Arne Danielsen

329

Terror - bør debatten kveles?

Dersom islamske terrorisme hadde stått bak udådene, hadde konge og statsminister og et samlet korps av politiske kommentatorer hatt fokus på å ikke slå norske muslimer i hartkorn med ekstremistene.

Publisert: 23. jul 2011

Vi er i sjokk, vi er traumatisert og vi har, som mange påpeker, mistet vår uskyld. Vi er enige om hvor forferdelig dette er for nasjonen, og for hver og en av oss, og naturligvis er det verre for noen blant oss. Våre tanker går først og fremst til disse.

Nå er debatten i gang. Selv om noen er mer forsiktige enn andre, så er det mange som nå krever at synspunkter og debatt omkring innvandring og integrering må stanses, eller i hvert fall sterkt begrenses, eller modereres, som det også kalles på et mer sobert språk.

Folk skal ikke lenger få uttrykk for sine meninger. Debatten skal kveles. De fleste av oss kunne jo for så vidt taklet en munnkurv, men ikke ekstremistene. De har et sterkt behov for å få utløp for sine meninger, for å få ut damp. Uten debattventilen, finner de ofte andre og verre måter å uttrykke seg på.

Terroristen og drapsmannen i dette tilfellet er en forvirret person. At han er "arisk", har adresse Oslo Vest, oppgir "kristen" som trosretning på FB, tidligere har vært medlem i Frp og er aktiv på document.no sier ingen ting hverken om lyshårede nordmenn, om Oslo Vest, om kristne, om Frp eller om document.no.

Det er her vi må trå varsomt. Dersom islamske terrorisme hadde stått bak udådene, hadde det i dag vært et massivt fokus på å ikke slå norske muslimer i hartkorn med ekstremistene. Trolig ville dette vært hovedbudskapet fra konge og statsminister og et samlet korps av politiske kommentarer. Jeg ville selv gjort det jeg kunne for å bekjempe en slik urettmessig stigmatisering.

Slik må det også være i dette tilfellet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Aud Kvalbein

31 innlegg  40 kommentarer

Viktige poeng

Publisert over 9 år siden

Arne Danielsen har her svært viktige poeng som vi bør merke oss. Det denne tragedien bør lære oss, er nettopp mer demokrati og at vi setter alle ting under debatt.

Kommentar #2

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Samme krav

Publisert over 9 år siden

Hei Arne!

Enig med deg i at debatt ikke skal kveles. Er også enig i at det som har skjedd ikke sier noe om kristne, hvite, norske eller Frp-ere. Selvsagt er jeg det.

Men dersom dette hadde vært verket til en arabisk islamist, da ville svært mange hevdet at det sa noe om mørkhudede, arabere muslimer, islam osv. Og det er der hele paradokset blir så tydelig. At vi selvsagt mener at det ikke sier noe om oss andre, når det er en av oss, men at vi gjerne krever at muslimer skal stå ansvarlige for andre fundamentalistiske muslimers handlinger.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Peter Eide Walseth. Gå til den siterte teksten.

Men dersom dette hadde vært verket til en arabisk islamist, da ville svært mange hevdet at det sa noe om mørkhudede, arabere muslimer, islam osv. Og det er der hele paradokset blir så tydelig. At vi selvsagt mener at det ikke sier noe om oss andre, når det er en av oss, men at vi gjerne krever at muslimer skal stå ansvarlige for andre fundamentalistiske muslimers handlinger.

Det er mange fundamentalistiske kristne som har en del å tenke på i dag. Om meldingene om Breiviks nasjonalistiske? fascistiske?Bibelfanatisme? stemmer sånn noenlunde vet vi at det finnes kristenfascister i Norge. I den grad dette er sant, i den grad dette stemmer, og jeg mener vi klart har sett sporene av slike elementer, er det en del kristne som har en del revurdering, anger og bot å gjøre.

Jeg ser ingen forskjell på Koran-fascisme og Bibel-fascisme. En undertrykker er den annen lik. Nå må vi ta fatt i og diskutere med våre egne, slik vi i mange år skånselssløst har hengt oss på extrem islam. Vi har dem i våre egne kirker og bedehus. Vi trenger ikke gå lenger.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Folk skal ikke lenger få uttrykk for sine meninger. Debatten skal kveles. De fleste av oss kunne jo for så vidt taklet en munnkurv, men ikke ekstremistene

Dette er også mitt anliggende i denne debatten. Jeg får det kanskje ikke tydelig nok frem i eget innlegg, men ønsker at dette med "økt demokrati" ikke må være ensbetydende med økt makt til makteliten og mindre mulighet for outsidere til å fremme sine synspunkter. Vi må tross alt ikke glemme at vi faktisk er likeverdige borgere, enten vi stemmer på regjerende partier eller ei.

Noen av oss kunne godt takle å leve med munnkurv, men for andre kunne det blitt katastrofalt,tror jeg også. Kanskje ville vi sett langt flere terroraksjoner i farvannet av en slik politikk.

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nei debatt skal ikke kveles

Publisert over 9 år siden

På den annen side, Aftenposten har innført moderering av debattinnleggene som kommer, ikke for å kvele debatten men for å skåne alle de pårørende som er i sorg etter gårsdagens hendelser.

Debatten kommer til å bli annerledes og den vil og skal ta seg opp, men det skader ikke å ta noen dagers pause, før vi som ikke er direkte berørt er tilbake i vår hverdag. De som har mistet sine har for resten av sine liv blitt berørt, det er ingen som kan gi dem tilbake det de har mistet.

Så får vi heller si hva vi mener om noe tid, det endrer seg nok ikke så fort.

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er mange fundamentalistiske kristne som har en del å tenke på i dag.

Finnes det i dag slike miljøer som oppfordrer til drap på annerledes troende/tenkende som du kjenner til, Njål?

Vi vet jo allerede at dette finnes i rikt monn innen muslimske kretser.

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Genralisering og stigmatisering

Publisert over 9 år siden
Peter Eide Walseth. Gå til den siterte teksten.

At vi selvsagt mener at det ikke sier noe om oss andre, når det er en av oss, men at vi gjerne krever at muslimer skal stå ansvarlige for andre fundamentalistiske muslimers handlinger.

Dette blir feil, slik jeg ser det. Jeg mener at de aller fleste av oss greier å skille på ekstremisme og kollektiv skyld. Det har 9/11, 7/7 og Madrid vist. Det har ikke vært en alminnelig fordømmelse av norske muslimer, selv det sikkert har vært tilløp til dette.

På den annen siden, er det svært mange av oss, meg selv inkludert, som i forbindelse med disse hendelsene stilte spørsmål ved en del norske muslimske ledere sine holdninger. De var vage og unnvikende, og noen av dem tok aldri ordentlig avstand fra ugjerningene.

Vi må kunne tillate oss å stille spørsmål ved slik unnvikenhet og unnfallenhet uten at man blir beskyldt for å stigmatisere muslimer i sin alminnelighet.

Det er en slik nyansering vi også må kunne forvente i denne situasjonen.

Kommentar #8

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Finnes det i dag slike miljøer som oppfordrer til drap på annerledes troende/tenkende som du kjenner til, Njål?

Jeg vet ikke om noen Kristne som jeg kjenner som sier du skal drepe andre hvist du ikke tror slik som en selv. Men jeg vet om mange Kristne som er fundamentert i ordet. De som stoler på det som står i bibelen og tror. De har en indre fred og varme og kjærlighet. Det finnes ikke noe vondt i dem.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Finnes det i dag slike miljøer som oppfordrer til drap på annerledes troende/tenkende som du kjenner til, Njål?

Vi vet jo allerede at dette finnes i rikt monn innen muslimske kretser

Det finnes kristne mennesker i Norge som passer til begrepet kristenfascist. Jeg kan ikke si at det finnes et miljø, men det finnes enkeltpersoner. Vi har dem her på Verdidebatt også. Jeg vet ikke hvor langt de er villig til å gå. I en tidligere tråd hvor homofili ble tema viste minst en debattant at steining av homofile er ok, og han benektet ikke at han støttet en slik handling. Allerede i dag har vi sett ett av trollene stikke hodet frem i en av de aktuelle trådene om gårdagens aksjon.

Jeg kan ikke bekrefte for deg at det finnes et miljø. Jeg mildner likevel ikke utsagnet, fordi det finnes enkeltpersoner. Jeg vet ikke om de er organiserte. Jeg vet ikke om de er enkeltstående. Men de er her midt i blandt oss.

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke hvor langt de er villig til å gå. I en tidligere tråd hvor homofili ble tema viste minst en debattant at steining av homofile er ok, og han benektet ikke at han støttet en slik handling. Allerede i dag har vi sett ett av trollene stikke hodet frem i en av de aktuelle trådene om gårdagens aksjon.

Jeg har også stilt meg dette spørsmålet selv iblant; er det egentlig så stor forskjell på ideologier som mener å ha "Guds velsignelse" over sine standpunkter og sin handlemåte? Det er et meget alvorlig spørsmål! Og som du selv skriver, det er et spørsmål som er vanskelig å besvare. Men jeg undrer meg også over enkelte holdninger som synes å høre hjemme i en tid med et helt annet syn på menneskeverd. Er dette gret, så lenge man ikke forfekter at det krever dødsstraff? Jeg ønsker selv å ta veldig klart avstand fra slik fordømmelse av annerledes tenkende og ikke minst dem som er født med en avvikkende legning, men opplever jo da iblant å selv bli beskyldt for å være feig. Det kan jeg godt leve med, men det er en tankevekker, helt klart. I spørsmålet om homofili, kommer jo slike holdninger enda godt til syne, også blant kristne som slett ikke regner seg som fundamentalister. Man hevder ganske så freidig at dette er skeive - og dermed unormale mennesker som helst ikke bør befatte seg med de samme ønsker og behov som alle oss normale. Det er skremmende holdninger og noe vi som kristne så absolutt burde kreve et oppgjør med - en gang for alle!

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Men jeg vet om mange Kristne som er fundamentert i ordet. De som stoler på det som står i bibelen og tror. De har en indre fred og varme og kjærlighet. Det finnes ikke noe vondt i dem.

Men hvordan kan man da kritisere andre religiøse som også "bare" er fundamentert i ordet - det ordet de setter sin lit til? Blir ikke dette dobbeltmoralistisk? Også kristendommen legger til grunn at Gud skal settes over jordiske myndigheter. Foreløbig har de fleste av oss ikke blitt satt på slike ekstreme valg. Men slik mange tolker Gud og hans befalinger, tror jeg ikke det ville bli en udelt god opplevelse å møte på kristenfundamentalister som "handler i god tro" i alle sammenhenger.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er helt uproblematisk at folk misliker homofile og folk må oppfordres til  å ha sine meninger om hva som helst, men jeg aksepterer ikke at enkeltpersoner skal gjøre seg til dommere være seg på bibelsk eller verdslig grunn. Den endelige dom tilkommer Herren, og i mellomtiden bedømmer vi etter våre egne lover hva som er rett og galt. I tillegg har vi våre dommer etter eget forgodtbefindende og fordommer, men vi har ingen rett til å ta loven i egne hender være seg i bibelsk eller verdslig sammenheng.

Kommentar #13

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Medbestemmelse

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

men ønsker at dette med "økt demokrati" ikke må være ensbetydende med økt makt til makteliten og mindre mulighet for outsidere til å fremme sine synspunkter.

Det er viktig og, etter mitt syn, riktig det du skriver, Sissel.

Den nøkterne og vanligvis svært forsiktige NUPI-rådgiveren Helge Lurås sa på NRK1 i dag at det oppleves som et problem at veldig mange opplever at myndighetene, her ved Ap, fører en innvandrings- og integreringspolitikk som ikke er lagt fram for folket, at folk i denne saken er fratatt medbestemmelsesrett. Dette skaper frustrasjon og opphetet debatt.

(Jeg tar forbehold om at jeg siterer og har oppfattet Lurås rett i en av hans uttalelser tidligere i dag)

Lars R. Jeg er enig i din kommentar om å vise tilbakeholdenhet i debatteen i disse første dagene.

 

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Den endelige dom tilkommer Herren, og i mellomtiden bedømmer vi etter våre egne lover hva som er rett og galt

Det er riktig.

Det er Herren sjølv som skal døma.

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «SJÅ.HERREN KJEM MED SINE HEILAGE ENGLAR I TUSENTAL.15 HAN VIL HALDA DOM over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.» Judas 7

. .."Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør.  5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. DÅ SKAL HERREN MIN GUD KOMA OG ALLE HEILAGE ENGLAR VERA MED HAN.
     6 Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar.  7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost"

"For sjå, i dei dagar og på den tid,
        når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
     7 då vil eg samla alle folkeslag
        og føra dei ned i Josjafat-dalen.
        Der vil eg halda RETTARGANG MNED DEIi
        OM ISRAEL , MITT FOLK OG MIN EIGEDOM,
        som dei SPREIDDE MELLOM FOLKA.
        Dei  DELTE LANDET MITT,
     8 og kasta lodd om folket mitt" Joel 3

Kommentar #15

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

(Jeg tar forbehold om at jeg siterer og har oppfattet Lurås rett i en av hans uttalelser tidligere i dag)

Jeg oppfattet han også dithen og har selv skrevet et innlegg med hans uttalelser som bakgrunn. Jeg bet meg også merke i at han sa at veldig mange nordmenn gir åpent uttrykk for skepsis overfor muslimer - selv om de slett ikke bor i muslimtette områder. Jeg mener dette er et viktig signal for politikere å ta på alvor - ikke bare dysse ned med beskyldninger om islamofobi.

Jeg skulle ønske flere kunne høre det Lurås sa, for jeg mener han hadde en fin og nøktern måte å se problematikken på.

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Den nøkterne og vanligvis svært forsiktige NUPI-rådgiveren Helge Lurås sa på NRK1 i dag at det oppleves som et problem at veldig mange opplever at myndighetene, her ved Ap, fører en innvandrings- og integreringspolitikk som ikke er lagt fram for folket, at folk i denne saken er fratatt medbestemmelsesrett. Dette skaper frustrasjon og opphetet debatt

Det er direkte feil at norsk innvandingspolitikk ikke er lagt frem for folket og at folket ikke har medbestemmelsesrett. Innvandringen tilspisset seg etter et frislepp i 1986 og siden har innvandring vært tema i hvert eneste valg lokalt og på riksplan. Hvis det er en sak folket har fått sagt sitt er det i denne saken. Her er det ingen hemmeligheter, ingen overraskelser. Og hvis det er en del av politikken som diskuteres her i landet er det innvandringspolitikken. Den som påstår noe annet skal ha sovet lenge og grundig i timene. Alle avskygninger av denne politikken er vel kjent av en hver over tolv år i landet, eller vedkommende er ikke i stand til å forstå. Spør folk om monstermaster, om samferdsel eller indutstrireisning i Sogn og Fjordane og blikket vil famle og stemmen skjelve, men spør dem om innvandring og de vil gi klar beskjed. Hvem har glemt Salmandova?

Se på Verdidebatt.no! Spaltekilometer, spaltemil om innvandring. Det må være det desidert mest diskuterte tema. Profeten Anfindsen har satt sinnene i kok på en unik måte for dette er tematikk som vi alle har i ryggmargen. Avholdssak og Landløfter javel; Men gi oss en innvandringsdebatt og vi går støvlene av oss for å komme først til tastaturet. Nei, dette er ikke noe som skjer på bakrommet i dølgsmål. Dette foregår i full offentlighet.

Forøvrig likte jeg Kongens tale. Det er første gang jeg hører ham bruke imerpativer i en tale. Spesielt merket jeg meg utsagnet; Vi står ved verdiene våre!

Ja, la oss stå ved verdiene våre. Vi har ikke noen grunn til å bringe innvandring inn i  denne diskusjonen med mindre vi oppfatter folk født i Norge, bosatt på Skøyen og Åstad som innvandrere. Men det er å trekke det langt. Vi må våge å se denne ekle sannheten i øynene; Det var en av våre egne. Det var til og med en av våre egne i den forstand at vi har samme verdigrunnlag gjennom vår religion. Hvis vi skal være skremt over noe eller diskutere meningsfullt videre, må det være hvordan verdiene til flertallet til de som skriver på Verdidebatt og den religion og Gud vi opphøyer kan misbrukes til å begå en slik udåd. Hva er det i vår tro som hjemler drap? Hvordan kan vi rettferdiggjøre vår tro med en slik skamplett på Guds navn? Dette er en vanskelig sak å vri seg unna. Det er dette vi anklager verdens muslimer for. Nå må vi peke på oss selv. Nå må vi stille oss opp foran våre speil og spørre hvem som er de mest ok troende. Nå vet vi at det finnes folk som er troende til ALT. Plutselig er den skjemtsomme klisjéen gitt et alvor vi skulle vært foruten. Nå er det ingen å skyve foran seg for å skjule våre egne vorter og liktorner. Det er VI som er spurt. Det er VI som er utfordret. Det er VI som skal svare denne gangen. Dette kommer til å smerte resten av vår tid.

Kommentar #17

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Fundamentalist??

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er mange fundamentalistiske kristne som har en del å tenke på i dag. Om meldingene om Breiviks nasjonalistiske? fascistiske?Bibelfanatisme? stemmer sånn noenlunde vet vi at det finnes kristenfascister i Norge.

Eg har i dag lese gjennom alt Breivik har skrive på document.no og minerva, men der står det ikkje eitt ord om bibelen eller bibeltolking. Nasjonalist er han gjerne, men ingen "kristenfundamentalist"; - ikkje i ord og slett ikkje i gjerning. Sjølv 5. bodet i moselova set forbod mot drap, og Jesus sjølv tilrådde og praktiserte den ekstreme pasifisme. Men Breivik nemner programmet til "Vienna school of thought" (kva no det er for noko), der eitt av åtte punkt skal vere å forsvare dei kulturelle aspekta ved kristendom. Ved sine handlingar no har han iallfall gjort det stikk motsette.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Runde; Jeg baserer meg på nyhetsmeldinger om hans kristne tilhørighet gjennom document.no. Jeg har forsøkt å åpne linker dit flere ganger i dag for å sette meg inn i det men har ikke kommet gjennom, så jeg har ikke førstehåndskunnskap å basere meg på. Jeg tar det du sier for god fisk. Det jeg tidligere har skrevet om dette må sees i overstående lys.

Kommentar #19

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er skremmende holdninger og noe vi som kristne så absolutt burde kreve et oppgjør med - en gang for alle!

Det er vel her mange kristne skyter seg selv i foten (kan jo i samme slengen ta med at også ikke-religiøse folk, inkl meg selv skyter oss i foten av og til ang spørsmål vi krever oppgjør på hos andre enn oss selv).

Det å la skremmende holdninger fortsette å rulle sin vante gang, uten å gå mot sin egen "flokk" og kreve et oppgjør en gang for alle.

Det handler jo til syvende og sist om å godta sin (fredelige og lovlydige) neste som seg selv. Uansett kjønn, rase, legning, religion, musikksmak, klesstil, osv. Men spesielt innen religion så finner man "bud" og "påbud" som sier noe om at man har lov til å "behandle" mennesker annerledes kanskje nettopp pga som nevnt, legning. 

Og dersom man virkelig står for at andre religioner må ta oppgjør med "gale" holdninger og praksis av dem i samfunnet, så er man også nødt til å se på seg selv og sin religion.

Man kan helt sikkert si at det ene er "verre" enn det andre. Men det hele bunner i å "se ned" på andre mennesker pga det mennesket de faktisk er. Og slike holdninger burde man ha nulltolleransegrense for.

Og det holder ikke å si at man "jo selvfølgelig ikke ser ned på", det er jo bare ment "slik og slik", når det i praksis betyr at mennesker blir forskjellsbehandlet.

Men er vi villige til å gi avkall på vår egen "rett" til "ytringsfrihet" og "trosfrihet" (skriver i hermetegn, for er jo ikke ment bokstavelig....er kun ment de tingene som går på å ytre at feks homofile er syndige og liknende) for å få bukt med også andre religioners til tider fæle menneskesyn? Hvis ikke så blir det jo å i bunn og grunn som å kaste stein i glasshus.

Og noen vil alltid strekke seg lenger enn andre for å vinne frem med menneskesyn (kanskje ubevisst kamuflert som religionsspørsmål) som går på bekostning av andre menneskers rettigheter, livsglede og muligheter i samfunnet.

Kommentar #20

Kjell Ove Kleivenes

38 innlegg  124 kommentarer

Dersom det var islamsk terror

Publisert over 9 år siden

Jøder og kristne i USA har gitt oss et eksempel. Etter angrepet på World Trade Center gikk de sammen og slo ring rundt moskeer, for å beskytte dem mot mobben.

Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg har i dag lese gjennom alt Breivik har skrive på document.no og minerva, men der står det ikkje eitt ord om bibelen eller bibeltolking. Nasjonalist er han gjerne, men ingen "kristenfundamentalist"; - ikkje i ord og slett ikkje i gjerning. Sjølv 5. bodet i moselova set forbod mot drap, og Jesus sjølv tilrådde og praktiserte den ekstreme pasifisme. Men Breivik nemner programmet til "Vienna school of thought" (kva no det er for noko), der eitt av åtte punkt skal vere å forsvare dei kulturelle aspekta ved kristendom. Ved sine handlingar no har han iallfall gjort det stikk motsette.

Da Dagsrevyen leste Breiviks biografi i kveld ble det gjentatt at han har karakterisert seg selv som kristen.

Forøvrig har du er noe om Wienerskolen. http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_School Etter skumlesning ser det ut til å ha vært en avart av liberalistisk økonomisk tenkning som har vært omdiskutert til og med blandt liberale økonomer som Friedman.

Kommentar #22

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg baserer meg på nyhetsmeldinger om hans kristne tilhørighet gjennom document.no

Man kan ikke ha noen "kristen tilhørighet gjennom document.no". Document.no er ikke noe kristent forum, ei heller redaksjonelt sett noe forum for ekstremisme i noen som helst form, selv om alle medier i dag fremstiller det slik. Man må skille mellom skribentinnleggene der og kommentarfeltene. Det er i kommentarfeltene ABB utelukkende har skrevet. Der er det åpent for alle å skrive hva de vil, akkurat som i de fleste nettaviser. ABBs kommentarer ville ikke blitt sensurert i Dagbladet heller.

Jeg registrerer nå at det går inflasjon i bruken av ordet "kristenfundamentalisme". Hva er det? Jeg kan ikke skjønne annet enn at en kristenfundamentalist er en som prøver å leve fundamentalt etter Jesu ord, og dermed vil være ikke-voldelig. ABB passer ikke inn i den beskrivelsen. Etter å ha lest alt han har skrevet på document.no, kan jeg heller ikke se at han går inn under kategorien nynazist. Han er ikke jødehater. Han er derimot sterk motstander av alle totalitære ideologier som marxisme, islamiske OG nazisme. Han er det som kalles "counter-jihadist" og ekstrem antimultikulturalist. Han passer ikke inn i noen ende av aksen venstre-høyre, men kan heller plasseres ytterst langs en tredje akse, så langt unna rødgrønn politikk som det er mulig å komme.

Kommentar #23

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

ABB hadde katolske "vibber!

Publisert over 9 år siden

På en dag som denne tror jeg det er klokt å avvente noe hva som har foregått med å si hva som har foregått i hodet til ABB - og - å trekke andre inn i den prosessen.

Som troende så misliker jeg stort at media bruker merkelappen "kristenfundamentalist" på ABB uten å definere nærmere hva som ligger i det begrepet - og det er vel få som prøver å finne det ut, men kjøper merkelappen som passende.

Finkikket i hans kommentarer om hva som kan tillegges inn i ABB's kristenfundamentalisme.  Det nærmeste jeg kom var hans kommentar 09.12.09 der han sier at han er konfirmert protestant - han legger inn en link til en katolsk side og sier han nå er tiltrukket av  katolsisme.  Følgellig - slik jeg leser ABB, så er han uansett høykirkelig.

Hva da med kristenfundamentalisme?  Da må det være "nasjonal kristenfundamentalisme" - at Norge som nasjon skal bevare sin kristne identitet - ikke det at ABB handlet ut fra en trosoverbevisning.

På dag to, så er følgende merkelapper heftet ved ABB - kristenfundamentalist (høykirkelig kristennasjonalist) - Frp (som han forlot for 5-6 år siden) - document.no (som han forlot i 2010 og som aldri tok han inn i varmen) - Oslo Vest - bonde o.s.v.

Slik jeg tenker, så handlet ABB ut et blodig scenario ut fra en politisk overbevisning med et politisk angrep på Arbeiderpartiet.  Det som er skremmende er at det som fremkommer på dokument.no gir liten teft på et menneske som er "på ville veier."

Det viktige nå må være å enes om hvor hinsides og meningsløs denne handlingen er - at politikk skal møtes med argumenter og ingenting annet.

Heldigvis er det svært langt mellom mennesker som tror at det å drepe andre som politisk yttring er ok og dernest- endrer noe til "sakens" beste - hvis de finnes i det hele tatt.

 

Kommentar #24

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men hvordan kan man da kritisere andre religiøse som også

Du setter bibelen og Gud først, og du dømmer ikke andre. Du vet at når du følger Hans veildening så er det til gagn for deg og ditt hjerte. Han bevarer deg da. Fruktene av dette er et kjærlig hjerte.

Et eksempel. Du vet selv at det er synd og drive hor, ergo du gjør det ikke. Du dømmer heller ikke de som gjør det, du bare holder avstand og ikke ytrer eller sier det er synd, fordi de som ike forstår ikke skal bli arg mot deg. Du viser bare kjærlighet.

Her på VD hare vi diskutert opp og ned den med synd. Synd skader deg, den drar deg ned i mørke.

Det at Gud skal settes høyest, betyr at du skal ikke følge denne verden ånd. Det betyr at du må stå på det du menner er riktig for deg i forhold til ordet - uten at du kan pålegge andre å følge det du tror.

De som følger ordet har kjærligheten, fordi du har Ham i deg, er du spedbarn kristen altså ikke moden i ånden, da kan du være kropps styrt, det vil si du lytter mere til følelsene istedenfor til hva ordet sier, da er du lik denne verden holdninger og være måte.

Det betyr, du skal ikke drepe, du skal ikke se ned på andre som har annen hudfarge, annen religiøs tro etc. Fordi, dømmer du andre, så dømmer du deg selv.

Det å handle i god tro, skal allitd være fundamentert i kjærligheten. Du skal si til deg selv, skader det mitt hjerte å si eller gjøre dette mot andre.

Åndelig modenhet lar deg se ting fra en fugle perspektiv. du ser og vet hvordan du skal håntere mottsand, negativitet etc.

Det er når det ikke er du som setter dine behov i sentrum, du visier tegn på åndelig modehet. Det er når du sier jeg skal prøve å hjelpe andre uten å forvente noe tilbake du ser tegn til ubetinget kjærlighet.

Det blir ikke dobbel moralskhet, fordi du vet hvem som er Herre, du er trygg på Ham. De som ikek tror vil ikke kunne forstå det, de kan ikke se.

Kommentar #25

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Njål

Publisert over 9 år siden

Du skriver:

"Det er direkte feil at norsk innvandingspolitikk ikke er lagt frem for folket og at folket ikke har medbestemmelsesrett."

Vel, det er dette den respekterte NUPI-rådgiveren Helge Lurås sier. Jeg oppfatter at han mener at folk opplever ikke at de har innflytelse på en elitestyrt innvandrings- og integreringspolitikk.

Det er forskjell på omfattende og heftige debatter og innflytelse.

Kommentar #26

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er forskjell på omfattende og heftige debatter og innflytelse

En vesentlig forskjell! Og det er all grunn til å spørre seg hvorfor debatten har vært tiltagende aggressiv i sin form og at andre har valgt å backe ut fordi de anså det som nytteløst å bli hørt eller opplevde stempling som var ødeleggende.  Det å stadig bli møtt med nedlatende holdninger og latterliggjøring fra meningsmotstandere som mener seg å være bedre medmennesker, kan bidra til å fremskynde onde handlinger hos potensielle ugjerningsmenn. Det er lett å tenke seg at man vil vise verden at man faktisk duger og har den nødvendige handlekraft.

Det er også all grunn til å ta på høyeste alvor de undersøkelser som viser at det er en økende skepsis til innvandrings-og asylpolitikken som har vært ført og føres (særlig blant unge mennesker). I stor grad omfatter dette integreringsproblematikken og alle de praktiske problemer som ikke håndteres med tilstrekkelig ansvarstagelse fra dagens politiske maktelite.

Det er helt påkrevd at ghettofisering og vold tas på høyeste alvor og snakkes åpent og ærlig om - uten negativ stempling av dem som advarer mot tendensene de ser.

Kommentar #27

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Thomas Kleivenes. Gå til den siterte teksten.

Jeg registrerer nå at det går inflasjon i bruken av ordet "kristenfundamentalisme". Hva er det? Jeg kan ikke skjønne annet enn at en kristenfundamentalist er en som prøver å leve fundamentalt etter Jesu ord, og dermed vil være ikke-voldelig.

De første kristenfundamentalistene ville tilbake til det de anså for å være "the fundamentals" i kristendommen og var derfor det vi vil kalle bibeltro, og det trenger overhodet ikke ha noe med terrorisme å gjøre. Men der de tok avstand fra moderne teologi og bibeltolkning, tok de også avstand fra den moderne utviklingen i samfunnet for øvrig. Og anti-modernistiske holdninger er noe de bibelske fundamentalistene deler med mer ekstreme grupper, og det er også her vi ser flere eventuelle knutepunkter mellom slike grupper. Derfor er "kristenfundamentalisme" blitt et slags samlebegrep for ytterliggående kristne grupper, selv om begrepet faktisk er en smule uhistorisk og misvisende.

Kommentar #28

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

FB-tro

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Da Dagsrevyen leste Breiviks biografi i kveld ble det gjentatt at han har karakterisert seg selv som kristen.

Det nærmeste jeg har sett av dokumentasjon på at Breivik har flagget et kristent ståsted er at han krysset av på "kristen" under trostilhørighet på sin FB-profil. Det gjør annenhver nordmann, noe som også er riktig pr. definisjon.

Det kan derfor vise seg forhastet og utidig av pressen å omtale han som kristen høyreaktivist og at han tilhører "et høyreekstremt miljø på Østlandet."

Det kan virke som at man nå heller ikke kan finne bevis eller dokumentasjon for det sistnevnte.

At han flagger et nasjonalistisk syn, synes å være riktig, og likeledes at han også er anti-islamist (hvem er ikke det?), men at han i denne sammenheng er kristen i den konservative trosbetydningen (han er åpenbart opptatt av den kristne kulturarven) og likeledes at han hører til et høyreekstremt miljø kan pr. nå ikke slås fast.

Kommentar #29

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Kristenfundamentalist?

Publisert over 9 år siden

Ut frå det vi kan lese av ABB sine kommentarar på document.no, så gjev det lita meining å omtale han som kristenfundamentalist, i alle fall slik som ordet vanlegvis vert bruka i dagens norske diskurs (d. e. konservative, lågkyrkjelege kristne som har eit verbalinspirasjonssyn på Bibelen, er mot homofilt samliv, mot kvinnelege prestar etc.)

Han omtalar "europeisk kristendom" i samband med "europeiske tradisjonar" og "europeiske kulturar", og då som eit ledd i kva vi bør kjempe for, i kampen mot multikulturalismen og islam. Dette tyder på at kristendomen for han ikkje fyrst og fremst er ei livsorientering som han har overgjeve seg sjølv til, men heller fungerer som ei slags positiv brikke i hans større politisk-ideologiske orientering. Det synest også som frykta for islamsk brutalitet, "dhimmi"-status og disharmoni i samfunnet er det som driv han til å bruke kristendomen i sitt prosjekt. 

I kommentaren for 14. september drøftar ABB tre ulike modellar for spreiing av avisa som han meiner kan vere eit avgjerande instrument i å spre sin politiske ideologi. Den fyrste modellen, "harrymodellen", gjer bruk av erotiske annonser, midtsidepiker etc. Men ABB er kritisk mot denne modellen fordi ein då vil miste ein del konservative kristne lesarar. 

Modell 2 har mindre "harry-tema" men meir finansstoff. Her tenker ABB seg at ein vil få med seg både finansinteresserte og konservative kristne. Men ABB ser vel ut til å ynskje seg ein slags hybrid av desse modellane. Altså: Dette er ikkje tale frå ein tradisjonell norsk "kristenfundamentalist". Her viser ABB tydeleg at kristen moral er underordna spreiinga av ideologien. 

Dette er nokre raske refleksjonar, men kvar og ein kan lese kommentarane hans og sjå om dei klarer å finne noko uttrykt lojalitet til kristendomen, evt. sentralt kristent tankegods, der. Det synest tydeleg at det er andre kjelder ABB har ausa av, andre retningar han er lojal mot. 

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

og likeledes at han hører til et høyreekstremt miljø kan pr. nå ikke slås fast.

Jeg har sett det antydet at han kanskje kan klassifiseres som en ekstrem antimultikulturalist og slett ikke har sammenfallende ideologier med nynazister. Så her kommer det mange motstridende meldinger. Hans Rustad uttaler til Bt.no at han på ingen måte virket å ha høyreekstreme holdninger.

Jeg mener at det etterhvert kan være mange som befinner seg omtrent i samme fløy, meningsmessig som denne mannen - så langt bort fra de rødgrønne som man kan komme - uten å bli direkte høyreekstrem. Det er nok på høy tid å tenke i videre baner enn bare høyre- og venstreekstremisme.

Kommentar #31

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Tillegg

Publisert over 9 år siden

Eg nemner også ein av dei tydelegaste kommentarane til ABB om kristen tru. Denne kommentaren endrar ikkje stort på det grunnleggjande inntrykket referert ovanfor. ABB er positiv til katolisismen, men han uttrykker ikkje at dette har å gjere med noko teologisk overtyding. Derimot har det å gjere med at den katolske kyrkja er konservativ og tradisjonalistisk. 

"Her er en fin oversikt - 10 grunner til at den moderne kirke vil dø: http://gkupsidedown.blogspot.com/2009/11/why-modernist-christianity-will-die.html

Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15. Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre. Jeg er tilhenger av en indirekte kollektiv konvertering fra den protestantiske kirke tilbake til den katolske. I mellomtiden stemmer jeg på de mest konservative kandidatene ved kirkevalg. Det eneste som kan redde den protestantiske kirke er å gå back to basics."

(Frå kommentar på document.no 9. des 2009).

Kommentar #32

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er nok på høy tid å tenke i videre baner enn bare høyre- og venstreekstremisme.

Jeg tror kanskje hele svaret ligger i å forebygge at folk generelt havner i ekstreme miljøer, uansett om det er høyre, venstre, kristen, muslim, eller noe annet.

Hva er det som får et menneske til å trekkes til ekstreme miljøer i utgangspunktet? Og hva er det som gjør at noen "tipper over", mens andre med samme ekstreme meninger ikke gjør det?

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke bekrefte for deg at det finnes et miljø. Jeg mildner likevel ikke utsagnet, fordi det finnes enkeltpersoner. Jeg vet ikke om de er organiserte. Jeg vet ikke om de er enkeltstående. Men de er her midt i blandt oss.

trur eg du har rett i.

Kommentar #34

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Fornuftig

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror kanskje hele svaret ligger i å forebygge at folk generelt havner i ekstreme miljøer, uansett om det er høyre, venstre, kristen, muslim, eller noe annet.

Hva er det som får et menneske til å trekkes til ekstreme miljøer i utgangspunktet? Og hva er det som gjør at noen "tipper over", mens andre med samme ekstreme meninger ikke gjør det?

Du er svært fornuftig her Sølvi, og har vel den mest fornuftige kommentaren i tråden (av de kortere). Det er underlig hvordan mennesket stadig lar seg presse eller lede mot den ene eller andre ekstremiteten. Den gylne middelvei er et velkjent begrep, men når skal vi lære å vandre på den?

Kommentar #35

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Det er underlig hvordan mennesket stadig lar seg presse eller lede mot den ene eller andre ekstremiteten. Den gylne middelvei er et velkjent begrep, men når skal vi lære å vandre på den?

Såpass mye har jeg hatt med ulike mennesker å gjøre i mitt liv, Magnus, at jeg vil påstå det slett ikke er gjennomførbart å tenke seg at alle vil kunne holde seg på en gyllen middelvei. Såpass ulikt skapt er vi, faktisk. Det ser vi tydelig bare her i den engere krets på VD.

Kommentar #36

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har forsøkt å åpne linker dit flere ganger i dag for å sette meg inn i det men har ikke kommet gjennom, så jeg har ikke førstehåndskunnskap å basere meg på. Jeg tar det du sier for god fisk. Det jeg tidligere har skrevet om dette må sees i overstående lys.

Det var mange tankevekkende refleksjoner i din kommentar #16, Njål, selv om terroristen blant oss neppe kvalifiserer til betegnelsen kristenfundamentalist.  Hans Rustad har selv samlet opp alt Anders Behring Breivik har skrevet på document.no - og om linken virker, kan det leses her:

http://www.document.no/anders-behring-breivik/

Kommentar #37

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det var mange tankevekkende refleksjoner i din kommentar #16, Njål, selv om terroristen blant oss neppe kvalifiserer til betegnelsen kristenfundamentalist.

Det står noe mye mer radikalt i hans manifesto. Tror ikke det han har skrevet på document.no er like relevant. I det sier han at han ser på seg selv som 100% kristen. Han har og henvisniner til gudommelige intervesjoner i slike "crusades" (som ved at man får et gudommelig skjold osv).

http://www.diskusjon.no/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=451122

Kommentar #38

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Vel, det er dette den respekterte NUPI-rådgiveren Helge Lurås sier. Jeg oppfatter at han mener at folk opplever ikke at de har innflytelse på en elitestyrt innvandrings- og integreringspolitikk.

Det er forskjell på omfattende og heftige debatter og innflytelse.

Vel, du kan skyve NUPI-forskeren foran deg, men hvor har du selv vært ved de siste valg? Har du virkelig hatt inntrykk av at innvandringspolitikk har vært forbigått i stillhet eller ikke fått den oppmerksomhet temaet fortjener? Det sitter da virkelig i ryggmargen på ALLE?

Ellers tror jeg at det er litt forhastet å si at Breivik sogner til et miljø. Jeg oppfatter ham mer som en ensom ulv. Han hadde venner og var sosial i ungdomsårene, har jeg forstått, men jeg fikk inntrykk gjennom dagen at dette var å anse som et tilbakelagt stadium.

Jeg anser en kristenfundamentalist som å være mer enn en som bare har en tro. Det er en person som kan være villig til å gå til ytterligheter samtidig som hans fortolkninger er ytterliggående enten i forhold til teksten eller virkeligheten.

Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Det står noe mye mer radikalt i hans manifesto.

Jeg har sett nærmere på manifestet - og lest litt her og der.  Vanvittig!  Jeg har også sett den avskyelige Youtube-videoen han har lagt ut (der han også misbruker musikken til Helene Bøksle for sitt formål).

Kommentar #40

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Harry vs. innvandring

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Har du virkelig hatt inntrykk av at innvandringspolitikk har vært forbigått i stillhet eller ikke fått den oppmerksomhet temaet fortjener? Det sitter da virkelig i ryggmargen på ALLE?

Jo, jeg har fulgt med på valgene. Jeg har faktisk også stemt. Ja, innvandring er blitt løftet fram i debattene - av Frp. Men da har de andre partiene ropt fy, slikt vil vi ikke ha noe av.

Selv stemmer jeg ikke Frp, men de er modige de som gjør det. Ikke bare blir partiet de stemmer på stemplet som useriøst og rasistisk, men også velgerne deres får sitt pass påskrevet som harryhandlende, tobakksrøkende campingturister med lav utdanning og med "stutum"-holdninger til for eksempel innvandring.

Det blir gjerne lite med fri, åpen og fordomsfri debatt om innvandring av slikt.

Kommentar #41

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Se på Verdidebatt.no! Spaltekilometer, spaltemil om innvandring. Det må være det desidert mest diskuterte tema. Profeten Anfindsen har satt sinnene i kok på en unik måte for dette er tematikk som vi alle har i ryggmargen. Avholdssak og Landløfter javel; Men gi oss en innvandringsdebatt og vi går støvlene av oss for å komme først til tastaturet. Nei, dette er ikke noe som skjer på bakrommet i dølgsmål. Dette foregår i full offentlighet.

Det er absolutt ikke tabu å diskutere innvandring, og hvis politisk korrekt var noe annet en ett angrep på liberale, så ville det være mer politisk korrekt å være imot innvandring enn for. De som forsvarer dagens ordning blir rakket ned på som politisk korrekte, kulturelle marxister, hjernedøde mennesker som bare følger en "elite", virkelighesfornektende, herlighetspredikerende .... you name it.

Offerbildet begynner å bli svært tynnslitt.

Kommentar #42

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er absolutt ikke tabu å diskutere innvandring, og hvis politisk korrekt var noe annet en ett angrep på liberale, så ville det være mer politisk korrekt å være imot innvandring enn for. De som forsvarer dagens ordning blir rakket ned på som politisk korrekte, kulturelle marxister, hjernedøde mennesker som bare følger en "elite", virkelighesfornektende, herlighetspredikerende .... you name it.

Offerbildet begynner å bli svært tynnslitt.

Ja, jeg har merket meg at også jeg kan karakteriseres som en "myk-marxist". Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte av uttrykk som siver gjennom nå om at "det var grusomt men nødvendig" om det å gjennomføre handlingen på Utøya, og videre at "hvis du skal ha noe gjort er det best å gjøre det selv". Min slutning blir at Breivik er et menneske som forholder seg til religionen og samfunnet på en måte som er meg fremmed og er preget av tolkninger jeg ikke vil vedkjenne meg som noen form for del av mitt eget tankegods. Jeg mistenker at i den grad han har sett seg selv som et offer med en plikt til å ordne opp er dette hans eget tankebilde, hans egen persepsjon av en virkelighet han må ha sett men som vi andre ikke ser. En tragisk skikkelse tror jeg.

Kommentar #43

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Min slutning blir at Breivik er et menneske som forholder seg til religionen og samfunnet på en

Vi kan vel heldigvis slå fast at det ikke er mange som ser verden akkurat på samme måte som denne Breivik. Og om de gjør det, vil det uansett ikke føre til en slik grusom handling som han begikk.  Og det skal vi være veldig takknemlige for! Det vil desverre alltid finnes forskrudde mennesker med et tankegods som gjør dem selv til herskere over andre - det har skjedd før og vil desverre skje igjen.

Kommentar #44

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Selv stemmer jeg ikke Frp, men de er modige de som gjør det. Ikke bare blir partiet de stemmer på stemplet som useriøst og rasistisk, men også velgerne deres får sitt pass påskrevet som harryhandlende, tobakksrøkende campingturister med lav utdanning og med "stutum"-holdninger til for eksempel innvandring.

For en del år siden var det en undersøkelse som fortalte oss at den typiske Frp-er var en middelaldrende mann som var lavt utdannet og avhengig av staten for penger til salt i såret. Dessverre stemte denne beskrivelsen også i stor grad på tilsvarende undersøkelser om yngre menn som var havnet i nynazismens klør.

I tillegg var det vel en helt fersk måling som viste at Frp'ere er nettopp harryhandlende campingvognturister som gir til beste sine stutumholdninger mellom to magadrag.

Nå har det rennt en del vann i havet siden og Frp har nådd høyder som gjør det usannsynlig at velgergrunnlaget består av bare slike menn. Selv om jeg kjenner noen som er akkurat slik, og også huser nazisympatier samtidig som de stemmer Frp. De har blitt effektivt skjøvet til side av partiet ved nominasjoner. I dag er Frp stuerent i de fleste hjem.

Jeg har ingenting i mot innvandrerdebatt men Frp's innvandrerfokus har vært veldig ensidig MOT. Det har aldri vært påpekt et positivt tegn, en positiv side eller ett eneste positivt element. I en nasjon hvor vi alle avstammer fra innvandrere i varierende historisk perspektiv, og hvor selv våre fremste ledere er internasjonale innvandrere, har dette fortonet seg underlig for meg. Ingenting i verden er sort/hvit bortsett fra gamle tv-apparater. Det blir derfor noe maniert over dette hatet, og Carl I Hagen har også i år forsøkt seg med å "varme opp liket" med noen gamle takter som grunnlaget for å bli ordfører i Oslo i år. En og annen gang må det være mulig å være balansert og komme med noe alternativ til det negative. Jeg ser ikke noe som helst modig ved å gjøre svake grupper til en samfunnsmessig hakkekylling.

Alt i alt tror jeg de sister dagers hendelser kunne vært utført av mange, men jeg håper at de mange nå tar lærdom og ser at dette ikke er en farbar vei. Jeg håper de ikke ser vår opprørthet og våre følelsesutbrudd som svakhet, men som ekte uttrykk for reelle og naturlige følelser som de kanskje ikke selv er i kontakt med til daglig, og at man ikke skal krenke menneskeverdet på denne måten. Jeg håper at dette ikke er å håpe på for mye, og jeg vil nødig miste håpet. Av og til undervurderer vi håpet når vi snakker om tro, håp og kjærlighet. Av de tre kan det våre håpet som er lettest å finne i hverdagen, men hvis vi skuffes det letteste å gi slipp på. Likevel, jeg vil  holde fast på håpet.

Kommentar #45

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Ove Kleivenes. Gå til den siterte teksten.

Jøder og kristne i USA har gitt oss et eksempel. Etter angrepet på World Trade Center gikk de sammen og slo ring rundt moskeer, for å beskytte dem mot mobben

Har dessverre hoert om muslimer som ble angrepet i Oslo paa fredag fordi folk trodde muslimer stod bak ... 

Kommentar #46

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Alt i alt tror jeg de sister dagers hendelser kunne vært utført av mange

Her både tror og håper jeg du tar veldig feil! Disse grufulle handlingene kunne ikke vært utført av mange. De krever et ganske sykt og ødelagt tankegods og total mangel på respekt og empati for andre mennesker. Det er da en fryktelig tanke at det skulle finnes mange slike!? Det kan du ikke mene i fullt alvor? Jeg mener det er å tillegge sine medmennesker grusomme holdninger og sette seg selv og egne holdninger på pidestall. Det skal en nok være ytterst varsom med.

Kommentar #47

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Har dessverre hoert om muslimer som ble angrepet i Oslo paa fredag fordi folk trodde muslimer stod bak

Fryktelig trist, men desverre en heller vanlig menneskelig reaksjon, virker det som. Man ser jo også rikelig av eksempler på et slikt hat når det gjelder hvordan mange utlendinger er blitt behandlet i muslimske samfunn - som hevn på alt de føler som urettferdighet. Selv har jeg en god venn og kollega som ble skutt og drept i et slikt land - mens han bedrev hjelpearbeid. Pga. et generelt hat mot hvite.

Kommentar #48

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ideologien

Publisert over 9 år siden

Etter å ha skumlest "A European declaration of independence" så identifiserer ABB seg som Justiciar Knights.

Her gir han instruksjon til hvordan fremtidige Justicar Knights kan fremskaffe ly og mulighet til det han gjorde:

The following short introduction is presented in order to prepare the Justiciar Knight for the fertiliser acquisition phase of his operation. Justiciar Knights will establish a cover and must therefore learn the very minimum about agricultural practices. You must learn enough about agriculture in order to pass any scrutiny checks the fertiliser clerk may present in the form of questions. You must learn to think, dress and act like a farmer and become confident through study of agricultural practises and your agricultural cover. Before you move forward with the acquisition phase you must determine several factors when establishing the cover.

You should rent a small isolated farm which has indoor/shed storage capabilities. It is optimal to place your “acquirement/storage base” in a rural area in a neighbouring country if possible, as fewer red flags will be raised by the store clerks towards foreign nationals as they will assume you will bring the goods to your country immediately. Just keep in mind; not all nitrogen based fertilisers are suitable as a component to a WMD – fertiliser bomb.

Prøvesprengningsinstruksjoner til fremtidige JK:

efore initiating the high grade explosive acquisition phase you should research small, medium and large mining companies in your country. Start with the companies listed on your national stock exchange and gain access to their prospectus or annual financial data. This is available on the company’s site.

Consider creating a prospectus of your own altering an existing prospectus (PDF file) using a software such as Foxit PDF Editor which allows you to make changes and fill in your own details.

You may want to create a “mining cover” which involves the creation of a credible story – which will be your unofficial mining “project/business”. This cover may serve as a deciding factor for the acquirement of high grade explosives from suppliers on the black market in your own country or from abroad. This cover may also prove to be crucial should you ever be compromised and persecuted by the system protectors of your country as it will contribute to create a reasonable doubt.

Consider buying some new or second hand equipment relating to prospecting to strengthen your cover story:

http://www.goldrushtradingpost.com/

or you can acquire some of the same equipment (used) on Ebay

ABB intervjuer seg selv:

Q: How would you describe yourself as a person?

A: I consider myself to be a laid back type and quite tolerant on most issues.

Due to the fact that I have been exposed to decades of multicultural indoctrination I feel a need to emphasise that I am not in fact a racist and never have been.

My Godmother (being baptised when I was 15 years old), Amelia Jimenez and her husband, came to Norway as political refugees from Chile. In retrospect I understood that they were Marxist political activists but I didn’t comprehend these issues at the time. Our two families have been very close throughout my childhood and youth. I’ve had several non-Norwegian and Muslim friends. I spent a lot of time with Onor, a Turk, Jonathan an Eritrean, Raol and Natalie from Chile, Arsalan Ahmad Sohail, Faizal and Wazim from Pakistan. I’ve had dozens of non-Norwegian friends during my younger years, Bashir from Somalia, Pablo from Chile, Odd Erling – adopted from Columbia, Lene – adopted from India have been good friends and a couple of them still are today.

Q: Why did you have so many non-ethnic Norwegian friends?

A:I remember that pride and certain moral codexes/principles have always been very important to me. As a result, individuals with these traits appealed to me. If I ever got in to trouble I expected my friends to back me up 100% without submitting or running away, as I would for them. Very few ethnic Norwegians shared these principles. They would either “sissy out”, allow themselves to be subdued or run away when facing a threat. This was an unacceptable scenario for me. If anyone threatened me or my friends, regardless if we were at a disadvantage, we would rather face our foes than to submit and lose face. If we did get beaten we would just rally our allies and get back at them later. Pride was more important than anything. This type of attitude gave us a big advantage. No one would risk messing with us, even the kids 2 years older.

The majority of people who shared these principles of pride was the Muslim youths and the occasional skinhead. However, even back then, the Muslims outnumbered the skinheads 20 to 1. Being a skinhead was never an option for me. Their dress codes and taste of music was unappealing and I thought they were too extreme. I hated rock then and I still do.

Q: Violent Muslim gangs in European cities are not exactly a new phenomenon. We hear about indigenous European youths getting harassed, beaten, raped and robbed quite often. Tell us about your experiences during your “vulnerable years”(14-18) growing up in the urban multicultural streets of Oslo.

A: Since I was 12 years old I was into the hip-hop movement. For several years I was one of the most notable “hip-hop’ers” from Oslo’s West side. It was a lot easier to “gain respect and credibility” in Oslo West because of the demographic factors. Oslo West was the “privileged and predominantly native side” of Oslo with very few immigrants in contrast to the East side which was less peaceful. Graffiti and break dance was an important part of our life at that point. Around 1993 and 1994, at 15, I was the most active tagger (grafitti artist) in Oslo as several people in the old school hip-hop community can attest to. Our standard “graffiti raid” consisted of going out at night, in groups of 2-3, with our backpacks full of spray cans. We took our bikes and “bombed” city blocks with our tags, “pieces” and crew name all over Oslo. “, Wick and Spok” was everywhere. The fact that hundreds of kids our own age all over Oslo West and even Oslo East looked up to us was one of the driving forces I guess. At that time it felt very rewarding to us. If you wanted girls and respect then it was all about the hip hop community at that time. The more reckless you were the more respect and admiration you gained.

Everyone didn’t approve though. The government had a no-tolerance attitude towards graffiti and removed 90% of our “creations” within 48 hours. I remember it was an unofficial war between the hip-hop community and the government and Oslo Sporveier, our public subway company. Two guys I knew, Stian and Charles, a few years older than me were arrested, received gigantic fines and was put in jail. The hip-hop movement In Norway had its climax around that time, in 92-93. The community was very “politically correct” in nature with close ties to the extreme left groups like SOS Rasisme (an extreme left wing movement) and Blitz (a violent left wing extremist movement). I remember we used to hang out with various people and groups all over Oslo. There were plenty of hip-hop concerts at Blitz and it was at this time that the communist hip-hop group; “Gatas Parlament” was created. It’s hard to imagine but during this time everyone was into graffiti and hip-hop.

I remember my friends at that time; Jon Trygve, Richard and Arsalan, we did everything together. In fact, it was my Muslim friend who sparked my interest for Christianity, Islam and politics in general. We had countless discussions relating to culture, geo-politics etc. At the time, I couldn’t understand why he loathed Norway and my culture so much. He simply despised it and I was unable to truly comprehend why at the time. The school curriculum was a joke, as all we learned about Islam was that it was the religion of peace, often spread my merchants. However, this was one of the primary reasons why I started to appreciate my own religion and culture to a larger degree and why I wanted to seek alternative sources which could explain more. I remember during the first Gulf war, he used to cheer loudly whenever a scud missile was launched against the Americans. I was completely ignorant at the time and apolitical but his total lack of respect for my culture (and Western culture in general) actually sparked my interest and passion for it. Thanks to him I gradually developed a passion for my own cultural identity. This was apparently very annoying for him, as I was unwilling to convert to Islam. Instead, I suggested he convert to Christianity and embrace our norms and culture.

We used to hang out with GSV crew, or B-Gjengen as they are popularly called today, a Muslim Pakistani gang, quite violent even back then. “Gang alliances” was a part of our everyday life at that point and assured that you avoided threats and harassment. Alliances with the right people guaranteed safe passage everywhere without the risk of being subdued and robbed (Jizya), beaten or harassed. We had close ties with B-Gjengen (B-Gang) and A-Gjengen (A-Gang), both Muslim Pakistani gangs through my best friend Arsalan who was also a Pakistani. Even at that time, the Muslim gangs were very dominating in Oslo East and in inner city Oslo. They even arranged “raids” in Oslo West occasionally, subduing the native youths (kuffars) and collecting Jizya from them (in the form of cell phones, cash, sunglasses etc.). I remember they systematically harassed, robbed and beat ethnic Norwegian youngsters who were unfortunate enough to not have the right affiliations. Muslim youths called the ethnic Norwegians “poteter” (potatoes,a derogatory term used by Muslims to describe ethnic Norwegians).These people occasionally raped the so called “potato whores”.In Oslo, as an ethnic Norwegian youth aged 14-18 you were restricted if you didn’t have affiliations to the Muslim gangs. Your travel was restricted to your own neighbourhoods in Oslo West and certain central points in the city. Unless you had Muslim contacts you could easily be subject to harassment, beatings and robbery. Our alliances with the Muslim gangs were strictly seen as a necessity for us, at least for me. We, however, due to our alliances had the freedom of movement. As a result of our alliances we were allowed to have a relaxing and secure position on the West side of Oslo among our age group. Think of it as being local “warlords” for certain “kuffar areas”, which were regulated by the only dominant force, Muslim gangs collaberating with anarcho-Marxist networks.

Many of these groups claim to be tolerant and anti-fascist, but yet, I have never met anyone as hypocritical, racist and fascist as the people whom I used to call friends and allies. The media glorifies them while they wreck havoc across the city, rob and plunder. Yet, any attempts their victims do to consolidate are harshly condemned by all aspects of the cultural establishment as racism and Nazism. I have witnessed the double standards and hypocrisy with my own eyes, it is hard to ignore. I was one of the protected “potatoes”, having friends and allies in the Jihadi-racist gangs such as the A and B gang and many other Muslim gangs.

I gradually became appalled by the mentality, actions and hypocrisy of what he calls the “Marxist-Jihadi youth” movement of Oslo disguised under more socially acceptable brands such as: “SOS Rasisme”, “Youth against Racism”, Blitz who literally hijacked segments of the hiphop movement and used it as a front for recruitment.

I have personally heard of and witnessed hundreds of Jihadi-racist attacks, more than 90% of them aimed at helpless Norwegian youth (who themselves are brought up to be “suicidally” tolerant and therefore are completely unprepared mentally for attacks such as these). This happens while the Marxist networks in the hiphop movement and the cultural establishment silently and indirectly condone it. There is absolutely no political will to ensure that justice is served on behalf of these victims. I remember at one point thinking; “This system makes me sick”.

Q: Did you ever contribute to the Muslim atrocities against the indigenous during this period?

A:I saw the “security alliances” in a strictly pragmatical way. They were a necessary evil at that time. During these years I heard of hundreds of cases where ethnic Norwegians were harassed, robbed and beaten by Muslim gangs. This type of behaviour was in fact acts of racism or even based on religious motives (Jihadi behaviour), although I failed to see that connection then due to lack of knowledge about Islam; I saw the practical manifestations and I didn’t like it at all. The only thing you could do was to take the necessary precautions, create alliances or be subdued by them. If you made any attempt to create a “Norwegian gang” you would be instantly labelled as a Nazi and face the wrath of everyone, in addition to the Muslim gangs. They, however, were allowed to do anything while being indirectly cheered by society. So in other words, we were trapped between the “wood and the bark”. This is still the case in all Western European major cities. They are allowed to consolidate, while we are not.

I never took part in any of their activities and I never participated in any Blitz demonstrations either. To me, that would have been too hypocritical seeing that the Muslim gangs and their “racist/Jihadi” behaviour was tolerated by the police, media and the violent left wing extremists (ANTIFA) like “Blitz” and “SOS Rasisme”. I left the hiphop community and the gangs when I was 16 and never looked back.

Q: Tell me about your school performance?

A:Despite the above, me, Jon Trygve, Richard and Arsalan were doing well at school up until then. I noticed that most of the active people within the hip-hop movement were academically weak and I didn’t want to end up like them. Hasjis was now a very natural thing in this community but I chose to stay away from it. I was 16 years old at this time. My decision to focus more on school and my principle to never try drugs was the beginning of the end for my friendship with Jon Trygve, Richard, Arsalan and my “departure” from the hip-hop community in Oslo. One day there was an incident and my close friendship with them ended. They chose to continue the same path without me, increasingly becoming more active in criminal and violent activities and more into drugs.

Q: What was your relationship with the so called neo-Nazis, skinheads and right wing people at that time?

A:Being so called neo-Nazi, skinhead or right wing in general meant that you were into Metal rock. I hated Metal rock and I hate it even today. I knew a few guys from my age group growing up, Edward, Nils and 5 others. They attended the same school as us and a couple of them were uniformed skinheads at this time. I know they never really believed in the National Socialist ideology, they were more anti-immigrant and wanted to state a point rather than anything else. I had known them vaguely for several years but I didn’t have a lot in common with them. Most people at my school had a good relationship with them, myself included. They didn’t cause any problems, weren’t violent and respected

he rules, unlike us. The exception was Arsalan who had a clash with Edward at one time. Arsalan was one of the very few Pakistanis at my school.

As for the right wing community at that time, it was simple. They loved metal and we loved hip-hop. Being into the very small right wing community or the larger mainstream rock community meant Goth girls and hard rock. I disliked both. The big irony was that they; Edward and his friends, were a lot more “normal” than us during this period. They were peaceful while we were violent. They followed the law and rules while we broke the law and ignored the rules again and again. At the same time, the hip-hop community was cheered by the media, praised as the pinnacle of tolerance among the new generation, while THEY were condemned for their political views, systematically harassed and beaten by non-white gangs, extremist Marxist gangs (Blitz etc) and the police. It’s quite ironic and shamefull.

The irony and hypocrisy becomes absolute considering the fact that a large core of the hip-hop movement through rappers like Tupac, Nas, Lauryn Hill or other artists like Bob Marley etc. are in essence quite racist and anti-European in nature. Yet, millions of ethnic European youths love their music. We obviously didn’t create these rules. We just chose to go with the flow at that time as most people did and still do today. The deeper meaning of their texts didn’t bother us much.

The lefties/hip-hop movement, including the Pakistani gangs and other minority gangs – in cooperation with SOS Rasisme and Blitz were notorically and systematically violent, even racist and discriminating towards ethnic Norwegian youths and anti-immigrant individuals. They abused drugs and many were involved in criminal activity, yet cheered by the media because of their “tolerance” and so called “anti-racist” attitude.

Intolerance, racism and acts of Jihad were tolerated against native Norwegians as the perpetrators were categorised as victims by default (as minorities). They were seldom punished properly.

I remember the occasional crackdowns on right wing youth movements during this period. The police raided them several times, called their parents and invested a lot of resources on squashing the right wing movement all over Norway. Blitz and other extreme left, SOS Rasisme and the hip-hop community on the other hand received public funding. The Blitz house, a building they had occupied a few decades earlier, was subsidised and under protection by the government in Oslo and still is even today. They are often referred to as the “storm troops” of the Norwegian Labour Party. The government subsidy of the apartment block were Blitz resides equates to more than 3 million USD per year alone. The violent Marxist group “SOS Rasisme” receives 2-3 million NOK annually. It’s disgusting.

Anyway, at this time I was 16 years old. I had been somewhat political aware for 2-3 years already and I had grown to be a passive “anti-racist” but against non-Western immigration. However, the fact that I opposed non-Western immigration automatically meant that I had become a “racist” according to the definitions of the “politically correct elites” and the leftists. I therefore kept this to myself.

Parting with old principles, new alliances

When my friendship with Arsalan, Jon Trygve and Richard ended, I pursued and further developed a friendship with my old friends Marius and Christen who lived in my neighbourhood. They were to become my new core of close friends. I also befriended myself with a predominantly “ethnic Norwegian” gang from Tåsen in Oslo. Some of them were active on the graffiti front from earlier and that’s how I first met them. This new “alliance” was also quite useful to create “security” for the rest of our “vulnerable years”.

I remember once when a gang of Moroccans came to Tåsen (a predominantly ethnic Norwegian area in the northern part of Oslo) and tried to rob a couple of ethnic local youths. The Moroccan gang was well known for being notoriously violent, having robbed and beaten hundreds of ethnic Norwegian youths all over Oslo. We were at a party at that time. As we heard of the incident we rallied around 20 guys and found the Moroccans near the subway station. We made a deal with them telling them to never come back for their so called “Jizya raids”. They never showed their face on Tåsen again as far as I know. Muslim gangs respect people who respect themselves which is why they have no respect for people who are not prepared to use violence.

As time went by and we started high school at around 17-18, the situation changed drastically. The need for security decreased considerably during this period (mostly because we kept to certain areas). Individuals affiliated with the Muslim gangs were academically weak and were basically “left behind” or they selected practical professional studies like mechanics courses or carpentry. Very few of them had the grades to enter any quality schools in Oslo West. In this regard the need for security vanished and a type of academic segregation occurred.

Registrerte overfall på ABB:

15 years (when I was 15, time: 20.00) - Attempted robbery by Pakistani gang outside a concert. Luckily for me I knew a hardcore Pakistani thug (from the Pakistani A gang in Oslo) who told them I was under his protection.

There have been approximately 10 other threatening situations where me and my friends were unharmed.

16 years – (Time: 16.30) - Assault – an older and much stronger/bigger Pakistani hit me without provocation in front of Majorstuenhuset. Apparently, he wanted to subdue me in front of my “friend” Arsalan who apparently had told him to do it. This concluded, for my part, my friendship with him and I re-connected with my old friends after this incident. However, this restricted my territorial freedoms, as I was no longer under the protection of the Oslo Ummah. From now on we would have to arm ourselves whenever we went to parties in case Muslim gangs showed up and we usually chose to stay in our neighbourhoods’ on Oslo West.

17 years – (Time: 01.30) - Attempted assault and robbery - Us 2, them 3: 2 Pakistanis and 1 wannabe-Pakistani. We were actually heading home after being on the same party together. The wannabe-Pakistani suddenly turned on me without provocation and rallied the other two. Me and my friend had to run as we were unarmed at the time.

17 years – (Time: 23.30) - Assault and attempted robbery - Us 10, them 12 Moroccans. Location Tåsen, Oslo.

They were robbing (collecting Jizya) and beating local kafr/Norwegian kids at Tåsen center, they had done this on numerous occasions. They didn’t live there but travelled to Tåsen from a Muslim enclave on Oslo East. I was at a party on Tåsen when we heard they had just beaten one of my friends younger brothers. We went there to chase them away from the neighbourhood. They had weapons, we had weapons. I was hit with a billiard pool in the head. Result of the fight: we made a deal with them, they promised they would never return and harass the Tåsen youngsters again.

18 years – (Time: 01.00) - Assault by Pakistani gang outside a club. A friend of mine was attacked without provocation by a gang of 6. I told him to run as they outnumbered us. Result: broken nose.

19 years – (Time: 02.00) - Attempted robbery by two Pakistanis at a bar. I had my friends nearby so I told them to fuck off or I we would bash their faces in (an effective psychological deterrent, most Pakistani thugs have a Neanderthal mentality so to show weakness will only invite to abuse etc;p). Pakistanis are usually a lot more cowardly than Northern African Muslims though (I wouldn’t have tried that strategy on Moroccans’).

20 years – (Time: 22.00) - Threats and attempted assault - Us 3, them 4. Me and two friends were about to order at Burger King when a Norwegian girl crossed the food queue. As she went by she pushed me, saying; “MOVE, YOU PIECE OF SHIT!. Needless to say, I was very surprised and I managed to stutter the words; “suck my dick, bitch”, while perplexed. She ran over to her friends, 4 Moroccans’ sitting at a corner and just waiting to pick a fight… They approached me (I was alone at the time) and told me they were going to “fuck me up severely” as soon as I left Burger King. I had tear gas on me, as I always have when going out late. However, I decided to go with the “deterrent strategy”, so I called my two friends, Erling, a relatively small adopted Columbian, and his friend a relatively big Christian Ugandan. Having established my deterrent, and obviously not interested in fighting these savages (as is my policy with all Muslim bullies under normal circumstances), I went ahead and started negotiating, offering the “Muslim whore” an apology. End result was, we left as a group and had the Muslims follow us until we managed to lose them. The most annoying things about the encounter is that you really can’t control when you bump into them again. Luckily, a majority of Muslim savages like them live on the East side of town.

21 years – (Time: 01.30) - Attempted assault and robbery - Us 4, them 4. Me and my best friends; Peter, Marius and Martin were out clubbing and drinking. This was actually the first time I smoked (normal cigarettes) and I fainted for a few seconds outside a store not far from the club. This was the first and only time I have fainted in my life btw, lol. Apparently, 4 Albanian Muslims saw this incident and figured I would make an easy target. All 4 of them approached me and tried to rob me. At that time my friends just arrived and they started to threaten them as well as one of them pulled out a knife. Obviously, we didn’t want to fight these savages, so we said we would take out some cash for them in an ATM in the nearby Burger King. We called the police as soon as we entered. However, this was Saturday night so we had no luck getting a response. We ordered some food and stayed at Burger King for a little more than an hour, at which point the Muslim savages had left (probably busy robbing other victims).

Q: Did your experiences at young age shape your current view on Islam and Muslims in the West?

A:Yes and no. At that time I knew very little about Islam. The official view on Islam, portrayed by our academic institutions teaches us that Islam is a peaceful and tolerant religion. I had no knowledge about the concepts of Jihad, Dhimmitude, Jizya, Ummah, Taqiyya, Quranic abrogation, Wahhabism, Salafism, and Saudi Arabia’s role in spreading the latter. However, my friendship with Muslims triggered an interest for Islam and politics in general. This was the deciding factor why I chose to study the topics further.

Q: Can you tell us briefly about your time during high school and up until now?

A: I broke with the hiphop movement and my network when I was 16 and later joined the Progress Party youth movement, a moderate cultural conservative youth movement of the Progress Party. This became the period where I decided I wanted to dedicate my life to politics in order to contribute to change the system.

I identified myself, during this time, as a cultural conservative, economical liberalist (from age 16 to 21). During this time I studied all the major ideologies in depth, everything from Marxism, socialism, Islam, fascism, nationalism, capitalism etc. I became increasingly interested in the libertarian school of thought (extreme liberalism and laissez faire capitalism) due to, my then capitalistic/self serving mindset”. This mindset completely collided with my increasing interest for cultural identity and a more traditionalist conservative school of thought. At this point I had a hard time deciding what would be the driving force in the rest of his life – self interest or nation/cultural identity? Could it be combined? I understood early that libertarianism was not a sustainable political concept. If everyone acted in an egotistical manner in combination with the doctrines of multiculturalism the nation and people would wither and society would eventually fracture and seize to function.

I was politically active within the cultural conservative Progress Party/Progress Party Youth from the age of 16-21(22). I eventually concluded that it would be impossible to change the system democratically and left conventional politics.

I was very ambitious early on. When I started high school I had already decided to choose economics as my main academic direction. I was inclined on pursuing a career within business and finance. After my first year of high school I decided to step up the pace so I completed half of my third year courses during my second year. I was quite happy with my grades and got 6 (A+) on certain subjects. This left me with a lot of spare hours during my last year which was a bit frustrating. There were no high school courses for gifted individuals who wanted to take the courses in two years.

At this point I was already trying to decide which higher education to pursue. The problem was that I wanted “Small Business Administration”, which under US standards goes under Bachelor of Business Administration. Unfortunately, no such “entrepreneurial” degree existed in Norway and the only equivalent is “Siviløkonom” (BBA + 1 year). As a result, I decided to pursue and complete my higher education informally, acquiring my personally composed curriculum, consisting of economics, finance, sales and marketing, e-commerce, web site development etc. This way I could compress my studies avoiding subjects that weren’t relevant in “entrepreneurial activity”. My new curriculum was a hybrid between AIU and BI business courses and I would use the next three years to focus on these studies.

Q: Can you describe your education and CV?

A: I was considering pasting in by complete and updated CV. However, I don’t want to make my past network public and I don’t think it would be that relevant.

6 years Primary School

3 years Secondary School

2,5 years High School (last 6 months underwent complete curriculum)

An informal education, consisting of the the equivalent of eight university years (or equivalent to two bacheolor degrees and one master degree), consisting of the following:

Approximately 16 320 hours of study (One year at the University = 2040 hours of study per year - 8 hours per day, 5 days per week, 51 weeks per year.) on various fields:

Approximately 8000 of these hours where dedicated to the study of fields relating to Small Business Management, Business, Marketing/Sales, Economical/financial Analysis (including stock/commodity/currency analysis), Business Logistics”. The rest was dedicated to Political Science, World History, and Language: English/Norwegian and various other subjects (everything from cryptography to biochemistry).

Not included: daily reading/reviewing/watching:

News papers, Scientific/Cultural/Economical - magazines/papers/articles:

Aprox 10 000 hours +

Not included: 12 years work experience, Project Management, practical work experience, project analysis, stock/commodity analysis/trading.

Aprox 10 000 hours +

Not included: Relevant social experience/interaction related to business/culture/science/economy (3 specific mentors), various forum discussions/exchange of knowledge, travelling to 25 countries + interaction with thousands of experienced professionals or other individuals with vast knowledge on multiple fields.

Personal facts:

Name: Andrew Berwick

Nationality: Norwegian

Born: February 1979

Height: 183 cm

Weight: 80 kg

Ethnicity: Nordic/Norwegian

Address: Oslo ,Norway

Personality: Optimistic, pragmatic, ambitious, creative, hard working

Political view: Cultural conservative, revolutionary conservative, Vienna school of thought, economically liberal

Religion: Christian, Protestant but I support a reformation of Protestantism leading to it being absorbed by Catholisism. The typical “Protestant Labour Church” has to be deconstructed as its creation was an attempt to abolish the Church

Religious: I went from moderately to agnostic to moderately religious

Education: Non-formal equivalent to 7 years + at university level

Professions: Investor, Director, Manager - founder of several companies, Small business management (including organisational development), political analyst, author, stock analyst/trader. Im unsure whether resistance fighter (Justiciar Knight Commander) and martyr counts as a profession:)

Nicotine: Yes

Alcohol: Occasionally

Drugs: No

Tattoos: No

Sports: Snowboarding, fitness (body building/spinning), running

Watch sport: Only women’s sand volley ball:P Perhaps I would if Norway didn’t suck so hard in footbal

Name of your primary weapon: Mjöllnir

Name of your side arm: Gungnir

Hobbies: Political analysis, studying new topics, Free Mason, Heraldry, Genealogy, gaming (MMO or Modern Warfare 2), travelling – learning about new cultures, music, friends. I have had the privilege of experiencing the following countries:

Sweden, Denmark, UK, Germany, Poland, Belarus, France, Austria, Hungary, Austria, Croatia, Lithuania, Estonia, Latvia, Spain, Cyprus, Malta, US, Turkey, Mexico, China, Nigeria, Cote d'Ivoire, Liberia.

Key points – curriculum vitae

Key qualifications:

Organisational/business development – Experience with the establishment, development and management of smaller businesses related to the fields; organisational/business development, small business management, marketing and sales

Financial analysis – stock/currency analysis relating to the fields/indicators; candlesticks, RSI, stochastic, MACD, Bollinger bands, DMI, momentum

2005-2007: Managing director of E-Commerce Group AS (part investment company – 50%, part sales/outsourcing company – 50%). I converted ABB ENK to a corporation (AS). Total of 7 employees: 3 in Norway, 1 in Russia, 1 in Indonesia, 1 in Romania, 1 in the US. Distribution of outsourcing services to foreign companies, sold software/programming solutions. Worked part time with day trading (stocks/options/currency/commodities). This was a front (milking cow) with the purpose of financing resistance/liberation related military operations. The company was successful although most of the funds were channelled through a Caribbean subsidiary (with base in Antigua, a location where European countries do not have access): Brentwood Solutions Limited with bank accounts in other Caribbean nations and Eastern Europe. E-Commerce Group was terminated in 2007 while most of the funds were channelled in an “unorthodox manner” to Norway available to the coming intellectual and subsequent operations phase.

2002-2004: Director of Anders Behring Breivik ENK) (part time from May 02 (shortly after my inclusion in PCCTS) – des. 02, full time from March 03. Same emphasis as E-Commerce Group. This was a front (milking cow) I established and focused on shortly after my inclusion in PCCTS, Knights Templar with the purpose of financing resistance/liberation related military operations.

2002-2003: Supervisor/internal advisor for Bankia Bank ASA (Apr. 02 – March 03)

2001-2002: Customer service representative for Bankia Bank ASA (Nov. 01 – Apr. 02)

2000-2001: Managing director of Media Group AS. Development and sales of outdoor media solutions (primarily billboards). My company was partially acquired/bought by Mediamax Norway AS after I (and my employee, Kristoffer Andresen) had built a billboard portfolio from scratch in the Oslo area which was then sold to Mediamax Norge AS (which was later bought by JC Decaux Norway) and Clear Channel (July 00 – July 01)

1999-2000: Team leader for the customer service rep. dept. for Enitel Telephony/mobile/internet/support division (March 99 – July 00)

1998-1999: Director forBehring & Kerner Marketing DA.Implenetation and sales of telephonic services (part time from Aug. 98-Feb. 99)

1997-1999: Corporate customer care rep. for customer care/internet support for Telia Norway AS (Nov 97-Feb 99)

1996-1997: Part time as a sales rep. for ACTA Economical Counselling (Feb 96-97)

Education: Non-formal studies/degrees: Bachelor of Business Administration (major: small business management) part time studies using the curriculum/online study courses from AIU, American InterContinental University (98-02), Bachelor of Political Science (major: political science and history) part time studies (00-05), Master of Political Science, full/part time studies (05-10). See other chapter for specification.

Other professional activities:

2005: Was coached by my friend, former mentor and independent stock analyst; Xun Dai over a 6 month period on the areas: technical stock analysis: candlesticks, RSI, stochastic, MACD, Bollinger bands, DMI, momentum

2000-2001: Was coached by mo former mentor – and managing director of Hypertec AS; Richard Steenfeldt-Berg over a 12 month period on the areas; management, administration, corporate/business/organisation development (May 00-May 01)

1995-1998: Oslo Handelsgymnasium/Hartvig Nissen High School

Board positions, professional activities, responsibilities

2003: Candidate for the Oslo City Council election on behalf of the Oslo Progress Party. This was during the “crossroad” when I was in the process of deciding whether I would fully abandon conventional politics (and a career within conventional politics) as a solution/source to acquire funds for the future operation or if I would rather leave conventional politics altogether and rather focus on entrepreneurship/business as the source for financing my future and clandestine participation in the pan-European Conservative Revolutionary Movement/pan-European Resistance Movement. As you already know I became one of the founding members of the PCCTS, Knights Templar in 2002 and among the very first Justiciar Knight Commanders. However, regardless of this choice, I was not completely convinced I was done with conventional politics. I actually decided to do a last push (after my pledge to the PCCTS) as I was already nominated on behalf of the Oslo Progress Party for the City Council election in 2003/2004. I came relatively close to being elected but was not among the final contestants due to the fact that the Progress Party Youth (lead by my rival Jøran Kallmyr) refused, for strategical reasons, to support my candidature. At the time I was more popular than Jøran but needed the support of the youth organisation (an organisation I had been a part of for a few years). I don’t blame him for backstabbing me like that though. After all, he had invested so much more of his time to the organisation than I had. He deserved it while I didn’t and I would probably have done the same thing if I was him.

Also, during the “crossroad phase” I had lost all faith in the Progress Party as a solution to Norway’s rapid disintegration due to multiculturalism and Islamisation. A moderate cultural conservative political party like the Progress Party is un-capable of solving any of our primary problems as they are systematically ridiculed and isolated by all other political parties and a united media sector. This, even despite of the fact that they have taken measures and gotten rid of all true nationalists ending up with only opportunistic career cynisists unwilling to take any political risks.

The Progress Party is now a part of the problem as they continuously give the Norwegian people false hope and thus contributes to pacify them. They should rather be honest and admit that all hopes for the democratical change of the society is futile and rather encourage all patriotic Norwegians to resist the multiculturalist regime through armed resistance. Their unwillingness to do this makes them a central part of the problem and in fact an obstacle to the liberation of and the reconquista of Norway.

I anticipate that the Norwegian media will persecute and undermine the Progress Party for my earlier involvement in the organisation. This is not a negative thing as an increasing amount of Norwegians will then have their “illusions of democratic change” crushed (if the Progress Party is annihilated by the multiculturalist media) and rather resorts to armed resistance. From a tactical and pragmatical viewpoint; the PC Medias defeat of the Progress Party will benefit the armed National Resistance Movement in Norway. The more moderate alternatives are persecuted the more likely it is that the average nationalists illusions of peaceful reform will be crushed, which will lead to him seeking “other means”. Because at this point, armed resistance and the violent overthrow of our regime is the only thing that can save us.

2002: Founding member (national representative) of the PCCTS, Knights Templar, in London (April).

2002: Member of the board of directors of the control authority for Majorstuen Eldresenter (Majorstuen Retirement home), political position for the Norwegian Progress Party.

2002: Member of the board of directors for Uranienborg Elementary and Secondary School, political position for the Norwegian Progress Party.

2001: Development of the financial prospectus for Hypertec AS in cooperation with NB Partner AS and PriceWaterhouseCoopers DA (Jan 01-May 01)

2000-2003: Board member in Progress Party Frogner and Vice Chairman in the Progress Party Youth – Oslo West.

Q: Are you a religious man, and should science take priority over the teachings of the Bible?

A: My parents, being rather secular wanted to give me the choice in regards to religion. At the age of 15 I chose to be baptised and confirmed in the Norwegian State Church. I consider myself to be 100% Christian. However, I strongly object to the current suicidal path of the Catholic Church but especially the Protestant Church. I support a Church that believes in self defence and who are willing to fight for its principles and values, at least resist the efforts put forth to exterminate it gradually. The Catholic and Protestant Church are both cheering their own annihilation considering the fact that they embrace the ongoing inter-faith dialogue and the appeasement of Islam. The current Church elite has shown its suicidal face, as vividly demonstrated last year by the archbishop of Canterbury's speech contemplating the legitimacy of Shariah in parts of Britain.

I trust that the future leadership of a European cultural conservative hegemony in Europe will ensure that the current Church leadership are replaced and the systems somewhat reformed. We must have a Church leadership who supports a future Crusade with the intention of liberating the Balkans, Anatolia and creating three Christian states in the Middle East. Efforts should be made to facilitate the de-construction of the Protestant Church whose members should convert back to Catholicism. The Protestant Church had an important role once but its original goals have been accomplished and have contributed to reform the Catholic Church as well. Europe should have a united Church lead by a just and non-suicidal Pope who is willing to fight for the security of his subjects, especially in regards to Islamic atrocities.

I fully support that the Church gains more or less monopoly on religion in Europe (government policies, school curriculum etc at least) in addition to granting the Church several concessions which have been taken from them the last decades.

As for the Church and science, it is essential that science takes an undisputed precedence over biblical teachings. Europe has always been the cradle of science and it must always continue to be that way.

Regarding my personal relationship with God, I guess I’m not an excessively religious man. I am first and foremost a man of logic. However, I am a supporter of a monocultural Christian Europe.

Stopper der - det er vel måte på hvor mye oppmerksomhet denne mannen skal få på en dag som denne.


 

Kommentar #49

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Pseudo-debatt gir pseudo-demokrati

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er forskjell på omfattende og heftige debatter og innflytelse.

«The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.»

Noam Chomsky

Kommentar #50

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

«The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.»

Noam Chomsky

Hvordan er det Anfindsen.......... hva slags forhold har du til drapene?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere