Arne Danielsen

329

Terror - bør debatten kveles?

Dersom islamske terrorisme hadde stått bak udådene, hadde konge og statsminister og et samlet korps av politiske kommentatorer hatt fokus på å ikke slå norske muslimer i hartkorn med ekstremistene.

Publisert: 23. jul 2011

Vi er i sjokk, vi er traumatisert og vi har, som mange påpeker, mistet vår uskyld. Vi er enige om hvor forferdelig dette er for nasjonen, og for hver og en av oss, og naturligvis er det verre for noen blant oss. Våre tanker går først og fremst til disse.

Nå er debatten i gang. Selv om noen er mer forsiktige enn andre, så er det mange som nå krever at synspunkter og debatt omkring innvandring og integrering må stanses, eller i hvert fall sterkt begrenses, eller modereres, som det også kalles på et mer sobert språk.

Folk skal ikke lenger få uttrykk for sine meninger. Debatten skal kveles. De fleste av oss kunne jo for så vidt taklet en munnkurv, men ikke ekstremistene. De har et sterkt behov for å få utløp for sine meninger, for å få ut damp. Uten debattventilen, finner de ofte andre og verre måter å uttrykke seg på.

Terroristen og drapsmannen i dette tilfellet er en forvirret person. At han er "arisk", har adresse Oslo Vest, oppgir "kristen" som trosretning på FB, tidligere har vært medlem i Frp og er aktiv på document.no sier ingen ting hverken om lyshårede nordmenn, om Oslo Vest, om kristne, om Frp eller om document.no.

Det er her vi må trå varsomt. Dersom islamske terrorisme hadde stått bak udådene, hadde det i dag vært et massivt fokus på å ikke slå norske muslimer i hartkorn med ekstremistene. Trolig ville dette vært hovedbudskapet fra konge og statsminister og et samlet korps av politiske kommentarer. Jeg ville selv gjort det jeg kunne for å bekjempe en slik urettmessig stigmatisering.

Slik må det også være i dette tilfellet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Her både tror og håper jeg du tar veldig feil! Disse grufulle handlingene kunne ikke vært utført av mange. De krever et ganske sykt og ødelagt tankegods og total mangel på respekt og empati for andre mennesker. Det er da en fryktelig tanke at det skulle finnes mange slike!? Det kan du ikke mene i fullt alvor? Jeg mener det er å tillegge sine medmennesker grusomme holdninger og sette seg selv og egne holdninger på pidestall. Det skal en nok være ytterst varsom med.

Først vil jeg gjerne få lov å si at jeg har vært oppslukt av nyhetssendingene og at jeg ikke har lest særlig om manifest og document.no. Mine løpende kommentarer bærer nok preg av en vandring fra sjokk og vantro til spede forsøk på å tenke rasjonelt. Etter en veldig befriende katolsk messe i dag er jeg bedre til sinns og ser at det vil komme dager etter disse. Jeg ser at mine kommentarer har vært både svulstige og mer målrettede, men ser dem som stemningsuttrykk under marsjen.

Mht til ditt spørsmål om jeg mener at flere kunne begått handlingene kan jeg bekrefte det. Jeg kan vise til et fjernt bekjentskap i Bergen som på fredag tiltet fullstendig, og jeg er glad for at så vidt jeg vet har han ikke tilgang til våpen. Men den leksen han lirte av seg om hvor bra det var at noen dreper AP-folk, gjorde at han ble kastet ut av det nettstedet. Hvor langt han kan tenkes å gå håper jeg at jeg aldri får lese om på førstesidene av avisene.

Adresseavisen utgir i dag en spesialutgave om angrepet. De gjør et regnestykke basert på at document.no visstnok har et sted mellom tredve og førti tusen deltagere. Prognosen var at om bare 10% av disse bekjenner seg til det ekstreme og setter sine tanker ut i livet snakker vi altså om 3-4000 mennesker. Under en sånn omstendighet stilles myndighetene på en prøve som de ikke kan mestre uten at samfunnet forandres, for da er jeg redd at vi er nødt til å gå inn på politistatens premisser for å holde kreftene i tømme. Da snakker vi om et annet samfunnssystem enn det vi så langt har kjent.

I samme ekstrautgave uttaler PST-sjefen at man ikke har lovhjemmel for å forfølge eller overvåke en kar som Breivik fordi han ikke opererer sammen andre. Altså, hvis han hadde hatt en kamerat å konspirere sammen hadde det visstnok vært mulig å overvåke de to, men man får ikke rettslig kjennelse for å overvåke ham alene. Dette er et forhold jeg tror vi bør rette opp når Stortinget samles igjen.

Jeg har forventet og fryktet et angrep i Norge. Det skjedde, men fra et annet hold enn jeg hadde forutsett. Vi har neppe sett det siste av slike angrep. Nå må vi være årvåkne, men enda viktigere, vi må styrke demokratiet slik at vi blir mer gjennomsiktige og samtidig sterkere.

Når det er kommet frem det som kan komme frem av verdifulle bakgrunnsinformasjoner går jeg ut fra at de ulike instanser vil ta sine forholdsregler.

Kommentar #52

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Mht til ditt spørsmål om jeg mener at flere kunne begått handlingene kan jeg bekrefte det. Jeg kan vise til et fjernt bekjentskap i Bergen som på fredag tiltet fullstendig

Det er ingen grunn til å betvile at det finnes mange med helt forskrudde meninger der ute, men likevel mener jeg det er all grunn til å minne om at veien er lang fra å gå amok med ord og å gjøre det samme med våpen.

Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ingen grunn til å betvile at det finnes mange med helt forskrudde meninger der ute, men likevel mener jeg det er all grunn til å minne om at veien er lang fra å gå amok med ord og å gjøre det samme med våpen.

Noen går den veien, frue. Breivik brukte 9 år. Nå er sporene gått opp og manifestet er ute. Det trenger ikke gå like lenge for nestemann.

Etter å ha lest litt i debattene her tror jeg til og med det er å anbefale at PST arrangerer en intern lesetime og merker seg en del av debattantene. Her er det uttrykk som direkte skremmer, helt blodferske innlegg fra i dag. Det er uhyggelig.

Kommentar #54

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det trenger ikke gå like lenge for nestemann.

Smitteeffekten er jo selvsagt tilstede, som kjent, men likevel mener jeg det er all grunn til å skille klart mellom dem som slenger med leppa og utfolder seg skriftlig  og dem som griper til slike midler som Breivik. Han har jo tvert imot vist seg å holde en heller lav profil, både skriftlig og muntilig, slik jeg forstår det. Han har sagt og skrevet det han trodde ville virke greit nok for folk flest å kunne akseptere. Bare inni hans eget hode har de aller sykeste idèene tatt form og levd sitt liv. Det er umulig å spekulere, men man kan jo tenke seg at det hadde vært langt bedre de kom ut gjennom munnen eller i skriftlig form.

Kommentar #55

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nevn ti

Publisert over 9 år siden

Det kunne jo ha vært en øvelse for oss alle. For et kort øyeblikk å glemme våre egne røster og egne meninger. Det å nevne ti debattantrøster vi ønsker at skal bli hørt og lest. Vi behøver ikke en gang å begrense oss til Verdidebatt men ta med alle vi kan komme på og har kjennskap til enten de er på nett eller ikke.

For egen del kan jeg ikke komme på noen, det er kandidater men like fullt ikke egentlig noen jeg ser som universelle eller har kunnskap nok om til å sette dem opp på listen.

Mulig jeg er litt sær for jeg pleide heller ikke henge opp bilder av idoler på barnerommet så vidt jeg kan huske. For hva vil det si å ha et idol eller et forbilde. Lytte til kloke mennesker gjør jeg gjerne men de trør sine sko jeg mine. Det vil nok sitte langt inne å innrømme at jeg ikke ønsker å være i mine sko, så langt har ikke tanken engan streifet meg.

Men jeg er glad for at alle andre ikke har mine sko, de har sin rolle og sine røster og langt på vei er det uproblematisk å overlate scenen til dem. Så kan jeg snylte på deres visdom og kunnskap og velge selv hvilken vei jeg går.

Noen ganger møter man på uttalelser som "jeg skulle ønske jeg kunne ha uttrykket det like godt" men det er da ikke vanskelig, det er bare å si ordene så har man gjort nettopp det. At disse orden ikke er funnet opp av en selv spiller liten rolle så lenge man uttrykker dem og mener det man uttrykker.

Redselen for å bli oversett eller føle seg kneblet er nok langt mer drevet av egoet enn av nytteverdien i at vi skriver og blir lest. Det er en ny egenskap ved mennesket som trer frem, er man ikke sett i mediene så eksister man ikke. Det er selvfølgelig et selvbedrag men like fullt ser det ut som om mange mener det er et meget viktig selvbedrag.

Kommentar #56

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

all grunn til å minne om at veien er lang fra å gå amok med ord og å gjøre det samme med våpen.

Problemet er bare at ofte så ser ingen hvem som har den korteste veien til å gå amok med våpen.

For det kan være den man minst tror.

Litt som med selvmord. Kanskje ikke alltid den som roper høyest om det, men den som har planer i det skjulte.

Men så kan det plutselig likevel være den som roper høyest, og som ingen trodde på fordi man på et vis aldri egentlig tror at "han" er i stand til det når alt kommer til alt, og at "han" bare har det i kjeften.

Så om veien er lang eller kort, så vil det likevel aldri være enkelt å gjennomskue og komme en slik person i forkjøpet.

Og fra en vei som er lang til en vei som er kort, så kan det for enkelte kun være den lille "dråpen" som får begeret til å renne over som er forskjellen.

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Redselen for å bli oversett eller føle seg kneblet er nok langt mer drevet av egoet enn av nytteverdien i at vi skriver og blir lest.

Jeg vet ikke jeg, tror du virkelig det er av så liten betydning som du her gir uttrykk for - det å få lov til å formidle hva en tenker og tror? Det har jo ofte vist seg at det blir noe av det viktigste i samfunn der denne muligheten er ikke-eksisterende. Folk finner sine måter å nå ut på, åkke som, virker det som.

Den skriftlige dialogen skal på ingen måte undervurderes, mener jeg. Den er med på å binde mennesker sammen i det fellesskapet vi tross alt er ment å leve i. Vi er skapt som sosiale vesener og ikke ment å sitte hver på vår tue og skule over på vår neste. Vi er rett og slett flokkdyr og lever ikke i det hele tatt i harmoni med dette i dagens samfunn. Ihvertfall tror jeg det er altfor mange som preges av total isolasjon og en ensomhet som de færreste har kjent på. Hvilke følger slikt kan få, er det ikke godt å si noe om. Men jeg tror ikke det er sunt for noen å være bare overlatt til seg selv og sine egne tanker.

Så ihvertfall ut fra en slik vinkling, mener jeg nettdebatter har sin nyttefunksjon.

Selv finner jeg glede i å lese mange av mine meddebattanters bidrag her inne - inkludert dine egne. Jeg krever ikke at det skal være så storslagent, men setter pris på å lære andres tenkemåter å kjenne. Jeg håper på at det kan bidra til at jeg får en større forståelse etterhvert.

Kommentar #58

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan er det Anfindsen.......... hva slags forhold har du til drapene?

Dette finner jeg faktisk støtende å lese. Slett ikke sikkert det var ditt anliggende. Jeg tror det har noe med at det er en underliggende forståelse av at et annet menneske skulle synes at drapene var helt ok. Hvorfor trengte man ellers å spørre? Har alle andre her på forumet sagt direkte "hva slags forhold de har til drapene"? Har vi krav på det? Blir vi bedre medmennesker om vi her gir uttrykk for vår store sorg og medlidenhet? Får det ikke heller et lite snev av fariseisme?

Har vi grunn til å tenke om andre at de ikke fordømmer dem og finner dem avskyelige? Hva sier det evt. om den som tenker slik om andre?

Kommentar #59

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nå har Anfindsen bedt seg unnskyldt før han mener noe mer (ferie, arbeidspress, pågående journalister) så vi får bare avvente. Spørsmålet er åpent. Han kan svare som han vil. I tråd med sin overbevisning eller som det passer. Taushet er ofte en klarere reaksjon enn utbrudd. Jeg tror ikke et øyeblikk at mediekåte Anfindsen ikke ser seg i stand til å svare av tidshensyn.

Kommentar #60

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet er åpent. Han kan svare som han vil. I tråd med sin overbevisning eller som det passer. Taushet er ofte en klarere

Men kan du selv utdype hvorfor du avkrever nettopp Anfindsen et svar på hvordan han stiller seg til drapene som har funnet sted? Kan det ha noen annen årsak enn at du indikerer at de har hans velsignelse og at evt. taushet indikerer det samme? Jeg synes dette er helt uhørt, Njål! Vi må vite hvor det er på tide å begrense seg!

Kommentar #61

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kan du utdype?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Nå har Anfindsen bedt seg unnskyldt før han mener noe mer (ferie, arbeidspress, pågående journalister) så vi får bare avvente. Spørsmålet er åpent. Han kan svare som han vil. I tråd med sin overbevisning eller som det passer. Taushet er ofte en klarere

Hva er det du vil fram til?

Kommentar #62

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Vi må vite hvor det er på tide å begrense seg

Vi er nok ikke der enda. Jeg vil gjerne vite om han tar avstand fra terroren.

Kommentar #63

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Hvorfor vil du det?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil gjerne vite om han tar avstand fra terroren.

Har Anfindsen noen gang skrevet, sagt eller på ennen måte på eller mellom linjene gitt uttrykk noe slikt, eller har du selv hatt grunn til å tro eller anta noe slikt?

Kommentar #64

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ja.

Kommentar #65

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei -

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil gjerne vite om han tar avstand fra terroren.

dette er skivebom, Kristiansen.  Anfindsens ideologiske utlegninger er det all grunn til å stille seg skeptisk til, og her vil debattene fortsette etter hvert.  Jeg tror imidlertid ingen andre vil komme på å mistenke ham for å støtte terror.

Kommentar #66

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Vel,..

Publisert over 9 år siden

... da må det være eneklt å vise til noen konkrete uttalelser fra Anfindsen om hans forhold til terror?

Kommentar #67

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Vi får avvente til journalistene har sluttet å ringe og ferietiden er over. Jeg er en tålmodig sjel.

Dette til tross, jeg er ikke med på en ny runde med Anfindsen-tråder. Jeg vil bare vite dette ene. Ordrik som han er har han sikkert et ord å si oss. Jeg ber om bare ett. Hvis det ikke er for mye forlangt.

Kommentar #68

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Forkynnelsen og de gode gjerningene

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Også kristendommen legger til grunn at Gud skal settes over jordiske myndigheter.

Ikke med hensyn til tvang av andre mennesker, men med hensyn til såkalte negative menneskerettigheter - altså ytringsfrihet og valg for seg og sitt. Når det gjelder valg for seg og sitt, så skal vi tåle overgrep. Men ikke mot våre barn og ektefeller.

Men det er jo mange konservative som tror på tvang, selv om de ikke ivrer like mye for det som Arbeiderpartiet.

Kommentar #69

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Tålmodig...

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er en tålmodig sjel.

... og slepphendt med alvorlige beskyldninger.

Er ikke sikker på om det av særlig mange vil bli vurdert som moralsk akseptabelt og forsvarlig å beskylde profilerte samfunnsdebattanter - eller andre for den sakens skyld - for å dele denne gale mannens holdninger og groteske handlinger. Minst av alt når hans verk nå nettopp har forårsaket et menneskelig og samfunnsmessig ragnarok i Norge.

Selv om det sikkert er for mye å forvente, så hadde det naturligvis mest av alt vært på sin plass med en unnskyldning overfor Anfindsen - og gjerne også overfor dine meddebattanter.

Av alt det jeg har lest til nå her på VD etter katastrofen på fredag, er dine insinuasjoner og faktisk også påstander det aller verste. Verre enn Tanems rør om manglende velsignelse over landet.

 

Kommentar #70

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Av alt det jeg har lest til nå her på VD etter katastrofen på fredag, er dine insinuasjoner og faktisk også påstander det aller verste. Verre enn Tanems rør om manglende velsignelse over landet

Helt enig med deg, Arne, i dette. Det føltes umiddelbart krenkende å lese denne insinuasjonen mot et annet menneske. Nettopp fordi dette dreier seg om så uhyrlige gjerninger og er så ferskt og smertefullt for så mange. Å bli indirekte assosiert med noe slikt, ville falle de aller fleste meget tungt for brystet - inkludert Kristiansen selv.

I en annen tråd er det Arnesen som bes om å tilkjennegi sin holdning til drapene, der han avkreves ikke mindre enn to svar før Kristiansen sier seg fornøyd. Dette er ikke greit, Kristiansen! Enhver har mer enn nok med å svare for seg selv.

Kommentar #71

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ikke seriøst

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vi er nok ikke der enda. Jeg vil gjerne vite om han tar avstand fra terroren.

Kristiansen, at du kommer med krav som dette gjør at det ikke er mulig å ta deg på alvor som en seriøs debattant. Det betyr at jeg vanligvis sletter dine kommentarer uten å lese dem for nøye. Det kan hende du skriver fornuftige ting av og til, men du har flere ganger vist at du mangler en grunnleggende vurderingsevne. 

Kommentar #72

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Det kan hende du skriver fornuftige ting av og til, men du har flere ganger vist at du mangler en grunnleggende vurderingsevne.

Jeg vil gjerne snu litt på det  og si at Njål Kristiansen - etter min vurdering - som oftest skriver fornuftige ting (ofte elegant og morsomt formulert).  Men her har dømmekraften hans sviktet.

Kommentar #73

Alf Inge Wang

1 innlegg  39 kommentarer

Merkelapper

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er mange fundamentalistiske kristne som har en del å tenke på i dag. Om meldingene om Breiviks nasjonalistiske? fascistiske?Bibelfanatisme? stemmer sånn noenlunde vet vi at det finnes kristenfascister i Norge. I den grad dette er sant, i den grad dette stemmer, og jeg mener vi klart har sett sporene av slike elementer, er det en del kristne som har en del revurdering, anger og bot å gjøre.

Jeg ser ingen forskjell på Koran-fascisme og Bibel-fascisme. En undertrykker er den annen lik. Nå må vi ta fatt i og diskutere med våre egne, slik vi i mange år skånselssløst har hengt oss på extrem islam. Vi har dem i våre egne kirker og bedehus. Vi trenger ikke gå lenger.

Hvis man leser hva Breivik legger i å kalle seg kristen, så ligger dette langt unna bibelfanatisme og også man må også spørre seg om dette kalles kristendom i det hele tatt. Breivik mener selv at det er å strekke det langt å kalle han selv en troende. Det han kjemper for er en kristen kultur og ikke den kristne troen i seg selv. 

Hvis Breivik hadde vært bibeltro, ville han da kunne utføre sin ugjerning med støtte fra bibelen? Absolutt ikke. Det må i såfall være en helt annen bibel enn den jeg har.

Man kan alltids vri budskap til å støtte sin egen politiske agenda.

På Jesu tid var det også svært mange som ble skuffet over at Jesus ikke ble en politisk forkjemper, men at han fokuserte på enkeltmenneskenes forhold til Gud. Evangeliet har egentlig aldri handlet om politikk, selv om den i har igjennom hele historien blitt brukt til dette. 

Den som har fått oppleve at Jesus lever idag og som har fått mulighet til å få en virkelig og levende relasjon med Gud, vil bli fylt av kjærlighet og barmhjertighet ovenfor alle mennesker rundt seg uansett bakgrunn. I et nært forhold til Gud, vil Den Hellige Ånd, jobbe med den troende å gjøre han/henne mer lik Jesus. Gud har ikke bare gitt kjærlighet igjennom Jesus, men Gud ER KJÆRLIGHET. Derfor kan ikke en slik ugjerning som Breivik har utført ha noe stempel som har med Kristus eller Jesus å gjøre. Det er i såfall et falskt stempel! 

Kommentar #74

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Dette til tross tror jeg at ABB har en annen oppfatning. Han later til å se seg som noen form for misjonær for et spesielt kristent syn.

Jeg opplever det slik at det er et behov for PST til å sjekke alle som skriver sitt manifest.

Kommentar #75

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Alf Inge Wang. Gå til den siterte teksten.

Man kan alltids vri budskap til å støtte sin egen politiske agenda.

Dette har du nok helt rett i. Og det er nok også dette som skiller terrorister fra andre, uansett ideologisk overbevisning. Alt kan misbrukes.

Kommentar #76

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Avventer din avklaring...

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er en tålmodig sjel.

... eller presisering av dine insinuasjoner og beskyldninger - og også din eventuelle beklagelse i f.h.t. Anfindsen.

Kommentar #77

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Han later til å se seg som noen form for misjonær for et spesielt kristent syn.

Ut i fra det vi kan lese i Vårt Land i dag så er det mye som taler for at han ikke er en aktiv eller troende kristen. På side 12 i dagens Vårt Land (papiravis) siteres han på:

"Jeg skal ikke late som om jeg er en veldig religiøs person for det ville vært en løgn. Jeg har alltid vært veldig pragmatisk og influert av mine sekulære omgivelser. Før tenkte jeg at religiøse var for svake mennesker. Kanskje er dette også sant".

Kommentar #78

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Hva slags forhold har jeg til drapene???

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan er det Anfindsen.......... hva slags forhold har du til drapene?

I kommentar #49 på denne tråden siterte jeg Noam Chomsky, som har kommet med en usedvanlig treffende kommentar til dette fenomenet at man kan holde folk passive og lydige innen ett eller annet område, selv om man tillater livlig debatt av visse aspekter av temaer der man egentlig ønsker (en viss grad av) tankekontroll:

«The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.»

Dette var fra min side ment som en nøktern påpekning av at det ikke nødvendigvis er slik at vi har en fri og demokratisk debatt om innvandrings- og integreringsoliltikken, selv om det rimeligvis sies og skrives mye om disse tingene.

Dette har tydeligvis virker mer provoserende enn hva jeg kunne forestille meg, for i kommentar #50 har dette fått Njål Kristiansen til å sitere ovennevnte utsagn fra Chomsky, for så ganske enkelt å fyre av følgende replikk: «Hvordan er det Anfindsen.......... hva slags forhold har du til drapene?»

At problemstillingen reises på denne måten finner jeg bemerkelsesverdig, og Kristiansen har selvsagt vært ute av stand til å svare på utfordringene fra andre debattanter om å begrunne sin oppsiktsvekkende antydning om at jeg skulle være tilhenger av terrorbomber og vilkårlige henrettelser av ungdomspolitikere.

Men for all del, jeg kan alltids redegjøre for mitt forhold til bruk av drap og terror som et supplement til den demokratiske debatten: Som det fremgår klart og tydelig f.eks. i boken min, er jeg motstander av slikt.

Jeg like opprørt og fortvilet som alle andre over den ufattelige tragedien som har rammet landet vårt. Den eneste terror-aksjonen jeg i farten kan komme på at kan måle seg med Utøya-massakren når det gjelder kynisme, ondskap og råskap, er gisseldramaet med skolebarn i Beslan i 2004, som etterlot seg mer enn 380 døde (mange av dem drept med kaldt blod, ikke helt ulikt ABBs vanvittige ugjerninger).

Mine generelle holdninger til disse tingene har vært nevnt i en rekke ulike artikler og innlegg jeg har publisert opp gjennom årene, samt ikke minst i boken min, der jeg understreker at kampen for en bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk må føres med demokratiske virkemidler og med respekt for alles menneskeverd.

Kommentar #79

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

At problemstillingen reises på denne måten finner jeg bemerkelsesverdig, og Kristiansen har selvsagt vært ute av stand til å svare på utfordringene fra andre debattanter om å begrunne sin oppsiktsvekkende antydning om at jeg skulle være tilhenger av terrorbomber og vilkårlige henrettelser av ungdomspolitikere.

Jeg har tiet fordi jeg ville avvente ditt svar. Jeg har ikke et forklaringsproblem om jeg skulle gått i dybden på spørsmålet, men jeg ventet på dette svaret fra deg. Du er et lys i mørket for noen klakkører som følger deg, og derfor var polemikken med dem uinteressant all den tid jeg var sikker på at du ville svare før eller senere. Fordi andre navigerer etter deg var det kun ditt svar som var av betydning for meg.

Når ditt svar endelig foreligger er jeg glad for dets innhold. Det er greit slik det er nå. Jeg forstår at noen har opplevet det som at jeg har presset deg. Ja, jeg har lagt bånd på meg i debatten i påvente av ditt svar. Jeg opplevet at det var nødvendig å insistere da jeg ikke ser det som selvsagt at du ville ende der du er nå.

Kommentar #80

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Selvbilde

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Du er et lys i mørket for noen klakkører som følger deg, og derfor var polemikken med dem uinteressant all den tid jeg var sikker på at du ville svare før eller senere

Njål Kristiansen, som jeg har hatt sans for som en skrivefør og meningssterk deltaker på VD, opptrer her med en arroganse og et oppblåst selvbilde av dimensjoner som jeg ikke har sett her innen tidligere - og jeg har vært her en stund.

Anfindsen er mest sannsynlig en voldsromantiker - uansett hva han selv sier - og alle vi andre er klakører som tusler i hans fotspor og mener det samme som ham.

Hvil i fred, Kristiansen.

Kommentar #81

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Hvil i fred, Kristiansen.

Takk!

Ærbødigst, på vegne av flere

Njål

Kommentar #82

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Javel?

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg opplevet at det var nødvendig å insistere da jeg ikke ser det som selvsagt at du ville ende der du er nå.

Skremmende at du ikke anså det som selvsagt, Njål.

Dessuten snodig at du virkelig tror at flere her inne følger Anfindsen i ett og alt han sier. Vi er da tenkende individer, med helt sikkert veldig ulike meninger om boken hans om vi skulle satt oss ned hver for oss og skrevet en anmeldelse av boken f.eks. 

Du bruker begrepet "klakkør" - det vet altså ikke hva nøyaktig betyr men skjønner at det er nedsettende i hvert fall.

Kommentar #83

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Dessuten snodig at du virkelig tror at flere her inne følger Anfindsen i ett og alt han sier.

Jeg har lagt merke til den ros som er blitt Anfindsen til del spesielt av et par debattanter. På den bakgrunn har jeg skrevet som jeg har gjort.

En klakkør er en som villig klapper når hans herre sier "klapp". Du finner også dem i blandt oss på Verdidebatt.no.

Du må ikke bli så lett skremt. Vi må vise styrke i disse tider. Jeg er begeistret over at det norske folk viste at de tok gatene tilbake etter tre dager. Det er så det er bibelske dimensjoner over at "tempelet" ble revet ned på fredag og at folket tok byen tilbake på mandag, som om de ville gjenreise "tempelet". Det ble en vakker parallell for meg. Jeg ble sikker på at vi som nasjon kom til å bestå prøvelsene vi er utsatt for. Folket som helhet ser ut til å bestå testen bedre enn noen av oss som debatterer hele tiden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere