Espen Utaker

298

Urbane prester

Hvorfor vil ingen bli sokneprest i Gulen?

Publisert: 7. jul 2011

Da Den norske kirke skulle finner Einar Gelius' etterfølger i Vålerenga, fikk de 23 søkere. Ingen søkte den ledige prestejobben i Gulen i Sogn og Fjordane på samme tid.

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere prester til distriktene? Hva kan gjøres for å bedre på situasjonen? Eller må vi kanskje bare innse at vi ikke trenger så mange prester på bygda?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke bare prester

Publisert nesten 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere prester til distriktene?

Situasjonen er den samme (kanskje enda et hakk verre) når det gjelder leger.  Også annen kompetanse kan det være vanskelig å få tak på i mange bygdesamfunn, så problemene med å rekruttere prester til distriktene må vel kanskje betraktes som en del av en større trend?

Legedekningen i distriktene blir i stor grad løst ved at man ansetter utenlandske leger.  Kanskje kirken også må se utover landegrensene når den skal rekruttere prester til grisgrendte strøk?

Kommentar #2

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere prester til distriktene? Hva kan gjøres for å bedre på situasjonen? Eller må vi kanskje bare innse at vi ikke trenger så mange prester på bygda?

Fordi de ikke er lydige til DHÅ.

Kommentar #3

Jarle Veland

14 innlegg  92 kommentarer

Prestemangel

Publisert nesten 10 år siden

Vennligst se mitt innlegg Vålerenga-Gulen 23-0

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det er en stund siden bygdens elite utgjorde sorenskriveren, legen og presten. Nå er det andre elementer som råder grunnen. Kallet er ikke lenger det samme for hverken den ene eller andre. Sorenskriveren er flyttet inn til et regionalt senter, legen til et felleskommunalt fastlegekontor eller foretrekker sykehuset i fylkessenteret og presten vet at han har 24 timers JOBB - ikke kall - med å løpe rundt i flere bygder og kommuner som vikar for andre i tillegg til sitt eget sogn.

Jeg forsto at dette med kalls-tankegangen ikke er hva den en gang var. Det gikk opp for meg da presteforeningen forlangte påskeferie så prestene kunne få være sammen barna og familien fremfor å feire sakramentenes tilblivelse, hele kristendommens rot og opphav. Var det kvinnene med sine myke verdier som gjorde det? Var det fordi prestens familie kom mer i fokus enn kallet og budskapet? Jeg tror det. Og naturligvis vil man si at det nok er både kvinner og menn som gjerne kan tenke seg å ha påskeferie sammen familie, om de er aldri så kallet. Men likevel; Jeg tror dette er paradigmeskiftet på den siden.

Når det gjelder alle andre elementer i bortvurderingen av Gulen gjelder det samme som hvorfor ingen andre heller vil bo i distriktene (ok, jeg vet at noen vil bo i distriktene ok? men det er ikke de vi snakker om her). Prester foretrekker det brede urbane liv som alle andre. Igjen tror jeg at prestens spesielle stilling i større grad krever av henne at noen gjør det, at hun tar oppgaven med å skaffe prester over alt alvorligere. Da må muligens kallstankegangen vurderes. Det kan tenkes at de som ikke er rett kallet heller skulle tjent som sosionom eller psykolog.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Frelsesarmeen har et beordringssystem, som alle som utdanner seg til offiserer er innforstått med. Dermed klarer de å dekke også mer "avsidesliggende" steder...

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Frelsesarmeen har et beordringssystem, som alle som utdanner seg til offiserer er innforstått med. Dermed klarer de å dekke også mer

Frelsesarmeen består vel av godt til svært godt voksne for tiden. Du kan ikke få i pose og sekk. Synes det er rart at en krever at en prest ikke skal ta hensyn til kone og barn i de avgjørelser han skal ta, at det skal være noe høyverdig i å sette seg selv og sitt kall over familien.

Skal man få folk til utkanten, og jeg er en som vill legge ned utkanten, så må man gjøre det attraktivt å være der.

Videre bør kirken behandle prester bedre selv i urbane strøk. Det er masse forventninger om gratis arbeid, og utnyttelse av nyutdannede prester som stiller nederst i hierarkiet som gjør det vanskeligere å være prest.

Det er heller ikke noe høyverdig i å behandle folk dårlig.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere