Espen Utaker

298

Private kirkesponsorer

Fotballproffen John Carew ga 200.000 kroner slik at Oslo domkirke kan holde sommeråpent . Men pengene tar slutt 1. september. Domprost Olav Dag Hauge ønsker flere gaver for å holde kirken åpen videre. Er det i orden med private sponsorer til kirker?

Publisert: 12. jul 2011
Kommentar #1

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er jo det som er normen i store deler av verden for øvrig - medlemmer og andre sympatisører holder trossamfunnene i gang økonomisk.

Kommentar #2

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Intet nytt under solen

Publisert over 10 år siden

Jeg slutter meg til Heidi Terese, det er slik alle andre kirkesamfunn enn de europeiske statskirker betaler størsteparten av sine utgifter. Jeg ville heller snudd problemstillingen på hodet, er det uproblematisk at en stat finanserier et kirkesamfunn?

Kommentar #3

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo det som er normen

Jo, men så lenge det er en statskirkeordning bør jo staten ta alle kostnadene ved å holde kirken åpen.

Kommentar #4

Håvard Skarre

33 innlegg  292 kommentarer

Hei

Publisert over 10 år siden

Dette er i utgangspunktet helt uproblematisk. Menigheter er avhengig av kollekt i større og mindre grad. Noen kan gi mer en andre, noen kan gi større gaver jevnlig, eller som en engangsforeteelse, næringslivet sponser kulturelle aktiviteter generelt i kulturlivet, men også i kirken i dag. Dette vil vi nok bare se mer og mer til. Interessen for investeringer i kulturarbeid/liv er økende innenfor næringslivet og markedsføring/finansiering er økende innenfor mye kulturarbeid, så dette vil vi bare se mer og mer av. Skal det foregå mer enn det tradisjonelle gudstjenesteliv i kirkene behøves det finansiering naturlig nok.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere