Espen Utaker

298

Slaget om Stiklestad

Bør Stiklestad bli et sted for religiøs forsoning, eller skjermes for religionsdialog?

Publisert: 5. jul 2011

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett forslår å gjøre Stiklestad til et sted for religionsdialog, «der multireligiøse konflikter eksponeres og tas på alvor, og hvor målet er forsoning».

– Historien rundt Stiklestad er fascinerende og viser relasjonen mellom religion og makt, og misbruk av religion. Historien rundt slaget på Stiklestad viser også religionenes janusansikt, sier Stålsett til Trønder-Avisa.

Det er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk helt imot. Han mener stedet står i en særstilling og må «skjermes for religionsdialog» fordi kristendommen i Norge har sitt opphav der.

– Vi bør være mer opptatt av å styrke disse røttene enn av religiøs dialog, sier Selbekk.

Hva mener du?

Kommentar #1

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Assosiasjon

Publisert over 10 år siden

Dialog er ikke den første assosiasjonen jeg får når jeg tenker på Stiklestad og år 1030.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Stiklestad-dialog?

Publisert over 10 år siden

Jeg skjønner ikke helt motivasjonen bak Stålsetts forslag, og i likhet med Trond Langen har jeg også problemer med å se at slaget på Stiklestad skulle kunne vekke assosiasjoner i retning av dialog.  Sogneprest (og styremedlem i Stiklestad Nasjonale Kultursenter) Berit Lånke uttaler til Vårt Land:  "– Helgen-Olav inspirerer oss til dialog. Han var selv en som våget dialog, det var slik han ble en kristen. Derfor ligger det i Olavsarven at vi skal søke dialog".  Dette virker rimelig historieløst.  Olav den hellige som en dialogens mann?  Kristningen av Norge foregikk desidert ikke i noe "dialogforum".  Den nye troen ble i stor grad innført med brutal tvang - og med avkapping av lemmer (eventuelt hele hodet) på de gjenstridige (dvs. omtrent samme metoder som Muhammed brukte for å utbre islam).

Jeg begriper imidlertid heller ikke Vebjørn Selbekks begrunnelse for motstanden mot Stålsetts forslag.  Han ønsker tydeligvis ikke noen form for "fremmedreligiøs" innblanding på et "kristent kultsted". Jeg er altså enig med Selbekk i at Stålsetts idé om Stiklestad som et sted for interreligiøs dialog ikke virker særlig naturlig - men ikke fordi det vil "besudle" et minnested for kristendommens historie i Norge.  Stiklestad er først og fremst et viktig sted i Norges politiske historie, og Olav ble drept der fordi han hadde gjort seg upopulær som en tvangskristningens tyrann.  Den religiøse dyrkingen av ham startet først etter hans død - og førte, som vi vet, til at han etter hvert ble helgenkåret.

Kommentar #3

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Dialog

Publisert over 10 år siden

Dialog med islam? Ja lykke til med enda et forsøk med en ideologi hvor ordet dialog kun er en haug med bokstaver

Kommentar #4

Håkon Andreas Hestenes

1 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Gunnar Stålsett bør heller legge sitt senter for religionsdialog i Mekka. Sentrum for fredens religion.

Passer bra at Stålsett snakker om janusansikt.

Kommentar #5

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Flytt heller "spelet" til Melhus

Publisert over 10 år siden

Her ble Håkon Jarl forrådt av sin beste venn, og kall dialogen for foræderiet.

Kommentar #6

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Håkons

Publisert over 10 år siden

beste venn het forøvrig Kark. Må ikke forveksles med "karsk"

Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

BEKLAGER TEKNISK FEIL

Publisert over 10 år siden

Overskriften skulle vært :

Flytt heller "dialogen" til Melhus

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ingen anelser

Publisert over 10 år siden

Som ikke-troende blir jeg aldri aktuell for slik religionsdialog for det fordrer jo at man har en religion. Så for meg spiller det liten rolle hva de religiøse gjør rundt Stiklestad så lenge de spør grunneierne om lov først. Mulig de bør søke tillatelse fra politiet også for å samles, ikke vet jeg.

Kommentar #9

Håvard Skarre

33 innlegg  292 kommentarer

Hei Tor F

Publisert over 10 år siden

Om du mener den ideologien som er utledet av religionen islam er rett betegnelse islamisme. Svært viktig å skille mellom religionen islam og de som tilhører de ekstreme grupperingene som går under betegnelsen islamisme. Bare en kommentar om viktigheten av presise betegnelser/begreper.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Dialog

Publisert over 10 år siden

er vel mulig hvor som helst, vi har jo både telefon og internett, hva er vitsen med å reise til Stiklestad, skrive runer til hverandre liksom og drikke mjød?

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Dette kan bli svært interessant. La oss si at Stålset får tak i en foredragsholder med holdninger som referert i tråden om at islam og demokrati ikke er forenlig, så vil det bli særdeles fruktbart. Det er også bra om det i tillegg er en muslim med en alternativ holdning tilstede, slik at dialogen omfatter ulike retninger innen islam sammen med de ulike retninger fra kristendommen som jeg har forstått at Stålset ønsker å samle.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere