, ettersom vi kan finne dem i hans manifest. Det virker på meg som om du forsøker å tåkelegge sammenhengen mellom udåden og gjerningsmannens ideologi. 

Du har et profilbilde med teksten: "I don't wish to be argumentative, but i disagree with the islamic belief that I should be killed". På norsk blir det noe slik som: "Jeg ønsker ikke å være kverrulerende, men jeg er uenig i det islamske synet/troen på at jeg burde bli drept." Man kunne sagt mye om dette, men det vi med først og fremst kan si, er at dette "sitatet" hører hjemme i en høyreradikal og anti-islamsk kontekst. Sitatetet kan også sies å være voldsfremmede og destruktiv retorikk. Voldsfremmende fordi sitatets budskap er at muslimer ønsker å drepe deg (og videre oss andre). Hvis man sier at noen ønsker å drepe en, vil man tenke at det er grunn til å være forberedt på å forsvare seg. Man kan utøve vold i nødverge hvis man blir utsatt for livsfare. Å si at muslimer ønsker å drepe oss, kan dermed av noen oppfattes som en oppfordring til å bruke vold mot muslimer hvis vi blir angrepet (hva som vil defineres som et angrep er ganske vidt). Hvis denne erkjennelsen setter seg, vil enkelte også tenke at det er legitimt å utøve et forkjøpsangrep i "selvforsvar". Normal skriftfarge er sort. I sitatet er halve teksten rød. Det er med på å understreke aggresiviteten i sitatet, og underbygger det voldsfremmende aspektet. 

Nå ser det ut som om denne tråden i stedet for å være en diskusjon om hvordan man kan møte destruktiv kritikk, er i ferd må å bli kamp mot destruktiv og voldsfremmende retorikk i praksis. Det var ikke hensikten. 

Jeg er usikker på om det er klokt å svare på kommentaren til Per Anfindsen, ettersom den inneholder svært grove insinusjoner. Grunnen til at Anfindsens navn kommer opp er en liten "freudian glip", i det jeg nevner hvordan man bør forholde seg til rasisme. Ettersom jeg var redd for at denne referansen ville provosere Anfindsen på bakgrunn av ordskifter vi har hatt tidligere, ville jeg ta denne misforståelsen ved roten. Det var ikke meningen at denne tråden skulle handle om verken rasisme eller Per Anfinsen, og jeg håper vi så raskt som mulig kan komme oss tilbake på sporet. Jeg kan heller ikke forstå at Anfindsen reagerer så sterkt på å bli satt i sammenheng med rasisme, ettersom det har vært et tema for flere mer og mindre seriøse debatter her på verdidebatt.no, som han også selv har deltatt aktivt i. 

Når det er sagt vil jeg protestere sterkt på Anfindsens retorikk i denne kommentaren. Uten at det tidligere er et tema, nevner han pedofili og sier at jeg ikke ville likt å bli knyttet til et slikt tema. Det han gjør her er å indirekte knytte mitt navn opp mot pedofili. Jeg har rapportert denne kommentaren, ettersom jeg mener den tjener til å skremme folk vekk fra å debbatere med og mot Anfindsen. Denne retorikken er "voldelig" i de forstand at den er svært ubehagelig å bli utsatt for, den er usakelig og den har ingen ting med ytringsfrihet å gjøre. Forskjellen mellom dette, og at jeg setter han i forbindelse med rasisme, er i motsetning til det fullstendig smakløse og injurerende forsøket på å sette meg i sammenheng med pedofili, så står allerede Anfindsen i en debatt der han (på bakgrunn av egne uttallelser) blir anklaget for å være rasist. 

Kommentar #11

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Nå ser det ut som om denne tråden i stedet for å være en diskusjon om hvordan man kan møte destruktiv kritikk, er i ferd må å bli kamp mot destruktiv og voldsfremmende retorikk i praksis. Det var ikke hensikten.

: ) Det er taktikken, å få deg til å være noe annet enn det du er. Vri på alt du sier, få deg til å dumme deg ut.

Trollet har sprukket, takk for et godt innlegg og at du står i mot manipulasjon.

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Generell-psykologi/Manipulasjon

Du får ikke med hold i dag, men du viser styrke.

God musikk til deg:

http://www.youtube.com/watch?v=SzJY96m3lkg

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Dette her blir fryktelig skjevt.

OJA har ingenting med ABB å gjøre. Jeg vil i fremtiden behandle OJA som om hendelsen med ABB ikke har skjedd. Det vil si at jeg vil anklage han for å være kronisk uredelig, fremme splid gjennom å merke de han er uenig med med merkelapper som PK, Km +++++++

Det som kommer frem nå er at vi for all del skal beskytte personer som OJA, og at alt dette er skylden til de de som har ett annet syn. OJA skal få lov til å fortsette med sine uredeligheter og sin hets mot fargede, mens resten av oss skal både ta hetsen og la vær og svare.

Dette blir bare ett verktøy for de som er skeptiske mot innvandring.

Jeg hadde ikke trodd eller håpet at de som tidligere var enige med OJA skulle stå frem å irettesette det OJA skriver og måten han skriver på, men i det hele tatt før man skal kreve at andre endrer seg så burde man endre seg selv.

Kommentar #13

Anders Anfinds1

5 innlegg  113 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Det var ikke meningen at denne tråden skulle handle om verken rasisme eller Per Anfinsen, og jeg håper vi så raskt som mulig kan komme oss tilbake på sporet. Jeg kan heller ikke forstå at Anfindsen reagerer så sterkt på å bli satt i sammenheng med rasisme, ettersom det har vært et tema for flere mer og mindre seriøse debatter her på verdidebatt.no, som han også selv har deltatt aktivt i.

Tor Øyvind W har selvfølgelig INTET med pedofili å gjøre. Man han opplever nå hvor ubehagelig å indirekte bli knyttet opp mot noe usympatisk. Det var hensikten. Jeg har like lite med rasisme å gjøre, som TØW har med pedofili å gjøre.

Jeg har for første gang i 2011 deltatt i debatt på VD, og det i OREBs debatt "Faren kom innenfra". Hva har jeg skrevet der som kan forstås som rasisme?

Kommentar #14

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det som kommer frem nå er at vi for all del skal beskytte personer som OJA, og at alt dette er skylden til de de som har ett annet syn. OJA skal få lov til å fortsette med sine uredeligheter og sin hets mot fargede, mens resten av oss skal både ta hetsen og la vær og svare

Hei Morten,

du får det bra frem. Det viktige nå er at vi alle skrur av TV, Data og er mye sammen med de vi er glad i. Hos oss har alle uenigheter blitt lagt bort og daglige rutiner er 1. prioritet.

Hva OJA trenger tror jeg de som er nærmest ham må ta innover seg. Jeg har prøvd å få ham i dialog, men det går ikke. Noen vil ikke åpne seg. Men jeg håper han ikke har det mer vondt enn oss andre. Det er bare en skyldig: Drapsmannen.

Men å hindre oss i å endre oss og gå fremover sammen, glem det!

Vi står sammen og viser hverandre KJÆRLIGHET.

Ja til det gode i oss alle!

Kommentar #15

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det som kommer frem nå er at vi for all del skal beskytte personer som OJA, og at alt dette er skylden til de de som har ett annet syn. OJA skal få lov til å fortsette med sine uredeligheter og sin hets mot fargede, mens resten av oss skal både ta hetsen og la vær og svare

Hei Morten,

du får det bra frem. Det viktige nå er at vi alle skrur av TV, Data og er mye sammen med de vi er glad i. Hos oss har alle uenigheter blitt lagt bort og daglige rutiner er 1. prioritet.

Hva OJA trenger tror jeg de som er nærmest ham må ta innover seg. Jeg har prøvd å få ham i dialog, men det går ikke. Noen vil ikke åpne seg. Men jeg håper han ikke har det mer vondt enn oss andre. Det er bare en skyldig: Drapsmannen.

Men å hindre oss i å endre oss og gå fremover sammen, glem det!

Vi står sammen og viser hverandre KJÆRLIGHET.

Ja til det gode i oss alle!

Kommentar #16

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Anfinds1. Gå til den siterte teksten.

Jeg har for første gang i 2011 deltatt i debatt på VD, og det i OREBs debatt

Kanskje du bør sette deg ned med din bror og spørre ham hva han vil. Jeg forstår ham ikke og det er mange som har det på samme måte. Din bror reagerer på kritikk ved å trekke seg unna for så å komme med meninger om de som fremsatte kritikk mot ham.

Slik jeg opplever deg gjør du mye det samme, du kan ikke kreve noe av andre, du må regne med at folk svarer deg som de vil. Hvis du nekter de det, så oppleves du som kontrollerende.
Og hvis du da i tillegg presser så kan noen oppleve det som autoritært. Alle har vi ulike oppfattelser av virkeligheten, når det gjelder følelser stiller vi likt. Mine følelser av deg betyr like mye som dine følelser av meg. Jeg tror ikke vi to har kjemi, for vi får ikke god dialog, da er det beste å respektere hverandre og være høflig, det kommer man lengst med!

Kommentar #17

Anders Anfinds1

5 innlegg  113 kommentarer

Ren fantasi

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Ettersom jeg var redd for at denne referansen ville provosere Anfindsen på bakgrunn av ordskifter vi har hatt tidligere, ville jeg ta denne misforståelsen ved roten.

Tor Øyvind Westbye. Du og jeg har ALDRI tidligere hatt noe ordskifte, hverken på VD eller andre steder. Hvor dukker slike fantasier opp?

I siste setning i kommentar # 10 skriver du at jeg står i en debatt der jeg anklages for å være rasist. Nei, det har ingen hittil beskyldt meg for. Igjen driver du med fantasier.

Kommentar #18

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen mellom dette, og at jeg setter han i forbindelse med rasisme, er i motsetning til det fullstendig smakløse og injurerende forsøket på å sette meg i sammenheng med pedofili, så står allerede Anfindsen i en debatt der han (på bakgrunn av egne uttallelser) blir anklaget for å være rasist.

Tor Øyvind, det er ikke mer nå, bare sorg, noen sørger ved å angripe, noen føler seg angrepet.

Det beste godt folk gjør er å se hvem som tenker likt og la det være.

God sang til deg:

http://www.youtube.com/watch?v=0714IbwC3HA

Kommentar #19

Anders Anfinds1

5 innlegg  113 kommentarer

Kan du gjøre det begripelig?

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje du bør sette deg ned med din bror og spørre ham hva han vil. Jeg forstår ham ikke og det er mange som har det på samme måte. Din bror reagerer på kritikk ved å trekke seg unna for så å komme med meninger om de som fremsatte kritikk mot ham.

Slik jeg opplever deg gjør du mye det samme, du kan ikke kreve noe av andre, du må regne med at folk svarer deg som de vil. Hvis du nekter de det, så oppleves du som kontrollerende.

Jeg trenger ikke sitte ned med min bror, og jeg svarer ikke for ham. Det gjør vel heller ikke du for personer du er i slekt med. De som har fulgt VD en stund vet at min bror normalt er ganske flittig når det gjelder å svare sine motdebattanter, forutsatt at det er et minimumsnivå av saklighet og språk. Når han nå ikke har deltatt på VD på flere dager, har det sine gode grunner. Jeg vet at han i dagesvis har verket etter å skrive, men har dessverre ikke kunnet.

Du opplever meg altså - slik du er sitert ovenfor - at jeg trekker meg unna, for så å komme med meninger om dem som fremsetter kritikk mot meg. Til det er det å si at jeg har deltatt i debatt siden søndag, og har i hovedsak svart enhver motdebattant innen 1 time. Er det å trekke seg unna? Hvor rask må jeg være for at jeg ikke skal bli anklaget for å trekke meg unna. Videre; hvilke meninger om hvilke kritikere siktee du til? Jeg kjenner meg ikke igjen.

Kommentar #20

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Anfinds1. Gå til den siterte teksten.

Når han nå ikke har deltatt på VD på flere dager, har det sine gode grunner. Jeg vet at han i dagesvis har verket etter å skrive, men har dessverre ikke kunnet.

Takk for svar på om mennesket Anfindsen.

Kan du si til ham at han bare må slappe av, det er helt grusomt det som har skjedd. Alle vil forstå, legge skyld. Forstår det slik at dere er hardt rammet. Selv var jeg på minnestund, det er grusomt å møte overlevende en har snakket med. Helt innesluttet.

Hils din bror, gjør noe positivt.

Ha en fin dag!

Kommentar #21

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Døende tråd

Publisert rundt 10 år siden

Der døde denne tråden, og det er like greit. Vi må gi oss med splittende retorikk. Nå er tiden for å bli mer modne i måten å debattere på.

Kommentar #22

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Der døde denne tråden, og det er like greit. Vi må gi oss med splittende retorikk. Nå er tiden for å bli mer modne i måten å debattere på.

Jeg savner svar på hvordan det skal skje. Jeg konstaterer ett ønske om at det skal bli slik, men som sagt når jeg leser det du skriver så ligger det en bias som får det til å fremstå som om du refser de du er uenig med. Hvordan vil du unngå splittende retorikk?

Jeg utfordrer deg gjenntatte ganger på begrep som PK, KM osv, men du reagerer kun når noe blir lagt på døren til de du identifiserer deg med.

Kommentar #23

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

bias som får det til å fremstå som om du refser de du er uenig med. Hvordan vil du unngå splittende retorikk?

Jeg er enig med deg Morten, det er mange ganger jeg bare avstår å svare ham, pga han refser og for flere til å henge seg på. Ser at mange velger å smiske for å slippe å bli hengt ut.

Man må begynne med seg selv!

Kommentar #24

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Her er svaret

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg savner svar på hvordan det skal skje. Jeg konstaterer ett ønske om at det skal bli slik, men som sagt når jeg leser det du skriver så ligger det en bias som får det til å fremstå som om du refser de du er uenig med. Hvordan vil du unngå splittende retorikk?

Jeg utfordrer deg gjenntatte ganger på begrep som PK, KM osv, men du reagerer kun når noe blir lagt på døren til de du identifiserer deg med.

Her er svaret mitt til deg, Morten.

Kommentar #25

Odd Karlsen

0 innlegg  1 kommentarer

Hva er mest hensiktsmessig?

Publisert rundt 10 år siden

22/7 er tragisk og trist, trist og bare trist.

Det som også er trist er at mennesker som ABB sier at de er frustrerte over etablisementet og at ABB føler seg forhåndstapt mot det massive propagandaapparatet. Det er det nok mange som gjør, uten å ta det til slike ekstreme uttrykk. MEN det er viktig å ta disse følelsene på alvor uten andre assosierede sympatier.

Det er mange eksempler på dette i dagens samfunn, bl.a:

- konsekvent sensur av ikke politiske korrekte meninger eller ytringer som settes på sin spiss, men ytringer som "brun debatant" og "jævla rassist" får stå usensurert hvis provoserende ytringer er "signert" som FrP-sympatisør.

- at Petter Nome får gir uttrykk for at FrP og høyresiden får påta seg ansvaret (!?!) for terroren og at disse artiklene gjengis i mesteparten av norsk presse (riktig nok har han beklaget uttalselsene, men de er allerde publisert og spredt). Tenk om slike uhyrlige påstander hadde blitt ytret om AP eller Støre som også har sine "blemmer" (legg merke til kroppsspråket) http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/midtosten/stoere-har-hatt-hemmelige-samtaler-med-hamas-3400055.html

- hvorfor er nå alle artikler stengt for kommentarer når vi vet av statististiske undersøkelser at det er venstresiden som overveidende er journalister i norsk presse?

- at når jeg deltok i minnemarkering over de døde og pårørende tok talerne utgangspunkt i: "kjære venner og kammerater, la oss stå samlet som ekte AP-velgere i dette..." Jeg stemmer ikke AP!?! Jeg var der for å vise sympati med de pårørende!

- hvorfor er røde roser symbolet på medllidenhet og sympati for de døde og pårørende i denne saken i stedet for lys eller hvitt plagg etc? Hva assosierer DU en rød rose med?

Under den kalde krigen og under 2dre verdenskrig ble slik ensidig presentasjon av informasjon omtalt som propaganda. Etter uttallige tiår med AP-styre vil jeg våge påstanden om at presse, byråkrati, vokubalær, rekrutering, valgordninger, ja hele samfunnsstrukturer er tilpasset dagens styre og meningsfeller.

Det er DETTE som nok mange føler er "samfunnsmonsteret" som ikke kan bestrides. Enkelte få er så ekstreme som ABB, men de fleste resignerer bare. Eller brenner det i grassrota?

En av de "ikke politisk korrekte" temaene er invandring. Jeg leste en meningsmåling om hvor fornøyd leserne var om Norges håntering av integreringspolitikken i landet. 20% var fornøyd, 4% vet ikke og 76% var uenig. Enten man tar hensyn til at vi har 800.000 invandrere i landet eller ei, gir tallet lite kreditt for AP.

27/7-2011: Justisministeren oppretter 100 nye politistillinger. Flotte overskrifter, ikke sant? Men når man leser nedover i artikkelen kan man lese at stillingene er i første omgang tre-måneders engasjementer...

Når det gjelder medlemskap i EU har det norske folk sagt NEI 2 ganger! Norge har like vel EU-tilpassrt 99.x% av sine regler og rettningslinjer og er "nest beste" EU-tilpasende nasjon! Og vi er ikke engang medlem. TOTAL mangel på respekt for folkeavsteminger.

For noen år tilbake var temaet sammenslåing av kommunene; Borge, Rolvsøy, Onsøy og Fredrikstad til en storkommune. Motstanden var stor og det ble vedtatt en en folkeavstemning. Ca 90% var i mot sammenslåing. Guess what? Det ble "selvfølgelig" storkommune!?!

Dette er bare noen få eksempler på hvor neglisjerende, ingnorant og nedlatende "systemet" er. Rart at noen våkne og kritiske borgere synes at AP er hyklersk? Men de fleste er "sløve av mette mager" og biter på den massive påvirkningen fra alle disse kanalene av påvirkning. Eller propaganda om du vil.

Vold er selvfølgelig utilgivelig. Det burde uansett være lov å "spre" informasjonen som beskrevet over i norsk presse. Men tar du elementer at dette innlegget og putter det inn i relevante artikler vil du nok få erfaringen at elementene blir sensurert bort. Jeg håper at DET endres.

Alle vet at en trykkoker kan du ikke tie/presse ihjel. Da smeller det (nå har vi dessverre bokstavelig talt erfart det). La motsatte meninger komme til overflaten i "annerkjent" presse og påvirk gjennom argumentasjon. Saklig argumentasjon.

God debatt og godt valg.

Og igjen, kondolerer til alle pårørende fra 22/7.

Kommentar #26

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Oppsummering

Publisert rundt 10 år siden

Jeg skrev dette innlegget med et håp om å få de som ønsker å imøtegå voldsfremmende retorikk i dette forumet til orde. I stedet ble det mye bråk. Det er skuffende. 

Først til Per Anfindsen. Jeg beklager at jeg forvekslet deg med din bror. Det tror jeg er åpenbart for de fleste at det var det som skjedde. Det må du selv også har skjønt, men i stedet for å se litt stort på det og oppklare misforståelsen, hisset du deg veldig opp og kom med feige og avskyelige insinuasjoner. Slik voldelig retorikk vil jeg ta sterk avstand fra. 

Marting Drange: Du sier du ønsker en mer moden debatt. Men selv bidrar du ikke med særlig annet i denne tråden enn å diskreditere den. "Oj oj oj. Here we go again.." "Der døde denne tråden, og det er like greit." Slik retorikk kan oppfattes som mobbing og uthenging og er svært negativ for den åpne debatt. 

Jeg synes generelt tonen i disse trådene er veldig skarp. Folk legger ikke to fingre imellom for å bruke voldelig retorikk og uthenging. Det er alt i alt skuffende. 

Kommentar #27

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Hei igjen

Publisert rundt 10 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Jeg skrev dette innlegget med et håp om å få de som ønsker å imøtegå voldsfremmende retorikk i dette forumet til orde. I stedet ble det mye bråk. Det er skuffende.

Tor Øyvind, jeg ser på deg som en venn og håper virkelig ikke at du tok kommentaren fra meg personlig. Den var faktisk ikke ment som uthenging av deg, og jeg kan gå med på at jeg kunne vært mer saklig. Men hadde du fulgt med på debattene som har foregått her på verdidebatt i det siste, så hadde du sett at innlegget ditt føyde seg inn i rekken av flere innlegg der trådstartere har en agenda om å sette merkelapper på mennesker som kritiserer dagens innvandringspolitikk eller problemer med islamisme. Så innlegget var skuffende, og da fikk du en oppgitt kommentar fra meg.

Det er ikke fruktbart å si at document.no er innvandringsfiendtlig. Nei, det er innvandringsrestriktivt, og det er noe ganske - ja faktisk HELT - annet. 

Og det fremstår av innlegget ditt som om du skulle mene at innvandringskritikere og islam(isme)kritikere er et problem, og at de ikke har et snev av gode poeng. De skal simpelthen bare "tas" og du prøver å gi en oppskrift på dette. Kanskje de faktisk har noe fornuftig å si også?

Du påstår også at debattanter har oppfordret til vold "uten å si det i klartekst". Vel, enten oppfordrer man til det eller så oppfordrer man ikke til det. 

Og så kommer du med begrepet "islamofob". Hva er det for noe da? Det er et meningsløst begrep. Er man kristendomofob (vi bruker jo ikke et slikt begrep) om man kritiserer kristendommen? Er man rasist om man ikke liker en spesiell religion? 

Den franske forskeren Caroline Fourest, opplyser følgende om begrepet "islamofobi": 

Ifølge Fourest, ble konstruksjonen islamofob første gang brukt av islamister mot feminister på 1970-tallet. Fourest forteller at den berømte amerikanske kvinnesaksaktivisten og forfatteren Kate Millet, ble utskjelt på det groveste, blant annet som islamofob, da hun tok seg friheten til å oppfordre iranske medsøstere til å nekte å bruke slør. Karakteristikken bredde om seg i Vesten utover 1990-tallet i den tiltakende debatten rundt islams kvinneundertrykking, enten debatten handlet om kjønnsapartheid i islam generelt, eller slørtvang og andre undertrykkende praksiser.

Begrepet skal også ha blitt systematisk utbredt fra Londons islamistiske miljø i kampanjer mot Salman Rushdi, etter at boken hans Sataniske vers, ble møtt med dødssfatwa av Ayatollah Khomeini i 1989. Rushdie og forsvarere av ytringsfriheten ble anklaget for ”kriminell islamofobi” og truet på livet. ”Begrepet islamofobi er dermed opprinnelig et våpen skapt av islamister for å tjene deres mål om å påtvinge verden sin totalitære visjon, og viss røtter er festet i den dypeste åndsformørkelse,” skriver den franske filosofilæreren Robert Redecker. I utgangspunktet var altså begrepet et kampord, som er blitt ekvivalent med rasisme. (Kilde: HRS).

Sånn, da skjønner du gjerne litt mer hva jeg tenker om innlegget  =) Beklager om jeg var frekk, men jeg ble bare så utrolig oppgitt..Skal heller være mindre diffus neste gang.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere