Sissel Johansen

58

Løsningen på terror er mer demokrati?

Nupi - rådgiver Helge Lurås ble i et intervju spurt om han er enig i politikeres fokus på at det beste svaret på terrorhandlingen er "enda mer demokrati". Dette er en forenkling av problemet, uttaler Lurås.

Publisert: 23. jul 2011

I sitt svar tolker jeg at Lurås sterkt påpeker at det også i et demokrati finnes store skjevheter når det gjelder maktfordeling. Dette vil kunne være med å bidra til at dem som befinner seg et godt stykke unna makthaverne, ideologisk sett, kan føle seg desto mer maktesløse og satt på sidelinjen. Dette skriver Per S. Runde i en annen tråd i dag: "Dei som frontar multikultur, har heile maktapparatet med seg, og då hjelper det lite for motparten at dei truleg har fleirtalet i folket på si side." Denne maktesløsheten må være med som et viktig moment når man skal diskutere videre. Selv om det ikke kan presiseres tilstrekkelig at det ALDRI må tolkes dithen at man kan vinne frem med terror!!!

Dette mener jeg er et gedigent tankekors i spekulasjonene rundt videre ytringsfrihet i politiske debatter.

Det høres unektelig forbilledlig ut når en stats-og forsvarsminister uttaler at økt demokrati er svaret. Mange opplever en stolthet ved å se handlekraftige politikere som vet å ta ansvar i en ekstrem stiuasjon. Nasjonalfølelsen trigges også av slikt. Men hva vil det de nå sier i praksis innebære? Vil det innebære økt politisk makt i èn spesiell retning? Vil det innebære økt grad av medbestemmelse fra grasrota? Og ikke da bare den del av grasrota som følger den politiske strømmen?

Som Lurås var inne på, har store deler av en agressiv debatt gått på nettopp manglende innflytelse fra grasrothold - ikke minst i spørsmål som omhandler innvandring og det som har vist seg å få store følger for videre samfunnsutvikling. Om dette kan være del av et evt. motiv for terrorhandlingen, er det jo ingen som vet, men det er all grunn til å stille spørsmålet. Og det er i høyeste grad grunn til å tro at denne gjerningsmannen neppe er alene om å føle sin medbestemmelsesrett krenket.

Ingen av oss ønsker at terrorhandlinger skal åpne opp for gehør og gi politiske føringer, men det er all grunn til å stille spørsmål om hva "økt demokrati" vil innebære og hva vi som et skadeskutt folk virkelig ønsker videre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er demokrati?

Publisert nesten 10 år siden

Det er mange stemmer som roper opp om "demokrati".

Men hva mener de egentlig med demokrati?!

Demokrati ble gjerne innført eller argumentert for, for at man skulle få mer kontroll over EGET liv. Nå handler det gjerne om å styre ANDRE. Det er et pervertert demokrati.

Demokrati handler altså ikke primært om medbestemmelse, men om "selvbestemmelse" - rett til eget liv. Altså å slippe TVANG, diktater, styring og overkjøring. Dette perspektivet holder man helt på å miste. Nå er demokrati stadig mer den manipulerte mengden som står bak herskerne. Økonomisk makt er opinionsdanning. Den økonomiske makten som er ekstremt mye større enn andre, er staten. I tillegg til å ha makt over politiet.

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Demokrati handler altså ikke primært om medbestemmelse, men om

Jeg tror desverre du er inne på noe meget vesentlig i dette du skriver her. I denne omgang handler det kanskje om en solid overkjøring i spørsmål som omhandler innvandring. I en annen sammenheng vil det kanskje dreie seg om overkjøring i andre viktige spørsmål.

Det var også mitt inntrykk at Lurås var bekymret over en stadig større maktelite, som blir den førende part i mange av disse viktige spørsmålene. Og felles for disse spørsmålene er at de ofte får veldig stor innvirkning på enkeltindividers livsvalgsmuligheter. I noen tilfeller innskrenkes disse valgene til det minimale.

Å legge vekt på at terror aldri skal få lov å kneble oss, drepe vårt politiske engasjement, er helt på sin plass i denne sammenheng og på den situasjonen vi nå befinner oss i, men jeg håper at debatten videre vil gå langt videre og omfavne en langt større andel av befolkningen enn disse som er politisk aktive i partier med stor makt og innflytelse.

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Som Jens sa, vi trenger alle grupperinger for å ha et sunnt samfunn. Merkelig at man da tror man oppnår noe ved å ta seg til rette ved å skyte uskyldige mennesker... En kan jo bare lure på hvor logikken var hen. Eller ikke var...

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

En kan jo bare lure på hvor logikken var hen

Det er vel kort sagt sjelden noe logikk inni bildet når slikt skjer. Men det vil likevel være svært interessant å se nærmere på hvilke faktorer som kan spille inn for at slikt kan skje. Det vil man foråpentligvis også benytte sjansen til å gjøre.

Det å aktivt oppsøke noen for å drepe i stort omfang, er så ekstremt og så ondt at man heldigvis ikke finner så mange eksempler på det. Det ble nylig sammenlignet med drapene på skolen i Beslan i 2004. Så i seg selv er jo denne unge mannen en som trolig vil bli gjenstand for mange undersøkelser.

Likevel mener jeg det er all grunn til å stille seg mange generelle spørsmål rundt det som har skjedd. Ikke minst i forhold til spørsmålet om grad av ytringsfrihet og i hvor stor grad man kan tillate å vektlegge påvirkningens kraft.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg har lest igjennom H.I flere ganger, men jeg klarer ikke å trekke ut hva budskapet er.

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har lest igjennom H.I flere ganger, men jeg klarer ikke å trekke ut hva budskapet er.

Nei, det er jo helt greit, det er ikke alltid en greier å uttrykke det en vil frem til like tydelig som en ønsker. Og de som leser, har sine briller på i tillegg. Men mitt poeng her var å stille et spørsmålstegn ved dette som både Storberget og Stoltenberg kaller "økt demokrati"(som et svar på terror). Hva legger man i dette? Man bør vel egentlig ha hørt intervjuet med nevnte Helge Lurås også for å få hele bildet av hva jeg ønsker å fokusere på. Men jeg er sikker på at du forstår essensen i hva det dreier seg om; nemlig faren ved å automatisk ønske å kneble stemmer som ikke ønskes i den offentlige debatten. Og samtidig kalle det "økt demokratisering". Det er på ingen måte ment som en formildende faktor for det tragiske som har skjedd, men en umiddelbar reaksjon på hva som evt. kan bli konsekvensen av det.

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Grufullt og på alle måtar meiningslaust

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Som Jens sa, vi trenger alle grupperinger for å ha et sunnt samfunn. Merkelig at man da tror man oppnår noe ved å ta seg til rette ved å skyte uskyldige mennesker... En kan jo bare lure på hvor logikken var hen.

Viss Anders Behring Breivik med massedrapa meinte å fremje standpunkta han har forfekta på document.no og minerva, så manglar iallfall logikken fullstendig. Kritiske innvendingar mot masseinnvandring vil det bli verre å få forståing for heretter. Dei som no kjem med slike synspunkt, risikerer ikkje berre å bli slått i hartkorn med rasistar, men jamvel med ein massemordar.

Mitt einaste håp for samfunnsutviklinga er at folk byrjar å forstå at ein må stå saman og ikkje gjennomføre djuptgripande forandringar utan konsensus. Arbeidarpartiet gjekk i si tid frå å vere eit revolusjonært parti til å bli eit revisjonistisk. Alle som har den minste forståing for verdien i å bevare, i å vere litt ettertenksam og konservativ, vil vere samde i at ein bør gå skrittvis fram. Historia har vist at dei fleste revolusjonar har enda i blodbad, på ein eller annan måte.

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Undertrykte ytringer

Publisert nesten 10 år siden

Svært mange timer har jeg brukt for å forsøke analysere litt i galskapen. Den første kloke kommentaren - av det jeg har valgt å lese - fant jeg hos Onar Åm.

http://onarki.no/blogg/2011/07/dette-er-terroristen/

Terroristen er i en av de mange grupper som i praksis nekter ytringsfrihet i Norge av et venstrevridd mediaregime. Da er en mulig teori at undertrykkelsen ble så stor at det sprakk for mannen.

Ideologier skal ikke ties i hjel, men møtes med fakta og rasjonelle argumenter.

Kommentar #9

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Ideologier skal ikke ties i hjel, men møtes med fakta og rasjonelle argumenter.

Nå er det vel ingen formildende faktor at "det sprakk for mannen". Det er mange som opplever en livslang motstand og kamp om viktige ting i livet, men aldri reagerer med den vold og totale forakt som denne mannen har utvist. Dette er en syk mann, utvilsomt!

Ideologier skal ikke ties ihjel, nei. Der er vi enige, sikkert de fleste av oss. Men det er unektelig en kjempeutfordring å møte slike ideologisk sterkt overbeviste individer med fakta og rasjonelle argumenter. De er nok ene og alene overbevist om det de selv ser lys i og vurderer aldri å vike en tomme.

Kommentar #10

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

men det er all grunn til å stille spørsmål om hva "økt demokrati" vil innebære og hva vi som et skadeskutt folk virkelig ønsker videre.

Hei Sissel,

det hele er uvirkelig og grusomt. Min første reaksjon var å tenke jeg bør ikke si hva jeg mener mer, tenk om noen blir provosert av meg. Men så tenkte jeg på alle gangene jeg selv har sett at å gi tid til dialog gjør at mennesker forstår hverandre, og kan gå videre med en enighet som begge kan leve med. Men etter å ha hørt Jens tale forstod jeg at det er min tolmodighet som skal økes, viljen til å stille spørsmål på en måte som gir respekt for den andre.

Da tenkte jeg på første gang jeg skrev her inne, hvor nervøs jeg var for å bli motsagt og hvor snill du var som hjelp meg inn. Det gjorde at jeg ble litt tryggere på at kanskje bør jeg ytre meg igjen. 

Bibelen er en bok jeg er redd, det er så mange konflikter rundt den. Så mange som blir så besatt på at de forstår Gud. Men jeg har et ynglings "sitat" som jeg alltid tenker på når jeg er fortvilet og ikke vet hva jeg skal gjøre:

Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på syndernes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunder på den dag og natt.

Gud har vel aldri villet at vi skal gjøre hverandre vondt.

I fremtiden vil jeg alltid spørre hva de jeg er sammen med mener og vil, om jeg vil det samme blir jeg med, men jeg vil aldri si at de gjør galt i å velge det som er rett for de. Vi er ulike og vi må snakke sammen og ha respektere hverandre.

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Mitt einaste håp for samfunnsutviklinga er at folk byrjar å forstå at ein må stå saman og ikkje gjennomføre djuptgripande forandringar utan konsensus

Deler så absolutt dette håpet, men må innrømme at det er vanskelig å tro på noe slikt.

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

I fremtiden vil jeg alltid spørre hva de jeg er sammen med mener og vil, om jeg vil det samme blir jeg med, men jeg vil aldri si at de gjør galt i å velge det som er rett for de. Vi er ulike og vi må snakke sammen og ha respektere hverandre.

Dette tror jeg er en god livsfilosofi, men når man tenker etter er den slett ingen selvfølge for de fleste av oss. Vi opplever vel alle til tider hvor lett vi avspores og "ledes inn i fristelsen" til å både være belærende og/eller ettergivende. Det er på ingen måte lett å finne en god balanse.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe, heter det seg jo. Kanskje også noe godt vil kunne komme ut av en tragedie som dette - på sikt. Først må de etterlatte få visshet og alle rammede få tid til sorgen og bearbeiding av traumatiske hendelser.

Så må det være lov å håpe på at vi som et folk er blitt minnet om viktigheten av å lytte til hverandre i gjensidig respekt. Og da kanskje aller mest til dem som vi egentlig ikke kan fordra ytrer seg. Det må vel være den aller største prøven på vår toleransegrense. For det er enkelt å lytte til dem vi er enige med og liker godt. Men det er kanskje ikke dem som trenger mest at vi lytter til dem?

Kommentar #13

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Så må det være lov å håpe på at vi som et folk er blitt minnet om viktigheten av å lytte til hverandre i gjensidig respekt. Og da kanskje aller mest til dem som vi egentlig ikke kan fordra ytrer seg. Det må vel være den aller største prøven på vår toleransegrense. For det er enkelt å lytte til dem vi er enige med og liker godt. Men det er kanskje ikke dem som trenger mest at vi lytter til dem?

Det å bare ville være med sine egne pga det gir mest glede og minst bry, er ikke mulig i et samfunn der vi alle er avhengige av hverandre. Vi må som du sier tåle å øke toleransegrensene våre slik at vi alltid må ha rett. Det er tøft å være usikker og oppdage at man kan like liten som en syv åring første skoledag. Vi blir ikke uteksaminert til livet, vi må bare prøve og feile.

En ting jeg har lært meg er å tilgi meg selv når jeg feiler. Å synde er blitt for meg når jeg bevist velger å gjennomføre noe som jeg vet er galt, da vet jeg at jeg ikke kan kontrollere konsekvensene som kan komme. Da er det godt å be om en tilgivelse, heldigvis opplever jeg å få trøst og mot til å kunne fortsette å gjøre rett.

For meg er det nå blitt galt å bruke harde ord og å sette andre i forlegenhet.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Konsensus i ett samfunn er utopisk. Hadde vi ventet på konsensus så hadde vi ikke en gang avskaffet slaveriet.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg tror vi ganske enkelt må innfinne oss med at det finnes ting som er utenom vår kontroll, og at det finnes mennesker vi aldri vil klare å fange opp, som vil gjøre forferdelige ting. For all del, det er fint å møte hverandre med respekt, men vi vil aldri få en verden hvor det ikke forekommer ekstreme handlinger.

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi ganske enkelt må innfinne oss med at det finnes ting som er utenom vår kontroll, og at det finnes mennesker vi aldri vil klare å fange opp, som vil gjøre forferdelige ting.

Det tror jeg også er en realistisk tilnærming, men individets ansvar må likevel alltid stå som det viktigste for hver og en av oss. Det har vel ofte vist seg at det er små nyanser som utgjør store forskjeller.

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg jobber jo i psykiatrien, og hver gang noe går galt og det hender seg at gjerningsmannen en gang i løpet av livet har snakket med noen i hjelpeapparatet så kommer det artikkel etter artikkel om hvordan psykiatrien har sviktet. Det gir ett falskt bilde av at vi klarer å fange opp alt og ordne alt.

Ikke er det en løsning å sperre inne alle som har slitt litt i perioder, ikke klarer vi å predikere fremtidig atferd i noen større grad. (utenom de helt ekstreme).

Disse gjerningene blir utført av mennesker som ikke skiller seg ut fra veldig mange andre som aldri gjør slike ting. Det være seg om man sliter psykisk eller ikke.

Det blir meningsløst og nå skylde på document.no, frimurere, kristne ..... eller som i mitt eksempel psykisk syke dersom noen som har gjort noe galt en gang har slitt.

Det vi kan gjøre er å lage ett samfunn som fremmer gode holdninger, omsorg og satse på at det får positive konsekvenser. Så får vi ta disse tilsynelatende meningsløse hendelsene som iblant dessverre skjer.

Kommentar #18

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det vi kan gjøre er å lage ett samfunn som fremmer gode holdninger, omsorg og satse på at det får positive konsekvenser. Så får vi ta disse tilsynelatende meningsløse hendelsene som iblant dessverre skjer.

Vi trenger stemmen din Morten. Det viktigste nå er at frykten ikke for vinne.

Kommentar #19

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Enig med Morten.

Det vi derimot KAN gjøre noe med er beredsskap troppen til pilitiet.... En og en halv time fra Oslo til Utøya er litt vel lenge syntes jeg, MANGE liv kunne vært spart om de hadde vært på plass en time før...

Og siden besparelser i den etaten antageligvis også bare er et utslag av blårussens ville begeistring for å spare inn noen kroner ville det vært artig å visst hvor mye økonomer syntes et menneskeliv er verdt? Er det verdt den millionen eller to i året det koster å ha en oppegående beredsskap tropp som til enhver tid kan rykke ut raskt i et blackhawk helikopter ala de som de amerikanske spesial styrkene har, den ville ha vært på utøya i løpet av 15-20 minutter....

Men dette skjer jo aldri sier dem som sitter på pengesekken... Og når det skjer, vel, da gir det denne niddingen god tid til rolig å gå rundt og masakrere uskyldig ungdom.... Men hva gjør vel det når vi kan spare noen kroner... Blir kvalm av dette landets manglende evne til å invistere i fremtiden... Veier, byggninger, flyplasser, havner, tunneller, broer, jernbane, ja ALT er for smått allerede før det har åpnet fordi vi i vår begeistring for å være knuslete skal spare på krona og la være å investere i det som faktisk trengs... Det å bygge hoved veier der biler møter hverandre i åtti kilometer i timen er det glade vanvidd, men dette skjer over hele landet...

Kommentar #20

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det vi kan gjøre er å lage ett samfunn som fremmer gode holdninger, omsorg og satse på at det får positive konsekvenser. Så får vi ta disse tilsynelatende meningsløse hendelsene som iblant dessverre skjer.

Her er vi helt på linje. Men jeg har lyst å føye til at de aller fleste av oss sikkert med fordel kunne bry oss enda litt mer om de rundt oss - ikke bare hegne om våre egne. Ikke alle har et godt nettverk og alle disse forskrudde menneskene som utfører ubegripelige handlinger har ofte vist seg å være slike veldig isolerte og ensomme mennesker. Noen må ha sett og visst, tenker jeg. Det betyr ikke at de nødvendigvis kunne forhindret, men kanskje hadde det hjulpet om noen brydde seg litt mer om å gå dem etter i sømmene?  Når det gjelder psykiatriens rolle, er det vel ikke ukjent at kapasiteten der lenge har vært for dårlig. Mange av oss som har jobbet der, har vært skremt over hvem som ferdes fritt ute i gatene.

Kommentar #21

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Men hva gjør vel det når vi kan spare noen kroner... Blir kvalm av dette landets manglende evne til å invistere i fremtiden

Her er vi nok flere som føler kvalmen både titt og ofte. Forebyggende tenkning er vel så godt som fraværende i dagens Norge. Det gjelder samtlige etater - ikke bare politiet. Noen ganger får det meget tragiske utfall og man kan godt tillate seg å stille spørsmålet: hvor mye er egentlig et menneskeliv verdt?

Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ikke formildende

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Nå er det vel ingen formildende faktor at "det sprakk for mannen".

Mannen har angrepet uskyldige tredjeparter. Finnes ingen formildende faktorer for slikt, etter min mening.

Det finnes imidlertid forklaringer, som lar oss forstå det hele bedre.

Når det gjelder den enkle "løsningen" at mannen var syk i hodet, så tror jeg ikke det. Det kunnen han ha vert, men onskap og umoral er normalt ikke en sykdom. Det er er på venstresiden i politikken man argumenterer ivrigst for at ondskap er sykdom. Dette er en kynisk ond belest og intelligent mann som har laget helvete på jord, sannsynligvis som følge av at globale maktsosialisters meningshegemoni har hindret han i å få ut budskap og fakta om det han tror på.

Er denne teorien korrekt så hadde vi ikke fått denne grusomme hendelse om ikke Norge var et land som gang på gang dømmes for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Dette betyr ikke at man kan gå løs på, og til og med drepe uskyldige tredjeparter - Arbeiderparti-ungdom og -tenåringer, og tilfeldige forbipasserende. Det finnes ikke noe formildende for slikt. Det er et fryktelig galt VALG han har gjort basert på omstendigheter som ikke er optimale. For dette skal han selvsagt ha høyest mulig straff.

Det er Arbeiderpartiet som er foregangsparti i å tro at mennesker ikke er ansvarlig for sine valg, og at kriminalitet skal sykliggjøres. Jeg tror i liten grad på slikt, og foreløpig tyder alt på at dette ikke var en syk person, men et grusomt ondt menneske.

Det finnes imidlertid onde mennesker også i andre grupper som undertrykkes av ytringsfrihetshegemoniet. Jeg har i flere år hørt argumenter for både terroraksjoner og krig mot myndighetene fra desperate mennesker i andre grupper. Noen mennesker gjør alvorlig feil valg når de møter menneskerettighetsbrudd.

Historisk har jeg påpekt anarkistene. De totalt ødela seg selv med terroraksjoner mot den undertrykkende motparten. Resultatet av denne kampformen er at man i dag ikke vet hva anarkisme er, og at anarki er gjort til noe annet av overmakten de kjempet mot. Nå betyr anarki kaos. DET var ikke anarkistenes mål.

Terror fungerer ikke.

Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Angående statsministerens "mer demokrati"

Publisert nesten 10 år siden

Når statsministeren begynte å snakke om dette, så var det vel ikke sikkert hvem som stod bak terroren?

Etter som jeg forsto det, så var konteksten bl.a mer åpenhet og at terror ikke skulle få røstene til å tie.

Jeg er ikke så sikker på at statsministeren ville sagt det samme, dersom han hadde visst at det var en av de som undertrykkes i samfunnsdebatten, som gikk amokk.

Jeg tror det var EGNE røster som ikke skulle tie som følge av det man trodde kunne være ekstreme islamisters terrorangrep på Norge. Ikke de som Arbeiderpartipolitikken allerede fortier og undertrykker i samfunnsdebatten.

Kommentar #24

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det var EGNE røster som ikke skulle tie som følge av det man trodde kunne være ekstreme islamisters terrorangrep på Norge. Ikke de som Arbeiderpartipolitikken allerede fortier og undertrykker i samfunnsdebatten

Her føler jeg du setter ord på det som faktisk var mitt utgangspunkt for dette innlegget. Og jeg mener det derfor er maktpåliggende å merke seg det Helge Lurås var såpass klar på i det han sa om at èn gruppes økte makt, nødvendigvis fører til andre gruppers undertrykkelse. Dette må vi ikke tillate oss å glemme, selv om vi er skjønt enige om at terror ikke er løsningen på noe som helst. Tvert imot - det virker KUN ødeleggende!

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Her føler jeg du setter ord på det som faktisk var mitt utgangspunkt for dette innlegget

Så det var utgangspunktet ditt? Jeg trenkte det, men var redd for å fastslå det.

Kommentar #26

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Godt å vite

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Arbeiderpartipolitikken allerede fortier og undertrykker i samfunnsdebatten.

Da er det godt å vite at vi har VD, som fortsatt ikke lar deg og meg undertrykkes og forties av dette forferdelige dikaturpartiet.

Kommentar #27

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Så det var utgangspunktet ditt? Jeg trenkte det, men var redd for å fastslå det

Er det dagen for de forutinntatte holdninger i dag, Morten? Prøv i det minste å forstå meningen i det jeg skriver, er du snill! Og merk deg at det er et ønske om alle borgeres like rettigheter til å ytre seg som ligger til grunn.  Hva er galt i det? Du forstår sikker at dette vanskeliggjøres i et samfunn som styres av en stor maktelite og dens tilhengere? Og særlig dersom disse har mulighet til å sette en stopper for dem som ytrer seg i andre retninger enn dem selv.

Kommentar #28

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Da er det godt å vite at vi har VD, som fortsatt ikke lar deg og meg undertrykkes og forties av dette forferdelige dikaturpartiet.

Også på VD opplever man vel en viss form for manipulering av hva som fremheves av meninger - det er ikke til å komme bort fra. Og det er ikke sjelden man ser at det spekuleres i hvem som ikke burde få lov å fremme sine syn også her.

Kommentar #29

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Er det dagen for de forutinntatte holdninger i dag, Morten? Prøv i det minste å forstå meningen i det jeg skriver, er du snill! Og merk deg at det er et ønske om alle borgeres like rettigheter til å ytre seg som ligger til grunn.

Hadde jeg vært forutinntatt så hadde jeg ikke spurt deg hva du mente, og ventet til du forklarte det.

Jeg ser at du fastholder bildet om den politisk korrekte, makteliten som undertrykker meninger. Det som hos document.no, Andfindsen og denne morderen presenterer som kulturelle marxister.

Jeg kan ikke se at det betyr at vi skal respektere hverandre, men at alle skal adoptere en toleranse for ett slikt verdensbilde. At vi som har ett annet syn skal erkjenne at vi er disse politisk korrekte, kulturelle marxistiske undertrykkerne som produserer hat og avmakt.

Hva skal til for at du kan si at man respekterer hverandre? Min mening er vist ikke tillatt, den blir oversatt til undertrykkelse.

Som sagt, jeg tror ikke dette vil bringe oss nærmere hverandre, men rive oss lengre fra hverandre. Jeg tror at som i USA så vil bare kløften bli dypere, argumentene hardere, og fiendebildet konsentrert. 

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hadde jeg vært forutinntatt så hadde jeg ikke spurt deg hva du mente, og ventet til du forklarte det.

Ditto. Men en annen ting å tenke over er jo at det er èn ting å spørre og vente på forklaring. Noe helt annet er å faktisk være aktivt lyttende og interessert i hva den andre faktisk prøver å formidle. Det er vel nettopp her så mange av oss feiler stort. Likevel tillegger vi oss selv egenskaper som: gode lyttere, forståelsesfulle mennesker osv. Vi blir litt blindet av vår egen godhet iblant. Og det gjelder oss alle. Fiendebilder er vi nok alle delaktige i, på vår måte.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere