Jon Magne Lund

Kommentar–<br></br>redaktør <br></br>i Vårt Land
396

Upassende innlegg

Jeg har nå stengt den tråden som ble startet av førstekandidaten for Oslo Kristent Samlingsparti, Magnar Tanem, med innlegget «Guds velsignelse forsvinner...».

Publisert: 26. jul 2011

På tross av mange vektige og gode kommentarer som utfordrer Tanems synspunkter, ønsker jeg ikke at et så upassende innlegg skal få prege Vårt Lands verdidebatt.

Påstander som at Guds velsignelse er i ferd med å forsvinne på grunn av at Arbeiderpartiet siden abortloven ble vedtatt i 1978, sakte, men sikkert er i ferd med å avkristne Norge, er klare brudd på det debattnivå vi ønsker at verdidebatt skal ha. Likeledes det Tanem skriver om andre årsaker til at Herren nå skal være i ferd med å trekke sin velsignelse over Norge, som høy innvandring fra ikkevestlige land etc.

Tanem får holde på med sitt, men ikke på Vårt Lands verdidebatt.

Kommentar #51

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

svært, svært overfladisk og lettsindig.

: ) Nå er du ikke snill Leif, vi snakkes en annen dag når du har det bedre med deg selv!

Ha en fin dag!

Kommentar #52

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

) Nå er du ikke snill Leif, vi snakkes en annen dag når du har det bedre med deg selv!

Ha en fin dag!

Er jeg ikke snill når jeg sier det jeg tror, her antar?

 

 

 

 

 

Kommentar #53

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Er jeg ikke snill når jeg sier det jeg tror, her antar?

Jeg synes ikke du er snill når jeg sender noe vakker til deg og så bare kaster du det fra deg, pga du tror det er farlig.

http://www.youtube.com/watch?v=JIai7RZ7IG4&NR=1

Kjærligheten er en frukt som er tilgjengelig for alle mennesker og til alle årstider.

Folk er ulike Leif, ingen av oss er større enn en annen.

Kommentar #54

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke du er snill når jeg sender noe vakker til deg og så bare kaster du det fra deg, pga du tror det er farlig.

http://www.youtube.com/watch?v=JIai7RZ7IG4&NR=1

Kjærligheten er en frukt som er tilgjengelig for alle mennesker og til alle årstider.

Folk er ulike Leif, ingen av oss er større enn en annen.

Jeg hadde mistanke om at du tenkte slik. :-) Husk det at produktet ikke er farlig i seg selv men produktet ble til på grunn av lettvinthet. Det er vi, oss selv som er problemet, med andre ord ikke de andre.

Årsaken til at jeg avviste det var på grunn av blod og tristhet, sentimentalitet og selvrettferdighet. Det er også iblandet verdslig reigiøs tro for å lede an til en forklaring og jeg har ALDRI i hele mitt liv opplevd at verdslige forfattere, musikere noen gang opp igjenom historien har klart å frembringe ett helhetelig rettferdig bilde av det som skjer. Det man klarer er kun å rettferdiggjøre individuelle antagelser så man kan fremdeles fortsette å tro på det man selv lever i.  Man kommer ingen vei.

I dag lever vi i en tid hvor enhver er sin egen konge og der ligger mye av problematikken og den eneste Konge som kan hjelpe verden er Jesus Kristus.

Hilser med en historieavdekkelse ment for vår tid som en advarsel om hva som skjer når Gud ikke er vår personlige og individuelle Konge.

Dom 21,25 I de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde hvad rett var i hans øine.

 

Kommentar #55

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

også iblandet verdslig reigiøs tro for å lede an til en forklaring og jeg har ALDRI i hele mitt liv opplevd at verdslige forfattere, musikere noen gang opp igjenom historien har klart å frembringe ett helhetelig rettferdig bilde av det som skjer. Det man klarer er kun å rettferdiggjøre individuelle antagelser så man kan fremdeles

Jeg fryket at du tenke slik jeg og.

http://www.youtube.com/watch?v=SzJY96m3lkg

Jaja hvis man ikke har kontroll så har man det ikke, men be så skal du få : )

Kommentar #56

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kan det være dette avsnittet

Publisert rundt 10 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

ønsker jeg ikke at et så upassende innlegg skal få prege Vårt Lands verdidebatt.

"Gjerningsmannen, ... er årsaken til de forferdelige terrorhandlingene, men han må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss. Når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier. Alt dette står skrevet i Bibelen, og særlig i Jesaja og Johannes Åpenbaring."

som Vårt Lands ledelse finner upassende?

Å bli beskyld for å være forledet, frafallen og på vei til et visst sted har blitt forkynt, ropt og utbasunert over hele verdens kristne prekestoler i generasjoner UTEN at kristne har forlangt lyden avslått og møtelokalet stengt. At det står skrevet i Bibelen slik som kristne har sagt de forstår boken er vel ikke å betvile, fra det hold har det vært profetert katastrofer i både liten og stor skala.

Vil Jon M Lund med dette si at det nå er upassende å tolke Bibelen slik det har blitt gjort?
Vil dette si at vi nå ser en revidering av den bibelske lære som går et hakk dypere (høyere) enn vi til i dag er kjent med?

Vi. folket, vil veldig gjerne vite hvilken Bibelforståelse vi nå skal forholde oss til. Det hadde vært kjærkomment med en opplysning og korrigering av den forkunte "frelse fra denne verden" som synes uvirksom all den tid de samme uttalte frelste, på alle plan, opptrer likt med de som ikke deler denne frelsen. 

Hva er egentlig passende i den tiden vi går inn i?

Statsminister og prins har pekt på en, for meg farbar vei, hvilken rute sier VD og resten av kristen-norge er den rette?
Er det motsetninger mellom statens representanter og gudsrikets tjenere, eller har Jens sagt noe Bibelen sier, men som har gått dens voktere hus forbi?

Dette er mine tanker og mine spørsmål jeg må ha svar på, men krever selvsagt ikke at andre skal svare, ønsker heller ikke at noen skal ta det personlig siden min oppfatning er at et menneske er mer enn et enkeltindivid.

Kommentar #57

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Takk Bjørn David B.

Publisert rundt 10 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Har du ikke lest Randbys tråd: Takk for skiftet?

Der ble det tale jeg forstår. Godt og ærlig skrevet med begrunnelser og motforestillinger. At mine tanker virker forskrudd på deg er det ikke noe galt med, det er faktisk veldig vanlig at vi ikke finner alle andres tanker hverken fornuftige eller smarte.

Broer kan jeg være med på å bygge men det er ikke sikkert jeg har noe mål at det er jeg som skal ferdes på dem. I mitt hode er jeg her en tilmålt tid og så er det slutt. De broene jeg personlig har bruk for er mer som små plankestubber over en bekk eller noen stener kastet ut på grunnt vann som man kan trø på.

Den store broen er menneskehetens bro slik jeg ser den. Den blir bygget i fremtiden en gang om mennesker vil. Vi som lever i dag kan bidra til at byggingen begynner men vi vil selv aldri se den ferdig slik våre forferdre heller ikke så den.

Faktisk er det litt underlig for du som religiøs har jo en Gud som representerer evigheten og menneskeheten er hans store prosjekt. Det sammenfaller jo langt på vei mitt syn på livet at jeg som individ bare er en brikke mens vi som art er skapelsesverket. At vi som art har det i oss å bygge broene eller la det være. Men vi kan ikke bygge det alene og lærer i oss ikke å jobbe sammen går vi alle til grunne.

Det underlige er jo at du muligens er mer individorientert enn det jeg er selv om du er religiøs og jeg ikke. Misforstå meg rett jeg sier ikke at min omgang med andre er likegyldig og at hva som skjer med de rundt meg ikke har noen verdi eller mening i seg selv. Der skiller jeg meg forhåpentligvis fra Anders B. B. som muligens mener at individet ikke spiller noen rolle i søken etter å nå målet.

Du tar dog feil på ett punkt, jeg ville ikke stått utenfor kirken med ryggen til de sørgende. Jeg ville enten holdt meg helt unna eller stilt meg ute av syne lenger borte i gaten og om noen sørgende hadde passert før eller etter sin religiøse sermoni ville jeg kondolert dem.

Med ønske om en god dag til deg og dine, Lars

Kommentar #58

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg fryket at du tenke slik jeg og.

Hei Lene. :-)

Takk for din oppriktighet og ønske om det beste.

Jeg vil bare si noe for å få det hele i rett perspektiv og på den måten ikke villede deg men gi deg ett større og bedre syn på verden. Jeg er kristen og ble det for snart ti år siden men har trodd siden jeg var 17 år. Jeg kalte meg ikke kristen fordi jeg var kjent med kristendommens historie og med det faktum at jeg leste bibelen og ikke fant den grunnleggende ens med kristendommen jeg så i verden. 

Som troende og kristen leste jeg Arnulf Øverlands "Europas ti landeplager" og fant denne tekst ytterst våken og sann sett ut ifra en ikke troendes og en kristens synspunkt.

Så hvorfor tror du artikkelen ble forbudt av datidens (sikkert også nåtidens) kristenhet? 

Årsaken er at denne verdens kristendom ikke er Gudstro men ikke noe annet enn hedensk BAAL tro. Ser vi tilbake på menneskehistorien ser vi at for 2500 år siden trodde menneskene i denne verden på en tro lik dennne verdens "kristendom" men i andre bilder og navn. Dagens kristendom denne verden ser er antikrist lære, han som står Jesus imot og mange (ikke alle) kristne i denne tro har den onde trillet rundt sin lillefinger. (ABB er ett offer for den onde men hadde han latt sannheten i se regjere fra begynnelsen hadde han nok ikke blitt så syk som han har blitt.) Øverland våkent så falskheten og ville ikke leve ett falskt liv men han kjente ikke denne historien og han kjente ikke Bibelen Guds ord fordi han så på mennesket som trodde og ikke Guds ord. Han dømte kristendommen ved å se på mennesket. Desverre gjør mange det, også mange kristne og går av den grunn glipp av Guds rettferdighet, sannhet og kjærlighet.

Hilser med tnakevekkende vers fra Guds ord.

1 Joh 2,15-16 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; 16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

 

:-) Se forøvrig denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread163476/

Kommentar #59

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Jon Magne Lund. Gå til den siterte teksten.

Påstander som at Guds velsignelse er i ferd med å forsvinne på grunn av at Arbeiderpartiet siden abortloven ble vedtatt i 1978, sakte, men sikkert er i ferd med å avkristne Norge, er klare brudd på det debattnivå vi ønsker at verdidebatt skal ha. Likeledes det Tanem skriver om andre årsaker til at Herren nå skal være i ferd med å trekke sin velsignelse over Norge, som høy innvandring fra ikkevestlige land etc.

Tanem får holde på med sitt, men ikke på Vårt Lands verdidebatt.

Jeg vil gjerne kommentere denne Jon Magne.

Jeg er uenig med Tanum fordi han baserer seg på en tro jeg ikke tror på og resultatet for denne tro er religion i politikk. Det er og blir feil.

Imidlertid Jon Magne og VD kan det være noe (ikke mye) i det Tanum sier og en debatt kan avklare slike feilspor! Jeg tror Tanum tar feil og er på villspor som kan lede Norge inn imot ett religiøst og politisk spill som muligens fører til religiøse lover og begrenset ytringsfrihet. Desverre står da VD på den motsatte side av veien og gjør delvis det samme. Om noen bruker stygge ord og i tillegg anklager uten dekning og menings vei kan disse slettes, uansett hvilken side man står på.

Derfor er det svært trist at en overdommer skal nekte noen å ytre seg om det er for å oppklare/ løse/ hjelpe ens tro.

Kommentar #60

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kommentar #61

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Guds velsignelse

Publisert rundt 10 år siden

Det sies her at ingen land er kristen. Vel, jeg har hørt fra alle hold og i alle tider så lenge jeg har levd at Norge er et kristent land. Bl.a Giske sa det åpenlyst på tv at Norge er kristen humanistisk land. Hva han mente med det får være hans egen mening.

Når det gjelder velsignelse over land og by har aldri Gud tatt bort denne alvorlige advarselen. Jesus sier til Johannes i åpenbaringen 2 at han skal skrive til menigetene i Efesus. Efesus lå da i Tyrkia. Budskapet var slik at om de ikke omvendte seg ville han fjerne lysestakene fra dem. Lysestakene var et bilde på velsignelsen og bibellyset de hadde. Jesus ville ta vekk denne velsignelsen om de ikke snudde om. Jeg leser i Norge i dag fra 1.juli d.å følgende: Tyrkias utryddelse av de kristne. sitat slutt: Altså så har muslimene overtatt omtrent hele tyrkia og kristendommen er som så utryddet. Var det ikke det Jesus advarte Efesus? Tyrkia var et hedensk land lik Norge. I Norge har vekkelse florert og mange misjonærer har blitt sendt ut til velsignelse for landet vårt. Men denne profetien om Efesus kunne og kan være like aktuelt her til lands i dag. Folket har dessverre snudd seg bort fra sin første kjærlighet som de fikk ved frelsen. Folket i Norge lever uten kunnskap om Gud, derfor er de uten visjoner. Norge er som de fleste land i Europa på ville veier, åndelig. De har forlatt Gud, derfor har vi fått en slik regjering som heller stikker innom en moskee og siterer Koranen som mister Støre gjorde her forleden. Derfor får landet vårt de problemene de får. Lysestaken har nå blitt flyttet fra oss. Vi vet at resultatet av slik liberalisering betyr hat mot Israel. I stedenfor å støtte det eneste demokratiske landet i Midt Østen, Israel, begynner vi å støtte opp om Hamas og andre org. som ønsker livet av Israel. Derfor, slik det skjedde i Israel i Gt at Gud trakk sin hånd bort fra folket, slik forsetter han å gjøre mot hedningnasjoner i dag. Gud ønsker ikke å gjøre dette, men etter slike store bekjennelser at Norge er et kristent land, må også velsignelsen en dag ta slutt. Norge er ingen unikt land i forhold til andre. Norge har ingen bedre plass hos Herren enn andre. Nei, Norge står på et valg i dag. Omvend dere, ellers kommer jeg å flytter lysestaken en gang for alle fra dere.

Kommentar #62

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Godt er det da

Publisert rundt 10 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Norge er som de fleste land i Europa på ville veier, åndelig. De har forlatt Gud

at vi har en statsjef som tok ansvar og snudde det andre kinnet til, slik at vi kan ta gatene tilbake, belegge de med kjærlighet, skape gater av gull som det står skrevet, heller det enn de steinharde ord som slår ihjel.

Kommentar #65

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du

Publisert rundt 10 år siden

er ei vaksa kvinne som eg tek av hatten for. Ein frisk og feiande pust!

Ha ein god dag!

Kommentar #66

Tove Grønlund

0 innlegg  8 kommentarer

upassende av VL

Publisert rundt 10 år siden

Jeg synes det er rart at VL på den ene siden karakteriserer Tarems innlegg som upassende og forkastelig, og på den andre siden, bruker nettinnlegget hans til å lage avissak av. Er det sånn at det som skrives her på verdidebatt, når som helst kan havne på forsiden av VL (eller nettsiden)?...Det synes jeg er misbruk av debattsider. Man uttaler seg jo i en setting/ diskusjon. Så også VL hadde skrevet hvem som var enig med Tarem...

Jeg er 100% enig i at timingen for en debatt om hva som er en konsekvens av hva, er upassende og at det er upsykologisk å begynne å snakke om åndelige konsekvenser, i en tid der mange mennesker er i dyp sorg. Men i et demokratisk samfunn må folk kunne hevde meninger som også VL er uenig i. Også i andre land (USA) har predikanter gått ut og sagt lignende ting, andre kristne har vært veldig uenig om, uten at debatten har blitt kneblet.

Det kan jo heller ikke være slik, at folk blir satt i bås med denne Breivik hvis de er opptatt av å ivareta den kristne kulturarven...

Mener man at timingen for debatt om disse temaene er feil, bør man heller holde debattsidene stengt en stund.

Kommentar #69

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Oppsiktsvekkende

Publisert rundt 10 år siden
Tove Grønlund. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er rart at VL på den ene siden karakteriserer Tarems innlegg som upassende og forkastelig, og på den andre siden, bruker nettinnlegget hans til å lage avissak av. Er det sånn at det som skrives her på verdidebatt, når som helst kan havne på forsiden av VL (eller nettsiden)?...Det synes jeg er misbruk av debattsider. Man uttaler seg jo i en setting/ diskusjon. Så også VL hadde skrevet hvem som var enig med Tarem...

Dette synes jeg er oppsiktsvekkende. Jeg trodde at begrunnelsen for å stenge tråden, var at synspunktene til Tarem var belastende for pårørende. Likevel finner man grunn til å publisere de samme tankene i et format som når langt fler mennesker.

Vi må kunne forvente at Vårt Land enten beklager eller begrunner denne framgangsmåten.

Kommentar #70

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder velsignelse over land og by har aldri Gud tatt bort denne alvorlige advarselen. Jesus sier til Johannes i åpenbaringen 2 at han skal skrive til menigetene i Efesus. Efesus lå da i Tyrkia. Budskapet var slik at om de ikke omvendte seg ville han fjerne lysestakene fra dem. Lysestakene var et bilde på velsignelsen og bibellyset de hadde. Jesus ville ta vekk denne velsignelsen om de ikke snudde om. Jeg leser i

Jeg må nesten korrigere deg litt her Terje. Lysestakene representerer menigheter ikke byer eller land. Hvis du bygger dine utsagn på denne misforståelsen så kan jeg forstå at du har synspunkter som grenser over til Tanems. Eller mener du at teokratiet fra Den gamle pakt skal overføres til oss som lever under Den nye?

"Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene er de sju menighetene" (Åpenbaringa 1:20).

Kommentar #71

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Lysestakene representerer menigheter ikke byer eller land.

Magnus. Lysestaken er Guds Ånd som opplyser og leder dem igjennom Menigheten (Ikke Kirken).

Og Niclaittenes lære var at man bare skulle tro så kunne man gjøre som man ville, altså uten Guds bud. Nicolaittenes lære er også levende her på VD. 

Kommentar #73

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er helt enig med deg Liv-Mari,

alle religiøse jeg har kontakt med er slik, vi ser på ulikhetene som krydder. Vi neketer at høye menn skal neket oss tryggheten på at vi er alle like viktige mennesker.

Kvinnesaken er gått i revers, den tar vi opp nå, med kjærlighet til kvinner og barn.

Det har vært for mye fokus på makt og penger, frihet er å være trygg å vite at man kan forvente samme muligheter uten å måtte bevise!

Kommentar #74

Henry Østhassel

7 innlegg  114 kommentarer

Trist tid for ytringsfriheten

Publisert rundt 10 år siden

Ytringsfriheten omfatter hvert menneskes rett til å uttrykke sin mening og si hva det vil innenfor lovens rammer, uten vilkårlige restriksjoner. I Norge har ytringsfriheten vært sikret blant annet i Grunnloven i snart 200 år. Den universelle menneskerettserklæringen sier: "Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet." Ytringsfriheten er et av målene på menneskers frihet i et samfunn og avgjør hvorvidt fri debatt og utveksling av meninger er tillatt, og hvorvidt samfunnet derved er et demokrati eller et diktatur.

Det er svært trist at Vårt Land - en såkalt kristen avis sensurerer ytringer fordi noen ikke liker det som er skrevet. Hadde det vært noe venstreorientert grums som fremmet vold ville det vært forståelig, men dette er en person som forklarer sin tro.

Skam dere Vårt Land 

Kommentar #75

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert rundt 10 år siden

Hei, jeg håper da ikke det.

Jesu ord lyder:

Åp 2,6 Men dette har du at du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater.

Nicoilaittene trodde på Jesus man hadde ikke Hans tro selv slik at de av hjerte og sinn også, som Jesus gjorde, Guds vilje. De levde ut sin tro ved hjelp av føleri og ikke forstanden. Med andre ord så kunne de være frelst men allikevell ikke være loven lydig (de ti bibelske bud/merk., ikke de katolske ti bud)). 

Fortell hva "Hviss" er for noe.

Helt enig i det siste, vi må se realitetene og ikke glemme vår historie opp igjennom tidene. Om vi gjør det blir det lettere å se hva som venter, om man da i tillegg tror Guds ord vet man også hva som venter og har ingen grunn til å frykte men å respektere. 

 

 

 

 

Kommentar #76

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Kvinnesaken er gått i revers, den tar vi opp nå, med kjærlighet til kvinner og barn.

Den gikk vel i revers fordi målet var galt fundamentert. Likestilling er tull, likeverd er rettferd. Vi må ha kjærlighet til sannheten og den klode vi lever på, ikke bare kvinner og barn. Likestillingarbeidet skaper fronter, motstand og unødvendig kaos.  Kvinner må slutte å være så kyniske fordi andre(menn) er kyniske. Overkjør kynisme med overordentlig rettferd som slår føttene unna falskhet. Ett eksempel, se på USA hva de sier når de kjemper for sin sak. De slår ned for fote, utenfor sitt land, for sin sak, for USA`s sak og ikke for verdens fordel. Det er ren egoisme og stolthet som driver frem slikt og slike fundamentale følelser uten forstand bør man dø fra.   

Sann kristendom løfter opp kvinnen, spesielt kvinnen og barnet i sin natur/ eksistens. Kristendom er ydmykhet og nestekjærlighet. La mannen se realitetene i det og la mannen da søke disse kvinner fordi det er rettferd og godhet hos disse.

Kommentar #78

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

La mannen se realitetene i det og la mannen da søke disse kvinner fordi det er rettferd og godhet

: ) Nå er jeg heldig og har en snill mann. Jeg slipper å være noe annet enn en kvinne.

Men du det er ikke alle menn som har søkt min kjærlighet som har hatt gode hennsikter. Noen har forfulgt meg og truet meg. Synes ikke noe om at samfunnet ikke tar tak i dette problemet, hvilke følelser mine kvinnelige former vekker i en mann er ikke jeg ansvarlig for. Porno er helt grusomt.

Dere menn har litt jobb å gjøre med deres egen seksualitet, mange er så ... at de er helt ustyrelige og da er det alltid kvinnen som lokket. Da blir vi ting, kampen den er ikke pen, ikke din heller! : )

Prøv å vise ydmykhet og respekt.

Ha en fin dag.

 

Kommentar #79

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

:-)

Ja, hvordan tro hvis ikke man har Ham i sitt hjerte.. Vel, man kan ikke ha Ham i sitt hjerte om man ikke har Ham i sitt sinn. Man kan ikke forstå uten at man har forstand på Ham, kjenner Ham. Med andre ord ingen følelser for Ham uten at man vet hvem Han er. Hvis vi leser Guds ord ser vi at også Djevelen bedrar med religion og tilbedelse, ja han fremstår som om han er Jesus. Det finnes en forfalsket åndelig melk kan vi lese. Vi kan se at hans lære ikke benekter Jesus som Gud men sant menneske, det er derfor redelig å tro at han står frem som om han er Jesus/ Gud i en falsk lære og denne lære er antikrist lære. På den måten bedrar den onde de som tror men ikke kjenner Ham så godt med forstanden. 

Videre vil jeg kommentere det du sier Liv-Mari :-)

"Jesus selv brøt jo med mange av "GUDS lover" på sin tid. Han lot jo f.eks maria magdalena vaske føttene hans til disiplenes store forargelse. En kvinne inne i en manns rom for noe annet enn sex?"

 

Jesus brøt ikke med de ti Guds moralske bud men med de lover som ble lagt til av menneskene. Alt det du her sier er ikke fra bibelen men fra menneskets selvrettferdighet. Det er ikke verd å bygge sin tro på om hvem Jesu displer var. :-)

Videre:

"Hva var så Jesus sin TRO? Det vil jeg veldig gjerne diskutere. Ba han ikke disiplene sine om å fortelle om han? Mange av dem møtte mye motstand og ble ikke noen drept også? Jesus ble selv korsfestet for det han trodde på... Han hadde en kvinne rundt seg, maria magdalena. Jeg må ærlig si at det er selve Jesus sine handlinger og hva han sa om verdier jeg har festa meg med. Ikke livene til disiplene. Jeg ser en annen Jesus en det mange gjør. For meg var Jesus en mann som mente vi måtte leve sanferdig. Leve etter det ånden vår fortalte oss. Men det må taes i en annen tråd."

Bra innstilling, hilser med ett vers:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Videre:

"Hviss er f.eks:

VI vet ikke hva månen er for noe. VI ser en rund gul ting. VI kan ikke ta på den. Ikke lukte på den, vi sanser den bare igennom synet. Hva kan vi da sammenligne denne runde gule tingen med. JA. f.eks en ost???? Den er kjent. Da kan vi komme med en påstand: Hviss månen er en gul ost, så er den en gul ost om den er det. Men kansje den er noe annet. Er månen en rund gul svamp? Påstand: Hviss månen er en rund gul svamp så er den en rund gul svamp om den er det. I tankene leter vi etter en måte å definere det ukjente på.

Nå må dere profesorer gjerne arrestere meg. Det var slik jeg oppfatta det! Å det hadde med falsifiseringa å gjøre:)"

 

Ok, jeg trodde du mente noe annet. Jeg mener HVISS skrives slik: Hvis.

Min mormor sa det slik: "Hvis katten til naboen var en ridehest hadde det gått". Det i forbindelser med å tro på antagelser og ja, desverre bygger det meste på antagelser.

Kommentar #80

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Synes ikke noe om at samfunnet ikke tar tak i dette problemet, hvilke følelser mine kvinnelige former vekker i en mann er ikke jeg ansvarlig for. Porno er helt grusomt.

Dere menn har litt jobb å gjøre med deres egen seksualitet, mange er så ... at de er helt ustyrelige og da er det alltid kvinnen som lokket. Da blir vi ting, kampen den er ikke pen, ikke din heller! : )

Skjønner dette og jeg vet med meg selv at uten Gud og troen på Hans renhet og karakter er ike livet mye verd for da vil man bare jage slik du kanskje opplever det. Med Gud har man annet verdigrunnlag for i bunn og for øynene. Å skylde på kvinnen er å rettferdiggjøre sin fremferd, begjær og lyster.

Hjelp meg å forstå hva du mener med at min kamp ikke er pen. :-)

Du sier:

"Prøv å vise ydmykhet og respekt."

Fornærmet jeg deg, eller noen andre i dine øyne her?

 

 

Kommentar #81

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

velsignelse. Sv. til Husøy

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg må nesten korrigere deg litt her Terje. Lysestakene representerer menigheter ikke byer eller land. Hvis du bygger dine utsagn på denne misforståelsen så kan jeg forstå at du har synspunkter som grenser over til Tanems. Eller mener du at teokratiet fra Den gamle pakt skal overføres til oss som lever under Den nye?

Er det noen som må korrigeres her er dine utsagn, Magnus. Hva Tanem står for vet ikke jeg. Har ikke lest hans meninger, men når det gjelder lysestaken er du langt unna sannheten. Efusus var en by med flere menigheter. Han skrev til personene i disse menighetene, og Jesus sa at disse kristne i denne byen hadde forlatt noe, nemlig kjærligheten. De hadde ikke mistet det, men forlatt den. Lysestaken er DHÅ velsignelse over denne byens kristne. Han ville flytte den bort hvis de ikke omvendte seg. De gjorde tydligvis ikke de slik at muhammedismen har tatt over denne byen og landet Tyrkia. Dette kan skje her også hvis vi  kristne ikke våkner snart. Når de kristne blir tolerange for en annen religion, kaller bibelen det for hor, et åndelig hor. slik skjedde i Efesus. Da åpnet de for andre ting og de begynte å lefle med andres og de ufrelstes synspunkter. Derfor kom dommen over dette folket, og straffen var å få en annen religion og de kristne måtte enten flykte eller å bi drept.

Jeg trodde du, Magnus var litt mer bevandret i ordet når du påstår at åpenbaringen er i Gt tider, men dette står i det siste brevet i NT.

Så tilslutt skal du være litt forsiktig å koble enkelte opp mot andres meninger.

Kommentar #82

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kommentar #83

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sølvi Marie Risøy. Gå til den siterte teksten.

Akkurat no er ingenting normalt, vi er i sorg som nasjon. Når Magnar Tanem kjem med eit innlegg som dette i ein slik situasjon er det vald.

Jeg beklager, men nei. Jeg er ikke i sorg som nasjon, men et individ med mine egne reaksjoner som jeg ikke er avhengig av kollektivisme gjennom massemdia for å oppnå. Vold er å fysisk skade eller undertrykke noen, ikke å snakke med dem, uansett hva man sier. At du ikke forstå hva ytringsfrihet betyr får være ditt problem, men når du forsøker å nekte noen å snakke om det de vil er det faktisk du som utøver vold, ikke den personen som ikke får si det uønskede. Og at en nettside som påberoper seg slagord som `fritt ord` setter i gang med sensur av "upassende ytringer" sier vel det meste. Forstår virkelig ikke redaksjonen av VD at det er upopulære ytringer som trenger beskyttelse av ytringsfriheten, og ikke populære ytringer?

For de som ikke greier å forstå innholdet av begrepet `politisk korrekthet`er dette et skoleeksempel. Og det er også undertrykkelse hentet rett ut av Sovjetunionens tradisjon.

Kommentar #84

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det er i all hovedsak den kristne verden som gav verden demokrati. Du er helt forblindet.

Nå var vel ikke grekerne spesielt Kristne av seg da de fant opp demokratiet, men i moderne tid har du rett. Kristendommens fokus på individet ga grobunn for en individuell frihetstanke som grekerne ikke nådde frem til . Der var rettigheter og friheter knyttet til sosial status, slik at selv det greske demokratiet var nokså statisk og svært oligarkisk.

Det er ikke fasjonabelt å kreditere Kristendommen for dette i dag, siden alt godt pr definisjon må komme fra staten i et kollektivistisk samfunn. Og siden det dessuten er nødvendig for eliten i et kollektivistisk samfunn å demonisere religion fordi de ikke tåler konkurranse til sin selverklærte perfeksjon, er det ikke tillatt å snakke om positive effekter av religion. Jeg forstå ikke at du tør å være så politisk ukorrekt i disse dager, når Arbeiderpartiet...ehhh jeg mener Norge er i sorg. Skamme seg!

Kommentar #85

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg trodde du, Magnus var litt mer bevandret i ordet når du påstår at åpenbaringen er i Gt tider, men dette står i det siste brevet i NT.

Så tilslutt skal du være litt forsiktig å koble enkelte opp mot andres meninger.

Hei Terje. Jeg har vel ikke kobla Åpenbaringa (som altså tilhører NT) opp mot GT sånn som du sier..? Forøvrig prøvde jeg bare å henvise til det verset sier, nemlig at lysestake defineres som menighet..? Kan du ikke gi en kommentar på verset jeg siterte? Resonnementene dine omkring Tyrkia (som huser alle de sju menighetene (eller som du utlegger det; menighetsbyene)) er interessante men jeg skulle likevel likt å se hvordan det verset jeg siterte stemmer overens med dem. Utover dette beklager jeg at jeg kobla MT opp mot dine meninger.

Kommentar #87

Sølvi Marie Risøy

1 innlegg  3 kommentarer

Det var da voldsomt

Publisert rundt 10 år siden
Simon Kulberg. Gå til den siterte teksten.

Akkurat no er ingenting normalt, vi er i sorg som nasjon. Når Magnar Tanem kjem med eit innlegg som dette i ein slik situasjon er det vald.

Jeg beklager, men nei. Jeg er ikke i sorg som nasjon, men et individ med mine egne reaksjoner som jeg ikke er avhengig av kollektivisme gjennom massemdia for å oppnå. Vold er å fysisk skade eller undertrykke noen, ikke å snakke med dem, uansett hva man sier. At du ikke forstå hva ytringsfrihet betyr får være ditt problem, men når du forsøker å nekte noen å snakke om det de vil er det faktisk du som utøver vold, ikke den personen som ikke får si det uønske

Ord og uttrykk kan ha konkret betydning og overført betydning. Om et ord er brukt konkret eller overført kan en lese ut fra kontesten. Når jeg skriver at et innlegg er vold bruker jeg uttrykket vold i overført betydning, som "psykisk vold". Jeg har heller ikke skrevet om dine personlige følelser, men beskrevet hvordan nasjonen fremstod så kort tid etter massakren. Og jeg inkluderte meg selv i dette store "vi". Jeg forstår godt hva ytringsfrihet er, og da jeg skrev mitt innlegg for flere dager siden var innlegget som var årsak til denne tråden fremdeles publisert på verdidebatt. Jeg har slik ikke forsøkt å nekte noen å snakke. 

Kommentar #88

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Lars har skrevet en god tåd som heter: Hvem eier fremtiden?

Der beskriver hans tippoldefar Norge for 150 år siden. Det er ikke det kristne Norge du sikter til Lars kjenner seg ikke igjen.

At du raser mot Leif fatter jeg ikke, han er litt spiss, men ikke mer.

Det Norge du lever i er skapt av mennesker som levde før deg og mennesker som lever i dag.

Du hevder at alle var kristne, de var ikke det, verken i dag eller da.

Om det stemmer det den Katolske Kirken sier til meg så rømte det mange jøder til nettopp Norge under inkvisasjonen i portugal og spania.

Hadde du levd i 1814 da vår grunnlov ble laget hadde du mått en Wegeland som leste jødedom, kristendom og islam. Noen mener han ble muslim helt på slutten.

Leif prøver vel å si deg at puretanske verdier er viktig, det er de for meg og, men jeg ønsker likhet mellom kjønnene. Jeg øsnker å bo i et Norge der jeg kan ha min kulturelle identitet i fred uten å bli frelst på hvert gatehjørne. Kan jeg ikke det, vel da ber jeg om asyl i et annet land!

Kommentar #90

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei Liv-Mari, jeg komenterer bare dine tanker og så ser vi hvor vi går videre. :-)

Sitat: (*****)

"Det du sier der om at man ikke kan ha noe i hjertet sitt uten at du har det i ditt sinn skurrer veldig for meg. Skurrer veldig. Det betyr at det man har i sitt sinn, tankene er viktigere enn det man føler, hjertet. Er det virkelig det Jesus mener med det verdisynet han viser med sitt liv?”

I Guds ord er hjerte og sinn henholdsvis følelser og tanker. Hvilke følelser har vi om våre tanker er feil om ett objekt og hva vil skje om vi da lar følelsene bestemme hva vi skal gjøre?

Gud skapte oss med følelser og tanker og vi er frie til å bygge på disse, under fallet kan vi lese at Eva lot seg dåre ved at hun begynte å legge/ produsere følelser for en løgn og disse følelser trigger egoet og stoltheten om hva Jeg kan. Fallen natur beskrevet i Guds ord er føleri fordi en løgn er ikke bygd på forstand. Gud er en ordens Gud og Han har gitt oss en vei ut av fallen natur, svært godt beskrevet i skriften.  

*****

”Videre sier du at man ikke kan forstå Han uten å ha forstand på Han? Hvordan kom Jesus frem til meningene sine? Hvem var han? Hva gjorde han til det han var? Hvordan ha forstand på Jesus om man ikke vet hvem han var? Han ble født som et barn i en stall. Han vokste opp med en mann som ikke var hans kjødelige far. Forlot familien sin når han var ca 12 og oppdro vel seg mer eller mindre selv? Hans mor var gift og hadde en "ny" familie. Lell vokste han å ble til en mann??. Historiene om Jesus er skrevet av andre. De er beskrevet ut fra referanserammene de som skrev hadde for å beskrive han med. Hviss nå livet til Jesus hadde blitt beskrevet av f.eks en kvinne ville ORDET sett anneledes ut?”

Jesus pekte på Sin Far i himmelen og gjorde etter det Han sa og etter Guds ord (GT). Han gjorde ingenting av seg selv. Jesus var og er sant menneske som deg og meg ved at Han la av seg Sin Guddomsposisjon og kraft og ble sant menneske som deg og meg. Som sant menneske men uten synd døde Han for våre synder og i vårt legeme ble Han oppreist fra de døde. Ordet er det samme om en kvinne hadde skrevet.

*****

”Jeg må ærlig si at mye av det som kommer frem av meninger her på verdidebatt er bygget på meget godt beleste mennesker. Er da kunnskapen vi har kommet frem til i dag bygget ensidig på en bærende tanke? I kristelig kultur er kvinnen "redusert"/opphøyet til å bære frem nye små mennesker. I følge loven er vi jo mer eller mindre programfestet til å være MOR. Men for å bli MORt må jo ha vært en mann der for å skape dette barnet så MOR kan en ikke bli uten en mann. Å en mann kan ikke skape et liv uten at noen bærer det frem for han. På cellenivå er det altså likevekt! Men rollene etter at noe er "skapt"er forskjellig. Da skal kvinnen bruke tid på å bære frem barnet, ha omsorg for barnet, mens mannen skal ha tid til å tenke/arbeide, utvikle inteligens. Er det rett?”

Det er ingen tvil om at mannen og kvinnen er Guds bilde sammen og at Guds bilde ikke er komplett uten mannen og eller uten kvinnen. I Bibelen er det likeverd med ulike roller og mannens tanker og følelser er null verd uten at hans tanker og følelser er ett med kvinnens og motsatt. Gud skapte Guds bilde, mannen og kvinnen. De er Hans barn og disse barn kan skape ett bilde av seg, de kan også få barn. Med andre ord er familien Guds bilde og Familien har Gud i denne familie i det daglige liv. Denne familie ble skapt for å ivareta verden og dens levende vesener, samt fylle den opp med mennesker. Familiens fokus går altså ikke på hvor egoets posisjon er i forhold til den andre men hva som er målet og meningen.  

*****

” Vi har jo også en inteligens . I dag er det jo bevist at vi kan styre fly, kjøre bil, bygge hus og å gjøre stort sett det meste en mann kan gjøre. Da har vi kansje også en inteligens som bør være med i samfynnsbyggingen? Vi har også en forstand bygget på erfaringer. VI trengs jo like mye både mann å kvinne for å lage nye mennesker. Kansje begges inteligens trengs i samfunnsbyggingen og i GUDS oppfattelsen også?”

Ja, uten unntak men med rett ånd/ spirit.

***** 

”Jeg går ut i fra at du med GUDs 10 moralske bud er de 10 bud du mener?

Jesus brøt jo med dem så det suste!”

Ja, det er de jeg mener men Jesus brøt ikke med ett av de. Du tenker nok på de du som ble lagt til.

*****

 ”Han lyttet jo ikke til GUD slik fariseerne oppfattet GUD. Han så jo en annen GUD enn den Gud som samfunnet rundt han oppfattet som GUD. Det var da vel derfor han ble korsfestet?”

Det er riktig for fariseerne bygde på stolthet og ære, se hva vi gjør. Samfunnet for øvrig utenfor presteskapet var ikke ens med presteskapet. Den samme situasjon har vi i dag men nå forkastes loven mens Jesus opphøyes. Da ble loven opphøyet mens Jesus ble forkastet.

*****

 ”Kreftene rundt Jesus drepte han jo for at han ikke skulle snakke, få menneker rundt han til å lytte til han. Jesus tok jo troverdigheten FRA dem. Hvor fikk Jesus kreftene til det hen? Da måtte vel Jesus selv lytte mer til egne følelser og sin GUD enn den oppfattelsen omgivelsene hans ville han skulle høre ? Hvem var det Jesus ropte på? Hvem var hans far? GUD??????? ”

Det var Hans Fars kraft som virket i Jesus og Jesus handlet ut ifra hva troen sa var rett. I denne posisjon følte Han, gråt, gledet seg og kjente smerte og savn med mer.

*****

 ”Jeg TROR ikke Maria ble gravid/befruktet med en ånd. Det strider mot alt levede her på jord. Da kan vi like godt tro på ufo og at jorden kommer til å bli invadert av grønne menn.”

 Om du tror Gud er til og at Han er en Skaper, hva er da problemet med å tro?

*****

”Men jeg TROR at åndene som var iboende Josef og menneskene rundt Maria og Josef gjorde at jesus fikk leve opp. I følge tradisjonen på Jesus sin tid så skulle jo Josef kasta Maria til hundene og funnet seg en ny og "ren" kvinne. Jesus hadde kansje ikke fått vokst opp? Hun var jo absolutt ikke av de "reneste" Maria Magdalena heller. Hva var det da Jesus fant hos henne som var "rent" nok til at hun var den som fikk vaske føttene hans? Kroppen hennes var besudlet. Hadde hun alikevel en ren sjel som i kraft av å være ren kunne reddes selv om kjødet ikke var det?”

Hva er da ”åndene”? Maria Magdalena var ren i hjertet og søkte tro, håp og kjærlighet, hun visste hun var en synder, trivdes ikke og var fortapt uten troen. Hun elsket håpet hun hadde i troen.

*****

”VI vet jo at vi kan holde på hemmeligheter. Er det en bit av ånden vår? Den evnen skapte en drapsmaskin som drepte ungsommer på utøya. Hadde Breivik snakket kunne kansje andre krefter fått han bort fra det. Det var jo det han beskyttet seg mot. At andre krefter skulle påvirke han i å snu fra det han mener er "GUDS" plan for han. Nå setter han krav for å gi politiet informajon. Bruker ikke Breivik sitt sinn for å få til det?”

Jo, det gjør han men han bygger sine tanker på hva hanfølerer rett ut ifra en noenlunde troverdig lære bygd på løgn og antagelser. Han bygger ikke følelser på forstandighet som ikke gir selvet/ egoet stoltet og ære.

*****

”Hvilken mor og far kunne Jesus hedre? Ingen kjent kjødelig far hadde han. Mor gift med en annen mann. Jesus var veldig alene han å måtte stole på sin egen kraft. Drepte han? Nei han helet mennesker. Han hjalp menneskene fram til sin egen kjærlighetskraft. Begjærte han andre sin eiendom? Andre sine koner, snakket usant? Nei han gjorde ikke det. Han var ikke omgitt av noen av delene. Han var ikke gift. Eiet ikke eiendom.”

Det finnes ikke ett skriftsted i Guds ord som støtter at Han gjorde noe som helst i egen kraft.

*****

”Hvorfor er det da så mange religiøse mennesker som både har tilgang til admass av penger? Har koner som aksepterer mannens sidesprang for å ha tilgang til jordisk gods å gull? Hvorfor er det da de som er "best" på å leve rett som som oftest sitter på mest? Vi kan si hva vi vil om Jødene. Men de sitter i diamant industrien. Obama var å talte i den Jødiske forsamlingen. De innehar mang en inflytelesrik og pengesterk posisjon rundt om. Ingen i amerika kan bli president uten å snakke med de israelske lobbyistene!”

Det å tro dreier seg om å bevege seg systematisk i denne verden, det dreier seg om å bygge sitt eget rede som beskytter imot elendighet. Man bygger en mur tro troen, det gjelder aller trosretninger og troer. Forskjellen er at det er bare en tro som er tro imot sannheten og den bygger på Jesus Kristus som hovedhjørnestein. Ett eksempel, katolsk tro gjør ikke det, de bygger på at Peter er hjørnesteinen og Peter er iflg katolsk grunnleggendbud) lære den første pave. Protestanter tror ikke det om de vet hva protestantisme er for noe. Ett annet eksempel tatt fra bibelen er de ti bud (ikke de katolske ti bud), de er muren den troende beskytter seg med, for å unngå a bli en del av denne falne verden. Har man en sterk tro kan man komme lettere i bedre situasjon enn de som ikke har en tro.

*****

 ”Ett eller annet sted må det bygges broer. Ellers kommer åpenbaringen. Nå håper jeg at den åpenbaringen skjer i midt-østen der de store religionene har sitt utspring. Jeg håper det rike Jesus ba om skulle komme i fader vår, kommer. Men da må hver og en av oss vite at vi har krefter alle sammen. Å være oss bevisst hva det er vi bruker dem til og hva det er vi tror på. For de kristelige verdiene er humane gode leveregler. Jeg har hørt det nevt at vi er navie nå som forsatt vil ha et åpent samfunn. Jeg vi ha det Norge vi har som står for åpenhet, demokrati, religionsfrihet og ytingsfrihet. Å det får vi tuftet på de verdiene kristendommen er bygget på. Det tror jeg...............”

J

Her er vi inne på det grunnleggende troen handler om. Husk at Guds riker er inne i oss, det er ikke ett rike vi kan se og leve i her på denne jord. En annen ting er at i oss selv er vi ingenting, all krat v har blir gitt av Gud Fader. Det er som Snåsamannen sier, det er ikke noe jeg har i meg selv.

Ellers har vi en brobygger i denne verden, han kalles Pontifeks Maximus og er fra det gamle hedenske Rom. Denne tittel går i arv og leder i dag hele denne religiøse verden, alle kommer til ham og kneler for ham. Noen få står ham imot og de peker på ett annet rike, en annen økumenikk og av en annen verden. Det rette navn/ tittel på Johannes Åpenbaring er egentlig Jesu Krist Apokalypse. Denne verden går under kjære deg og det er nå på tide å våkne. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere