Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Nok en tråd er stengt

I det lengste håpet jeg at jeg skulle slippe å stenge nok en debatt på verdidebatt.no i dag. Men dessverre – debatten etter Olav Rune Ekeland Bastrups innlegg «Faren kom innenfra» utartet slik at den ikke kunne videreføres.

Publisert: 26. jul 2011

En god del innlegg i denne tråden har stor interesse og tok opp viktige tema. Derfor valgte jeg tidlig å la innlegg som var på kanten av det som er akseptabelt i verdidebatt.no passere, i håp om at debattantene etter hvert skulle greie å konsentrere seg om de viktige sidene i denne debatten. I løpet av det siste døgnet er jeg imidlertid blitt mer og mer urolig over utviklingen, og nå mener jeg dessverre at det ikke er noen vei utenom å stenge den.

Jeg er i sterk tvil om jeg skal åpne tråden igjen på et senere tidspunkt, og generelt sagt: Det er forstemmende å se hvor lite opptatt en del debattanter er av å konsentrere seg om saken og hvordan de overser at vi i disse dager står i en så spesiell situasjon at det kaller på ydmykhet fra oss alle. Jeg håper debattantene på verdidebatt.no nå tar til vettet og ikke forsøker å føre en usaklig debatt videre på andre tråder, noe som kan resultere i at vi får en debattpause for hele verdidebatt.no. Jeg opplever det som her har skjedd som en hån mot de tragiske hendelser vi nylig har gjennomlevd.

Jon Magne Lund

Kommentar #52

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Observatører og aktører

Publisert rundt 10 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Har vi blitt så kalde, Lene? At når våre meddebbatanter får de verste merkelapper slengt etter seg, så skal vi attpåtil si til dem at de "klager"?

Skal vi tåle den urett som ikke rammer oss selv? Jeg kan forstå ønsket om å setter merkelapper på andre, fortelle dem at slik jeg opplever deres skriverier så er de i form så like at jeg ikke kan skille dem ad selv om budskapet er motpoler.

Men jeg tenker som så at mitt syn ikke har noen mening eller vil utgjøre noen forskjell i kampens hete. Jeg velger å være observatør og ikke aktør på deres område og heller bruke mine krefter annetsteds der mulig ordene ikke er like velformulerte, snedige og bastante, men mer åpne for at ens overbevisning har rom for feil og brister og at man sammen kan snekkre noe bedre.

En venn er en man tør si at man ikke er enig med men like fullt ikke kaster over bord fordi man ikke er enig.

Kommentar #54

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

VD eit respektabelt forum

Publisert rundt 10 år siden

Ein kan vere kritiske til små detaljar, men eg meiner avisa gjer ein god jobb for å halde debattane på eit akseptabelt plan. Utan økonomisk vinning, gjev dei høve for oss alle til å gje uttrykk for våre synspunkt på godt og vondt.

Eg skulle gjerne sett Grimdalen operert i spaltane, men moderator fann vel ut at mannen var ei belastning med omsyn til respekt for religiøse synspunkt, og lugga han ut. Det har eg forståelse for. VL er ein avis tufta på kamp for kristelege verdiar. Grimdalen set krokfot for slikt arbeide.

Det som fyrst og fremst lyfter kvaliteten til VD, er kravet om identitet. For den som minnes kva menneske av typen Grimdalen kunne lire av seg anonymt på den gamle versjonen av VD, trass i sensur, vil eg tru er eining med meg. Kravet om identifikasjon bør innskjerpast.

Eg vil takke VL for å stille resurser til rådigheit for VD. Eg stiller meg bak VL si linje om å nytte moderator. Vi er då skjerma for den verste råtlukta. For den som vil kome til uttrykk anonymt er der mange utvegar, berre ikkje her på VD. Det er eg glad for!

Kommentar #55

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Har vi blitt så kalde, Lene? At når våre meddebbatanter får de verste merkelapper slengt etter seg, så skal vi attpåtil si til dem at de

Jeg er nok helt enig i at enkelte av oss iblant blir for husvarme. Da kan det være lurt med en time-out i frisk luft og litt sol. Tenke seg om - for kanskje å være istand til å se litt klarere.

Å åpent rangere hvem man tar mer seriøst enn andre i debatten , blir veldig feil.  Og særlig når de samme debattanter viser til at de ikke ønsker å sette folk i bås... Selv har jeg riktignok uttrykt at min respekt for Kristiansen er tildels ødelagt, men dette er fordi han går til personangrep på folk uten å være villig til å beklage. Han velger derimot heller å helle salt i såret ved å gjenta sine ufine påstander i andre vendinger.

Kommentar #56

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Kristiansen, du er en mann som har mye å gjøre godt før du kan bli tatt seriøst som debattant, som jeg har sagt fra om tidligere. Jeg vil derfor ikke bruke unødvendig mye energi på å gå i polemikk med deg, men jeg ber deg merke at Vårt Land har beklaget at de slettet mitt innlegg på grunn av en teknisk feil.

Jeg tar ditt synspunkt til etterretning. Ikke alle debattanter henvender seg til meg når de skriver. Det er helt uproblematisk. Jeg krever ikke det av noen og forventer det heller ikke. Ingen kan svare alle. Jeg har en følelse av at jeg likevel vil ha noen å skrive med som er uenige med meg.

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det er IKKE en mening man er berettiget til å ytre fritt, Lene, at man mistenker en annen debattant for å sympatisere med en terrorist!!! Slikt kalles sjikane. Det er bare å tenke seg hvordan en selv ville reagert.

Kommentar #58

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er IKKE en mening man er berettiget til å ytre fritt, Lene

Hei Sissel,

nå forstår jeg lite av hva du holder på med. Ser at det er en som referer til det jeg svarte til Kristian. Kristian klarer fint å svare meg tilbake. Han vet hva saken går i. Men når noen henger seg på så blir en fjær til ti høns. Ikke forvent at vi alle leste alt. Hva en sa til en annen i en annen tråd det blir veldig komplisert diskusjon å holde på med. Der er ikke jeg. Diskuterer her og nå. Men at det er en fin hersketeknikk har jeg merket meg!

Du må ha en trivelig dag, pauser er viktig jeg har en nå, så tja, ler litt av dette tullet!

Kommentar #59

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

så tja, ler litt av dette tullet!

Her avslører du vel på en grei måte ditt egentlige syn på meninger du ikke liker. Da hjelper det lite å pakke det inn i "vi står sammen" osv. Det meste kommer for en dag. Alle avsløres, før eller siden.

Jeg tror det er vesentlige ting i debatten du ikke har forstått.

Kommentar #60

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tja si det

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

at man mistenker en annen debattant for å sympatisere med en terrorist!!! Slikt kalles sjikane. Det er bare å tenke seg hvordan en selv ville reagert.

I en tråd jeg startet ble det vel langt på vei antydet at mine tanker kunne sammenlignes med Anders B. B. For meg var det helt greit og langt bedre enn at de som ytret det bare tenkte det og ikke turte å si det til meg.

En del av mine tanker er ren og pur rasisme, andre er en kynisme grensende til det "umennesklige" atte ander er likegyldighetens tanker eller tanker gensende opp mot hat og hevn. Men ingen av disse tankene klarer å leve selvstendig i mitt hode, de blir stadig utfordret av andre tanker jeg har, brynet og etter hvert konkludert med at det ikke er fruktbare tanker eller noe man kan benytte som en løsning.

Det eneste jeg kan tenke meg som ubehagelig er når noen ytrer tanker om meg men ikke ønsker å lytte til min forklaring på mine tanker. At de rett og slett bare konstaterer at mine tanker er gale og ikke har noen verdi.

For meg er det forklaring jeg kan møte mennesker med, ikke sinne eller såret stolthet. For opplevelsen av sinne og såret stolthet fører for meg ingen sted hen.

Jeg har forundert meg litt over hvordan så mange av oss har så utrolig mange meninger, vi rette angrep på noen og forsvarer atter andre. En tråd som kan ha tusenvis av treff og bøtter og spann av kommentarer får like vel ikke mer en en håndfull bra. For meg er det en indikasjon på at det muligens er viktigere for oss å se våre egne skrifter på trykk enn det å ta til oss andres refleksjoner, putte dem i våre egne hoder så vi kan bryne dem mot de tankene vi har der fra før.

Verdidebatt er ikke fattig på verdier men langt på vei er det, slik jeg ser det, lite varme og lite raushet her inne. Det er for meg tankevekkende.

Kommentar #61

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

I en tråd jeg startet ble det vel langt på vei antydet at mine tanker kunne sammenlignes med Anders B. B. For meg var det helt greit og langt bedre enn at de som ytret det bare tenkte det og ikke turte å si det til meg.

Jo, det er jo greit nok, da hadde du jo på en måte lagt litt opp til det selv ved å gi uttrykk for at du herved meldte deg ut av fellsskapet og andre mer og mindre kryptiske utsagn. Nå tok vel ikke vi som "kjenner deg" debattmessig dette så tungt, fordi vi kjenner deg som en ganske fredsæl person. Det som ble antydet var vel mer at tanken på å melde seg ut kan være skjebnesvanger.

Jeg mener likevel at det å avkreve enkeltpersoner for sine holdninger til massedrapene, på en måte som antyder at de nok meget sannsynlig kan vise seg å sympatisere med dem, er noe langt mer alvorlig - og som jeg skrev i stad; regelrett sjikane. Jeg greier ikke å se det annerledes. Og jeg sjokkeres over at enkelte synes å bagatellisere slike utsagn. Og da mener jeg ikke deg. For jeg mener du stadig viser at du greier å ha flere tanker i hodet på samme tid.

Nevnte Kristiansen har vel ikke engang funnet det bryet verd å beklage, selv etter at Per A. faktisk redegjorde for sitt syn på vold i dag.

Kommentar #62

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men hva fostrer de tankene

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jo, det er jo greit nok, da hadde du jo på en måte lagt litt opp til det selv ved å gi uttrykk for at du herved meldte deg ut av fellsskapet og andre mer og mindre kryptiske utsagn.

Hva får oss til å møte medmennesker med at det fortjener du og du har bedt om det selv. En debattant Olav G. har jo opplevet det nå ved at han er utestengt fra debatten. Hengt ut og overlatt til seg selv.

Hva får oss til å gå i forsvarspossisjon når vi møter tanker som gjør at vi føler at noen ikke ønsker å være som oss? For hvordan kommer vi frem til at det å ikke ønske å være som oss er et angrep på vårt liv og våre egne tanker.

Vi kan ikke si til våre mendmennesker at din tanke er fri bare den samstemmer med våre egne tanker. Hvilken frihet ligger det i det.

Det er lett å komme med en beklagelse i ettertid, ment eller ikke ment. Det er langt vanskeligere på forhånd å analysere hva våre tanker kan fostre og hvilke konsekvenser de kan få.

Jeg har langt større respekt for den som sier beklager uten å bli oppfordret til det, enn en som kommer med en beklagelse eller innrømmelse fordi de møter kritikk. For den førstnevnte har selv kommet frem til en konklusjon den sistnevnte har ikke det.

Jeg mistenker ikk deg Sissel J. for å ha baktanker ved det du skriver så ikke ta det jeg skriver som kritikk men bare som tanker rundt hvordan jeg ser på tingene. Kan vi komme dit hen at vi aksepterer andres tanker og heller møter dem med våre egne tror jeg vi har kommet langt. Da kan tankene bære frukter og ikke bare slå hverandre ihjel.

Kommentar #63

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Meg?

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

I en tråd jeg startet ble det vel langt på vei antydet at mine tanker kunne sammenlignes med Anders B. B. For meg var det helt greit og langt bedre enn at de som ytret det bare tenkte det og ikke turte å si det til meg.

Jeg er redd du sikter til meg, Randby. I så fall beklager jeg at det ble oppfattet slik. Mitt tema var "religionens altoverskyggende betydning". Min tanke var at dette er allmennmenneskelig, ingen anklage om noe som helst i forhold til deg.

Men jeg forstår at det er touchy å bli omtalt i samme avsnitt som ABB. Beklager!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere