Erik Høidahl

7

Innvandrere - en berikelse (og utfordring)

Publisert: 19. jul 2011

Mer enn 500.000 innvandrere i Norge.

Verden rykker stadig nærmere. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå forteller oss situasjonen pr. 1.jan 2011. En halv million mennesker har selv innvandret til Norge. !2.2% av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn, i Oslo har 28% innvandrerbakgrunn. Til sammen kommer vi fra 215 nasjoner. Har du tenkt på hvilken rikdom det faktisk innebærer? Språkkunnskapen, erfaringen av forskjellige tradisjoner og rikdommen i forskjellige troserfaringer som kristne med bakgrunn fra 215 land kan berike oss nordmenn med? Det er en flott gave til samfunnet og til norske kristne.

Samtidig legger vi ikke skjul på at det også er en stor utfordring. Mange er flinke til å peke på alle utfordringene som fins. Men, tida kan ikke flyttes tilbake, til den tida hvor vi var færre innbyggere og vi var felles om mange ting. De aller fleste flyktninger og innvandrere er kommet til Norge for å bli. Vi kan betrakte hverandre på avstand eller vi kan få personlig kontakt – f.eks gjennom KIAs arbeid. Selv om vi har bakgrunn fra 215 nasjoner, har vi felles fremtid i Norge - sammen. Å ignorere mennesker som oppleves annerledes, er ikke lenger en mulighet – heller ikke for kirken. Men vi kan velge hvilke tanker vi tenker om hverandre. Tør vi vise hverandre tillit? Hvor stor plass vil vi gi frykten for forskjellighet, noe som ingen av oss helt kan si oss fri for?

Fordommer trives best i sikker avstand fra virkeligheten og de mennesker som den handler om. Når vi møtes, f.eks i en “verdensmiddag” som KIA arrangerer, får vi øye på nyansene og begynner å kjenne oss igjen i den andre. All erfaring viser at det er i det personlige møtet mellom mennesker og mellom norske- og innvandrermenigheter, at det skapes grobunn for gjensidig tillit – en tillit som er avgjørende for vår felles framtid.

Forskjellighet i seg selv er ikke farlig. Mangfold er en berikelse og del av Guds skaperverk Men det skumle er når forskjeller misbrukes til å frata andre deres likeverd og menneskelighet, da tar det ikke lang tid før konflikter og kanskje vold kan følge.

KIA jobber for at vi skal snu fra det ukjente og fremmedfrykt til kjennskap og vennskap. I møtet med mennesker med annen kirkelig erfaring (eller kanskje annen tro) enn oss selv, blir vi utfordret til å sette ord på hva som betyr mye for oss selv. Det handler ikke alltid om å bli enige, men om å forstå bakgrunnen til forskjellene mellom oss. For innvandreren er tro noe naturlig, noe de respekterer.

Som enkeltpersoner og som menighet – la oss vise vei fra fordommer til fellesskap! Fra frykt til vennskap!

Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

FORDOMMER

Publisert rundt 10 år siden

""Fordommer trives best i sikker avstand fra virkeligheten og de mennesker som den handler om. Når vi møtes, f.eks i en “verdensmiddag” som KIA arrangerer, får vi øye på nyansene og begynner å kjenne oss igjen i den andre. All erfaring viser at det er i det personlige møtet mellom mennesker og mellom norske- og innvandrermenigheter, at det skapes grobunn for gjensidig tillit – en tillit som er avgjørende for vår felles framtid.""

Jeg la merke til dette avsnitt, det er talende  og ikke uvanlig for hvordan mennesker møtes, alt dette har jeg vært med på, det er helt nydelig i beskrivelsen i møte med andre mennesker fra andre kulturer. MEN, problemet ligger vel ikke der Høydahl. Det er noe med at vi er et lite land, man blir sjokkert når man hører om de mange under fattidomsgrensen, syke og eldre som får løfter på løfter fra de som så gjerne vil styre i neste stortingsperiode, pionerene som bygde opp Norge, fryser ihjel i iskalde leiligheter i Oslo eller andre plasser, tja...jeg har jobbet i integrering og kjenner litt på diverse, men den som ikke tar seg av sitt eget fok, di som var med å bygge Norge til det nå er...jeg sier det med styrke, de er verre enn hedningene :)

Kommentar #2

Erik Høidahl

7 innlegg  14 kommentarer

Fordommer

Publisert rundt 10 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

syke og eldre som får løfter på løfter fra de som så gjerne vil styre i

Jeg tror nok at de aller fleste av oss som ser mye positivt i møte med innvandrere, også mener at Norge skal ta godt vare på alle syke og eldre osv i landet.

Men jeg tenker vel at det blir feil å sette de opp mot hverandre. Vi må gjøre begge deler,  hvis vi gjør det ene så utelukker ikke det at vi gjør det andre.

Som du skriver (og jeg hadde med i overskriften i innlegget) så er det selvsagt problemer eller utfordringer med høy innvandring. I debatter og media er det ofte mye av det problematiske som kommer fram. Jeg (og organisasjonen jeg leder, Kristent Interkulturelt Arbeid KIA) prøver å sette lys på mye av det positive som mangfoldet fører med seg.  Vi trenger nok begge deler her også.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere